Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är uppfriskande när det blåser hård motvind för socialdemokraterna.

Ibland blåser det hård motvind när man är en visionär person som driver på för politisk förändring genom att driva egna förslag och metoder till förändring utan att hämta dem rakt ur de förslag som finns i partiprogrammet eller i de förslag som kommer direkt från partiledningen.

Gör man dessutom som jag och hellre söker och bygger stöd hos väljarna snarare än kliar ryggar bland sina partikamrater i ledande ställning kan man vänta sig än mer motvind – För mig är valet mellan väljare och partikamrater oerhört lätt om jag tvingas välja – Väljarnas stöd vinner alltid.

Jag har allltid gillat att kämpa och träna i motvind och i värsta tänkbara förhållanden – Fullt medveten om att detta kommer att gynna mig storligen när vinden vänder – Något som nu visar sig stämma mer och mer för varje dag om jag väljer att tro alla som på olika sätt kontaktar mig.

I bland går det till och med så långt som till att många av de som kommenterar beskyller mig för att vara något annat än socialdemokrat och därtill ofta med tillägget att den traditionella socialdemokratiska politik jag vill se genomförd är lika omodern som omöjlig i vårt tidevarv.

Låt mig därför göra följande tillrättaläggande och därtill i detta inlägg lista varför jag är den jag är och varför jag aldrig kommer att bli eller vara något annat än socialdemokrat.

Min politiska gärning och övertygelse har sitt ursprung i att bara ett samhällsbygge där alla är delaktiga och där stor jämlikhet råder är ett starkt samhällsbygge byggt enligt den svenska modellen.

Det är därför jag i alla lägen står för ett samhällsbygge där alla människor har lika värde och ett samhälle som i allt väsentligt bygger på principen om ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” när samhället byggs och när samhällets resurser ska fördelas.

Under socialdemokratins barndom och storhetstid som varade fram till början av 1990-talet byggde vi den sortens samhälle med stor framgång till en nivå som varande världens ledande och därtill världens mest jämlika land och det under den tid när både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Att vi lyckades med det berodde på att vi anpassade samhällsbygget till den livssituation människor levde i under vid den tidpunkten och använde den till att göra livet bättre för en bred majoritet – Det kan vi göra även i vår tid med ska det lyckas krävs att vi baserar morgondagens samhällsbygge på de levnadsförhållanden som gäller idag.

Tidigare hade många låg utbildning och gick mer eller mindre direkt från skolan till ett liv som arbetare – Därtill var en överväldigande majoritet av alla arbeten utförda manuellt av människor snarare än av maskiner och robotar. Ovanpå det var det ovanligt att kvinnor förvärvsarbetade mm.mm.

Att socialdemokratins historiskt framgångsrika samhällsbygge utgick från detta är självklart – Lika självklart som att det var just därför samhällsbygget blev framgångsrikt.

Lika självklart är det att vi lika framgångsrikt kan återupprepa den historiska framgången givet att vi trogen våra ideal anpassar metoderna till den levnadssituation och de förhållanden som gäller i dagens samhälle.

Det är precis det jag slås för och slagits för allt sedan dag 1 – Ska socialdemokratin ånyo samla de breda massorna krävs ett samhällsbygge av historiska mått där dagens människor precis som dåtidens människor känner delaktighet och förtroende för det som ska uppnås.

Ska det ske måste följande saker förändras i Sverige vad gäller både skattesystem, välfärdssystem och offentlig- och privatsektors samverkan i symbios – Anpassningar vars enda syfte är att anpassa systemen till den samhällsordning som råder nu.

Jag har i tidigare inlägg och kommer under ett antal veckor i nya inlägg att lyfta alla de saker jag listar nedan utan inbördes ordning så att alla kan förstå vad jag efterfrågar – Fram tills dess håll till godo med de stora samhällsförändringar som behöver göras i punktform.

 • En genomgripande företagsreform där alla företag i en framtid blir aktiebolag med aktiekapital från SEK 2 kr eller mer.
 • Stoppad möjlighet att skatteplanera på ett sätt som innebär att vinster uppkomna i Sverige kan skattas i andra länder än Sverige.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen är manuell eller maskinell (Målnivån är en nivå där företagen bär samma procentuella kostnad för välfärdsstatens bygge och drift som de gjorde när i princip alla arbeten utfördes manuellt.
 • Skrotande av alla bidrag/stöd och införande av en skattefri basinkomst lika för alla med startnivån 10.000 kr/månad netto för alla ovan 18 år livet ut.
 • Sänkning av arbetstiden till 6 timmar per arbetsdag med tillhörande lönesänkning.
 • En ordning där balans råder mellan offentlig- och privat sektor och en verklighet där all statlig, regional och kommunal omsorgs och service verksamhet sker i offentlig regi utan privat inblandning.
 • Bygget av ett jämlikt samhälle där människor i sanning ges frihet att styra över sina egna liv utan att storleken på den egna plånboken ska tillåts styra till 100%.
 • Ett utbildningssystem som har livslångt lärande som huvudfokus.
 • Effektiv integration av arbetslösa, invandrade och övriga i samhällsbygget med egen försörjning som huvudfokus.

Ovanstående kan vid en första anblick se pretentiöst ut men min övertygelse är att den positiva trend där fler och fler förstår och ställer sig bakom det jag vill uppnå kommer att fortsätta – Alldeles speciellt så därför att det enda jag försöker åstadkomma är traditionell socialdemokratisk politik anpassad till vårt tidevarv.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

50 kommentarer

 1. Alexander

  Varför ska fokus vara på egen försörjning när det finns en basinkomst? Hur mycket kostar alla förslag? De som jobbar inom lågavlönade yrken ska alltså sänka den klena inkomsten med 25%?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad mina förslag kommer att kosta blir klart med framtiden men att ersätta dagens bidrag med en basinkomst och därtill ha den som grundfinansiering för pensioner, försörjningsstöd, sjukpenning och a-kassa med mera kommer att bli billigare för samhället och skattebetalarna än dagens ordning.

   Följ inläggen och följ debatten så kommer du att se utfallet.

 2. nils johnsson

  Eloge för att du erkänner att 6h arbetsdag måste mötas med lönesänkningar för att fungera. Det är tyvärr många som försöker låssas att det skulle gå att göra utan.

  En fråga där, tycker du att 6h arbetsdag är en rättighet eller en skyldighet? Får man fortsätta jobba 40h i veckan om man vill?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ska vara en rättighet samtidigt som man givetvis själv ska kunna jobba mer om man kommer överens med sin arbetsgivare om att göra så.

   • Brorson

    Det blir ingen eloge från mig. Om AF hade bott och arbetat i Sverige under de senaste 40 åren, hade han vetat vad rationaliseringar kan göra. En arbetstidsförkortning behöver inte alls mötas med en lönesänkning för att fungera. Jag vill tvärtom påstå att en arbetstidsförkortning, som enbart möts med en lönesänkning inte alls kommer att fungera, utan kommer att sluta i kaos. Arbetstidsförkortningen ska mötas med rationaliseringar och spridas ut i tiden, eftersom det tar tid att utbilda arbetskraft till de jobb, som inte kan rationaliseras bort inom överskådlig tid, allt från några veckor till flera år.

    Den största arbetstidsförkortningen i svensk historia var övergången 1920 från en arbetsdag på 12 – 13 timmar (varav effektiv arbetstid minst 11 timmar) till 8 timmar( total och effektiv arbetstid) En procentuellt lika stor arbetstidsförkortning genomfördes i mindre etappar under perioden 1920 – 1970. Herrarna NJ och AF må fantisera bäst de vill, om en samtidig drastisk lönesänkning Enbart under min yrkesverksamma tid före 1970 hade vi kraftiga ökningar av arbetarlönerna samtidigt med nya arbetstidsförkortningar under den perioden

    Efter 1970 har vi inte haft en enda väsentlig lagenlig arbetstidsförkortning, men stora informella arbetstidsförkortningar, speciellt på statstjänstemannasidan och inom läkarkåren.Svenska läkare har lägst produktivitet i västvärlden, mätt i antal patientbesök per avlönad timme.Den konstgjorda läkarbristen har skapat ett mycket dyrbart stafettläkarsystem, som innebär att kompensationslediga läkare arbetar för andra vårdgivare under tid som han borde ha varit på sin ordinarie arbetsplats.

    Under dagen före allhelgonadagen hade jag ett ärende till en statlig myndighet, men blev tillsammans med ett 20-tal asylsökande brutal portat, eftersom slöfockarna hade infört en privat arbetstidsförkortning, utan arbetsgivarens vetskap. De hade inte räknat med att det skulle finnas en svensk bland de väntande, men jag hade drabbats av datastrul.När jag väl fått igång datorn, loggade jag in på Statstjänstemannaförbundets och hittade rubriken ”Maxa din ledighet”.Det var tips om hur man är ”ledig”, när myndigheten – enligt myndighetens egen webbplats – ska ha öppet för allmänheten.

    När arbetslösheten biter sig fast – även för akademiker – finns inte samma intresse som förr att utnyttja arbetstiden effektivt. Betald ledighet på bortaort för trafikpersonal är fel väg att gå. Med 6 timmar normalarbetsdag skulle körtiden i procent av betald arbetstid i stället öka. Men överlag har Sveriges löntagare visat stor uppfinningsrikedom, vad gäller att använda betald arbetstid till annat än arbete.Vi har både lagstadgad betald ledighet, t.ex för facklig verksamhet, och helt oreglerad betald ledighet, t.ex för besök hos bilprovningen. Och dessutom maskera umgänge med arbetskamraterna på arbetstid som ”arbete”.

    Arbetstidsförkortningen ska finansieras genom sänkta kostnader för både den öppna och dolda arbetslösheten (för personer som inte har något jobb att gå till) samt för betald ledighet för privata ändamål,Ingen vet hur stor den dolda arbetslösheten är, Vi har ju dold arbetslöshet just för att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning. Genom att avskaffa de flesta arbetsgivarbetalda ledigheter, samt återinföra 6-dagars arbetsveckan under de första åren, samt skjuta på arbetstidsförkortningen för långtidsutbildade med mycket hög lön, behövs ett tillskott av arbetskraft på endast 5 – 8 % under etapp 1.

    Eftersom en sänkning från 8 till 6 timmar per dag är en arbetstidsförkortning med 25 % är det rimligt att minska den iagenliga rätten till övertid, d.v.s
    utan stöd i kollektivavtal med central facklig organisation från 200 till 150 timmar per år. Reformen ska inte vara ett sätt för arbetsgivare att sänka lönen för en del av arbetskraften genom ”hyvling”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ska skriva om varje punkt var för sig och då kan vi debattera Brorson.

 3. Olle

  Konstigt att du inte har fler som besöker din Facebooksida ,och fler positiva på din blogg ??

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har rätt bra fart på min facebooksida av de som jag vill ska besöka den – Att det mest är de som är kritiska som kommenterar på bloggen är densamma på min blogg som på övriga politiska bloggar.

 4. Jonny Disenfeldt

  Hård motvind?
  Nu ljuger du allt Anders !

  Du har ju nu under mycket lång tid hävdat att socialdemokraterna befinner sig i en uppåtgående trend !!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ljuger inte Jonny – Att vi befinner oss på uppgående står jag kvar vid.

     • Lasse

      Anders ser inte siffror som alla andra, lite som när Löhven ska räkna procent, inte helt ovanligt med både lite 110% och 120% när max är 100%.

      Att det blåser lite motvind är nog en kraftig underskattning.
      Så har typ aldrig legat kring 20-25% hos flera opinioner.

      Samma period 2014 låg S på 32%, så S är nu snart ett 20% parti, hjälper er nog inte att myndigheterna skickar ut en folder till alla svenska hem om hur man förbereder sig under terrorattentat 😀 😀 😀

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det behövs motvind för att draken ska lyfta Lasse – Det är fortfarande 100 dagar kvar till valet och på den tiden kan mycket hända.

 5. Johan Lundgren

  Bra tankar.

  Jag skulle vilja se ett par punkter till
  * En ny facklig struktur som gör det svårare för näringslivet att bryta ut förbund till deras sida, samt lockar deras klassiska klienter att ansluta sig till arbetarna istället.
  * Att Sverige är och har varit ett invandringsland och har blivit ett bättre samhälle utav det och därför ska fortsätta vara det. Bristerna i integrationen åtgärdas delvis genom mer jämlikhet och delvis genom att företag, civilsamhälle och folk i allmänhet får i uppgift att sköta integrationen och att intaget begränsas av deras kapacitet.

 6. Sören

  Lennart Holmlund har ju vid ett flertal tillfällen gjort klart att det finns ingen plats för oliktänkanden inom Socialdemokraterna. Alla ska gilla och följa partilinjen. Ett tydlig exempel var ju när folk byts ut när det ska röstas om AB Bostaden. Varför har vi ens personval kan man ju undra?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Lennart tillhör gårdagen Sören och inom S finns plats för alla då vi har högt i tak i vårt parti.

 7. Måns Lindell

  Jag har tappat målföret. Jag har hört mina S vänner säga du måste kolla in Anders Forss Blogg på VK eller S-bloggar.
  Jag har gjort det , och häpnar.
  Jag har roat mig med att gå igenom gamla bloggposter och sett prov på skicklig härskarteknik på alla de som påpekar sakfel. Men din naturliga disposition , ditt kompensatoriska ego drar dig alltid åt samma håll. Socialdemokratin rasar och är just nu nera på Juholt nivåer. För de av oss som har insyn i Socialdemokratins centrala struktur vet vilken panik som pågår. Alla utom Anders Forss. Vi är på uppåtgång. Vi befinner oss på upppåtgång men tappar hela tiden i opinion. Känns på den logiken.
  Och så här kan man hålla på, om och om igen.
  Den här bloggen är din och ingen annan, men något så pinsamt är det svårt att hitta maken till bland andra politiska bloggar. Jag hittar oändliga påpekanden om att ” jag kommer att få rätt” SD ramlar ur riksdagen eller når 4% på sin höjd och S får 40%. Men verkligheten är annorlunda och människor gör sina egna val. Just nu är det kvinnorna som lämnar S till förmån för…SD. Men S är på uppåtgående…
  Det scenario som ligger närmast just nu, är att bbåde M och SD passerar S under tiden fram till valet i september. Och S förpassas till politikens bakgård. Och det är rätt. Partiet har ingen trovärdighet kvar, det famösa uppträdandet av Stefan Löfven i polemik med Jimmy Åkesson på bästa tittartid är något som inte ens Juholt kunde åstadkomma.
  JUst nu pågår en revolt mot partistyrelsen internt. Du sitter för långt bort för att se det . Men partiet krackelerar innefrån och ut just nu. Men det är på uppåtgång och får säkert 45 % i valet . Vänta bara, sa Anders Forss.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar trots att det du skriver är ett rent personangrepp och inget annat.

   • Bertil

    Stå på dig Anders Forss jag håller med dig även om jag inte håller med i allt övrig. Vi ska få vara olika är det sagt.
    Inlägget son du svarade på är så klart ett personligt påhopp.

    Kör på alltid retar det nån.

   • Olle

    Ser du detta som personangrepp tror jag att du ska fundera på att inte ge dig in i politiken,han har ju fullkomligt rätt.

 8. Thomas Åkerblad

  Din partikollega Johan Westerholm har en mycket intressant genomgång av det sönderfallande s-partiet på sin blogg med titeln ”Socialdemokraternas linje ett, två och tre i valet 2018”. Vilka kommer att överleva? Gråsossarna eller de hippa identitets-sossarna som tycker så synd om hela planetens invånare och anser att alla ska försörjas av Sveriges skattebetalare? Annars står de inte uuuuut!
  https://ledarsidorna.se/2018/05/socialdemokraternas-linje-ett-tva-och-tre-i-valet-2018/

  S-damen Lisa Pelling är ett typiskt exempel å den sista kategorin. På socialdemokratiska Dagens Arena ber hon om ursäkt för Morgan Johanssons ”tabbe” att säga att vi har råd med gratis skolkort för ungdomar eftersom invandringen minskat.
  Detta är ett hemskt uttalande tycker Lisa Pelling: ”Det är en politik som slutar i avgrunden.”
  http://www.dagensarena.se/opinion/lat-inte-ministerns-tabbe-falla-valrorelsen/

 9. Leif Andersson

  Du nämnde ingenting kring beskattning av privatpersoner och deras löneinkomster samt tillgångar. Så jag antar att du är ganska nöjd med nuvarande ordning men att ränteavdrag samt ROT/RUT försvinner kopplat till den fjärde punkten?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag sa i inlägget är att varje punkt kommer att förklaras närmare kommande veckor.

 10. Bertil

  Man kan ju undra hur många som kommer rösta på sossarna och som fått sin sjukpenning indragen.
  Man kan faktiskt fråga sig vem stal våran sjukförsäkring och var är de som av den frossar i skattesänkning eller bidragsavdrag.

  Må säga sjukförsäkringen faktiskt kan bli en del av sossarnas fall.
  Sen inbilla sig att det skulle bli bättre med en högerregim är väl att vara allt för naiv.

  Vi behöver en ny Castro som rensar ut packet som förstört våran sjukförsäkring våra sociala skydd skapat medvetna klassklyftor o.s.v.
  Klart det behövs utrensning det handlar om äta eller ätas och packet som skapat detta sitter själva med sociala skydd högt över taknocken.

  Jag ser bara vänstern som enda alternativ ge sin röst i höstens val.
  Löfven är ingen bra partiledare för sossarna en som utger mycket väsen men liten verkstad.

  Men var finns dem optimala socialistiske ledaren i Sverige Juholt hade rätt ton i sina tal men högerfalangen och högermefia krossade honom.

  Vi behöver en talare som Juholt men ett beteende som Tage Erlander.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med uppmaningen att sluta med uttryck som utrensning och pack.

 11. Alexander

  Trots din övertygelse så valde du den bana som innebar raka motsatsen till det du nu mässar om. Andra får inte göra som du för då är de osolidariska.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte valt någon motsatt bana Alexander – Om något lever jag som jag lär i alla lägen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den frågan har jag redan avhandlat och lyft när jag påbörjade mitt bloggande och min politiska gärning.

 12. Kal Marks

  Är det uppfriskande också när ni förlorar valet? Du har sagt 45 %, vad blev det av det? Börjar du inse sanningen nu. Ni är blott ett marginalparti utan något direkt fotfäste. Er kritik mot SD har totalt misslyckats. Itället för att ni trott er tjäna på den, förlorar ni kapitalt. Ni är inte ens regeringsdugliga längre.
  Vakna!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig spått 45% i detta val Kal Marks men väl 35%+ och än är det inte försent då det bara äri motvind draken lyfter.

 13. Lasse

  Skööööönt..spikrakt nedåt för S.

  24.5% i Aftonbladet / Inizio.

  Men enligt Anders är 24.5% som 35% ????????????????

 14. Olle

  Det är ingen hård motvind det är en orkan och en tsunami som blåser mot S . Men tyvärr går det ju för bra för SD också och det är på grund av all propaganda både S och M skapat. Har sagt det förrut och säger det igen S är saltade inför valet.S måste moderniseras inte som du säger backa ,de väljare som tycker detta de existerar inte längre. Ditt snack om Palme är passé ,det är andra tider nu .

   • Anders

    Draken lyfter i motvind. Men sossarna har ju medvind säger du. Skämt å sido. Sossarna går mot sitt sämsta val någonsin. Det är rena katastrofsiffrorna och inget tyder på en vändning.
    Sossarna är ingen drake utan ett sänke, ett ankare som kastats överbord. Går inte att få något sånt att flyga hur gärna man än vill…

 15. Alexander

  Anders

  Åtetrigen, du kan få rätt om valet. Däremot undrar jag om ALLA parametrar visar på 35% för Socialdemokraterna och 10% för SD? Varenda tecken pekar alltså i den riktningen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När valet är över vet vi – det finns fortfarande tid att vända trenden.

   • Jonny Disenfeldt

    ”det finns fortfarande tid att vända trenden”

    Nu förstår vi som läser din blogg inget…

    Du har ju månad efter månad sagt att S befinner sig i en uppåtgående trend och SD i en nedåtgående trend. Detta budskap har du pumpat ut i över ett år.

    Vad är det för trend som ska vända menar du ????

   • Anders

    Teoretiskt sett finns det tid att vända trenden.
    Men eftersom S tappar i mätning efter mätning och inte ändrar sin valstrategi talar givetvis allt för att S inte kommer att vända. För varje vecka som går nu tappar S ytterligare och det gör situationen bara svårare och svårare.

    S har heller aldrig lyckats med någon sådan vändning under en valrörelse och att de skulle kunna vända nu förefaller orealistiskt.

    Det finns alltså inget som talar för en vändning. Snarare tycks S vara trötta och mätta på att regera. Löfven agerar förvirrat i debatt efter debatt och tycks inte vara närvarande. Partiet har inte nått ut med sin egen politik utan talar främst om hur Alliansen jobbat under de två mandatperioderna innan. (som för övrigt sammanföll med en global lågkonjunktur). Det framstår inte som seriöst.

     • Brorson

      Så var budgivningen om valresultatet i full gång igen. Låt mig därför lämna ett par egna bud.reg

      S kommer att få minst 30 % om partiet lova att det inte blir någon ny regeringsperiod för Mp. Av de nya S-väljarna kommer 4 % från SD och 1 % från M. SD kommer att tappa totalt 5 %, eftersom man även kommer att tappa 1 % till V. Det finns gott om väljare med vänsteråsikter, som proteströstar på SD mot regeringens Mp-inspirerade högerpolitik.

      Om S dessutom lovar att det inte blir några ministerposter till C i en blocköverskridande S-ledd regering kommer S att få minst 32 % i valet. SD kommer i så fall att tappa ytterligare minst 1 % till S. V kan väl i det läget ta ytterligare någon procent från SD. SD kommer i så fall att få ett något sämre valresultat 2018 jämfört med 2014. Många SD-väljare kommer att ställa sig frågan ”Vad ska vi nu ha SD till”?

      Om Löfvén vill sänka väljarstödet för SD ytterligare, gör han det bäst genom att slänga ut vänsterextremisterna ur sitt eget parti. Dessa skränfockar med sina stora mediala megafoner sprider ju ut tvivel om att S i regeringsställning verkligen kommer att genomföra vad man har lovat.

      Om Löfvén och Kristersson var för sig men före valet deklarerar att de inte utesluter bildande av en tvåpartiregering bestående av S + M, om valresultatet så skulle kräva, skulle det säker bli en i förväg svåröverskådad turbulens bland väljarna, men det mest sannolika valresultatet skulle bli att dessa båda partier får sammanlagt 51 – 55 %.

      Väljarna vill ha realism och handlingskraft, inte utopier av vare sig nyliberalt eller socialistiskt slag. utan ”Tillsammans löser vi problemen utan att besväras av ideologiska skygglappar.”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.