Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

LO har rätt – Det råder ett stort ekonomiskt underskott i välfärden.

LO:s ekonomer har i dagarna publicerat en debattartikel i DN-debatt som du hittar på följande länk: https://www.dn.se/debatt/trots-starkt-svensk-ekonomi-okar-valfardsunderskottet/.

I debattartikeln anför de med rätta att Sverige trots en urstark ekonomi lider av ett stort välfärdsunderskott som har sin grund i alliansens vårdslösa politik som fokuserade på sänkta skatter för de redan rika snarare än ytterst nödvändiga  investeringar i välfärden.

LO:s ekonomer och LO efterlyser därför följande åtgärder för att kunna påbörja och påskynda en restaurering av välfärden redan i inledningen av nästa mandatperiod.

 1. 25 miljarder kronor för att förbättra villkoren för de anställda inom välfärdssektorerna.
 2. Investeringar i ett bättre och mer jämlikt utbildningssystem.
 3. Högre pension för de som arbetat ett helt arbetsliv.
 4. Stärkt arbetslöshetsförsäkring med ökade golv och taknivåer.
 5. Ökade investeringar i den infrastruktur – Främst i de delar som innebär att människor kan lita på den kollektivtrafik som dagligen ska ta dem till och från arbetsplatser och skolor.

I sin rapport påvisar LO-ekonomerna en rad positiva trender för Sverige – Trender såsom att arbetslösheten sjunker till 5,7% 2019, att sysselsättningsökningen fortsätter detta år liksom nästa år och att BNP växlar upp närmar sig 3% per år i årlig ökningstakt.

Därutöver beskriver de god tillväxt för svensk exportindustri på viktiga svenska exportmarknader och en relativt svag krona som drivande vad gäller export, industri och investering där finans- och investeringspolitiken fortsatt är mycket expansiv.

Det negativa i svensk utveckling finns att finna i den för nationen och för medborgarnas välbefinnande viktiga välfärden och i alla sektorer som kan räknas in i densamma. I dessa har skolan havererat som en effekt av ett mångårigt experimenterande vilket kommer att ge långsiktigt negativa effekter på arbetsmarknaden.

Att så är fallet med skolan ser vi redan nu effekterna av vilket oroar mig lika mycket som LO-ekonomerna och sannolikt landets företag och förhoppningsvis merparten av alla politiker i regering och riksdag.

Att den utvecklingen dessvärre till åtminstone 90& kan tillskrivas socialdemokratin och vänsterpartiet som bär åtminstone som varande orsak och bärande hundhuvudet till den uppkomna situationen är bara att öppet erkänna.

Detta i med vår avsaknad av förståelse för att betyg behövs i skolan samt att ordning och reda och lärares respekt hos och bestämmande över undervisningen och utformning är A & O i en fungerande skola där makten över detta ska ligga hos lärare och skolledning och inte hos eleverna och deras föräldrar.

Vad gäller resten av välfärdens misslyckanden i övriga sektorer är skuldbördan den omvända där alliansens vårdslösa skattesänkarpolitik inneburit att satsningar på vård, skola, omsorg och byggande och framför alt underhåll av nödvändig infrastruktur fått stå tillbaka till förmån för skattesänkningar för de som redan har nog eller mer än nog.

Att dessa vårdslösa skattesänkningar drabbar välfärden menligt tror jag merparten som tänker efter och undersöker saken kommer att vara överens om – Därtill tror jag många delar min uppfattning att införandet av LOV eller Lagen om Valfrihetssystem förvärrar läget än mer.

Att då som moderaterna och alliansen avisera att man tänker fortsätta på inslagen väg om man äter kommer till makten är skrämmande och visar hur alliansen ser på människor genom att skilja på människa och människa vad gäller deras värde.

Låt oss därför alla anamma LO-ekonomernas varningar och inse att de har rätt – Gör du det röstar du inte på den sorts politik som fortsätter att öka de ekonomiska underskotten och den nödvändiga upprustningen av svensk välfärd – Bryr du dig om Sverige och medborgarnas väl och ve röstar du på socialdemokraterna och den fortsatta upprustningen av svensk välfärd vi nu inlett.

Valet är ditt – Valet står mellan mer och bättre välfärd och/eller den nedrustning av välfärden alliansen vill genomföra och som över tid innebär att tillgången på välfärd blir till en plånboksfråga

Valet är som sagt ditt – Vilket val är ditt val?

Som avslutningsord ska sägas att pengatillskottet till välfärdssystemen och dess återuppbyggnad och förstärkning kan göras på många sätt – Därtill inkluderande den totala omformning av skatte- och bidragssystem jag skrivit om i tidigare inlägg där merparten av alla bidrag slopas och ersätts med en skattefri basinkomst lika för alla över 18 år för resten av livet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

41 kommentarer

 1. Anders

  Som vanligt är allt alliansens fel. Ingen som helst självkritik.
  Att vi haft tidernas minst kompetenta regering de senaste fyra åren spelar förstås ingen roll?
  Invandringen och den extrema belastningen den medfört på välfärden spelar heller ingen roll?

  Om Sverige går som tåget i den högkonjunktur vi upplevt och det inte avspeglas i välfärden och ute i verksamheterna så är det inget annat än ett bottenbetyg till de Socialdemokrater som faktiskt styrt landet. Att då tro att Socialdemokraterna är lösningen är vansinne.
  Skulle Socialdemokraterna styra Sverige de närmaste 20 åren kommer Anders Forss med flera fortfarande att skylla problemen på Alliansen.
  Det är ren komik.

  Nu tycks ju S av all tillgänglig information gå mot sitt sämsta valresultat någonsin så risken att de kommer att sitta kvar efter valdagen är i det närmaste obefintlig. Folket har börjat genomskåda den Socialdemokratiska Bluffen!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har tillskrivit även S del i skulden – Alldeles speciellt så på skolans område och att lägga merparten av skulden på den som skyllas bör – Alliansen är bara rätt och riktigt då det är de som bär skulden till det mesta av dagens situation.

  • Bertil

   Vilken planet har du bott på de senaste 15 åren.
   När Allisnsen kom i makt slog de söner välfärden. När Sossarna kom i makt 2014 så bröt man decemberöverenskommelsen
   under två år har sossarna med svag majoritet styrt blivit nedröstade av SD ihop med alliansen när reformer för att förbättra skett. Som tur har man med hjälp av Vänstern lyckats få igenom små embryon.
   Men den enorma stöld som Alliansen genomförda de går inte få tillbaka de är upplånade och banker och försäkringsbolag har tagit pengarna,

   Så du har helt rätt Anders Alliansen
   Förstörde Sverige.
   Man nöjer sig inte får man makt med moderat styre kommer man sänka Sverige ännu mera
   Så håll i dig Anders.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det är just det jag gör Bertil – Håller i mig och därtill gör mitt bästa för att få människor att förstå att de inte ska rösta på ett sätt som innebär att vi ånyo riskerar att moderaterna får makten – Eller värre ändå att SD får inflytande över makten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den är inte värdelös utan hålls medveten på en nivå som är bra för svensk exportindustri.

   • Petter

    De som exporterar enbart svenska produkter då. Vi som importerara alla råvaror som förädlas här i Sverige då .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För dem ska gälla samma sak -Förädlingsvärdet ska beskattas och exporteras den färdiga produkten ska den beskattas lika som de som tillverkas helt med svenska råmaterial.

 2. Alexander

  ” skattesänkningar för de som redan har nog”

  Butiksbiträden, barnskötare, målare, lärare mfl har redan nog med pengar. Bra att Anders är tydlig med det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dessa grupper har fått oerhört blygsamma skattesänkningar om man jämför med de sänkningar de som redan har nog har erhållit Alexander.

 3. Bertil

  Jonas Sjöstedt har ännu mer rätt. Rika ska bidra mer. De har fått borttagen förmögenhetsskatt
  skattar knappt på avkastning numera som tidigare var 30%
  Man får bidrag i mängder i form av bidragsavdrag.-
  Rika tar för sig för mycket och gör inte rätt för sig.
  Sjuka, arbetslösa, som tvingas bidra men inte av olika anledning kan. bestraffas
  och det är kort sagt absurdt.

  Krasst så är det så att det finns faktiskt inget riksdagsparti som ifrågasätter utvecklingen, inte ens V. Detta är något som är beslutat, som styrs av ”budgetregler” och som innebär att du inte kan rösta om en förändring

  Lika lite som du idag kan rösta om ett rättvist pensionssystem eftersom pensionsöverenskommelsen ”ligger fast”. Om S och M får som de vill kommer du på samma sätt inte kunna rösta fram en annan flyktingpolitik, en ”bred överenskommelse” gör att en förändring blir omöjlig och därmed blir också en debatt och en medial berättelse om det ointressant. Det är ju ingen ”nyhet” att pensionerna i Sverige kommer sjunka från 48 procent av din lön till 38 procent av dina barns lön.

  Men allra störst förändring är det som kallas ”socialt skydd”. Tryggheten med andra ord. Den hade 25,6 procent år 1995 och bara 20,6 procent år 2016. Det är en sänkning räknat på förra årets BNP med 230 miljarder. Alltså per år!

  En krympande stat gör oss alla fattigare så enkelt är det.
  Med den produktion som sker i dag borde vi alla vara jätterika.
  Men tyvärr är det precis tvärtom fåtalet blir rikare och fattiga fattigare
  en mycket märkligt politik i en tid när så mycket skett men ändå är det enorma klassklyftor.

  Att folk idag måste vara utan pengar, när en bostad för en liten etta kostar en miljon
  är mycket märkligt.

  Att Svenskar lever på lånade pengar vilket förutsätter att tillväxt och bostadsvärden alltid stiger är mycket farligt. Utan stark stat blir det en katastrof om en lågkonjuktur kommer som skapar värre massarbetslöshet än den högern åstadkom.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett läs- och tänkvärt inlägg i debatten – Tack Bertil.

  • Patrik

   Hej Anders

   Titta hur det ser ut i Venezuela efter kommunismens försök att skapa ett ideal samhälle.

   Folk svälter ihjäl och den rika lilla klick som skrek ”allt åt alla” bara staten äger lever livets glada dagar.

   Med vänlig hälsning

   Patrik

   • Jan

    Vad har Venezuela med Sverige att göra? Det är intellektuellt ohederligt att jämföra tredje världens länder med ett rikt i-land i norra Europa. Likheterna är få eller inga.

    • Jonny Disenfeldt

     Jan – Det är intellektuellt ohederligt att försvara socialism. Venezuela hade kunnat vara ett blomstrande land om man hanterat sin ekonomi med förnuft.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som Jonnys svar till Jan med följande tillägg – Det kan aldrig vara ohederligt att försvara socialism – Däremot kan det ifrågasättas hur hederligt det är att försvara nyliberals politik som sparkar på samhällets svaga grupper?

 4. Niklas Karlsson

  Ni har suttit vid makten i snart 4år hur länge kan Ni komma undan med att skylla på föregående regering..
  Det är ju inte direkt som ni håller igen på utgifterna, miljard rullning med räkning till skattebetalarna är ju eran paradgren.
  Det senaste exemplet med att ni låter 9000 vuxna män utan skyddsskäl stanna, kostar 5 miljarder enbart i år..

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med har vi bara styrt på egen budget i snart 3 år – Sedan är det så att många beslut tar lång tid på sig innan effekterna syns – Vissa hela 1 eller upp till 2 mandatperioder innan de visar full effekt – Däremot har du rätt i att alliansen inte är 100% ansvariga till dagens situation och det har jag öppet tillstått i mitt inlägg Niklas.

 5. Bergis

  SD rusar som tåget i alla opinionsmätningar nu. Folk har fattat att Sverige inte har råd med ensamkommande amnestin, anhöriginvandringen och fortsatt asylsökande till Sverige. Lägg till alla kvotflyktingar också och automatisk höjning av drivmedelsskatterna. Socialdemokraterna gick ju till val på att inte höja drivmedelsskatten. Nu vill Socialdemokraterna dessutom begränsa strejkrätten och förslag om detta väntas i lägga fram i juni. Men oroa dig inte för Alliansen. Det blir alltså SD som avgör vilka som ska få bilda regeringen efter valet. Inget av blocken kommer att få egen majoritet så vida inte Socialdemokraterna ensamma väljer att regera med Alliansen.

   • Krister

    Om nuvarande siffror blir valresultatet, hur kommer du
    att reagera då? Även om du inte tror det MEN blir det?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Självklart medge att jag hade fel i min förutsägelse och blir resultatet som nu tror jag utgången blir en S + M regering som styr fram till ett extraval som kommer att gå av stapeln mitt i mandatperioden.

 6. Bertil

  När man talar om arbetskraftsbrist och ändå inte resurserna för välfärden räcker är nåt fel.aSjälvklart ska både kärnverksamheter och även sociala skydd därmed vara på topp.
  Arbetskraftsbrist bör ge högre löner inte sänkta trösklar som högern vill.
  Om så är, är arbetskraftsbristen inget problem.
  Varför är arbetskraftsbrist ett problem?
  Det bör väl vara precis tvärtom.
  Arbetskraftsbrist måste väl ändå vara det som ska vara målet politiskt och samhällsnyttigt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten utan mothugg från min sida gentemot det du anfört Bertil.

   • Bertil

    Bra Anders. När man ser arbetskraftsbrist som ett problem.
    Ja då har man problem så enkelt är det.

    Att nå till målet arbetskraftsbrist är faktiskt helt fantastiskt.

    Sen att detta inte ger vårt gemensamma så vi alla blir rika visar så fel politik kan bli när egoism och kapitalism styr.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Precis så är det Bertil.

 7. Alexander

  Anders

  Berätta för de lågavlönade att deras skattesänkningar är oerhört blygsamma och att de redan har nog med pengar. Pinsam nivå och rent föraktfullt. Sedan förstår jag inte varför du inte ställer dig på ett torg i Umeå och skänker bort den förmögenhet du tillskansat dig. Av vilken anledning behåller du den?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De med högre inkomster ska betala mer i skatt svårare är det inte och för de lågavlönade gäller att de försämringar som gjorts med råge äter upp den blygsamma skattesänkning de erhållit – 500 i höjt barnbidrag/barn är t.ex för de flesta betydligt mer värt än skattesänkningen är brutto.

 8. Alexander

  Anders

  De 1700 i sänkt skatt har alltså ätits upp? Kan du redogöra med ett räkneexempel?

  Trots att jobbavdragen är fasansfulla behåller ditt parti dem. Trovärdigheten är noll.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det behövs inga räkneexempel för det Alexander – Vill du räkna gör det själv. Vi har bibehållit de jobbskatteavdrag som redan är genomförda men utlovat att ändra på skatterna för de med högre inkomster senare och i övrigt titta över skattesystemet.

   Dit börjar vi nu ha kommit och sitter vi i regeringsställning efter valet så kan du vara rätt säker på att vi kommer att få se justeringar av skatten uppåt för de med höga inkomster – Måhända även andra skatter som drabbar den passiva inkomsterna på kapital så att dessa i en framtid kan beskattas högre än inkomsten på arbete.

 9. Alexander

  ”Den utvecklingen kommer att vända innan valet”

  Du tycker alltså att trenden är stigande för SD? Gör du inte det menar du ju att de kommer att öka innan valet. Hur om helst underkänner du ditt tidigare resonemang. Och den här kommentaren kommer inte med….

 10. Alexander

  ” Jag tycker inget annat än det jag redan skrivit”

  Vilken utveckling är det då som ska vändas? En enkel fråga…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den utveckling jag i inläget anför att vi ska råda bot på – Dvs. se till att offentlig sektor finansieras ikapp så att den är tillräckligt finansierad för att klara framtida utmaningar och utveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.