Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

I vanlig ordning vill Arbetarpartiet kliva på när tåget redan gått.

I dagarna har vi som bor på Ersboda fått motta material från arbetarpartiet där de säger att det är hög tid att politikerna börjar lyssna till de boende på Ersboda för att se till att de får de faciliteter och förbättringar de önskar för att göra området ännu mer levande och för att de ska trivas ännu bättre.

Låt mig därför upplysa arbetarpartiet om att ni är ordentligt akterseglade och frånåkta på det området då vi socialdemokrater redan för dryga 3 år sedan startade det arbetet med mig som motor i projektet.

Jag startade personligen upp politiska caféer på Ersboda Folkets Hus där jag tillsammans med min förening Ersboda S-förening bjöd in politiker från olika nämnder till debatt mellan varandra och framför allt med publiken – Allt enligt konceptet med en socialdemokrat och en från alliansen och med debatten med publiken som det viktiga.

Detta resulterade i att vi fick en fullständig bild av vad Ersbodaborna önskade se utvecklas på området. Resultatet av det som framkom börjar nu skönjas då jag gillar mycket verkstad och lite snack snarare än det omvända och därför att jag tack vare god kontakt med duktiga partikamrater i ledande ställning fått saker att hända på Ersboda.

Av det som framkom är bland annat följande saker på gång i området, allt i enlighet med de boendes önskemål:

 • En flytt av fritidsgården från Sporthushallen på Västra Ersboda till Folkets Hus på Östra Ersboda Centrum där ungdomarna vill att den ska vara.
 • Ombyggnad av utemiljön runt Folkets Hus och Coop med tillskapande av spontana mötesplatser i olika storlekar där de boende på området kan träffas och umgås.
 • Byggande av så kallad ”kulananläggning” vid Östra Ersbodaskolan för basket, innebandy och fotboll på liten plan med tillhörande avdelning för att sitta och umgås.
 • Utglesning av skogen mellan Östra Ersbodaskolan och Äventyrslekparken så att de som idag är rädda vågar gå dit även om det skymmer.
 • Upprensning och utglesning av skog och sly runt elljusspåret så att fler vågar använda det utan att ha känslan att riskera att bli överfallen när man motionerar.
 • Tillkomsten av en 11-manna konstgräsplan för fotboll på grusplanen vid Östra Ersbodaskolan.
 • Via samarbete med PRO hittat entreprenör villig att bygga ett trygghetboende där de äldre vill ha det placerat.
 • Upprensning av slyet runt cykel- och gångbanor på området inklusive pumpmöjligheter för cyklar och bättre belysning mm.

Detta är bara början och vi socialdemokrater kommer självklart att fortsätta vårt arbete för att göra Ersboda ännu mer levande och ännu mer attraktivt – Bland annat genom att förtäta och genom att över tid bygga ut med fler affärslokaler på Östra Ersboda centrum.

Socialdemokratisk politik gör skillnad!

Låt mig dessutom upplysa Arbetarpartiet om att handelsområdet numera heter Stora Birk och består av både Ersbodas och Mariedals forna handels- och industriområden.

I Föreningen Stora Birk som drivs av handlarna och företagarna har jag som ordförande tillsammans med styrelsen och vår duktiga centrumledare lyckats mycket bra med att få gehör för våra önskemål hos kommunen.

Bland det som kan nämnas är att namnet Stora Birk nu används även av kommunen och att vi lyckats få med även den existerande delen av området i den stora infrastrukturutredning som ska göras inför utvidgningen av Stora Birk som ska ske på Sandbäcken.

Det innebär att hela trafiksituationen mm. ska ses över och byggas om för att klara framtidens behov – Något som är en stor seger för det handelsområde som med råge är störst i Umeå och även i Norrland om man ser till omsättning och därtill det handelsområde som sysselsätter flest medarbetare.

Med allt detta sagt så tycker jag att det är att ta sig vatten över huvudet när man som AP nu strax innan valet kommer och påstår att man ska lägga sin röst på dem om man vill se förändringar till det bättre på Ersboda.

Ni är långt efter er tid AP – Tåget har redan gått långt innan ni ens klev upp på perrongen. 

Sedan kan man fråga sig varför detta utspel kommer just nu och inte i början av mandatperioden vilket var tidpunkten för när vi socialdemokrater började arbeta med saken på allvar.

Politik handlar om att vilja och om att påvisa mer verkstad och mindre snack – Något vi socialdemokrater klart och tydligt påvisat att vi tar på fullaste allvar med Ersboda som ett gott exempel.

Vill man ha action och handling är det på socialdemokraterna man ska lägga sin röst – Vill man i stället snacka och bli kvar på perrongen kan man rösta på AP eller något av övriga partier som aldrig visat intresse för Ersboda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

 1. Bergis

  Lustigt det du skriver nu när många ska lägga sin röst på Arbetarpartiet i kommunvalet och Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Jan har på ett heders vis sätt berättat hur det går till i Umeå kommun.. Skrytprojekten som kostar pengar och utförsäljningen av allmännyttan. Kommer någon att ha råd att åka över till Finland med den nya dyra färjan trots att det går att finansiera en ny färja mycket billigare genom att man köper in begagnad färja och bygger om den till isklassning? Står umeborna inför faktum att en enkelbiljett till Vasa kommer att fördubblas med den nya dyra färjan?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skriver som en effekt av det material AP delat ut är fullt av felaktigheter om Ersboda och de satsningar som redan görs här.

 2. Tomas Westerström, Arbetarpartiet

  Jag börjar ana en trend. Förra sommaren delade vi i Arbetarpartiet ut ett blad i Holmsund och bjöd in till grillning och samtal på Himmelska fridens torg. Då skrev en företrädare för S i Holmsund något i stil med att det var onödigt att vi gjorde det, eftersom S finns i Holmsund. Nu har vi delat blad på Ersboda, och bjudit in till ett möte. Och snabbt kom det synpunkter från en S-företrädare….

  Sen är det roligt när man kan konstatera att företrädare för S tagit till sig av det vi skrev i ett blad vi delade ut till hushållen på Ersboda under sommaren 2014. Jag citerar direkt ur bladet från 2014:

  ”Två saker som Arbetarpartiet vill ta itu med på Ersboda:

  1. Östra Ersboda behöver ett riktigt stadsdelscentrum.
  Ett stadsdelscentrum är nödvändig för att en stark ”stadsdelsidentitet” ska kunna skapas. Med tanke på att hela Ersboda har ca 10 000 invånare, medan Lyckseles centrala uppgår till 8 500, borde det vara möjligt att skapa ett lokalt centrum för ”ersbodingar”. En rejäl satsning måste göras för att utveckla området runt Konsum och Folkets Hus på Östra Ersboda. En åtgärd skulle kunna vara att erbjuda pizzerian på Kärnvägen att flytta till bättre lokaler, nära Konsum. Då skulle troligen pizzerian kunna växa och bli mer av en restaurang. Parkeringen framför Konsum och Folkets Hus behöver också rustas upp med tydliga parkinslag – exempelvis med en fontän, planteringar och parkbänkar. På basis av ett tydligare stadsdelscentrum skulle också verksamheten i Folkets Hus och biblioteket kunna utvecklas.

  2. På Västra Ersboda handlar det om trafiken.
  Trafiksituationen i närheten av Ersboda handelsområde måste åtgärdas. Då handelsområdet byggdes ut valde vissa barnfamiljer som trivdes på Västra Ersboda att flytta till mer lugna delar, exempelvis på Östra Ersboda, på grund av att trafiken blev för intensiv. Vi anser att kommunen måste upprätta ett särskilt ”trafikråd” bestående av hyresgäster och kommunala planerare. Målet måste vara täta träffar som leder till ständiga åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Västra Ersboda hade ursprungligen ett blomstrande centrum med livsmedelsbutik, kiosk och mycket annat. Idag har det mesta försvunnit. När det gäller V:a Ersboda centrum tror vi att det kommer att bli svårare att skapa ett lokalt centrum med tanke på den mördande konkurrensen från det stora handelsområdet strax intill. Men återigen: för Västra Ersboda är det viktigast att åtgärda trafiksituationen. ”

  För övrigt borde Umeå ha ”lugnat ner sig” för längesedan vad gäller externa handelsområden. Det planerade området på 40 hektar( ungefär dubbelt så stort som IKEA/Avion ) som kallas Sandbäcken kommer att leda till fortsatt ”kannibalisering”, där det ena handelsområdets bröd blir det andras död. Vi har sett hur butikerna i centrala Umeå och på Strömpilen påverkades när IKEA/Avion etablerades. Vi har också sett hur överetableringen av externa handelsområden har utarmat lokala stadsdelscentra. Bara för att det blir fler och större lokaler att handla i så betyder det inte att Umeborna får mer pengar att handla för…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad som gällt i Holmsund ska jag inte svara på då jag inte vet – Däremot kan jag precis som jag sa i inlägget med råge säga att både ett utökat centrum på Östra Ersboda och trafiksituationen på Västra Ersboda är beslutade och i pipelinjen för att utföras inom kort.

   Mer än så behöver inte sägas då ni är långt efter er tid vad gäller Ersboda där vi socialdemokrater sedan lång tid tillbaka gjort just det ni nu påstår er vilja göra.

   • Krister

    Jag förstår inte varför inte fler partier kan samverka för att göra stadsdelen bättre?
    Ingen har väl monopol? Måste man göra detta till politik och vore det inte bättre
    att medborgarna utanför politiken kan engageras i sin egen miljö?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ingen har monopol och de enda som deltagit i de politiska caféerna och i beslut på nämndsnivå medverkat är M – Varför övriga inte visat intresse har jag ingen aning om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.