Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bemanningsföretagen behöver regleras.

Bemanningsbranschens branschorganisation slår sig ständigt för bröstet och påstår sig ha skapat många nya jobb. T.ex påstår de sig ha skapat 200.000 nya jobb under 2015 – Vad de glömde bort att säga i hastigheten var att drygt 150.000 av dem bara varade i en dag och att antalet årsanställda uppgår till knappa 75.000 människor.

För mig är bemanningsföretagens ökade utbredning och stora volymökningar ett tecken på att samhället blivit girigt och egoistiskt därför att bemanningsföretagen i grunden skapades för att kunna runda LAS och andra för landets arbetstagare viktiga regelverk vars syfte är att skapa en god arbetsmiljö och trygghet på arbetsmarknaden.

Vi får aldrig glömma att bemanningsbranschen innebär att man som anställd går miste om alla de fördelar lagen om anställningsskydd ger landets arbetstagare.

Att arbeta inom och/eller genom ett bemanningsföretag innebär att man kan bytas ut från en dag till nästa om det företag man är uthyrd till upplever att man som arbetstagare är jobbig därför att man ställer krav på arbetsmiljö mm.

Kort sagt kan man säga att bemanningsbranschen innebär att arbetstagarna behandlas som handelsvaror snarare än som betydelsefulla medarbetare – Handelsvaror som kan bytas ut om de blir utslitna eller inte presterar i nivå med vad arbetsgivarna kräver.

Denna situation ska vi inte ha i Sverige anno 2018 – Därför ska bemanningsbranschen regleras och regleras strikt.

Jag har inget mot bemanningsbranschen som sådan när den fungerar som det var avsett från början viket var att hjälpa företag som hade kortvariga behov av tillfällig arbetskraft för att klara av en produktionstopp av tillfällig karaktär.

Idag fungerar inte bemanningsbranschen på avsett sätt – I stället har användandet av bemanningsföretag blivit ett sätt att gå på sidan av lagen om anställningsskydd med flera lagar och ett sätt att kunna göra sig av med övertalig personal på mer eller mindre daglig basis för att maximera vinsterna.

Bemanningsbranschen har därmed skapat en situation som innebär att reguljära företag har betydligt färre anställda än de hade innan bemanningsbranschens intåg för att därefter hyra in på veckobasis i exakt det antal de anser sig behöva just för stunden.

För mig innebär den utvecklingen att arbetstagare/människor blivit en handelsvara på ett sätt som lagstiftaren aldrig avsett vilket innebär att vi måste göra något för att lösa problemet och återställa ordningen på arbetsmarknaden.

Därför vill jag förstärka lagstiftningen på området och skapa samma anställningsskydd för de som är anställda inom bemanningsbranschen som de som är anställda i reguljära företag.

Detta innebär att jag i en framtid genom lagstiftning vill tvinga bemanningsföretagen att tillsvidareanställda sina medarbetare på samma sätt och enligt samma regelverk som övriga företag.

Därutöver vill jag införa begränsningar för hur länge ett företag kan hyra in personal utan att tvingas anställa dem i det egna företaget. För mig framstår det fullt rimligt att personalen ska vara anställd i det egna företaget om behovet av extrapersonal varar 6 månader eller längre.

Jag vill dessutom ha ett regelverk som innebär att företag inte kan runda reglerna genom att byta bemanningsföretag. Reglerna ska kompletteras med ett tak för hur stor procentuell andel av den totala arbetsstyrkan som får hyras in för att tillse att företagen anställer i egen regi i större utsträckning än idag.

2018 ska arbetstagare inte vara handelsvaror – Arbetstagare ska vare en resurs som företagen värnar om och behandlar med största respekt.

Som socialdemokrater har vi alltid tagit arbetstagarnas parti och kämpat för schyssta löner och schyssta arbetsvillkor – En företeelse vi ska fortsätta med genom att lagstifta så att bemanningsföretagens rovdrift och härjningar på svensk arbetsmarknad begränsas till ett minimum.

Sveriges arbetstagare ska inte ha tillfälliga anställningar och visstidsanställningar – I Sverige ska arbetstagarna ha tillsvidareanställningar med heltid som norm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

9 kommentarer

 1. G-A Karlsson

  Jag hade ett bemanningsföretag i elva år (jag hyrde bara ut mig själv och hade inga anställda).
  Men jag har förstått att Sverige inte vill ha den typen av företag. Så jag har lagt ned.

  Hoppas du är nöjd med det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du som egenföretagare hyr ut dig själv för att göra arbete är du att se som ett enmansföretag och inte som ett bemanningsföretag G-A.

   Det var inte den typ av verksamhet du drev jag avser med inlägget utan de stora bemanningsföretagen som idag används på det sätt jag anger i inlägget.

 2. Brorson

  Jag har iofs inget emot en ökad reglering av bemanningsbranschen. Det är en skandal att bemanningsföretag kan locka med dubbelt så höga löner, som deras kunder betalar till personal som är anställda direkt av dem. Kanske behövs förbud för enskilda anställda att byta arbetsgivare, så länge de jobbar kvar på samma arbetsplats som förut.

  En uppsägning från den anställdas sida ska innebära att den anställda inte är välkommen tillbaka till samma arbetsplats, annat än om den anställda påbörjar en ny anställning hos samma arbetsgivare som förut. Detta dock med undantag för övergång från anställning i bemanningsföretag till anställning direkt hos den man varit inhyrd till. Med en sådan regel kan vi glömma ditt idiotförslag att en uthyrning bara får pågå i 6 månader.

  Som exempel arbetade jag hos ett tiotal olika kunder till min arbetsgivare, och det var mer än 6 månader. Fullständig orealistiskt att jag skulle haft deltidsanställningar hos alla tio. Du är ju helt avskärmad från verkligheten och är inte mottaglig för information från oss som vet vad vi pratar om. Rätt utnyttjade, t.ex genom samarbete med en kommun, kan bemanningsföretagen vara redskap för att skaffa fasta anställningar hos samma arbetsgivare för arbetslösa.

  Varaktig inhyrning av personal från ett bemanningsföretag skulle kunna lösa problemen med dåliga arbetsgivare. Det finns småföretagare som är usla arbetsgivare men i övrigt mycket duktiga som företagare. Sverige behöver sina företagare, och i stället förbud för vissa företagare (vilket ibland föreslå) att ha anställd arbetskraft, skulle det räcka med ett förbud att ha egen anställd arbetskraft.

  Bemanningsföretaget, vars tjänstemän naturligtvis ska vara experter på personalfrågor, får ta hand om de svåra delarna för en arbetsgivare, inkl. uppsägning av personal. Detta ska ju göras på rätt sätt, enligt LAS, så att den som sägs upp slipper onödigt lidande och arbetsgivaren slipper dryga skadestånd. Att LAS och arbetsmiljölagen inte skulle gälla inom bemanningsbranschen är en komplett lögn. Det finns många exempel på att arbetsmiljön har förbättrat. även för företagaren själv i den fall denne själv har arbetat i verksamheten, sedan ett bemanningsföretag kommit in i bilden.

  Welcome back to Sweden, Mr Forss Vi vet att du anser dig veta bättre än oss, som har bott och arbetat här hela tiden, i ett halvsekel eller mer och sätt arbetslivet i ständig förändring och utveckling. Medan du vill hindra, stoppa och reglera i det syftet, vill jag främja och förbättra och reglera i ett mer positivt syfte, ta vara på möjligheterna.

  Ger du order till de socialdemokratiska ministrarna? Du har ju lovat att de ska genomföra dina idéer efter valet..

  • G-A Karlsson

   Brorson skrev:
   ———————–
   ”Som exempel arbetade jag hos ett tiotal olika kunder till min arbetsgivare, och det var mer än 6 månader. Fullständig orealistiskt att jag skulle haft deltidsanställningar hos alla tio.”
   ———————–
   Jag hade liknande upplägg med korttidsuppdrag för många olika uppdragsgivare.
   Det hade varit omöjligt även för mig att vara anställd hos alla dessa.

   Uppdragen kanske bara pågick i nån vecka. Ibland var det bara någon dag. Under tiden hoppades man på att nånting annat skulle dyka upp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.