Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Rätt leverantör av Umeås elbussar är en prioriterad fråga.

Jag håller helt med i allt chaufförerna och den fackliga organisationen önskar och kräver i den insändare chaufförerna i Ultratrafiken – Dvs. Umeås lokaltrafik hade publicerad häromdagen i media.

Det är viktigt att beslutsfattarna sätter kvalitét och funktion samt inte minst vinnande bolags ekonomiska styrka att leva upp till sina åtaganden före allt annat när de utser vinnande anbud för vem som ska leverera Umeås elbussflotta.

Att som chaufförerna kräva bussar som fungerar redan från dag 1 för att undvika psykosocial stress och en dålig arbetsmiljö borde vare en självklarhet utan att frågan ens ska behöva lyftas.

Redan idag finns busstillverkare likt VDL från Nederländerna och BYD från Kina samt även Volvo m.fl. som med framgång sålt och levererat stora mängder elbussar som rullar runtom i Europa och därtill rullat under lång tid med gott resultat och stor driftsäkerhet.

Att den parametern borde väga oerhört tungt i det beslut som ska fattas i Umeå ser jag som självklart då det precis som chaufförerna anfört är jätteviktigt att vi får elbussar som är väl utprovade och fungerar klanderfritt från dag 1.

Utan att säkert veta exakt hur anbudsunderlaget är utformat är det viktigt att nämna att det fungerar alldeles utmärkt att skilja på leverantören av bussar respektive leverantören av laddinfrastruktur då branschen idag använder sig av laddlösningar med öppna gränssnitt som kan användas av alla busstillverkare.

I många städer använder man sig av stora sedan länge etablerade bolag såsom ABB som leverantör av laddinfrastruktur – Då utformad på det sätt beställaren önskar baserat på linjeläng och bussarnas totala dagliga körsträcka. I regel innebär detta en kombination av laddningstationer längs linjen samt nattladdning på depå.

Därför är jag lika spänd som alla andra inför beskedet om vilken leverantör som lämnat det vinnande anbudet i upphandlingen och hoppas att det kommer ett besked eller i vart fall en indikation redan kommande vecka.

För mig är Umeås satsning på elbussar viktig då en helt fossilfri och därutöver nästintill bullerfri kollektivtrafik öppnar för många nya möjligheter för kollektivtrafik på platser där sådan tidigare varit omöjlig på grund av buller och utsläpp.

Elbussar öppnar även för nya möjligheter då nya bostadsområden och byggnadskomplex planeras då elbussar innebär att man om man så önskar kan förlägga hållplatsen inne i en byggnad utan rädsla för avgaser och buller.

För mig är eldriven kollektivtrafik framtiden – Därtill förutsättningen för att i en framtid göra Umeå centrum till en mer eller mindre helt bilfri plats där kollektivtrafik, cykel och gångtrafik prioriteras samtidigt som biltrafiken doseras.

Med väl utbyggd kollektivtrafik och ett bra nät av gång- och cykelvägar kan Umeå gå samma väg som Zurich och kraftigt reducera antalet parkeringsmöjligheter i citykärnan för att främja ett bilfritt centrum som i förlängningen precis som i Zurich kommer att gynna både centrumhandeln och medborgarna.

Med det sagt hoppas jag därför att beslutsfattarna fattar rätt beslut och att politikerna är beredda att ifrågasätta och nagelfara beslutet om så blir nödvändigt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Petter

  Tycker nog att anbudsunderlaget är VÄLDIGT styrt i viss riktning, det ligger ute på Avanza forum för Hybricon. Gissar att även här har styrande i Umeå redan före anbuden bestämt vem leverantören blir.Såg även vem som laddade aktier tidigt i processen,och detta känns tvivelaktigt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man kan säkert ha synpunkter på anbudsunderlaget men allt Hybricon can erbjuda kan även de flesta andra leverantörer erbjuda – Något jag tror och hoppas kommer att förvåna när anbuden öppnades.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Spårvagnar låter sig inte göras i Umeå – Därtill är bygget av den infrastrukturen dyr i jämförelse med elbussar som i princip är en spårvagn på gummihjul.

 2. Brorson

  Elbussar är inte så unika fordon, så att de måste ägas av trafikupphandlaren. Det är samma sak med tågfordon. De behöver inte heller ägas av trafikupphandlaren. Det finns en väl fungerande begagnatmarknad för tågfordon i Sverige. För att en trafikoperatör ska våga investera i egna fordon, måste det finnas köpare till fordonsflottan. om han förlorar nästa upphandling. Som regel vill de nya entreprenören köpa, men inte alltid.

  Det är en riktig princip att de fasta anläggningarna, som ju inte är enkelt flyttbara, ska ägas av trafikupphandlaren eller samhället, medan den rullande materielen ska ägas av trafikoperatörerna. På så sätt engageras privat kapital i samhällsnyttig verksamhet, samtidigt som samhället behåller den övergripande planeringen och tar de avgörande besluten om verksamheten, exempelvis om man ska köra på el eller diesel.

  Detta är också ytterst en demokratifråga. Politiker kan inte ha expertkunnande inom alla områden, och blir då fångar hos de offentliga tjänstemännen, som i många fall inte heller har det nödvändiga expertkunnandet utan blir fångar hos de privata leverantörerna, som tjänar pengar utan att ta några som helst ekonomiska risker. Avståndet mellan väljare och politiker växer. Trafikoperatörerna bör alltså på eget ekonomiskt ansvar köpa in tågen och bussarna. Gör de ett dåligt köp, drabbas deras egna ägare, inte skattebetalarna.

  Elbussar är för övrigt inget nytt, utan har funnits länge i många europeiska städer, men med luftledning. Problemet med gummihjul och luftledning år att man har behövt anlita bärgningsbil om fordonen kommit ur kurs och tappat kontakten med luftledningen, speciellt i halt väglag. Detta problem får nu anses löst med strömavtagare som automatiskt följer luftledningen vid mindre kursavvikelser och batteridrift vid större kursavvikelser.

  Jag tror att luftledningarna kommer tillbaka i stadstrafiken, när den första och okritiska vurmen för eldrift har lagt sig. Perpetuum mobile (evighetsmaskiner som går och går utan att ny energi behöver tillföras) har nämligen fortfarande inte uppfunnits. Det finns ingen mänsklig verksamhet som inte har en negativ miljöpåverkan i någon mån. Det kommer alltid att behövas jämförelsekalkyler, där man ställer omvandlingsförlusterna vid batteridrift mot anläggnings- och underhållskostnaderna för luftledningar.

  Detta talar för en kombination av luftlednings- och batteridrift, med luftledningar på de centrala delarna av linjenätet och batteridrift på de perifera delarna, samt vid tillfälliga linjeomläggningar vid gatuarbeten. Den mest miljöskadliga typen av batterier med högsta prestanda kan då undvikas.

  Elcyklar måste förbjudas, utom för personer med svåra muskelsjukdomar. Det är inte klokt hur Mp har lyckats driva igenom statsbidrag för sämre miljö och sämre folkhälsa. Med Mp i regeringen riskerar vi få en ung befolkning, som inte ens orkar gå till busshållplatsen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Luftledningar tillhör forntiden Brorson och är förutom att de förfular stadsbilden ett riskmoment för den som eventuellt kommer i kontakt med dem. I samma takt som batteritekniken utvecklas vilket går fort så kommer luftledningarna att försvinna.

   Visst kan man debattera vem som ska upphandla och äga elbussar Brorson och i en framtid när drifts och underhållskostnader är mer kända än de är idag tror jag att vi återgår till normalläget där det är den vinnande operatören som tillhandahåller fordonen.

   I Umeå beror kommunens upphandling och ägande av bussarna på att man ansåg att en operatör kommer att ta alldeles för stor höjd ekonomiskt för okända faktorer om operatören ska stå för inköpen – Då med fördyringar för skattebetalarna som följd och av den anledningen anser man att det är bättre att förfara som nu.

   Sedan sker det alltid byte av alla fordon i samband med att avtalet upphandlas på nytt vad gäller bussar – Detta därför att den som upphandlar har en övre åldersgräns på fordonen som räknas i år utan att ta hänsyn till fordonens skick.

   Slutligen ser jag ingen anledning att förbjuda elcyklar – Vilket skulle skälen för det vara?

   • Brorson

    Att något tillhör ”forntiden” är ett pseudoargument. För bara 25 år sedan tillhörde batteridrift forntiden. De sista elloken med batteridrift hade levererats till SJ under slutet av 1940-talet. När det var dags för batteribyte skrotades loken helt och hållet.

    Elcyklar bör förbjudas av folkhälsoskäl, eftersom de kommer att bidra till en ökning av diabetes, ty Det bör i varje fall vara straffskatt på elcyklar, liksom på allt annat, exempelvis alkohol och tobak, som leder till ökade sjukvårdskostnader. Dessutom är batterierna i sig en miljöfara. Mp gjorde helt rätt, när man för några år sedan vill införa 100 kr pant på mobilbatterier. Jag tycker att man ska gå vidaare med det förslaget och införa en pant på 10.000 kr på elbilsbatterier och 100.000 kr på elbussbatterier.

    Löfvén kan prata bäst han vill, om att införa behovsprövning för import av arbetskraft från Fjärran Östern till s.k. enkla jobb, eftersom det redan är svårt att få tag i arbetskraft till sådana jobb i Sverige, om vi talar om jordgubbsplockning och skogsplantering. Det är också svårt att få tag i brevbärare och servitörer till restauranger med bordsservering.

    Politiker, som aldrig själva har haft ett riktigt kroppsarbete, må fantisera bäst de vill om hur enkla och okvalificerade sådana jobb är Men flygskatten på nästan tusen kr tur och retur som gästarbetarna från Fjärran Österns ska betala för att plocka jordgubbar under några veckor i Sverige, räcker kanske till subventionerna till elcyklarna?

    Jag nominerar härmed Anders Forss till Nobels fysikpris för den enastående forskningsprestationen att ha upphävt entropilagen vid batteridrift.

    .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Elmotorn används inte hela tiden utan mest i uppförsbackar Brorson så min tro är att elcykelns utbredning kommer att få fler att ställa bilen till förmån för cykeln sommartid och när vädret tillåter cykelåkning.

     Batterierna som används i bilar och bussar utvecklas hela tiden och snart kommer vi att ha helt miljövänliga batterier på plats varför en pant bara skulle motverka den övergång från fossila till fossilfria drivmedel som är av nöden tvunget om vi ska klara klimatet.

     • Brorson

      Det här kommer du aldrig att förstå, men väljarna är urless på ideologiskt förblindade politiker som ska bygga om allting och därmed förstöra allting som fungerar bra. Vi har fått nog av borgerlig ideologi under alliansens åtta år och det rödgröna vanstyret under fyra år. Det är borgerlig konsumtionsideologi; Konsumera mera för att rädda klimatet, helst miljöförstörande och dyra saker. Prismanipulationer hit och dit, som snedvrider konkurrensen och gynnar dem med höga inkomster. Om det är som du säger, är det hög tid att införa skatt på koldioxiden i utandningsluften. Faktum är att det inte finns något perpetuum mobile, och det gäller cyklar också.

      Du har inte ens besvarat vad jag har skrivit om diabetes typ 2 och entropilagen, för den har du aldrig hört talas om. Du borde få nobelpriset i ekonomi, eftersom du har avskaffat alla mynts baksidor. Gä ut och nut av solen, så slipper du äta syntetiskt D-vitamin. Varför subventionera en livsstil, som ger sämre folkhälsa? Det vore väl bättre med subventioner till muskeldrivna motionscyklar än till elcyklar? Och varför inte införa sockerskatt, som skulle göra de sockerfria alternativen mer konkurrenskraftiga, om det nu ska subventioneras?

      Du som pratar om återgång till ”när svenskarna mådde som bäst”, borde väl intressera dig mer för folkhälsan?. Men du är helt fångad av konsumtionsidealet. Stoppa jordbåvningarna – köp konserverad gröt. Stoppa vårfloden – köp en ny elcykel varje år. Rädda skogens djur – köp en fuskpäls. Rädda klimatet – offra guld och silver till de gamla hednagudarna, speciellt väderguden. Arbetskraft är en vara som andra – skickas runt jorden med jet, som går på fossilfri frityrolja. Det går kanske att lura mycket unga personer. Men var tid har sina skräcksceanior, som manar till köpfest för att undvika den ena kastatrofen efter den andra.

      Varför batteridrift, när halva kapaciteten försvinner kalla vinterdagar och kontaktledningsdrift både är billigare och fungerar i andra väder? Det år ju bara ett förssäljningstrick från busstillverkarna, när det råder brist på investeringsmedel. Du klarar inte en seriös diskussion om teknikval,, eftersom du saknar grundläggande naturvetenskapligt och tekniskt kunnande, utan går på vilka reklamfinter som helst.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att anpassa Sverige till det Sverige som var när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst betyder inte att vi ska rasera något som fungerar utan bara at vi ska byta ut det som inte fungerar – Att det endast kan göras på ideologisk grund är en självklarhet.

     • Brorson

      1. Om svenskarna i framtiden ska må lika bra, som när de mådde som bäst, ska vi inte subventionera elbilar och elcyklar, utan trampbilar (om man vill åka vind och fskyddat) och trampcyklar. Man mår inte bra av att sitta som en hösäck på en elcykel och få diabetes och lunginflammation. Häromdagen fick jag en reklambroschyr för elmopeder, däribland en fmodell för 21.000 kr. Ordinarie pris 29.000 kr. Subventionen är lika mycket som en exklusiv trampcykel kostar.

      En handikappanpassad tramcykel (med tre eller fyra hjul – även handikappade kan behöva träna benmusklerna) kostar 10.000 – 20.000 och för att köpa en sådan får man ingen subvention Elcykelbidraget till unga och friska är ett knytnävsslag i ansiktet på äldre och handikappade från SMp-regeringen.

      2. När du skrev om olika leverantörer av bussar och laddaggregat, och att man då borde välja internationellt välkända busstillverkare, vars bussar är säljbara på den europeiska begagnatmarknaden, trodde jag att du kommit till insikt att entreprenörerna ska äga bussarna. Om det skulle drabba skattebetalarna i slutändan, bevisar det bara att batteridrift inte fungerar i Umeå, speciellt inte vintertid Men det är ju typiskt, när politiker ska driva företag, att man tror att man med ”ideologin” som affärsidé kan göra jättestora vinster på sådant som privatkapitalismen inte tror på.

      På bilder från Ryssland ser man många trådbussar i städer i norra Ryssland och Sibirien. Jag trodde att vi var överens om eldriftens fördelar, men tydligen inte. Eftersom elenergi aldrig kommer att vara gratis, speciellt inte på breddgrader där solen lyser med sin frånvaro halva året, – måste det alltid vara en jämförelse mellan olika distributionssätt för elenergin, om man vill uppå god energihushållning och ekonomi, med minsta möjliga miljöpåverkan.

      De nackdelar som tidigare fanns med trådbussar jämfört med både spårvägar och bussar med energiförråd ombord är numera lösta med ny teknik. Kontakledningar i stadsmiljö är inte alls störande på samma sätt som kontakledningar för normala tåghastigheter på våra järnvägar

      Som regel ser man dem inte ens. Som jag skrev tidigare kan batteridrift vara ett komplement till kontakledningsdrift vid tilllfälliga linjeomläggningar och på perifera och glestrafikerade delar av linjenätet. Några speciella laddaggregat behövs inte, eftersom batterierna laddas under färd från kontakledningen, där sådan finns.

      Det är f.ö. helt uppenbart att laddhybrider och inte renodlad batteridrift är framtiden för privatbilismen överallt där längre räckvidder önskas. Hur mycket har inte Umeå kommuns batteribussexperiment hittills kostat? När närmar sig alla oförutsedda kostnader den fullt förutsebara kostnaden för anläggning av kontaktledning på de mest trafikerade delarna av linjenätet?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I mitt län är en handikappcykel att betrakta som ett hjälpmedel och dessa är gratis Brorson varför jag inte ser det motsatsförhållande du ser.

      Bidraget till elcyklar är inte riktat gentemot de som redan cyklar utan mot den som kör bil och då därför att man vill få dem at byta bilen mot cykeln för miljöns skull.

      Min grundinställning har alltid varit att entreprenörerna själva ska äga fordonen om trafiken körs av en entreprenör. Så kommer det säkert att bli i en framtid men i detta läge är kommunen rädd att entreprenörerna tar för stor höjd varför valet blev att själva köpa in bussarna.

      Sedan ska det inte uteslutas att detta görs som ett led att i en framtid köra trafiken i egen regi om man skulle bestämma sig för att göra så – Äger man redan fordonen blir tröskeln lägre kostnadsmässigt för ett sådant beslut.

      Slutligen så fungerar batteridriften lika bra vintertid som sommartid vilket försöken visar – Över tid kommer elbussar att bli en bra affär för alla inblandade tack vara lägre kilometerkostnader än konventionella bussar.

      Kontaktledningar förfular miljön och är dessutom farliga och tillhör forntiden Brorson – I ett modernt samhälle behövs inga kontaktledningar.

  • Petter

   Om bussar med kontaktledning kommer utanför ledningen ,är inget problem om man utrustar bussen med en liten dieselmotor så kallad Duobuss. Även bussarna i Umeå har en Range Extender, alltså en liten motor som driver en generator om nåt händer.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Kontaktledningar är ingen lösning Petter – batteribussar är vida överlägsna trådbussar.

 3. Brorson

  Att batteridrift skulle vara vida överlägsen kontinuerlig energitillförsel genom kontakledning var det mest okunniga påståendet hittills. Ja, du Petter, det finns många lösningar, varav du har nämnt en. En annan är strömavtagare, om själv ”hittar’ kontaktledningen, så att kontakt erhålls vid mindre kursavvikelser. Det behöver inte ens vara luftledning, men det torde ännu så länge vara den enklaste lösningen. I Frankrike finns en spårväg med, med strömskenor i marken, vilken tillika är rälsen som spårvagnarna kör på. Helt ofarligt för gångtrafikanter, som korsar spårvägen. Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig luftledning i kombination med en strömskena i marken, vilken även skulle kunna styra in fordonen till trottoarkanten vid hållplatserna. Batteribuss-experimentet i Umeå tillhör redan forntiden. Vill minnas att VK för en tid sedan hade reportage om alla oförutsedda problem, som entusiasterna inte hade tänkt på. Har tyvärr inte sparat artiklarna,

  PÅ VLL:s hemsida står inget om villkor och avgifter för handikapphjälpmedel. Kan inte tänka mig att vem som helst, som inte kan använda en vanlig cykel p.g.a. funktionshinder får en handikappcykel gratis i VLL, som har så dålig ekonomi så att man inte har räd med tillräckligt många ambulanser i inlandet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser ingen anledning att bygga dyr infrastruktur som därtill förfular stadsbilden och skapar riskmoment när batteriteknik är lika effektiv och därtill betydligt billigare.

   Om man är handikappad och det finns registrerat så har man tillgång till gratis hjälpmedel för att klara sin vardag – Det gäller både permobiler och övriga hjälpmedel Brorson.

   • Brorson

    Du är dåligt informerad i båda fallen. Du saknar nödvändiga grundkunskaper i elektricitetslära. Men du tror ju också att nyskördade biobränslen är utsläppsfria. Märkligt också att du inte förstår nyttan med jämförelsekalkyler’. Batteribussarna saknar inte heller elektrisk infrastruktur. Och du har varit finansman? Beslutsprocessen för att få handikapphjälpmedel vet du heller inget om. Frågan var varför unga och friska ska få subventioner, som underlättar för dem utan behovsprövning, men inte äldre och handikappade.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     jag behöver ingen kunskap i elektricitetslära för att skriva det jag skriver – batteribussar är en mycket bättre lösning än att bygga förfulande luftledningar i stadsmiljö Brorson.

     Batteribussar laddas endera vid hållplats eller på depån nattetid – Förvisso behövs infrastruktur även för det men den är både billigare och framför allt inte förfulande för stadsmiljön vilket gör den till ett mycket bättre val än luftledningar.

     Jag har bekanta som behöver hjälpmedel och bland de jag känner så är det inga långa beslutsprocesser – Om man anser sig behöva et hjälpmedel och läkaren håller med så levereras hjälpmedlet rätt fort.

 4. Brorson

  ”Jag behöver ingen kunskap i elektricitetslära för att skriva det jag skriver ….” Maken till kunskapsförakt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inga problem med att du tycker så Brorson – Därtill vet jag att du ogillar elbussar med batterier trots att de erövrar världen även om jag har svårt att förstå varför då det är dessa som är framtiden för världens kollektivtrafik.

   • Brorson

    Därför att de batterier, som förmodas ge dessa fantastiska egenskaper är extremt farliga för miljön, och därför att batteridrift är ett gigantiskt energislöseri, jämfört med direktel Dessutom är alla jämförelser med ”konventionella” bussar, d.v,s, dieselbussar. Det är en gammal sanning att direktel från oljekraftverk ger hälften så stora ulsläpp som från dieselmotorer i varje fordon. Har du ens ägnat en tanke åt varifrån elen kommer till eldriven kollektivtrafik i länder, som varken har kärnkraft eller vattenkraft? I de artiklar i Bussmagasinet, vilka jag har läst,står ingenting om att ersätta trådbussar med batteribussar, utan det handlar om nuvarande diesellinjer, eller förlängning av trådbusslinjer, utan att bygga ny kontaktledning. Batterierna laddas på de delar av linjerna, där det finns kontaktledning. Det behövs ingen extremt miljöfarlig teknik för snabbladdning under hållplatsuppehållen och dessutom kan samma buss rulla hela dygnet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Morgondagens batteriteknik som redan testas i stor skala är betydligt mer miljövänlig än dagens och att elbussar jämförs med konventionella bussar är helt rätt då bussar är billigare och överlägsna spårbunden trafik där bussar används.

     Tåg passar bra där passagerarvolymerna är tillräckligt stora men blir oerhört dyrt per passagerarkilometer där passagerarvolymerna är lägre.

     Kontaktledning för bussar tillhör forntiden utom på platser där sådan infrastruktur redan finns – Dyr för skattebetalarna och oerhört förfulande för miljön.

     • Petter

      Jo troligen blir det Solid-State batterier som har en fruktansvärd täthet och batterierna går att ladda på 1 minut för 80 mils körning. MEN, dessa innehåller även dessa litium framtidens olja och Priserna på litiumkarbonat steg med drygt 48 procent under årets första kvartal. Så nu kan stormakterna flytta focus från Arabländerna och käftas i tex Bolivia och Österbotten mf l istället . Litium = Makt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad som blir komponenterna i framtidens batterier återstår att se – Det finns stora förhoppningar och framgångsrika test av batterier som innehåller betydligt miljövänligare komponenter än de som används idag Petter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.