Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

VK GRANSKAR har gjort ett gediget jobb vad gäller sjuksköterskebristen i Sverige.

VK:s granskande/grävande journalistteam har gjort ett mycket bra jobb i sin granskning av sjuksköterskebristen och lyft frågan om hur det kan komma sig att politiken och politikerna låtit sjuksköterskebristen bli så stor som drygt 45.000 personer trots att saken och den brist som nu uppdagas varit känd för dem i över 20 år.

Den frågan ska VK ha all credit för att ha lyft och därför lyfter jag den ytterligare en gång här och nu – Hur har det kunnat bli så att politiken blundat för en hotande sjuksköterskebrist i drygt 20 år?

Om någon nu eller tidigare aktiv politiker i landstinget eller riksdagen vågar svara på frågan ska jag låta vara osagt och för mig är varje svar från sådant håll en bonus.

Skulden till den uppkomna bristen faller på alla politiska partier och på alla de politiker som verkat historiskt och fram till idag – Med det sagt så avsäger jag mig debatten om vem som ska beläggas med skuld för det uppkomna läget för att istället fokusera på vad alla politiska partier gemensamt kan göra för att lösa det problem man själva skapat.

En sak är dock säker och det är att jag kommer att elda på för att ta reda på varför vad gäller mitt eget parti för att få svar på frågan och även på hur mina partikamrater avser lösa problemet i en framtid.

Det viktiga är dock det som MÅSTE ske framåt – De 45.000 sjuksköterskorna och säkert fler än så måste fram – För mig innebär det massiva övertalningskampanjer och bättre lönevillkor, scheman, arbetsvillkor och anställningstrygghet för de som slutat så att de kan förmås återvända.

Därutöver behöver samma förändringar göras för de som redan idag jobbar som sjuksköterskor – Detta så att de väljer att stanna kvar istället för att sluta.

I kombination med detta ska vi utbilda så många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor det någonsin går och därtill bygga ut lärosätena för sjuksköterskor med fler platser och till fler orter för att lyckas med konststycket att utbilda och rekrytera i kapp den stora brist gårdagens politiker tillsynes mer eller mindre fullt medvetet överlämnat som en skuld till dagens politiker.

För de som väljer att utbilda sig till sjuksköterska/specialistsjuksköterska är min bestämda uppfattning att de ska ske med en ersättning som motsvarar sjukpenningnivån för att göra utbildningen attraktiv.

Möjligen mot motkravet att jobba minst X antal år (lämpligen 2-3 år) som sjuksköterska efter slutförd utbildning utan krav på återbetalning av erhållen ersättning om politiken och samhället skulle se det som ett nödvändigt villkor för denna oerhört viktiga samhällsinsats som måste starta omgående.

För de som är arbetslösa och har en bakgrund som gör dem lämpliga som undersköterskor/sjuksköterskor ska utbildningen bekostas och avlönas med samma ersättning som de erhåller som arbetslösa och arbetssökande – Att använda skattepengar för att utbilda arbetskraft till offentlig sektor är god ekonomi och ska därför premieras.

Slutligen så ska sjukvården förstatligas så att alla framtida kostnader för sjukvården bärs solidariskt av alla landets skattebetalare – Då oavsett av vart de är bosatta och oavsett vart i landet sjukvården ska drivas.

En jämlik sjukvård kan bara uppnås på detta sätt som jag ser saken då dagens system med landsting/regioner innebär att invånare utanför våra 3 storstäder proportionellt betalar betydligt mer för sin sjukvård än de som bor i dessa gör.

Me det sagt vill jag än en gång tacka VK GRANSKAR för den välgjorda och välskrivna artikelserien om sjukvården i länet och i Sverige – Kör hårt och följ inslagen väg – Tillsammans kan vi förhoppningsvis skapa både den opinion och den politiska verkstad som är nödvändig för att lösa problemet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

38 kommentarer

 1. Arg

  ”Vi har en bra politik” brukar många Socialdemokrater använda sig utav. Man undrar för vem? S går mot ett katastrofval och Sd är snart förbi när det gäller väljarstöd.
  Nytt mord i Umeå. Det är nya våldtäktsförsök och mord varje vecka. Djup tragiskt! 🙁

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mord och mordförsök kan aldrig tillskrivas ett politiskt parti direkt utan snarare hur samhällsutvecklingen i stort ser ut.

   Att SD ska gå om S ser jag som osannolikt men däremot ska jag ge dig rätt i att många av mina partikamrater är allt för nöjda och allt för passiva – Alldeles speciellt vad gäller att prata med och lyssna av vilken sorts politik väljarna vill se för att sedan aktivt driva den.

   Det sistnämnda gäller dock inte mig som gör just det – Lyssnar och debatterar med vanliga människor och väljare för att ta reda på vilka av deras hjärtefrågor de tycker jag som socialdemokrat ska driva i kampen för ett bättre och mer jämlikt samhällsbygge.

 2. Kim

  ”Mord och mordförsök kan aldrig tillskrivas ett politiskt parti direkt utan snarare hur samhällsutvecklingen i stort ser ut.”
  Jag trodde samhällsutvecklingen i stort var just det du ansåg att (s) påverkar?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den samhällsutveckling vi lever i idag har påverkats av alla partier – I vart fall av de som suttit i regeringsställning vilket innebär att både alliansen och S bär ansvar för dagens situation.

 3. Anders

  Vad det handlar om är att den offentliga sektorn inte är en attraktiv arbetsgivare, vare sig det är kommuner eller landsting.
  Nu har vi ett läge där det inte bara är sjuksköterskor som saknas. Det råder också en brist på undersköterskor och det är svårt att rekrytera folk eftersom ingen söker sig dit.

  Man skulle kunna tycka att facken skulle kunna utnyttja det här goda förhandlingsläget och ställa lite tuffare krav på arbetsgivaren och då förbättra löner och villkor, men istället är det en kompakt tystnad. En av anledningarna är givetvis att ledande figurer inom fackföreningsrörelsen främst tänker på den egna karriären inom socialdemokratiska partiet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Offentlig sektor är en attraktiv arbetsgivare Anders – Problemet stavas LOV och det faktum att personaluthyrningsföretag använt sig av den för att trissa upp lönerna för de som låter sig uthyras snarare än. bli anställda i offentlig sektor.

   • Fredrik

    Men Anders, det måste betyda att dessa uthyrningsföretag är bättre än facket på att förhandla kring lön eller hur?

    För, en aktör på en marknad skapar inte de bästa förutsättningarna för de anställda eller hur? Om du utbildar dig till ekonom och det enbart finns en arbetsgivare, ja då kan den arbetsgivaren ge dig den lön som arbetsgivaren menar du är värd. Vad du själv anser att du är värd är alltså inte av intresse.

    Jag förstår att du inte vill se detta, men när anställda i Umeå kommun INTE får löneförhandla om de byter arbetsplats – detta då det är Umeå kommun som är arbetsgivare – är ytterligare skäl till varför det behövs motpoler till det statligt/landstings/kommunalt drivna.

    Eller tycker du att lönen är optimal för boendehandlare, undersköterskor m fl som är anställda av kommun och landsting? Menar du att deras lön skulle vara högre om det inte fanns privata alternativ? Hur?

    För en som tydligt inte har arbetat inom vård, skola eller omsorg så känns det främmande när du påstår att du vet hur dessa branscher ser ut. Umeå kommun, din S-styrda kommun anser att de anställda inom funktionshinder LSS inte behöver arbetskläder. Det kostar nämligen pengar. Kratta framför egen dörr före du ber grannen göra detsamma.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det betyder inget annat än att uthyrningsföretagen utnyttjar situationen och låter oss skattebetalare stå för notan Fredrik.

     • Anders

      Det är bara svammel från din sida, precis som vanligt.
      Faktum är att Umeå Kommun styrs av Socialdemokraterna. Förra året gjorde Kommunen en vinst på 259 000 000kr. Det borde alltså finnas pengar till både arbetskläder och bättre villkor för de anställda oavsett om vi har LOV eller inte.

      Men socialdemokraterna är ett arbetarfientligt parti och den facklig-politiska samverkan mellan Sossarna och Kommunal garanterar att inga tuffa krav ställs, inte ens i en högkonjunktur när det finns gott om pengar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är du som ser det som svammel – Anders.

      Att se det så är själva tecknet på en som bara söker ytliga och snabba och populistiska lösningar på komplexa problem utan att förstå att några sådana aldrig existerar om man vill att lösningen ska bli permanent.

      Ska problemen lösas permanent måste man angripa roten till problemet.

     • Fredrik

      Anders:
      Hur förklarar du sämre lön hos Umeå kommun än hos en privat vård- och/eller omsorgsgivare? (Då menar jag sjuksköterskor, undersköterskor, boendehandledare, personliga assistenter t ex).

      Hur förklarar du att lönegapet mellan en sjuksköterska i Umeå kommun och en sjuksköterska hos en privat vård- och/eller omsorgsgivare ökar för varje år? (Det ökar i kronor och ören, således också i procent).

      I din värld Anders så ska dessa sjuksköterskor ha en lägre lön, den lön som Umeå kommun betalar. Det är så man måste läsa dina förslag Anders. För, om du ansåg att den lön som en sjuksköterska i privat vård och/eller omsorg har, ja då borde du stå på barrikaderna och kräva höjd lön för kommunens anställda. Varje dag. Enbart detta borde uppta all din vakna tid.

      Men det för det inte. För du har inte den agendan. Du vill förbjuda människor att själva bestämma över sin vardag och verklighet. I din värld är det fel att som SSK åka till Norge och jobba. Dessa ska stanna i Sverige. Ideallandet Sverige. Moralens land Sverige. Men du själv Anders åkte utomlands och tjänade pengar, inte skit brydde du dig om landet du lämnade för det var viktigare för dig att bli rik. Hycklare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är ju precis det jag förklarat Fredrik när jag påstår att LOV är roten till det onda – Utan den hade lönen varit bättre i offentlig sektor för alla.

   • Bertil

    Exakt. Vad det handlar om är hur man genom retorik och att använda populistiska ord lyckats plundra vårt gemensamma.

    Reformen LOV är en enorm bluff.
    Man har till folket matat ut ordet,
    ”Lagen om valfrihet” som om vi fritt skulle få välja allt i en framtid.

    Vad man borde lagt som tillägg före orden i LOV är ODHP,
    D.v.s Om Du Har Pengar så får du välja allt. Ja t.o.m pigan i RUT
    Entreprenören för stylingen i ROT
    och du kan med pengar välja LOV-s möjligheter gå förbi sjukköer o.s.v

    Så politiker som klubbar sånt här borde åtalas detta för att man inte omtalar vad de reformer som klubbas egentligen betyder. Sen hur många vet ens om vad förkortningen LOV betyder.

    Jag är säker på att mindre än 50% av de som får gå till valunorna vet vad LOV är

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror inte att den vida meningen av LOV – Dvs. att grundmeningen är att tillåta det privata näringslivet att via påverkan av människors val ska få möjlighet att profitera och stoppa skattepengar i de egna fickorna såsom vinst skapad genom marknadsmanipulation likt hyrpersonal inom vården.

   • Anders

    Hade offentliga sektorn varit en attraktiv arbetsgivare hade det inte funnits några rekryteringsproblem. Folk hade stått i kö för att få jobba där! Problemen började för övrigt långt innan LOV:en infördes. LOV i det här sammanhanget ställer saker på sin spets eftersom vi har fler arbetsgivare som konkurrerar om personalen. Hade kommuner och landsting varit attraktiva arbetsgivare hade de stått sig utmärkt i konkurrensen.

    Titta en stund på hur Socialdemokratiskt styrda Umeå Kommun har hanterat sin egen personal inom vård och omsorg. Först hotar man sin personal med uppsägning om de inte skriver på nya anställningsavtal där alla ska jobba heltid, dag, kväll, natt och helg oavsett hur man jobbat innan. Sedan inför man arbete med varannan helg som norm och man inför centralt schemastöd där den anställde tappar kontrollen över sitt eget schema. För att få ihop sina timmar tvingas man ändå jobba väldigt långa pass med delade turer och resurspass där man skickas hit och dit över hela stan. Det är möjligt att du tycker det är så en attraktiv arbetsgivare ska jobba. Jag tycker inte det, och rekryteringssvårigheterna talar sitt tydliga språk.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Rekryteringsproblemen beror i det närmaste i sin helhet på tillkomsten av LOV och därmed möjligheten till personaluthyrning driven av samma krafter som annars driver den som vill tjäna mer än andra på samma arbete.

     • Anders

      Problemen med rekrytering började LÅNGT innan LOV infördes. Men du kanske var för upptagen på annat håll på den tiden. Successivt har det blivit värre. Men grundproblemet är inte LOV utan att dåliga anställningsvillkor blivit ännu sämre. Att just vård och omsorg i Umeå Kommun dras med de sämsta cheferna gör inte saken bättre. Dåligt ledarskap skapar problem….

      Om en socialdemokratiskt styrd kommun i en högkonjunktur och i ett läge där kommunen faktiskt badar i pengar inte förmår att förbättra situationen för de anställda så indikerar det bara att det finns ett ointresse av att lösa problemet.
      Antingen det eller så har inte politiker och tjänstemän den kompetens som krävs för att ändra på saken.

      Om inte nu så när hade Socialdemokraterna tänkt göra något åt det?
      När Konjunkturen blir sämre eller när det saknas pengar?

      Så här ligger det till: förutsättningarna finns och problemet är omfattande. Då är det inte Populism att efterfråga en lösning.

     • Anders

      Återigen. Problemen existerade innan LOV därför kan LOV inte vara orsaken.

      Sedan är det för övrigt ditt eget parti Socialdemokraterna som infört LOV och det finns inga planer på att avskaffa LOV enligt två ledande Socialdemokrater jag talat med. (Ingen annan kommer att lyckas driva igenom en ändring där så länge tunga sossar är för.)
      Partiet i stort kommer aldrig att våga gå till val på att ta bort LOV.
      Dels skulle det skrämma bort ännu fler väljare och sedan saknar kommunen kapacitet att ta över brukare och personal. LOV är alltså här för att stanna!

      Men istället för att låtsas som om LOV är kärnan till alla problem tycker jag du borde presentera en lösning med de medel som finns till förfogande.
      Trots allt finns det pengar i skattekistan och det råder högkonjunktur. Är det kanske så att socialdemokraterna saknar kompetensen att hitta lösningen?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      LOV är huvudorsaken Anders – Utan LOV finns ingen privat arbetsmarknad inom sjukvården.

 4. Alexander

  ”Mord och mordförsök kan aldrig tillskrivas ett politiskt parti direkt”

  Du har tidigare sagt att Alliansen bär skulden till skjutningar i förorterna. Titta i blogghistoriken…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt att både alliansen och övriga partier tillsammans bär ansvaret till den socioekonomiska levnadssituationen som vi har idag och att det specifikt är alliansen som skapat större klyftor i samhället – Titta i blogghistoriken så ser du det Alexander.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På alla goda grunder och därför att det är just det offentlig sektor är – En stabil och attraktiv arbetsgivare vad gäller det stora flertalet även om det på grund av personalbrist finns brister här och där.

 5. Alexander

  Anders

  Är offentliga sektorns löner attraktiva? Arbetsförhållandena för t ex socialsekreterare? Lärare?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De är inte oattraktiva men kan givetvis bli bättre och det är det jag och fler än mig jobbar på varje dag i veckan genom att engagera oss politiskt och genom att arbeta facklig politiskt.

 6. Leif Andersson

  Tolkar ditt inlägg som att du kommit till samma insikt som jag alltid haft dvs att sjukvården ska bedrivas med staten som huvudman och därmed att landstingen/regionerna kan skrotas. Detta innebär i sin tur enorma besparingar enär vi blir av med en massa onödiga politiker och byråkrater. Dessa pengar kan sedan användas för att finansiera en stor del av de sjuksköterskor som behövs.

  • Jonny Disenfeldt

   Tyvärr kommer säkert dessa onödiga politiker och byråkrater att fortsätta att kosta enorma pengar i form av fallskärmar, förtidspensioneringar och nya påhittade arbeten inom det offentliga.

 7. Anders

  Intressant. Noterar följande:
  1.du inte svarar på en enda av frågorna.
  2. Trots att problemen började långt innan LOV infördes har du bestämt dig att LOV är orsaken.
  3. Du klarar inte av att styrka ditt påstående att den offentliga sektorn är en attraktiv arbetsgivare.
  4. Du blundar för att socialdemokraterna bär det största ansvaret för LOV och de brister vi ser i arbetsmiljön vilket är en bidragande faktor till rekryteringsproblemen.
  5. Trots att LOV inte kan avskaffas rent praktiskt har du inga alternativa lösningar.
  6. Du representerar en väldigt liten del av ett döende parti som är på väg mot 20%.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har svarat på dem flera gånger tidigare och vi ska inte lägga krutet på att debattera fragment av sakfrågor med inriktning på den egna plånboken och kortsiktiga samhällsvinster – Politisk debatt ska handla om det politik faktiskt är vilket är ideologi och vilken sorts samhälle vi ska bygga och för vem samhället ska byggas.

   • Anders

    Förstår verkligen inte hur du resonerar.
    I inlägget ställer du själv frågan: ”Hur har det kunnat bli så att politiken blundat för en hotande sjuksköterskebrist i drygt 20 år?”
    Det svar du själv ger är att LOV är orsaken. Det är bara det att LOV kom 2008… Goddag Yxskaft.
    Vi är många som sett problemen med brist på både sjuksköterskor och undersköterskor, och det är en situation som blir värre och värre för varje år. Jag tycker det är skitbra att du tar upp ämnet. Men du har ju inte en enda lösning i sikte. Det är där jag blir bekymrad.
    Jag hävdar att ska man komma fram till en lösning, måste man ha formulerat problemet rätt. Att du själv har ideologiska motiv till att vara emot valfrihet är det som skiljer dina ögon från att se verkligheten som den är.

    Lösningen handlar om att göra sköterskeyrkena mer attraktiva, med en bättre arbetsmiljö och bättre löner, bättre OB och bättre villkor generellt. Av dessa tror jag faktiskt att lönen är den viktigaste faktorn. Även om vi skiter i att förbättra arbetsmiljön tror jag inte det varit svårt att rekrytera undersköterskor om ingångslönen varit på 30 000. Det var med relativt höga löner man kunde rekrytera personal till EKB (ensamkommande). Många kom direkt från gatan och fick löner på över 25 000 i månaden.
    I en kommun som gjort 259 000 000 i vinst finns det uppenbarligen pengar. Genom effektiviseringar och färre administratörer och hitte-påtjänster skulle man säkert kunna frigöra ytterligare 50-75 000 000 på ett bräde utan att det skulle påverka verksamheten. Det som saknas är vilja.
    I alla fall saknar socialdemokraterna vilja. Allt handlar om att pressa ner kostnaderna och genom att försämra arbetsmiljön för de anställda har de skapat en situation där trotjänare och kompetent personal flyr fältet och det saknas folk att ersätta dem med. Eftersom sossarna är de som styr Umeå Kommun håller jag socialdemokaterna ansvariga för detta.

    Du är en teoretiker Anders Forss, som hellre pratar ideologi och sysslar med testuggande än att ägna dig åt de konkreta förslag till lösningar som finns.
    Vi har en akut brist på personal. Det kan man inte lösa genom flum och samtal om ideologi.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förstår du inte hur jag resonerar är det självklart svårt för dig att bemöta det jag skrivit Anders – Sedan är frågan inte ställd till mig själv då jag redan vet svaret på den vilket du ser om du läser det jag skrivit – Frågan var allmänt ställd so ett sätt för övriga att inse hur det faktiskt ligger till.

     Ser du saken ur det perspektivet så kommer du att finna att varje ord av det jag anfört är sant och korrekt.

 8. Alexander

  Noterar att min kommentar återigen inte är publicerad. Enkla frågor som defintivt hör till ämnet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   om de hör direkt till ämnet och till det jag skrivit är du välkommen att repetera dem – De jag kastat har inte hört till ämnet i inlägget.

 9. Alexander

  Anders

  Jag frågade vad du anser vara en attraktiv lön och hur lönerna utvecklats under ert styre…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den frågan har jag redan besvarat Alexander – Inte en utan flera gånger.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.