Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Måste vi förbjuda tjänsteresor med privat bil för att få ordning på Umeå kommuns resekostnader?

Till att börja med glädjer det mig att Tekniska nämndens ordförande, tillika min partikamrat Lena Karlsson Engman (S) nu surnat till ordentligt över att tjänsteresorna med privata bilar för kommunens räkning går i omvänd riktning mot den önskade och ökar istället för att minska.

Att hon och nämnden tillsammans med övriga partier ska få ordning på detta utgår jag från därför att jag känner min partikamrat som en mycket handlingskraftig politiker när hon väl bestämt sig för något.

Utan att påstå att det är rätt väg att gå tycker jag ändå att det är dags att lyfta frågan om huruvida kommunen helt bör förbjuda tjänsteresor med egen bil – I vart fall för tjänsteresor som inte beviljats i förväg i enlighet med gällande riktlinjer.

De allra flesta företag har den ordningen och policyn när det gäller tjänsteresor för sina anställda och för egen del ser jag ingen anledning till att kommunen ska ha en annan policy än den som är gängse i den privata sfären.

Som kommun har vi ett miljöansvar och att politiskt säkerställa att kommunens anställda lever upp till detta i sin yrkesutövning genom att använda kommunens egna bilar samt kollektivtrafik och cykel för resor i tjänsten är för mig den rätta vägen att gå även om det i en förlängning skulle innebära att tjänsteresor med egen bil förbjuds helt och hållet.

Med det sagt är jag glad över att frågan är väckt och ordentligt uppmärksammad av både politiker och journalister.

Att minska tjänsteresorna med privata bilar tjänar många syften – Hållbarare resor, lägre kostnader och en bättre miljö är de största vinsterna och därför säger jag följande – Kör hårt Lena!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

29 kommentarer

 1. Brorson

  Min kusin, som bor i en stockholmsförort tvingas av sin arbetsgivare, som är Stockholms stad, att ha egen bil för tjänsteresor. Hon får inte använda sin mans bil, eftersom den inte är godkänd enligt stades resereglemente. Detta innebär då att familjen upptar tre parkeringsplatser, två för familjens bilar, och en i närheten av hennes arbetsplats i Stockholm city.

  I min hemkommun har Mp motionerat om att kommunens tjänstebilar, ska få användas av kommunanställda under fritid, vilket har fått oss som inte är kommunanställda att härskna till rejält. Vi hänvisas till att betala dyra avgifter till någon av de bilpooler, som Mp vill inrätta för vanliga komunivånare.

  Det enda rätta är naturligtvis att kommunen ingår avtal med något biluthyrningsföretag, som ser till att bilarna hyrs ut till privatpersoner under ledig tid. Med den lösningen skulle en lokal marknad skapas för ett biluthyrningsföretag i en mindre grannkommun, som saknar ett sådant.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg: Enligt mitt tycke ska arbetsresor ske med kommunägda bilar som tillhör en kommunal bilpool.

   • Krister

    El-cyklar kan användas på resor upp till 30 km.
    På vintern kan snöskoter användas.
    El-spark är alternativet.
    El-helikopter kan bli framtidens möjlighet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag äger bil Krister och det är inte en sossecontainer utan något helt annat – Därtill är min grundtanke att byta till en elbil när den elbil jag önskar äga släpps nästa höst.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att flyga dit är det enda möjliga sättet att resa om man inte har obegränsat med fritid till sitt förfogande och att resa hållbart för kortare resor för att kompensera för flyg vid längre resor ser jag som ett sunt beteende.

 2. Alexander

  Anders bör läsa dagens VLT om situationen på ett kommunalt äldreboende. Socialdemokraternas politik ger resultat på alla plan i samhällsbygget.

 3. lars

  En bidragande orsak till att anställda helst vill använda egen bil är att reseavdraget till o från arbetet i deklarationen stått still och inte alls täcker kostnader för de som MÅSTE ta sig till jobbet med bil.
  Att köra egna bilen i jobbet täcker en del av kostnaderna.

 4. Brorson

  Eftersom diskussionen har halkat in på två olika spår, ska jag kommentera båda.
  1. Vi är tydligen överens om att privata bilar inte ska användas för tjänsteresor. Det är helt fel att, som delvis Mp-styrda Stockholms stad har gjort, tvinga kommunanställda att köpa nya stora och allt annat än energisnåla bilar. Återigen ett bevis på att Mp är mutat av motorbranschen? Men jag tycker inte att du, Anders Forss, är riktigt konsekvent, när du förespråkar att tjänstebilarna ska ägas av kommunala bilpooler.

  För ett par dagar sedan tyckte du att det är okej om kommunen hyr idrottshallar av en privatkapitalist som kan misstänkas på att ha tjänat en förmögenhet på att ta ut överpriser av kommuner. Du försvarade detta med att kommunens ”låneutrymme” bör användas för välfärden. Ja, det är ju ingen konkurrens och därmed ingen prispress mellan fastighetsbolag som hur ut byggnader som behövs för vården. Menar du verkligen att det råder hård konkurrens mellan uthyrare av fotbollshallar i Umeå? Vilka är de bolagen, förutom Thorén-gruppen?

  Däremot finns väl konkurrens mellan biluthyrare i Umeå? Jag förstår liksom inte vitsen med att Umeå kommuns tydligen redan hårt ansträngda låneutrymme ska användas till att köpa och äga vanliga personbilar… När det är möjligt att skriva speciella avtal mellan biluthyraren och kommunen, som otvivelaktigt kommer att bli en storkund hos biluthyraren.

  2. Det finns järnväg hela vägen mellan Umeå och Marrakech i södra Marocko, så du är inte alls tvungen att flyga hela vägen till Kamerun. Jag kan garantera att tågen mellan Tanger och Marakesh , som torde vara den järnväg som håller högst standard i hela Afrika, kör med mer än dubbla hastigheten jämfört med Härnösand – Sundsvall, som torde vara den med persontåg trafikerade järnväg som har sämst standard i hela Sverige.

  Bussen är helt klart snabbare mellan de två städerna, varför nämnda järnväg bara används som transitsträcka för dem som åker längre. Och naturligtvis försinkas de så kallade snabbtågen mellan Umeå och Stockholm av den långa körtiden mellan Sundsvall och Härnösand. Ni, som uppfattar detta som ett inlägg i debatten om Norrbottniabanan har förstått alldeles rätt. Varför bygga en ny järnväg som bara ytterst marginellt kommer att öka tågets konkurrensförmåga gentemot flyget, när det finns alternativa järnvägsprojekt som kan ge reella ekonomiska vinster – och därtill stora miljövinster?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kommunen har bestämt sig för att äga sina bilar själv och upphandlar dem i konkurrens – Därtill läggs de in i en bilpool för maximalt nyttjande vilket i slutändan blir billigare för kommunen än att hyra bilar.

   I övrigt så skulle tidsåtgången för en tågresa till Kamerun tur och retur äta upp mer än den tid jag spenderade i Kamerun så det alternativet är lika orealistiskt som opraktiskt för resor så långa som den mellan Sverige och Kamerun.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att träffa släkten och umgås och att låta barnen få ta del av bägge sina hemländers seder och traditioner är viktigt Krister.

 5. Brorson

  Vid introduktionen av X2000 talade internationella erfarenheter för tågresor på upp till tre timmar, om tåget ska konkurrera med flyget. Svenska erfarenheter talar snarare för att tåget hänger med bra även om resan tar sådär 4,5 timmar. Detta talar för att Umeå ligger precis på gränsen för konkurrenskraftig tågtrafik till / från Stockholm. Vilket betyder att de dyra investeringarna i den befintliga Bottniabanan är ett enormt kapitalslöseri om man inte snarast bygger en ny järnväg Härnsand – Sundsvall samt vissa på delsträckor söder om Sundsvall.

  Men här tror jag att många Umeå-politiker vill rädda Umeå flygplats genom att se Bottnabanan som någon slags Umeå stads snabbspårväg till de södra och norra förorterna, d..v.s. Örnsköldsik och Skellefteå. Trots att båda städerna ligger inom ”bussavstånd”. Vilket självfallet kommer att göra Umeå kommun till Norrlands och hela Sveriges värsta gökunge, som äter ut alla andra men själv aldrig blir mätt.

  De europeiska järnvägsförvaltningarnas konkurrensfilosofi går ut på fler snabba tågresor på upp till 3 timmar, genom en förlängning av de geografiska avstånden som kan nås inom den tiden. Marocko har nu alltså som första land i Afrika hoppat på det europeiska tåget. Men det torde fortfarande dröja länge innan man kan åka med direkta tåg mellan Madrid och Marrakech. Detta trots att det egentligen bara är en administrativ fråga – och att tågen håller tidtabellen – att låta samma tåg som kommer norrifrån, fortsätta söderut efter ett kort uppehåll i Madrid.

  Det skiljer högst avsevärt från människa till människa hur mycket tid man vill spendera på tågresor, varför ett sammanhållet snabbtågsnät för både långresenärer och etappresenärer med etapper på 3, 6, 9, 12 och 15 timmar vore en mycket god idé. Till Umeå-politikernas tröst efter min bredsida om lokalchauvinist, vill jag säga: Se nu till att få ordning på färjetrafiken Umeå-Vasa, så kan ni snart kliva på tåget till Peking i Vasa. Kineserna har redan byggt en godsterminal i sydvästra Finland för den nya godsjärnvägen genom Kazakstan. Den kinesiska järnvägen har sedan något är tagit upp kampen mot fraktflyget.

  Med tiden blir det väl också en förlängning av den nya marockanska järnvägen söderut från Marrakech. I Sverige har vi en nattstånden debatt om självkörande personbilar och eldrivna lastbilar…
  Varför bygger kineserna, som faktiskt är världsledande på eldrift, nya järnvägar i tre världsdelar, om landsvägen är framtiden för den långväga person- och godstrafiken?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som en intressant kommentar trots att den inte har med inlägget att göra överhuvudtaget.

 6. Alexander

  ”Kan vi lita på äldrevården?” är en ledare i dagens VLT som jag råder Anders att läsa. Resultat på alla plan i samhällsbygget!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har bett om länken och det finns åtskilligt att åtgärda i äldrevården – Både i den offentligt drivna och i den privata.

 7. Brorson

  Det finns inte en chans att det blir billigare i längden för kommunen att själv äga sina bilar. Vilka får hyra dessa bilar förutom kommunen själv för tjänsteresor, för att de ska bli maximalt utnyttjade? Alla kommuninvånare? Om ej, ett klart brott mot kommunallagen. Personbilar är i det närmaste att se som förbrukningsvaror, men till skillnad mot andra förbrukningsvaror kasseras de inte efter något bestämt bäst före-datum. Vem får köpa bilarna. när kommunen inte vill ha dem längre? En privilegierad gullgosse-grupp?

  För några år sedan jag en jämförande undersökning av företagsklimatet två kommuner i södra Sveriges inland, båda med runt 100.000 invånare. Den ena s-styrd med många kommunala bolag och den andra b-styrd med många privata företag, som levererade varor och tjänster till både kommuen och privata köpare. Det säger sig självt vilken kommun som hade bäst företagsklimat, men att social service till kommuninvånarna vara likvärdig, trots att den s-styrda kommunen hade högre kommunalskatt, förvånar kanske somliga.

  Men det beror på förlusterna i de kommunala bolagen i den s-styrda kommunen. Klart att man inte kan vara både kommunalpolitiker på heltid och företagsledare på heltid. Som socialdemokrat tycker jag att det blir bäst om välfärden (eller åtminstone det finansiella underlaget för välfärden) produceras av privata företag, som betala rejält med skatt. Jag stödjer alltså inte allianspartiernas skattesänkningar.

  Ett bra företagsklimat – lönsamma företag – stora skatteintäkter för samhället.

  Om politiker vill leka kapitalister, ska de först sluta med politiken och bli kapitalister på heltid.Jag tvivlar inte på att vi har många dugliga s-politiker, som kan sadla om, om de verkligen vill. Men då ska de sadla om till företagare på riktigt och inte fortsätta på sina gamla jobb som ”konsulter” åt kommunen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Poolbilarna används av alla kommunanställda som gör tjänsteresor – Då till skillnad mot tidigare då varje förvaltning hade en egen bilpark som till stor del stod outnyttjad.

   • Brorson

    Du skriver att förut hade varje förvaltning en egen bilpark, men nu en gemensam bilpark för alla kommunanställda som gör tjänsteresor, och att det har sänkt kostnaderna. Det tvivlar jag inte på. Men det, som jag har ifrågasatt, är att kommunen öht ska äga bilarna, när kommunens låneutrymme är så ansträngt, så att man låter en privatkapitalist bygga idrottshallar under villkor att de ska långtidshyras av kommunen.

    Det, som Mp har motionerat om i flera kommuner, är att kommunens bilpool, ska hyras ut till kommunanställda – men inte till andra kommuninvånare – för fritidsresor. Detta är en särbehandling av kommunanställda i förhållande till andra kommuninvånare, som strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Men det är bara så typiskt för Mp, som har sin huvudsakliga väljarbas bland kommunanställda. Råskälla på bilismen, men understödja de egna väljarnas bilsemestrar.

    I den av dessa kommuner, som jag känner bäst till, blev kritiken mot den ojämlika behandlingen av kommuninvånare så hård, så att man tvingades göra något. Och vad gjorde man? Jo, alla partier ställde upp på ännu ett Mp-förslag, att det kommunala bostadsbolaget skulle köpa in en egen bilpool för sina hyresgäster. Därmed slog man undan benen för etableringen av ett biluthyrningsföretag i kommunen – en facilitet som tidigare inte funnits i densamma. När sedan taxi lade ner all verksamhet i kommunen, blev det rejält dyrt och krångligt för kommuninvånare, som bodde privat och inte jobbar på kommunen att köra bil, när allmänna kommunikationer saknas.

    Det jag menar, är att kommuner i valet att mellan att äga själv och hyra in tjänster, ska välja det alternativ, som gynnar alla kommuninvånare och inte bara ”kommunen” själv i snäv bemärkelse, därigenom att kommunen som storkund hos det lokala näringslivet kan bidra till att önskvärd privat service kan finnas och överleva i kommunen. En privat biluthyrare kan inte på samma sätt som direkt eller indirekt kommunägda bilpooler neka någon att hyra bil.

    I en kommun av Umeås storlek både befolkningsmässigt och geografiskt, skulle kanske ett bättre underlag skapas för etablering av biluthyrningar även utanför centralorten? För den enskilde torde bra kollektivtrafik + hyrbil för udda resor vara ett både ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ än att själv äga en bil. Man behöver då inte åka omkring i ett och halvt ton plåt, när man åker ensam och utan last till vanligt förekommande destinationer för att man undantagsvis behöver en bil med stor lastförmåga.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så vitt jag vet lånar kommunen inte till bilköp utan gör dessa kontant – Således påverkar inköpen inte låneutrymmet och sett över tid blir detta billigare än att hyra och således bättre nyttjande av skattemedlen.

     Vi har därtill i Umeå initierat ett projekt som innebär att bilar och annan utrustning ska användas under längre tid innan den byts ut – Det finns ingen anledning att byta ut fullt fungerande bilar eller hur?

 8. Brorson

  Driftbudget och investeringsbudget är väl lite som kommunicerande kärl. Och som jag redan skrivit är personbilar nästan att betrakta som förbrukningsartiklar. När en bilhandlare /biluthyrare byter ut hyrbilarna och säljer det ”gamla” hyrbilarna som bättre begagnade, ser han nog till att få maximal vinst i företaget som helhet. Och borde väl därmed kunna ge bra pris och bra övriga villkor till den storkund, som en kommun torde vara.

  Jo, det kan vara en god idé att byta ut fullt fungerande bilar, som inte är specialbyggen. Och det torde vara under förutsättningen att motorbranschen inte blåljuger, när man påstår att senaste årsmodell är bättre för miljön än tidigare årsmodeller. Och det talar ju för att de bilar, som har den längsta årliga körsträckan, bör vara av senare årsmodeller, än privatbilar med små årliga körsträckor, eller hur?

  Och med de synpunkterna överlämnar jag frågeställningen om äga eller hyra till Umeå-politikerna, med fullt förtroende för dem, att de ska fatta kloka beslut. Och till alla andra politiker, som råkar läsa detta. Det är inte givet att man kommer att välja samma lösning i Sveriges alla kommuner, om man i varje kommun väljer den lösning som är bäst för just den kommunen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är just det de gjort Brorson – Fattat ett klokt beslut som innebär att kommunen ska äga bilarna själva och då i en bilpool för maximalt nyttjande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.