Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En avreglerad elmarknad utgör ett gigantiskt hot mot samhällsbygget.

Redan i maj 2014 skrev jag att jag är av uppfattningen att alla som tar av sig sina ideologiska glasögon och nyktert och klarsynt betraktar resultatet av avregleringar och utförsäljningar av statliga/kommunala företag kommer att komma till samma insikt som mig.

Ovanpå det har jag vid många tillfällen skrivit om det som inträffat på elmarknaden där avreglering och privata företags intrång skapat både fördyringar och en situation där privat ägande av elnät och elproduktion blivit till ett reellt samhällshot som om det värsta skulle inträffa slår ut hela vårt samhälle och den infrastruktur som kräver el för att fungera.

För egen del menar jag att en absolut grundförutsättning för en stat och dess regering ska kunna föra en aktiv politik och leda landet i både fredstid och krigstid innebär att staten måste äga och kontrollera viss infrastruktur samt äga företag i strategiskt viktiga sektorer – Alldeles speciellt så vad gäller elproduktion och eldistribution.

2014 skrev jag så här:

”Om vi börjar med elmarknaden och avregleringen av densamma frågar sig författaren om det finns någon som med trovärdiga argument kan hävda att avregleringen lett till förbättringar för medborgarna?

De som förespråkade privatiseringen fick oss att tro att detta skulle leda till lägre elpriser – Frågan är –  Blev elen billigare för oss medborgare?

Själv tror jag att ingen protesterar om jag svarar nej på den frågan.”

I resten av inlägget tog jag upp bland annat järnvägen och vägnätet och ställde samma frågor runt dem om huruvida avreglering och konkurrensutsättning gjort det bättre för medborgarna och billigare för statskassan med konstaterandet att svaret på de frågorna är densamma som på frågan om elmarknaden.

Låt mig därför fortsätta med elmarknaden därför att det är den marknad där avregleringen enligt mitt sätt att se på saken utgör det största samhällshotet.

I dag är allt i vårt samhälle beroende av elförsörjning – Industri, Handel, Kommunikationer, Banker, Vatten och avlopp, Transporter, Offentlig förvaltning etc. etc. är alla beroende av elförsörjning för att fungera vilket borde få oss att tänka i helt andra banor än den att till varje pris marknadsanpassa eldistribution, elproduktion och andra för samhället strategiskt viktiga verksamheter.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi stannar upp och tänker efter för att därefter göra om och göra rätt. Dessutom tycker jag att försvaret borde ha med även dessa frågor som en del av sin strategi när man bygger framtidens försvar.

Försvarsmakten vill utöka den militära delen av försvaret ordentligt fram till 2035 därför att man hävdar att hotet mot Sverige ökat – Om så är fallet borde ägandet och kontrollen av elinfrastrukturen utgöra en naturlig del av försvarsutbyggnaden då även försvaret är beroende av en fungerande elförsörjning för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

2014 ställde jag frågan om hur vi kan lösa detta därför att lösningar finns.

Den fråga och det svar jag gav då är lika relevanta idag som de var i maj 2014 därför repriserar jag dem nedan.

Min personliga uppfattning är att all samhällsviktig infrastruktur såsom elnät, eldistribution, elproduktion, järnväg, vägar och annat ska ägas och drivas av statliga och/eller kommunala företag.

Det behövs statlig/offentligt ägda företag i en mängd sektorer för att säkerställa statens/medborgarnas intressen samt för att visa övriga aktörer hur staten vill att just den marknaden ska fungera.

Till ekvationen ska även läggas att statligt ägda företag tjänar pengar och att dessa inkomster ger ett positivt inflöde i statens kassakista i form av pengar som vi sedan kan använda för att bygga ut sjukvård, skola och omsorg.

Jag vill gå så långt som till att påstå att utförsäljningen av statens företag tillsammans med den privatiseringsvåg som fritt fått härja över landet tagit bort politikens möjlighet att driva en aktiv politik för att skydda samhället mot sabotage från främmande makt och terrorister.

Låt oss därför göra det enda rätta genom att återreglera och ta kommandot på alla strategiska områden med start på området eldistribution och elproduktion – Detta så att vi kan börja om från början och sakta men säkert återställa vårt land till ett läge där vi själva råder över alla strategiskt viktiga beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

 1. Erik

  Mat, kläder och drivmedel är viktigt för samhället. Ska dom sektorerna också förstatligas?

  Elen är dyr. Den senaste skattehöjningen innebär ca en tusenlapp extra per år för en villaägare, Pappa Staten luggar konsumenten på 32.5 öre/kWh. Konsumenten får dessutom det tvivelaktiga nöjet att betala 25% moms på elskatten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De sektorer jag tagit upp – Dvs. ägandet av viktig infrastruktur för att säkra tillgången på el mm. är viktig för staten/kommunerna att äga – Det ska vi aldrig tumma på.

   Kläder och drivmedel är förvisso viktigt även det men där ser jag ingen anledning att staten ska äga.

  • Bertil

   Märkligt sätt se på saken från Eriks sida.
   Skatt och skatt. För det första så med en gemensam sektor som sköter viktiga samhällsfunktioner som el. Vatten, sociala stöd så är detta för alla.

   I USA visade man för x antal år sedan hur vattenledning som gick genom ett bostadsområde men där fattiga bodde
   Men där vattenledningen inte var tillgång för de boende. Istället tvingades befolkning stjäla vatten på nätterna genom att öppna stora rattar till ledningarna.
   I USA finns inga sociala skydd värt namnet set leder till stöld o.s.v detta nyttjar privata företag till att fängsla folk och sen hyra ut dem som arbetskraft där fängelseföretagwt ställer priset men där den fängslade inte får nåt.

   Jag ser dagens Samhälle går bakåt precis som kvinnor förr varken fick lön ej heller fick idrotta och när de började idrotta så fick de inte vara med i typ Wasaloppet långa löplopp som maraton utan männen ansåg en kvinna inte skulle springa mer än 200 meter.
   Det är samma höger som höll på med den där dårskapen att leka översitteri.

   Högern idag tycker inte alla ska ha möjlighet gå höga utbildningar.
   Högern tycker lågavlönade ska ha lägre löner arbetslösa ännu lägre och dessutom ständiga krav på försämrad A-kassa.
   Vi behöver mera Castro mera som vi äger gemensamt att El får handhas av privata betyder att man i princip kan stänga av elen för halva Sverige om de som skulle få monopol över elen vill så.

   Vi behöver ut med högepacket och sådana som vara vill segregera och ta för sig.
   Utrensning är ingen fara om det sköts rätt
   Leif Östling t.ex en sån ska hållas kort.
   Likaså typer som Reinfeldt Borg
   Som bara tänker i egoistiska banor
   Utrensning på ett humant sätt där de som försöker skapa ojämlikhet stora ekonomiska klyftor såna ska
   Vi vakta och hålla korta.
   Ett Sammhälle byggd på Extrem höger som Nyliberalismen blivit ska bekämpas med alla medel det är fara för hela vår planet och människans existens

   • Erik

    Hur UNDERSTÅR du dig att förespråka UTRENSNING som politisk metod år 2018!!
    Är du riktigt klok?
    Alla i Sverige har grundlagsstadgad yttrandefrihet och negativa rättigheter gentemot staten.
    Jag föreslår att du går och gräver ner dig bland dina ideologiska gelikar på historiens soptipp.

    • Bertil

     Tänkte väl om det inte vore sjutton om ingen nån gång skulle reagera över när jag tar till ordet utrensning.

     Tänk att samma lama reaktion såg man bland Svenska folket när sjuka utförsäkrades och folk tig livet av sig.

     Viss media försökte få reaktioner
     Men det mottogs med en gäspning.

     Så jag gläds åt din reaktion Erik.
     Men har du reagerat likadant
     När nu Reinfeldts sött rensa ut skedde.

     Vore kul om du kunde gensvar på det.

    • Bertil

     Citat::

     Över 100 personer som fått avslag på sin sjukpenning vänder sig till EU-kommissionen för att få sina fall granskade, rapporterar SR Ekot.
     Enligt de utförsäkrade bryter Försäkringskassan mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna när avslagen inte motiveras på ett sätt som gör besluten möjligt att överklaga i domstol.
     – Om EU-kommissionen inte granskar våra ärenden så kommer vi gå vidare, säger gruppens talesperson Seija Berglund, till Ekot.”
     Slut citat:

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten som handlar om något annat än det inlägget tar upp.

    • Bertil

     Ett finare ord är segregering. Det är ett finare sätt för utrensning.
     Det handlar om samma sak i bägge fallen.
     Stalin han körde med sin segregering
     Ser man på USA som säger sig vara Världens allsmäktige så skapar man segregering där man genom psykisk
     Utrensning tar bort folk.

     Samma fast i mindre skala började Reinfeldt med, detta när han utförsäkrade sjuka.
     Hur kan man i en allmän sjukförsäkring bli utförsäkrad, Metoderna är precis densamma som utrensning. För att kunna ta för sig skapa makt så är metoderna alltid densamma.
     Så har det alltid varit med mänskligheten.

     Idag använder Nyliberalismen sin form av utrensning äger media och man hör aldrig ens Nyliberalernas talesmän tala om segregering.

    • Bertil

     Nazismen var högerextrem och rensade ut kommunister. Utrensning har skett i alla tider.
     Orden är bara olika liksom metoderna.
     I Sverige sker det med segregering.

     Högern driver en allt hårdare metod mot utsatta. Bit för bitbgår man mot tydlig utrensning.

     Vi ser detta allt mer när ojämlikheten ökar
     Folk jobbar eller sätts i jobb för bidrag i lön samtidugt som högt avlönade tar för sig. Reinfeldt föreslog redan 2002 privata fängelser men än har detta inte gått genomföra d.v.s tjäna pengar på fängslade utnyttja dem sen skapa lagar som gör det lättare fängsla fattigt folk.

     Kristersson föreslår sänkta trösklar sämre sociala stöd men längre skatter för berikade.
     Utrensningsmetoder som i ord beskrivs som segregering.

     Så se upp när folk behandlas illa och förtryck sker men man skapar dimridåer genom förändrade ord.

     • Kim

      Att jämföra Stalin och Reinfeldt är direkt oseriöst (eller möjligen bara grovt okunnigt?).

      Jag ogillar kraftigt Reinfeldts sätt att smyga in försämringar för många grupper samtidigt som man låtsas vara ett helgon som vill allas bästa, men resonemanget är på så låg nivå att det inte ens är någon mening att diskutera. Bottenrekord???

      Retoriken får ju SDs troll att verka sakliga och pålästa.

      ”Så se upp när folk behandlas illa och förtryck sker men man skapar dimridåer genom förändrade ord.” Jodå. Vi har ju facit hur det gick för de oliktänkande under dina hjältar Stalin, Mao och Castro. Snacka om förmåga att behandla illa och förtrycka och ursäkta med vackra ord. Och vissa har ju uppenbarligen gått på hela föreställningen. Precis som vissa lågbegåvade och kortklippta tycker Hitler var en hyvens kille som bara ville väl för massorna. Alla ville ju bara rensa ut. Förlåt … segregera …
      Så LÅGT! Så oändligt låg nivå på resonemanget …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Finns inget som säger att det ska förekomma ständiga skattehöjningar med staten/kommunerna som ägare till elnät och elproduktion Alexander – Det kan bli både höjningar och sänkningar vilket jag tror att du inser om du tänker efter.

  • Bertil

   Vi tillsammans blir fattigare med skattesänkningar.
   Skattehöjningar ökar jämlikhet.
   Bidra efter förmåga få ut efter behov
   Är inte bara en bra logik, den är även
   mest rättvis.
   Högerns motivering sänka skatt är
   Oftast falsk. För att man ska få folket med sig utesluter man hela sanningen.

   Det allra viktigast är dock hela folkets attityd. Attityden bidra efter förmåga få ut efter behov, har varit en given regel.

   Men när Reinfeldt kom o makt så
   Saboterades goda attityder.
   Istället kom Maud O med nu är det de rikas tur blivrilare.

   Reinfeldt Borg ville skapa samma attityd som Hitler och jag är säker på att han
   Nyttjade delar av Hitlers filisofi.
   Attityden gick ut på skuldbelägga grupper i Samhället som ej hade nån makt försvara sig.
   Sjuka, arbetslösa, skulle skuldbeläggas
   Man skulle slå sönder fackföreningar
   och framhäva egoismen. Du skulle helst förhandla din egen lön, ta egna försäkringslösningar, sjuka arbetslösa skulle rycka upp sig och avgifterna till
   Sociala skydd skulle ges i plånboken i större grad och du skulle inte bry dig om sjuka, ej heller arbetslösa,
   Till Landstingen skulle statsbidragen frysas. Detta så sparkraven bli orimliga och att vårt gemensamma skulle tvingas till privatisering.
   Allt detta skapade en ny attityd.
   Individualism, rå kapitalism och hänsyn mot svagare grupper skulle bara sägas i
   Korta ordramsor.
   Så förändrades Sverige till ett Land med ojämlikhet. hänsynslöshet, stora löneklyftor och försörjningsinkomster

   Nu ser vi effekterna, Poliser ska bli fler för att man skapat det ojämlika Samhället med en Individualistiskt attityd.
   Terror och våld har ökat och nätet används för att blåsa folk på pengar.
   Aktier beskattas knappt och förmögenhetsskatt finnsvinte längre.
   Bidrag går till välmående medan de skamläggsvom utsatt får det.
   Där är vi och hoppet om ett Sverige
   Som sammanhållet kan vi glömma.

   Det första som måste sker är en attitydförändring, sånt som gör Landet helt igen.
   Nu finns det många ggr skäl varför folk får sin inkomst från kriminalitet.
   Ser hopplöshet när man slår undan genom rå politik deras fötter.

   Fler poliser är inte lösningen det är bara ett sätt lindra ett symtomen där Nyliberalism är en cansersvulst som med sina metastaser tar död på oss.

 2. Sven

  Här är kärnan i politiska frågorna.
  Vill man fortsätta att skänka bort våra gemensamma tillgångar eller försöka få det så bra som möjligt för alla medborgare?
  Det har varit mycket löften kring el, taxi, post, apotek osv. Hur har det fungerat i praktiken? Några vinster för medborgarna?

  • Bertil

   Segreation och privatisera vårt gemensamma är samma som utrensning
   Man använder bara nya ord som passar syftet när Nylibwraler genomför sådan
   Kommunism och Nyliberalism är lika illa i sin förlängning. det blir i princip samma sak.

  • Bertil

   Exakt Sven vinster i välfärden för de som bedriver det. Men vinner vi folket nåt på det?
   Eller blir det enbart segregering och utrensning av personal och fattiga som inte får vård eller en billig variant av vård??

   Det är ju det vi måste få svar på och så klart säga nej till om det blir utrensning
   ( segregering) istället.

 3. Brorson

  Det är tråkigt att du inte kan skilja mellan äpplen och päron. I detta fall elproduktion och eldistribution.

   • Brorson

    Svaret visar att du inte ens har förstått problemet med s.k. naturliga monopol. Dessutom föreslår du faktiskt att staten som ägare i monopolställning ska missbruka monopolet. Då blir det för konsumenten ingen skillnad jämfört med privat monopol. Socialdemokratin tog avstånd från dina idéer om ägandet redan under 1920-talet. Kommunism.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I UK motionerar May om ett tak på elpriserna och om statlig kontroll av elmarknaden för att värna de svaga.

     Det jag föreslår är på inget sätt kommunism och på vissa områden är det sunt med statliga monopol.

     • Brorson

      ”… Och på vissa områden är det sunt med statliga monopol”. Ja, men begränsa då dina statsmonopolistiska ambitioner till just de områdena! Till de områdena hör varken elproduktion eller elhandel, däremot eldistribution. Det finns i enbart Sverige 200 större vattenkraftverk och 10 kärnkraftverk samt ett antal värmekraftverk (sopförbränning med biomassa som komplement). Och
      därtill 20 – 30 elhandelsbolag, så det är väl sörjt med konkurrensen i produktions- och försäljningsledet.

      Vi har dessutom ett statligt konkurrensverk, som övervakar att aktörerna på marknaden inte sätter konkurrensen ur spel. Elmarknaden är underkastad rigorösa statliga regleringar. Vad skulle bli bättre med ett statligt monopol i produktions- och försäljningsleden? Det stora problemet är att de största aktörerna i produktions- och försäljningsleden även äger elnäten, som är geografiskt uppdelad mellan dem, så att vart och ett av dessa företag har monopol på eldistributionen i dessa geografiska områden, som kan vara en hel kommun. De kan därför hålla låga priser i produktions- och försäljningsleden, t.o.m. köra med förlust och ta igen genom monopolistiska priser i nätdelen.

      Offentligt ägda monopol kan vara att föredra, om alternativet är privata monopol, och det i synnerhet om det är ”naturliga monopol”, vilket innebär att det krävs så stora kapitalinvesteringar, så att etableringen av konkurrerande företag inte skulle löna sig, alternativt att konkurrerande verksamhet skulle medföra så stora och onödiga ingrepp i naturen, så att man måste avstå från konkurrerande verksamheter av naturvårdsskäl, även om konkurrensens iofs skulle medföra vissa fördelar. Avsikten med det statliga ägandet av naturliga monopol är inte att staten ska ta ut ockerpriser, utan tvärtom att verksamheterna ska tillhandahållas till självkostnadspris.

      Strider då inte min idé om att återinföra de lokala beställningscentraler inom taxibranschen, vilka med enstaka undantag ska ha monopol på taxiförmedling inom det lokala området (vanligen en kommun) med vad jag skrivit ovan. Nej, inte dels eftersom en beställningscentral inte kräver stora kapitalinvesteringar, och dels därför att de av mig föreslagna beställningscentralerna inte ska vara rent privatägda, utan ska ägas av taxiägarna inom det lokala området gemensamt. Och dessutom ska beställningsverksamheten vara strikt reglerad och kontrollerad av samhället. Man skulle således kunna tala om ett offentligt monopol, som ägs och drivs av privata företag gemensamt.

      Verkligheten är inte alltid så enkel, så att man kan peka med hela armen, vad som ska vara offentligt och vad som ska vara privat. Typiska naturliga monopol är elnät järnvägar, större vägar och flygplatser för reguljär trafik. Dags för ett statligt monopol på det området också!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      El är ett sådant område Brorson där stat/kommun lämpar sig mycket väl som ägare, distributörer och producenter – Ett annat område är ägande och drift av järnvägar och järnvägsinfrastruktur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.