Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag delar inte regeringens syn på de som är sjukskrivna.

Detta inlägg innehåller i vissa delar kritik mot mitt eget parti vad gäller vår politik på riksnivå för den del av landets samhällsmedborgare som har haft oturen at bli sjuka och sjukskrivna.

Trots att så är fallet så väljer jag ändock att skriva detta inlägg därför att jag är starkt kritiskt till hur vi som parti ser på alla medmänniskor som är sjukskrivna därför att kvalificerade läkare bedömt att de som är sjukskrivna de facto är för sjuka för att arbeta.

I min värld är det ovärdigt att vi som parti ska använda oss av till försäkringskassan anslutna läkare för att kullkasta den diagnos som behandlande läkare ställt när de sjukskrivit människor.

Som jag ser saken ska vi som parti motverka att denna typ av företeelser inträffar då jag ser det som ovärdigt att läkare anlitade av försäkringskassan som inre ens träffat patienten ska tillåtas ha överhanden gentemot den läkare som de facto behandlar patienten i fråga,

Med det sagt så behövs en ny ordning vad gäller vem som bedömer vad i fråga huruvida en sjukskriven medmänniska är sjuk eller inte.

I den bästa av världar inhämtar försäkringskassan en ”second opinion” från en annan läkare som träffar patienten snarare än från en som inte träffar patienten ifråga.

Skulle dessa två läkare ha motsatt uppfattning i frågan om huruvida en människa ska bedömas oförmögen att arbeta eller inte bör en tredje från försäkringskassan oberoende och obunden läkare som även den träffar patienten tillåtas fälla det avgörande beslutet om huruvida patienten fortsatt ska vara sjukskriven eller inte.

När sjukförsäkringen en gång infördes handlade sjukskrivningsgrunderna om huruvida den som är sjukskriven kunde fortsätta att utföra det arbete man tidigare utfört eller inte.

Den ordningen tycker jag att vi ska hålla oss till även fortsättningsvis och är det till äventyrs så att läkarvetenskapen bedömer att arbetsförmåga finns om än i ett annat yrke ska staten bekosta yrkesutbildning till ett nytt yrke med bibehållen sjukpenning under utbildningstiden.

Så ser mina tankar runt sjukskrivning och sjukskrivningsgrunder ut – Tankar jag uppfattar att jag delar med folkflertalet.

Med det sagt uppmanar jag mina partivänner i regeringsställning att driva denna min hjärtefråga i den riktning jag anger vilket jag hoppas att de kommer att göra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

 1. Bertil

  Sjukförsäkringen och ersättningen är mycket enkelt ha en åsikt om.

  Är någon sjuk ska sjukpenning utgå blir du inte frisk och inte kan jobba så är förtidspension det enda rätta. En förtidspension som är rimlig och dessutom med möjlighet att börja jobba igen om jobbet finns kvar eller nytt jobb hittats.

  Enkelt! så har det varit och så ska det vara. Några sjuktal behöver inte sänkas eller höjas sjuktal är normala företeelser.
  Istället ska arbetarskydd stärkas kosten kollas med hårdare regler.

  Slavarbete utrotas och inte minst inom sporten regler för att mindre skador ska uppstå. Hockey t.ex. är sjuktalen väldigt höga men det tar politiker med en axelryckning.

  Sist men inte minst åtala de som skapat dagens regler och även de som klubbat igenom dem.
  Häng ut trakkaserna likt Metoo.

  Jag kommer inte rösta på sossarna så länge man inte gör nåt radikalt i ersättningsnivåer åt A-kassa eller sjukförsäkring jag kommer rösta så långt vänsterut som det går som visar bättre human inställning mot sjuka A-kassa

  De som röstar SD för att sjukförsäkringen är misskött förstår inte att de häller en dunk bränsle i den eld som redan brinner.

  Finns inte sociala skydd finns ingen mening jobba heller betsla skatt o.s.v.
  Då är det lika bra ge upp och svartjobba istället.

 2. Jonny Disenfeldt

  Du delar alltså inte socialdemokraternas politik som så ofta.
  Du torgför som vanligt istället dina egna ideer som du inte har stöd för i ditt eget parti.

  Röstar man på S får man inte det du driver, alltså för du som vanligt en falsk marknadsföring, allt för att populistiskt försöka framstå som bättre än ditt eget parti, allt åt alla Anders…tror du att väljare låter sig luras ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror på inget sött att man kan luta väljarna Jonny – Därtill är väljarna allt för intelligenta och allt för pålästa. Däremot finns det ingen lag som säger att jag inte får ha en annan uppfattning än den mitt parti för närvarande har och att jag inte får driva på för att få partiet att köpa den uppfattning jag har.

   Att visa väljarna att det inom ett och samma parti finns människor med olika uppfattning tycker jag är viktigt för att få människor att förstå att man inte behöver byta parti om man ogillar ett beslut – Ogillar man beslutet kan man i stället för att lämna partiet rösta på en annan person i partiet.

  • Bertil

   Svar till Disenfeldt till stöd år Anders.

   Ett parti är och ska även vara ett lufthål för människor. Det är väl självklart ett parti med hundratusentals väljare inte delar varandras åsikter slaviskt.

   En partiledning har en partilinje som via folkets röst kompromissats fram sen är partiledning som betalda förtroendeanställda skyldiga försvara.
   Även om man är sosse så måste man kunna ha egna åsikter som påverkar och förhoppningsvis stärker ett parti.

   Jag tycker socialdemokratin är det parti som har mest öppenhet. Finns inget annat parti som har ett datum där man öppet får kritisera sitt eget parti samt andra partier. Jag tänker på första Maj.

   Själv är jag socialist men tänker rösta på vänsterpartiet för att det partiet har starkare politik i stöd för s.k utsatta grupper. Nåt blått parti finns inte på kartan för mig. De blåa partierna saknar helt enkelt intresse för att överhuvudtaget skapa nån politik som påverkar utsatta grupper till deras fördel.
   De har som strategi att alltid sänka skatter. Skatter som i sin tur påverkar transfereringar vilka utsatta grupper har mest beroende av. Ändå används dessa transfereringar mest till att ge mer till de som redan har det välordnat. Den politikens inriktning är nåt som jag är helt emot.

  • Bertil

   ”Du torgför som vanligt istället dina egna ideer som du inte har stöd för i ditt eget parti.”
   skriver Disenfeldt.
   Men visst har Anders rätt till sin åsikt? Eller vad menar du??

   ”Röstar man på S får man inte det du driver, alltså för du som vanligt en falsk marknadsföring, allt för att populistiskt försöka framstå som bättre än ditt eget parti, allt åt alla Anders…tror du att väljare låter sig luras ”

   Det är väl ingen falsk marknadsföring ge sin åsikt och komma med egna lösningar Att det sedan inte blir så det ligger i sakens natur. vad dillar du om egentligen Disenfeldt.
   Förstår överhuvudtaget inte syftet med ditt inlägg. Åsikter och lösningar är väl precis det som behövs
   Att som du Disenfeldt enbart ha åsikter om skribenter istället för ämnet, visar att du inte vill nåt utan målet är kränka och tro du den vägen ska få tyst på de som verkligen vill nåt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bra att du håller med – Däremot har vi inte den sämsta regeringen då sittande regering är bra mycket bättre än de Alliansregeringar som satt föregående 2 mandatperioder.

 3. Micke

  Först vill jag säga att jag trodde inte att jag skulle behöva skriva det lag skriver nedan då det gäller socialdemokrater och människors rätt att vara sjuka.

  Dagens system där regeringen pressar försäkringskassan att agera för att få ner sjukskrivningarna är i praktiken faktiskt värre är hur alliansregeringen hanterade sjukskrivna.

  Det socialdemokraterna sa om ingen bortre gräns är idag en stenhård bortre gräns efter 180 dagar.

  Då ska man om man jobbat 20 år och är duktig på sitt jobb pga en längre sjukdomsperiod söka nytt jobb man inte har nån erfarenhet av eller enbart få socialbidrag (försörjningsstöd).

  Denna medvetna politik av regeringen är orimlig och människokränkande.

  Denna politik handlar enbart om att regeringen vill spara in pengar på de som är sjuka. Man slår på de som redan ligger.

  Att använda sig av läkare som aldrig träffat den sjukskrivne och aldrig kontaktat sjukskrivande läkare är att fullständigt nedvärdera sjukskrivande läkares kunskaper och fullkomligt rättsvidrigt mot den sjukskrivne. Träffar man inte den sjukskivne kan man inte göra en rimlig bedömning.

  Dessa läkare på försäkringskassan är i praktiken politikernas lakejer, de finns till för att uppfylla ett politiskt mål inte för att göra människor friskare.

  Om man betänker vad som idag spenderas på rika villa- och bostadsrättsägare, +30 miljarder årligen i ränteavdrag, inser man att dagens socialdemokrater inte är gårdagens socialdemokrater som faktiskt brydde sig om den lille mannen som behöver hjälp.

  Det är viktigare att man finansierar rika villa- och bostadsrättsägare räntor än att lägga dessa pengar på att göra sjuka människor friskare.

  Jag skulle skämmas om jag vore socialdemokrat idag.

  • Bertil

   Micke skriver:
   ”Dagens system där regeringen pressar försäkringskassan att agera för att få ner sjukskrivningarna är i praktiken faktiskt värre är hur alliansregeringen hanterade sjukskrivna.”

   Nja!! det håller jag nog inte med om.
   Alliansens sjukskrivningsregler var definitiva. Nuvarande regering rev upp utförsäkringslagen och satte press på f-kassan istället. F-kassan kontrade och nyttjar sjuka genom att avslå ersättningen
   detta för att få ner sjuktalen. Så det F-kassan gör var sossarna inte beredda på skulle ske.
   Men sossarna beter sig ändå nonchalant mot sjuka men Alliansen ignorerade sjuka helt genom utförsäkring.

   Sen menar många att det inte är nån fara.
   Sjuka får ju försörjningsstöd istället.
   Men betänk då att då ska den sjuke avyttra allt de slitit ihop.
   Därmed är det en ren stöld av den sjukes
   slit under ett kanske helt liv.

   Hamnade jag själv i en sådan situation så skulle jag självklart aldrig jobba mer på ett lagligt sätt.
   Fanns möjligheten skulle allt arbete jag skulle utföra göras svart.

   Vad är det för arbetslinje i en sjukförsäkring om du utförsäkras,
   Finns kort sagt ingen anledning jobba minsta lilla om en regering ser till att plundra allt man skapat genom att utförsäkra folk.

   En sjukförsäkring ska vara livet ut.
   Förtidspension som har en vettig nivå ska
   Snabbt sättas in så den sjuke får tryggad ekonomi under sin sjukdom.
   Åtgärder vad gäller jobb får den sjuke liksom företag och samhälle fixa i andra hand.

   Tycker det som nu hänt med sjukförsäkringen är rent bedrägeri från ansvariga politiker och åtal och straff till de som skapat allt detta är det enda rätta.
   Till att börja med kunde media forska i var förslagen idéerna och vilka som klubbat igenom detta kommer ifrån.

   Namn och bild sättas ut i media och
   Lite överallt i samhället.
   Om så skedde nog skulle vi få en fungerande F-kassa, sjukförsäkring o.s.v.

   Det är bedrövligt att en Socialdemokratisk regering inte fixar detta. Att en blåfärgad regering inte gör det ligger i deras strategi.
   Men då bör folket straffa dem därefter.

   Tyvärr är folket i Sverige inget lita på längre egoism och individualism gör att folk inte bryr sig Förn de själva drabbas.

   Vi behöver rödare regering där bidragen går till de med behov och inte till de som
   Plundrar vårt gemensamma och lägger det som samlande i finansföretag.

 4. Fredrik

  Att du Anders ser tre läkares diagnoser som ”i den bästa av världar” är ett rätt bra exempel på hur politiker försöker då folket att tro att det politiker säger verkligen är något bra.

  I mina ögon Anders är det absolut bästa om Försäkringskassan godtog den sjukskrivnes läkares diagnos och omdöme. Men S har tydligt sänt signaler till Försäkringskassan att strama pt sin budget, och med tanke på vad Försäkringskassan gör för något så var det ingen överraskning för någon vettig människa att det skulle bli så här.

  För, om Försäkringskassan misstro min läkare så ska inte jag drabbas av detta. Då ska jag som sjukskriven meddelas att den läkare jag besökt INTE är betrodd att bedöma medicinska åkommor och då få möjligheten att träffa en ny läkare. Den andra läkaren ska inte tillhandahållas av Försäkringskassan utan ska vara mitt val. Sen, den förste läkaren ska sedan utredas huruvida denne ska få sin legitimation indragen eller inte. Vinner läkaren, så ska Försäkringskassan tvingas acceptera de diagnoser denna läkare ställer. Utan överklagan.

  Men när S jagar pengar så går ingen säker, när dessutom du Anders och andra hängivna S-anhängare anklagar andra partier för att sparka på dem som redan ligger ner så blir det rätt patetiskt när ni gör samma sak själva eller hur?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den andre läkaren kan självfallet vara ditt eget val Fredrik så länge valet av läkare är en som arbetar i offentlig sektor och inte hos en privatägd vårdinrättning.

   • Fredrik

    Av vilken anledning ska jag tvingas använda en läkare från offentlig sektor om jag inte vill? Menar du att ordet (diagnosen) från en läkare i offentlig sektor har högre vikt än från en läkare i privat inrättning?

    Alla läkare i Sverige kontrolleras av Socialstyrelsen och den kan dra in vilken legitimation som helst, från offentlig inrättning eller privat.

    När Försäkringskassan INTE accepterar den diagnos som den sjukskrivnes läkare gjort så är det en tydlig signal att läkaren INTE ska vara betrodd att bedöma patienter. Då ska läkaren ha en chans att försvara sig, men i dagens system får inte denne läkare detta samtidigt som den sjukskrivne drabbas.

    ALLA sjukintyg från läkare som Försäkringskassan INTE accepteras ska per automatik rapporteras till Socialstyrelsen för reprimand och till slut indragen legitimation. Skulle detta göras, så skulle det till slut inte finnas några läkare kvar.

    Till sist, jag ringde till en kvinnlig läkare i Norrbotten och frågade om hon (som aktivt protesterat mot FK) kunde se skillnader i Försäkringskassans agerande om det är en läkare från offentlig sektor eller privat och hon svarade nej. Hon själv jobbar i offentlig sektor och har under 2016 och hittills under 2017 fått tretton avslag på sina diagnoser av FK som med egna läkare bedömt att hennes patienter kunnat jobba mer ön vad hon bedömt. I dessa tretton fall har FK:s läkare INTE varit kirurg och utan erfarenhet av postoperativ kondition på patient. Min vän som är mångårig kirurg tycker det är extremt konstigt att en ortoped eller allmänläkare ska kunna trumfa hennes diagnos.

    Lösningen är inte fler läkares bedömning, det är inte heller en fråga om offentlig eller privat inrättning. Det är en fråga om pengar. S vill tjäna pengar. Det är detta som sätts emot värdighet. De läkare som utbildats i Sverige har fått den offentliga sektorns utbildning, deras arbetsgivare ska inte avgöra ifall de är bra läkare eller inte. FK ska inte bedöma alla efter en mall, alla ska bedömas individuellt. Och alla läkare ska ha rätt till försvar, som det är idag så springer FK från detta för allt vad benen går. Fegt! Fegt av FK. Fegt av S.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att vi ska använda läkare från offentlig sektor beror på att ingen ska kunna ifrågasätta läkarens opartiskhet.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Att vi ska använda läkare från offentlig sektor beror på att ingen ska kunna ifrågasätta läkarens opartiskhet.”

      Kan du förklara vad du menar med det, Anders Forss ???
      Vad händer med läkaren när han byter den vita rocken till en med ett privat företags namn ???

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har förklarat vad jag menar – Om FK anser att de inte kan lita på läkare som inte arbetar direkt åt FK kan vi tillfredsställa denna deras misstro genom att tillhandahålla ett yttrande från en annan läkare anställd av det allmänna.

     • Fredrik

      Här på mitt jobb har min kollega blivit av med sin ersättning då FK anser att min kollega kan arbeta heltid. Kollegans läkare anser att 75% är max. Läkaren arbetar på Ålidhems Hälsocentral. Denne läkare är alltså enligt dig Anders inte opartisk?

      Alla läkare på Norrlandskliniken är alltså opartiska? Dessa läkare som fått sin utbildning hos den svenska läkarutbildningen vid något av våra universitet är alltså inte opartiska?

      Är din läkare vid Företagshälsovården det? Du kör buss, via KR Trafik gissar jag, som har vem som Företagshälsovård?

      Att du inte tycker systemet vi har idag är en sak, att påstå att läkare i de privata INTE är opartiska är ett ohyggligt övertramp.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag påstår inte att någon läkare är partisk Fredrik – Vad jag sa är att om FK inte litar på läkarna och vill inhämta ett yttrande från en specialist så är det bättre att använda sig av läkare anställda av det offentliga än av läkare anställda av FK.

 5. Bertil

  ”Med det sagt så behövs en ny ordning vad gäller vem som bedömer vad i fråga huruvida en sjukskriven medmänniska är sjuk eller inte.” skriver Anders

  Du utgår lika fullt från dagens system Anders. Glöm det och tänk om.
  Ingen ska bedöma om jag eller nån annan är sjuk.!!

  Man måste ju lita på folk, säger en människa den är sjuk. Då är den personen
  sjuk och ska ha ersättning. Sen ska de naturligtvis undersökas o.s.v.
  och få redogöra vad som tynger dem.
  Får du inte jobb och inte ingår i nån A-kassa då ska motsvarande
  sjukpenning eller sjukersättning utgå.

  Folk ska ha pengar i ett samhälle där pengar är kravet.
  Om inte så är det ju nazism som styr politiken.
  Man vill idag inte ens l offra en kula på dessa utsatta utan man vill de ska självdö eller begå självmord. Det är ju sånt vi sett!

  Pågår det sjuka länge ska dessa förtidspensioneras med en ersättning som är värd namnet.
  Den ligger idag på minst 26000 kr/ mån Ja om man ska räkna efter vad du måste tjäna för att få fullt RUT-avdrag.
  Ska vi lita på politiker och regeringar då ska vi även lita på folket i stort.
  Maskiner tar över gör jobben så att betala lön, a-kassa, sjukförsäkring från företagen när man kan få en Robot för inköpspris är rena trolleriet.

  Minns hur det var när Gunnar Axen uttalade sig om sjuka.
  Sen har han varit ordförande i det skandalomsusade Allra och även anklagats för sexbrott
  lämnade även riksdagen genom det sistnämda.

  Eller minns Athena Farrokhzad när hon i sitt sommarprogram i P1 drog paralleller mellan Anders Behring Breivik och Sverigedemokraterna.
  Då ilsknade Gunnar Axen till så våldsamt så han slängde ut tv-n

  Eller läs Gunnar Axens och Helena Rivieres artikel om Alexandra.
  https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article12109237.ab

  Helena Riviere är en annan föraktfull dam satt i regering från 2006-2010
  hon skrev boken Bidragskulturen.
  Ur boken kan man läsa följande. ”Socialbidraget måste ner till det mest elementära som en konsekvens av att värderingarna har förändrats, det måste bli avskräckande lågt.”

  Vidare citat: ””Staten garanterar ett socialbidrag på miniminivå. Ingen ska behöva lida nöd, svälta och frysa, men mycket mer än så blir det inte.”

  Liknande skrev Reinfeldt i sin Bok ” Det sovande folket”

  Riviere tycktes även ha en förkärlek för att hänga ut enskilda bidragstagare med förnamn, efternamn, bostadsort och privata levnads- och familjeförhållanden. ”Så var det när den ensamstående fyrabarnsmamman Kina Lindgren på Ekerö först förvägrades det socialbidrag hon ville ha” Rivierer börjar en historia där Lindgren hängs ut som en lat girigbuk, en driftig bidragssnyltare som öppet hånskrattar svenska folket i ansiktet.

  På detta hade vi Husmark en person som ständigt ljög i intervjuver. Men ett sa hon som var sant.
  ”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.”

  Sen på detta hade vi Sossarnas Anna Hedborg hon som såg ut som hon bar peruk jämt. som menade.
  citat: ””En möjlig reformväg är att helt enkelt strama åt, att underkänna vissa diagnoser, att sänka ersättningar, att låta sjukdomens pris bli så högt att människor tvingas ut ur försäkringen.”

  Frågan man undrar över. vem har tillsatta alla dessa kräk.
  Jag tror inte alls det är folket: Det är andra kräk som sett Sjuka som en kassako för att berika sig själv och sina kompisar organisationer o.s.v.

  Det är inte de sjuka som är opålitliga, det är alla kräk inom vår regering och vår förra regering där man inte ens drar sig för att applådera när man genom en sjukförsäkringslag 2008 sänker sjuka i Riksdagen. Lägg märke till att Åhörare får inte Applådera i riksdagen. Däremot är det inget som förbjuder ledamöter applådera. Så är reglerna skrivna.

  Det är detta som visar att Demokratin är i förfall och där sådana kräk

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg.

   Visst ska vi lita på människor men ska systemet vara rättssäkert så är min åsikt att en läkare måste göra bedömningen om huruvida man ska vara sjukskriven eller inte – I vart fall i de sjukskrivningar som är långa.

   • Bertil

    svar till andersforss (inläggsförfattare)
    29 november, 2017 kl 22:32

    Det handlar om pengar vilket skapar två ”lag” en stor stark grupp som inte vill betala utan vill behålla pengarna för att man har egna lösningar och möjligheter. Det andra laget är i beroendeställning och behöver pengar dels för att vara sjuk men även för att kunna ingå i en statistik där du benäms som sjuk.

    Jag anser släpp pengatänkandet . Det viktiga är att folk får pengar, är sjuktalen höga ska det åtgärdas på arbetsmarknaden inte genom att förminska folks sjukdomsbilder.
    Förtidspension så folk får pengar är viktigt snabbt genomföra.
    Sen när så skett då kan myndigheter och den sjuke tillsammans se hur möjligheterna till jobb ser ut.
    Sen! Avskeda alla försäkringsläkare på f-kassan med omedelbar verkan. Utbildade läkare samt den sjuke ska avgöra om de ska vara sjukskrivna och uppbära först sjukpenning sedan sjukersättning.

    Sjuktal är ingen kostnad det skapar jobb som skapar löner , utgår förtidspension eller sjukpenning skapas en ekonomi där konsumtion för pengarna sker. Det är mycket mer vettigt än det samlande av pengar som pågår, Men där skadan av det inte uppmärksammans.

   • Bertil

    Självklart har du rätt Anders. Läkare ska så klart bekräfta att en person är sjuk.
    Men just ersättningsfrågan den ska alltid komma snabbt. behövs inga utredningar om sådant.
    Pengar måste alltid finnas hos individen i ett Samhälle där focus enbart är Nationalekonomi.

    Pengar dräller det av i Sverige. Så att sjuka inte ska få pengar det handlar egentligen bara om missundsamhet och girighet. Sverige har aldrig varit rikare än nu ändå funkar sjukförsäkringen
    lika dåligt nära på som i början på 1900-talet när inga sjukförsäkringar fanns.
    Då fanns inga som helst sjuktal då var du levande eller död.

    Idag finns sjuktal men ingen sjukförsäkring. Vad kostar det med alla anställda som sysslar med statistik om sjuktal. Politiker som ägnar tid åt att försämra sjukförsäkring, tjänstemän som utreder och utreder och det enda man kommer fram till är försämra och ta pengar från sjukförsäkring och göda en kapitalism. Dessa ska ha sparken och behandlas precis lika illa eller bra som sjuka.

    Nä upprop mot hyckleriet och häng ut ansvariga.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har helt rätt i att pengarna borde betalas ut så länge alla bedömningar inte är slutförda – Det argumentet köper jag.

 6. Erik Arnberg

  Läser ditt inlägg med intresse, är själv socialdemokrat, som i många år har varit en del av systemet som ledamot insoviförsäktingsnämnd, fackliga uppdrag inom Metall och nu som HR-Specialist i en kommun. Jag har haft många tankar om vad som gått snett för det har det, tycker vi kan se över beslutssystemen och även försäkringskasseläkarens roll. Men hur får
  vi partiet att reagera sunt, tror inte lösningen är ännu mera strikta system utan möjligheten att göra samlade bedömningar och bättre utredningar i multimodiala utredningar. Bra skrivet inlägg vi behöver visa att det finns skeptiker inom partiet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Erik – Det värmer och stärker och jag vet att jag talar för rätt många i partiet och ännu fler av våra väljare i det jag anfört.

 7. Leif Andersson

  Mina två personliga reflektioner kring detta…

  1. Den samhällsekonomiskt katastrofala massinvandringen av lågutbildade flyktingmigranter som primärt måste försörjas med bidrag gör att politikerna försöker spara på andra grupper som långtidssjukskrivna.

  2. Om man jämför med hur det var för 30-35 år sedan är fusket med sjukskrivningar betydligt mer utbrett idag och i många fall sker det organiserat. T.ex. kriminella grupperingar med egna läkare på lönelistan eller som alternativt hotas att ge dessa individer sjukintyg.

  De som kommer i kläm är de skötsamma svenska medborgare som inte fuskar och nu behandlas som andra klassens medborgare av regeringen. Förutom det uppenbara att omedelbart stoppa mottagandet av lågutbildade asylflyktingar behövs det ett nytt system som inte drabbar de skötsamma som inte fuskar samt kraftigt ökar straffen för de som gör detta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten så att den som läser själv får avgöra Leif.

   Personligen delar jag inte din uppfattning.

  • Bertil

   Svar till Lars Andersson anser definitivt inte att den åsikt du framför ska nonchaleras.
   Misstanken att det är som du beskriver stöder jag absolut. ”De som kommer i kläm är de skötsamma svenska medborgare som inte fuskar och nu behandlas som andra klassens medborgare av regeringen.”
   skriver Lars Andersson

   Det finns mycket som tyder på att det är så. Och är det inte så så bör de som anser annat komma med fakta som omkullkastar den teorin. Själv anser jag det är ganska givet att när invandring flyktingström ökar så är det från transfereringar detta måste betalas.

   Den gängse regeln är att transfereringar alltid slår mot utsatta grupper.
   i de grupperna ingår sjuka, arbetslösa. Därmed är det relativt solklart att Invandringens och flyktinginvandringens kostnader får betalas av Svenskar i utsatt ställning.

   Ser vi tillbaka till vilken politik Reinfeldt genomförde. Så stärks teorin om att sjuka, arbetslösa, får betala andras frossande löntagarnas jobbskatteavdrag betalas just genom att sjukförsäkringar och arbetsmarknadsförsäkringar i arbetsgivarens sociala avgifter flyttades över i enorma mängder till Allmän Löneavgift en avgift som var tänkt till EU-avgiften men nu är en kassakista där samlandet av sjukas och arbetslösas försäkringspengar samlas och delas ut i form av ett jobbskatteavdrag.

   Man kan säga detta är sen grunden i det samlande som sedan sker inom finansföretag och som sedan med pengars makt medför att skatter knappt tas ut från pengasamlandet inom finasiella instrument.

   Alla vet också att Reinfeldt ökande invandringen. Syftet han hade var mycket mer cyniskt än vad folk anar. genom att öka invandrigen visste han att Sossarnas makt skulle brytas för lång tid. ja kanske för evigt. Detta för att sossarna kan omöjligt uppfylla de krav i politik som utsatta grupper har önskemål om. Man kan inte uppfylla de krav som arbetarklassen normalt ställt och när så inte kan uppfyllas så sviker väljarna snabbt socialdemokraterna och går över till de som kommer med de enkla lösningarna.
   D.v.s skylla på invandring på utsatta Svenskar o.s.v Det är det som medfört att högern lätt kunnat förstöra sjukförsäkring A-kassa och när man dessutom får hjälp av en så blååfärgad sosse som Anna hedborg då är det oerhört lätt slå mot de utsatta Svenskarna och låta dessa betala hela notan för invandring flyktingar och framförallt för skattesänkningarna som ger mest till de som har mest.

   Det är ingen slump varför reinfeldt ändrade fockus på den massarbetslöshet som han anklagade sossarna för och för istället nämna ökad sysselsättning som siffror istället. Vid valet 2010 så talades det knappt om arbetslösheten om sjuktalen utan det talades om sysselsättningen som ökat.
   Som ökat genom invandring men där arbetslösheten som ökade ännu mer hölls tyst om.

   Nu har det byggts upp en retorik om att sjuktalen ökar och syftet är mycket enkelt . Det är för att försämra och slå ännu mer mot utsatta för att berika välmående grupper.

   Så länge vi har en blåfärgad riksdag där allt går ut på berika de som redan har ett välordnat liv så länge så är hotet mot demokratin helt uppenbar. Juholt han såg detta, men blev direkt förföljd av både riksdagen sitt eget parti och media. Jag ser inte att varken sjukförsäkring eller A.-kassa kommer förbättras. Man kommer fortsätta försämra utförsäkra driva fler till självmord lidande.

   Tror endast strejker är det som kan rädda en A-kassa och en vettig sjukförsäkring.
   Om arbetstagarna lägger ner jobbet och den vägen skapar påtryckningar då finns chans till förändringar till de sjukas, arbetslösas fördel tills dessa kommer allt snack bara vara ett spel för för att stilla protesterna.

 8. Krister

  Håller med.
  Jag har träffat läkare som sagt:
  ”Jag tittar aldrig i journalen”.
  Då kan det bli beslut som är helt fel.
  Sjukskrivning bör vara en sak mellan patient
  och läkare. Sjukersättning är inte heller nån
  godbit att hoppa på. Det är nog ensamt att
  sitta hemma utan några arbetskamrater och
  kanske inte heller har kraft eller förmåga till
  ett socialt liv. Är det nåt du kan se tex att
  benen är amputerade så förstår folk men
  en som är psykiskt sjuk men ser frisk ut har
  det nog inte lätt att vara en del av samhället.
  Nej, detta borde alla partier vara eniga om!

 9. Jonny Disenfeldt

  Kräftgången för S fortsätter (28.6%)…

  I SVT/Novus väljarbarometer går både Liberalerna (5,5) och Centern (11,0) fram något, även om uppgången ligger inom felmarginalen. Kristdemokraterna ligger fortfarande under riksdagsspärren med 3,6 procent av väljarsympatierna.

  Samtidigt gör Miljöpartiet en uppryckning från 4 till 5 procent. Sverigedemokraterna får 16,6 procent och befäster sin plats som tredje största parti efter S (28,6) och M (19,9). Vänsterpartiet backar något till 7,3 procent i mätningen.

  https://www.expressen.se/nyheter/m-backar-efter-kristerssons-starka-start/

 10. Olles brorsa

  Jag får väl gratulera till 73:e-platsen på kommunvalsedeln. Mest hederligt mot väljarna är att avstå från personvalskampanj för att bli uppkryssad, utan i stället göra som alla andra s-politiker har fått göra. Om du visar gott omdöme och den rätta lojalitet mot partiet, har du en chans att bli uppflyttad till 36:e plats inför valet 2022. Så började det för mig, 34:e plats i första valet som jag ställde upp i, och 17:e plats i andra valet.

  Om du ska ha en chans att bli uppflyttad inför nästa val, måste du lära dig att spenderar man i ena änden, måste man spara i andra änden. Och att det alltid är de svagaste som drabbas, när det offentliga ska spara, oavsett vilket parti som styr. Det är de svagaste, saknar starka intressegrupper, som kan tala för dem. Du kan fråga vilken erfaren S-politiker som helst. Om denne har tillräckligt stort förtroende för dig,. kommer du att få ett ärligt svar. Att så är det. Att jag har rätt. Det är orsaken till att S-politiker försöker hålla igen på löftena så mycket de kan. De vet att det kommer att komma en svekdebatt en bit in på mandatperioden. Därför ses inom S-partiet inte med blida ögon på frifräsare, som lovar sådant som partiet inte står bakom, om bara frifräsaren för en topposition.

  Jag har diskuterat sjukskrivningar, sjukersättningar och olika former av förtidspension långt innan du började blogga, och vet alltså vilka alternativ som finns. Det var ett misstag när man slog ihop sjukpensionen och förtidspensionen, eftersom nedsättningen av arbetsförmågan p.g.a. sjukdom därigenom inte blev enbart sjukpensionsgrundande. Detta ställde läkarna inför bedömningar, som inte ingår i deras medicinska kompetens. Det är en riktig ordning att läkare ska göra de medicinska bedömningarna och att någon annan profession ska göra de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna.

  För att göra en lång historia kort, föreslår jag skilda pensionsformer, där sjukpension ger en livsvarig pensionsrätt och förtidspension en villkorad penisonsrätt. Problemet nu är emellertid att regeringen misslyckades med att spara på LSS och därför måste spara på de sjuka, i synnerhet eftersom uppgörelsen med Mp om dyra förmåner för personer, som inte ens har uppehållsrätt i Sverige, måste finansieras på något sätt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur jag gör kommer jag att meddela i sinom tid men helt klart så kommer jag att fullfölja valet.

  • Leif Andersson

   Egendomligt, i vår kommun har vi ett kommunalråd från S som enligt egen utsago röstade på Fp så sent som vid valet 2004 och med en något kriminell bakgrund. Det verkar inte hindrat vederbörande från en raketkarriär inom S så med detta i beaktande är det fullt rimligt att Anders tar över finansministerposten från ”bostadsmagda”.

 11. Jonas E

  Det som är konstigt är ju att FK inte tycks följa lagen här – och ingen säger åt dom !.
  Rätten till Sjukpenningen ska ju bedömas enligt ”normalt förekommande arbete” = ett arbete som ska kunna ta här och nu, utan anpassning och som dessutom ska finnas tillgängligt, enligt prejudikat !.
  FK tycks däremot fortfarande bedöma sjukas arbetsförmåga efter Alliansens gamla ”prövas mot hela arbetsmarknaden” = fiktiv arbetsförmåga räcker för att man ska kunna anses arbetsför !.
  Har själv sett exempel på just sådana avslag !.
  Försäkringsläkarnas roll är ju under all kritik – dom ska vara neutrala, men om dom bara kommunicerar med FK och inte de sjuka så är dom ju inte neutrala på något sätt !.
  Det ser man ju också på hur dom övertrumfar specialister i FK:s ögon !.
  Det räcker numera inte att man är för sjuk för att arbeta bara, du måste också numera vara sjuk i juridiskt korrekta termer – det är alltså viktigare hur en läkare skrivit ett intyg juridiskt än vad som är själva sjukdomsproblemet !.
  En bra början vore väl att se till att FK faktiskt följer ”normalt förekommande arbete” – så det inte räcker med dessa vaga termer som används nu för att avslå !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ska det bli verklighet måste de som drabbas överklaga så att rättsliga instanser kan pröva varje enskilt fall – Efter några sådana domar borde det växa fram en rättspraxis som sedan kan följas.

   • Jonas E

    Prejudikat om ”Normalt förekommande arbete finns ju redan” – frågan är ju varför FK inte följer det ?.
    Ska man behöva dra det i domstol igen när det redan finns prejudikat ?.
    Nej när borde de styrande sätta ner foten och påtala detta !.

   • Bertil

    Tycker Medis borde agera starkare, varför inte sätta ut namn och bild på försäkringsläkarna på F-kassan.

    Kan man sätta ut namn och bild på hockeyspelare som skadat andra eller gjort en bra match så varför inte visa vilka som utförsäkrar sjuka och trasar sönder livet för andra.

    Tar man på sig ett jobb där jobbet går ut på att avstänga människor från pengar,
    Ja då ska dessa hängas ut.
    Vem klarar sig idag i det samhälle vi lever i utan pengar?? Kolla tiggeriet är det dit vi ska. Sen förbjuda tiggeri.

    Är du sjuk dessutom så är det ett dödsstraff du får om man avstänger individen från pengar.

    Sjukt så man tror inte det är sant.
    Nä t.o.m. Castro var human jämfört med hur s.k. Demokratiska länder beter sig mot sjuka. Se bara USA som nu Sverige även följer slaviskt.

 12. Laszlo Csiki

  Allt är Såååå komplicerat !!
  Enligt min mening det ska en legitimerad läkare ge en diagnos och sjukskriva dig om du är sjuk.
  Försäkringskassan är en kassa som betalar ut dina sjukpeng !
  Ingen himla läkare har nåt att göra på försäkringskassan.
  Punkt … Slut !!

 13. Johan

  Har svårt att förstå varför Försäkringskassan ska ha läkare överhuvudtaget. De ska ha handläggare som går igenom inkomna ärenden, registrerar och bedömer de läkarintyg som kommer in. De som är berättigade till ersättning ska ha det och då ska kassan betala ut pengar. Svårare än så behöver det inte vara.
  Tyvärr är Försäkringskassan en byråkratisk koloss och systemet med egna läkare som utan att ens ha träffat patienten kan göra en bedömning av arbetsförmågan ger ett löjets skimmer över hela saken.
  Tyvärr är det inte lika roligt för den som är dödssjuk och blir av med sin ersättning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis – Min åsikt är att en vanlig läkare duger och har samhället högre krav ska patienten skickas till en specialist inom den allmänna sjukvården.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.