Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi måste sluta slira och sätta igång integrationen av invandrare och långtidsarbetslösa snarast.

Efter att ha fått den stora migrations överenskommelsen på plats för länge sedan är det hög tid att vi slutar slira och snarast påbörjar det stora arbetet med att effektivisera och möjliggöra den integration av invandrare och arbetslösa långt från arbetsmarknaden som skulle ha gjorts för åtskilliga år sedan.

Som jag ser det är en av de största anledningarna till att migrationsfrågan vuxit i betydelse hos väljarna och att främlingsfientlighet och rasism vuxit fram i vårt land just avsaknaden av en väl fungerande och effektiv integrationspolitik.

Det behövs stora satsningar för att bryta både segregation och utanförskap och för att skapa en stark vi känsla bland alla som bor i vårt land. Samtidigt får vi i detta arbete inte glömma bort alla långtidsarbetslösa som även de måste integreras för att komma i arbete – Om än på ett något annorlunda sätt.

Att detta innebär stora utmaningar för samhället ska vi aldrig ducka för – Inte minst hos landets kommuner som kommer att ställas inför stora utmaningar.

Vi kommer att behöva fler av allt – Fler lärare och förskolelärare, fler SFI lärare, fler bostäder och fler skolor och förskolor mm. Ovan på detta fler socialsekreterare och andra personalkategorier som måste finnas för att integrationsarbetet ska bli framgångsrikt.

Rätt strukturerat kan delar av de som behöver anställas hämtas bland dem som ska integreras vilket öppnar nya möjligheter att integrera de som ska integreras och sätta dem i arbete och egen försörjning.

Den stora frågan många ställer sig är – Klarar vi av detta?

Självklart klarar vi det säger jag men inte utan umbäranden och hårt arbete parat med god planering och framsynta politiska beslut.

Landets kommuner måste redan nu i högre grad än tidigare planera för tillväxt – Dvs. för att kommunens invånarantal kommer att öka snarare än sjunka.

Inte minst i inlands och glesbygdskommunerna som under lång tid haft en minskande befolkning som verklighet öppnar detta möjligheter att vända trenden och på nytt skapa befolkningstillväxt om integrationen sker på rätt sätt.

Jag är oerhört glad över att överenskommelsen kunde träffas av en så bred majoritet av riksdagens partier – En majoritet som representerar 80% av de samlade väljarsympatierna.

Att uppgörelsen blev bred bör därför innebära att vi använder detta som ett sätt att stärka landets kommuner när vi nu ska bygga ut och satsa på tillväxt. På precis samma sätt som partierna centralt fått göra avkall på vissa områden för att nå en uppgörelse måste vi arbeta i kommunerna för att skapa hållbara och breda lösningar för framtiden.

Det är ute i landets kommuner det arbete måste ske som sedan ska ligga till grund för de kompletterande överenskommelser som måste till för att få alla bitar i grundöverenskommelsen på plats.

Kommunerna måste komma med äskanden och förslag på vad just de behöver och på vilka beslut som är viktiga för att de framgångsrikt ska kunna klara den utmaning de nu ställs inför.

När detta är känt måste vi sätta oss ner och titta på hur vi bäst finansierar den grundinvestering som föregår alla utökningar varesig det gäller företag eller kommuner – Investeringar som sedan ger avkastning i form av ökade skatteintäkter som en effekt av att fler har inkomst och betalar skatt och därför att fler konsumerar mer av det företagen producerar.

Bostadsbyggandet måste starta omedelbart – Bäst sker detta genom en återinförd Bostadsförsörjningslag.

Vi måste titta på hur vi effektivast kan utbilda de lärare, förskolelärare, socialsekreterare och andra personalkategorier som behövs i ett växande samhälle samt hur vi på effektivaste sätt använder de som ska integreras och/eller är arbetslösa i det arbetet.

Att vi växer och måste anställa fler kommer dessutom att minska arbetslösheten om vi gör på rätt sätt.

Att gå från avveckling till utveckling kostar pengar – Så har det alltid varit. En omställning från avvecklingsfas till tillväxtfas är därför nödvändig.

Därför ska vi titta på hur vi historisk klarat av sådan samhällsutveckling och hur den finansierats. Den som gör så kommer att se att det är möjligt med utveckling så länge som alla solidariskt bidrar med sin tid, sin kunskap och sina skattepengar.

I en utvecklingsfas är det inte fel att låna till investeringen då en investering är just en investering och något som kommer att ge avkastning i en framtid. Så gör företag när de investerar i ny teknik eller utökad produktion och så har alla samhällen gjort historiskt när de befunnit sig i en utvecklingsfas.

Vi bör även inse att ett Sverige som växer skapar grogrund för ännu mer tillväxt – Dessutom attraherar det ytterligare tillväxtkapital i form av företag som önskar etablera sig på en växande marknad.

Jag när en förhoppning om att den överenskommelse som gjorts medför att den blockpolitik som länge präglat Sverige kan överges och att vi nu kan gå in i en era av breda överenskommelser på alla områden som gör att samhället utvecklas till det bättre.

Då därför att alla tjänar på detta  – Om inte på kort sikt så åtminstone på lång sikt.

Avslutningsvis vill jag upplysa alla om att de pengar som är undangömda i skatteparadis och därför inte beskattas i dagsläget skulle kunna finansiera det som nu måste göras och detta flera gånger om. Om alla solidariskt hjälper till så fixar vi detta utan problem.

Därför bör skatteavtalen skrivas om så att skatteplanering blir mer eller mindre omöjlig att utföra i en framtid – Detta för att staten ska får in skattepengar nog att använda till tillväxt och samhällsutveckling.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

75 kommentarer

 1. Alexander

  Anders

  Enligt vad du tidigare skrivit är detta redan ” sjösatt”? Verkligheten kom ifatt…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är sjösatt helt klart men implementeringen går allt för sakta för min smak och det är därför jag skrivit inlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Det är sjösatt helt klart ”

    Jaså, kan du vara snäll och redovisa på vilket sätt det (ny integrationspolitik) är sjösatt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du kan se vissa delar av den – Bland annat de delar som gör att arbetslösheten bland invandrade minskar – Trots det så är den bara sjösatt och inte satt i full funktion vilket är vad jag efterlyser.

     • Jonny Disenfeldt

      Arbetslösheten minskar pga högkonjunkturen. Trots det ligger arbetslösheten högt på 6% och bland utlandsfödda på runt 20% och denna siffra kommer att stiga eftersom en stor grupp ännu inte syns i statistiken.

      Nej, det finns ingen ny integrationspolitik sjösatt alls.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      En stor anledning till att arbetslösheten minskar är aktiv politik på området från sittande regering Krister.

 2. Bertil

  Pengar kommer inte räcka för kärnverksamheter. Det som är viktigast nu är ge bidrag till skogsbrandoffren.
  Även bidrag till elbilar utombordsmotorer elgräsklippare elsnöslungor elcyklar på det måste ju bidragsavdragen öka till välmående kapitalister ex:RUT ROT måste utökas.

  Vi måste också få sänkta skatter speciellt statlig skatt så kommuner tvingas höja den platta skatt kommuner har.

  Det är även viktigt vi ger ordentligt med vinster till se välfärdsföretag som ska utföra kärverksamheter.
  Det är även viktigt vi bygger sporthallar
  Skolor äldreboende som sen kan skänkas bort till privata företag samtidigt som vi ger dessa av skattemedel till vinster.

  Det är även viktigt att skatten på ISK sänks detta så spekulanter inte ska behöva skatta.

  Bostadsbyggandet måste även det inte ske efter behov utan det är viktigt att det byggs så vinsterna hos byggföretagen kan öka.
  Behovet måste bort och största plånbok gälla istället.

  Det är viktigt vi får mängder av monopoliserade företag som typ Facebook och Google.
  Det är inte staten kommunen vi ska satsa på utan att skapa stora företag som köper upp konkurenter flr att nå ensam makt d.v.s. Monopol.

  Vi ska inte tänka på mänskligheten i första hand utan på ekonomin så rikare blir rikare då får alla det bättre.
  Visst var det så Reinfeldt sa ungefär.

 3. Anders

  Du har helt rätt i att integrationspolitiken inte fungerat och att det är en grogrund för rasism.
  Ett annat problem är den obalans som uppstår när vissa områden svämmas över av en viss folkgrupp som inte tål en annan folkgrupp som också finns på samma plats. Folk som inte kommer överens i sina hemländer kommer knappast överens här heller. Sedan har du gängkrig och kriminalitet -droghandel och elände. Vi har en poliskår som inte har kontroll över situationen. Vi saknar en armé att sätta in.
  Etniska svenskar flyr områdena och talar om problem som politikerna förnekar. Klart som tusan att folk tröttnar.

  Tyvärr haltar ditt resonemang ganska kraftigt. Det ska byggas mer. Men hur undviker man att det som byggs blir nya utanförskapsområden? Du talar dig varm för hyresrätten. Men idag byggs bara dyra hyresrätter som ingen har råd med. Det blir socialtjänsten som står på hyreskontrakten och det blir ett dyrt kalas för oss skattebetalare. (Inte bara i form av dyra hyreskostnader utan också underhåll av sk. ”onormalt slitage” som förekommer i de här områdena.)

  Att vi får högre skatteintäkter om det blir fler skattebetalare stämmer. Däremot blir det ju inte lyckat om de ökade skatteintäkterna går till onödigt höga hyror och slösas bort på högre bidrag eller går till annat som kunde undvikas.
  Sedan innebär en högre befolkning att belastningen på välfärdsstaten ökar. Det är fler som ska ta del av samhällets resurser. Sånt kostar multum. Det är inget problem så länge intäkterna är större än utgifterna men dit kommer vi nog aldrig. En sak man inte får glömma är att de här personerna som kommer hit kommer från kulturer där bara mannen jobbar…och man har flera fruar som står vid spisen och sköter hemmet och avlar barn på löpande band och alltså inte kommer att bli några skattebetalare eller personer som bär sina egna kostnader.
  BNP per capita (vilket är det relevanta värdet) kommer att sjunka som en sten.
  Det finns alltså inget egenvärde i en större befolkning. Kommer man då ihåg att färre förväntas jobba i framtiden så inser man att det kommer att kosta mer än det smakar!

  Ska vi locka hit företag som bidrar till tillväxten måste vi också slopa högskattepolitiken och göra det billigare och enklare att anställa. Vi måste göra det förmånligt för företag att etablera sig här istället för att straffa dem som försöker. Jag ser gärna breda blocköverskridande lösningar, men chansen att sossarna förstår vad som behöver göras är obefintlig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Rätt planerat kan vi bygga för att minska segregationen Anders – Allt handlar om planeringen och vad gäller hur man lyckas med framgångsrik integration ska vi titta på hur belgiska Mechelen gjort där de lyckats oerhört väl och idag har en stad/region där segregation och utanförskap saknas och en region där etniskt ursprung saknar betydelse när man söker jobb.

     • Krister

      Mechelen.

      Crime increasing in the past 3 years
      60.00 High

      Last update: March 2018

      These data are based on perceptions of visitors of this website in the past 3 years.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I personer? Inom vilket segment? Och fortsatt på en mycket låg nivå.

      Därtill sa jag aldrig att Mechelen var helt fritt från brott utan bara att man lyckats oerhört bra med integrationen och undvikandet av segregation.

 4. Jonny Disenfeldt

  Kritik mot en felaktig och för samhället destruktiv migrationspolitik har inget med rasism och främlingsfientlighet att göra.

  Det finns inget ymnighetshorn att gräva ur resurser med vilket sent omsider M och tiil och med S nu erkänt.

  Det migrantindustriella komplexet kostar redan över 100 miljarder om året bara för staten…Genomsnittskostnad 74000 per individ och år, en genomsnittlig livskostnad på 3-4 miljoner.

  Du har inga lösningar att komma med, bara än mer resursslöseri.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dina siffror ger jag inte mycket för Jonny då de är kraftigt överdrivna som vanligt och en sak är säker – Finns viljan kan vi sätta de allra flesta i arbete genom olika utbildningsinsatser och då i riktiga arbeten som samhället efterfrågar.

   • Jonny Disenfeldt

    2017 budget
    Migration ca 39 miljarder samt Nyanländas etablering ca 26 miljarder ger ca 65 miljarder.

    Sedan får du lägga till merkostnader.

    Ta till exempel merkostnad i post för arbetsmarknadsåtgärder.
    Utrikes födda utgör 23 procent av befolkningen men var 58 procent av de inskrivna på arbetsförmedlingen i mars i år.
    Kostnader vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ligger på 70 miljarder, fundera lite på hur stor andel av de arbetslösa som är utlandsfödda och hur deras andel av denna kostnad är…
    samt hur mycket mindre DEN BORDE VARA om den var i proportion till andelen utlandsfödda gentemot hela folkmängden :

    Den borde var 23% – dvs ca 16 miljarder.
    Den är 58% – dvs ca 41 miljarder

    Merkostnad : 25 miljarder … låt oss säga 20 miljarder och låta 5 miljarder vara administrativa kostnader som inte går att skala ner proportionellt …

    Liknande merkostnader finns i andra budgetposter.

    Lägg till ca 40 miljarder av det som utgår i stöd till kommuner.

    Lägg till del av det som egentligen skulle vara bistånd men som används för migrationskostnader i Sverige …

    SÅ VILKA SIFFROR HAR DU Anders Forss?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du är oerhört fixerad vid kortsiktiga ekonomiska uträkningar Jonny – Rätt utförd och med en effektiv integrationspolitik på plats så kommer invandringen över tid att bli ett tillskott till vår svensk ekonomi.

     • Jonny Disenfeldt

      Du Anders skriver ”Dinna siffror ger jag inte mycket för Jonny då de är kraftigt överdrivna som vanligt”

      Berätta nu för oss alla vilka av dessa mina siffror som är kraftigt överdrivna. Vilka siffror har du Anders Forss…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det kanske jag gör den dag jag anser att de har relevans för debatten och när de har att göra med det jag anfört i mitt grundinlägg – Något som inte stämmer in denna gång.

    • Leif Andersson

     Att klumpa ihop en grupp under ”utrikes födda” bör enligt min mening undvikas. Här inkluderas personer som bosatt sig och arbetar här i enlighet med den fria rörligheten som EU/EES stipulerar. Denna grupps förvärvsfrekvens är högst sannolikt nästan i paritet med ”inrikes födda”. På samma sätt har vi gruppen arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES där arbetet är kravet för att få befinna sig i landet dvs i princip 100% förvärsfrekvens förutom för eventuella medföljande men dessa får då försörjas av arbetskraftsinvandraren själv. Därför är den ”riktiga” siffran kring asylinvandrares förvärsfrekvens väldigt mycket lägre än vad som publiceras under gruppen ”utrikes födda”. Dvs problemet är oerhört mycket större än vad politikerna påstår.

 5. Jan

  Lärare och socionomer är akademikeryrken. Kräver fyra års högskolestudier. Jag vet inte om långtidsarbetslösa och asylinvandrare är rätt bas för dessa yrken. Bättre att locka gymnasister istället. Även sossen måste förhålla sig till verkligheten. Bussförare eller andra kortare yrkesutbildningar torde vara mer effektiva här. Sedan måste man förstå att vissa kategorier av lågutbildade asylinvandrare aldrig kommer att komma in på arbetsmarknaden. Detsamma gäller stora delar av de långtidsarbetslösa. Vi kommer att ha en fortsatt hög arbetslöshet i Sverige. Som riskerar att bli högre om högkonjunkturen vänder. Tro inte på partigängare som skönmålar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Måhända inte de långtidsarbetslösa men väl en del invandrare. Har de rätt utbildningsbakgrund är jag övertygad om att de med rätt enkla tilläggsutbildningar rätt snabbt kan sättas i arbete.

   För de som har låg eller ingen utbildning gäller att vi ska se vad de passar till att jobba med via tester och samtal med dem för att edan utbilda dem så att de kan komma i arbete – Allt går bara viljan finns Jan.

 6. Anders nilsson

  Fantasier och besvärjelser.
  S och SKL kan inget erbjuda
  utöver skattefinansierade jobb.
  Läs Trolles Ett andfått liv om hur
  S lät LO fasa ut alla enkla jobb
  i svensk ekonomi och erbjöd de
  friställda jobb i off sektor Samma
  ordination idag? AP-fonderna kan
  stå till tjänst för ”investeringar.”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att arbeta i offentlig sektor är ett riktigt jobb Anders – Därtill ett viktigt jobb och genom att fylla vakanserna där och sätta fler i arbete kommer konsumtionen att öka vilket i förlängningen innebär att även privat sektor måste anställa.

 7. Krister

  De som skall lämna landet finns fortfarande kvar.
  De som lever illegalt.
  S tar inte tag i det innan valet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Arbetet har börjat men det tar ett tag för polis och andra att organisera sig så att arbetet kan ske framgångsrikt när det väl sätter igång.

 8. Per Kjellén

  Jag förstår av media att Sverige sedan den totala enigheten i riksdagen om immigrationen har Europas strängste regler och det kommer i praktiken inte in några immigranter alls.
  Det som kommer in är familjeåterförening och denna grupp förstår jag kan bara komma om de har sin försörjning klar. Integrationen ligger således inte på samhället utan på immigranterna själva.
  Krigsflyktingar torde minska allteftersom krigen i Mellanösternminsar och Freden närmar sig i Putins och Trumps regi. Övriga krigsflyktingar borde inte förorsaka någon stor apparat.
  För de långtidsarbetslösa invandraarna med PUT finns redan nu ett flertal program och möjligheter till anställningar. Vad som eventuellt skulle behövas är en total skattebefrielse för den gruppen. Då givetvis måste begreppet invandrare tas bort och skattebefrielsen måste gälla alla långtidsarbetslösa.
  I skolan pågår ju nu stora förbättringar i lärarutbildningen med skärpta krav för att bli antagen. Utbildning av skolledare finns. Kunskapsskolan skall intensifieras. vad mer begär du? Detta gäller även långtidsarbetslösa via Komvux, eller hur?
  Bostäder kan underlättas genom att Egnahemrörelsen får liv igen. Dessutom att skräcken för en fri hyresmarknads släpper. Varför skulle en fri bostadsmarknad inte fungera när alla andra fria marknader vi har fungerar – livsmedelsmarknaden, semesterresor – bilmarknaden och många många fler.
  Det mesta av detta är ju redan på gång. Varför misströstar du?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Till skillnad från dig ser jag inte att det mesta är på gång Per. Vi må ha startat men i oerhört blygsam skala och en ökning upp till full fart anbefalles om integrationen ska bli effektiv och framgångsrik.

  • Anders Nilsson

   ???? Enligt MV kommer det 25000 asylsökande detta år, De kommer att generera
   lika många anhöriginvandrare om MP får styra beslutet 2019. Även 30 000 per år
   blir övermäktigt för en hårt pressad kommunal sektor och i en begynnande lågkonjunktur.

   Dessutom vet vi att de som en gång tagit sig in i landet sällan återvänder till sina hemländer

   och vi har inte förmåga att genomföra utvisningsbeslut.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    MP kommer inte att få styra och med det regelverk vi nu har blir anhöriginvandringen minimal – Hur många vi framledes ska ta emot ska precis som jag anfört tidigare styras av hur många vi effektivt kan integrera från tid till annat vilket är det enda riktiga.

  • Leif Andersson

   Migrationsstatistiken för förra året finns tillgänglig på SCB:s hemsida.

   Kan meddela dig att du är helt ute och seglar ifall ditt inlägg inte var ironiskt menat (ifall det inte vore för ditt vanliga mantra om det som inte finns någonstans i världen en s.k. ”fri bostadsmarknad” präglades det av en ironisk underton). Sverige tog emot mer än dubbelt så många asylsökande under 2017 som de övriga skandinaviska länderna tillsammans.

 9. Alexander

  ”Finns viljan kan vi sätta de allra flesta i arbete”

  Politikerna har alltså inte haft viljan de senaste 15-20 åren? Märkligt resonemang.

  Sedan är det intressant att att läsa ditt försvar om varför avvisningarna inte fungerar. Gång på gång har du lovat att allt skulle vara klart ”i god tid innan valet”. Hur gick det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Fram tills för en kort tid sedan har det aldrig funnits tillstymmelse till integrationspolitik Alexander – Något som innebär att mitt resonemng är allt annat än märkligt.

 10. Bergis

  Vi har råd med Afghanamnestin som initialt kostar 3,5 miljarder kronor. Men vi har inte råd att köpa egna Catalaina plan för 250 miljoner styck som skall vattenbomba skogsbränderna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Försök inte göra politik av skogsbränderna Bergis – Att göra det är ett skandalöst beteende.

   Fråga dig istället varför skogsbränderna uppstår och vad vi kan göra för att undvika skogsbränder i stor skala i en framtid.

   • Bergis

    Vi kan rusta upp brandförsvaret och köpa in vattenbombare istället för att satsa alla pengar på asyl och anhöriginvandring. Ett eget starkt brandförsvar är garanten för att skogsbränderna inte hinner växa sig stora. Nu får vi istället lägga massa resurser på småglin som springer och skjuter på varandra i No Go zonerna.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alla partier är skyldiga till den situation som nu uppstått och måste därför lösa den tillsammans. Att vi ska strukturera om brandförsvaret och upprätta nationella resurser för att bekämpa skogsbränderna effektivt redan från start är för mig en självklarhet och så vitt jag förstått har MSB redan inlett det arbetet.

   • Mr Sound

    Knappast ”ett skandalöst beteende” att ifrågasätta driven politik och dess prioritering! För vanligt folk förstår ju att om ens tak rasar pga snön bör man antingen bygga starkare eller skotta. Branden 2014 visar att Sveriges politiker är en samling dumskallar, för hur mycket värde ska brinna upp innan slanten trillar ner?

    Ja, Anders, hur uppstår nu dessa skogsbränder? Och vad kan VI göra? Högre skatter på drivmedel? Förhindra åska? Fängsla idioter som eldar/grillar? Förbjuda järnväg? Detta är ju orsaken!

    Dina svar är ju politik, för du anser att klimatförändringen är orsaken, och för att stoppa den krävs högre skatter. Så varför är inte det ett skandalöst beteende av dig? Eller hycklar du igen?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det vi kan göra för att över tid förhindra skogsbränderna är att tillsammans med resten av världen sluta utvinna och förbränna fossiler samtidigt som vi övergår till cirkulär ekonomi.

     På kort sikt måste vi se till att det finns resurser nog att bekämpa skogsbränderna när de uppstår och fatta beslut som innebär att beteenden om kan utlösa skogsbränder elimineras så långt det går – t.ex. eldning/grillning och tågtrafik om det är oerhört torrt i skog och mark.

     • Mr Sound

      Problemet är att ni ”troende” inte kan skilja mellan klimat och väder utan tillskriver bränderna klimatförändringen vilket inte blir trovärdigt.

      Att det är torrt och varmt nu har inget med klimatförändringen att göra utan det är vädret, att er samarbetspartner Miljöpartiet går ut med desinformation visar endast hur dåligt insatt politiker är, och dessa ska styra människor i ett land. Tillåt mig skratta.

      Med er logik förekom ej varma somrar tidigare, och när ni nu alla pratar om orsaken är det konstigt att man inte står bättre rustad. För bränder måste väl finnas med i er konsekvensanalys av klimatförändringen? Eller tror ni på fullaste allvar att om vi ej förbrukar fossila källor återgår klimatet och bränderna upphör?

      Alltså jag blir matt över den hur regeringen prioriterar och arbetar. Löfven är och förblir ett skämt. Prioriteringar som kostar miljarder går bra men att rusta sig för de orsaker som kan komma med en högre medeltemperatur går dåligt.

      Lycka till att vinna förtroende och röster i höst, för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och några ur Alliansen bör placeras på historiens soptipp.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag tror att både jag själv och forskarna är fullt kapabla att skilj på klimatförändringar och väder och hur dessa eventuellt påverkar vår vardag.

      Att det är torrt och varmt har i allra högsta grad med klimatförändringarna att göra Mr. Sound och vi ska därför förbereda oss på mer av samma sak – Detta samtidigt som andra ställen drabbas av översvämningar som även de beror på de klimatförändringar människan skapat genom att gräva upp, utvinna och förbränna fossiler.

     • Mr Sound

      ”Enligt Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, kan man inte konstatera att de senaste månadernas väderfenomen beror på klimatförändringar.

      Rummukainen hänvisar bland annat till att Sverige hade en liknande torka i början på 90-talet, och att det är naturligt att vi har olika väderextremer då och då.

      Eva Strandberg, meteorolog på SMHI, instämmer:

      – Utifrån enskilda väderhändelser kan man inte dra slutsatser om klimatförändringen. Att vi har haft varm luft i Sverige under en sommar kan handla om slumpen, säger hon”.

      Sommaren 2017 var knappast en höjdare sett till värmen men att medeltemperaturen stigit på jorden är helt sant, ca 0,8 grader sedan 1950 talet. Att den höjningen skulle orsaka sommarens värme är riktigt oärligt kort att dra men som vanligt är troende inom klimathysterin sjukt dåligt insatt för att ens skilja mellan väder och klimat.

      Men nu står vi inför ett faktum att det brinner, oavsett hur det har startas så är det ytterst pinsamt att några som så ofta gapar om dessa typer av händelser är så dåligt rustad. Vid katastrofer visar man de rätta sidorna och dagens regering med bihang får dåligt betyg och det kommer även visa sig i höst.

      Nä du Anders, hur mycket du vill tillskriva och försköna S kommer alltid sanningen fram och domen får ni i september.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det finns några få forskare som är emot men det stora flertalet är inne på precis samma slutsats – Att det är människans utvinning och förbränning som är orsaken till klimatförändringarna som nu ger oss extremväder av olika sorter.

     • Mr Sound

      Svar likt dessa gör att man tröttnar på en seriös debatt, så all heder till de som orkar med dina fallsier för jag gör det då inte.

      Blir skämskudde när man läser din blogg, en samling text inlindad med hybris och en avsaknad av verklighetsanknytning.

      För jag anser att du med flera kommer med domedagsprofeter när ni skyller den varma/torra sommaren på klimatförändringen utan att ens tänka hur det var ifjol, hur var det 1994?

      Väder är nu, klimat är statistik på vädret. Så med andra ord dribblar du med ord och fakta men jag är inte förvånad.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du får tycka vad du vill om mitt ställningstagande vad gäller klimatförändringarna – En sak är klar jag och det är att jag har en majoritet av forskningen och väljarna på min sida i detta fall.

 11. Alexander

  ”MP kommer inte att få styra”

  Det vet du inte.

  ”Med det regelverk vi har nu blir anhöriginvandringen minimal”

  Jaså? Kan du nämna antalet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Antalet är oväsentligt för tillfället Alexander – Nära noll skulle jag säga då den är knuten till PUT.

   • Jonny Disenfeldt

    Anhöriginvandring nära noll? Vad menar du med nära noll?
    Vi kan räkna med 30000 – 40000 om året under ett antal år framöver. Är det nära noll enligt dig?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det återstår att se Jonny – Min övertygelse är att den verkliga anhöriginvandringen kommer att bli mindre än hälften av de siffror du vill göra gällande.

 12. Brorson

  Saken är väldigt enkel: Ingen integration för personer, som inte har fått permanenta uppehållstillstånd. Så kanske pengarna räcker till dem, som har fått det. Men de kanske integrerar sig själva, om de inte är så många?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla som får tillstånd i Sverige ska integreras Brorson – Detta för att spara tid och pengar på lång sikt.

   • Brorson

    Dessbättre ska detta inte bestämmas av dig.Hur var det nu med kollektivet och individen? Att sticka till Europa är en individuell lösning på problemen Det är däremot en kollektiv löning att stanna i hemlandet, försvara detsamma mot terrorister och bygga upp det – med hjlälp av massivt stöd från EU. Och naturligtvis en hårdare beskattning av hemlandets överklass.

    Vi ska ta emot flyktingar av solidaritet och ge skyddsbehövande skydd så länge de behöver skydd. I första hand i deras hemländer. Exempelvis förföljs inga flyktingar i Nigeria av landets egen regering, som däremot har visat sig anmärkningsvärt inkompetent militärt inkompetent i kriget mot Boko Haram. Men dessbättere har Nigeria ännu fattigare grannländer gått in med militärt bistånd och hr lycktas trycka tillbaka Boko Haram. Delvis med stöd från EU. Även Sverige har militär trupp i Mali

    Du förespråkar däremot en moder form av slavhandel, som går ut på att profitera på andras olycka för arrt nå dina surrealistiska befolkningspolitiska mål för Sverige genom en ständig tillväxt, som bara skapar ökad fattigdom för folkflertalet men, men gör en liten klicka av stormrika kapitalister ännu rikare,

    Skogsbränderna visar att Sverige inte kan försörja en större befolkning än den vid redan har. Skogen är vår största exportprodukt, och i jakten på snabbväxande och högavkastande skog, har skogsbruket lagts om under de senas, te decennierna, så att vi nu har extremt lättantändliga och brandfarliga skogar.. Det har statens egen utredare slagit fast.

    Miljöpartiet har sällan rätt, men sannolikt har de rätt i att varje svensk förbrukar resurser motsvarande fyra jordklok, om jordens hela befolkning skulle ha samma livsstil. Varför då flytta massa människor från länder med en resurssnål livsstil till Sverige för att skapa ytterligare tilväx, när tillväxt här, när tillväxten behövs i migranterna hemländer.

    Som f.d. bankman borde du veta att pensionsförsäkringar är värld, eftersom bästa preventivmedel eftersom de får folk att använda mer direktverkande preventivmedel. I länder som saknar försäkringslösningar inför ålderdomen. använder folk stora barnaskaror som ett slag pessionsförsäkringar. Dessbätte har vi idag en stark minskning av nativiteten i hela världen även i Afrika, med bara ett fåtal länder där som undantag’

    DEn fortsatta befolkningsökningen i Afria beror huvudsakligen på en starkt ökande medellivslång till följd av förre dödsfall i lägre ålder. Vilka ska jobba i åldringsvården i Afrika i framtiden, om folk fortsätter att välla in över gränserna till Europa, men ingen åker tillbaka när de kan? Tvångskonvertering av flyktingar, som kanske själva bara tänkt stanna så länge kriget i hemlandet pågår, till svenskar är djupt oss,osolidariskt.

    Det är inte Olof Palmes politik, eftersom hans politik gick ut på att det kulle bli drägligt att bo i jordens alla länder. De och dessutom ut du föreslår är inte socialdemokratisk politik, utan du deltar i något slags tävling med borgerligheten om att ställa ”krav” på asylsökande. Du hjälper ju faktsikt SD att framställa ig själva som arvtagare till klasssik socialdemokratisk politik.

    .

    ,.

 13. Alexander

  ”Försök inte göra politik av skogsbränderna, det är ett skandalöst beteende”

  Du gjorde ju politik av branden i London…

  ”Antalet är oväsentligt för tillfället”

  Absolut inte.

  ”Nära noll skulle jag säga”

  Varför inte titta på den officiella statistiken?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är stor skillnad på det som hände i London och det som nu händer och som till sin helhet kan tillskrivas den av människan tillskapade klimatförändringen.

 14. Erik

  De svenska fackföreningar är en kartell för att förhindra konkurrens som pressar ner lönerna. Tillåter vi ökad lönespridning i Sverige skulle fler invandrare kunna jobba. Och då kanske vi får fart på integrationen. Allt annat är dömt att misslyckas.

 15. Alexander

  ”Fackföreningarna är garanten för schyssta löner till alla”

  Fast du klagade ju på att taxichaufförer inte kunde leva på sin lön?

  Vilken grund har du till dina siffror angående anhöriginvandringen?

  • Krister

   Lösningen på taxilönerna borde Anders Forss begripa är ju att kunderna måste betala mer.
   Om kunderna betalar mer så blir intäkterna högre och lönerna kan höjas.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det andra alternativet är att antalet taxibilar minskar så att varje bil kör in mer pengar och den slutliga lösningen är sannolikt en kombination av det och aningen dyrare taxiresor.

 16. Alexander

  Anders

  Vill du inte svara på mina frågor om taxichaufförernas loner och dina siffror kring anhöriginvandringen?

 17. Alexander

  ”Rätt liten vill jag påstå”

  Givetvis. Däremot har de stor skuld till migrationsfiaskot. Måste vara fantastiskt att vara socialdemokrat, allt bra är vår förtjänst medan det dåliga är någon annans ansvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.