Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det vi nu upplever en nystart av det kalla kriget?

Jag har många gånger flaggat för att jag oroas av alla de tecken som syns runt om i världen – Inte minst inom EU där främlingsfientliga partier hoppat in på arenan och försöker dela upp befolkningen i vi och dem. Att så sker påminner om förspelet till både 1:a och 2:a världskriget.

Lägg därtill det som pågår på diplomatisk nivå mellan framför allt Ryssland och västvärlden där man nu inlett en era med att skicka hem diplomater för att försöka bevisa sin ståndpunkt – Frågan är vad som blir nästa steg och om detta innebär att det kalla kriget mellan öst och väst nu är tillbaka fullt ut.

Redan innan detta återsändande av diplomater började har vi sett ordentligt med vapenskrammel både från USA och Ryssland och den saken oroar mig mer än den diplomatiska krisen.

Min förhoppning är att vi kan släppa allt detta och att vi som människor accepterar att vi alla är lika mycket värda även om vi ser olika ut och tycker och tänker olika.

Livet handlar inte alltid om konfrontation och om att ena parten måste ha rätt och den andra fel – Ibland kan bägge ha rätt och ibland kan bägge ha fel men i sak borde det sakna betydelse då det viktiga alltid borde vara att acceptera varandras fel och brister och trots det försöka bygga en hållbar relation.

Min önskan är därför att vi blir mer förlåtande och mer kärleksfulla gentemot varandra och att vi försöker förbrödra istället för att separera.

Olika länder har olika traditioner och att vi i väst ska fördöma Kina och Ryssland och kalla dem diktaturer är lika fel som att dessa länder ska fördöma väst av andra anledningar.

Låt oss istället acceptera våra olikheter och försöka bygga broar som innebär att vi kan umgås utan att lägga oss i hur respektive land styrs.

Med det sagt vill jag även tillägga att varje land är suveränt och i sin fulla rätt att bestämma vilka regler som ska gälla i landet. Den som önskar bosätta sig i ett annat land än sitt eget får ta seden dit man kommer och acceptera den livsstil som gäller där – Passar inte den livsstilen får man endera återvända till sitt hemland eller till ett land vars livsstil man kan acceptera.

Med den förhoppningen och förhoppningen om att fler och fler ska lära sig innebörden i ordet kärlek tillönskar jag er alla en riktigt Glad Påsk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Om man ska vara pessimist är det i så fall om utvecklingen på hemmaplan.

  Trots världens lägsta styrräntor och en kraftigt deprecierad valuta i kombination med den största högkonjunkturen sen slutet av 1980-talet lyfter inte utvecklingen i Sverige. BNP räknat per capita är i princip oförändrad under senare tid pga befolkningsexplosionen. Vi har ungefär dubbelt så hög arbetslöshet som det land i EU med lägst arbetslöshetssiffror dvs Tjeckien. Klyftorna ökar snabbast i Sverige inom hela OECD. Skolresultaten är en katastrof. Patienter dör i vårdköerna och bostadsbristen är fortfarande akut. Lägg därtill en bostadsbubbla som hotar hela den svenska ekonomin pga att politikerna inte vågat ta tag i ränteavdragen, fastighetsskatten samt en reglering av utlåningen för bostadsköp.

  Vad gäller ett eventuellt kallt krig så är en stor skillnad att Ryssland numera står ganska ensamma. Dessutom handlar internationell makt idag mer om ekonomisk styrka än militär sådan vilket Putin inte verkar ha förstått.

  Med ovan vill jag ha sagt att svenska politikers fokus bör läggas på de inhemska problemen vilka är de absolut mest akuta.

 2. Jonny Disenfeldt

  Ryska björnen har vaknat för ett tag sedan och visar musklerna, ta bara Ukraina och Syrien som exempel på deras utrikespolitik…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Situationen är mer komplicerad än så och det är inte bara Ryssland som ska klandras – USA bär minst lika stor skuld till det uppkomna läget.

 3. Krister

  ”Att så sker påminner om förspelet till både 1:a och 2:a världskriget.”

  Krigen är inte jämförbara med avseende på politik, teknik, taktik,
  ekonomi och krigsskala.

     • Krister

      WW1: Det diskuteras fortfarande hur det började.
      WW2: Det finns en enighet bland historiker.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om du gräver på djupet så kommer du att finna att jag har rätt Krister.

     • krister andersson

      Det första världskriget utbröt pga 50 års kapprustning samt åtskilliga allianser, skotten i Sarajevo var bara den tändande gnistan, hade inte ärkehertigen blivit skjuten hade de hittat något annat.
      Det andra kriget var en direkt följd av resultatet av det första, Tyskland fick utstå drakoniska fredsvillkor
      speciellt från Frankrike.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är att göra lösningen enkel för sig Krister – Skrapa under ytan så ser du att anledningen till att man fick folket med sig beror på det jag anför.

 4. Brorson

  ”Olika länder har olika traditioner och att vi i väst ska fördöma Kina och Ryssland och kalla dem diktaturer är lika fel som att dessa länder ska fördöma väst av andra anledningar.”

  Hoppsan. I så fall är det väl lika fel att tala om ”Nordkoreas diktator”, när han enligt många nordkoreaner är ”vår käre ledare”?

  Vi behöver kanske en ny benämning på styrelseskicket i vissa länder? Om vi utgår från det grekiska ordet för den självutgivande kärleken (i motsats till den på egen njutning riktade eros) agape, så är kanske det rätta ordet agapekrati?

  Enligt Göran Persson (tidigare statsminister i Sverige) är emellertid Nordkorea en nektrokrati, eftersom landet enligt sin egen konstitution styrs av den nuvarande diktatorns avlidne farfar, Således bör begreppet agapekrati förbehållas den typ av styrelseskick, som är det enda som konsekvent har förespråkats av Anders Forss.

  Ut med demokrati och diktatur. Ut med nekrokrat (Nordkorea) och teokrati (Iran). In med agapekrati (Ersboda i Umeå), Vem är den käre ledaren?

  Ja, det är fel att kalla både Ryssland och Kina för diktaturer. Och är det fel av de länderna att fördöma väst ”av andra anledningar”? Det beror väl på vilka de andra anledningarna är? Och är både Ryssland och Kina diktaturer? I så fall är kanske Sverige också en diktatur? Hur stora brister ska ett land ha i demokratiskt avseende för att kallas diktatur?

  Per Kjellén, som brukar vara bra på sådant, kan kanske reda ut begreppen åt oss. Är Sverige en konstitutionell monarki, en demokrati eller styrs landet fortfarande av DÖ (en annan benämning på minoritetsstyre).

  Att kalla kriget har återgått till normalläge efter en vilopaus är nog en riktig iakttagelse. Tja, utan en fiende att hetsa mot, hade det väl på sikt varit nödvändigt att lägga ner Nato. Efter att ha krossat Sovjetunionen i kalla krigets kapprustning, som till slut blev så dyr för Sovjet så att den civila ekonom kollapsade) försöker väst krossa det demokratiska Ryssland på samma sätt. Och det är den ryska demokratin som drivs mot kollaps. Vem kommer efter Putin?

  A F har missat en av de viktigaste bidragande orsakerna till Andra världskriget, vilken var efterspelet till Första världskriget. Och vad gäller orsakerna till Första världskriget, så har AF lyckats missa samtliga orsaker.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nordkorea är en helt annat än de länder jag nämnt Brorson.

   I övrigt publicerar jag din kommentar som ett inlägg i debatten.

   • Brorson

    Du vet inte vad du pratar om. Både Nordkorea och Kina är kommunistiska diktaturer. Ryssland är en semidemokrati, som USA och EU försöker krossa genom kapprustning och, precis som man krossade Sovjetunionen genom att lura in den staten i en kapprustning (”Stjärnornas krig”). Frankrike är förebilden den till starka presidentmakten i Ryssland, vilken enligt media i Sverige skulle vara bevis för diktatur Men i så fall är väl Frankrike också en diktatur?

    Frankrike styrs av en president, som inte hade ett parti – men däremot bankkapitalet – bakom sig, när han valdes, men nu är i färd att skapa ett parti för att ge något slags demokratisk legitimitet åt sin regim. Ryssland styrs av en president, som inte hade ett parti bakom sig, när han valdes, men nu har skapat ett parti, som ger hans regim demokratisk legitimitet.

    Sverige styrs av en regering som inte ens har egen majoritet i riksdagen, och där det ena regeringspartiet (med ett väljarstöd under 4 %, enligt senaste undersökningar) idkar utpressning mot det andra regeringspartiet för att driva igenom en politik, som håller på att göra Sverige till ett uland i nästa långkonjunktur.

    Och USA har sitt tvåpartisystem i praktiken, trots att det saknas formella hinder för fler partier att ställa upp. Det är som i Ryssland, där Kommunisterna är det i praktiken enda oppositionspartiet mot presidentens parti Enade Ryssland. Varför kallas då Ryssland diktatur (inte av alla), men inte Frankrike och USA? Och varför kallas inte Sverige semidiktatur, om nu Ryssland är en diktatur?

    Din indelning, AF, i demokratier och diktaturer, följer den hårt vinklade press, du läser och som du tror är granskad av någon statlig sannings- och censurmyndighet. Kina är en ekonomisk stormakt och handelsparter, så därför måst vi hålla oss väl med den kinesiska diktaturen. Men Kina är inte en demokrati för att Nordkorea är en ännu värre diktatur.

    USA:s och EU: strategi för att krossa det franskinspirerade demokratiska systemet i Ryssland, är att skapa dyrtider och ett folkligt missnöje (som underblåses av väst), som regimen försöker dämpa med ökad repression mot sina kritiker.

    Ryssland anklagas för att påverka val i väst. Men västs egna påverkanskampanjer i Ryssland har gjort demokratiska val, med ett reellt fungerande flerpartisystem. till e n chimär. När Ryssland anklagas för att ha påverkat brexitomröstningen i Storbritannien, anklagar Theresa May (som leder brexitförhandlingarna med EU) för att ha förgiftat en dubbelagent, Och genast glömmer hela EU de tuffa kraven på britterna i brexitförhandlingarna och ställer solidariskt upp bakom Nato-kompisen Storbritannien.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kina må av väst anses som en diktatur men pratart du med merparten av alla kineser så ser de annorlunda på saken Brorson.

     • Brorson

      Jag måste erkänna att jag inte har pratat med merparten av kineser. De har något slags hemlig polis som hindrar. De dyker upp från ingenstans, när jag tror att jag kan prata med någon kines på tu man hand, så att vi kan prata fritt. Så hittills har jag bara hunnit med att prata mes sådär hundra miljoner. Och det är ju en bit kvar till merparten, som du har pratat med. Så nu tycker jag att du ska åka till Nordkorea och prata med merparten där också. Det är säkert lättare än att prata med merparten av kineser, fastän det sägs att hemliga polisen i Nordkorea är ännu mer på tårna än den i Kina. De

      Men nordkoreanerna, inte minst de som läser upp nyheter om Trump i TV, är ju mer frispråkiga än kineserna. De säger verkligen vad de tycker om allting. De tycker åtminstone samma som de säger.

    • Krister

     I Kina, Ryssland och tex Ungern har makten kontroll över det publika medierna.
     Det är klart som korvspad att man därigenom använder intern propaganda för
     att manipulera via medierna. I Sverige anser en del att vi är på väg åt samma håll.

     I Ungern målar man ut juden Soros som en fientlig person som med väst som medlöpare
     vilja förändra Ungern. Nationalismen används som medel från staten. Lyssna på
     SR korre Johanna Melen när hon flera gånger har intervjuar ungerska politiker
     och där kan man verkligen känna en oro även om jag sympatiserar med högern.
     Men Ungern och Polen är på väg lång över högerkanten.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I Sverige har media aldrig kontrollerats av myndigheterna och det kommer aldrig att ske utan drastiska ändringar av våra grundlagar – Ändringar jag är övertygad om aldrig kommer att komma.

  • Olof

   Var vänlig och studera Tekn. Dr. Lars Bern och hans teori om globaliseringens effekter på välståndet ekonomin i vårt samhälle. Skrämmande framtid – minsann.

   You Tube : Lars Bern lördagsintervju del 1 – 3.

 5. Thomas

  Krigsindustrin överlever inte om vi slutar vara rädd för varandra.
  Första världskriget startades mycket pga krigsromantik, vapenindustrins lobbande och allianser. 2a mycket pga 1a
  3e kommer bli ett blitzkrieg med kärnvapen
  Lögnen är alltid gnistan i alla konflikter.
  Det kan mycket väl vara så att det är bättre att vända andra kinden till istället för att hetsa och skapa fiender
  Giftmordet i uk kan vara en planterad nyhet med syfte att så ytterligare split mellan väst ich ryssland

  Tecken på tidsålderns slut som bibeln talar om finns överallt. 70år sen israels återkomst som nation gör att 18/19 kommer bli intressanta år sett ur ett profetiskt perspektiv. Se upp med börsplaceringar dessa år

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den riktiga orsaken är alltid stor ojämlikhet och människor som lider av fattigdom och utsatthet på olika sätt – Detta om du gräver djupare under ytan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.