Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Stort Grattis IFK Umeå till SM-guldet.

Av , , 44 kommentarer 0

Det är oerhört stort att IFK Umeås damer kniper SM-guldet i skidornas stafett – Att de sedan gör det i Skellefteå som kallar sig själva för guldstaden gör givetvis inte saken sämre utan påvisar bara hur ordningen bör vara.

GRATTIS och ett stort tack vill jag framföra till alla fina ledare och eldsjälar i IFK Umeå – Utan er hade denna framgång aldrig kommit.

Med allt det sagt så är min förhoppning för framtiden att vi alla tillsammans ska kunna förvandla Umeå till en riktig skidstad med rätt förutsättningar för både elitsatsningar och motionärer.

Den kommande anläggningen för rullskidor med mera som enligt experterna håller världsklass och snart står klar på ersmarksberget kommer att öka förutsättningarna än mer. 

Slutligen ett medskick till mina kloka partikamrater i Umeå arbetarekommun.

Låt oss tillsammans säkerställa att den byggnation som ska genomföras på den gamla badhustomten på Gamlia ger rätt förutsättningar för att utveckla skidsporten i hela Gamliaområdet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

44 kommentarer

Trumps ståltandade tiger blev till en liten pappersdrake.

Av , , 25 kommentarer 0

Av Donald Trumps aviserade skyddstullar på stål och aluminium blev inte mycket annat än en liten papperstiger kvar i slutändan – Att det skulle bli så var rätt lätt att räkna ut då Trump är den sortens ledare som aldrig kan erkänna att han fattat fel beslut och ändrar det till förmån för ett nytt bättre beslut.

Hellre låta saken rinna ut i sanden än erkänna att han var fel ute så ser ”The Donald’s” strategi ut.

På precis samma sätt behandlar han sin personal och sina rådgivare – Tycker man inte som Trump då får man sparken.

En företeelse som innebär att det Donald Trump söker efter inte är rådgivare i egentlig mening utan snarare än obotligt lojal hejarklack som i alla lägen hyllar Trump för allt han gör.

Slutligen verkar Donald Trump ha ett oerhört dåligt självförtroende då jag inte kan se att något annat än det är det som verkar tvinga Trump att överträffa sig själv varje dag på året.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

25 kommentarer

Starkt jobbat Jan Hägglund.

Av , , 44 kommentarer 4

Utan att veta huruvida Jan Hägglund uppskattar eller helst sluppit undan mitt beröm för en välskriven och väl dokumenterad bloggserie så känner jag ändå att det är ärligast och bäst att på detta sätt visa min uppskattning för det stora arbete han gjort.

Att sakligt kunna påvisa att den klick som ger islam dåligt namn i Sverige är liten, koncentrerad och väl organiserad klick vars enda syfte är att tillskansa sig så mycket bidrag som möjligt ur våra gemensamma skattekistor är ett skickligt hantverk.

Att därtill sakligt bevisa att den överväldigande delen av alla muslimer som bor i Sverige inte bryr sig speciellt mycket om religion på annat sätt än att gå i Moskén och avstå från att äta vissa maträtter är minst lika skickligt gjort som det ovan nämda.

Oerhört starkt jobbat Jan Hägglund!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

44 kommentarer

Drömmer vi om att förändra världen ska vi starta med personen i den egna spegeln.

Av , , 62 kommentarer 0

Heidi Andersson och Björn Ferry har just lanserat TV-programmet Storuman Forever där de bestämt att leva helt fossilfritt senast 2025.

Att Heidi och Björn kommer att lyckas i sina föresatser då bägge redan nu uppvisat stora mått av civilkurage – Bland dem Ferrys nej tack till att åka ner till OS i Syd Korea av klimatskäl.

Det riktigt intressanta är att man nu satsar allt på att få Storumanborna med sig på klimat tåget och även här är jag övertygad om att de kommer att lyckas tack vare de egenskaper som gjort dem framgångsrika i sina respektive idrotter.

För gemene man – Det vill säga dig och mig behöver inte målen vara lika ambitiösa som för Heidi och Björn. Det viktiga är att inleda förändringens resa.

För oss som familj innebär det att vi äter vegetariskt minst 2 gånger i veckan och då utan att någon av familjemedlemmarna saknar den animaliska födan.

Vilket sätt du vill förändra din livsföring på bestämmer du själv – Det viktiga är inte hur utan att förändringen faktiskt sker och blir av.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

62 kommentarer

Att svaren dröjer beror på att jag sedan 4 dagar ligger inlagd på sjukhus.

Av , , 16 kommentarer 1

Vill bara informera alla om att jag ligger inlagd på sjukhus med att det nu tack och lov känns som om trenden vänt och att jag kommer att bli utskriven.

Då jag lovat alla att snabba svar på kommentarer så känner jag att det är oerhört viktigt att informera er alla om detta då jag alltid har för vana att leva upp till de löften jag ger.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

Låt oss sansa och avsluta debatten runt tjänstepersoner en gång för alla.

Av , , 6 kommentarer 2

Den sista tiden har det pågått en i många stycken hätsk debatt om huruvida tjänstepersoner även ska kunna vara fritidspolitiker och huruvida deras partibeteckning ska anges när de uttalar sig som tjänsteperson. Att den debatten sker är bra och borde få oss att lyfta nästa steg av debatten ytterligare ett steg.

Hur ska det se ut med tjänstepersoner i chefsställning i framtiden – Ska de vara tjänstepersoner eller ska de sitta på sin position för att säkerställa att den styrande majoritetens politik alltid genomförs – Då självklart utan att man i mätresultat och rapporter förvränger fakta?

I början av mitt politiska engagemang framförde jag åsikten att varje verksamhetschef – Dvs. högsta tjänsteman för respektive organisation i t.ex. kommunen borde tillsättas av den politiska majoritet som styr för att säkerställa att den styrande majoritetens politik genomförs på det sätt som politiken bestämt.

Den uppfattningen kvarstår jag delvis vid även om jag med tiden insett att frågan är betydligt komplexare än så.

Efter att ha tänkt igenom saken noga så har jag för stunden landat i att tjänstepersoner ska vara just tjänstepersoner och inte politiker och att deras partibeteckning och roll som fritidspolitiker aldrig kan ha med uppdraget som tjänsteperson att göra.

För mig innebär det att media måste bestämma sig innan de pratar med en tjänsteperson om de gör så i rollen som tjänsteperson eller som varande fritidspolitiker.

Frågar man som journalist personen som varande tjänsteperson så är partibeteckningen irrelevant i sammanhanget då vi alla måste kunna ha tillit till att människor har både förmågan och självbevarelsedriften att alltid hålla isär politik och arbetet som tjänsteperson.

Med det sagt så är min lösning på det jag anförde i början att den högste tjänstepersonen inte behöver vara politiskt tillsatt men väl är det min bestämda uppfattning att politiken på alla plan måste bli klarare och tydligare vad gäller delegationsordningen om vem som gör vad och därtill ha ett rapportsystem som säkerställer att politiska beslut alltid blir genomförda på det sätt som politiken bestämt utan att tjänstepersoner och andra vägt in egna värderingar i sitt beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

Obalanserna i världshandeln frukterna av valutaavregleringar.

Av , , 8 kommentarer 0

Ulf Dahlsten, PhD är bland mycket annat gästprofessor vid London School of Economics och presenterar i en debattartikel i SvD på följande länk:ttps://www.svd.se/donald-trump-har-ratt–varldshandeln-ar-ohallbar?utm_source=ab-box&utm_medium=iframe&utm_campaign=2018-03-16 samma slutsatser som jag skrivit om många gånger på min blogg vad gäller valuta-avregleringar och världshandel.

Det Ulf kommer fram till är att obalanserna i världshandeln och det faktum att vissa länder har handelsöverskott medan andra har handelsunderskott beror på valuta-avregleringar – Dvs. på att IMF frångått de fasta växelkurser som den så kallade Brenton Woods överenskommelsen fastslog för att effektivt kunna hantera obalanserna i världshandeln.

Precis som jag så anser Ulf att John Maynard Keynes hade helt rätt i att det är obalanser i världshandeln och handelsunderskott som undergräver människors tilltro till demokrati och marknader och framkallar krig.

Jag ska inte elaborera djupare i artikeln och det den säger då den som är intresserad med fördel kan följa länken och läsa själv – Däremot ska jag spinna vidare och än en gång förklara varför jag är av åsikten att världens valutakurser på nytt ska knytas till varandra med fasta växelkurser och varför världens bank & finansmarknader bör återregleras.

Att växelkurserna mellan länder tillåts flyta fritt gynnar ingen annan än de som spekulerar i valutor och försöker driva kurserna för att tjäna pengar på detta – Länder, invånare och alla övriga är förlorare vilket till och med världens största valutaspekulant George Soros säger när han anför att världen borde komma till sans och återinföra fasta växelkurser.

De fasta växelkurserna infördes för att kunna reglera obalanser i världshandeln och det är så de bör fungera även framgent om vi ska leva i en någorlunda fredlig värld där vi kan undvika framtida världskrig.

I valuta-avregleringens spår följde avregleringen av världens bank & finansmarknader vilket spär på allvaret i valuta-avregleringen än mer – Detta därför att bankerna i sin iver att tjäna pengar på instrument fulla av luft såsom optioner och terminer är så aggressiva att de medvetet eller omedvetet framkallar finansiella kriser runt om i världen – 400 sedan den stora finanskrisen 2007-2008.

Att ha en ordning där avreglering tillåts starta handelskrig och finanskriser är givetvis ingen framkomlig väg och det är precis därför jag sedan länge varit av uppfattningen att de fasta växelkurserna ska återinföras och att bank & finansmarknaderna ska återregleras.

Att världens folkflertal kan leva ett bra liv och ha någorlunda förutsägbara livsvillkor kan och måste alltid vara överordnat bankers, finansinstituts och mindre obskyra regeringars vilja att sko sig själva på andras bekostnad.

Med det sagt är jag glad att denna fråga nu börjar få mer fokus i den globala debatten – Därtill är jag med rätta stolt över att Stefan Löfven som socialdemokratisk statsminister tagit initiativet till en Global deal för en rättvisare världshandel och rättvisare konkurrensvillkor.

Tack Stefan Löfven!

Att Stefan lyfter frågan betyder för mig att Socialdemokratin insett att vi ska stå fast vid vår ideologi därför att den stakar ut den enda framkomliga vägen om målet är en jämlikare värld där alla människor har samma värde.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

Löfven aviserar förslag om en ny bred skatteuppgörelse efter valet.

Av , , 69 kommentarer 0

Trots att jag vet att jag ständigt blir påhoppad när jag påstår att regeringen sakta men säkert gör realpolitik av de förslag jag skriver om på min blogg framhärdar jag fortsatt att påstå att så sker – Inte därför att jag är ute efter berömmelse eller ära utan därför att jag känner en inre glädje av att det jag tyckt länge blir till verklighet.

I en artikel i Di.se aviserar statsminister Stefan Löfven att han kommer att initiera till samtal och överläggningar om en ny bred parlamentarisk skatteuppgörelse efter valet därför att det var länge sedan den förra kom till.

Därutöver att den förra skatteuppgörelsen spelat ut sin roll på grund av alla de hundratals avsteg som skett från den nuvarande efter det att den gjordes.

Nya tider fodrar alltid nya lösningar och min tro om jag ska tro på det jag får mig till livs är att regeringen både överväger den produktionsavgift jag föreslagit som ersättning för dagens arbetsgivaravgifter likväl som andra av de förslag jag givit som underlag för diskussionerna.

Att frågor om avveckling av räntebidragen, arvs & gåvoskatt och förmögenhetsskatt kommer att ligga på bordet tar jag för givet liksom att man kommer att se över skatterna på passiva kapitalinkomster.

Den stora frågan är om partierna denna gång vågar släppa prestigen och gå vidare med den grundliga förutsättningslösa utredning jag föreslagit vad gäller ett eventuellt införande av en skattefri basinkomst lika för alla som ersättning till många av dagens bidrag.

Framtidens automatiserade samhälle kräver helt klart nya lösningar och att de lösningarna även fortsatt innebär att principen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” efterlevs ser jag som självklart om vi framledes ska kunna leva i ett jämlikt och harmoniskt samhälle där alla känner sig tillfreds med livet.

Jag hoppas dessutom att Löfven i samtalen vågar lyfta frågan om möjligheten att skatteplanera till sin spets så att vi kan få en bred parlamentarisk enighet bakom kravet att Sverige ska verka för en ordning i EU där företagen alltid betalar skatt på vinsterna i det land där vinsterna uppstår.

Med det sagt så är allt jag kan göra att vänta med spänning – När valet är över och inbjudan kommer vet vi huruvida de förslag jag lämnat sedan länge hamnar på förhandlingsbordet eller inte.

En sak kan jag dock lova – Jag ska göra mitt yttersta för att så ska bli fallet!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

69 kommentarer

Språkkrav för etableringsersättning och försörjningsstöd har jag krävt sedan länge.

Av , , 30 kommentarer 0

Sakta men säkert blir det som jag anfört länge i på min blogg till realpolitik – Denna gång vad gäller vilka krav vi bör ställa på de som invandrar till vårt land när det gäller att anpassa sig för ett liv i Sverige.

Att det sker tycker jag är bra och viktigt om vi ska kunna skapa en integrationspolitik medborgarna ska kunna ställa sig bakom och se som bra och rättvis.

Idag deklarerar Ylva Johansson att regeringen utöver den utbildningsplikt man tidigare infört i svenska nu inför regler om att den som vägrar delta och lära sig språket förutom etableringsstödet även förlorar eventuellt försörjningsstöd.

I nästa steg hoppas jag att man tidsätter kravet på samma sätt som jag anfört i de många inlägg jag skrivit i ämnet – Detta därför det är helt legitimt att ställa krav på att den som kommer till vårt land som flykting ska acceptera våra krav för att få sina asylskäl prövade i vårt land.

Att som regering kräva att den som kommer ska leva upp till sin del av samhällskontraktet och inhämta tillräckliga kunskaper i språket för att komma i arbete och egen försörjning inom en förutbestämd tidsperiod är därmed ett helt rättmätig krav tycker jag.

Att vi inte infört detta under denna mandatperiod kan jag bara beklaga men bättre sent än aldrig och att Sverige får en human integrationspolitik där vi vågar ställa krav i bägge riktningarna är bra och det är därför jag använder mig av den gamla klyschan ”Bättre sent än aldrig denna gång”

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

30 kommentarer

Debatten om stödet till trossamfund kommer att bli spännande.

Av , , 28 kommentarer 1

Det ska bli mycket spännande att följa utredaren Ulf Bjerelds (S) rapport och den efterföljande debatten om hur statligt och kommunalt stöd till trossamfund ska reformeras.

I grund och botten kan jag hålla med alla som säger och påstår att det är mycket underligt att staten och regeringen som i sig står för ett öppet Sverige där alla människor oavsett kön, sexuell läggning och etnisk härkomst har samma värde säger så samtidigt som man med andra handen delar ut pengar till organisationer som står för en motsatt uppfattning och faktiskt gör skillnad på människa och människa.

I grunden var dessa bidrag till för att följa demokratins spelregler om att alla ska ha samma möjligheter men i dag när vi kan se att delar av bidragen istället används till verksamheter som i allt motverkar demokratin och snarast kan ses som odemokratiska tycker i vart fall jag att det är läge för en het och högljudd debatt.

Att bidrag sedan ges till andra trossamfund med motivet att Svenska Kyrkan har statligt stöd och att det vore diskriminerande att i det läget inte ge till andra trossamfund håller inte längre – Det ställningstagandet tycker jag är vagt då stora delar av stödet till kyrkan går till att bevara byggnader som riksantikvarieämbetet bestämt är bevaransvärda.

Den stora och avgörande frågan i allt detta är huruvida Sverige är sekulariserat eller inte? Är svaret JA borde alla trossamfund själva finansiera sin egen verksamhet.

Jag ska inte föregå debatten allt för mycket men en sak vill jag ändå anföra – Våra skattepengar ska användas på bästa sätt – Att de aldrig kan eller bör användas till verksamheter som inte följer demokratiska spelregler och alla människors okränkbara lika värde borde vara en självklarhet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer