Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bra att regeringen gör ett omtag runt sjukförsäkringen.

Regeringen med Socialminister Annika Strandhäll i spetsen har enligt mitt tycke med all rätt kritiserats från många håll angående det faktum att sjuka människor blir utkastade ur sjukförsäkringen med hänvisning att de kan klara av ett normalt förekommande arbete. 

En av kritikerna är jag själv trots att jag som Socialdemokrat tillhör samma parti som socialministern och av den anledningen tycker jag att det är bra och på tiden att regeringen tillsätter en utredning för att klarlägga hur Försäkringskassan gör sin bedömning av människors arbetsförmåga.

Att jag tycker att det är bra att saken utreds och åtgärdas beror på att jag anser att dagens system där sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen går emot allt vår socialdemokratiska ideologi förespråkar vad gäller solidaritet och alla människors lika värde.

Därutöver kommer regeringen att tillsätta en nationell samordnare som ska se till att alla inblandade parter i ett sjukskrivningsärende samarbetar fullt ut med den sjukskrivnes bästa i focus – Något jag tycker är ett både klokt och framsynt beslut och något som borde gjorts för länge sedan.

Med det sagt så tycker jag att vi Socialdemokrater borde återställa sjukförsäkringen till sin forna glans och säkerställa att den fungerar som en försäkring.

I min värld innebär det följande:

 • Att den som är sjukskriven ska ha sjukpenning under hela sjukskrivningsperioden fram tills dess man kan återgå till sitt ordinarie jobb.
 • Görs bedömningen att den sjukskrivne inte kan återvända till sitt ordinarie arbete återstår två möjligheter – Sjukpension i de lägen den framtida arbetsförmågan bedöms som permanent nedsatt alternativt omskolning om bedömningen är att den sjukskrivne kan klara ett annat arbete än det man är sjukskriven från.

I det fall den sjukskrivne behöver omskolas till ett nytt arbete ska följande gälla:

 • Full sjukpenning under hela omskolningsperioden.
 • Full kompensation resten av livet om det nya arbetet har lägre lön än det man blev sjukskriven från.

Först när vi genomfört dessa förändringar i regelverket i sjukförsäkringen kan vi på allvar säga att sjukförsäkringen är en försäkring i ordets rätta bemärkelse.

Därför hoppas jag att både Strandhäll och regeringen tagit åt sig av min kritik och gör allt den kan för att rätta till alla försämringar som gjorts i sjukförsäkringen under Alliansens år vid makten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

 1. LillaMy

  Tack Anders för att du står upp för oss sjuka och vår rätt till dräglig existens. Du är en klok man och jag hoppas dina ansträngningar ger resultat. Vi sjuka behöver din röst! Även de som är friska idag behöver den, vi vet aldrig vad som morgondagen bjuder.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack LillaMy och välkommen – Min röst kommer att eka ända tills sjukförsäkringen lever upp till det den bör leverera.

 2. Olle

  Hoppas du tittat på klippen från KD Andreas Carlssons anförande i regeringen. Mycket målande bild av S politik.

 3. Bertil

  Tycker punkterna för duna önskemål hur sjukförsäkring ska se ut är ungefär som jag vill det ska vara.

  Varför ska folk utförsäkras. Finner ingen som helst logik i det.
  Alla behöver pengar och vill man spara på sjuka.

  Då kan man göra det på människor som sjukligt vill andra människor illa. Tjänstemän som utarbetar förslag, lobbyister, samt inte minst egoister, kapitalister och Nyliberalister.

  Jag hoppas även att fler börjar inse att
  Alla dessa högerprotektionister måste krossas. Hurvofta har vinintresse hört om hur dessa säger att varje skattekrona är stöld. Sedan plundrar de Jordens tillgångar, nyttjar utsatta, fängslar folk tar av den rösträtt , nyttjar dessa som maximalt billig arbetskraft o.s.v
  Ja så funkar USA och med Trump så ökar han på klassklyftor protektionismen
  Ser till att ta över lagar och kort sagt allt.

  Är det nåt som krig ska sättas mot så är det inte Länder där fattiga drabbas värst utan kriget måste stå mot girighet, hänsynslöshet och se som är mot allt vårt gemensamma som gör oss alla rika och jämlika.

 4. Brorson

  Du tillerkänner verkligen inte alla människor samma människovärde. Varför ska den, som har blivit omskolad till ett jobb med lägre lön än det man hade tidigare, ha högre lön än sina arbetskamrater på det nya jobbet? Med ditt förslag ska lönerna bestämmas av människors olika människovärde…. Inte efter arbetsprestation och inte efter arbetsgivarens lönebetalningsförmåga…

  Att sjukförsäkringen ska fungera mer som en försäkring håller jag med om. Jag har länge stridit för att den självisk i form av tre karensdagar i början av varje sjukperiod, som vi LO-medlemmar hade innan kostnaderna började skena, ska återinföras. Men gälla för alla och inte bara för LO-medlemmar. Det ska därför vara förbjudet att ta emot sjuklön från arbetsgivaren, utom om man smittspridare. Den som ändå gör det, ska stängas av från sjukförsäkringen. Dessutom ska arbetsgivaren straffas med dryga böter.

  Antalet karensdagar per år för personer med en sjukdom som medför upprepade korta sjukperioder ska begränsas efter beslut av Försäkringskassan. Att man har en sådan sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

  Smittbärare, som har en samhällsfarlig sjukdom, och därför enligt beslut av smittskyddsläkare inte får vistas på arbetsplatsen, ska ha ersättning enligt nuvarande regler. Den, som har en smittsam, men inte samhällsfarlig sjukdom, ska kunna stängas av från ordinarie arbete efter beslut av företagsläkare, om det finns risk att arbetskamrater, kunder eller passagerare smittas, även om vederbörande inte har nedsatt arbetsförmåga.

  Om han då inte kan beredas annat arbete inom företaget, får arbetsgivaren skicka hem honom. Sjukförsäkringslagen bör därför innehålla en särskild passus, om att fack- och arbetsgivareöreningar får ingå avtal om undantag från förbudet mot sjuklön under karensdagarna i just det fallet, exempelvis halv timlön. Det kommer då att ligga i arbetsgivarens intresse att skicka hem den, som först blir sjuk, alternativt bygga in förarplatserna på bussar, så att förarna normalt inte andas samma luft som passagerarna.

  En normal försäkring har både en självrisk, varunder ingen ersättning alls betalas ut, och en begränsning av de ersättningar, som betalas ut till en viss procent av skadan, vilket motsvaras av ersättningsnivån 80 % i sjukförsäkringen, samt även ett ”tak” varöver inga ersättningar betalas ut, även om den faktiska ersättningen skulle bli mindre än den vanliga procentuella ersättningsnivån. Detta beror både på att man vill hålla nere premien och på att man vill förhindra missbruk.

  Varje individ ansvarar för att han /hon har en buffert så att hon /han klarar en mindre oförutsedd utgift alternativt inkomstbortfall.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min enda strävan är att den som har oturen att bli så sjuk att man inte kan utföra sitt ordinarie jobb ska gå skadelös ur situationen – Därav mitt ställningstagande.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sjukförsäkringen gäller alla som har ett arbete och blir sjukskrivna Krister – Därtill har jag svårt att tro att man kan dra på sig en sjukdom som gör att man inte kan jobba på en sådan klubb.

  • Micke

   Brorson – du har fel.

   Skadas man eller blir sjuk av sitt arbete ska man gå ekonomiskt skadelös från detta. Precis som livränta fungerar idag.

   Ekonomiska ansvaret ska ej ligga på den skadade/sjuke.

   Förklara hur du tänker när du anser att ansvaret ska ligga på den skadade eller sjuke?

   • Brorson

    Svar till Micke – Det är du som har fel. Jag har öht inte skrivit om arbetsskadeförsäkringen, och har alltså inte föreslagit några förändringar av densamma.

    Det är helt fel att långtidssjuka ska känna otryggheten att bli utförsäkrade varje gång de passerat en tidsgräns för att finansiera full ersättning från första dagen till normalt fullt friska personer, som har skadat sig på fritid eller ”sjukskriver” sig på grund av bakfylla. Eller har drabbats av en enstaka och tillfällig sjukdom. Det handlar om prioriteringar. Och det är ju vad jag har skrivit om.

    De, som lovar allt till alla, talar inte om vilka som drabbas i slutändan, när allt som de lovat inte kan finansieras. Nämligen de som p.g.a. en långvarig svår sjukdom inte kan hävda sin rätt i huggsexan om ersättningarna.

 5. Brorson

  Sjukförsäkringen bör även fungera som en omställningsförsäkring, på så sätt att den som inte kan återvända till sitt gamla jobb, får gå en utbildning medan han / hon får ersättning från sjukförsäkringen, förutsatt att sjukdomen inte hindrar. Men det ska vara en utbildning som är likvärdig med den utbildning man hade för sitt förra jobb. Det vore inte rättvist om man får gå en flera år lång utbildning med ersättning från sjukförsäkringen, om man hade en yrkesutbildning på tre månader för sitt gamla jobb.

  Jag kan dock tänka mig att en person, som hunnit avverka halva sitt yrkesliv, får gå en längre utbildning med ersättning från sjukförsäkringen än en yngre person, eftersom återbetalningstiden för ett evt studielån blir kortare för den äldre personen. Att människor byter yrke mitt i livet är något, som bör uppmuntras.

  Du är inte gammal nog för att minnas hur det gick till, när karensdagarna avskaffades och hur varningarna tyvärr kom att besannas. Sjuklönetvånget för alla arbetsgivare måste avskaffas, eller begränsas till verksamheter, som är särskilt känsliga för smittspridning mellan anställda och /eller mellan anställda och kunder.

  Sjuklönetvånget gör varje nyanställning till ett lotteri, särskilt för mindre företag, där även ett mindre antal ”felanställningar” kan äventyra företagets hela existens. Sjuklönetvånget är det enskilt största hindret för lågutbildade och / eller långtidsarbetslösa att öht få ett jobb. Det är inte sant att lågutbildade inte ens skulle vara ”anställningsbara”. Personalrekryteraren vet inte tillräckligt mycket om den arbetssökande, om han inte bevisligen har nött skolbänk under den tid han saknat arbete. Det är långt ifrån alltid som arbetsgivaren är intresserad av den sökandes kunskaper.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För mig handlar det om att kunna sätta de som försäkringskassan är arbetsföra i ett annat yrke än det de är sjukskrivna för i arbete – Hur länge en eventuell utbildning tar i anspråk för at göra så tycker jag spelar mindre roll – Det viktiga är att utbildningen sker med full ersättning från sjukförsäkringen.

   • Brorson

    Det är precis som jag skrev i min första kommentar, att du tillerkänner inte alla människor lika stort människovärde. En ung handikappad person, som aldrig har haft ett jobb, som ingen arbetsgivare vågat anställa p.g.a. sjuklönetvånget för arbetsgivare, men vill studera på universitet, måste som alla andra ta studielån.

    Själv har du tjänat enormt mycket pengar, som du inte har betalat skatt för i Sverige, men har råd att bjuda hela familjen på dyra utlandsresor – på en busschaufförslön. Utbildning till busschaufför tar tre månader. Om du skulle drabbas av en lindrig ögonsjukdom (vilket räcker för att man ska fråntas behörigheten att köra buss), men inte hindrar dig från att studera, då ska du få gå hur långa utbildningar som helst med full lön från sjukförsäkringen.

    Du har alltså ett högre människovärde än den som alltid har haft ett jobb p.g.a. handikapp!? Upprörande. Med mitt förslag får du studera under tre månader med lön från sjukförsäkringen. Därefter får du ta studielån, som alla andra, om du inte kan leva på undanstoppade pengar som från din säkert mycket lönande verksamhet som ”skatte-optimerare”.

    Det, som jag talar om, är ett sjukförsäkringssystem som samhället har råd med och som inte ställer sjuka, som inte har något arbete att gå tillbaka till – och ej heller kan få något nytt jobb, på bar backe. Och ej heller tvingar en sådan person att sänka sin levnadsstandard till existensminimum utan kan fortsätta att leva ungefär som förut – förutsatt att han /hon har haft en normal inkomst. Jag är bestämd motståndare till ”bortre parenteser” i såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen.

    Men avskaffandet av sådana parenteser måste finansieras och dessutom inte inbjuda till missbruk. Det ska inte löna sig för en fullt frisk och arbetsför person att simulera sjukdom. Finansieringen av fortsatt sjukskrivning eller övergång till sjukpension, ska finansieras genom genom en något högre självrisk i sjukförsäkringssystemet för dem, som sällan är sjuka.

    Jag vill också avskaffa sjuklönetvånget för arbetsgivare, bl.a. för att icke fullt friska personer att över huvud taget få ett jobb. Med föreslagna tre karensdagar för de som sällan är sjuka betyder det att sjukförsäkringssystemet måste betala ut ersättningar för ytterligare elva sjukdagar. Efter de sällan-sjukas sjukskrivningar sällan vara mer än en till två veckor medför detta en stor ökad kostnad – som också måste finansieras – för sjukförsäkringssystemet.

    Vi kan därför inte – av just hänsynen till de svårast sjuka – ha ett sjukförsäkringssystem, som läcker som ett såll. Anders Forss företräder inte de svårast sjuka, utan de lyckligt lottade som sälla är sjuka. En falsk profet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     man ska få gå den utbildning som leder till ett arbete Brorson vilket är precis vad jag skrivit – Vilket arbete som är lämpligt bör ske i samråd mellan FK och den sjuke.

     • Brorson

      Alla, som klarar inträdeskraven till den utbildning de vill gå, ska ha- och har – samma rätt att gå den utbildningen som andra sökande och ha rätt till samma studiestöd som andra studerande. Det jag har skrivit, är att sjukskrivna ska ha rätt ersättning från sjukförsäkringen under lika lång tid, som den utbildning som de inte har användning för p.g.a. sjukdomen. Efter den tiden får man ta studielån, som alla andra som inte kan leva på sparade pengar.

      Det är ett mycket märkligt resonemang, att den som inte klarar ett s.k. enkelt jobb, skulle klara ett jobb som kräver lång utbildning. Den, som p.g.a. sjukdom eller handikapp inte kan producera lika mycket per tidsenhet som en fullt frisk person, men iofs klarar jobbet, ska ha rätt till lönebidragsanställningar. Lönebidraget ska inte, enligt min mening,som idag trappas av utan att den anställde bevisligen kan prestera mer än när bidraget beviljades. Även detta blir en ökad utgift för samhället, vilket understryker dels att lönebidraget inte ska användas till fullt friska personer (t.ex. ”nyanlända”) och dels att korttidssjuka måste avstå en del av sina ersättningar till de långtidssjuka.

      Sjuka och handikappade, som vill och kan bidra till sin egen försörjning, ska ha möjlighet att göra det – med samma lön som sina friska arbetskamrater. Lönebidragen behövs när denna lön överstiger värdet av det de producerar. Många arbetsgivare avstår emellertid för att anställa sjuka och handikappade mot lönebidrag, eftersom de vet att bidraget trappas av.

      Det som jag har föreslagit i den här debatten är tre viktiga åtgärder för att öka chansen för icke fullt friska personer att få jobb:
      1. Inga lönebidrag ska utgå för anställning av fullt friska personer.
      2. Inga lönebidrag ska trappas av, utan att den anställde bevisligen har ökat sin prestationsförmåga jämfört med när bidraget beviljades.
      3. Sjuklönetvånget för arbetsgivare avskaffas helt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har ingenstans i mina inlägg skrivit att de ska sättas på en utbildning som tar lång tid i anspråk Brorson – Allt jag skrivit är att man ska ha sjukpenning under utbildningstiden samt att den utbildning man sätts in i ska leda till arbete.

 6. Micke

  Helt rätt. Håller med dig i alla de punkter du listar upp.

  Dagens system där försäkringsläkare bedömer sjukskrivna utan att träffa dem är enbart ett sätt att spara in pengar till staten och visar på ett förakt utan gränser i synen på de sjukskrivna.

  • Bertil

   Alla ska ha pengar detta när hela vår Värld är pengastyrda.
   En sjukförsäkring är ju bara en bagatell i kostnad. Det är för mycket väsen och för lite verkstad bland makthavare,
   Sjukförsäkringen A-kassan har försämrats allt sedan slutet på 80-talet.
   Det är bara retoriken som blivit bättre men effekterna så dåliga som man drivit folk till självmord.
   Om en ledare som Castro kom i makt skulle massor allt från tjänstemän till försäkringsläkare sättas bakom lås och bom eller ännu värre.

   Smilfinkarna som beslutat om sjukförsäkringen bör ställas till svars.
   Det handlar om allt från utredare, lobbyister till politiskt ansvariga.

   Världen är dessutom sjuk så därmed är
   Det viktigt att oavsett ska alla ha pengar.
   Idag behöver alla minst 20000 kr/månad för att Hänga med i samhällets kostnader.

   Att då vissa ska ha miljarder är så klart fel
   Där finns mängder att hämta. Idag görs tvärtom man tar från den fattige ger till den rike.

   Vi behöver en modern Castro i varje Land.
   Då skulle Världen bli mycket lyckligare.

   Nu fick ni nåt att bita i.

   • Krister

    – Idag behöver alla minst 20000 kr/månad för att Hänga med i samhällets kostnader.
    Första frågan är: Netto eller brutto?
    Andra frågan är: Det beror väl på vilka utgifter man har?

     • Krister

      Det är Bertil som påstår det.
      Jag säger att det beror på om 20.000 SEK är brutto
      eller netto och vilka utgifter man har.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I min värld så bör en eventuell basinkomst vara minst 10.000 kronor/månad netto.

     • Krister

      OK. Om man kombinerar basinkomst med HÖGRE skall på allt över 10.000 kr
      så skulle det faktiskt vara bra. MYCKET högre skatt ju mer man drar in,

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi ska räkna ordentligt på saken men att skatten ska vara hög för de med störst inkomst är vi överens om.

 7. Bertil

  Anders skriver ” Bra at regeringen gör ett omtag runt sjukförsäkringen.”

  Tror det vore bättre om utförsäkrade sjuka finge göra omtag på politiker och tjänstemän, försäkringsläkare o.s.v. som skapat denna idioti.

  Man skulle knäppa skiten ur dem.
  Så enkelt är det. Ett empatilöst pack som skulle minst sagt behöva klämmas åt
  Och jag tror inte det räcker med några milda tilltag. Då får sjuka bara ett flin som svar.

  Nä mer Castro nog skulle packet rensas ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.