Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Umeå bör använda emission av gröna obligationer som framtida finansieringskälla.

Jag har med stort intresse följt och läst på om hur Malmö haft stor framgång med att sälja så kallade gröna obligationer vilket gett Malmö en mycket förmånlig ränta för att investera i miljösmarta och miljöfrämjande projekt i kommunen.

Gröna investeringar är mycket eftersökta och populära hos stora institutionella investerare och för Malmös del innebär den sista emissionen på 1,3 miljarder att Malmö nu tagit in totalt 3,7 miljarder till miljöfrämjande investeringar på detta sätt – Därtill till räntenivåer som är betydligt lägre än reguljär upplåning och helt förutsägbara vad gäller lånens räntesats.

Min fråga och tanke är nu om det inte är hög tid att vi gör precis samma sak i Umeå och följer Malmös exempel`?

Redan nu vet vi att vi står i startgroparna för investeringar i ett stort antal elbussar med tillhörande laddinfrastruktur – Därtill vet vi att Vakin har stora behov av att investera i utbyggnad av ny infrastruktur och renovering och miljöförbättringar av den befintliga.

Att AB Bostaden ska bygga miljövänligt och klimatsmart ser jag som en självklarhet och det är mot denna bakgrund jag tycker att vi ska överväga om inte finansiering genom emissioner av gröna obligationer är vägen framåt för vår stad som har ambitionen att i framtiden bli en klimathuvudstad.

För egen del har jag länge anfört att jag tycker att Umeå ska satsa hårt på att bli den cirkulära ekonomins huvudstad och att inkorporera den tanken och inriktningen för att låna billigare än idag känns helt rätt.

Att låna och låna billigt och dessutom till en ränta som är känd redan vid upplåningstillfället känns lockande tycker jag.

Rätt strukturerat tror jag att mycket av den landsbygds- och stadsdelsutveckling som ska ske i Umeå enligt översiktsplanen kan finansieras via gröna obligationer.

Kan vi finansiera framtida utbyggnad på detta sätt får vi bättre kontroll på kommunens framtida räntekostnader och mer pengar över i den reguljära budgeten för att bygga ut välfärden på det sätt som är nödvändigt i vår växande stad.

Låt oss därför starta debatten om detta här och nu och snarast möjligt studera och lyssna in hur Malmö gjort för att få den framgång man haft med emissionen av sina gröna obligationer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer

 1. Bertil

  Många ämnen som är lite av värdelöst vetande. Men vi kanske behöver de också.

  Men aktuella ämnen nationellt tycker jag är viktigare nu inför valet.
  Sen upprepa oerhört stora ingrepp som förstör vår välfärd tycker jag måste matas om och om igen så fort nyhetstorka råder.

  Elbussar kommer liksom elbilar och förarlösa bilar.
  5G kommer också och kommer innebära en helt ny Värld som blir lika revolutionerande som internet.

  Men det kommer även innebära slakt av jobb och försörjning.
  Sånt talas det dock mindre om.

  Världen kommer att bli i kaos, som världen utvecklas kommer den att
  Ta död på vår egen art.
  Det liknar Påsköns utveckling allt mer det vi ser.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skriver ofta om hur vi ska lösa människors försörjning i framtiden Bertil och det lovar jag att fortsätta att göra.

 2. Brorson

  Regeringen, d.v.s. i praktiken finansmarknadsminister Per Bolund, mp, har låtit göra en utredning om s.k. gröna obligationer. Det framgår av regeringens proposition – fastän det inte sägs i klartext – att det handlar om ekonomiska högriskprojekt, som kan vara ytterst miljöskadliga. Några miljökonsekvensanalyser av mp:s förslag görs ju aldrig. Avkastningen ska gå till en stor portion valfläsk till mp-väljarna. Naturligtvis kommer det att bli en högre ränta, som låntagarna ska betala, jämfört med investeringar i ekonomiskt hållbara projekt. Så du menar alltså att Umeå kommun ska betala en hög ”i förväg känd ränta”, som bl.a ska gå till subventioner för nybilsköp, på lån till landsbygdsutveckling?

  Vore det inte bättre att dra nytta av svackorna i en rörlig ränta och använda överskottet till att bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden, så att billösa resenärer kan skjutsas enda hem i stället för att släppas av vid en hållplats flera kilometer hemifrån, medan bilägande landsbygdsbor fortsätter att köra sina gamla bilar, så länge det lönar sig att hålla dem rullande. Inte minst reparationskunniga bilägare kan ju genom eget arbete förlänga livslängden på sina bilar med åtskilliga år.

  Mp är ett parti, som står för gigantisk kapitalförstörelse och gigantiska felinvesteringar. Man kan ta Botniabanan som ett exempel. Blev den parallella busstrafiken överflödig, eller medförde banan ett ökat bilbehov för att kunna åka med tåget? Har man utnyttjat fördelarna med de moderna accelerationssnabba lokaltåg, som har levererats under de två senaste decennierna, så att tåget kan göra lika många uppehåll som bussen?

  Vad sedan beträffar flygresorna, så är ju just Mp det parti, som mer än andra ligger bakom den kraftiga ökningen av flygresor under senare år. Buss och tåg duger bra om man ska hälsa på släkten i Sverige. Men inte lika bra om släkten bor i länder, som man har flytt från och – enligt egen utsago – inte kan återvända till utan att riskera livet.

  Annars hade väl chartertåg på den järnväg, som var en av flera bidragande orsaker till första världskriget, varit en bra affärsidé, som inte kräver gigantiska kapitalinsatser. Berlin – Bagdadbanan var ju tyskarnas svar på engelsmännens kontroll över Suez-kanalen… Järnvägsbygget skulle stoppas till varje pris, vilket dock misslyckades.

  Mp:s gröna obligationer går alltså ut på att redan gjorda investeringar ska förfalla i stället för att hållas i bästa skick, så att de kan utnyttjas maximalt eller rentav avsiktligt förstöras, samtidigt som miljarder ska slösas på illa planerade nya projekt. Gröna obligationer är inga ekonomiskt hållbara investeringar. Säg nej!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag förstått saken så är räntesatsen i Malmös fall mycket låg Brorson.

   • Brorson

    Reporäntan är fortfarande mycket låg, – 0,5 %. Ett låneinstitut, som lånar ut till fast ränta under hela lånetiden tar en risk, som han måste kompensera sig för genom en högre ränta än den för tillfället rådande generella räntan. Risken är att den generella räntenivån stiger under lånetiden. En lånetid på två år måste dessutom beskrivas som superkort. Det är inte många investeringar som betalas tillbaka under den tiden. Vad händer med räntan, om inte skulden är bortamorterad efter den tiden?
    Kommuninvest bildades för att kommunerna skulle få billiga lån. Det är oslagbart. Ibland undrar man vad du har jobbat med som banktjänsteman. Du verkar rätt så okunnig vad gäller vanlig, hederlig bankverksamhet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Obligationer kan även de innehålla mycket låg risk Brorson – Hur låg beror självfallet på löptiden och på hur och på vilket sätt den som ställer ut dem avser att sköta återbetalningen.

     Med låg reporänta är obligationer attraktiva för institutionella investerare – Alldeles speciellt så om det är gröna investeringar.

     Sedan har jag inte påstått att vi rakt av ska använda oss av denna metod utan blott och allena att vi noggrant bör utreda om den är användbar för oss.

 3. Lennart Holmlund

  Över tid lånar man alltid billigast över kommuninvest. Jag har suttit i den styrelsen och vi har analyserat detta noga. Kommuninvest har gröna lån och de som gör egna program tar aldrig med den kostnad de har för egen administration. Därför är i stort sett alla kommuner med i kommunivest och de som ligger utanför där kör inte politikerna över ekonomikontoren där de lever sitt eget liv

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska inte säga emot dig Lennart men den typ av gröna obligationer som Malmö använder sig av är en ny företeelse som om jag förstår saken rätt existerat drygt 2 år. Fördelen med en obligation är att räntan är fast under hela lånetiden vilket gör dem förutsägbara.

   Har kommunen tittat på detta nyligt?

   • Ville-Valle

    …stort GRATTIS Anders Forss. Nu har du fått självaste Lennart Holmlund till skaran av beundrare på din blogg…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Huruvida han är beundrare eller inte ska jag låta vara osagt men vi munhuggs på min blogg ibland och detta är långtifrån första gången det sker och med all säkerhet inte den sista.

  • G-A Karlsson

   Helt korrekt Lennart Holmlund.
   Via Kommunivest finns också en ordentlig skiljelinje mellan offentligt och privat.

   Anders förslag innebär flera risker och vad gäller punkt 1 så menar jag att väljarmandat saknas:

   1) Det är knappast socialdemokratisk politik, möjligen en eftergift till miljöpartiet (som INTE har något väljarmandat för allt som de kräver, de fick bara sex procent av rösterna och har roffat åt sig enormt mycket mer… eftersom socialdemokraterna har skänkt bort makt till MP)

   2) Det blir ÄNNU mer byråkrati (som om det inte räckte redan…)

   3) Två års försökstid som i Malmö är alldeles för kort tid för att riskera att binda upp sig för decennier framåt

   4) Räntor kan gå upp utan förvarning – jag minns ett läge där det plötsligt blev 500 procents ränta över en natt och fullständig totalpanik, vilket slutade med att SEK-valutan förlorade massor av värde

   5) Jag ser i stället en klar risk att privata banker och privata försäkringsbolag kommer att blanda sig i denna ”obligations”-smet som sen inte går att överblicka

   6) Det öppnas massor av dörrar där skattemedel mycket snabbt kan rinna UT ur kommunkassan och när dessa medel väl är borta så ser kommunen förstås aldrig röken av dem igen.

   I det här fallet är det bättre att lyssna på Holmlund som har decennier av erfarenhet. Detta väger betydligt tyngre än två års experimenterande i Malmö (som knappast är nån positiv förebild vad gäller kommunekonomi…).

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag har inte sagt att vi ska genomföra saken G-A bara att vi ska undersöka den noga.

    Kan man obligationsvägen låna till låg ränta och därtill till en ränta som aldrig kan öka under lånets tidspann ser jag inga risker utan snarare bara fördelar.

    Det Malmö gjort är varken riskfyllt eller någon eftergift till MP utan blott och allena ett sätt att hitta billig och förutsägbar finansiering för viktiga projekt.

    • G-A Karlsson

     Förvisso kan man undersöka olika finansieringsmöjligheter men som jag ser det är poängen med Kommuninvest just att det är en OFFENTLIGT ledd och stabil finansieringsmodell där kommunerna redan kan ordna finansiering till lägsta kostnad.

     Dessutom redan använder sig av gröna lån enligt LH:s post.
     Är det inte just detta som du brukar förespråka annars? Klassisk socialdemokratisk politik? Kommuninvest ÄR just detta.

     Obligationerna riskerar att leda till raka motsatsen och öppna diverse dörrar för privata banker m.m. att snylta sig in och tanka UT kommunalskattemedel FRÅN offentlig sektor.
     Håll i pengarna i stället säger jag. Tappa inte bort kommuninvånarnas medel på högriskupplägg.

     Jag stöder alltså Holmlunds linje vad gäller Kommuninvest. Det är en mycket stabilare ordning.

     Mvh
     Gerry

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inget emot Komuninvest men att de finns och gör det de gör betyder inte per automatik att vi ska avstå från att undersöka nya möjligheter vilket är det enda jag föreslagit.

 4. Jonny Disenfeldt

  Vilka räntenivåer har man erhållit i Malmö och vilka får man via alternativet Kommuninvest ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag förstår är räntenivåerna på de gröna obligationerna lägre och därtill frysta för hela låneperioden vilket inte är fallet hos Komuninvest om jag förstått saken rätt.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Så vitt jag förstår är räntenivåerna på de gröna obligationerna lägre och därtill frysta för hela låneperioden”

    Det var inte svar på min fråga. Jag efterfrågade fakta, inte vad du tror. En period på två är är ju för övrigt inte mycket att hänga i julgranen … du påstår att det är en ”mycket förmånlig ränta”, så hur förmånlig är den då ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ska återkomma till de exakta siffrorna om det i ett senare inlägg men för majoriteten gäller at löptiden är betydligt längre än 2 år om jag förstått saken korrekt.

     Sedan är mitt förslag inget annat än att vi borde se över saken och utreda den snarare än genomföra det rakt av utan konsekvensutredning och varför du säger nej till något sådant vet bara du.

     • Jonny Disenfeldt

      Du skriver ”Umeå bör använda emission av gröna obligationer som framtida finansieringskälla.”
      vilket alltså stämmer dåligt med att du nu skriver ”Sedan är mitt förslag inget annat än att vi borde se över saken och utreda den snarare än genomföra det”

      Vidare påstår du att det är en ”mycket förmånlig ränta” men vet inte fakta och kan alltså inte påstå detta.

      Ditt resonemang faller pladask som ett korthus som så ofta Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis med då för att därföre anfört att vi bör kontakta Malmö och utreda saken noga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Gå in och läs deras emissionsprospekt så ser du räntesatsen Alexander.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får gå in och läsa själv Alexander – Vill du debattera får du allt göra en del av jobbet själv istället för att försöka obstruera och få allt serverat på silverfat.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Är du intresserad av frågan kan du precis som jag kontrollera saken själv.

 5. Alexander

  ”vill du debattera får du göra en del av jobbet själv”

  Förstår du att din trovärdighet blir låg när du aldrig kan verifiera det du påstår utan hänvisar dina motdebattörer till att leta upp det? I så fall kan ju alla hävda vad som helst och sedan bara säga att ”leta så får du se”. Kan du ta till dig det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får se det som du vill Alexander – Jag har skrivit i inlägget vad jag relaterar till och är man intresserad av en ordentlig debatt gör man samma sak som jag gjort och undersöker saken själv.

   Att du inte gör så kan jag förstå då din enda agenda är att försöka avleda uppmärksamheten från inlägget och därtill kommentera varje inlägg så ofta att tråden blir svår att följa.

 6. Alexander

  Anders

  Är det inte enklast att vi säger att du alltid har rätt? Det spelar ju nämligen ingen roll hur motbevisad du blir. Då hänvisar du till ”samhällsbygget” som är en undanflykt från fakta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.