Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi ska aldrig vika oss i kampen för välfärden.

Socialdemokratin har under alla år flitigt använt sig av förhandling, jämkande och ömsesidiga överenskommelser med andra partier för att hitta en lösning på Sveriges problem.

Ibland är dock denna väg omöjlig att använda sig av helt enkelt därför att det från tid till annan är viktigt att stå oböjligt fast vid det som är våra kärnvärden och principer. I sådana lägen måste vi ta striden även om striden påtvingas oss.

Kampen för att återställa villkoren för den offentliga sektorn är en strid vi måste ta – Dessutom en strid vi måste ta här och nu.

Min inställning och övertygelse har alltid varit att den offentliga sektorn tillsammans med skatteverktyget är politikens viktigaste verktyg för den som vill bygga ett jämlikt Sverige.

Det är mot grundval av detta som striden blivit nödvändig. Jag kan kompromissa hur mycket som helst vad gäller metoderna men aldrig när det gäller de kärnvärden jag tror på och de principer jag står upp för.

Demokratin och bygget av ett jämlikt samhälle kräver att offentlig sektor drivs av det allmänna utan privata inslag – Styrd av behov och inte av efterfrågan och vinstintresse.

Palme sa på följande sätt under 1970-talet:

”Det frisläppande av marknadskrafterna, den nedskärning av offentlig sektor, den ökning av inkomstklyftorna, den försvagning av de fackliga organisationernas ställning som nyliberalismen enligt sina programskrifter säger sig företräda går icke att förena med den svenska modellen, den svenska blandekonomin, och välfärdssamhället som vi känner det”

Tänk så rätt han fick i sin förutsägelse om vad som skulle hända om offentlig sektor marknadsanpassas och delvis privatiseras.

Nyliberala företrädare har varit framgångsrika i sitt arbete med att marknadsanpassa den offentliga sektorn och med att släppa in privata intressen i verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel.

Den har även varit framgångsrik med att rationalisera och driva de verksamheter man avreglerat och privatiserat med ett minimum av personal för att öka sina vinster..

Resultatet ? 

Oproportionerligt höga vinster för de företag som ägnar sig åt välfärdstjänster och en minskad välfärd för alla utom de mest priviligerade som genom reformen tjänat så mycket pengar att de kan köpa sig den välfärd de själva önskar.

Dessutom till priset av otrygga anställningsformer såsom visstidsanställning och inhyrning av personal via bemanningsföretag.

Vi Socialdemokrater är likväl som nyliberalerna medvetna om att offentlig sektor och dess tjänster är den sektor som kommer att växa mest i framtiden. Det är därför de nyliberala företrädarna vill privatisera och tjäna pengar även på detta område.

Deras inträde i det som traditionellt varit en offentlig sektor driven av samhället visar dessutom att deras tidigare beskrivning om den offentliga sektorn som ”tärnade” bara är tomma ord och skrämselpropaganda.

Offentlig sektor är inte tärnade – Den är närande i fler avseenden än ett!

Därför är jag som Socialdemokrat beredd att ta strid för är att stoppa utvecklingen med privata inslag i offentlig sektor och därtill beredd att ta striden för att kasta ut det privata näringslivet från de servicetjänster som hör offentlig sektor till.

För mig är det självklart att ta den striden och använda verktyget på detta sätt för att visa människorna att vi är oböjliga i vår strävan att bygga ett jämlikt samhälle.

Vi måste visa människorna hur fel det är att betrakta den offentliga sektorn och dess ökning som tärande och som byråkratins förlamande hand över samhället och som en improduktiv verksamhet som tär på våra gemensamma resurser.

Förvisso är den delen av striden mycket lätt att vinna och skaffa förståelse för – Allt vi behöver göra är att påpeka för väljarna varför det privata näringslivet vill in i den sektor de tidigare kallade tärande.

Den hårda striden är att stå upp för vår övertygelse och kasta ut alla privata företag ur verksamheter som hör offentlig sektor till. Det är i denna strid som vi kommer att kallas ”kommunister”, och det är i denna strid vi kommer att beskyllas för att vilja införa ett system i Sverige som minner om gamla DDR och dess planekonomi.

För egen del kommer jag inte att rygga tillbaka och backa för sådana påståenden då de är lika grundlösa som någonsin påståendena om att offentlig sektor är tärande. När vi Socialdemokrater väl bestämt oss backar vi inte – Vi står oböjligt fast vid vår övertygelse och tar striden.

Därför upprepar jag mitt budskap:

Kampen för välfärd och jämlikhet är Socialdemokratiska kärnvärden väl värda att strida för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

127 kommentarer

 1. Alexander

  ”Du har ställt frågan fel”

  Nej, de har gjort beräkningen på det enda sätt som är korrekt. Jag har det svart på vitt´på mailen men du vill ändå inte ta till dig. Sjukligt är ordet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då får du tycka att det är sjukligt – Vill man göra en exakt beräkning är en sådan fullt möjlig om än tidskrävande att göra.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver ”Vill man göra en exakt beräkning är en sådan fullt möjlig om än tidskrävande att göra.”

    Det är inte alls tidskrävande. SCB sorterar alla löner i en lista med växande värde och tar sedan det mittersta värdet. Vi har datorer nuförtiden Anders som sköter arbetet …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är fullt medveten om att de har datorer men de säger själva på sin hemsida att de gör beräkningen på det sätt jag anfört.

 2. Alexander

  Anders

  Ponera att Jonny ringer till SCB och spelar in samtalet som visar att det du säger är fel, kan du då erkänna det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det räcker med att fråga – Att de gör sina beräkningar av medianlön på det sätt jag påstår står skrivet på SCB:s hemsida.

   • Jonny Disenfeldt

    Var exakt skriver SCB att de beräknar median av medianer Anders Forss ?
    Var skriver löneinstitutet det ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Läs deras hemsida ordentligt så hittar du svaret – Kan jag hitta det borde du kunna hitta det om du har intresse av frågan vilket du inte har då ditt enda mål verkar vara att försöka skjuta mig som person i sank utan att ta en seriös debatt om det som är ämnet för respektive inlägg.

     • Jonny Disenfeldt

      Eftersom det du påstår är osant så går det inte att hitta. DU kan ju ge oss en exakt hänvisning till var du ser denna påhittade information hos SCB och löneinstitutet. Vi väntar Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är inte osant och det går att hitta om du letar ordentligt.

 3. Alexander

  ”Det räcker med att fråga”

  Jag har ju gjort det.

  ”står skrivet på SCB:S hemsida”

  Nej, det gör det inte. I så fall borde du kunna visa var men det kan du inte. ”Leta själv” är en dålig ursäkt. Märkligt att alla de jag pratat med på SCB förnekar att det är som du påstår…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du påstår att de inte skriver det på sin hemsida har du inte gjort din läxa Alexander – Vilken metod de använt för sin beräkning står klart och tydligt.

   Arbetstagarna är i beräkningen indelad i yrkesgrupper för vilka separata medianer räknas fram – När det är klart rangordnar man medianerna för yrkesgrupperna för att därefter få fram en median för alla yrkesgrupper.

   Att en sådan beräkningsmetod aldrig blir matematiskt exakt på totalen är lätt att förstå då en sådan beräkningsmetod inte tar hänsyn till hur många individer som ingår i respektive yrkesgrupp.

 4. Alexander

  Anders

  Jag hittar inte det du påstår finns på hemsidan. Kan du berätta var det står? Har letat ordentligt men ändå finner jag det inte.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hittar du det inte betyder det att du inte letat gott nog – Informationen finns där det lovar jag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har en familj som älskar mig gränslöst Alexander – Därtill en mycket stor vänkrets som gör detsamma vilket jag fått uppleva i samband med att jag blev sjuk.

 5. Alexander

  Anders

  Jag frågade om du beter dig på samma sätt, inte om du var älskad. Att du behöver påpeka det är väldigt talande för din personlighet. Fast det hyser jag inget hopp om att du ska förstå.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Påstår du det förstår du inte mitt svar Alexander – Mitt sätt att vara är både uppskattat och älskat.

 6. Alexander

  ” Mitt sätt att vara är både uppskattat och älskat”

  Behovet av att påpeka det gör att du hamnar i en kategori av människor med en viss personlighetstyp, nämligen narcissister. Fråga vilken psykolog som helst.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du ställde frågan och allt jag gjorde var att svara på den Alexander.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.