Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen vill tillåta vinsterna i välfärden därför att sådana skapar ett A och ett B-lag.

I dagarna har regeringen med stöd av Vänsterpartiet lagt ett förslag om begränsningar av vinsterna i välfärden – Ett förslag som lägger tak på vinsterna och begränsar den till maximalt 7% inom verksamheter som ägnar sig åt skola eller omsorg.

Att det förslaget äntligen blir verklighet tycker jag är viktigt då Sverige sedan länge sticker ut som det enda välfärdsland i världen som tillåter privata företag att göra obegränsade vinster inom välfärdstjänster som bekostas med skattepengar.

Dessutom är jag övertygad om att ett tak för vinsterna i välfärden kommer att öppna upp för personalkooperativ och små ägarledda företag inom välfärdens verksamhetsområden – En utveckling som i allt skulle gynna kvalitén jämfört med när riskkapital ska driva välfärdsföretag med enda målet att maximera vinsten.

Att de privata riskkapitalföretag som verkar inom välfärdssektorn protesterar mot ett vinsttak är på inget sätt förvånande då de berörs direkt av lagt förslag. Däremot har jag mycket svårt att förstå varför Alliansen är emot ett tak för vinster i välfärdsföretag.

Jag tror att detta beror på att Alliansen har en helt annan agenda för välfärden och offentlig sektor än oss Socialdemokrater. En agenda med till viss del dolda motiv för de allra flesta.

Hur jag tror att denna ser ut ska jag återkomma till längre ner i inlägget men innan dess så måste vi ställa en oerhört relevant fråga.

Varför är Sverige det enda välfärdslandet i världen som tillåter privata företag att göra vinster i välfärden?

Initialt handlar det om skilda ideologier och om att socialismen och kapitalismen ser på samhällets ideala uppbyggnad på olika sätt.

Det största motivet för Alliansen torde dock vara att bryta sönder den sista bastionen av det som är Socialdemokratins största styrka – Den bastion som ser till att fördela vinsterna av allas arbete mer rättvist och solidariskt.

I Alliansens värld är en socialdemokrati utan offentlig sektor lika tandlös som en stridande soldat utan vapen och det är detta man försöker uppnå.

Frågan ovan är viktig och det är det som ligger dolt i svaret på den frågan vi ska debattera och inget annat. Jag pratar inte om att debattera vinsten i sig utan snarare om motivet till varför vi ska ha privata företag i välfärdssektorn.

Att acceptera en vinstnivå på 7% för privata företag som verkar i en bransch där de inte borde finnas får betraktas som oerhört generöst om något.

För mig är svaret på frågan ovan enkelt i vissa avseenden samtidigt som det är oerhört komplext i andra avseenden.

Det enkla svaret är att välfärdstjänster är en säker inkomstkälla med säkra betalare. Dessutom behöver de privata företagen kompensera det tapp man gjort i sin traditionella verksamhet därför att ökande inkomst- och förmögenhetsklyftor lett till minskad köpkraft.

Det är helt enkelt så att man måste skapa nya intäktskällor när man prisat ut vanligt folk från de gamla traditionella.

Den komplexa delen av svaret är betydligt svårare att förklara men jag ska trots det göra ett försök.

De företag som verkar inom välfärdssektorn är i mångt mycket ägda av endera etablerade företagskonglomerat eller av riskkapitalbolag och nästan undantagslöst ägnar sig dessa åt ohämmad skatteplanering för att undkomma skatt på gjorda vinster.

Den långsiktiga planen handlar således inte bara om att undvika skatt på sin traditionella verksamhet utan även om att ta allas våra skattepengar (de som används till offentlig verksamhet) och göra vinst även på dem utan att betala skatt.

Därutöver vill man manipulera denna industri på precis samma sätt som sin traditionella verksamhet genom att använda delar av det man borde betalat i skatt för att prisdumpa och på så sätt konkurrera ut kommuner och mindre aktörer i samband med upphandlingar.

Det långsiktiga målet för Alliansen är att all verksamhet som idag är offentligt driven i en framtid ska drivas av privata företag 

Den verkligheten vill man se därför att den i allt den gör spelar med som en viktig del i Alliansens önskan att tvinga människor att arbeta till vilken lön som helst.

Den verkligheten vill jag aldrig se – Inte för egen del och inte för kommande generationers del!

Människor får aldrig bli en handelsvara och människors väl och ve oavsett om det gäller utbildning eller sjukvård får aldrig bli till en produkt vars effektivitet och pris sätts av en fri marknad med kortsiktigt vinstbegär.

Får den ”fria marknaden” fritt härja inom välfärdsektorn kommer det att sluta med att man väljer bort människor man inte kan göra vinst på och att man väljer bort människor med låg köpkraft.

För mig är det därför självklart att vinsterna i välfärden ska begränsas och helst av allt stoppas helt och hållet.

Fick jag bestämma fullt ut ska det inte finnas några privata företag inom det som av tradition räknas som offentlig sektor. Privat sektor ska ägna sig åt sin kärnverksamhet och låta det allmänna sköta offentlig sektor.

Detta leder oss tillbaka till den initiala frågan kompletterat med frågor om varför det inte ens i den så kallade ”fria ekonomins” hemland USA är tillåtet för t.ex. skolor att bedriva vinstdrivande verksamhet.

Därför säger jag JA till ett tak för vinsterna i välfärden – Ett JA som ska ses som startskottet för att över tid helt och hållet köra bort privata företag från välfärdssektorn.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

35 kommentarer

 1. Jan

  Håller med dig i princip. Dock så borde inte vinster i välfärden godkänts från början. Att komma i efterhand och föreslå begränsningar känns mest som en halvmesyr. Socialdemokraternas hattande i den här frågan har varit förödande. För borgarna är det enbart en vinst även om det blir sämre för gemene man. Målet är nämligen att slå ut arbetarrörelsen, välfärdsstaten och fackföreningsrörelsen för gott.

 2. Olle

  Din dolda agenda är att styra vinsterna för alla företag ,och bygga kompetensmatriser för att staten ska styra vilka som ska få jobben hos företagen (tidigare inlägg från dig) . Ni ska sätta ihop bostadsområden med en mix av olika människor byggt på kultur,religion, (alltså bestämma vem som bor var) . Helst vill ni väl också byta ut politiskt oliktänkande,eftersom du verkar hata andra med annan syn än din egen . Alltså om inte folket vill ha S vid makten så kan ni ju byta ut befolkningen. Ni har ett skyhögt bistånd men behandlar pensionärer och handikappade som skit.Ni tiger om vari problemen i utanförskapsområdena sitter. I din värld tror jag inte så många vill leva.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi ska på samma sätt som i Mechelen få människor att flytta frivilligt och använda samma metoder som varit framgångsrika i samhällsbygget där – Det har aldrig förekommit tvång i Mechelen så jag har svårt att förstå varför du tror att det ska förekomma här.

 3. Bertil

  Intressant blogginlägg Anders.
  Kort kan jag säga! Det allra viktigaste för högern är att utplåna socialismen.

  Det var därför som Reinfeldt lät fler invandrare än nödvändigt komma.
  Det var även därför som Reinfeldt skapade fri arbetskraftsinvandring
  där behovet för företagen gick i första rummet. Det var även därför som Reinfeldt med hjälp av M.Olofsson
  Plundrade sjuka, arbetslösa för att berika de rikaste.

  Det är många av våra politiker som Castro skulle fått ta hand om och
  Rensa ut.
  Ett pack av egoister som inte alls hade nån vänlig agenda i sin politik

  Den fria marknaden som blivit oerhört fri är orsak till att människor går omkring som zombies. Man är inte med i fackföreningar man bryr sig kort sagt inte ens om att sopa dörren från snö.

  Vilket förr var självklart. Liksom att det var självklart ta en trave ved då man gick till vedboden

  Sammanhållningen speglar precis förfallet av vårt gemensamma
  Nu såg jag Isabella Lövin ( MP) skulle bli ordförande för att rädda havet.
  Vad löns det när det är mänskligheten som måste räddas från dårskap.

 4. Nils Lindholm

  Jo du har nog rätt.
  vare 35 av dom 40 sämsta som var ’offantliga’ ?
  Tar vi bort privata så hamnar alla i kolumnen ’offantliga’ och man kan då påvisa att inget privat är bättre än nått av dom ’offantliga’ alltså är då privata inte bättre.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser att du saknar hållbara argument Nils – I vart fall dömt på vad du anfört i denna kommentar.

   • Nils Lindholm

    Kapa vinsterna (incitament) ger inte nån ökad samhällsekonomisk effektivitet.
    Företagen kommer i stället att slösa bort det som blir över, typ som vare Stockholms landsting som köpte strumpor för 5-tusen paret.
    Hur tror du att dom icke vinstdrivna utomlands kan hålla sig med fina bilar o hus.
    Vinst är ett bevis på att det drivs effektivare för att prestera lika, den som inte levererar vinst är inte lika effektiv, i detta fallet slösar med skattepengar.
    Skulle kommunen driva sin skola effektivare så minskar ju skolpengen o därmed det privatas vinst.
    Vissa kommuner fuskar genom att låta kommunskolan gå back och sen avskriva förlusten utan att kompensera dom privat.
    Förbjud förluster och ineffektiv drift.
    Men det ’offantligas’ sämre drift, skapar lägre arbetslöshet likt i sovjet med arbetslöshet 0, så . . . .

    Sen då det kuliga, vad blir 7% på ett kollektiv som hyr allt ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vinst inom välfärden är inget tecken på att verksamheten drivs effektivare utan blott och allena ett bevis på att skattepengar används på ett felaktigt sätt.

 5. Leif Andersso

  Ett tramsförslag enligt min mening. Antingen behåller man det nuvarande systemet eller så förbjuder man helt att skattemedel får användas till välfärdstjänster som bedrivs i privat regi.

 6. Per Fjellberg

  En ”tandlös” socialdemokrati är något att sträva efter. Då kanske vi slipper förnedra oss fler gånger för att få en plats i FNs säkerhetsråd och vi kanske kan få en Rikspolischef som är något mer än en generaldirektör som går från misslyckande till misslyckande..

  Det finns ingen anledning att tro att den offentliga sektorn skiljer sig nämnvärt från annan byråkrati. Snabbt blir byråkratins välmående viktigare än de ursprungliga uppgifterna.

  Vem ska ha ”tummen i ögat” på den offentliga sektorn? Vem ska se till att den offentliga sektorn är effektiv och gör rätt saker? Kloka politiker har insett att de inte klarar av den uppgiften ensamma därför att de som arbetar i den offentliga sektorn är viktiga väljare och de är lika stora egoister som alla andra.

  Därför låter man vinstdrivande företag ta hand om en del uppgifter för ägare har mycket hårdare nypor än politiker och då får man något att jämföra offentliga drivna verksamheter med.

  Grundskolan är antagligen ett av de sämsta områdena att privatisera å andra sidan var kommunaliseringen ingen hit det heller. Förstatliga grundskolan och låt eleverna välja fritt i vilken skola de vill gå. De skolor få elever vill gå i ska läggas ner.

  Vi behöver inte använda oss av privatiseringar för att få till en evolutionär utslagning men vi måste sluta tro att utebliven vinst betyder att man levererar värde.

  Dåliga skolor ska inte ha mer resurser, de ska avvecklas! Det är utslagning som gör att kapitalismen både överlever och levererar. Det kanske går att nå evolutionär utslagning utan Kapitalism men då måste man åtminstone förstå vad som behövs och det är inte ”silkesvantar”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det enda vi ska sträva efter är en socialdemokrati med egen majoritet Per – Detta därför att en sådan bygger det mest jämlika och solidariska Sverige.

   • Bertil

    Exakt. Att rösta på den iskalla blå färgen är helt förkastligt.

    Sen måste hela det ekonomiska systemet göras om. Arbetslinjen måste gälla och den smiter högern ifrån.

    Man vill tjäna pengar på att nyttja andra,
    undvika skatter, tjäna pengar på sådant som knappt beskattas nämligen finansiella instrument.
    Finns ingen arbetslinje hos de högern
    företräder. Det finns bara vinstmaximering och pengar bak pannbenet Leif Östling vad har han haft för mål egentligen. Jo nyttja andra maximalt gör egen vinning.

    Sen måste reformen LOV rivas upp.
    Den är en bluff. Det finns ingen frihet i den reformen som är äkta frihet.
    LOV är frihet för företag å

 7. Erik

  I det förslag vänsterregimen tagit fram via utredningen från Reepalu är det de facto ett vinstförbud eftersom de flesta företag som verkar inom skola- vård och omsorg inte har kapital som definieras som ”operativt kapital”.

  • Krister

   Jag tror inte att något parti saknar medlemmar som inte sysslar med detta.
   Men att något parti gör det centralt sanktionerat av ledningen, NEJ!
   Vi får hoppas att det inte är så. Att enskilda kastar skit DET tror jag på men
   inte i organiserad form. Anders skulle aldrig göra det, Jag skulle aldrig göra det.
   S eller SD och andra partier VET att det är självmord.

 8. Per Kjellén

  Vården finansieras inte med skattepengar. Vården finansieras med en avgift, ett procentpåslag på arbetsinkomster. Storleken på denna avgift bestäms av region/landstingsfullmäktige. Höjning och sänkning av denna avgift beror på utfall av just vinst eller förlust i vården. (Eftersom vinst är ett fulord så kanske överskott och underskott är lättare att förstå). Jag har hört att många regioner träffar entreprenadavtal därför att dessa blir gynnsammare för regionen än egendrift. Det blir alltså vinst för regionerna med entreprenader. Varför skulle de annars göras?

  Du som arbetet i finansvärlden måste ha en vissa inblick i företagsekonomi. Du skriver här om 7% vinst tillåtes och bedömer detta som gynnsamt. 7% av vad?
  Det krävs nog en lunta lagar för att hindra en del smarta gubbar att trixa till beräkningarna av underlaget. Kanske du är beredd att starta rådgivning?
  Och det var väl 7% på något manipulerbart + riksbanksräntan? Jag ser en blomstrande bransch för skatteplanerare (som ju är kriminellt).

  Hur kan regeringen förvänta sig att något sunt arbetande parti skulle kunna gå med på något sådant.

  Varför gäller Reepaluförslaget bara skola och äldreomsorg. Det är ju vården som är den stora vinstmaskinen?

  Och så undrar jag hur mvs hanteras i dessa branscher. Leverantörer till skola, vård och omsorg måste ju ta ut mvs. Ingen del av denna mvs förs vidare på brukare. Då måste mvs ligga i företagens kostnadsmassa och detta betyder igen att mvs betalas av brukarna. Kan du få fram hur mycket mvs som kan hänföras till skola, vård och omsorg?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan hålla med om att införandet av ett vinsttak i välfärden måste åtföljas av ett rigoröst regelverk som innebär att det blir omöjligt att fuska – Hur det tegelverket bör se ut kan vi säkert lära av andra länder – T.ex. av USA där alla skolor drivs i stiftelseform.

  • Bertil

   Tycker det är bra om det blir krångligt.
   Då kanske väljarna och politiker inser att LOV ska rivas upp.

   Vård skola omsorg ska vara efter behov inte nåt d-val val för företag för att blåsa den lilla människan.

   Varför ska privata företag få vinster av skattemedel. Det är ju så dumt så man teori nye det är sant.

   Klart man kommer taktiskt utnyttja detta från privata företags sida.

   Låt dessa tre områden kosta och
   Sen ombudet är effektivt eller inte spelar ingen roll. Skillnaden mellan innefkyivtvoch supereffektiv handlar om högst några 10 tals miljarder.

   Men det positiva är att jämlikhet uppstår.
   Sen kan överbetalda beta detta.
   Ta från finansbranschen.

   • Leif Andersson

    Bertil verkar ha missat att det är privata byggbolag som tjänar pengar på att uppföra nya skolor, sjukhus etc. bekostade med skattepengar. Borde han inte kräva att S och V skapar ett nytt statligt bolag typ Samhällsbyggnads AB som sköter detta?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som Leifs svar till Bertil med följande tillägg – Det är just det argument du använder de som saknar argument brukar använda sig av.

 9. Alexander

  Alliansen vill alltså krossa Sverige medan Socialdemokraterna tar oss till Paradiset. Känns ju ganska oseriöst att resonera på det viset, men trollfabriker kanske det finns gott om.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I vanlig ordning försöker du förenkla för dig själv genom att undgå en djup ideologisk debatt – Det förfaringssättet säger mer om dig än du tror Alexander.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.