Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Insikten om vad som utlöste två världskrig är som bortblåst idag.

Att skapa ordning och reda och en väl fungerande migrations- och integrationspolitik som medborgarna känner förtroende för och som de kan stå bakom är A och O för varje regering.

Nu när den är på plats är det hög tid att vi börjar fundera på i vilken riktning det globala samhällsbygget är på väg – Hur länge kommer det att fungera med dagens samhällsbyggen innan vi i ord och handling skapar ett nytt världskrig?

För egen del har jag grunnat på den frågan mycket länge då jag hyser stor oro för att den utveckling världen har för närvarande leder raka vägen mot ett tredje världskrig – Något jag utgår från att få om ens någon vill uppleva.

Vid tidpunkten för andra världskrigets slut fanns det en stor samsyn i världen runt världskrig och det lidande dessa ställde till med – En samsyn som sa ALDRIG MER!

Denna samsyn ledde till att socialdemokratin och det socialdemokratiska synsättet om solidaritet och alla människors lika värde växte sig stark och fick stort fortfäste i världen därför att analysen av första och andra världskriget gav vid handen att det främst var nationalism, främlingsfientlighet och ojämlikhet som utlöste dessa krig.

Det världen bestämde sig för när de sa aldrig mer var att anamma en politik som aktivt förminskade nationalism och främlingsfrihet genom att skapa samhällen där jämlikheten ökade tack vare minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Det världen bestämde sig för var att det är ojämlikhet som är den främsta orsaken till världskrig och att det därför är ojämlikheten som ska bekämpas med alla till buds stående medel. Därtill att nationalism och främlingsfientlighet till största delen är produkter av ojämlikhet och ojämlika levnadsförhållanden.

Den sanningen fick mycket stort fotfäste i Europa och stod sig i mer än 30 år innan vi på nytt påbörjade resan tillbaka mot den ojämlikhet som utlöste dessa två världskrig.

Min analys över varför vi påbörjat resan tillbaka mot det samhällsklimat som utlöste dessa krig är glasklar och enkel – Det är helt enkelt så att merparten av den generation som kände till orsakerna till de två första världskrigens utbrott är näst intill utdöda.

Trots att vi har historieböcker att tillgå verkar det som om den mänskligheten som lever idag inte har tid att studera dessa orsaker – Detta därför att merparten av vi som lever nu är fullt upptagna med att roffa åt oss så mycket vi kan för egen del.

Hade vi tagit oss tid till att studera de utlösande orsakerna till den två första världskrigen hade det inte funnits en chans att vi på nytt skulle börja ställa olika grupper och olika etniciteter mot varandra.

Hade vi tagit oss tid att studera historien hade det inte funnits chans för den nationalism och främlingsfientlighet som nu växer fram att ens få tillstymmelsen till en chans att på nytt växa i styrka.

Den kunskap våra förfäder lärde av två världskrig är som bortblåst  – Hade vi haft den kunskapen kvar hade den globala samhällsutvecklingen sett helt annorlunda ut.

Det svenskarna och resten av världens befolkning måste förstå är att allas väl och ve måste komma före det egna jagets väl och ve om freden ska bestå.

Ska freden bestå måste vi förstå att bara i en jämlik värld där alla har tak över huvudet och mat på bordet finns grogrund för fred och välstånd.

Ska freden bestå finns bara en väg – En återgång till den socialdemokratiska politik som växte sig stark därför att våra förfäder som upplevt 1:a och 2:a världskrigets fasor och vedermödor sa – ALDRIG MER!

En värld där det globala samhällsbygget i sanning bygger på övertygelsen om storheten i ett samhälle byggt enligt devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

77 kommentarer

 1. Alexander

  ”En jämförelse mellan ett äpple och ett päron”

  Förklara hur du menar. Jag visar ett exempel som gynnar betydligt fler än det missgynnar. Vad är felet?

  De övriga frågorna struntar du i?

  ” i många fall rena personangrepp”

  Vad har jag skrivit som är ett personangrepp?

  ” Om du inte tror mig är det ditt problem inte mitt”

  Ett tips från mig som faktiskt är folkvald. Förtroende är en viktig del och folk förstår mer än du verkar tro. Det du påstår att du gör är inte möjligt på 24 timmar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag påstår att jag gör är fullt möjligt att göra på 24 timmar Alexander och definitivt på en hel vecka då jag inte arbetar alla dagar i veckan. Allt handlar om prioriteringar och politik är inget arbete utan ett kall där ingen arbetsinsats är för stor för att uppnå det man brinner för politiskt.

   Det du ville göra var att jämföra ett politiskt beslut med ett privat beslut vilket inte är möjligt på det sätt du ville göra det.

   Sedan vet jag inte alltid bäst Alexander och jag har sagt många gånger att om du kommer med ett förslag som effektivare vill bygga den sortens samhällsbygge jag står för så ska jag med glädje använda det istället för mitt eget – Om du däremot vill att jag ska ändra mig och förespråka en annan sorts samhällsbygge än det jag gör har du huggit i sten för det kommer aldrig att inträffa.

 2. Alexander

  ”Ställ om frågan och då angående två politiska beslut”

  1. Socialdemokraterna försämrar sjukförsäkringen på 90-talet.

  2. Alliansen genomför jobbavdragen.

  Vilket är kärleksfullast?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med försämrade S aldrig sjukförsäkringen Alexander så den är inte möjlig att besvara men vore det sant så är det beslutet lika girigt som jobbskatteavdraget.

 3. Alexander

  Anders

  Socialdemokraterna sänkte alltså inte sjukpenningen på 90-talet? Är du säker på det?

  ” lika girigt som jobbskatteavdraget”

  Att sänka sjukpenningen är lika girigt som att målare, lärare mfl får behålla mer av lönen? Det säger oerhört mycket om din politiska syn.

  Noterar att du för fjärde gången inte vill besvara de frågor som ställs i anknytning till ditt inlägg.

  Sedan fortsätter du att tjata om samhällsbygget. Det är oväsentligt när du påstår saker som helt enkelt inte är sanna. Att du inte kan skilja på de sakerna är beklagligt. Ta prispengarna inom golfen, oavsett samhällsbygge har du farit med osanning om fördelningen mellan herrar och damer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jobbskatteavdragen har skapat försämringar i sjukförsäkring och a-kassa Alexander – Försämringar som direkt och hårt drabbar de grupper du anför i din kommentar om de råkar bli sjuka eller arbetslösa.

   Me det sagt så har vi inte ens pratat om pensionärer och de som redan är sjuka eller arbetslösa som drabbas oerhört hårt.

   Att samhället solidariskt ska betala skatt så att de sociala trygghetssystemen ska kunna bibehållas intakt är kärleksfullt – Att fokusera mer på den egna plånboken än på vad som är bäst för kollektivet är girigt.

 4. Alexander

  Anders ser alltså hellre sänkt sjukpenning än sänkt skatt på arbete.

  ”Att fokusera på den egna plånboken framför kollektivet är girigt”

  Vilket du gjorde under många år. Sköna miljoner när samhällsbygget Sverige krackelerade.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser hellre bibehållen eller ökas sjukpenning som bättre än sänkt skatt på arbete om vi tvingas välja mellan dessa två.

   Jag har aldrig någonsin fokuserat på min egen plånbok Alexander – Mina yrkesval har aldrig handlat om pengar utan bara på vilken utmaning som är kopplad till arbetsuppgifterna.

 5. Alexander

  Anders

  Oavsett anledning så valde du dina intressen framför svenska samhällsbygget. Egoism i sin renaste form.

  ”Jag har aldrig fokuserat på min egen plånbok”

  Lätt att säga när man är ekonomiskt oberoende.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din uppfattning får stå för dig Alexander – För egen del har jag framfört hur min syn ser ut klart och tydligt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag övervägde noga om jag skulle publicera denna kommentar eller inte men tycker att det är viktigare att alla får ta del av den än att bara jag får t del av den.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.