Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

EU måste bli mer jämlikt om unionen ska överleva på lång sikt.

Dagens inlägg har sin botten i de många inlägg jag tidigare gjort om läget i EU och EU-parlamentet. Därutöver hämtar jag inspiration från Thomas Pikettys slutsatser och sanningar om läget i EU.

Sverige behöver liksom många andra mindre länder EU för att klara sig samtidigt som det är ett problem att Tyskland och Frankrike i sådan hög grad dominerar hur EU ska agera vilket i mina ögon gör EU odemokratiskt.

För egen del har jag under ganska lång tid argumenterat för att EU är odemokratiskt och för att EU helt domineras av en tysk nyliberal politisk agenda och en starkt tysk influerad Europeisk Centralbank ECB som dessutom ligger i Tyskland.

Jag har framfört kritik därför att EU’s inriktning för närvarande åsidosätter demokratiska spelregler och att EU i allt för stor utsträckning ensidigt gynnar de redan rika och att detta leder till ökad ojämlikhet i EU.

Tittar vi på några av Thomas Pikettys konstateranden och sanningar blir detta ännu mer uppenbart. I hans bok med titeln ”Kan vi rädda Europa?” säger han bland mycket annat följande:

 • Att EU är världens största ekonomi med en samlad BNP på 15.000 miljarder euro om man lägger ihop alla EU länder.
 • Att EU medborgarna är rikast i världen.
 • Att alla EU länders samlade statsskulder är 10.000 miljarder euro samtidigt som de samlade privata förmögenheterna bland EU’s medborgare är 50.000 miljarder euro.
 • Att det i själva verket är så att EU’s medlemsländer är skyldiga sig själva hela det belopp som kallas statsskuld om man ser till hela EU.
 • Att de privata förmögenheterna hela tiden växer trots att BNP tillväxten under rätt lång tid stått mer eller mindre stilla.
 • Att en enkel liten förmögenhetsskatt skulle rätta till alla statsskulder om bara viljan fanns.

Så långt Pikettys konstaterande av reella fakta som inte kan ifrågasättas därför de är just en beskrivning de faktiska omständigheterna vad gäller ekonomin i EU.

Utöver detta ställer han en hel del frågor som i sak borde vara ganska lätta att förstå och fatta beslut om.

Han frågar sig bland annat följande:

 • Varför EU använder sig av ett system där stater ställs mot varandra och utelämnas till en verklighet där en privat finansmarknad sätter olika räntor på stater utan annan anledning än att man kan göra detta?
 • Varför man ska ha olika riskbedömning och olika hög statslåneränta i länder som har gemensam valuta?
 • Hur EU kan tillåta dagens system som verkar i omvänd riktning och skadar många EU länder – Ett system som istället för att skydda enskilda medlemsländer från spekulation genom sin uppbyggnad uppmuntrar finansmarknadens aktörer att göra precis detta?
 • Hur man trots att man har en gemensam valuta euron – och därmed har avsagt sig rätten att som land devalvera fortfarande inte har en gemensam statsskuld och därmed gemensamt ansvar för att reglera densamma?
 • Varför staternas ränta inte är gemensam eftersom man har en gemensam valuta?

Som ni ser är även frågorna många – Dessutom oerhört viktiga och väl värda att fundera på.

Därför håller jag helt med Thomas Piketty i hans uttalande om att alla statsskulder som överstiger 60% av BNP ska gå till en gemensam eurostatsskuld och sedan betalas via en gemensam bolagsskatt eller förmögenhetsskatt.

Piketty ska ses som en pragmatisk reformist snarare än en skattehöjare – Hans grundtes handlar inte om att höja skatter utan om att han förordar skapandet av ett mer progressivt skattesystem som innebär att de som har mest betalar mest i skatt – Detta tillskillnad från dagens system där de som har mest betalar minst i skatt.

Precis som jag tycker Piketty att det är fel att de som har tillräckligt mycket pengar ska kunna skatteplanera och mer eller mindre undvika skatt genom att använda länder som Luxemburg och Nederländerna som gateway för att föra vinsterna vidare till skatteparadis.

Dessutom vill Piketty införa en gemensam bankskatt inom euron och skapa gemensamma euroobligationer. Han förordar även bildandet av av ett gemensamt budgetdepartement över eurozonen.

Vad Pikkety förordar är en väg att via ekonomiska reformer och skatter skapa ett mer homogent och jämlikt Europa En strävan sammanfaller med min egen strävan och jag kommer därför att anamma hans förslag rakt av och göra allt jag kan för att detta ska bli verklighet.

Pikettys förslag är därför bra och annorlunda – Han förordar inte ett nej till EU – Snarare ett annat sätt att strukturera saker inom EU.

Självklart förstår jag att hans förslag kan vara oerhört svåra att köpa för eurozonens medlemsländer och dess lokala parlament – Dock är den stora frågan om de inte redan sitter i samma båt redan nu? Den enda skillnaden är att man med dagens system bara får de dåliga bitarna som blir resultatet när ett land är så dominerande som Tyskland är i dagsläget.

Med dagens system vill Tyskland och Frankrike ha alla vinster av systemet samtidigt som man vill sprida kostnaderna för att skapa dessa vinster på resten av eurozonens medlemmar.

Därför är Pikketys förslag vägen till ett annat sorts Europa med en annan sorts politik – Ett mer jämlikt och välmående Europa präglat av demokratisk socialism byggd på värdegrunder som sätter kärlek – solidaritet – alla människors lika värde främst i samhällsbygget Europa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

47 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  EU likt allt annat har en begränsad livslängd och ett bäst-före-datum.
  För Englands del är det nått och det närmar sig för länder som Sverige.

  Du skriver :
  ”Därför håller jag helt med Thomas Piketty i hans uttalande om att alla statsskulder som överstiger 60% av BNP ska gå till en gemensam eurostatsskuld och sedan betalas via en gemensam bolagsskatt eller förmögenhetsskatt.”

  Så de politiker och länder som kraftigt misskött sig ska få sina skulder betalda av de som skött sig…

  Den sortens tänkande kommer att snabba på processen att bryta sönder EU.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Den ordningen borde ha gällt ända sedan EU bildades.

 2. Fredrik

  Presentera kritiken mot Piketty också så att läsarna kan bilda sig en uppfattning om vad som verkligen är sant och inte.

  Att som du Anders så lättvindigt påstå att Piketty alltid för fram sanning i sina böcker är inte alls oemotsagt. Hans teorier och metodik har kritiserats av många, från marxistiska ekonomer till rätt högra Finacial Times.

  Och ett problem med Piketty som jag ser det är att han aldrig förklarar VARFÖR situationen är som den är idag i detalj utan istället väljer Piketty att vidlyftigt berätta om hur lösningen ska se ut – helt utan en förståelse varför vi är där vi är idag. Lägg därtill att Piketty inte heller kan ge en ”garanti” om att samhället inte kommer tillbaka till samma plats som idag, även om vi väljer hans väg att gå – vilket fått många erfarna sociologer och ekonomer att föra fram kritik mot honom. Detta visar du inte på, varför?

  I en jämförelse med dagens system och Pikettys teori i länderna Sverige och Sydafrika så går det inte att säga att Pikettys teori skulle fungera, i något av de två länderna. Istället förs de bägge ländernas egna regler/lagar som mer viktiga för att nå jämlikhet än Pikettys teorier.

  Så nej, sanningar för han inte fram. Inte mer än den statistik han presenterar kring de olika ländernas BNP, statistik från världsbanken samt uppgifter om enskilda individers förmögenheter. Och säg mig Anders, om nu Pikettys teorier är sanna – varför är det inte samma rika människor idag 2018 som det var 1978? Av de 1000 rikaste 1978 är cirka 10% av dem kvar på samma lista idag. Det betyder att cirka 90% är nya på listan, men det stämmer inte med teorin som säger att de rika blir rikare, inte bara som grupp utan också på individuell nivå och att det är den fria marknadens ”fel”. Så, om 40 år ser listan annorlunda ut igen, vilket ytterligare kommer att spä på myten om det som Piketty predikar – och som du med hull och hår köpt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är igen recensent Fredrik utan använder mig av Piketty därför att jag tycker han står för sunda ekonomiska teorier och idéer.

   • Fredrik

    Du säger att du inte är en recensent, men du påstår i ditt inlägg att Piketty för fram sanningar. I ditt svar till mig så ändrar du dig och påstår att det nu är teorier och idéer. Så, vad är det? Sanningar eller teorier och idéer?

    När du sedan vill förtydliga ditt ställningstagande kring denna magnifika ekonom så väljer du bland annat att säga: De privata förmögenheterna i världen har stadigt ökat. Detta måste vara ett av de mest patetiska försök att ”bevisa” sin politik ur ett ekonomiskt perspektiv Anders. Som ekonom, vilket du påstår dig vara MÅSTE du veta detta. För, de privata inkomsterna i världen har OCKSÅ stadigt ökat.

    Och, man behöver inte vara ekonom för att se den röda tråden Anders. För, ingen ekonom (inte ens Piketty) i världen menar att summan alltid är densamma. Tvärtom förespråkar faktiskt Piketty att summan, varor och tjänster, ska öka – vilket är en direkt motsägelse till argumentet att de privata förmögenheterna i världen stadigt ökar.

    Inte ens i den mest extrema socialistiska form av ekonomi är summan densamma, detta då bl a du Anders vill se 30 miljoner människor i Sverige och 10 miljarder människor eller fler i världen. Detta skulle till slut betyda att antingen måste du välja mellan att kontrollera att befolkningen INTE växer eller att summan ökar så att fler människor kan leva på jorden. Att välja båda går bara till en viss gräns, sen tar det stopp – Piketty vet detta men tar aldrig upp det sina teorier. Varför? Ja, kritiker menar att Piketty enbart vill ”lösa” dagens problem. Morgondagen är av icke-intresse.

    Så åter igen. Är det sanningar eller teorier och idéer som Piketty för fram? Som du menar är bra?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Nu ska vi inte ägna oss åt att märka ord Fredrik vilket du verkar ha en förkärlek för.

     Piketty har sunda idéer och teorier för hur EU ska lösa sina ekonomiska problem – Därtill en väl genomtänkt och genomargumentarad plan

     • Fredrik

      Anders, det är inte att märka ord. Teorier och idéer är en sak, sanning är något helt annat.

      En sanning är samma för alla. För dig, för mig, för hela världen. Teorier och idéer däremot är precis tvärtom. Dessa är individuella och framtagna ur någon enskild/as perspektiv och kunskap/erfarenheter samt utifrån deras individuella önskemål. Detta är INTE att märka ord.

      Att du Anders inte förstår detta är ett problem, inte bara för dig personligen och din trovärdighet, utan också på det du påtalar/anför. Men, vill du inte vara trovärdig så är det din ensak. Men, då ska du inte heller bli irriterad när du får kritik.

      Åter till Piketty. Varje sann forskare, oavsett inriktning, måste förstå det bakomliggande för att få fram en trovärdig modell för att lösa ett problem. Detta är huvudkritiken mot Piketty. Det finns i princip ingen förståelse till varför vi är där vi är idag, och utan denna förståelse så finns en stor risk att alla försök till förändring leder tillbaka till samma punkt. Med andra ord, då fungerar inte teorin.

      Men, du vill inte ha andra åsikter än dina egna så det spelar ingen roll vad vi andra säger. Vi kommer alltid ha fel. I din värld finns människor som har rätt och så dom som har fel. Det är din ideologi Anders och det är också därför du aldrig kommer bli vald.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Då är min fråga till dig vem som bestämmer vad som är sanning Fredrik – Är det möjligen så att du anser att det är du som ska avgöra det?

 3. Jan

  Högtflygande planer. Piketty var en modeekonom i vänsterkretsar för något år sedan. Det är väldigt tyst om honom nu. Det beror på att invandringsfrågan upptar allt fokus. Och den har han inget svar på. För övrigt så dominerar högerregeringar i Europa nu. Såväl i väst som i öst.

  En annan sak jag noterar är att den vänster som tidigare var EU-skeptiker kramar om EU som vore det en frälsare. EU-kritiken verkar helt och hållet bortsprungen. Det enda parti som tydligt markerar mot EU är Sverigedemokraterna. Kanske därför S har blivit EU-kramare?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Pikkettys teorier utvecklas hel tiden och snart har vi honom och den grupp han företräder i rampljuset igen.

 4. Krister

  École normale supérieure (Paris) är den skola han gått i och det
  är inte på din nivå och inte på de flestas,,,
  Ett av de elituniversitet som Frankrike spottar ut sin överklass.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det må så vara men trots det så har han sunda ekonomiska teorier och idéer.

 5. Bertil

  Bidragsavdrag i mängder
  Man får bidrag för hemhjälp flr läxläsning åt sina barn, ja så var det ett tag. Man få bidrag för styling, för elcyklar för gräsklippare flr nya bilar
  Man betalar knappt nån skatt för avkastning och man skriker om sänkta skatter. Allt detta gäller i princip se som inte jobbar utan driver på andra att de ska jobba.

  Var det detta EU vi ville se. Där man utförsäkrar sjuka sänker låglöner
  Sätter fattiga mot fattiga och tar över alkt vårt gemensamma som gör oss alla fattigare.

  När Reinfeldt utförsäkrat sjuka,sänkt a-kassa, försvagat facket utbrast han!!

  ”Väldärden har stärkts ”

  Är det så framtiden med EU ska se ut
  Där råa kapitalister ska trycka ner den lilla människan och ta allt själva.

  Nä jag säger som jag alltid sagt vi behöver mer av Castro och mer utrensning
  Det empatilösa packet kommer angripas det är ohållbart sätta unga i skuld medan kapitalister rullar tummarna och kapitalet används till att öka produktion sparka folk, öka vinster. Samtidigt som reallöner och sociala skydd blir allt lägre.

  Det är bedrövligt du ska måsta tjäna 24000 kr/mån för att kunna betala kontantinsatsen till en etta.

  Detta samtidigt som man gett manna från himlen till rika som kan spekulera mer än någonsin på börsen och knappt betala skatt, jag tänker på ISK
  en vanlig löntagare har fullt upp betala lånen medan kapitalister bara leker och undslipper all arbetslinje.

  Klart detta är ohållbart . Ju mer klassklyftorna ökar ju närmare kommer en förändring men det kanske måste till ett krig från fattigare grupper där sabotage blir stridsmedlet

  Det finns massor i Samhället som är sårbart och som kan lamslå länder om
  Sabotagetrenden blir poppis.

  • G-A Karlsson

   Mina barn avläste situationen på bostads-”marknaden” helt korrekt för över 10 år sen. De var chanslösa redan då. Tåget hade redan gått och lämnat dem på perrongen. Det kommer inga fler tåg på den stationen.

   Resultatet blev i stället att de emigrerade.

 6. Andreas

  Förslaget är helt omöjligt, Lissabon fördraget, artikel 125 är bara ett exempel:

  ”1. The Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project.”

  Just denna artikel tillkom på initiativ av Tyskland, som ett avgörande villkor för att överhuvudtaget införa Euron. Ska man bara strunta i det?
  Vad kanske vore bättre vore om man (EU) för en gångs skull frågade folket (folkomröstningar i varje medlemsland) om de verkligen vill bli en del av en federal stat?

   • Andreas

    Ditt svar är lite Goddag yxskaft då man bevisligen inte är överrens. Hur ska man bemöta Tysklands insisterande på Artikel 125? Frångå denna och Euron/Lissabon bryter mot Tysklands konstitution. Har du något svar?

    Vad tycker du om att förankra förändringarna med folkomröstningar i varje land? EU lider av ett massivt demokratiunderskott.

    Jonny har rätt. EU har löpt linan ut, man skulle ha nöjt sig med EG.

   • Fredrik

    Ytterligare en politisk floskel. Så klart allt är möjligt att förändras om man är överens. Men den viktiga frågan svarar du inte på.

    – Vilka Euroländer är villiga idag att förhandla om denna del i Lissabonfördraget?

     • Fredrik

      Anders, tror du att jag är totalt hjärndöd?

      Du svarar på en fråga som jag inte ställt i tron att jag ska släppa detta. Fegt.

      Min fråga var: Vilka länder i Eurozonen är idag redo att förhandla om denna del i Lissabonfördraget?

      Svara på den. Om du kan/vågar.

      Jag är således inte intresserad av vad du anser att dessa länder borde göra utan enbart min fråga. Rakt av.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har svarat vad jag tror länderna är beredda att göra och därmed avgivit mitt svar på din fråga.

     • Andreas

      Så jag ska tolka ditt svar som att du ”vet” att Tyskland är beredda att svänga 180 grader, kasta kraven man haft de senaste 5 åren på Grekisk budgetdisciplin överbord (genom att villigt finanisiera Grekiska budgetunderskott á la Picketty). Inte bara det, Tyskarna är dessutom beredda att bryta mot sin egen grundlag, och trotsa sin egen författningsdomstol, vilket skulle innebära den största politiska krisen i Tyskland sen andra världskriget?

      Är nyfiken på var ifrån du får denna information Anders. Ett sakligt svar skulle uppskattas. Valresultatet i Tyskland tyder nämligen på motsatsen…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Även Tyskland är i situationen att EU-lagstiftning står över de egna lagarna Andreas.

     • Andreas

      Nu hänger jag ärligt talat inte med.
      Jag var nyfiken på ditt svar
      vad jag tror (Euro) länderna är beredda att göra
      Men nu är ditt svar att Även Tyskland är i situationen att EU-lagstiftning står över de egna lagarna Andreas.
      Det är alltså den av folket icke valda Kommissionen som ska enväldigt bestämma över folket i EU, i syfte om att säkra sin egen överlevnad? Det är dock inte lagstiftning detta handlar om, utan ett fundamentalt brott mot Lissabonfördraget, och det är just det Kommissionen är tillsatt för, att övervaka att fördragen efterföljs. Det du beskriver är en totalitär statsbildning som bara kan sluta på ett av två sätt, som med Tjeckoslovakien eller som med Jugoslavien. Jag tror nämligen det finns begränsad aptit bland Europas folk att leva ynder en enväldig och suverän Kommission som blivit en exakt kopia av de titdgare så hatade politbyråerna.

      Påpeka gärna om jag missförstått dig. Det blir lite svårt när du skriver enbart en mening åt gången. Ena svaret blir att EU enbart ska vara en handelsunion, nästa svar blir att det ska agera som en totalitär statsbildning.

      Tack.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Även Sverige har tvingats ändra vissa lagar för att inte bryta mot EU’s föredrag eller hur Andreas?

     • Andreas

      Jamen käre Anders, nu är det ju precis tvärt om. Det handlar inte i första steget om länder som tvingas anpassa sig till ett fördrag. Förslaget bygger ju på att EU själva tvingas bryta mot Lissabonfördraget. När det gäller det andra steget (att fördraget skulle på något sätt skulle kunna omförhandlas), så skulle det Tyska författningsdomstolen tvingas slänga förslaget i soporna, eftersom det är grundlagsvidrigt.

      Snälla Anders, nu har jag i en rad inlägg förklarat varför jag inser att Pikkettys förslag är omöjligt, att det skulle resultera en politisk kris i Tyskand utan like. Jag har förklarat hur Artikel 125 i Lissabon tillkom. Jag har påpekat att valutgången i Tyskland, och de politiska vindarna i resten av EU knappast tyder på att enskilda länder vill skuldsätta sig ytterligare och avsäga sig mer suveränitet.

      Du är svaret skyldig till varför du tror samtliga EU länder skulle ställa sig positiva till detta. Ska EU tjäna folket, eller ska folket tjäna EU?

      Ett utförligt svar – för ovanlighetens skull – skulle uppskattas.

      Tack.

     • Andreas

      Anser mig nödgad att påpeka att ditt påstående:

      Även Tyskland är i situationen att EU-lagstiftning står över de egna lagarna Andreas.

      Knappast stämmer eftersom endast Bundestag kan stifta lagar i Tyskland. Om Bundestag ratificierar EU lagar, då har man ”accepterat” EU lagstiftningen som gällande i Tyskland. Så funkar det narurligtvis i alla EU länder. Ratificierar inte Bundesdag en viss EU lagstiftning så gäller denna naturligtvis inte inom Tysk jurisdiktion. EU är inte en federal stat.
      Vad som gör exemplet Tyskland intressant är att man har en författningsdomstol som kan stryka lagar som passerat Bundestag som man finner grundlagsvidriga.
      Detta var menat att bemöta ditt ganska intetsägande svar, eftersom det här handlar om ett fördrag, inte en lag. Det blir alltså EU som bryter mot sina egna fördrag, om inte Bundestag går med på en fundamental omskrivning, vilket i sin tur författningsdomstolen ej kan tillåta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis så – Däremot dras länder som inte ratificerar inför EU-domstolen där de fälls vilket i slutändan innebär att länder inte har något annat val än att ratificera.

     • Andreas

      På tal om tidigare svar, både Fredrik och jag väntar fortfarande på eventuella belägg du har för ditt påstående att alla E(M)U länder är beredda att omförhandla Lissabon. Annars framstår det som rent önsketänkande från din sida. Du har inte framfört något som tyder på det nämligen. Ingenting.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Följ den debatt som nu pågår i EU om hur migrationsfrågan ska lösas så kommer du att se hur det går till när de ändrar sig.

   • Krister

    EU är en s.k koloss på lerfötter.
    Man kan ju börja med att se till att man kommer överens om immigration.

   • Jonny Disenfeldt

    Att få EU’s medlemsländer att enas om något så naivt och osannolikt är som att tro på att snöbollar överlever i helvetet.

    • Krister

     När EU blev mångkulturellt började det gå åt skogen.
     Öst till väst eller nord till syd.
     Det går inte att förlänga EU gränserna åt alla håll.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Så kan det säkert vara Krister – I vart fall i det korta perspektivet.

 7. Fredrik

  ”Då är min fråga till dig vem som bestämmer vad som är sanning Fredrik – Är det möjligen så att du anser att det är du som ska avgöra det?”

  Reflektera över ditt sätt att bemöta kritik Anders. Jag hade med andra ord rätt, du är inte villig/mottaglig för kritik och/eller ståndpunkter som inte delas av dig. Men tvärtemot dig Anders så ska jag svara på din fråga, även om du inte svarat på min ännu.

  En sanning är sann för alla. För dig, för mig, för alla. Teorier och idéer är ingen sanning, förrän de vetenskapligt bevisats – i upprepande försök – med samma resultat. Med andra ord, en teori MÅSTE ge samma resultat om och om igen – oavsett vem som prövar den – för att den ska kunna räknas som sann. Och, i detta fall så har Pikettys teorier de facto motbevisats efter bland annat som jag tidigare påpekat avsaknaden av historiskt perspektiv i frågan varför vi är där vi är idag. Försök med Pikettys teori har gjorts utifrån flera länders ekonomier, bland annat Sveriges, som bevisats långt sämre än det regelverk som idag är gällande. Så, då kan man inte säga att det är sant. Sant är 2+2=4. Pikettys teori är mer 2+2= mindre än 10. Inte exakt nog för att få epitetet sanning.

  Så, då är Pikettys teorier och idéer just detta. Teorier och idéer. Inte som du hävdar i ditt inlägg sanningar. Tänk på att vem som helst, du och jag, ska kunna genomföra hans teorier och få samma resultat. Då är det sant.

  Ha åsikter Anders. Helt okej. Tyck vad du vill. Men en åsikt är inte sanning eftersom den är individuell. Du kan tycka att Socialdemokraterna är världens bästa politiska parti. Det är en åsikt. Ingen sanning.

  Så nej, det är inte jag som bestämmer vad som är sanning. Men inte heller du Anders. Jag är stor nog att våga erkänna om jag gör fel. Faktum är att hela mitt arbete i statsvetenskap i princip motbevisade det jag från början efterfrågade. Min tes blev alltså motbevisad, sanningen var det motsatta. Och inte en enda gång har jag försökt hävda motsatsen.

  Det du kan bevisa är detsamma för alla är en sanning. Allt annat är åsikter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag lyssnar och bemöter all kritik Fredrik och så länge som du kan påvisa ett bättre sätt att uppnå det jag vill uppnå har jag inga problem med att ändra mig – Vill du däremot att jag ska byta politisk inriktning hugger du i sten oavsett argument.

   • Fredrik

    Anders, jag har inga planer på att omvända dig politiskt. Absolut inte. Varför skulle jag göra det? Din syn på samhället delas inte av en solklar majoritet av ditt parti då du vill förflytta inte bara partiet utan också Sverige längre ut till vänster än en del vänsterpartister. Och så länge som du predikar denna tro så kommer jag tvärtom uppmuntra dig att fortsätta, detta då det istället gynnar den politik jag tror på.

    Och detta har absolut inget att göra med det jag anfört här. Du slänger dig med ord som sanning när det inte kan bevisas, och då är det inte sanning utan åsikter. Och när du motbevisats kring dina ”sanningar” så fullföljer du din hållning, vilket i princip betyder lögn. Om det är medvetet eller inte låter jag vara osagt men sanning betyder att det inte finns något annat som är sant, åsikter däremot finns det många av.

    Och detta är mitt problem. Du kastar ut åsikter och hävdar att dessa är sanna. Och detta är förkastligt. Ditt förvar, många gånger, är att det är upp till väljarna att bestämma vad som är sant och falskt, men det är fel. Väljarna väljer det de tror på. Att tro och att veta är två helt skilda saker. En är individuell (tro) och en är universell/sann (veta).

    Men, jag har sagt detta många gånger: För en socialist, och det är du Anders, så är sanning inte viktigt. Det viktiga är att folket köper det du säger, ungefär som Trump.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har din uppfattning och jag har min Fredrik och det tror jag att vi bägge får leva med.

     • Fredrik

      Min uppfattning bygger på fakta och sanning, din uppfattning bygger på lögnaktiga påståenden och medvetet vilseledande.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag varken ljuger eller vilseleder Fredrik – Att du inte delar min uppfattning betyder inte att jag skulle göra så.

   • Fredrik

    Tips!

    Ett bra sätt att få folket med sig är att säga det de vill höra, sen köra över dem när du blivit vald. En taktik som fungerat i många socialistiska länder historiskt.

    Ett annat bra sätt är att bevisa det du påstår. Detta genom att visa på undersökningar, forskning mm som de facto visar att dina påståenden har bäring.

    Där har du två alternativ du kan använda dig av istället för din metod: Att folket ska tro på det du säger, för att det är du som säger det.

    Risker:

    Ja, det finns en uppenbar risk att om du använder metod 1 så kommer folket snart göra uppror då du med andra ord är en diktator. Om du använder metod 2 så finns risken att det du påstår inte är sant – vilket ger dig i princip två val. A) Ignorera och fortsätta pumpa ut ditt budskap. Till slut blir lögnen en sanning. Se WW2 eller mer nutida Trump. B) Rätta dig efter vad som är sant och bevisats. Detta kan dock betyda att du inte får stöd av det du innerst inne vill, detta då det du vill inte är sant utan tvärtom falskt.

    Jag är fullt medveten om att du tror att allt du påstår är sant. Men, för alla normala människor betyder det att du har stora problem med din verklighetsanknytning. Om jag bortser ifrån Trump så har jag nog inte mött en ”politiker” som är så populistisk som dig Anders. Och då har jag spenderat sex år på universitet med utgångspunkt svensk politik – plus därtill ett stort intresse om politik sen tidiga tonåren.

    Populism = Erbjuda väljaren lösning på lösning utan att ta i beaktning om hur det praktiskt ska kunna genomföras (med t ex ekonomi/infrastruktur/lag).

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det bästa sättet är att få folket med sig för att sedan genomföra det man lovat dem att genomföra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.