Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dags att skrota arbetsgivaravgifterna.

Allt eftersom tiden går börjar det sakta men säkert växa fram en global medvetenhet om att robotiseringens och automatiseringens vinster måste tillfalla alla och inte bara företagens ägare.

Den slutsatsen har stora företagsägare/investerare i USA kommit fram till sedan länge. Uppfattningen delas av de ekonomiska rådgivare som verkade i Vita husets under Obamas tid som president och finns presenterade i en rapport som du kan hitta på följande länk: http://www.etc.se/ekonomi/pengarna-robotar-sparar-maste-delas-rattvist

För egen del har jag under lång tid påtalat detta och samtidigt påstått att dagens system med arbetsgivaravgifter därför är förlegat och måste göras om.

Att bygga sjukpenning och pensioner på ett avgiftssystem som bygger på mänsklig arbetskraft i en tid när människan i snabb takt ersätts av robotar och maskiner är dömt att misslyckas – När robotar står för tillverkning och produktion blir samhället utan pengar då alla vinster från en automatisering i dagens system tillfaller företagens ägare och inte samhället.

Ska man dra saker till sin spets kan man säga ett människan och roboten inte konkurrerar på samma villkor!

Mänsklig arbetskraft är en förutsättning för att samhället ska kunna debitera arbetsgivaravgifter medan maskinell tillverkning kan ske utan avgifter och/eller direkta skatter.

I stort kan man om man vill jämföra roboten i västvärlden med arbetskraften i ett låglöneland. Största vinsten för de företag som väljer låglönelandet ligger inte i själva lönekostnaden utan snarare i avsaknaden av arbetsgivaravgifter och anställningsskydd.

Det är detta förhållande vi ska ändra på genom att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker med hjälp av mänsklig eller maskinell arbetskraft.

Innan jag fortsätter mitt resonemang vill jag återgå till några av de saker som skrevs i artikeln där rapportförfattarna konstaterar följande:

 • Att de är viktigt att vinsterna från en produktionsökning delas brett.
 • Att det är de lågavlönade (i USA de med lön under 20 USD/timme) som löper störst risk att bli av med jobbet på grund av robotisering.
 • Att risken för denna grupp uppgår till 83%.

Rapportens rådgivare kommer därför med en rekommendation om att vinstökningarna som teknologin skapar ska delas brett.

Man varnar även för att nästa grupp som ligger i skottlinjen för automatisering är de arbeten som kräver mellanskicklighet vilket direkt skulle drabba de stora grupper av tjänstemän vars arbeten står näst på tur att automatiseras i framtiden.

Den enda grupp som klarar sig från robotiseringar och automatiseringar enligt rapporten är de riktigt högavlönade – Något som i regel sammanhänger med en mycket hög utbildning och avancerad kunskap som väldigt få i samhället har en förmåga att skaffa sig.

Därför upprepar jag mitt mantra – Arbetsgivaravgiften ska ersättas av en produktionsavgift så att valet av maskin kontra människa blir neutralt sett ur skatte- och/eller avgiftssynpunkt.

Ska välfärdssamhället så som vi känner det med goda pensioner och starka sociala trygghetssystem bevaras måste vinsten av en övergång till automatiserad produktion delas rättvist mellan samhälle och företag.

Produktionsavgiften ska finansiera precis samma sak som dagens arbetsgivaravgifter med den enda skillnaden att intäkterna efter en övergång kommer att räcka till bättre och mera av allt det som dagens arbetsgivaravgifter finansierar.

Storleken på produktionsavgiften bör ligga på en nivå som innebär att företagen procentuellt betalar lika mycket idag som de procentuellt gjorde när nästan allt arbete utfördes av människor.

För mig som socialdemokrat är detta en rättvisefråga och en fråga om solidaritet och kärlek.

Ett harmoniskt samhällsbygge bygger på en solidarisk fördelningspolitik – Något som i dagens moderna tidevarv kräver en växling från arbetsgivaravgift till en produktionsavgift för att skapa en rättvis och solidarisk fördelning.

En kostnadsneutralitet mellan människa och maskin kommer att innebära att automatiseringen sker i en långsammare takt vilket gör att samhället får den tid som behövs för att anpassa sig till de nya villkor som rapporten påtalar är nödvändigt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

28 kommentarer

 1. Gunnar

  Ett tänkvärt inlägg faktiskt som jag tror att här är du inne på något av rätt spår. Arbetsgivaravgifterna är naturligtvis bra till viss del,men inte alltid. Det kan till och med bromsa utvecklingen av företagande speciellt på vissa ställen.

  Ett intressant inlägg i vilket fall.

 2. Fredrik

  Om man som arbetsgivare värnar om sina anställdas arbetsmiljö och väljer att investera i en maskin som gör arbetstagarens arbetsuppgifter humanare, ska arbetsgivaren betala dubbla avgifter då?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På inget sätt men arbetsgivaren i fråga ska inte som idag kunna stoppa vinsten av att automatisera helt i egen ficka utan att dela med sig till samhället – Det är därför jag förespråkar att arbetsgivaravgifterna ersätts med en produktionsavgift som utgår oavsett av om det är människor eller maskiner som står för produktionen.

  • Bertil Lund

   Nu tänker inte arbetsgivare som du skriver generellt. Man investerar inte en maskin för att göra en anställds situation humanare, man vill ju även se att effektiviteten ökar.
   Annars så lär man knappast kosta på en maskin enbart för en humanare arbetsmiljö.
   Politiska systemet vad gäller skatt är för länge sedan förlegat.

   Självklart borde arbetsgivaravgifter inte enbart sänkas för att gynna ägarna av företag. Arbetsgivaravgifter bör sänkas för att succesivt försvinna och produktionsskatt införas istället.
   Jag stöder helt Anders åsikter om det.

   Rikedom ska inte heller kunna skapas på det sätt ISK och KF beskattas.
   Det är kort sagt bedrövlig reform
   som borde granskas och där ansvariga som klubbat detta Åtalas.

   Det handlar om 42 miljarder man plundrat.
   Detta utan att lyfta ändan från stolsitsarna. Kort sagt ingen arbetslinje alls.

 3. Bertil

  Företag ska vara till mänsklighetens nytta. Om inte så behöver vi inga företag.

  Produktionsskatt är så klart det enda vettiga.
  Vi måste även inse att vi ska jobba mindre inte mer.
  Höjd pensionsålder är så klart helt fel och är enbart en panikreform för att vårt nuvarande system är för länge sedan förlegat. Vi lever på 2000-talet inte på
  Industrialismen.

 4. Krister

  Utan att jag satt mig in i detaljer så är väl tiden alltid rätt att se vad som behöver göra om.
  ”Så här har vi alltid gjort” fick jag ofta höra som ung och man blev ju galen av det…

 5. Fredrik

  Så, förutom att företag betalar skatt i landet de producerar något, de ska dessutom betala avgift för att de producerar något. Alltså, dubbelt upp så att säga?

  Men, ETC är väl inte objektiv i sina ”rapporter”? Och, bara för att du gillar rapporten gör den inte till objektiv. Tvärtom i detta fall faktiskt. ETC är socialistiskt vänsterorienterad, vilket knappast signalerar objektivitet. Och i ämnet ekonomi kan jag inte minnas en enda källa som härrör från ETC.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det blir inte dubbelt upp då de betalar arbetsgivaravgifter redan idag Fredrik och dessutom har gjort så historiskt – Det enda som sker är att vi säkerställer att produktionsavgiften framledes fortsätter att finansiera det arbetsgivaravgiften finansierade historiskt och är tänkt att finansiera idag om än med dåligt resultat – Därav mitt förslag om ett skifte från arbetsgivaravgift till produktionsavgift.

   • Fredrik

    Så, privata företag ska förutom att de betalar för sina anställda även ska betala t ex pensioner för offentligt anställda?

    Om ett företag har 100 anställda, så betalar det företaget pension/sociala avgifter för 100 stycken. Om då detta företag investerar i automatik och istället bara har 25 anställda så ska detta företag ändå betala pension/sociala avgifter för 100 stycken. Varför? Dessa 75, i din värld med noll arbetslöshet, får ju ett nytt jobb hos en ny arbetsgivare som betalar deras pension/sociala avgifter eller hur?

    Vilket i princip betyder att all utveckling och investering som ett företag gör, ska tillfalla staten i form av intäkter? Ett företag, främst i produktionsindustri, kommer aldrig att kunna utvecklas och investera i konkurrens med företag i andra länder om deras ”personalkostnad” inte är relaterad till personalantalet.

    För, i praktiken blir det så att t ex Volvo kommer att betala pensioner för anställda på Kalmar Lasarett. Volvos sammanlagda produktionsavgift kommer inte vara i relation till antalet anställda utan i relation till företagets vinst. Varför ska svenska staten ha en del av de privata företagens kaka? Bara för att staten själv är totalt inkompetent i fråga om företagande, forskning och utveckling?

    Företag i Sverige ska betala företagsskatt i Sverige. Denna avart som du för fram är marxistiskt tänk om en stat som tar det den vill ha. Det är bra för Sverige att svenska företag kan växa sig starka. Och alla företag ska betala arbetsgivaravgift utifrån antalet anställda. Allt annat är ren och skär kommunism.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Arbetsgivaravgifterna är inte personspecifika vad gäller vad de ska användas till och vem som ska ta emot de förmåner de senare används till – Att produktionsavgiften som ska ersätta arbetsgivaravgiften även den är strukturerad på det sättet är naturligt.

     Företagen ska procentuellt betala lika mycket i avgifter till välfärden som de gjorde när alla arbeten utfördes manuellt – Gör de inte det klarar vi inte av att bibehålla välfärden i automatiseringens tidevarv Fredrik.

     Det är det som kallas solidarisk fördelningspolitik om du inte visste det och att Sverige och samhällsbygget vilar på en stark och sund sådan är fundamentet för ett jämlikt och stabilt samhällsbygge.

 6. Per Kjellén

  Socialdemokraterna brukar säga, att arbetsgivaravgiften är avstått löneutrymme.
  För en arbetsgivare är arbetsgivaravgiften en lönekostnad, så definition för arbetsgivaren är utan betydelse. För löntagaren är det inte likgiltigt, Om Socialdemokraterna står för sitt löfte betyder det att avskaffandet av arbetsgivaravgiften skall tillföras löntagaren i form av motsvarande löneökning.
  Detta medför att kommuner och landsting för en önskvärd höjning av skattebasen.

  Så har vi en 25 procentig mervärdesskatt som huvudsakligen drabbar löntagare men i en del arbetsgivaren. Den delen kan kallas produktionsskatt eftersom den inte bokföres som arbetskostnad. Men ändock bokföres mervärdesskatten som kostnad i verksamheten. Den kommer alltid att påverka priset för varan/tjänsten så i slutändan är det ändock alltid konsumenten som drabbas.

  Jag, och förmodligen resten av dina trogna läsare, saknar fortfarande några tankar om hur en produktionsskatt skall konstrueras.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Initialt är arbetsgivaravgiften till hälften ett framtida löneavstående och en lika stor del tillskott från företagen – Att den när den spelat ut sin roll ska ersättas av en produktionsavgift för att garantera att finansiering av pensioner och sjukförsäkring kan fortgå även i vår moderna tid ser jag som en självklarhet.

 7. Per Kjellén

  Jag kommenterade nyss men mina uppgifter om mervärdesskatten var inte korrekta.

  En företagare köper in material och tjänster för 100 som belastas med mvs och
  bokföres som inkommande mvs med 25. Sedan säljer företagaren för 150 och velastar försäljningspriset med 25 procent lika med 37,50. Så mvs har kostat 25 och inbringat 37.50 alltså vinst 12,50. Denna vinst betalas till staten och belastningen för företagaren alltså .0.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mervärdeskatten och dess effekter är ett nollsummespel för alla företag Per då mervärdesskatten i slutändan bara träffar privatpersoner fullt ut.

 8. Leif Andersson

  I så fall måste produktionsavgiften införas globalt på ett likvärdigt sätt för att systemet ska fungera.

  Jag är inte helt övertygad om att automatiseringens vinster alltid tillfaller företagsägarna. Eftersom det oftast finns en fungerande konkurrens med flera tillverkare av liknande produkter så innebär automatisering högst sannolikt att det aktuella företaget sänker priset något för att försöka ta marknadsandelar. Sen är nog det vanligaste att konkurrenterna också automatiserar för att möta konkurrensen med prissänkningar som följd. Så även konsumenten kan tjäna på detta genom att få en bättre produkt till ett lägre pris. Detta tycker jag blir extra tydligt vad gäller olika elektroniska produkter där det känns som automatiseringen kommit längst. Sen finns det även varianten där någon tillverkare har en produkt som uppfattas mer eller mindre unik och där konkurrensen och priskänsligheten delvis sätts ur spel. Det exempel jag kommer på är Apple där deras produkter säljs till ett högre pris än liknande produkter från konkurrenterna. Här kan jag tänka mig att Apples ägare till stor del kunnat dra nytta och till stor del lagt beslag på vinsterna av en ökad automatisering. Högst troligt har man procentuellt sett ganska mycket högre marginaler på den senaste modellen av iPhone jämfört med någon av de tidigaste.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är inte lika säker som dig på att den behöver införas lokalt då Sverige redan idag är rätt ensamma om en arbetsgivaravgift på det sätt som den är strukturerad i Sverige.

   Så här långt har i vart fall inte jag kunnat se några prissänkningar och det är bland annat därför jag reagerar som jag gör även om största anledningen till min reaktion är att företagen även fortsättningsvis måste ta sitt ansvar för välfärdssystemens finansiering och fortlevnad.

   • Leif Andersson

    Jag vill påstå att alla elektronikprodukter generelllt blivit billigare och bättre i takt med teknikutveckling och automatisering av tillverkningen.

    Skräckexemplet på en ineffektiv bransch är den svenska byggbranschen med överlägset högsta byggkostnaden i hela EU ca 40% över genomsnittet. Här får du gärna göra en djupdykning varför svenska politiker från alla partier verkar motarbeta en fungerande konkurrens inom den här branschen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att elektronikprodukter blivit billigare beror på större tillverkning – Dvs. fler tillverkade exemplar och hade skett oavsett tillverkningsmetod. Ju längre serie ju lägre styckepris.

     • Jonny Disenfeldt

      Automatisering spelar stor roll på produktionskostnad av t.ex elektronikprodukter och avspeglas givetvis i möjligheterna att pressa ned priser, precis som på så många andra produkter.

      Anders Forss vill helt enkelt inte se vad de senaste 150 åren av teknisk utveckling och automatisering inneburit inom industri och jordbruk. Skrämmande dålig insikt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har bra insikt Jonny och har studerat saken rät ingående både i Sverige och på andra ställen och det säger sig själv att företagen även fortsättningsvis måste bära sin del av välfärdssamhällets kostnader om välfärdssamhället ska bestå.

      Vem har du tänkt dig ska betala företagens del om inte företagen ska göra det Jonny?

     • Olle

      Sen är det inte möjligt idag att bygga elektronik manuellt när komponenterna blivit så små.Har man en bendelning på 0,5 mm klarar inte människan av att montera dessa.En normal lina för mellanvolymer monterar ca 50 000komponenter i timmen

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag ska inte säga emot då jag inte är expert på området Olle men att det är så förändrar inte behovet av att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift så att pensioner och sjukpenning mm. kan bibehållas i en framtid.

 9. Per Fjellberg

  Skatt är skatt. Vill man göra beskattningen neutral mellan arbete och robotar ska man slopa skatten på arbete och istället beskatta konsumtion. Även robotar konsumerar, energi och annat, så det skulle nog gå att hitta konsumtionsskatter som även drabbar robotar.

  Konsumtionsskatter, till exempel momsen, har den fördelen att de drabbar även importvaror.

  Jag är inte lika orolig som Anders för robotisering och automatiseringens följder. Tänk på att vi än så länge är väldigt långt borta från robotar som själva kan ta sig mellan olika arbetsplatser.

  Vården och omsorgen kommer att behöva fler människor så vi ska inte vara alltför orolig för en ökande arbetslöshet.

  Jag tycker vi ska bejaka de möjligheter till ökad jämlikhet som framför allt AI kan ge. AI kan göra mängder av jurister överflödiga. AI kan ge oss snabbare och säkrare diagnoser i vården. AI ger oss stora möjligheter att bli av med byråkrater vars uppgift är att tolka regelverk.

  AI hotar inte de lågavlönade i första hand utan AI hotar många medelklassjobb, inte minst i den offentliga sektorn, och det är bra för jämlikheten och kommer att öka arbetarklassens inflytande eftersom den återigen växer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har noterat din åsikt Per – För egen del kvarstår jag vid att en produktionsavgift istället för dagens arbetsgivaravgift och en basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder istället för merparten av alla dagens bidrag som varande de bästa lösningarna för framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.