Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Framtidens skattesystem enligt min syn på saken.

I gårdagens inlägg lovade jag att under den närmaste tiden klargöra för de systemförändringar jag anser är nödvändiga för att skapa förutsättningar som ligger i takt med hur dagens samhälle ser ut – Ska samhällsbygget lyckas och ska samhällsbygget ha människornas förtroende måste det byggas på ett sätt de kan förstå och relatera till

Med det gjort påstår jag både i dagens och i gårdagens inlägg att socialdemokratin på nytt kommer att gå en ny storhetstid till mötes – En ny storhetstid därför att socialdemokraterna på nytt för en politik som samlar en majoritet av människorna bakom sig.

Innan jag skriver vidare vill jag än en gång klargöra att alla mina förslag har en enda gemensam nämnare – Ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Första punkten i den lista jag publicerade igår handlade om skatter och beskattning för både företag och privatpersoner och nedan ska jag därför förklara hur jag tänker och varför jag tänker som jag gör.

För den som hade väntat sig exakta matematiska uträkningar i ämnet så är säkert detta inlägg en besvikelse men exakta beräkningar kan komma senare efter det att vi fattat det viktigaste beslutet – Beslutet om hur skatterna ska fördelas mellan företag, företagsägare och privatpersoner.

Låt oss därför börja med företagen där jag baserar min åsikt på följande ståndpunkt.

 • All skatteplanering som innebär att skatt på vinster gjorda i Sverige inte beskattas i Sverige ska stoppas vilket kan göras med enkla medel – Att företag likt SCA med flera kan undvika beskattning i Sverige och byta svensk bolagsskatt på ca 20% mot 3 promilles skatt i t.ex. Nederländerna är fel.
 • Dagens företag ska precis som fram till 1980-talets mitt procentuellt bidra och betala lika mycken nu som då för bygget av välfärdssamhället – Något som innebär att arbetsgivaravgiften ska slopas till förmån för en produktionsavgift som utgår oavsett produktionsmetod då bara en sådan syn på beskattning leder till ett läge där vinsterna av allas arbete fördelas mer jämlikt över alla samhällsmedborgare.
 • Slutligen vill jag se en företagsreform som innebär att alla företag är Aktiebolag med ett aktiekapital som startar på så låg nivå som 2 kronor – Då för att likställa Sverige med de villkor som i princip tillämpas av resten av världen – Då för att alltid göra skillnad mellan företagets plånbok och den privata plånboken.

På den privata sidan är saken än enklare för att få till en bättre beskattning.

 • Skatten på passiva kapitalinkomster ska alltid vara högre än skatten på arbetsinkomster.
 • Återinförd förmögenhetsskatt och en återinförd arvs- & gåvoskatt.
 • Återinförd fastighetsskatt
 • Utfasning av alla räntesubventioner i samband med bostadsköp/bostadslån.
 • Kapitalskatten noll på förmögenhetsskatt på förmögenheter som understiger ett visst belopp – T.ex. 250.000 kronor.
 • En mer progressiv skatteskala som innebär att de med de högsta inkomsterna alltid betalar mest i skatt både procentuellt och i kronor och ören.

Enkelt och kristallklart eller hur?

Vill du debattera ämnet är debatten härmed öppen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

31 kommentarer

 1. Christer

  Vi tackar högre makter för att du inte kommer få någon beslutande post efter valet, Anders. Det här blogginlägget visar bara hur ofantligt långt ifrån verkligheten du trots allt är.
  1. Du vill höja skatten för investeringar (för att du skulle vilja SÄNKA skatten för arbetsinkomster kan vi ju förutsätta att du aldrig kommer att förespråka). Detta medför att allt färre är beredda att satsa kapital i företagande, vilket i sin tur för med sig ett minskat företagande. Du fullföljer alltså din linje att vi ska ha mindre investeringar=lägre konjunktur=färre arbetstillfällen=ökad arbetslöshet=större krav på bidrag och samhällsstöd=ökat skattekrav på företag och arbete. Socialism/kommunismlinjen.
  2. Du vill öka statens möjligheter att konfiskera individers REDAN BESKATTADE kapital. Det är ren stöld.
  3. Se svar på punkt nummer två, samt att du på detta sätt bidrar till att tvinga människor från sina bostäder, då dessa i många fall beskattas hårt.
  Din politiska strävan är fullständigt livsfarlig för det svenska samhället, och vi kan bara skatta oss lyckliga att du och ditt parti går ett katastrofval till mötes.

   • Krister

    ”2. Du vill öka statens möjligheter att konfiskera individers REDAN BESKATTADE kapital. Det är ren stöld.”

    Kan man kalla det nåt annat?

  • Michael Rönnlund

   Christer – du säger –

   3. Se svar på punkt nummer två, samt att du på detta sätt bidrar till att tvinga människor från sina bostäder, då dessa i många fall beskattas hårt.

   Jag utgår ifrån att du menar att villor och bostadsrätter beskattas hårt. Hur kan du vara så vilseledd?

   I dagens Sverige beskattas hyresrätten betydligt högre. Skillnaden kan vara så stor som 2000-3000 kr per månad. Att utjämna skatten på dessa olika boendeformer kommer att ske efter valet, tex kommer ränteavdragen att fasas ut.

   Här är en väldigt läsvärd artikel i ämnet –

   I grunden beror omläggningen av kreditreglerna på en berättigad oro för hushållens skuldsättning. Som om vi drabbas av en stor ekonomisk kris med arbetslöshet och/eller radikalt höjda räntor skulle kunna leda till att en ekonomisk nedgång förstärks om hushållen får svårt att betala sina lån och räntor. Men samtidigt leder alltså åtgärderna till att bostadsbyggandet faller, som politikerna annars har sagt måste öka.

   Allt sedan den offentliga statliga bostadsfinansieringen fasades ut under krisen på 90-talet har bostadsfrågan överlämnats till hushållen och privata aktörer. Allmännyttans manöverutrymme vad gäller hyresrätter har också begränsats. Staten som tidigare såg till att bostäder kunde byggas med förmånliga lån och subventioner drog sig till tillbaka. Och överlämnade ansvaret på marknaden.

   Bostadsbyggandet de senaste åren speglar den ekonomiska utvecklingen i Sverige generellt. Det har byggts mycket för dem med höga inkomster och lite för dem med låga inkomster. De flesta har fått det bättre i Sverige de senaste 20 åren, en liten grupp har fått det sämre och en mycket stor grupp har fått det mycket bättre. De som har ägt sina bostäder har kunnat dra ekonomisk nytta av de långa räntorna och den snabba värdeökningen. De bor också i allmänhet relativt billigt, och har i många fall skaffat sig en egen förmögenhet.

   Hyresrätten har blivit ett dyrt boende, särskilt som hyran i nya hyresrätter i praktiken sätts som ett slags marknadshyra (det kallas presumtionshyra). Samtidigt bor stora grupper trångt, ungdomar har svårt att få sin första lägenhet och flytta hemifrån.

   Allt detta hänger samman med det låga bostadsbyggandet och de höga bostadskostnaderna, som tillsammans drivit upp prisbilden. Vi ser helt enkelt nya eller nygamla sociala klyftor i spåren av 90-talets systemskifte och som resultatet av bristen på politik. De nya kreditreglerna löser inte detta. Det leder bara till att personer med låga inkomster utan eget kapital får svårare att skaffa sig ett eget ägt boende och minskar den sociala rörligheten i boendet.

   I grunden handlar det om att politiken återigen men på ett nytt sätt måste se till behov och efterfrågan kan mötas på bostadsmarknaden. Lösningen är inte att bygga »billiga lägenheter« för de som har låga inkomster, utan hitta ekonomiska modeller som gör det möjligt att fördela kostnaderna för boende och byggande över lång tid, mellan generationer, regioner och mellan grupper.

   Fram med de sociala bostadspolitiska ingenjörerna! Alla ska ha rätt till ett bra boende. Men det handlar också om vilket samhälle vi vill ha och leva i. Bostaden måste återigen definieras som en välfärdsfråga. Det är bara staten och politiken i samverkan med kommunerna som kan ta det ansvaret. Efter 20 år av marknadsstyrt bostadsbyggandet är tiden inne för ett system- och perspektivskifte.

   http://www.dagensarena.se/opinion/bostaden-ar-en-valfardsfraga/

   Fundera på det här och dra sen en slutsats om den framtida bostadsmarknaden –

   Lösningen är inte att bygga »billiga lägenheter« för de som har låga inkomster, utan hitta ekonomiska modeller som gör det möjligt att fördela kostnaderna för boende och byggande över lång tid, mellan generationer, regioner och mellan grupper.

   Villa- och bostadsrättsägare kommer få det tyngre vilket är helt naturligt.

 2. Bertil

  Jag tror fast jag inte vill det. Sossarna heller ska förlora höstens val.
  Jag tror det blir en konjukturnedgång arbetslöshet som sällan skådats

  Skulle sossarna vara i makt när det sker då kommer man under lång tid kanske aldrig få makt.

  Vinner högern och de får ta smällen av höjda räntor boprisfall ich arbetslöshet
  Då först kanske folket fattar att socialism är det enda rätta.

  Samtidigt kommer jag rösta död att en vänsterpolitik kommer i makt men måtte man då slippa stora problem som Nyliberalism skapar.

  • Sven

   Det är inte politikerna som tar smällen vid en nedgång. Det är folket.
   Och tuffaste smällen kommer mot de svagaste. I synnerhet om m är vid rodret. Och i baksmällan har man sedan sålt ut allt av värde.

  • Jonny Disenfeldt

   Bertil – Det som händer under nästa djupa lågkonjunktur blir med stor sannolikhet ett ekonomiskt blodbad i Sverige med extremt hög arbetslöshet. Arbetslösheten är ju redan idag under brinnande högkonjunktur mycket hög. Vi vet att runt hörnet väntar flera hundra tusen anhöriginvandrare som även de kommer tatt hamna i arbetslöshet och utanförskap.

   De som är skyldiga för situationen nu och det som kommer att ske är den nuvarande regeringen som bäddat Sverige för detta scenario. De har brutit samhällskontraktet och påbörjat raserandet av det svenska välfärdssystemet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är och förblir Socialdemokrat Fredrik – Att jag sedan vill flytta mitt partis politik till vänster är helt korrekt iakttaget.

 3. Bertil

  problemet med pengar är att det endast alstras av mänskligt arbete.
  Just den biten måste man först titta på.
  Är det rimligt i tider när maskiner som blir allt mer producerande inte får en lön som sedan går till folket.

  Sen att klassklyftor ska förhindras så långt det är möjligt anser jag är självklart.

  Men denna självklara solidariska politik slogs sönder ordentligt när Moderater tog makt med småpartierna som inte hade npt säga till om förutom Maud O
  Som utropade efter valvinster 2006
  ” Nu är det de rikas tur bli rikare”

  Jag anser mer av Castros fattigdomssolidaritet behövs
  Men den som för en sådan politik lär bli utsatt av de som ser möjligheterna ta från det dukade bordet.

 4. Jonny Disenfeldt

  Ser ut som vänsterpartiets ekonomiska politik i stora drag, inte socialdemokraternas. Du har valt fel parti.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är denna ekonomiska politik vi socialdemokrater kommer att anamma i en framtid Jony.

 5. Krister

  ”En ny storhetstid därför att socialdemokraterna på nytt för en politik som samlar en majoritet av människorna bakom sig.”

  Nej. Alla kan se att det är en nedåtgående trend
  men om du inte håller med så förklara gärna varför, Anders.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Läs det inlägg jag skrivit i ämnet Krister så har du svaret på dina frågor.

 6. Alexander

  Hur ska du kompensera ”vanligt folk” för avskaffat ränteavdrag och återinförd arvsskatt och gåvoskatt?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det får du veta när helheten presenteras Alexander – En basinkomst på 10.000 kronor netto per månad är ett verktyg.

 7. Alexander

  ”På inget sätt”

  Du menar alltså att låginkomsttagarna betalar mer i skatt både procentuellt och i kronor? Den statliga inkomstskatten existerar inte?

  ”Det får du veta när helheten presenteras”

  När blir det då?

 8. Alexander

  ” För många av dem alltför lite”

  Fast de betalar ju mer än de med lägre inkomster, eller hur? Både i procent och kronor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.