Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi ska aldrig vika oss i kampen för välfärden.

Socialdemokratin har under alla år flitigt använt sig av förhandling, jämkande och ömsesidiga överenskommelser med andra partier för att hitta en lösning på Sveriges problem.

Ibland är dock denna väg omöjlig att använda sig av helt enkelt därför att det från tid till annan är viktigt att stå oböjligt fast vid det som är våra kärnvärden och principer. I sådana lägen måste vi ta striden även om striden påtvingas oss.

Kampen för att återställa villkoren för den offentliga sektorn är en strid vi måste ta – Dessutom en strid vi måste ta här och nu.

Min inställning och övertygelse har alltid varit att den offentliga sektorn tillsammans med skatteverktyget är politikens viktigaste verktyg för den som vill bygga ett jämlikt Sverige.

Det är mot grundval av detta som striden blivit nödvändig. Jag kan kompromissa hur mycket som helst vad gäller metoderna men aldrig när det gäller de kärnvärden jag tror på och de principer jag står upp för.

Demokratin och bygget av ett jämlikt samhälle kräver att offentlig sektor drivs av det allmänna utan privata inslag – Styrd av behov och inte av efterfrågan och vinstintresse.

Palme sa på följande sätt under 1970-talet:

”Det frisläppande av marknadskrafterna, den nedskärning av offentlig sektor, den ökning av inkomstklyftorna, den försvagning av de fackliga organisationernas ställning som nyliberalismen enligt sina programskrifter säger sig företräda går icke att förena med den svenska modellen, den svenska blandekonomin, och välfärdssamhället som vi känner det”

Tänk så rätt han fick i sin förutsägelse om vad som skulle hända om offentlig sektor marknadsanpassas och delvis privatiseras.

Nyliberala företrädare har varit framgångsrika i sitt arbete med att marknadsanpassa den offentliga sektorn och med att släppa in privata intressen i verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel.

Den har även varit framgångsrik med att rationalisera och driva de verksamheter man avreglerat och privatiserat med ett minimum av personal för att öka sina vinster..

Resultatet ? 

Oproportionerligt höga vinster för de företag som ägnar sig åt välfärdstjänster och en minskad välfärd för alla utom de mest priviligerade som genom reformen tjänat så mycket pengar att de kan köpa sig den välfärd de själva önskar.

Dessutom till priset av otrygga anställningsformer såsom visstidsanställning och inhyrning av personal via bemanningsföretag.

Vi Socialdemokrater är likväl som nyliberalerna medvetna om att offentlig sektor och dess tjänster är den sektor som kommer att växa mest i framtiden. Det är därför de nyliberala företrädarna vill privatisera och tjäna pengar även på detta område.

Deras inträde i det som traditionellt varit en offentlig sektor driven av samhället visar dessutom att deras tidigare beskrivning om den offentliga sektorn som ”tärnade” bara är tomma ord och skrämselpropaganda.

Offentlig sektor är inte tärnade – Den är närande i fler avseenden än ett!

Därför är jag som Socialdemokrat beredd att ta strid för är att stoppa utvecklingen med privata inslag i offentlig sektor och därtill beredd att ta striden för att kasta ut det privata näringslivet från de servicetjänster som hör offentlig sektor till.

För mig är det självklart att ta den striden och använda verktyget på detta sätt för att visa människorna att vi är oböjliga i vår strävan att bygga ett jämlikt samhälle.

Vi måste visa människorna hur fel det är att betrakta den offentliga sektorn och dess ökning som tärande och som byråkratins förlamande hand över samhället och som en improduktiv verksamhet som tär på våra gemensamma resurser.

Förvisso är den delen av striden mycket lätt att vinna och skaffa förståelse för – Allt vi behöver göra är att påpeka för väljarna varför det privata näringslivet vill in i den sektor de tidigare kallade tärande.

Den hårda striden är att stå upp för vår övertygelse och kasta ut alla privata företag ur verksamheter som hör offentlig sektor till. Det är i denna strid som vi kommer att kallas ”kommunister”, och det är i denna strid vi kommer att beskyllas för att vilja införa ett system i Sverige som minner om gamla DDR och dess planekonomi.

För egen del kommer jag inte att rygga tillbaka och backa för sådana påståenden då de är lika grundlösa som någonsin påståendena om att offentlig sektor är tärande. När vi Socialdemokrater väl bestämt oss backar vi inte – Vi står oböjligt fast vid vår övertygelse och tar striden.

Därför upprepar jag mitt budskap:

Kampen för välfärd och jämlikhet är Socialdemokratiska kärnvärden väl värda att strida för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

127 kommentarer

 1. Alexander

  Elektriker har 32 500 enligt SCB. Ytterligare en grupp som ska få högre skatt när Anders(som alltid) får som han vill.

  • Bertil

   Skatten är inte hög på lön över 30 000
   det blir mycket i plånboken. Men akta om du blir sjuk eller arbetslös.
   Då kan det gå fort att förlora allt det du kämpat för ett helt liv.

   Hög skatt är ingen fara detta när det går till vårt gemensamma.
   Det viktiga är bara skrota RUT, ROT, samt alla bidrag som storföretag snyltar efter.
   Inte minst Leif Östling hade det som jobb snylta efter statliga bidrag.

   Att skatten är hög har ingen farit illa av men farit illa av har folk när sociala skydd försäkringar o.s.v slutat funka.

   Hur mycket tjänar du själv Alexander.
   och vad får du kvar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det synar jag Alexander – Titta på lönen på t.ex. en kommunanställd sjuksköterska och än viktigare titta på alla undersköterskor som är en betydligt större grupp.

 2. Alexander

  Ytterligare en grupp som Anders vill beskatta hårdare är anläggningsarbetare, 30 500 i lön.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte sagt att jag ska beskatta någon speciell grupp och ej heller med exakthet från vilken inkomst – Hur det blir återstår att räkna på i samband med att vi gör om arbetsgivaravgiften till en produktionsavgift och stoppar möjligheten att skatteplanera – Gör vi det kan många sannolikt få sänkta skatter.

   Kan vi därtill växla bidrag mot en basinkomst på 10.000 netto per månad får alla det bättre.

 3. Alexander

  ”Det synar jag”

  Titta på SCB.

  Jaså, nu gäller inte 30 000 längre? En lögnare måste ha bra minne är ett ordspråk som är bra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det de gjort är att dela in arbetstagarna i yrkesgrupper för att därefter räkna ut medianen i respektive yrkesgrupp – Därefter har de tagit medianerna i yrkesgrupperna och rangordnat dem för att få fram sin siffra.

   Den metoden kan aldrig bli exakt av den anledningen att den inte tar hänsyn till hur många arbetstagare som ingår i respektive yrkesgrupp – Se exemplet till Jonny.

 4. Alexander

  Bibliotekariers genomsnittslön är 31000 enligt SCB. Börjar bli många högavlönade grupper…

 5. Alexander

  ”Du får gärna tycka att det är konstigt”

  Tycker inte du det? Alla anställda på SCB ljuger. Vore väl något för dig att blogga om? Har du någon teori om varför?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig påstått att de ljuger Alexander – Allt jag sagt är att den räknemetod de använt sig av inte har 100% exakthet vilket du ser om du läser mitt svar till Jonny.

 6. Bertil

  Redan 2011 så läser man rubriker att sjukförsäkring har havererat.
  Att den idag verkligen har havererat råder ingen tvekan om.

  De nyliberala sossarna har drivit politiken mot att vi ska amerikaniseras och skapa våra egna sjukförsäkringar.

  Har du inga pengar så finns bara ett vårdsätt nämligen repet.
  Då må smärtan släppa och frid inträffar.

  Att sossarna med Strandhäll och skrävlaren Löfven skulle fixa nåt vettigt tror jag inte ett smack på.

  Sossarna har gått så mycket till höger så nu spekuleras det t.o.m att M och S ska bli vår nya regim.

  Sossarna och sjukförsäkringen är partiets vara eller icke vara.
  Inbakat i samma är A-kassan

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart beskattas OB men OB är en ersättning och inte en lön om man tittar på saken vilket stipuleras i avtalen mellan arbetsmarknadens parter – Det är just därför det kallas ersättning och inte lön.

 7. Alexander

  Anders

  Är siffrorna från SCB fel? I så fall kan väl du som vanligt upplysa om vad som är rätt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig påstått att siffrorna är fel utan blott och allena att uträkningen är scabloniserad och därför inte riktigt exakt.

   Vill du ha en exakt uträkning går det inte att schblonisera.

 8. Alexander

  Anders

  Du påpekar att medianlönen är fel, menar du att också genomsnittslönen är det? Den är inte 32 800?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag påstår är att vi måste göra en exakt uträkning som tar hänsyn till hur många arbetstagare som finns i respektive yrkesgrupp om vi vill ha en axakt siffra.

 9. Alexander

  Anders

  SCB har inte gjort som du påstår, varför ljuger du? Varför gör de felaktiga beräkningar? Du med ditt inflytande och tillit till staten borde ju verkligen ta kontakt med dem och rätta till det….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   SCB har olika metoder för att räkna ut olika saker och vilka beräkningsmetoder de använt uppger de i sina underlag – Det är när sådana som du försöker använda en schabloniserad uträkning och kalla den för exakt som saker går fel – En schablon är en schablon och inget annat.

 10. Alexander

  Anders

  Fast SCB gör inte som du påstår, jag har det svart på vitt på mailen. De gör beräkningen på det enda sätt man kan. Tyvärr kan du inte erkänna att du har fel så debatt med dig är meningslös.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då får du tycka att debatten är meningslös Alexander – I detta fall använder SCB ett schabloniserat räknesätt och då ska den betraktas som en schablon och inte som något som är matematiskt exakt.

 11. Alexander

  Anders

  SCB gör inte alls så, varför påstår du det? Jag har ju deras uträkning på mail. Den är gjord på det enda sätt man kan göra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis så de gör Alexander – Först delar de in arbetstagarna i yrkesgrupper för att räkna ut medianen i respektive yrkesgrupp – Sedan rangordnar de medianerna vilket är ett schabloniserat beräkningssätt.

   • Jonny Disenfeldt

    Du ljuger, SCB är inte matematiska imbeciller, en elev i 8:e klass får lära sig hur median räknas ut, sluta ljuga om SCB.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig påstått att de är imbecilla på SCB Jonny – Allt jag påstått är att de använder sig av en schabloniserad metod för denna uträkning.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Allt jag påstått är att de använder sig av en schabloniserad metod för denna uträkning.”

      Och det är en lögn om SCB. Det existerar inte någon sådan ”schabloniserad metod”.

 12. Alexander

  ”Vi måste ta hänsyn till hur många arbetstagare som finns i respektive yrkesgrupp”

  Fast det är exakt det du hävdar är felaktigt från SCB. Titta vad du tidigare skrivit så ser du att du pratar mot dig själv…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar inte mot mig själv Alexander – Jag har varit mycket konsekvent på den punkten. Vill du ha en exakt median måste du ta samtliga arbetstagare och rangordna dem i stigande eller fallande skala.

   Med det sätter jag sträck i debatten om medianlön då en debatt om den är ljusår från det inlägget handlade om.

   Vill du debattera med mig uppmanar jag dig att hålla dig till ämnet för inlägget.

 13. Jonny Disenfeldt

  Du fortsätter att hävda att löneinstitutet och SCB är matematiska imbeciller som inte vet hur de tar fram ett medianvärde, något som lärs ut i 8:e klass, skrämmande lögner du sprider Anders !

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag sprider inga lögner Jonny – Det försöker däremot du göra genom att hävda att en schabloniserad uträkning är matematiskt exakt.

   • Jonny Disenfeldt

    SCB och löneinstitutet använder sig av den enda medianberäkning som finns. Ditt påhitt existerar bara i din sinnevärld. Sluta anklaga SCB och löneinstitutet för att vara oseriösa och inte kunna matematik, du är oförskämd mot de som arbetar på dessa myndigheter.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inget påhitt från mig Jonny – Hur de beräknar saken står klart och tydligt på deras hemsida och om du tvivlar kan du alltid ringa dem och ställa frågan specifikt.

     Med det streck i denna debatt som inte har med inläggets ämne att göra.

 14. Alexander

  ”kan du alltid ringa och ställa frågan specifikt”

  Det har jag gjort och de säger ju att så inte är fallet, jag har svaret på mail men det duger inte….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De skulle aldrig säga att den metod de använder är matematiskt korrekt på det sätt jag anfört at den måste vara för att medianlönen ska bli korrekt Alexander – Du har ställt frågan fel då de med all säkerhet svarade på huruvida uträkningen enligt den metod de använt är korrekt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.