Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Taxibranschen måste städas upp och regleras.

I VK.se går det att läsa om den horribla arbetssituationen för taxiförare vilket är något jag uppmärksammade och skrev om redan hösten 2014 – En artikel du kan läsa om du klickar på denna länk: https://www.vk.se/plus/2251271/laga-loner-bakom-skoltaxiproblem

Att en taxichaufförer i vissa fall tvingas jobba 350 timmar/månad för att få ihop till en dräglig lön är inte bara horribelt utan dessutom ett brott mot gällande lagstiftning på fler än ett område.

Att kommuner och andra som upphandlar skolskjutsar och färdtjänst inte sätter stopp för sådana avarter genom att kräva att taxibolag som vill lämna anbud ska ha tecknat kollektivavtal för sina anställda gör mig milt sagt upprörd.

I övrigt delar jag de synpunkter Transportarbetarförbundets Christer Bengtsson framför och håller helt med om att det är en pressad situation för landets taxichaufförer som är orsaken till att vi titt som tätt kan läsa om skolbarn som lämnas på fel ställe och färdtjänst som uteblir.

Däremot tycker jag att Christer helt glömmer bort att lyfta den största och första anledningen till att svensk taximarknad ser ut som den gör – Den anledning som stavas avreglering av taxinäringen och den begränsning av antalet taxitillstånd som tidigare såg till att landets taxichaufförer och operatörer kunde leva ett drägligt liv på de pengar de körde in.

Så här skrev jag 2014 – Håll tillgodo:

”Allt sedan avregleringen av taxinäringen och den begränsning som tidigare rådde i frågan om antal taxitillstånd per ort har vi sett hur branschen stött på det ena problemet efter det andra.

Ständigt kommer rapporter om hur chaufförerna kör under slavliknande förhållanden – Ofta med arbetsdagar på 12-16 timmar.  Dessutom arbetar de ofta 6-7 dagar i veckan och har trots detta svårt att komma upp till en månadslön på 20.000 kr före skatt.

Därutöver kan vi med jämna mellanrum läsa hur mindre seriösa taxiföretag lurar framförallt inkommande turister med oskäliga taxor.

Jag tror att fler med mig med blotta ögat kan skönja att branschen är på dekis och att något är fel.

Där vi tidigare kunde se stolta välklädda service inriktade chaufförer framförande rena välputsade och skadefria fordon ser vi idag en yrkesgrupp som många gånger är slafsigt klädda (låt mig säga att det fortfarande finns många som är en prydnad för kåren) köra bristfälligt tvättade fordon som oftare är tidigare har både bucklor och lackskador runt bilen.

Med blotta ögat går det se att yrkesstoltheten är som bortblåst!

Motivet i samband med avregleringen var precis som för alla andra avregleringar att detta skulle leda till bättre villkor och lägre priser för konsumenterna. Inget av detta har inträffat – Det enda avregleringen lett till är horribla arbetsvillkor för chaufförerna och dålig lönsamhet för åkeri ägarna och en allmän kris för hela branschen.

Förutom detta ser vi en utveckling mot större och mer oligopol liknande beställnings centraler som i hög grad helt sätter den lokala konkurrensen ur spel. Dessa beställnings centraler blir sedan så mäktiga att de kan pressa de redan pressade åkarna att acceptera ännu sämre villkor. Accepterar man inte blir man utslängd och får inga körningar.

Det är därför hög tid för våra beslutsfattare att ta tag i problemet.

Till att börja med bör man erkänna att det var helt fel att avreglera taxibranschen för att därefter införa ett reglemente som kan rätta till de uppkomna problemen och återge branschen sin forna status. 

Några av beståndsdelarna som jag vill se i en sådan återreglering listar jag därför nedan:

 • Fastställ en kvotfaktor på hur många taxitillstånd det ska finnas per 1.000 invånare inom ett geografiskt område.
 • Inför krav på fasta grundlöner som är i nivå med övriga jämförbara yrkeskategorier för chaufförer och övriga anställda. Vill företagen sedan ha en del rörlig inkomst ska detta vara ok så länge det inte påverkar den fasta lönen. 
 • Inför ett max tak för taxorna – Dvs. maximerad kilometer avgift, maximerad avgift för tidsfaktorn, maximerad framkörningsavgift etc.
 • Inför stopplagstiftning som innebär att taxitillstånd inte går att sälja. När en företagare vill lämna branschen ska tillståndet alltid återlämnas till utfärdaren för att sedan delas ut till näste företagare i kö. Undantaget bör vara om en företagare inom familjen väljer att generationsskifta sitt företag och driva det vidare.
 • Begränsa antalet taxitillstånd per näringsidkare.
 • Sätt ett maxtak på hur många bilar som får vara anslutna till varje beställnings central samt begränsa hur många beställnings centraler en och samma näringsidkare får äga och kontrollera. Denna lagstiftning ska gälla för ägaren och alla som är denne närstående.
 • Inför kör- och vilotids regler samstämmiga med det regelverk som gäller för den tunga trafiken och inkludera krav på färdskrivare och digitala färdskrivarkort för förarna i densamma – Detta för att hindra trötta chaufförer som självfallet utgör en större risk.
 • Inför krav om ett Yrkeskompetensbevis precis som för resten av yrkesförarkåren.

Med dessa mina förslag är jag 100% säker på att vi på kort tid kommer att lösa problemen inom taxibranschen och att vi kort därefter på nytt kommer att få uppleva stolta välklädda chaufförer som med stil och artighet framför nytvättade och välputsade fordon allt till glädje för både kund, chaufför och näringsidkarna inom taxibranschen.”

Redan 2014 var jag som jag sa inledningsvis på denna boll – Idag 4 år senare är det hög tid att vi kommer till skott och gör något åt saken.

Avslutningsvis vill jag sälja följande – Utvecklingen i taxinäringen uppvisar samma utveckling som den i bussbranschen. Avreglering och konkurrensutsättning med tillhörande upphandlingar har tagit dör på alla små entreprenörer med följd att många av landsbygdens företag försvunnit.

Taxiverksamhet är en bra verksamhet för den lille företagaren – Därtill en verksamhet som med fördel kan kombineras med andra mindre verksamheter för att möjliggöra för människor att bo kvar på landsbygden och hålla servicen till dess invånare levande.

Låt oss därför se till att bevara den möjligheten genom att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att så ska bli fallet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

20 kommentarer

 1. Bergis

  Vem kör taxi egentligen? Skulle tro det är en person lite bakom flötet som dessutom har skaffat sig skulder eller tvingas betala underhållsbidrag. Skulle de här människorna inte existera så skulle ingen köra taxi under nuvarande förutsättningar. Men nu finns dom och det öppnar upp för fortsatt avreglering av taxiverksamheten.

 2. Bertil

  Taxichaufförer blir snart konduktörer, bilen den sköter sig själv. Konduktörens uppgift blir ta betalt ev: knappa in resmål
  Ja om detta inte görs på ett centralt ställe

  Alla chaufförsjobb blir i framtiden låglönejobb. Nästa steg behövs de inte alls.

  Men så kommer ske i massor branscher.
  Människan som arbetskraft blir mer och mer överflödig och för att folk ska få jobb försörjning behövs antalet företag
  Öka nåt oerhört.
  Om så blir då ligger nog mänskligheten risigt till.

  Jag tror dock på Anders och har samma förhoppning som Anders nämligen att produktionsskatt införs och att arbetslinje byts ut mot Livslinje.

 3. Brorson

  En återreglering av taxibranschen är nödvändig för landsbygdens och småorternas överlevnad. De problem, som fanns före avregleringarna, var inte alls lika allvarliga som de problem vi har nu och kunde ha lösts med en smärre omreglering av branschen. Alla regleringar blir med tiden otidsenliga, och måste förr eller senare omregleras. Vissa regleringar kan kanske avskaffas helt, men det torde röra sig om ganska så sällsynta undantagsfall.

  För alliansregeringen var avregleringar huvudstrategin och inte något som genomfördes bara i undantagsfall. Omregleringar genomfördes bara när offentliga monopol ersattes med konkurrens mellan privata företag, vilket kan kallas partitiell avreglering. Dessa partitiella avregleringar blev i många fall mer eller mindre misslyckade.
  1. Att det var rätt att avskaffa det statliga apoteksmonopolet, förstår man om man känner till bakgrunden till förstatligandet av apoteksbranschen och ur detta gick till. Förstatligandet berodde delvis på den överdrivna socialiseringsivern under 1970-talet, men berodde framförallt på att det gamla regelverket från 1700-talet försvårade etableringen av nya apoteksföretag: En ny apotekare måste köpa en pensionerad apotekares privilegiebrev, ofta till högstbjudande, i stället för att få tillstånd direkt från staten.

  Efter den s.k. avregleringen krävs ännu större kapitalinsatser för att starta ett apotek, vilket gynnar de stora kedjorna, som etablerar nya och för många apotek i de största städerna, medan de mindre orterna får sämre eller ingen apoteksservice. Avregleringen har också medfört en kraftig försäljningsökning av beroendeframkallande preparat, som används till (vanligen misslyckade) självmordsförsök och används för att förstärka effekten av alkohol och narkotika.

  2. Bilprovningen. Detta var ett experiment i överlåtelse av myndighetsutövning (Vad är beslut om körförbud?) till privata företag, som antas konkurrera med varandra genom sänkta priser. Hade det inte varit bättre att ge tillstånd till lämpliga bilverkstäder att tillhandahålla den tekniska utrustningen och tidsbokningen mm, medan statligt anställda ambulerande bilprovare fått utföra själva bilprovningen?

  3. Taxibranschen. Se min nästa kommentar.

 4. Brorson

  Före avregleringen av taxibranschen måste alla bilar vara anslutna till en lokal beställningscentral, som hade monopol på beställningar inom sitt område. Detta fungerade bra i hela landet, utom i Stockholm, där det ofta var brist på taxibilar när efterfrågan var stor, vilket givetvis skapade en marknad för svarttaxi. Resten av landet påtvingades en lösning, som alliansregeringen trodde skulle lösa problemen i Stockholm. Men inte ens har löst problemen i Stockholm, utan har medfört nya och ännu värre problem även i Stockholm.

  Monopolen för de lokala beställningscentralerna avskaffade, vilket ledde till nedläggning av både dem och massor av taxiföretag i glesbygdskommunerna. Lokal färdtjänst- och sjukreseverksamhet har tagits över av taxiföretag i de större städerna, med dryga framkörningsavgifter vid hämtning i en mindre kommun som följd. Detta kan kanske i viss mån jämnas ut genom att samordnas med hemkörning av patienter från sjukhusen, men den samordningen har snarast försvårats i stället för att underlättas.

  Sjukresor bör ju rimligen köras av ett taxiföretag i patientens hemkommun. Det behövs också lokala taxiföretag för rena privatresor. Men de försvann, när färdtjänst- och sjukresorna försvann, och de försvann ju när de lokala beställningscentralerna försvann. Detta var ett dråpslag mot landsbygden utdelat av infrastrukturminister Åsa Torstensson, c.

  Jag instämmer i det mesta som Forss har skrivit, utom punkt 1. I övrigt ger inlägget ett gediget och genomtänkt intryck. Men jag tycker inte att tilldelningen av taxitillstånd ska ske enligt en schablon om ett visst bilantal per 1.000 invånare. För då återkommer de gamla problemen i Stockholm.

  Och det kan ju också vara stora skillnader mellan olika glesbygdskommuner., beroende bl.a. på tillgången till reguljär kollektvtrafik. Tilldelningen av taxitillstånd bör i stället bygga på efterfrågan på taxiresor, som kan mätas på olika sätt. Såsom körda mil eller timmar under föregående år samt genomsnittlig väntetid under olika veckodagar och olika tid på dygnet innan bilen kommer.

  Avregleringen av taxi, och i synnerhet avskaffandet av monopolen för de lokala bställningscentralerna är fömodlgen det hittills värsta dråpslaget mot såväl landsbygdens småföretag och för landsbygden som helhet. Centerpartiets landsbygdspolitik verkar ju vara helt styrd av snäva stockholmsintressen. Särskilt miljövänligt är det inte heller med de onödigt långa framkörningssträckorna.

  Sju rätt av åtta, Anders Forss.

 5. Brorson

  Vid förnyad genomläsning upptäcker dels att du föreslår samma reglering av taxibranschen, som borde ha införts för apoteksbranschen i stället för den socialisering som genomfördes under 1970-talet, nämligen att tillståndet att bedriva sådana verksamhet borde knytas till en fysisk person (och dennes direkta arvinge(, och alltså inte kunnat säljas till en ny näringsidkare.

  Du har vidare skrivit: ”Sätt ett maxtak på hur många bilar som får vara anslutna till varje beställnings central samt begränsa hur många beställnings centraler en och samma näringsidkare får äga.” Jag föreslår i stället en lagstiftning som bygger på regel och undantag.

  Regel: Alla taxiägare inom en kommun, eller annat geografiskt område som bestäms av länstyrelsen (eller annan statlig myndighet) SKALL vara anslutna till en beställningscentral, som ägs av taxiägarna inom området gemensamt. Den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet får inte nekas medlemskap i en sådan beställningscentral.

  Undantag 1: En taxiägare, som bara har en bil i trafik (huvudsakligen för sin egen försörjning) kan av länsstyrelsen befrias från tvånget att tillhöra beställningscentralen, dock får inte så många undantag beviljas, så beställningscentralens verksamhet hotas.

  Undantag 2: En grupp taxiägare får bilda ytterligare en beställningscentral, som skall ägas gemensamt av dem, inom samma geografiska område (exempelvis Stockholm) om det finns så många bilar i trafik inom området, så att det finns underlag för två eller flera konkurrerande beställningscentraler.

  2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.