Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Belgiska Mechelen kvittot på att segregation är möjlig att bygga bort.

Av , , 36 kommentarer 3

Redan för cirka ett halvår sedan skrev jag om staden Mechelen i Belgien som det bästa exemplet på att det är fullt möjligt att med framgång bygga bort allt vad segregation heter i samhället – Då efter aty ha uppmärksammats om staden och deras arbetssätt genom ett inslag i Agenda.

I går lyfte Agenda staden igen i samband med att programmet handlade om den bitvis hätska debatt som pågår i Sverige där framförallt Moderater och Sverigedemokrater gör sitt bästa för att få hela Sverige att framstå som en krigszon tillskapad av alltför stor invandring med tillhörande segregation och utanförskap.

M och SD skriker förvisso högt men lösningen på den problembild de målar upp saknas vilket gör att dessa partier i mina ögon helt saknar trovärdighet då allt de gör är att försöka skrämma gemene man för att vinna röster för det egna partiet.

För egen del är lösningen av ett problem nummer 1 och därför måste vi titta på möjliga lösningar – Gör man det så går det inte att undvika att ta lärdom av belgiska Mechelen där man gjort just det – Löst problemen med segregation och utanförskap.

Hur lösningen på problemet ser ut fick vi veta i en intervju med borgmästaren i staden Mechelen i Belgien där man i under en tidsrymd av 15 år klarat av att bryta segregation och utanförskap genom att ersätta den med tillhörighet och gemenskap.

Trots att Belgien är det land som försett IS med mest soldater i hela Europa har inte en enda av de som rest för att kriga för IS kommit från staden Mechelen.

Borgmästaren berättade öppenhjärtigt i reportaget om hur man i Mechelen jobbat och jobbar stenhårt med integration och med att med framgång få infödda belgare att flytta till områden där det tidigare bodde nästan uteslutande invandrare. Vi fick även veta hur man lyckats få belgiska föräldrar att välja den närmaste skolan framför en skola med bara vita belgiska barn och hur detta byggt ett helt annat samhälle.

Borgmästaren berättade om hur man stärkt polisen och alla andra statliga och kommunala verksamheter och hur man i dessa anställt både invandrade och belgare för att skapa ett samhälle med fungerande mångkultur där alla lever sida vid sida i högönsklig välmåga.

Mechelens exempel är precis det jag anfört i oerhört många inlägg på min blogg där jag talat om vikten av att bryta segregationen och skapa en effektiv och fungerande integrationspolitik. Mechelens borgmästare sa mycket riktigt i intervjun att i Mechelen finns inga vi och dem – I Mechelen finns bara vi.

Att det bara finns vi i Mechelen bevisas av att hela samhället – Även på stadens arbetsplatser har samma sammansättning som samhället som helhet.

Det är därför vi ska göra som jag anfört tidigare och lösa problemen med segragation och utanförskap från grunden så att lösningen av problemet blir permanent.

Att lösa problemen från grunden handlar om att följa Mechelens exempel och säkerställa att vi planmässigt och organiserat arbetar envetet för att bryta segregation och skapa samhörighet och tillhörighet.

Det arbetet kan aldrig bli framgångsrikt genom att likt M och SD måla upp Sverige som en krigszon – Ska det arbetet bli framgångsrikt måste vi skapa ett jämlikare samhälle där alla är fullt integrerade och som alla vet är garanten för tillskapande av ett jämlikt samhälle Socialdemokraterna och socialdemokratiskt politik.

Gör vi det är min övertygelse att Sverige 15 år från idag ser ut och fungerar på samma sätt som staden Mechelen i Belgien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

Världens förmögenhetstillväxt fördelas oerhört orättvist.

Av , , 103 kommentarer 2

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag tar del av hur världens samlade förmögenhetstillväxt fördelades under 2017. En sak är dock helt säker – När den rikaste procenten roffar åt sig hela 87% av den samlade förmögenhetstillväxten blir jag kraftigt upprörd av orättvisan i det som sker.

Av den anledningen håller jag helt med i det påstående som hjälporganisationen Oxfam framför – Påståendet att det är helt orimligt med aktieutdelningar till ägarna innan man med säkerhet vet att alla anställda har en lön de kan leva på.

Att den rikaste 1%-en av världens befolkning skor sig själva å det grövsta samtidigt som ca. 700 miljoner människor i världen lever i extrem fattigdom – Dvs. på mindre än 1,9 dollar per dag är upprörande och högst orättvist.

Klokt använd skulle förmögenhetstillväxten på 762 miljarder dollar under förra året ha räckt till att åtgärda den extrema fattigdomen 7 gånger om enligt Oxfam – Något jag tycker borde te sig naturligt istället för att göra den redan rika 1%-en av världens befolkning ännu rikare.

Att så många lever i extrem fattigdom och att fler därtill lever i fattigdom är enligt mitt sätt att se på saken en bra grogrund för krig och oroligheter – Krig därför att en hungrig och törstig människa är en desperat människa som inte kommer att sky några som helst medel för att kunna stilla hunger och törst.

Det är precis av den anledningen jag driver på för att skapa ett jämlikare samhälle där alla människor kan leva på en acceptabel nivå.

Ska vi nå dit finns bara en väg framåt – Den vägen stavas effektiv fördelningspolitik.

Ska vi kunna skapa en effektiv fördelningspolitik behöver världens länder intäkter i form av skatter för att ha pengar att fördela och det är den grundtanken och den övertygelsen som gör att jag envetet driver på för att effektivt sätta stopp för all den skatteplanering världens rika ägnar sig åt i dagsläget.

Om alla betalar de skatter de bör betala kan vi rätt snabbt utrota både extrem fattigdom och fattigdom – Kan vi åstadkomma det blir världen en bättre, en säkrare och en trevligare och gemytligare plats att leva i.

Därför upprepar det jag sagt länge – Det är hög tid att världens regeringar tar krafttag gentemot den skatteplanering som enbart har som syfte att berika de redan rika.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

103 kommentarer

Nu är jag tillbaka på hemmaplan med fulladdade batterier.

Av , , 12 kommentarer 2

De som följer min blogg vet at jag tillbringat nästan en månad i Kamerun i Afrika som jag räknar som mitt andra hemland då min hustru är bördig därifrån – En vistelse som innebär att jag nu kommit hem med fulladdade batterier och en okuvlig vilja att arbeta för en riktig arbetsseger i det kommande valet.

Vistelsen har varit bra men många bra möten med företrädare från många kommuner i landet för öppna och förutsättningslösa diskussioner om politik och ideologi.

Alla dessa möten har lärt mig en viktig sak – Oavsett vart vi bor och oavsett vart vi verkar kommer kärlek, solidaritet och jämlikhet högst upp på den politiska agendan för de politiker som bryr sig om sina medmänniskor.

Att på djupet få studera utvecklingen i Kamerun sedan senaste besöket för 2 år sedan ger vid handen att landet är på rätt kurs och att mycket positivt hänt även om mycket återstår att göra – Inte minst vad gäller byggandet och restaurerande av landets viktiga infrastruktur.

Den största anledningen med resan förutom att träffa de delar av familjen som bor i Kamerun var att koppla av och ladda batterierna inför den valkamp som stundar detta år – Något som lyckades fullt ut då det är länge sedan jag kände mig så full av energi som jag gör just nu.

Från och med nu och fram till valet kommer bloggen mestadels att handla om mina och partiets hjärtefrågor med tillhörande motivering om varför dessa är viktiga i bygget av ett jämlikt Sverige – Givetvis som vanligt kryddad med dagsaktuella frågor och skeenden.

I min tankevärd existerar bara en sak – En storseger i det kommande valet.

Därför säger jag – Väl mött både på bloggen och ute på gator och torg där jag precis som vanligt är redo och öppen för frågor och debatt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Moderaterna och SD har kopplat armkrok vilket gör att Alliansen är död.

Av , , 46 kommentarer 4

Det börjar klarna mer och mer om hur de eventuella konstellationerna efter nästa val kommer att te sig – Som jag ser saken finns det 3 grupperingar som sinsemellan i grupperingen ligger nära varandra i sakfrågorna.

De röd/gröna med V som passivt stödparti utgör en grupp medan ett tätare samarbete mellan M och SD framstår som ett eget block – Möjligen med stöd av KD. Därutöver ser C och L ut att utgöra ett eget block och det som återstår av Alliansen – I vart fall om C och L vidhåller att de aldrig kommer att acceptera aktivt eller passivt stöd av SD.

Det mest slående är hur SD successivt anpassar sin politik i sakfrågorna så att den passar in med Moderaternas syn – Därtill att Ulf Kristersson inte aktivt och bestämt tar avstånd från ett samarbete med SD efter valet.

För mig framstår den hållningen som om Kristersson redan nu räknar med att försöka ta över regeringsmakten med hjälp av SD.

I den verkligheten är Alliansen död och det som då återstår för C och L är ett samarbete med S om de avser att stå för löftet att de aldrig kommer att göra sig beroende av stöd från SD oavsett av om stödet är aktivt eller passivt.

Går valet som jag tror med ett stöd för S på ca 35% och ett stöd för C runt 10% med L runt 5%-nivån öppnas möjligheter för att bilda en majoritetsregering som kan regera utan att ta hänsyn till hur SD röstar i sakfrågorna.

Min uppfattning är att vi ska bilda starkast möjliga regering efter valet och en sådan behöver inte vara överens i alla frågor. I stället bör man göra upp i de frågor man kan nå överenskommelser i och därefter förlita sig på hoppande majoriteter i övriga frågor.

Med det sagt ser jag med tillförsikt fram emot det kommande valet där jag tror att många kommer att fly M till förmån för C i takt med att banden mellan M och SD växer sig starkare och starkare.

För egen del har jag ett enda mål – Att aktivt arbeta för att vi Socialdemokrater ska få så många röster som möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

46 kommentarer

Bo Rothstein har rätt – Arbetarklassens främsta valfråga är välfärden.

Av , , 36 kommentarer 1

Statsvetaren och professorn Bo Rothstein må stå på vänstersidan i svensk politik men han har enligt mitt sätt att se på saken helt rätt i att den svensk arbetarklassen är mer intresserade av välfärdspolitik än de frågor om antirasism och Hbtq-frågor som den så kallade kulturvänstern driver.

Vad han tycker kan du läsa om i Kommunal arbetaren på följande länk: https://www.ka.se/arbetarklassen-vill-ha-valfardspolitik

Bo Rothstein vill se en verklighet där fackföreningsrörelsen och vänstersidan av svensk politik tillsammans skapar en valplattform som innehåller visioner för arbetarklassen för att mobilisera densamma i det kommande valet.

Precis det är vad jag strävat efter allt sedan jag gav mig in i politiken när jag envetet anför att mitt mål är att se till att vi Socialdemokrater återgår till den sorts traditionella socialdemokratiska politik som byggde välfärdslandet Sverige hela vägen upp till positionen som världens ledande välfärdsland.

Solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde reflekterat i allt vi gör och i alla politiska beslut är vägen framåt för att restaurera välfärdslandet Sverige.

Bara den som driver arbetarklassens hjärtefrågor kommer att lyckas med föresatsen att bilda en stark och handlingskraftig regering – Därför är det hög tid att vi inser det och skrider till verket med att förverkliga arbetarklassens behov och önskemål.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

Intressant att ledande svenska ekonomer propagerar för en skattehöjning.

Av , , 51 kommentarer 1

Det är rätt intressant att tunga och ledande ekonomer som Lars Calmfors och Hans Flam anser att svenska skatter bör höjas för att vi ska klara av välfärden i framtiden – Uttalanden de gör som ett resultat av att SKL säger att det behövs 20 miljarder mer per år för att vi framgent ska klara en välfärd i nivå med den som finns idag.

Utöver att de propagerar för höjda skatter ondgör sig bägge herrarna över att både regeringen och oppositionen inte tar saken på allvar och därtill utlovar skattesänkningar.

För egen del delar jag herrarnas uppfattning även om jag vill använda en annan väg än att höja skatter för Sveriges löntagare för att klara framtidens välfärd.

Ska välfärden kunna garanteras måste statens intäkter öka – Svårare än så är inte ekvationen.

För egen del vill jag skrota arbetsgivaravgifterna och ersätta denna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om varor och tjänster produceras maskinellt eller manuellt – Detta för att säkerställa att landets företag bidrar med lika stor procentuell andel till sjukförsäkring och pensioner som de gjort tidigare.

Därutöver är min åsikt att vägen framåt istället för att höja skatterna är att säkerställa att de som ska betala skatt gör så upp till den nivå de borde.

Med det sagt så ska vi genomföra de förändringar av dagens skatteavtal som jag skrivit om många gånger tidigare – Åtgärder som innebär att skatteplanering blir mer eller mindre omöjlig att genomföra framgent på det sätt som sker idag.

Kan vi få svenska företag som bland annat SCA och Assa Abloy med flera att betala skatt i Sverige istället för att skatteplanera behöver vi inte höja några skatter för att klara framtidens välfärd.

Med ovanstående åtgärder genomförda kan vi både sänka skatterna för de med de lägsta inkomsterna och samtidigt bygga ut välfärden.

Den lösningen tycker jag är bättre än en generell skattehöjning för alla – Vad tycker du?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

51 kommentarer

Segregationen i Umeå går att lösa bara viljan finns.

Av , , 16 kommentarer 0

Till att börja med vill jag tacka VK för att ni lyft frågan om segregation och att den ökar i Umeå trots att vi politiskt gör allt vi kan för att förhindra den genom att bygga på ett sätt som gör at vi får en bra blandning av olika upplåtelseformer i alla Umeås bostadsområden.

I reportaget som den som vill hittar på följande länk: https://www.vk.se/plus/2202996/politiker-bostader-viktigaste-fragan-mot-skillnader kan vi läsa hur kommunens politiker är rörande överens om att segregationen ökar därför att politiken aldrig kan styra bostadspriserna och därför att nyproduktion oavsett upplåtelseform blir för dyrt för svaga grupper.

Förutom Vänsterpartiet som i vanlig ordning pratar i nattmössan och anför att feltet ligger i att övriga partier förutom V inte vill bygga en stad för alla finns samsynen hos övriga partier att utvecklingen beror på två saker – En växande befolkning och dyr nyproduktion.

Det som förvånar mig är att ingen av de som uttalar sig kommer med lösningen på problemet då de alla är rörande överens om varför problemen uppstått – Det sagt även om Hans Lindberg faktiskt nuddar vid den utan att utveckla hur lösningen ser ut fullt ut.

I min värld är lösningen glasklar – Om problemet är att nyproduktion blir för dyr för de med låga inkomster stavas lösningen ett återinförande av bostadsförsörjningslagen och en nyordning om hur allmännyttiga bostadsföretag ska fördela sina totala lånekostnader.

En återinförd bostadsförsörjningslag innebär att landets kommuner framgent precis som när miljonprogrammen byggdes måste förse alla med behov av en bostad med en bostad.

När det handlar om fördelningen av allmännyttans totala upplåning ska den återgå till gamla tiders ordning där ett allmännyttigt bostadsbolag fördelar den totala upplåningen lika på varje kvadratmeter uthyrbar yta.

Med den fördelningen och en klar reglering av hur en lägenhet av normalstandard ska vara beskaffad skapar vi en ordning där även de med lägre inkomst har råd att flytta till en nyproducerad lägenhet.

Har vi den ordningen kan vi i Umeå med lätthet fortsätta vår strävan att bygga bort segregationen genom att blanda olika upplåtelseformer.

Med det sagt är min uppmaning till de politiker som uttalat sig i artikeln att driva på sina partikamrater i Riksdagen så att den sortens beslut kan fattas snarast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

16 kommentarer

Det behövs en ny ordning för att klara framtidens välfärd.

Av , , 30 kommentarer 0

Precis som jag sagt i tidigare inlägg så är det ibland nyttigt att få distans till sig själv och till närheten till den dagliga politiken därför att man befinner sig på en plats där internet inte är tillgängligt och på en plats som ger utrymme för reflektion och eftertanke.

Under dessa dagar har jag haft gott om tid att prata med människor i alla olika socialklasser i ett helt främmande land för att översätta det de tycker och tänker till en svensk kontext och jämföra det med de åsikter jag framfört allt sedan jag gav mig in i politiken.

När jag gör det så år svaren jag får från alla att politikens viktigaste uppgift oavsett vart i världen vi befinner oss är att sörja för god välfärd, stabila sociala trygghetssystem, god sjukvård, en bra skola och ett samhälle som är så jämlikt det någonsin är möjligt.

Efter att ha fått mig detta till livs har jag funderat igenom hur det stämmer överens med mina hjärtefrågor och de frågor jag brinner för politiskt och kommit till slutsatsen att de frågor jag brinner för är lika viktiga i vår omvärld som de är i Sverige.

Att kunna leva och verka i ett stabilt samhälle med god välfärd i en miljö där alla människor har lika värde står högst upp på agendan för majoriteten av världens befolkning.

Ska vi klara av välfärden i Sverige framgent måste det till förändringar i skatte och bidragssystemen för att göra det möjligt – Förändringar som stärker skyddsnäten och förändringar som skapar större jämlikhet och större valfrihet hos individen utan att kompromissa med vår socialdemokratiska ideologiska övertygelse och vårt ideologiska fundament.

Mitt recept för att göra det möjligt har jag presenterat i en rad tidigare inlägg – Trots det vill jag repetera de två viktigaste beståndsdelarna på nytt:

  • Ett skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift med lägre procentsats än arbetsgivaravgiften som utgår på all produktion – Tjänste- likväl som varuproduktion oavsett av om denna sker manuellt eller maskinellt.
  • (*) Skrotande av de flesta av dagens bidrag till förmån för en basinkomst på ca 10.000 kronor/månad netto till alla medborgare över 18 år för resten av livet för de som bott och verkat i landet sedan födseln.

(*) För den som invandrat till Sverige som vuxen ska gälla att det är 18 års kvalificering genom arbete eller studier som leder till erhållande av basinkomst.

Även om jag vet att många ifrågasätter en basinkomst så är jag övertygad om att en beräkning av konsekvenserna av ett införande av en sådan kommer att påvisa att en basinkomst blir billigare än dagens bidragssystem.

Därtill kommer den personliga friheten att öka och finansieringen av pensionssystem och sjukförsäkring att bli billigare än i dagsläget.

Med en basinkomst på plats öppnas på allvar dörren för en genomgripande arbetstidsreform på vid gavel – En arbetstidsreform där vi på fullt allvar kan genomföra 6-timmars arbetsdag för alla med skillnaden att vi gör så med tillhörande lönesänkning.

Min uppmaning till er alla är därför att ta dessa mina tankar till er och tänka tanken fullt ut.

När ni gjort det är jag öppen för en bra debatt med hög takhöjd där vi på allvar kan debattera fördelar respektive nackdelar med mitt förslag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kommentarer

Det finns bara ett sätt att lösa eländet med Norrtåg – Upphandla busstrafik vintertid.

Av , , 41 kommentarer 3

Att Norrtåg får problem varje gång det blir en normal vinter – Dvs. snö och kyla är ingen nyhet utan är något som alla som använder tågen för att ta sig till och från jobb och studier fått erfara allt sedan busstrafiken på de aktuella sträckorna ersattes med tåg.

Hur många miljoner eller miljarder detta kostat i uteblivna arbetsinkomster och ej utfört arbete under perioden är nog omöjligt att sia om men en sak är säker – Kostnaderna för samhället som helhet är stora.

Därtill är detta experiment ett fiasko som jag ser saken och något som måste adresseras ordentligt av kollektivtrafikmyndigheten och av inblandade kommuner som uppenbarligen betalar för en service som inte levereras.

Det detta lett till är stor frustration hos alla och det förvånar mig på inget sätt att de som tidigare brukade åka buss när denna fanns och senare tåg nu tvingats välja den egna bilen för att vara säker på att komma till sitt jobb i tid.

Att människor tvingas välja bilen framför kollektiva färdmedel är givetvis inte bra för miljön och därtill något som förändra den ekonomiska kalkylen för de som kallt räknade med att den kollektiva trafiken skulle fungera som utlovat.

Av den anledningen måste problemen lösas och det snarast – I min värld stavas den lösningen upphandling av busstrafik under vintermånaderna på alla de sträckor Norrtåg trafikerar – I vart fall under de tider när det är rusnings- och/eller pendlingstrafik.

Att kostnaderna för busstrafiken i sin helhet ska betalas av Norrtåg – Endera i form av att de tar kostnaden rakt av eller att deras ersättning minskas med lika mycket som busstrafiken kostar ser jag som självklart.

Med en sådan lösning på plats kan vi som samhälle leva upp till den service vi lovat samhällsinvånarna och den service de var vana att få levererad i alla lägen på den tiden den trafik som idag körs med tåg kördes med buss.

När det kommer till att långsiktigt komma tillrätta med tågproblemen vintertid finns som jag ser saken bare en lösning om vi fortsatt ska ha tågtrafik istället för busstrafik – Endera mångdubblar vi antalet avisningsanläggningar längst bansträckningen alternativt ser till att byta tåg till långsammare tåg som inte suger upp snö likt en dammsugare där de åker fram.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

Ibland är det bra att få distans till tillvaron.

Av , , 18 kommentarer 1

Precis som jag säger i rubriken så är det ibland bra att få ordentlig distans till tillvaron – Distans för att hitta sig själv och för att hitta människor att diskutera med om både livet och om politik utan att diskussionerna direkt respondera i ett nytt blogginlägg.

Därtill är det åtminstone för mig både karaktärsdanande och nyttigt att ibland tillbringa tid längre än några timmar eller en dag på en plats utan tillgång till internet.

Precis det har jag gjort och kommer att göra igen från imorgon lunch under min rundresa i Afrika eller närmare bestämt i Kameruns Sydvästra och Nordvästra provinser där jag befinner mig nu. I skrivande stund befinner jag mig i provinshuvudstaden i Nordvästra Kamerun vilket gör att jag på nytt är uppkopplad mot resten av världen och därav tillkomsten av detta inlägg.

Förutom semester och avkoppling har jag under denna resa haft en hel del möten med både regeringsföreträdare och med företrädare för ett stort antal kommuner för att diskutera politik ur ett allmänt perspektiv och för att lära ännu mer om hur man jobbar politiskt i Kamerun.

Mötena har som sagt varit många och därtill mycket intressanta och speciellt på kommunnivå är det enorma skillnader mellan de kommuner som jobbar målinriktat och aktivt och de där politikerna mer finns till för sig själva än för de medborgare som röstat fram dem till deras ämbete.

Största skillnaden mellan dessa förhållningssätt ses i servicen till medborgarna i form av el, vatten, avlopp och sophämtning och givetvis på standarden på vägnät och övrig infrastruktur.

Trots dessa skillnader så finns en likhet mellan svenska socialdemokrater och kommunpolitikerna i Kamerun då vi bägge lever med inställningen att vägen till framgång går via ett mer jämlikt samhälle där män och kvinnor är varandras jämlikar.

Just vad gäller kvinnofrågan har Kamerun hunnit rätt långt – Speciellt inom offentlig sektor och även om männen även här fortfarande är fler till antalet finns det många kvinnor på ledande positioner vilket värmer mitt hjärta.

En sak som är slående med Kamerun och Afrika är precis det jag anfört i tidigare inlägg det faktum att både kommunföreträdare och företag här skriker efter möjligheten att få göra affärer och utbyta erfarenheter med oss svenskar.

Många är de medskick jag fått med mig både från kommuner och företag om önskemål om affärer och erfarenhetsutbyten och dessa kommer jag att jobba vidare på när jag är tillbaka på hemmaplan.

En annan sak som är fantastiskt med detta land är det bemötande jag får från alla – fattig likväl som rik. Oavsett vem jag och min familj och våra vänner besöker så kan vi aldrig lämna utan att först äta oss mätta – Då oavsett om den som bjuder bjuder på det enda de äger eller om de är så rika att det inte ens märks i deras plånbok att de spenderar.

Kärleken till sina medmänniskor och samvaro med andra utan att förvänta sig att vinna ekonomiska fördelar eller andra fördelar än nya intryck och nya kunskaper är vad som räknas i detta land – Något jag gillar därför att det är precis det som i min värld symboliserar alla människors lika värde.

Allt annat är underordnat detta vilket gör att man reser hem med ett hjärta fyllt till brädden av kärlek och med upplevelser, erfarenheter och kunskaper som annars är svåra att skaffa sig – Upplevelser som jag hoppas få dela med mig av till många när jag är hemma både på bloggen och i det personliga mötet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

18 kommentarer