Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det ser ut som om friskolans gymnasier friserar elevernas betygsnivå.

Gymnasieminister Anna Ekström har kallat upp Friskolornas Riksförbund till sig därför att hon är uppriktigt upprörd över det faktum att gymnasieelever från friskolor trots högre snittbetyg än gymnasieelever från den kommunala skolan visar sämre förmåga att klara studierna på högskolan.

Skolverket har gjort en studie som visar att 66% av de elever som kommer från kommunala gymnasieskolor klarar minst 3/4-delar av högskolepoängen medan motsvarande siffra bland de som kommer från friskolorna ligger på 61% – Därtill att skillnaderna syns oavsett vilket gymnasieprogram eleverna kommer ifrån eller på vilken betygsnivå de befinner sig.

Att sådana upptäckter gör ministern upprörd har jag full förståelse för då det pekar mot att friskolorna är alltför frikostiga i sin betygssättning och på så sätt skapar en situation där deras elever kommer in på högskolan på bekostnad av kommunala gymnasieelever trots att elevernas betyg inte speglar deras egentliga kunskaper.

Att alla ska kunna lita på korrektheten av satta betyg i svenska skolor är en grundbult i vårt öppna och fria samhälle – Börjar övertygelsen om att så är fallet att vackla är vi inne på en farlig väg där det inte går att utesluta att det går att köpa bra betyg för pengar för den som har råd att göra så.

En sådan situation är inte bra och därför har Anna Ekström mitt fulla stöd när det gäller att skapa ordning på detta område.

Exakt hur vi ska komma tillrätta med problemet är jag inte tillräckligt insatt för att uttala mig om. Trots det tror jag att vi bör snegla på andra länder och se hur de gör – Därtill att vi centralt måste precisera mer precisa krav på vilken kunskapsnivå som krävs för respektive betygsnivå.

Att alla kan lita på att alla betyg sätts utifrån samma bevekelsegrunder och samma kunskapsparametrar är ett rättvisekrav enligt mitt sätt att se på saken och därför är min åsikt att vi aldrig får ge upp innan den saken är säkerställd.

Därtill kanske det är hög tid att vi återgår till eller i vart fall öppet med högt i tak debatterar en ordning där det är kunskap och inget annat än kunskap som avgör vilket betyg man ska erhålla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

40 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Det är alla partier som eftersträvat privata alternativ inom skolväsendet som får ta på sig ansvaret för friserade betyg.

  Vänsterpartiet som enda parti har hela tiden påpekat riskerna med dessa privata alternativ.

  Orsaken är väldigt enkel att förstå – kan en privat skola ge sina elever friserade högre betyg än de förtjänar ligger den privata skolan bättre till på skolmarknaden. De tjänar mer pengar. Att göra ett bra hedervärt jobb är mindre viktigt när man så enkelt kan fuska upp betyg.

  Privata skolor måste i rättvisans namn förbjudas. Friserade betyg är att beteckna som kriminella handlingar där elever som kämpar på och gör sitt bästa hindras i livet för att privata skolor vill tjäna mer pengar.

  Girighet när den är som sämst.

  • Krister

   Det är tydligt att det syltas och sockras på betygen
   men det straffas på högskolan och det ser vi nu!!!
   På min tid hade vi ”Standardprov” men om det var
   det bästa vet jag inte men PROV som är regelbundna
   och som kan göras om, om man haft en dålig dag. tycker
   jag kan vara en ide.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Ingen oäven idé med standardprov som kan göras om längre fram om man misslyckas Krister. I mina ögon fyller prov ett enda syfte – Att fungera som kvitto på den kunskapsnivå man besitter i ett visst ämne.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Just nu kör jag buss och konsultar inom internationell affärsutveckling – Mitt egentliga arbetsliv har jag ägnat åt Schweizisk Private Banking och laglig om än avancerad skatteplanering.

   • Jonny Disenfeldt

    Kallar du även åren i England och Malaysia för ”Schweizisk Private Banking” … ?

    Laglig ? Det är frågan det … och varför fiskar du fortfarande på nätet efter skatteflyktingar ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den är helt laglig och jag fiskar inte efter skatteflyktingar Jonny – Inte ens efter de som önskar skatteplanera.

     Schweizisk Private Banking är ett samlingsord för en viss typ av banking Jonny – Banking som inte nödvändigtvis behöver bedrivas i sagda land.

 2. Alexander

  ”En man som bode på ett kommunalt äldreboende i Umea var täckt av smuts när han sökte vård vid Norrlands universitetssjukhus”.

  SVT text 108. Socialdemokratisk politik ger resultat på alla plan i samhällsbygget.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det har jag noterat och varför det skedde och hur det kunde ske håller man för närvarande på att utreda.

 3. Krister

  Jag har hört från en lärare i en Friskola
  om just detta. Föräldrar som ringer skolan
  och klagar på betyg, att inte eleven hamnar
  i den klass som man tycker skulle vara bäst.
  och att man använder fula knep som att förtala
  en viss lärare eller rektorn för att få som man vill.
  Med ett sånt agerande så är det givetvis så att
  vissa föräldrar curlar sina barn till att gå ut gymnasiet
  och sen ev hamnar i högre utbildning när detta inte
  fungerar längre… ”Mamma/pappa jag fick underkänt
  på tentan, HJÄLP!”

 4. Fredrik

  Men det är ju ditt parti som är syndaren i denna fråga, så var är kritiken mot partiet du säger dig företräda?

  En sak är absolut säker, 100%, och det är att om detta hade varit ett beslut som togs av en borgerlig regering så hade det låtit annorlunda från din sida.

  Vilka länder ska vi snegla på Anders? Vilka länder är dina föregångare?

  26 år har S haft på sig att aktivt bygga motstånd mot friskolor i Sverige, 16 år cirka av dessa under regeringar som varit ledda av S. Men ingen kritik ger du mot ditt eget partis styre. Det är anmärkningsvärt att när S är ansvarig för något ”fel” så ska saker utredas, kommas med förslag till lösningar och på så sätt vinna mark medan när samma ”fel” är ett borgerligt ”fel” så ska det fördömas, kritiseras och utmålas som satan själv. Du får tycka vad du vill om den beskrivningen, men den stämmer Anders.

  Till sist, du måste kanske plocka bort dina barn från friskolan de går i nu. Om du inte kan känna dig 100 % säker på att deras betyg är vad de i själva verket borde ha som betyg så gör du dina barn en björntjänst genom att låta dem gå kvar, eller hur? Eller ska deras vilja trumfa än en gång din ideologiska övertygelse? Och nej, den friskola som din barn går i är inget undantag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nitt inlägg är lika mycket en kritik mot mitt eget parti som det är mot andra partier Fredrik – Jag kan inte finna ett enda ställe i min text där jag friskrivit S från att ha del i skulden.

   I många länder – Bland dem i UK så sätts betygen efter resultat på skriftliga prov som visar kunskapsnivån så det är dem och andra länder som tillämpar samma metoder vid betygssättning vi bör snegla på.

   • Fredrik

    Anders, inte på ett enda ställe ger du kritik mot ditt eget parti. Det är en sanning.

    Har du läst betygskriterierna? Om inte, börja där.

    Är skriftliga prov det bästa sättet att få rättvisa betyg? Det är en högst adekvat fråga att ställa sig. Vilken forskning ska vi förlita oss på? Den forskning som ligger till grund för den skola du gick i Anders eller skolan som finns idag?

    Ska vi också titta på USA och dess skola och deras tester/prov? Skriftliga prov har under mängder av år varit grundstenen i hur deras antagning till College/Universitet ser ut idag.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du ändrar fot och syn rätt fort Fredrik men låt mig ändå säga att jag i detta inte kritiserat något parti alls vilket den som läser inlägget kan se.

     Sedan skrev jag i inlägget att jag är allt för dåligt insatt i ämnet för att på allvar själv komma med förslag på hur vi bäst löser betygssättningen – En sak vet jag dock och det är att största delen av världen betygssätter kunskapsnivån efter i förväg fastställda kriterier där det klart och tydligt anges vilken nivå man ska ha för att nå ett visst betyg.

     Dör egen del fungerade den sorts skola jag gick i mycket bra och det mesta av det jag lärde mig då kommer jag ihåg än idag.

  • Krister

   Om nu Anders barn går i en friskola så tror jag att
   barn idag är så funtade att de väljer själva. Det är
   mycket vad kompisar går etc. Klart som korvspad!

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Mina barn har valt helt själva Krister och då en skola därför att den skolan är känd för disciplin och ordning och reda,

    • Krister

     Det var vad jag trodde.
     Då kan ju inte du kritiseras eftersom
     de gjort det klokaste valet. Min dotter
     valde då Jensens gymnasium och sonen
     går nu i kommunal förskoleklass. Dottern
     ville gå där kompisarna gick och sonen är
     så liten men där betyder kompisarna mycket
     redan. Han har en klasskompis i samma port.
     Praktisk när de skall börja gå själva t/r en gång.

 5. Patrik

  Hej Anders

  Det är kanske så att lugnet i klassrummet och de snabba åtgärderna mot mobbing resulterar i att eleverna presterar bättre. Där på följer ett högre betyg.
  Det är inte som på min tid att betyget i klassen skulle följa normalfördelningskurvan i landet och då fanns det bara en, högst två som kunde få högsta betyg. Lite besvärligt i en klass med tre elever som skulle ha högsta betyg. Lärarna var tvungna att ”lån” en 5:a från parallellklassen.

  Där kan man snacka om avsaknad av intelligent tänkande hos de som utformade läroplanen.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

 6. Bertil

  Privatiseringens dilemma dyker upp överallt. Slutsumman blir enorm ojämlikhet där pengar kommer ha all betydelse även vilket betyg en elev får.

  Privata ska hålla sig utanför välfärdstjänsters område, därför säger jag det igen. Riv upp LOV

  Privatisering visar alltid en falsk sida från början som ser väldigt bra ut.

  Se bara internet hur det förändrats. Från början var allt gratis. Men sen när folk i sin naivitet inbillat sig allt är gratis. Då kommer betaltjänster som brev på posten.

  Samma sker inom Bilprovning.

  Inom vårt gemensamma kommer man spela folket mot varann. Den som kan betala får sin skola som är perfekt.
  Den fattige föräldern får valmöjlighet till en billigare lösning.

  Nu i början kommer man se till att allt funkar enligt önskemål.
  Men när det privata tagit över helt.

  Vad finns för alternativ då?
  Ett skolföretag hotar med konkurs
  Ställer krav och regering oavsett vilken tvingas betsla priset annars ingen skola.

  Inser ni inte egentligen vad som håller på hända?? Nä det gör inte alla blåljus. Ja inte ens socialister fattar,

  Samtidigt som vi har kapitalstarka blåmesar som mycket väl fattar vart vi är på väg och att de tillhör vinnarna.

 7. Jonny Disenfeldt

  Tydlig nedåtgående trend för socialdemokraterna enligt SIFO:

  Februari 2018 27,3 %
  Januari 2018 27,8 %
  December 2017 29,3 %
  November 2017 29,8 %
  Oktober 2017 30,5 %

  Hur ska detta gå Anders ?

 8. Alexander

  ”Det har jag noterat”

  Fast inte reagerat som du brukar, dvs våldsam kritik mot ideologi,girighet osv. Varför?

  ”hur det kunde ske¨

  Allt annat än att det är Alliansens, nyliberalismens och Sverigedemokraternas fel är en skräll. Eller?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte friskrivit oss från skuld Alexander – Att det ser ut som det gör rår alla partier för – Inte minst S och V.

 9. Per Kjellén

  Fullständig rättvisa, inte ens ungefärlig rättvisa, är möjlig med många kommunala, religiösa och fristående skolor. Allra viktigast och allra mest grundläggande är att eleverna vill lära sig och att lårarna har förmågan att lära ut.

  Bedömningen görs bäst genom att en läroanstalt eller arbetsgivare bestämmer sina egna krav som en sökande till utbildningen eller anställningen måste uppfylla.

  Den som har sysslat med att anställa folk vet att betyg från läroanstalter inte duger till att förstå en sökandes kompetens. Kompetens hos den som anställer folk i affärer eller till skolor eller vilken uppgift som kan förekomma i ett samhälle
  är viktigast av allt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ett anställningsförfarande är helt rätt mer än betyg Per då man vid ett sådant måste bedöma den totala kompetensen – Det fråntar dock inte att betyg är tänkta att fungera som ett bevis på en viss uppnådd teoretisk kunskapsnivå i ett specifikt ämne.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.