Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tack vare MP blev bonus malus systemet för fordonsskatt fel utformat.

För egen del är det inte svårt att inse att vi socialdemokrater gav MP allt för mycket inflytande över utformningen av det nya fordonsskattesystemet kallat ”bonus malus”.

Hela grundtanken med systemet var att det skulle drabbat bilägaren direkt och göra det dyrt att köra omkring med stora bilar som är dåliga för vår miljö och som därtill körs fossila drivmedel.

Av detta tänk blev ingenting kvar sedan MP varit inblandade då det system som nu introducerats på inget sätt tar hänsyn till årlig körsträcka och till vilken sorts drivmedel bilägaren tankar sin bil med med.

En annan stor brist i systemet är att ingen skattemässig åtskillnad görs mellan privatägda bilar och tjänstebilar så att den som väljer en stor miljöbov som tjänstebil straffas för detta val som privatperson.

Därför tar jag mig friheten att komma med min input i ärendet och lämna min syn på hur avgiftssystemet bör se ut och fungera.

Till att börja med vill jag att systemet ska omfatta alla fordon som är registrerade och därför tvingas ha registreringsskylt – Dvs. även snöskotrar, motorcyklar, 4-hjulingar m.fl. Undantag ska dock göras för de fordon som idag är skattebefriade därför att de uppfyller veteranfordons kriterierna.

En annan viktig aspekt är att avgifterna i systemet alltid ska träffa brukaren av en tjänstebil istället för företaget. Enda undantaget avser tjänstebilar som bara används i arbetet och vid all annan tid är parkerade på företaget – För dessa ska avgiften betalas av företaget.

För att systemet med avgift efter miljöbelastning ska bli rättvist måste vi skapa ett system som följer körsträckan enligt principen ju längre körsträcka ju högre miljövagift/fordonsskatt. Systemet ska självfallet även gälla för tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

I den ideala av världar tas skatten därför ut direkt vid tankningen och tar dessutom hänsyn till vilken sorts drivmedel man tankar. Väljer den som kör en dieselbil att i stället för diesel tanka HVO eller RME ska skatten vara lägre än om man väljer att tanka diesel då syftet med skatten alltid bör vara att beskatta utsläpp och inte motortyp.

Skulle det till äventyrs inte gå att ta ut skatten direkt vid bränslepumpen kan jag tänka mig en att en transponder eller ”go-box” som den ibland kallas monteras i alla fordon som omfattas av regelverket.

Denna ska sedan registrera hur långt fordonet körts under mätperioden och per automatik skicka informationen till ett centraliserat debiteringssystem som sedan likt dagens system för trängselavgifter per automatik skickar räkningen till ägaren/brukaren av fordonet periodiskt – Förslagsvis kvartalsvis.

Att sedan skatta efter val av typ av drivmedel får man i detta fall lösa genom att ålägga bilägaren att via kvitto påvisa att man tankat annat än diesel i en dieselbil om man önskar nedsättning av skatten.

Själva transpondern bör vara gratis medan installationskostnaden bärs av fordonsägaren för fordon som redan är i bruk och av tillverkaren för de fordon som säljs nya.

Ett brett införande där avgiften träffar alla fordon utom veteranfordon är viktig om vi vill snabba på övergången till ett modernare och betydligt miljövänligare fordonsbestånd i Sverige.

Dessutom är det en rättvisefråga att vi betalar för faktisk körsträcka och drivmedelsval och inte som idag efter en schablon som inte tar hänsyn till körsträckan och valet av drivmedel.

Jag vill dessutom att skatteavdragen för resor till och från arbetet för de som bor så till att kollektiva transportmedel inte kan nyttjas ska förstärkas så att miljöavgiften för dessa resor blir helt avdragsgill.

För nya bilar ska systemet slå till maximalt redan från början med dryga avgifter för alla bilar som släpper ut mer än det gränsvärde vi bestämt oss för. För bilar däremellan ska systemet innehålla en trappa med avgiftsrabatt som gör det dyrare ju nyare bilen är.

Slutligen bör detta system ersätta både dagens fordonsskatter och de miljöpremier som finns undantaget den skattebefrielse som utlovades under de första 5 åren för de som köpte en bil med låga utsläpp. För dessa ska systemet införas först när de passerar 5-års gränsen.

I kombination med detta system så bör vi framledes premiera de som köper en elbil eller vätgasbil – Detta genom att göra elbilar och vätgasbilar helt skattebefriade under hela sin livstid

Slutligen ska en schabloniserad fordonsskatt som är relativt hög utgå om bilen exporteras ut ur Sverige under bilens första 10 levnadsår och då träffa den som exporterar bilen ut ur landet – Är exportören ett företag ska fordonsskatten vid export inte vara avdragsgill i företagets bokföring utan betalas rakt av med skattade pengar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

53 kommentarer

 1. Gunnar

  Det här var väl att krångla till det rejält. Då är det bättre som vi nu har. Jag tror knappast du vinner något större gehör för det här förslaget. Och köpa elbilar, ska det vara ett tvång köpa en speciell bil? Hittills vad jag vet väljer man själv vilket märke och vilken typ av bil man köper. Detta förslaget om jag kallar det så är ett bevis på gammal socialdemokratisk byråkrati, eller det sätt vi tidigare prövat på med mätare i bilar och vete fasen allt. Det leder bara till krångel och en dyr administration. Vi behöver en modern socialdemokrati som ligger i tiden, inte något gammalt cementerat däe människor ständigt ska övervakas. Lägg ner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag vill inte tvinga någon att köpa en speciell sorts bil men däremot vill jag skapa ett system som kraftigt premierar de som väljer att köpa och köra bilar som är helt fossilfria då en övergång till sådana bilar är ett måste om vi ska klara klimatet och jordens långsiktiga överlevnad.

   • Gunnar

    Vad vet du om elbilars hållfasthet i dagsläget, de är ju i det närmaste obeprövade. Främst långa sträckor och svårare driftsförhållenden. Långsiktigheten du pratar om ser vi vad som händer längre fram och den utveckling som då sker. Att börja statuera regler för framtiden som vi inte har en aning om liknar mera en fakir. Är du en fakir eller en gammal trött socialdemokrat som bara har gamla utnötta idéer komma med?? Jag tror inte på vad du säger. Nu går både MP och V uppåt, medan inom S fortsätter raset. Hur kan det komma sig?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Redan nu vet vi rätt väl hur långt en elbil går att köra utan att laddas samt hur körsträckan kommer att förlängas i en framtid – Därtill byggs laddinfrastrukturn ut i snabb takt så jag ser inga problem med räckvidd i en framtid. Allt som behövs är en anpassning från oss människor som tillåter stopp för snabbladdning – Något jag utgår ifrån kommer att ske helt naturligt.

     • Rolf Magnuson

      De som vill kunna koppla på ett släp, typ husvagn eller annat släp, finns nu ingen el-bil somtillåter det. Elmotorn blir då överhettad.

      Däremot klarar många hybrider detta.

      Källa: Vi bilägare

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag betvivlar inte att det är så för stunden Rolf men på samma sätt som våra ingenjörer tidigare löst liknande problem är jag övertygad om att de kommer att lösa detta problem.

 2. Alexander

  Allt som är bra är Socialdemokraternas förtjänst, det dåliga ligger på MP. Pinsamt Anders!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då får du tycka att det jag skrivit är pinsamt Alexander – Jag har inga problem med det.

 3. Alexander

  ”de som väljer att köpa och köra bilar som är helt fossilfria”

  Och Birgit som är 59 år och undersköterska har ju naturligtvis råd med det. Resultat på alla plan i samhällsbygget.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hon kommer att få råd med det Alexander – Inte med en ny måhända men väl med en begagnad.

   • G-A Karlsson

    Jag har definitivt INTE råd med elbil.

    Jag kan inte tala generellt för ”Birgit, 59” men jag tror knappast hon heller har råd med elbil. Inte på en svensk undersköterskelön.

    Du kan inte kommendera folk att ha råd.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer en elbil inte att kosta mer än en vanlig bil gör idag G-A – När det sker kommer saken i en annan dager och då kommer även du att ha råd att åka elbil om du tittar på totalkostnaden för bilägandet.

     • Sven

      Nej
      Det är många år innan det finns många begagnade elbilar. Dessutom är värdet på en elbil avhängt skicket på batterierna. De har ytterst begränsad livslängd och kostar mycket att byta så NEJ – det kommer inte finnas en massa billiga elbilar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Med stor produktion av elbilar tar det inte allt för länge innan det finns gott om begagnade sådana att köpa. Vad gäller batterierna så ser trenden ut att gå emot att dessa leasas från biltillverkaren för en billig penning och att service och reparationer av densamma ingår i leasingpriset. Dessutom sker nu en utveckling som innebär att varje cell i ett batteri kan bytas separat vilket innebär att service och underhållskostnader blir väsentligt lägre än om man måste byta hela batteripaketet.

 4. Anders

  Snacka om att krångla till det.
  Håller dock med om att S gett MP för stort inflytande och jag hoppas att folk kommer ihåg detta på valdagen och låter bli att rösta på S.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mitt förslag är en förenkling sett till dagens system Anders – Att ta ut skatten direkt vid bränslepumpen är den eda rätta vägen för att säkerställa att fordonsskatten alltid debiteras för årlig körsträcka. De som kör lite ska inte subventionera de som kör mycket och långt.

 5. Brorson

  Ett väl genomtänkt och genomarbetat förslag – tack. Förslaget kan användas som underlag för fortsatta diskussioner i ämnet. Dock har jag avvikande förslag på några punkter.

  1. All körning med elfordon är en miljöstörande verksamhet, och därför ska beskattningen av elfordon ske enligt samma principer om förbränningsmotordrivna fordon.

  2. Nybilsköp ska inte alls subventioneras. Men den fasta delen av fordonsskatten under de fem första åren bör användas till uppbyggnad av en skrotningspremie, som följer fordonet vid ägarbyte.

  3. Den rörliga delen av fordonsskatten på veteranbilar, som mest fungerar som museiföremål med korta årliga körsträckor, kan inte under några omständigheter bli så fasligt hög, räknat i kronor. Men jag kan tänka mig befrielse från den fasta delen, om körsträckan är högst 50 mil / år och ägaren även disponerar en annan bil, som hon betalarnormal fordonsskatt för, för sina dagliga resor. Vid veteranbilsträffar, kan hon transportera veteranbilen till mötesplatsen på en släpkärra kopplad till den andra bilen.

  4. Alla obligatoriska avgifter som är relaterade till körsträckan, såsom trafikförsäkringspremie och avgift för kontrollbesiktning ska betalas via den rörliga fordonsskatten. Tiden för kontrollbesiktning ska – efter de första åren – bestämma av körsträcka sedan förra besiktningen.

  5. Det måste finnas tekniska lösningar ,exempelvis betalkort som är knutet till ett visst fordon, som visar vilken typ av drivmedel, som fordonet har tankats med varje gång.

  6. Det är inte rimligt att bensinen är billigare vid kusterna än i inlandet, vilket torde bero på transportkostnaderna för bensinen till pumpen. Detta borde regleras via den rörliga delen (som tas ut vid tankning) av fordonsskatten, som att drivmedlen blir billigare i regioner med genomsnittligt längre körsträckor per bil och år.

  7. Rabatt på den fasta delen av fordonsskatten ska utgå för familjer med många hemmavarande barn, vilka behöver en större bil än andra. Den fasta delen av fordonsskatten ska tas ut på amma skattsedel om övriga skatter.

  8. Jag förespråkar således en uppdelning av fordonsskatten på en rörlig och en fast del, och att den rörliga delen ska tas ut vid pumpen. En transponder skulle kunna vara ett alternativ för den som så önskar, exempelvis för de fall tjänstebilar används privat och privatbilar används i tjänsten.

  9. Fördelningen mellan fast och rörlig fordonsskatt bör vara sådan att bilägandet i sig belastas med så lite skatt som möjligt och bilanvändningen desto mer. Kollektivtrafiken ska alltid vara billigare än den synliga rörliga kostnaderna (drivmedel + rörlig fordonsskatt) vid transport av en person. Jag är motståndare till nolltaxa och extrema lågpriser i kollektivtrafiken, eftersom målet bör vara att alla ska ha tillgång till kollektivtrafik, oavsett var de bor.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En elbil utan utsläpp är betydligt bättre för miljön än en bil med förbränningsmotor och det är därför elbilar och vätgasbilar ska skattebefrias.

   Sedan handlar subventionen inte om en renodlad subvention utan om att göra det kostsamt att köpa fordon som är skadliga för miljön – Något som gör att din punkt 2 faller.

   För veteranfordon är det en självklarhet att dagens regelverk ska bibehållas och i övrigt vill jag att alla fordonsskatter ska tas ut vid bränslepumpen då det är enda sättet att garantera att skatten står i direkt relation till årlig körsträcka.

   • Brorson

    a) När jag har skrivit att beskattningen av elbilar ska ske enligt samma principer som för förbränningsmotordrivna fordon, så har jag därmed INTE skrivit att skatten ska vara lika hög per kilometer. Därmed kvarstår min punkt 2. Har man råd att köpa en ny bil. har man också råd att betala skatt under de fem första åren. Dessutom skrev jag att skatten under dessa år ska gå till uppbygga av en skrotningspremie som följer bilen vid ägarbyte. Detta kommer att höja bilens andrahandsvärde fram till och med det sista ägarbytet.

    b) Om veteranbilar används för dagliga resor med körsträckor på 2.000 – 3.000 mil / år ska de beskattas enligt samma principer som nya bilar, som är bättre miljön att säkrare både att åka i och att möta ute i trafiken. När jag talar om skattebefrielse av veteranbilar, så handlar det om inte beskatta en hobby.

    c) Jag tycker också att beskattningen – så långt möjligt – ska stå i relation till årlig körsträcka. , Så jag är inte alls främmande för tanken att ta ut all skatt vid pumpen eller eluttaget. Men jag ser en del problem med detta, varför jag trots allt förordar en blandad variant med både fast och rörlig fordonsskatt. Det vore väl ändå ett framsteg om den fasta delen kan sänkas till 25 % av nuvarande fordonsskatt?

    Vad sedan beträffar elfordon så är även elproduktion en miljöbelastning, vartill även elfordon kräver vägar att köra på och de stora asfaltytorna ger en bevisligen negativ påverkan på det lokala klimatet med bl.a. sänkt grundvatten och ökad risk för skogsbränder som följd, Vi får inte låta oss förföras av bilbranschens reklamtrick att alla miljöproblem med bilismen är lösta, om alla rusar iväg och köper nya elbilar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Med den övergång som nu sker till den cirkulära ekonomins doktriner kommer vi inte att skrota saker i framtiden Brorson – I stället för att skrota uppgraderar vi alternativt återvinner och bygger nytt av befintliga råvaror.

     Redan idag finns restriktioner för hur mycket en veteranbil får köras och det regelverket tycker jag fungerar mycket bra. En veteranbil/entusiastbil rullar vanligtvis 1.000 mil pr år vilket jag tycker är helt rimligt.

     Att pengar måste komma in till byggande och underhåll av vägnätet även i en framtid måste vi lösa men för den biten ser jag andra lösningar än en fordonsskatt som en bättre lösning – Måhända vägavgifter i likhet med de som redan idag existerar i många länder t.ex. i UK på vissa motorvägar.

     • Brorson

      Byggande och underhåll av vägar ska finansieras via den rörliga delen av fordonsskatten. Vägavgifter är moderatpolitik, som strider motsolidarisk socialdemokratisk skattepolitik. Att S ändå har gått med på vägavgifter var en eftergift till Mp 2005 för att Mp inte skulle ställa till med regeringskris ett år före valet. Det är typisk Mp-politik att höginkomsttagare ska kunna köpa sig förbi de restriktioner som behövs för miljöns skull, och begränsar låginkomsttagare.

      Detta var ett argument mot bl.a. vägtullar i Mps:s barndom, men sedan dess har partiets högerflygel tagit makten i partiet. Därför tycker jag att S ska kasta ut Mp ur regeringen och bilda regering tillsammans med Moderaterna. Högerpolitik som högerpolitik, men ett moderatparti som leds av Ulf Kristersson torde vara bättre på att ta ett helhetsansvar. Ska vi göra eftergifter till borgerligheten (och Mp är en del av borgerligheten) ska vi få något i utbyte.

      Veteranbilar med långa årliga körsträckor ska inte vara ett sätt att kringgå beskattningen av bilismen. Med en uppdelning av fordonsskatten på en fast och en rörlig del. som basera på årlig körsträcka och hel befrielse från den fasta delen för veteranbilar med en årlig körsträcka på upp till 50 mil, blir själva ägandet av en veteranbil helt gratis.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I grund och botten är vägavgifter ett ganska rättvist system då man även i det betalar efter hur mycket man använder vägen/vägnätet Brorson.

     • Brorson

      Jag tycker att vi ska använda ett svenskt språkbruk, och inte bara svenska ord. Med vägavgifter menas i svensk politisk debatt att man betalar en särskild avgift för att köra att köra på en viss väg; avgiften är alltså bunden till just den vägen och kan vara olika per kilometer, beroende bl.a. på vilket företag som äger vägen. Vägavgifter är alltså ett sätt att smyga igenom en privatisering av hela vägnätet, utom i glesbygd där inga vägar är lönsamma investeringsobjekt för privatkapitalister.

      Detta är inte socialdemokratisk skattepolitik, Anders Forss, och det förvånar mig att du, som andra sammanhang vill ha en återgång till det som var under Palme tid, i detta fall förespråkar en rå och osolidarisk högerpolitik.som ytterst syftar till att rasera hela den offentliga sektorn.Ska järnvägsnätet också styckas upp och säljas ut?

      Det förvånar också att det inte finns ett samband mellan energiåtgång och körsträcka. Fordonets vikt, motorns konstruktion (som kan skilja även vid användning av samma drivmedel) och körsätt spelar också .roll. Men för mig (men tydligen inte för dig?) är det helt okej att betala mer i vägskatt per km för en tyngre bil än för en lättare, Samt att den som har en ”sportig”, d.v.s en mer riskfylld och energislösande körstil får betala mer per km.

      Det är därför rättvist och obyråkratiskt att ta ut fordonsskatt och miljöavgift vid pumpen, som en procentuell andel av det pris man betalar. Eller ska den stackars bilägaren få en uppsjö av fakturor från en mängd olika myndigheter och bolag? Varför vill somliga debattörer skilja mellan vägskatt och miljöavgift, om inte för att i ett andra skede driva kampanjer mot miljöavgifterna. Varför ska bilismen befrias från miljöavgifter, när tågbolagen måste betala miljöavgifter t.o.m. för sina eltåg?

      Det finns ingen mänsklig verksamhet,s om inte alls påverkar miljön och varför ska bilismen, som är en av de värsta mlijöbovarna, oavsett energislag, undantas?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vägavgifter är ett sätt för staten att snabbt bygga ut infrastrukturen utan att belasta statsbudgeten tungt. I normalfallet får den som bygger vägen koncession att driva den i 15-20 år och inhämta vägavgifter i den storlek staten från tid till annan bestämmer. När koncessionen är slut ska vägen överlämnas till staten i nyskick enligt de flesta avtal vilket gör att staten kan bygga vägar utan att göra djupa hål i statsbudgeten vilket i vissa lägen är bra.

      Jag har sett detta i praktisk tillämpning i Malaysia och många andra asiatiska länder och där fungerar systemet bra både i stan och på landsbygd.

      Jag har inte för avsikt att privatisera vägnätet och även om vi skulle välja den asiatiska modellen innebär det att staten fortsatt har kontroll.

      Det jag förespråkar i Sverige är att dagens fordonsskatt tas ut i form av en vägavgift så att den som nyttjar vägnätet mycket betalar mer än den som utnyttjar det lite – Det jag föreslår är således en rättvisereform där vägavgiften dessutom tillfaller staten och inte ett privat företag.

     • Brorson

      Håll dig du till högern,utländsk högerpolitik, men erkänn att det är vad du gör. Jag föredrar svensk socialdemokrati.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag är och förblir svensk socialdemokrat som driver socialdemokratisk politik till vänster på skalan inom partiet.

 6. Jonny Disenfeldt

  Varför skyller du ifrån dig? Detta är vad ditt eget parti tagit fram i regeringsställning…

  Ditt förslag att utrusta och mäta varje bils körning, samla , rapportera och debitera är dyrt.

  Körsträckan läses av vid varje bilbesiktning…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skyller inte ifrån mig Jonny – Processen har gåt till som jag beskriver i inlägget. Sedan är mitt grundförslag att sköta all beskattning direkt vid bränslepumpen vilket innebär mindre administration och därmed ekonomiska besparingar. hade du läst inlägget ordentligt hade du sett det Jonny.

 7. Alexander

  Anders

  När det gäller arbetslösheten så har MP väldigt liten del i att den minskar. Däremot när det handlar om detta så är skulden till största delen deras. Förstår du att du framstår som ganska oseriös?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du tar reda på fakta och läser på om vilket av partierna som gjort vad under den tid vi regerat Sverige tillsammans kommer du att finna att jg framstår som mycket seriös.

 8. Karl

  Problemet är ju att elbilar inte alls är klimatvänliga, inte på något sätt faktiskt. En modern diesel är överlägsen alla dagens elbilar när det kommer till miljöpåverkan under bilens tillverknings och livslängd oavsett om man kör på fossilldiesel eller med inblandning. Dagens övertro på elbilar är farlig, visst i framtiden kan det bli ett alternativ när man lyckas skapa bättre och mer miljövänliga batterier. De sår man gör i miljön när man bryter de mineraler som behövs och den energiåtgång som krävs vid tillverkning måste man ta hänsyn till. Sen när det gäller körsträcka har vi ett jättestort problem i Sverige, en bil som är registrerad i Stockholm rullar fler mil per år än en bil i Västerbotten eller Norrbotten. Är det rimligt? Som grädde på moset valde ni i regeringen att subventionera elcyklar….dessa ”hipster” pengar borde ni väl ändå kunna spenderat på nåt vettigare och som skulle få större inverkan på miljön, exempelvis som att få Botniabanan att fungera så folk kan pendla utan bil? Hur ni tillsammans med MP (det går inte att skylla ifrån sig hela tiden) har hanterat miljöfrågorna och trafikfrågorna under den här mandatperioden är en bidragande orsak att min röst i riksdagsvalet kommer hamna hos ett annat parti för första gången. Tyvärr går inte S att känna igen sen man började jaga sjuka och dra in på assistans till de som behöver via Försäkringskassan och nu senast inskränka strejkrätten, vad händer med arbetarrörelsen och sen när slutade man skydda samhällets svagaste?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Av förbränningsmotorerna är dieseln överlägsen och beräkningar visar att man kan köra en dieselbil som körs på t.ex. HVO i ca. 6.000 mil innan den blir skitigare än en elbil.

   Det är för att göra beskattningen rättvis som jag förespråkar ett system där man skattar efter faktisk körsträcka och valet av drivmedel då det är just körsträcka och utsläpp och inget annat vi ska beskatta.

   Över tid kommer det att bli så och det är S garanten för Karl.

 9. Jan

  Du har rätt i princip. En vägskatt ska vara just en vägskatt. Inte en miljöskatt. Den som belastar vägnätet mer ska betala mer. Alltså ska enbart fordonets vikt och vägsträcka spela in. För övrigt så är det för hög beskattning på bilar. Först på bensinen sedan på vägen. Lägg sedan obligatorisk besiktning och försäkring ovanpå det. Plus serviceverkstädernas ohemula priser. De som drabbas i slutändan är låginkomsttagare med äldre bilar och låga miltal. De tvingas till slut ställa av bilen. 80 procent av milkostnaden blir statliga skatter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att fordonsskatterna ska vara relaterade till körsträcka och val av drivmedel ser vi ut att vara helt överens om och det tycker jag är bra Jan.

   Obligatorisk besiktning är viktigt sett ur säkerhetssynpunkt och något vi får leva med. Vad gäller service- och reparationskostnader är vi helt överens om att dessa är allt för höga i dagsläget – Hur dessa ska kunna sänkas har jag inget svar på i dagsläget då jag tycker att det vore en dålig idé att reglera detta genom lagstiftning.

   Hur skulle du vilja lösa problemet?

 10. Erik

  Din rubrik är fel. Det ska inte vara ”tack vare” utan det skulle stått; ”På grund av”. För övrigt kommer det att dröja innan de fordon som ska gå på elektricitet verkligen blir fri från utsläpp. Globalt finns inte resurser att ladda fordonen med elektricitet som är fri från koldioxid. Vidare kräver tillverkningen av batterier stora utsläpp.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att batteritillverkningen för stunden skapar utsläpp är vi överens om men över tid tror jag att det problemet kommer att lösas – I stora delar av världen finns redan idag tillgång till fossilfri el och i takt med elbilarnas tillväxt så kommer även produktionen av fossilfri el att växa i samma takt.

 11. Bosse

  Att inte väga in årlig körsträcka, innebär att själva ägandet av ett visst fordon, lätt kan kokas ner till något slags ”skamfaktor”, i stället för att rättvist beskatta den faktiska utsläppsmängden.
  Dessvärre verkar detta inte bekymra MP, som uppenbarligen gärna förvandlar debatten till något slags ”livsstilsmoralism” i stället för en faktisk strävan mot lägre utsläppsnivåer.

  Livsstilsfrågor eldar som bekant upp ”högafflarna” inom vilken rörelse som helst, och en av dofterna jag känner här, är doften av populism.

  Jag är en varm förespråkare för strävan mot globalt sänkta utsläppsnivåer, och en vän av konstruktiva resonemang i allmänhet, men om priset för att bli [citat] ”världsmästare” i miljöaktivism, är att ”den oupplysta populasen brottas ner till lydnad” av fyrkantiga, mindre genomtänkta, lagar, kryddade av livsstilsmoralism, blir jag benägen att ta avstånd.
  Och, här kommer den andra doften jag känner, nämligen doften av fa…….
  Jag vill inte ens nämna ”F-ordet”, men här tycker jag att MP närmar sig sina värsta motståndare…….
  Är det strategi, eller bara korkat….?

 12. Rolf Magnuson

  Hur ska de som har husvagn eller annat släp göra? Elbilar klarar inte att ha tillkopplat släp, då elmotorerna blir överhettade. Ska de få sälja sina släpvagnar!

  Hybrider klarar släp. Men då är det fossila bränslen somtar över.

  Källa: Vi bilägare

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag sa i mitt förra svar så tror jag att det problemet strax är löst av bilindustrins duktiga ingenjörer.

 13. Bosse

  Det här med elbilar: Alla elbilar kan omöjligt vara nya, hela tiden. Trafiken kommer så småningom att vara fylld av elbilar av varierande ålder och skick. De räckvidder som enusiasterna idag pratar om, kommer bara att gälla en del av bilparken (dvs den penningstarka delen).
  Kortare etapper än vad vi idag är vana vid, blir framtiden.

  Därför förutspår jag en renässans för de gamla ”diligensstationerna”, där man förr lät hästarna vila och gjorde sig en glad kväll.
  Vid framtidens diligensstationer kan man ladda sin elbil, förströ sig på allehanda sätt, och övernatta, innan resan till fjällen (t.ex.) fortsätter nästa dag.
  En ny marknad skapas, med motell, restauranger, biografer, bibliotek m.m. kopplat till laddstationer, runt om i vårt land…..
  En ny kultur, ett nytt sätt att leva….stadskärnorna håller ju redan på att avskaffas, men här har vi framtiden….!

  Hmm…raljerar jag…?….jo, litet grand…. 🙂

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror att räckvidden rätt snart kommer att vara uppe i 50-60 mil för alla elbilar, även begagnade samtidigt som tidsåtgången för att ladda fullt med snabbladdare sänks radikalt och hamnar runt 1 till 1,5 timmar när laddinfrastrukturen är utbyggd.

   Visst kommer detta att förändra vårt beteende en aning men att som i detta fall få mer eller mindre påtvingade raster med jämna mellanrum tror jag är bra för trafiksäkerheten och för människans välbefinnande.

   Sedan tycker jag inte att du raljerar utan snarare uppvisar att du är kapabel att tänka nytt.

 14. Krister

  Om jag idag kom på ett sätt att ha vatten som drivmedel och som kan
  tex tas ur en kran eller sjö (det borde våra duktiga ingenjörer klara…) så
  skulle bilhatarna i MP inte vara nöjda,

 15. Bosse

  Somliga pratar sig varma för att erövra ”världsmästartiteln i miljöaktivism”, som vore det ett självändamål.
  Om priset för den titeln överstiger vad som är tillrådligt för medborgarnas trivsel, frihet, och beaktande graden av ytterligare ”avgnagd” demokrati, kanske vi får stå där ensamma med vår egentillverkade VM-buckla.

  Vem vill följa en ”dopad” världsmästare…?

  Sätt in resurserna på en global miljökamp…….det är Planeten Jorden – och inte specifikt Sverige – som behöver fräschas upp…..
  Här tror jag att det inrikes agiterandet behöver tonas ner en aning….trots att det råkar vara valår….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart ska alla jordens länder dra sitt strå till stacken och Sverige ska göra det de åtagit sig att göra i de internationella förhandlingarna – Det viktiga för alla är inte någon intern tävlan utan att alla gör sin del – Därtill att vi i fordonssammanhang beskattar val av drivmedel och körsträcka och inget annat.

 16. Göran

  Jag förstår fortfarande inte hur man kan godkänna ett förslag som går ut på att straffa nybilsköpare som faktist handlar det mest miljövänliga som finns på marknaden oavsett motor. Varför inte straffa äldre bilar som är den stora boven i detta?
  Rätt väg att gå måste väl ändå vara att premiera nybilsköpare med nått positivt som väljer att byta ut sin gamla miljöbov till bil?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bästa sättet enligt mig är att premiera de som byter till ett miljövänligare alternativ samt se till att beskatta drivmedel direkt vid pumpen efter dess miljöpåverkan.

   • Olle

    Varför gynnas då inte vi som kör på miljövänliga alternativ ,kör en blandning på 50 % diesel och 50 % tallolja. Men denna är lika dyr som vanlig Diesel. Tyvärr är det ju också så att det finns ingen långsiktlig politik för tex tallolja så ingen vågar idag inte satsa på tillverkning. Sen funderar man ju på hur de tänker när de tar skatt för den energi man inte köper när man satsar på solceller. Och titta bara på floppen med Etanolen där staten tvingade mackar att skaffa pumpar till detta. Varför kom denna fantasiprodukt till, antagligen på grund av nån som inte kunde matte. Det går åt i hektar prima åkermark för att driva en lastbil 250 mil ,så mycke mark har vi inte om vi vill ha mat också.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min inställning i frågan är att det är drivmedlet som ska beskattas efter miljöpåverkan och då direkt vid pumpen – Så tror jag att det kommer att bli i en framtid då många av mina partikamrater är inne på samma linje.

 17. Timmy

  Varför krångla till det så ofantligt. Transponder i bilen har tex redan prövats och dömts ut!
  Vi har redan en skatt som tas ut vid pumpen som kallas bränsleskatt. Den uppfyller de flesta av dina krav.
  Fordonsskatten skulle man egentligen kunna ta bort helt och hållet. Om man vill subventionera elbilar kan man göra det utanför skattesystemet.
  Det är inte bilen som ger miljöpåverkan eller vägslitage, det är människan som kör den!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso är det människan som kör bilen som avgör hur stora utsläppen blir genom att reglera körsträckan Timmy – Det i sig talar för att vi ska styra ännu mer politiskt genom att beskatta vid pumpen efter hur stora utsläpp respektive drivmedel förorsakar.

   • Timmy

    Det håller jag med om och jag håller med dig i det mesta du skrivit.
    Jag förstår dock inte varför vi då ska kalla det fordonsskatt och knyta avgiften till fordonen.
    Det är som du säger drivmedel som ger miljöpåverkan, inte fordonen (med vis reservation för elbilarnas energikrävande tillverkningsprocess).

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis och det är därför skatten ska debiteras vid pumpen där det tankas och hur skatten på elbilar ska räknas ut ska vi debattera ordentligt för att hitta en bra formula för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.