Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Med stöd av vår stolta historia bygger vi en ny era av framgångar för Sverige.

Av , , 67 kommentarer 2

Jag är rätt säker på att många fler än jag vid olika tillfällen ställt sig frågan om huruvida huruvida arbetarrörelsens samhällsidé förändrats eller inte genom åren?

För egen del gör jag det med jämna mellanrum och varje gång kommer jag fram till svaret att svensk arbetarrörelse är trogna sina ideal och sin grundidé om hur samhället ska byggas för att bli jämlikt och stabilt.

Demokrati, välfärd, arbete åt alla, social trygghet och kampen för ett jämlikt samhälle med små sociala och ekonomiska klyftor är precis lika viktig idag som historiskt vilket innebär att kampan och kampviljan för dessa ideal borde vara lika stark idag som historiskt.

Principen om att samhället ska byggas på doktrinen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” lyser lika klart i mötesrummen hos de som utgör dagens arbetarrörelse som den gjorde hos den generation som skapade arbetarrörelsen och satte tåget i rullning.

Förvisso hände något i mitten av 1980-talet som tystade denna kamp något när debattklimatet ändrades från att debattera ideologi och vilket samhälle vi vill bygga till att debattera sakfrågor som lyfts ut ur sitt ideologiska sammanhang.

Många påstår att detta har att göra med att den klass som tidigare räknades som traditionell arbetarklass försvunnit vilket inte är sant. Sanningen är att det som tidigare var tunga manuella arbeten numera ersatts med maskiner och att vi i dagens samhällsbygge har betydligt fler tjänstemän än i gamla tider.

Likväl så är den kvarvarande arbetarklassen tillsammans med dessa tjänstemän och småföretagare den del av befolkningen som tillhör dagens arbetarklass och därmed den grupp för vilken samma kamp som historiskt måste fortgå och därtill intensifieras.

Den utbyggnad vi socialdemokrater gjort av välfärdspolitiken historiskt byggde på en växande ekonomi och en konkurrenskraftig industri – Ett förhållande som består även i våra dagar.

Det vi missat är att vi samtidigt som vi byggde välfärdssamhället splittrat den enighet som tidigare fanns mellan medelklass och arbetarklass – Den enighet som möjliggjorde välfärdsbygget.

Det är den enigheten vi ska återskapa när vi nu övergått från att debattera sakfrågor till att debattera den svenska samhällsmodellen och vilken typ av samhälle vi vill bygga.

Således är det precis som jag sagt vid ett antal tillfällen så att vår historia kommer att staka ut vår framtid – Hur stark och hur framgångsrik framtiden blir beror på hur väl vi lär oss av vår historia och hur duktiga vi är på att förklara arbetarrörelsens samhällsideal på ett sätt dagens människor kan förstå och relatera till i sin vardag.

Jag vågar påstå att majoriteten av alla svenskar kommer att rösta på oss socialdemokrater när de väl förstår vad den svenska samhällsmodellen är och vad den står för.

Ett jämlikt Sverige präglat av optimism och framtidstro är vad majoriteten av alla svenskar önska se växa fram. Ett Sverige där rätten till ett arbete, rätten till en bostad, rätten till god sjukvård, rätten till en bra utbildning och rätten till en stark social trygghet är självklara inslag i samhällsbygget är lika aktuella och relevanta för väljarna idag som de var historiskt.

Därför ska vi socialdemokrater använda vår historia när vi förklarar hur och varför det är viktigt att bygga ett samhälle byggt på den svenska samhällsmodellens principer – Den svenska samhällsmodellen ska utvecklas inte avvecklas.

Det är inte politiken som behöver förändras då den är precis lika relevant idag som historiskt – Det vi ska och måste förändra är sättet på vilket vi berättar vad den sortens politik står för och vad den åstadkommer i form av trygghet och välstånd.

Snart är vi framme vid 1 maj – En symboliskt viktig dag som för mig symboliserar arbetarrörelsens uppkomst och från och med nu arbetarrörelsens starka återkomst och revansch i svensk politik.

För mig kommer 1 maj detta valår 2018 att symbolisera återkomsten av den politik och den politiska debatt som byggde välfärdslandet Sverige.

Väl mött på barrikaderna och i demonstrationerna runt om i vårt land – Den blomstrande framtid vi sjunger om är vår och den blomstrande framtiden tillhör alla inte bara ett utvalt fåtal.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

67 kommentarer

Löfvens vallöfte om stopp för viss arbetskraftsinvandring är resultatet av god facklig politisk samverkan.

Av , , 14 kommentarer 2

I det kommande valet ska den fackligt politiska samverkan stärkas och att LO och Socialdemokraterna redan kopplat armkrok och kampanjar tillsammans i många frågor ser jag som bra och fullt naturligt då det strävar mot att utveckla den svenska modellen.

Ska vi klara av framtidens utmaningar krävs det att facket får tillbaka det inflytande de hade när samhällsbygget fungerade som bäst.

Med det sagt tycker jag att det är bra att Stefan Löfven och socialdemokraterna går ut och öppet deklarerar att vi inte behöver någon arbetskraftsinvandring för alla enkla jobb så länge det finns arbetslösa i Sverige som kan ta de jobb som finns.

Den uppfattningen och den ståndpunkten från socialdemokraterna upplever jag har brett folkligt stöd och för mig är det en självklarhet att vi ska lyssna på väljarna och säkerställa att vi så långt det är möjligt följer deras viljeyttringar så länge detta är den väg som är bäst för folkflertalet och samtidigt inte krockar med vår ideologiska övertygelse.

Trots att jag ännu väntar på att få läsa förslaget mer i detalj så tycker jag inte att vi ska låta någon speciell myndighet bestämma över detta. Som ett led i att öka den fackligt politiska samverkan ska vi i stället ge facket utökat inflytande i denna fråga för att säkerställa att lönedumpning inte förekommer.

Jag har lyssnat på de kritiska röster som redovisats i TV och i övrig media och vad gäller de företag som intervjuats och som hävdar att den arbetskraft de söker inte finns att finna i Sverige vill jag säga följande:

 • Så länge de utannonserade jobben följer svenska kollektivavtal vad gäller arbetstid, lön, övriga ersättningar, arbetsmiljö och arbetsrätt mm. finns hur många sökande som helst till varje utannonserad tjänst.

Problemet är inte det som uppges utan snarare att man försöker komma undan billigare än vad kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad stipulerar.

Med det sagt så ser jag den arbetskraftsinvandring som sker på de premisserna som ren och skär lönedumpning och som ett hot mot den svenska modellen.

Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas. Så lyder vår socialdemokratiska paroll och det är i det ljuset förslaget som Stefan Löfven la fram idag ska betraktas.

Därför avslutar jag där jag började – Ska de svenska arbetstillfällena värnas och ska svenska arbetstagares välfärd, lön och arbetsvillkor säkras från lönedumpning och andra försämringar finns bara en väg – Stärkt facklig politisk samverkan.

Sug på den karamellen under dagen och kommentera gärna så lovar jag att bemöta alla kommentarer under sen kväll då dagen blir en intensiv dag för mig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

14 kommentarer

Bra att kungen tar initiativet och ryter ifrån i frågan om Svenska Akademien.

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag är på inget sätt förvånad över att Hans Majestät Konungen nu ingriper och förändrar Svenska Akademiens stadgar då kungens uppgift som Svenska Akademiens beskyddare tillåter och mer eller mindre tvingar kungen att göra så.

Att kungen ingriper ska ses som en stark signal på att det nu är hög tid att Akademiens medlemmar rättar in sig i ledet och sätter Akademien och dess trovärdighet och överlevnad före personliga intressen och svågerpolitik.

Att man ska kunna avgå och att man automatiskt räknas som avgången om man under de sista två åren inte deltagits i Akademiens arbete tycker jag är rätt och riktigt.

Låt oss därför hoppas att dessa förändringar träder i kraft så fort som möjligt – Därtill att Akademiens ledamöter tar sitt förnuft tillfånga och återupprättar Akademiens heder och förtroende hos alla.

Slutligen tillhör jag skaran som anser att både Horace Engdahl och Sture Allén bör ta sitt förnuft tillfånga och avgå självmant – Detta därför att de uppvisat beteenden som inte hör hemma i ett modern och jämställt samhälle.

Avslutningsvis vill jag än en gång hylla kungen för hans initiativ – Starkt jobbar Hans Majestät Konungen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Kinas ekonomiska tillväxt visar att det kinesiska systemet är lika bra som fri marknadsekonomi.

Av , , 48 kommentarer 0

Den kinesiska ekonomin går som tåget och uppvisar en tillväxt på 6,8% för första kvartalet i år vilket är samma tillväxt som föregående år – Detta trots spänningar i handeln mellan Kina och USA.

Därtill ser vi att de privata företagen i Kina växer bra och expanderar samtidigt som nya företag kommer till och människor kontinuerligt får det bättre och bättre vilket i min värld innebär att vi i resten av världen som allt som oftast kallar Kina för diktatur bör stanna upp och tänka över om det uttrycket verkligen är korrekt vad gäller Kina?

Kan det månne vara så att det finns två snarare än ett finansiellt/politiskt system som innebär att företag, handel och människor kan utvecklas och öka sin livskvalitet?

Kan det därtill vara så att det kinesiska systemet som garanterar välfärd till alla utan hänsyn till den egna plånbokens storlek i form av sjukvård och skolor mm. i alla lägen överglänser det marknadsekonomiska med råge därför att människor som lever i en fullt utvecklad marknadsekonomi tvingas finansiera sjukvård och skolor ur egen plånbok?

Hur kan det komma sig att den ekonomiska utvecklingen i Kina går som tåget trots att de har ett politiskt system som resten av världen kallar diktatur?

Dessa frågor tarvar svar och för egen del har jag på inget sätt tagit ställning för endera parten – Däremot tycker jag att det är hög tid att vi slutar förolämpa varandras politiska system för att istället övergå till att bygga broar av fredliga och vänskapliga förbindelser länder emellan.

Så länge merparten av befolkningen är nöjda med utvecklingen och situationen i sitt land har andra länder varken rätt eller ens skäl att kritisera och lägga sig i ett lands utveckling.

Med allt detta sagt vill jag avslutningsvis säga att det inte nödvändigtvis behöver vara så att en sak är fel och en sak rätt i alla sammanhang – I bland kan det vara som i fallet Kina kontra fri marknadsekonomi – Bägge systemen är rätt och fungerar lika bra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

Ledande moderater har ingen skam i kroppen.

Av , , 44 kommentarer 1

Elisabeth Svantesson med flera moderater ondgör sig över regeringens vårändringsbudget och över det regeringen åstadkommit under denna mandatperiod.

Därtill har hon mage att kalla den mandatperiod som varit ett svek mot svenska folket trots att sittande regering är den regering som gjort mest för svaga och utsatta grupper sedan urminnes tider.

Svantesson beskyller regeringen för att göra för lite och göra det för sent vad gäller satsningarna på polisen – Min motfråga till Svantesson blir därför vad gjorde alliansen under sina 8 år vid makten och hur lång tid tar det att utbilda en ny polis?

Samma vad gäller sjukvården – Vad gjorde alliansen under sina 8 år vid makten och hur lång tid tar det att utbilda en sjuksköterska respektive en läkare?

Därtill är det ganska klart att Svantesson har en hel del att svara på i fråga om hur många reformer/förslag hon la fram under sin tid som minister? 

Jämför vi sedan dessa med siffrorna för Helene Fritzon som under sin relativt korta tid som Migrationsminister kommit med åtskilliga förslag/reformer så blir bilden av Svantesson som skrikande populist klar och tydlig.

Sedan finns det en sak som lögner aldrig kan ändra på och det är sanningen – Som vanligt när vi socialdemokrater tar tillbaka regeringsmakten så fick vi tillbaka den med budgetunderskott trots att vi överlämnade landet med ett budgetöverskott.

Trots att så var fallet blomstrar ekonomin och underskott har vänts till överskott samtidigt som statsskulden är den lägsta på länge.

Jag har tidigare varnat moderaterna för att man ska undvika att kasta sten när man sitter i ett glashus – Sett till dagens uttalanden ser jag ut att ha pratat för döva öron.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

44 kommentarer

Det som uppdagats om Försäkringskassan tarvar noggrann utredning.

Av , , 64 kommentarer 7

Ledningen för Försäkringskassan i Stockholm kallar avslöjandet om att handläggare som gör många avslag på ansökningar om sjukpenning belönas med högre lön för en isolerad händelse – Samtidigt vittnar anställda och flera fackliga arbetsplatsombud om motsatsen och hävdar att detta är utbrett i Stockholm.

I detta tidiga skede ska jag inte ge mig på att döma vem som har rätt eller fel i frågan – Däremot är jag bestämd i sak när jag påstår att detta tarvar en oerhört noggrann utredning för att säkerställa att Försäkringskassan inte bryter mot lagar och regler.

Innan jag skriver resten av inlägget vill jag även anföra att jag tycker att regeringen ska omformulera sig vad gäller hur man beskriver målet för antalet sjukskrivna och hur länge de ska vara sjukskrivna.

Dessa mål ska alltid uttryckas på ett sätt som innebär att det aldrig går att dra paralleller mellan regeringens mål och Försäkringskassans arbetssätt och bedömning av ärenden.

Förvisso ska vi ha en målsättning vad gäller kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering av sjuka men precis som med frågan om hur mycket snö det ska falla en specifik vinter måste vi inse att detta aldrig går att bestämma i förväg.

Av den anledningen måste förståelse finnas för att verksamheten alltid ska tillåtas kosta vad det kostar från tid till annan för att säkerställa att de som för stunden är sjukskrivna får sin sjukpenning och sin rehabilitering.

Försäkringskassans förtroende har försämrats stadigt på grund av avslöjande efter avslöjande om hur FK behandlar sjuka och hjälpbehövande på ett i alla stycken ovärdigt sätt.

Mot den bakgrunden tycker jag att det är dags att regeringen lyfter tillbaka regleringsbrevet för Försäkringskassan så att detta kan ändras för att säkerställa att FK i framtiden måste följa politikens beslut till punkt och pricka utan att enskilda chefers och tjänstemäns tyckande påverkar Försäkringskassans beslut och funktion.

I min tankevärld ska alla som är sjukskrivna och inte kan jobba ha sjukpenning – Därtill ska alla med behov av LSS ha LSS utan omsvep.

Bedömningen om ersättning ska utgå eller inte ska baseras på de läkarintyg behandlande läkare ställer ut. Finns tveksamheter ska ärendet bedömas av en till sjukvården och inte till Försäkringskassan tillhörande specialistläkare som alltid måste träffa och diagnostisera den person ärendet gäller.

Låt oss därför göra det enda rätta och skapa ordning och reda på Försäkringskassan genom ett regeringsingripande.

Avslutningsvis vill jag säga att jag på inget sätt riktar detta inlägg gentemot alla duktiga och hårt arbetande handläggare på Försäkringskassan som med risk för sin egen hälsa strävsamt jobbar på för att se till att människor får rätt bedömning och rätt sjukpenning.

I mina ögon är ni hjältar – Kritiken riktar sig inte mot er utan mot myndighetens ledning och mot politiken och dess oförmåga att säkerställa att denna för välfärdsstaten viktiga funktion ständigt befinner sig i blåsväder.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

64 kommentarer

En genomgripande skattereform är oundviklig.

Av , , 14 kommentarer 1

Jag har sedan länge hävdat att Sverige som en del av samhällsomställningen för att möta framtidens utmaningar där arbeten människor länge utfört tas över av robotar och maskiner förutom en förutsättningslös utredning om konsekvenserna av en basinkomst behöver en total förnyelse av skattesystemen och välfärdssystemen.

I Sverige liksom i många andra länder har vi en trend där de nya företag som bildas är tjänsteföretag som sysselsätter långt färre medarbetare än de traditionella industriföretagen och därför är jag glad att regeringen och Stefan Löfven redan innan valet signalerat att han kommer att bjuda in till förhandlingar i ämnet.

Vi har dessutom haft en trend under många år där industrijobb flyttats till låglöneländer även om vi idag upplever att fler jobb flyttas hem än det är jobb som flyttar ut.

Nästa stora förändring är att allt större delar av produktionsapparaten robotiseras vilket gör att det är dags för en stor bolags- och skattereform om vi ska klara av framtidens välfärd i form av sjukförsäkring och pensioner mm.

Rapporter och fakta över nybildade företag visar att relativt få arbetstillfällen skapas i den nya typ av high-tech företag som växer fram i Sverige och Europa jämfört med de industri företag som växte fram under industrialiseringen.

Tillgängliga rapporter visar att personalbehovet för ett industriföretag är 6 – 100 gånger större än personalbehovet i ett high-tech företag med jämförbara omsättningssiffror.

En intervju med en VD i ett IT & Spelföretag ger oss svaret på varför – Man inte behöver speciellt många anställda för att klara både produktutveckling och försäljning/distribution i ett high-tech företag enligt honom. Anledningen är helt enkelt att all försäljning och distribution sker via internet vilket sköts av datorer och maskiner snarare än av människor.

Med denna kunskap som bas är det lätt att förstå att dagens skattesystem för företagsbeskattning är förlegat och måste reformeras om vi ska klara av framtidens välfärd.

Nya tider skapar nya utmaningar och nya frågeställningar:

 • Hur ska företag med låg personalintensitet beskattas så att vi kan klara välfärden?
 • Vart ska framtidens arbetstillfällen skapas?
 • På vilka inkomster ska de som inte arbetar leva?

Mitt svar och min lösning på problemen formulerade i frågorna ovan är som följer:

 • En företagsreform som skrotar alla andra bolagsformer än aktiebolag och en förändring som innebär att aktiebolag kan bildas med så litet aktiekapital som 2 SEK. Detta för att skapa åtskillnad mellan företag och individ som skattesubjekt vilket gör Sverige mer likt resten av världen på detta område.
 • Bibehållen vinstskatt/bolagsskatt på dagens nivå samtidigt som vi inför möjlighet att dela ut vinst till ägarna med en skatterabatt som baseras på antalet anställda i företaget.
 • Ändrade skatteavtal med andra länder för att stänga den dörr för skatteplanering som med dagens skatteavtal står vidöppen.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter och särskilda löneskatt till förmån för införandet av en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt.

Dessa enkla åtgärder gör att samhället alltid får in de skatter och avgifter som behövs för att klara välfärden.

Vidare vill jag på individnivå se en förändring som innebär att ränteavdrag/räntesubventioner för bostäder och andra subventioner fasas ut – Därtill en skatteskala som i alla lägen innebär att skatten på löneinkomster alltid är lägre än skatten på passiva kapitalinkomster.

När välfärdssystemen byggdes grundades konstruktionen och finansieringen av dessa på att det var människor och inte maskiner som skötte tillverkning och produktion –  När detta nu förändrats måste sättet på hur välfärden finansieras förändras.

För att få stopp på den skadliga skatteplaneringen vill jag i enlighet med vad jag tidigare skrivit förändra skatteavtalen så att skatt på vinster gjorda i Sverige betalas i Sverige och att nedsättning av denna skatt bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i skatt i ett annat land för samma vinst.

Därutöver vill jag se ett EU-gemensamt införande av en skattemodell som innebär att import av varor tillverkade av EU-registrerade företag i låglöneländer beläggs med importskatter som skattevägen neutraliserar de vinster företagen gör på att tillverka i låglöneländer.

Det finns stora förutsättningar och möjligheter för en sådan reform i EU i och med att flera EU-länder bland dem Tyskland precis som Sverige lider av samma problem – Ökad arbetslöshet och flytt av enkla jobb till låglöneländer.

Protesterna mot en sådan reform kommer att bli gigantiska och i megaformat pekande på domedagen från stora från företag och från företagarorganisationernas lobbyister.

Trots det är möjligt att göra dessa förändringar och göra dem med framgång så länge EU-länderna bildar enad front mot de som protesterar.

I Asien som gjort sin hemläxa och på ett bra sätt använder man ett sinnrikt system av importtullar som tillsammans med statliga subventioner stimulanser fram- och tillväxten av företag och arbetstillfällen i länder och/eller regionen – Något som är genomförbart även i Sverige och EU.

Avslutningsvis bör vi precis som jag anfört i många inlägg ställa oss frågan om inte tiden nu är mogen för införandet av en skattefri basinkomst lika för alla från 18-års ålder och resten av livet i Sverige?

En basinkomst som skulle ge människor större frihet att efter eget initiativ varva studier och arbete och föräldraledighet med varandra samt bestämma hur livet i övrigt ska levas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer

Inom 4 år är socialdemokraterna på nytt ett 45%-parti.

Av , , 73 kommentarer 1

Jeremy Corbyns förändring av brittiska labour som innebär en återgång till det som historiskt varit traditionell socialdemokratisk politik gillas skarpt av Storbritanniens väljare – Till och med så mycket att labour vunnit många nya röster och stärkt sin ställning.

Att ungdomarna är den grupp som stödjer labour mer än andra är än mer upplyftande då dessa förstagångsväljare röstar efter övertygelse snare än slentrian och tradition.

Att unga väljer labour och Jeremyn Corbyn har en enda förklaring – Jeremyn Corbyn är trogen Labours ideal samtidigt som han hittat vägar att förklara labours politik på ett sätt som väljarna kan förstå och relatera till i sin egen vardag.

Därtill visar det att traditionell socialdemokratisk politik aldrig blir omodern.

Att unga röstar för socialdemokratisk politik som syftar till ökad jämlikhet och mindre klyftor inger hopp om en ljusare framtid än många vågar drömma om – Därtill om hopp att dagens unga är villiga att lyssna och lära av de politiker som likt Jeremyn Corbyn var med när socialdemokratisk politik firade triumfer över hela Europa.

Min tro är att brittiska labour i samband med nästa val kommer att utgöra ett reellt hot mot tories – Så stort att labour under Jeremyn Corbyn vinner valet och näste brittiske premiärminister heter Jeremyn Corbyn.

Vad kan vi lära av brittiska labours framgångar?

Den första och viktigaste läxan är att människor är trötta på nyliberal politik och ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor där den rike blir rikare på den vanlige medborgarens bekostnad.

Därtill är människor trötta på att företag ska diktera människors levnadsvillkor och att företag och dess ägare likt idag själva ska kunna avgöra hur mycket skatt de vill betala och vart den ska betalas.

Slutligen så är människorna trötta på att de sociala trygghetssystemen rustas ner i syfte att sänka skatterna för de redan välbeställda.

Vändningen och tilltron till traditionell socialdemokratisk politik ökar starkt i Storbritannien och för mig är det en självklarhet att samma utveckling kommer att bli fallet i Sverige om vi socialdemokrater tar bladet från munnen och återvänder till den sorts socialdemokratiska politik som utgör våra rötter.

Av den anledningen bör vi göra höger/vänster frågan till en riktig valfråga och aldrig tveka att lyfta upp skillnaden mellan höger och vänsterpolitik.

Genom att slå in på samma väg som labour och Jeremyn Corbyn kommer svensk socialdemokrati att stärkas av den enkla anledningen att traditionell socialdemokratisk politik som strävar efter att bygga ett jämlikare samhälle med bra välfärd och trygga sociala trygghetssystem gynnar flest.

Den politik vi socialdemokrater förde fram till 1990-talets början och/eller mitt var den politik som bäst gynnade ca 70% av befolkningen och gav oss röstetal runt 45% – Återvänder vi till den sortens politik är min övertygelse att merparten av dessa 70% inser det och därför röstar på S i samma utsträckning som historiskt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

73 kommentarer

Alliansen har en felaktig syn på bidrag och subventioner.

Av , , 62 kommentarer 2

För mig är det helt klart så att allianspartierna har en mycket snedvriden och felaktig syn på vad som i egentlig mening är ett bidrag – Dessvärre delas den synen av många socialdemokrater i beslutsfattande ställning och även av MP:s partiledning och dess språkrör.

Att S och MP får en släng av min kritik beror på de subventioner för byte till elbilar och elektriska båtmotorer och elcyklar som införs av sittande regering trots att de i stort bara gynnar och kan utnyttjas av redan välbeställda och av företag – Därtill på fegheten att inte inleda en debatt om utfasning av räntesubventionerna för bostäder och RUT och ROT.

Detta sker samtidigt som alliansen varje dag spyr galla över de som haft oturen att bli sjuka och/eller arbetslösa eller än värre över de som man kastat ut från de sociala trygghetssystemen så att de idag är hänvisade till försörjningsstöd för att kunna ha tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen för sig själva och sin familj.

Låt oss därför ta en titt på vad som alliansen ser som bidrag och vad alliansen ser som naturliga subventioner införda i syfte att underlätta vardagen för den som redan har tillräckligt för att klara sin vardag helt utan subventioner.

I Alliansens värld är följande bidrag och därmed anledning att tillerkänna de som lyfter sådana lägre människovärde: 

 • Försörjningsstöd
 • Etableringsersättning/stöd.
 • Sjukpenning,
 • A-kassa
 • Alla typer av stöd för att etablera sig i arbetslivet eller vidareutbilda sig som går direkt till den som genomgår åtgärden.

Vad gäller subventioner till de redan välbeställda blir listan längre och längre och dessa ser alliansen som självklara trots att de i grund och botten är just bidrag: (Nedan följer ett axplock)

 • Ränteavdrag/räntebidrag på bostadslån
 • RUT- och ROT-avdrag för städtjänster och om och tillbyggnationer.
 • Lönebidrag. Instegsjobb. Nystartsjobb. Traineejobb och yrkesintroduktion så länge pengarna tillfaller ett företag och inte individen som åtgärden avser
 • Elbilspremie, Elcykelpremie, Elbåtmotorpremie, Solcellspremie m.m.
 • Reseavdrag för resor med egen bil.
 • Avskaffad förmögenhetssktt
 • Schabloniserade taxeringsvärden på fastigheter.

I min värld och enligt mitt sätt att tänka är detta sätt att se på och dela upp mänskligheten olika ovärdig därför att alla saker som jag listat ovan i grund och botten är ett bidrag om än för att fylla olika syften.

Därför tycker jag att alliansen och dess partier ska tänka sig för en extra gång innan de kastar sten i glashus

Så här långt är det oerhört tyst i debatten om dessa bidrag/subventioner – Måhända därför att man valt att kalla dem subventioner snarare än bidrag och därför att de tillfaller de som har pengar nog att betala för sig själva utan att erhålla bidrag och subventioner

Faktum kvarstår – En subvention är i grund och botten precis samma sak som ett bidrag. Därför är det hög tid att vi sansar debatten och börjar tala klartext om vilka grupper som får mest bidrag i och av samhället.

Den stora frågan vi alla bör ställa oss är därför varför subventioner som i egentlig mening är bidrag ska anses vara bättre och finare och mer legitima än bidrag för försörjning bara för att de mottas av välbeställda snarare än av de som verkligen behöver bidrag därför att de saknar inkomst och/eller egen förmögenhet?

Den debatten vill jag härmed lyfta i detta inlägg och jag ser med glädje och entusiasm fram emot fortsättningen av debatten.

Det är hög tid att vi börjar kalla saker vid dess rätta namn och får jag ett ord med i laget är det hög tid att vi börjar fasa ut både räntesubventioner och RUT och ROT för de grupper som har förmågan att betala för sig själva utan att erhålla bidrag från skattebetalarna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

62 kommentarer

MP fortsätter att sabotera miljödebatten med sina krav om att bygga höghastighetsjärnväg.

Av , , 28 kommentarer 3

I en rad inlägg har jag angripit miljöpartiet mycket hårt för att vara det parti som helt förstör och slår undan trovärdigheten i klimatfrågan och i den viktiga miljödebatt som måste föras för att rädda klimat och miljö.

Detta genom att lägga orealistiska förslag utan verklighetsförankring vars enda syfte är att tillfredsställa och kasta intern strålglans över MP:s partiledning och språkrör.

Jag har full förståelse för att Sverige i en framtid kan komma att behöva investera i höghastighetsjärnväg mellan de olika strategiska orter i Sverige som har passagerarunderlag för den sortens järnväg – Att vi ska bygga det när tiden är mogen har jag ingenting emot.

Däremot tycker jag att det är löjligt och verklighetsfrånvänt att komma med det förslaget så länge den järnvägsinfrastruktur som redan finns ligger i spillror så att människor inte törs lita på tåget som färdsätt för arbetspendling och dagspendling.

Att i det läget slå på stora trumman och prata sig varma för höghastighetsjärnväg som varande det viktigaste för framtiden påvisar total på total blindhet och ignorans för vanliga människors vardagsproblem.

Hur mina egna partikamrater kan låta detta pågå utan att reagera starkare än de gör tycker jag är underligt även om jag antar att man för stunden anser att tiden fram till valet är allt för kort för att aktivt kritisera och angripa MP externt.

Min syn på järnvägen är glasklar – Järnväg och en fungerande järnvägsinfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva och av den anledningen ska vi innan vi ens tänker tanken på att bygga ny järnväg se till att rusta upp och säkerställa funktionen hos den järnvägsinfrastruktur som redan finns.

Därtill ska vi komplettera med dubbelspår jämsides med befintlig järnväg där så behövs för att öka tillförlitligheten och säkerställa att människor kan arbetspendla på det sätt de önskar med stor punktlighet på ankomster och avgångar.

I nästa läge handlar det om att säkerställa att hela Sverige ska leva och i det arbetet ingår en eventuell Norrbotniabana som bör byggas så snart den existerande järnvägsinfrastrukturen är rustad till fullgod standard.

Först därefter kan vi ta diskussionen och debatten om en eventuell höghastighetsjärnväg vilket i min tankevärld borde vara minst 10 år från idag.

Avslutningsvis vill jag säga att min tanke är att upprustningen av befintlig järnvägsinfrastruktur ska ske helt i egen regi – Detta genom att slå sönder Trafikverket och återskapa Banverket med flera specialverk där Banverket efter återskapandet organiserar allt järnvägsunderhåll i egen regi med egen personal.

Slutligen – Skäms på er Fridolin och Lövin för era envisa försök att förstöra alla möjligheter att föra en sansad och konstruktiv miljödebatt i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer