Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En bra arbetsmiljö är ett politiskt ansvar.

Jag har länge fört en kamp för att säkerställa att alla människor som jobbar i offentlig sektor och i verksamheter som det offentliga upphandlar från privata entreprenörer ska ha goda arbetsförhållanden, anställningstrygghet och scheman som innebär att även de kan ha möjlighet att leva ett drägligt familjeliv.

Att den kampen måste involverad fackligpolitisk samverkan för att bli framgångsrik hoppas jag att jag inte är ensam om att tycka.

De saker jag främst avser när jag lyfter denna fråga är anställningstryggheten hos de som arbetar i upphandlad verksamhet och alla de delade turer och all den tid många som verkar inom de sektorer som omfattas tillbringar på sin arbetsplats utan att erhålla full betalning för densamma.

Att tillbringa mer tid på jobbet än man får betalt för är vanligt förekommande i offentlig sektors verksamheter – T.ex. för alla personliga assistenter som drabbas av fenomenet ”sovande natt” där man bara får betalt för en bråkdel av den tid man tillbringar på jobbet eller för många av landets busschaufförer som sitter på schemalagda raster på bortaort och bara erhåller betalning för 15 minuter av varje timme de har rast.

Den ordningen tycker inte jag att vi ska ha i det moderna och framsynta Sverige som om jag får vara med och bestämma borde sätta människor och deras väl och ve före ekonomi och vad som i alla lägen ger störst ekonomisk besparing.

Med det sagt så vill jag att alla offentliga verksamheter och allt som upphandlas inom offentliga verksamhetsområden där vi socialdemokratiskt sitter i politisk majoritet ska anamma följande skrivning i sina skallkrav i samband med upphandling:

 • Att alla tillsvidareanställda följer med till den nye entreprenören i samband med eventuella entreprenörsbyten som beror på offentliga upphandlingar av offentlig verksamhet.
 • Att krav ställs på att vinnande entreprenör ska ha tillsvidareanställning på heltid som norm för alla anställda och att undantag från det bara kan göras i oerhört specifika fall eller om arbetstagaren själv önskar lägre tjänstgöringslag.
 • Att all tid en anställd tillbringar på jobbet ska vara betald tid jämte 1 timmes avdrag för mat- och fikaraster.
 • Att delade turer bara får tillämpas om arbetsmarknadens parter kommer överens om det i lokala förhandlingar för den berörda verksamheten.

Med dessa enkla och enligt mig självklara förändringar skapar vi en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetssituation för alla offentligt anställda och alla som jobbar i offentligt upphandlade verksamheter.

Att denna förändring vad gäller de sista två punkterna även ska gälla i den verksamhet det offentliga driver i egen regi är en självklarhet.

Att en förändring enligt ovan kommer att innebära aningen ökade kostnader för dessa verksamheter är jag fullt medveten om men som Socialdemokrat har jag inga problem att motivera den kostnadsökningen därför att den sker för att säkerställa att även anställda i offentliga verksamheter får samma arbetsvillkor som resten av Sveriges arbetstagare.

Med det sagt så tar jag tacksamt emot synpunkter från de som arbetar inom de verksamhetsområden jag angivit ovan då det framför allt är ni som kan avgöra om det jag anför är betydelsefullt eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

 1. Olle

  Det är inte bara offentligt anställda hos företag som som fått entreprenaden, utan även kommunens egna anställda som inte har acceptabla arbetsförhållande. Titta bara på Umeås lönesystem som havererat och vissa får inte ens ut den ersättning de ska ha., SKÄMS !! Men helvete när jag var 1 vecka sen med en faktura till kommunen som förfullet efter en lång utlandsvistelse !!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis det jag säger i inlägget – Att kommunens egna anställda och deras arbetsförhållanden är minst lika viktiga som de för dem som arbetar hos entreprenörer som vunnit en upphandling.

 2. Bertil

  Arbetstagarna ville ju inte ha bättre Facklig verksamhet. Man ville ju t.o.m A-kassan, Sjukförsäkring skulle försämras.
  Ja man vill även arbetarskyddet och t.o.m att semestergrundande inkomst skulle försämras.

  Allt för att man skulle få ett jobbskatteavdrag. Ett jobbskatteavdrag som man dessutom själv betalar.

  Hur tänker arbetstagarna egentligen vill ha rött men röstar blått.
  Det är dags att arbetstagarna läser på och sätter sig bättre in i politikens villkor.

  Eller hur tänker det. Röstar man rött får en Regering som till 100% är röd.
  Då kommer även alla trygghetsystem att kunna förbättras och gynna alla

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är svårt för mig att förstå hur man kan vara medlem i facket och samtidigt rösta på ett parti som är fientligt inställt till facket – Den frågan är lika relevant idag som någonsin tidigare.

   • Krister

    Jag håller med dig i grundfrågan.
    Men alla vill kanske inte medlemskap
    i facket som ser exakt lika ut för alla.
    Och S kanske inte är det alternativet
    heller.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I dag finns ingen automatisk kollektivanslutning till S från fackens sida Krister.

     I övrigt är det naturligt at landets fackföreningar har närkontakt med och inflytande i det parti man själva startade för att kunna ha politiskt inflytande.

   • Bergis

    Facket ska inte ha anknytningar till något politiskt parti. Så enkelt är det och det blir bäst så. Därför!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det var landets fackföreningar som startade Socialdemokratiska Arbetare Partiet för att skaffa sig politiskt inflytande – Att fackföreningsrörelsen ska ha anknytning till det parti man själva skapade är fullt ut naturligt och ett måste för att tillvara ta arbetstagarnas intresse på bästa sätt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Många klarar inte av det – Därför är starka fackföreningar och facklig politisk samverkan vägen framåt.

   • Luttrad

    Vilka partier är positivt inställda till facket idag?
    Titta bara på hur Umeå Kommun behandlar sina anställda och hur mycket de bryr sig om facken..
    Umeå Kommun är alltså Socialdemokratiskt styrt sedan urminnes tider och ändå är arbetsmiljön för de egna anställda under all kritik och tycks bara bli sämre. Är det något Umeå Kommun varit duktiga på är det att massproducera sjukskrivna. Både långtids- och korttidsfrånvaron har skenat de sista åren. Stressen och arbetsbelastningen inom t ex äldreomsorgen har nått nivåer som inte borde vara acceptabla.
    Långa arbetspass och delade turer liksom tät helgtjänstgöring är ”norm” inom vården säger tjänstemännen. (vilket i och för sig är ett felaktigt påstående, men det häpnadsväckande är att inte en enda S-politiker har uttalat något annat.) Hemtjänsten saknar restider mellan brukare och de schablontider biståndshandläggare beviljar räcker inte till på långa vägar.

    Någon facklig/politisk samverkan tycks inte existera. Åtminstone verkar den inte leda till något bra för de anställda.

    Oavsett om det råder högkonjunktur eller lågkonjunktur …. eller som nu när vårt kära Kommunalråd påstår att Umeå går bra ekonomiskt (tack vare försäljning av Bostadens fastigheter och skatteplanering) tycks det inte finnas pengar att finansiera sin egen verksamhet utan äldrenämnden står inför besparingar på ca 100 miljoner. Att man lyckades avstyra det vansinniga förslag som tidigare lades fram innebär inte att faran är över. Pengarna ska sparas och gissa om det kommer att gå ut över arbetsmiljön. Handen upp alla som tror att situationen kommer att förbättras!! (Jag anar en talande tystnad!)

    Facken har inte varit tysta, men det spelar ingen roll. I mångt och mycket saknas förståelse för hur den egna politiken drabbar vanligt folk. S-märkta politiker har dessutom gjort uttalanden i media som personal uppfattat som kränkande vilket mer än väl visar vad S egentligen står för och hur de ser på sina anställda.

    På riksnivå har socialdemokrater de senaste decennierna både velat se över LAS och begränsa strejkrätten. Att förslagen skrotats har egentligen mindre betydelse. Poängen är att S är ett fackfientligt parti. S är dessutom ett parti som idag är helt i händerna på MP, ett litet extremistparti som definitivt inte är fackvänliga och man flörtar vilt med de lika fackfientliga liberalerna och centerpartiet. Facken har sedan mitten på 70-talet successivt avväpnats i syfte att skapa stabilitet och för att blidka storföretagen. S har i högsta grad varit ansvariga för rådande situation. V befinner sig på sin hörna där de är precis lika verklighetsfrånvända så från det hållet finns det heller inget att hämta.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är bland annat på grund av vissa saker som du antyder som jag vill att vi ska anta den ordning jag föreslår Luttrad.

     Som Socialdemokrat är min personliga åsikt att vi ska föregå med gott exempel – För mig innebär det at vi ska börja med oss själva och vår egen verksamhet.

 3. Bergis

  Hur ska pengarna räcka till en bra arbetsmiljö om vi nu också ska betala gymnasiestudier för ensamkommande som inte har asylskäl? MP och S beslutade om det idag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det förslaget ska passera riksdagen innan det kan bli verklighet och när det kommer upp där vet vi även prislappen på den riktade reformen som omfattar relativt få. När det kommer ska jag ta ställning i frågan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hur många det exakt blir och hur kostnadsberäkningen kommer att se ut vet vi när saken ska lyftas upp i riksdagen – När det är känt ska jag ta riktig ställning i frågan.

  • Bertil

   Bara Folksam har 175 miljarder i samlande av pengar som inte gör minsta nytta annat än att det ska växa ännu mer.

   Om 10% flyttades över till vårt gemensamma skulle enbart den summan
   Betyda enormt mycke.

   Om man sedan av de 25000 miljarder som finansiella företag i Sverige har i samlande och endast tog 1% av det skulle det ge den sociala välfärden kärnverksamheterna enorma tillskott.

   Men politiken är precis tvärtom man utarmar vårt gemensamma USA inte minst underminerar andra länder istället för skapa jobb ge stöd och lyfta upp Länder där folk flyr från sen gnäller man över flyktingar o.s.v.

   Med rätt politik och att pengasamlandet används rätt så skulle vår Välfärd liksom Värdens Välfärd stärkas ordentligt.

   Värden genom prylar och plundring av jordens tillgångar bör dämpas och livets mening skapas på bättre och mer harmoniska grunder.

   Tillväxt som når alla genom att använda samlandet så det vi odlar växer till mera frukter för oss alla .
   De samlade frukterna av vårt allt bör fördelas mycket bättre.
   Det vi ser nu är en ren katastrof av hur allt vårt odlande av vårt samlande fördelas.

   Det är som om en familj som skördar potatis endast glupskt tas av maken frun får en del medan alla barn blir utan de får endast skalet om ens det.

 4. Bertil

  Vi kan ju aldrig få politiker som vill ha bra arbetsmiljö om Politikerna är involverade i Näringslivet och
  vill vinstmaximera. Näringslivet är varken intresserade av att ha anställda eller se till att arbetsmiljö är bra. De vill enbart tjäna pengar och kan man göra det genom Robotar, maskiner så väljer man dessa.
  Människor till arbete för näringsliv är bara ett nödvändigt ont.

  Idag handlar det mesta om att göra pengar av pengar.
  Man gör mera pengar på pengar i en enorm omfattning

  Sedan 1980. låg hela Sveriges BNP på ca: 1 700 miljarder.
  De finansiella företagen hade då tillgångar på ca. 2 700 miljarder.
  d.v.s Banker Försäkringsbolag o.s.v. Finansiella företag helt enkelt.

  2015 hade BNP vuxit till ca. 3 400 miljarder, medan de finansiella företagens
  tillgångar vuxit till över 25 000 miljarder kronor.

  Sen säger man Välfärden håller på falla samman pengar finns inte.
  Man vill ju inte ens ta skatt från de finansiella Företagen så vårt gemensamma gör oss rikare.

  Hur ska man då begära att Politiker som är insyltade i Näringslivet bryr sig om Arbetarskydd, jämlika löner o.s.v. Se bara Moderaterna som vädjar om sänkta trösklar och sämre sociala skydd.
  Sen hakar t.o.m Sossarna, LO och hela etablissemanget till politiker med. javisst Sänkta trösklar måste vi fixa:
  Man tar sig för pannan kort sagt.

 5. Bertil

  Jag brukar ibland lite skämtsamt sagt att arbetstagare borde inte ha rösträtt.
  Man röstar ju till sin egen nackdel.

  En arbetstagare röstar för starkare fack
  Bättre sociala skydd och att vårt gemensamma stärks så vi alla bli rikare.

  Vem kan vara emot det???
  Finns enorma pengar inom finansföretagen där så klart pengar behövs för investering och nysatsningar i företag. Men mer pengar måste fördelas bättre till alla. Så är det bara. Sverige ÄR inte fattigt, felet är felfördelningen som är grotesk.

 6. Leif Andersson

  Hur förklarar du att regeringen planerar sälja Apoteksgruppen när man i opposition klagade på Reinfeldtregimen när dessa sålde statliga bolag?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag förklarar det med att regeringen nöjer sig med att kontrollera apoteksbranschen genom att äga ett enda bolag.

 7. Michael Rönnlund

  Arbetsmiljö är viktigt och det tragiska är hur olika det ser ut hos olika företag. Finns regler och mallar men de följs inte. Detta leder till sjukdomar. Tror det beror på att sjuka människor är besvärliga och att företagen inte sätter in de resurser som behövs.

  Vad som är minst lika viktigt är hur regeringen idag behandlar sjukskrivna. Efter 180 dagar ska man söka ett nytt jobb enligt regeringen eller leva på socialbidrag. Blir man friskare för att man blir fattig?

  Hur kan en socialdemokratisk regering tänka på det sättet? Inte ett dugg bättre än hur alliansregeringen tänkte gällande sjuka människor.

  • Bertil

   Sjukförsäkringens förfall kan bli sossarnas fall vid valet 2018.

   Vill det sig illa kan det även ge luft åt SD
   Vad ska en sjuk som utförsäkrad rösta på
   Har man nåt alternativ.

   Vore jag i den situationen skulle jag ge stöd åt en som typ Castro
   En som gav fattiga stöd, satsade på sjukvård utbildning apotek .
   Rensade ut oliktänkande förmodligen egoister och råa kapitalister och istället för rå kapitalism satte alla i samma båt med Jämlik fattigdom.
   Ett lämpligt straff när en stor klick ska ta för sig så andra inte får nåt.

   Hellre det än den väg politiken far iväg idag , som det ser ut kommer rå Nylibetalism förstöra vår planet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.