Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Renovering av hyresrätter bör ske utan stora hyreshöjningar.

Nyhetsflödet har länge präglats av hur hyrorna i de lägenheter som byggdes inom ramen för miljonprogrammet kan stiga med så mycket som 60% efter att de renoverats enligt plan.

Hyreshöjningarna blir riktigt påtagliga i det lägenhetsbestånd som allmännyttan sålt till privata fastighetsägare där hyreshöjningar på 40% ser ut att vara norm för fastigheter i attraktiva lägen – T.ex. i Stockholm city, dess närområde och andra liknande områden.

Tidigare gjorda utredningar av bland annat Hyresgästföreningen påvisar hyreshöjningarna på ca 20% i de delar som fortfarande ägs och förvaltas av allmännyttan och på  en nivå mellan 20-60% i de fastigheter som tillhör privata bostadsbolag.

Som grund för hyreshöjningarna anges de standardhöjningar som köksbyten och stambyten sägs medföra samt för den upprustning i övrigt som sker för att skapa en modern standard i lägenheterna.

I min värld är dessa hyreshöjningar ett sätt att smygvägen föröka införa marknadshyror. Hyreshöjningar på grund av renovering är fel och blott och allena ett sätt att driva bort svaga grupper och skapa större hyresintäkter.

Rätt skött ska hyresvärdarna fondera pengar för dessa renoveringar fortlöpande så att lägenheterna kan genomgå en planenlig renovering utan stora medföljande hyreshöjningar – Något som inte skett därför att man istället för att fondera för framtida renoveringar använt pengarna för att öka vinsterna och dela ut dessa till aktieägarna.

Att hyresgästerna får acceptera en liten hyreshöjning i samband med renovering har jag inget emot så länge den hyreshöjningen inte överstiger 5%.

I min värd ska lägenheter renoveras fortlöpande så att de i alla lägen håller en acceptabel och modern normalstandard.

Det är mot den bakgrunden jag anser att det är fel att hyrorna ska skilja mellan nyproduktion och gammalt bestånd. I en solidarisk värd ska hyran per kvadratmeter vara lika för alla lägenheter med undantag av lyxlägenheter där lyxen utöver normalstandard till fullo ska belasta den specifika lyxlägenheten och dess hyresgäst.

När det gäller lyxlägenheter ska det dessutom finnas en spärr som innebär att hyresvärden inte ensidigt kan bestämma att uppgradera befintligt bestånd till lyxlägenheter utan att först inhämta nuvarande hyresgästers medgivande för den förändringen om den medför en hyreshöjning för hyresgästen.

Att landets hyresvärdar – Allmännyttiga likväl som privata ska tvingas fondera medel för att underhålla och renovera så att hyreshöjningar på grund av renovering och underhåll aldrig blir verklighet utgör således en rättvisefråga och en fråga vi socialdemokrater bör agera i med bestämdhet.

För egen del vill jag helst låta marknaden sköta detta på frivillig väg – Fungerar inte detta är jag beredd att lagstifta i frågan och tvinga fastighetsägarna att fondera för framtida renoveringar.

Rätten till en bostad tillhör en av samhällets grundläggande rättigheter – Som sådan måste denna rättighet skyddas från missbruk.

Därför är det ohållbart att fortsätta på samma sätt som idag. Det faller på sin egen orimlighet att människor som har ett hyreskontrakt ska tvingas avsäga sig detta och flytta därför att hyrorna höjs till en nivå man inte förmår betala som en följd av en renovering som fastighetsägaren kände till skulle komma redan när fastigheten byggdes.

Låt oss därför solidariskt stå upp för denna grundläggande rättighet och göra det enda rätta genom att stoppa hyreshöjningar med renoveringar, stambyten och lyxsaneringar som skäl för hyreshöjningen.

Sverige ska ha en blandad befolkning i hyresbestånden – En befolkning som inte hotas av att delas in i ett A- och ett B-lag på grund av oskäliga hyreshöjningar som följd av renoveringar.

Detta är ett viktigt ställningstagande då en fortsättning på nuvarande sätt i förlängningen innebär att bara bättre bemedlade har möjlighet att hyra och bo i attraktiva stadsdelar och i attraktiva bostadsområden samtidigt som de mindre bemedlade hänvisas till områden utanför stan.

Sätter vi inte stopp för detta nu kommer segregationen att öka än mer vilket vore förödande för samhället och samhällsbygget – Tänk på det när du röstar den 9 september 2018.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

38 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla lägenheter som går ovan normalstandard vilket i dagsläget bland mycket annat handlar om helkaklade badrum, trägolv i alla rum, induktionshällar, kylskåp med ismaskiner mm.

   • Krister

    – Alla lägenheter som går ovan normalstandard vilket i dagsläget bland mycket annat handlar om helkaklade badrum, trägolv i alla rum, induktionshällar, kylskåp med ismaskiner mm.

    Jag har helkaklat badrum. trägolv.
    Plastlåda för iskuber, gasspis.
    Halvlyx?

 1. Fredrik

  Då gäller inte detta som du skriver när ditt parti säljer ut bostadens lgh då?
  Rätt skött ska hyresvärdarna fondera pengar för dessa renoveringar fortlöpande så att lägenheterna kan genomgå en planenlig renovering utan stora medföljande hyreshöjningar – Något som inte skett därför att man istället för att fondera för framtida renoveringar använt pengarna för att öka vinsterna och dela ut dessa till aktieägarna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Även i vår kommun har man använt fonderade medel för att dela ut till ägarna vilket jag i grunden anser är fel Fredrik. Utförsäljningen i sig har jag inga synpunkter på vad gäller priset vi fick som var helt rätt – Däremot har jag tidigare framfört kritik till hur försäljningen gick till och den står jag fast vid även om den debatten är avslutad.

  • Sven

   Nej, du har fel. I ambition att hålla nere hyrorna har hyresgästföreningen och fastighetsägarna kommit överens om att det underhåll som ska täckas är detaljer som ommålning, nya vitvaror od. Då stammar, tak, fönster osv är slut finns inga funderade pengar eftersom man valde att ha lägre hyra. Om det var en klok uppgörelse eller inte kan man diskutera, men det är en felaktig uppfattning att det avsätts massor med pengar som ska täcka ALLT som behöver renoveras.

  • Sven

   Fredrik, jag glömde en sak –
   Vilja utdelningar till ägarna är det du hävdar att Bostaden gjort? Redovisa gärna storlek och källa.

 2. Leif Andersson

  Det du beskriver sker redan idag utan att Löfvens regering lagt någon större energi på att stoppa detta. Löfven själv anser ju dessutom bostadspolitiken så ointressant så att han överlämnat den till MP och satt riktiga stolpskott som ministrar (den förste fick avgå pga samröre med islamister och den nuvarande är helt osynlig). Det enda är eventuella skattefrågor kring bostadspolitiken som styrs med järnhand av ”bostadsmagda”. Så min fråga är varför S skulle ändra på detta om man fick förlängt förtroende av väljarna när man inte lyft ett finger under denna mandatperioden?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är det jag vill ändra på Leif – För mig är bostadspolitiken en bärande del av den politik som är viktig för arbetarrörelsen.

 3. Per Kjellén

  Skillnaden mellan ett liberalt samhälle och ett socialistiskt är att i ett liberalt kan socialisterna leva socialistiskt men i ett socialistiskt samhälle får du bara leva socialistiskt.

  Du bör alltså hyra i et allmännyttigt bostadsbolag, till att börja med. Sedan skall du lämna resten av den lön du får till Den Socialistiska Kärleksfonden, och från den får du sedan kuponger för mat och kläder.

  Du behöver aldrig mer irritera dig på klyftor i samhället. Med tiden kan ni köpa in er i ett bilbolag som tar upp tillverkningen av tvåtaktsmotorer. Nu glömde jag vad märket hette på DDR:s stolthet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du vet lika väl som jag Per att Sverige aldrig haft den sortens socialism – Därtill hr den inte praktiserats någonstans i världen på mycket länge så vitt jag känner till.

 4. Per Kjellén

  ”Den tidens socialism” är precis den som vill att ’allmännyttan’ skall äga bostäderna. ’Allmännyttan’ skall sedan ägas av folket. Folkets äganderätt skall inte kunna omsättas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Allmännyttan ägs indirekt av alla som har tillstånd att bo och arbeta i Sverige och en stark allmännytta är nödvändig som en motvikt mot den privata sektorns fastighetsägare.

 5. OrimligHyra

  ”Rätten till en bostad tillhör en av samhällets grundläggande rättigheter – Som sådan måste denna rättighet skyddas från missbruk”

  Mycket bra läsning, fortsätt så!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack signaturen OrimligHyra och jag lovar att fortsätta att skriva om och driva frågan på det sätt jag alltid gjort.

 6. Janne

  Allmännyttan får ju inte fondera pengar. Hade dom det så hade det ju inte varit några problem nu. Om dom gör det så beskattas dom enormt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Janne och det är därför jag motionerar och ligger på för att vi ska återinföra bostadsförsörjningslagen såsom den var utformad tidigare i vilken kravet på fondering av medel till framtida renoveringar var ett krav.

   • Sven

    Den stora diskussionen är ju vad fonderingarna ska täcka. Det har aldrig gjorts fonderingar för tex tak och stammar. Titta själv hur man resonerade då man tex byggde miljonprogrammet och hur man resonerade då man satte hyrorna.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mitt svar är att fonderingarna ska täcka alla renoveringar så även stambyten och takbyten och/eller renoveringar ska ingå.

     • Sven

      Det är iofs inga problem . Bara att ta med i hyresförhandlingarna även om det torde bli en rejäl höjning mot nuvarande nivå.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi ska inte ha hyreshöjningar för att återinföra detta då vi aldrig fick några hyressänkningar när fonderingarna togs bort Sven.

     • Sven

      Jisses…. och du är ekonom?

      Mycket av de saker du säger låter bra och kloka MEN då och då får du upp ämnen jag är insatt i och då inser man hur enormt dåligt du har på fötterna för dina påståenden. I kombination av att aldrig erkänna fel gör att trovärdigheten blir därefter.

      Tack och lov att du inte har mer inflytande. Ju mer man läser desto mer förstår man anledningen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I vilket stycke vill du påstå att jag har fel i detta Sven? Har du sett eller hört om någon hyressänkning när skyldigheten att fondera medel för framtida renoveringar upphörde?

 7. Sven

  Det går inte att diskutera med de som inte är pålästa.
  Boverket har utmärkta skrifter du bör läsa. Hyresgästföreningen är mycket hjälpsamma. Och Bostaden kan säkert hjälpa dig.
  Lycka till.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är medlem i hyresgästföreningen Sven så jag är rätt påläst i ämnet och det jag föreslår är fullt ut genomförbart så länge vi fattar politiska beslut i Sveriges riksdag om att så ska ske.

   • Sven

    Jag är medlem i en rad föreningar där jag inte kan alla frågor. Men jag frågar och tror inte jag kan allt och far runt med spekulationer.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror inte heller att jag kan allt Sven – Långt därifrån men jag kan en hel del om många olika saker därför att jag är nyfiken och därför att jag ofta upplevt det jag skriver om personligen alternativt läst och lärt av de som är experter på ett specifikt område.

 8. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Vi ska inte ha hyreshöjningar för att återinföra detta”

  Hmmm… och hur ska bolagen då finansiera stambyten, takbyten och annan renovering

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Genom en återinförd bostadsförsörjningslag där de tvingas fondera över tid för att klara alla framtida renoveringar Jonny – En bostadsförsörjningslag som fungerar som den som alliansen tog bort under sin regeringstid och därmed öppnade för dagens situation.

   • Sven

    Du förstår alltså inte ens Jonnys klara fråga? Om det idag inta tas ut hyra på en nivå så att avsättningar kan göras, hur ska man via lag kunna tvinga fram avsättningar utan hyreshöjning????
    Dessa avsättningar gjordes inte heller under s glansdagar. Hur mycket man än försöker skylla från sig.

   • Jonny Disenfeldt

    De ska tvingas att fondera för framtida renoveringar, det låter väl sunt och bra men var kommer dessa pengar från som ska fonderas? Jo, givetvis del av hyresgästernas avgifter, pengar växer inte på träd. Alltså måste bolagen ta höjd för dessa fonderingskostnader i kommande hyreshöjningar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den höjden har de redan tagit sedan länge Jonny då hyrorna aldrig sänktes närkravet att fondera för framtida renoveringar togs bort av alliansen.

 9. Åsa

  Om det är långsiktiga fastighetsägare bör fastighetsägaren följa en underhållsplan som sträcker sig minst 30 år fram i tiden för att avsätta medel för framtida underhåll. Det största problemet är att den som uppför huset säljer huset då det börjar vara dags för de stora underhållen till ett överpris… Fastighetsägaren tjänar då dubbelt dels för överpriset och för de aldrig behövde lägga in pengarna i underhållskostnaderna. De som förlorar är de som bor i fastigheten. De får en ny hyresvärd som vill tjäna pengar… därför sminkas grisen. Man gör dvs ”lyft”, dvs river ut ett helt fungerande orginalkök, man målar väggarna vita, man lägger in ekparkett i de rum som hade plastmatta samt helkaklar badrummet. Släng gärna in ett par spottar i taket också. Och vipps så kan fastighetsägaren ta ut 2-3 tusen mer i månaden för lägenheten… Då har du bara bytt ytskiktet. De dåliga stammarna är kvar. Hela grejen är förkastlig det handlar bara om att tjäna pengar. Allmännyttan har flera gånger gjort misstaget att sälja av hus för att finansiera nybyggnationsprojekt, efter kanske 20 år måste de köpa tillbaka husen för att de missköts. Under dessa 20 år har det kanske varit 5 olika ägare som alla har mjölkat kon… men inget har gjort åt fastigheten. Vilka drabbas. Jo hyresgästerna. För ngt år sedan köpte en stor fastighetsägare ett område och fick ett annat på köpet… Det fick de för att det var så stora underhållskostnader i närtid. I fem år släkte de bara bränder, alltså fixade skador… men gjorde inga renoveringar och efter dessa år sålde de området de hade fått på köpet för nästan en miljard kronor… Det har pratats hur mycket som helst att man ska minska vinsterna i välfärden när det gäller skola och vård. Men att ha tak över huvudet är en del av välfärden… Men där får man tydligen tälja guld 24 timmar om dygnet utan några problem…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.