Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ökad jämlikhet och mindre klyftor är ett framgångskoncept.

Kampen för ökad jämlikhet är en kamp som är ständigt aktuell – Därtill en kamp som aldrig dör även om den pågår i olika skepnader vid olika tidpunkter.

Kampen för ökad jämlikhet och minskade klyftor är den enda kamp som långsiktigt leder till framgång och ökade väljarsympatier.

Historiskt var jämlikhetskampen en del av reformismen och det som utmärkte socialdemokratisk politik i Sverige och ett flertal andra länder.

Nu när kampen för jämlikhet införlivats i feminismen har den plötsligt blivit ett hot för alla nyliberaler och nyfascister – Detta därför att man nu inte behöver dela med sig till enbart män utan till hela befolkningen.

Hotet anses till och med så stort att det måste förgöras med alla till buds stående medel.

Samtidigt är kampen för jämlikhet den enda kamp som leder till framgång – Ett konstaterande jag baserar jag på det faktum att både Bernie Sanders i USA och Jeremy Corbyn i England vunnit stora framgångar på att envist stå fast vid just kampen för ett jämlikare samhälle.

I Sverige är feminismen och uttalanden om att vi vill bygga ett mer feministiskt samhälle det som för tillfället symboliserar kampen för jämlikhet – Dock har feminismen till viss del spårat ut och gjort kampen för ökad jämlikhet till en kamp mellan könen vilket ivrigt påhejas av storkapitalets ägare.

Denna förändring är som jag ser det av ondo då många män lever i villfarelsen att feminism är en kamp mot män och allt som anses manligt.

Feminism är och borde inte vara en uttalad könskamp – Snarare borde den vara en kamp för ökad jämlikhet och en kamp för allas lika rätt till de tillgångar som idag kontrolleras av den oerhört lilla grupp män som kontrollerar och äger majoriteten av jordens samlade tillgångar.

Denna grupp är inte alls intresserade av att kvinnor ska jämställas med män och befrias från den inskränkthet som hittills präglat vårt samhälle – Det enda de är intresserade av är att bevara och helst öka på både makt och förmögenheter ännu mer.

På samma sätt är de inte intresserade av att minoriteter och andra svaga grupper ska få inflytande över och del av den samlade kakan. Därför kan feminismen sägas utgöra ett större hot för detta fåtal rika män än någonsin den klassiska reformpolitik som tidigare präglat Europa och världen.

Den feministiska kampen bör därför föras i samklang med kampen för ökad jämlikhet för alla grupper och inkludera både kvinnor och män. Kampen blir tydligare och sannolikt mer segerrik om vi förtydligar oss och istället för feminism säger att kampen handlar om jämlikhet för alla och inget annat.

Nyliberaler och nyfascister har fram till nu varit duktiga på att vända människornas blickar bort från det faktum att kollektivet är starkt. Det är därför nyliberaler har som mål och politisk idé att slå sönder fackföreningsrörelsen och allt som stärker kollektivets påverkan och makt då en sådan utveckling hotar deras makt och inflytande över hur världens tillgångar ska fördelas.

I detta arbete har man lyckats mycket väl i och med att facken försvagats så mycket att de inte längre fullt ut orkar stå upp för och försvara höjda reallöner.

Det är i det ljuset nyliberalernas skattesänkningar ser ut att framstå som god och sund arbetarpolitik trots att skattesänkningarna i slutändan kommer att straffa de svaga i samhället i form av sämre sociala trygghetssystem.

Dessutom har man gjort allt man kan för att sälja ut och försvaga offentlig sektor då en stark sådan utgör ett hot mot nyliberalismens doktriner i och med att offentlig sektor står för ökad jämlikhet.

Som arbetarrörelse ska vi därför ta tillbaka initiativet genom att döpa om den feministiska kampen till en kamp för ett jämlikare samhälle.

I min värld är alla människor lika mycket värda och därför ska vi förklara för alla och envar att kampen för jämlikhet inkluderar alla kvinnor och män oberoende av etnicitet, religiös tillhörighet och/eller sexuell läggning.

Det är den kampen vi ska ta då det är den kampen som hjälper oss att vinna hela kriget.

Genom att ta den kampen här och nu samlar vi socialdemokrater alla trupper – Även de män som idag känner sig utanför tack vare feminismen och riktar uppmärksamheten mot de egentliga fienderna som utgörs av storkapitalets ägare, nyliberaler och landets nyfascister.

Det är den kampen som vinner hela kriget och skapar fred. Seger i alla andra kamper skapar inte fred utan bara nya slag att utkämpa.

Låt oss därför göra just det och sluta upp med att lyssna på de som vill föra oss in på villospår likt feminism, racism och främlingsfientlighet.

Fram tills den dag vi har byggt det alltigenom jämlika samhället är slaget inte vunnet.

Att slaget för jämlikhet är relevant och viktigt bevisas av det faktum att de nutida politiker som varit mest idoga med att försvara jämlikhetens förträfflighet och nödvändighet nu vinner stöd i konservativa högborgar som USA och England.

Deras svenska jämlikar återfinns hos oss socialdemokrater – Framför allt hos de av oss som står för en mer traditionell och socialistisk socialdemokratisk politik som följer våra ideologiska kärnvärden till punkt och pricka,.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

76 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den frågan tycker jag att du ska leta svaret på själv Alexander då den inte är i takt med huvudspåret i det inlägg jag skrivit om jämlikhet och feminism.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag undrar också vilka dessa korporativistiska (fascistiska) krafter är som du pratar om…

    Har det i likhet med det som skedde i Italien en gång nu skett här, dvs avknoppandet från socialistpartiet till ett svenskt fascistparti?

     • Jonny Disenfeldt

      Du påstår att det finns nyfascister i landet, då får du faktiskt förklara och ge exempel på vilka dessa korporativister är. För du sprider väl inte ännu en lögn?

      Hur är det med dig Anders, är du nysocialist?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är ingen lögn att de finns Jonny – NMR är ett exempel och det finns gott om andra.

     • Anders

      Fast NMR är ju nationalsocialister och inte fascister. (sedan har ju begreppet fascism blivit ett skällsord som en del använder för att stämpla politiska motståndare men jag antar att det inte var i det syftet du. använde ordet)
      NMR är för övrigt en väldigt liten grupp på ett hundratal individer som fått oproportionerligt stort medieutrymme. Så stort hot är de väl ändå inte i kampen mot jämlikhet?

 1. Alexander

  Anders

  För att vilja ha en schysst valrörelse är du väldigt aggresiv med tillmälen och uthängande av personer, anklagelser mot partier osv. Du kanske ska föregå med gott exempel med tanke på din kristna värdegrund?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är på inget sätt aggressiv Alexander – Om något så för jag en rätt sansad valdebatt där jag inte hänger ut individer. Att jag driver kampanj mot oppositionen är fullt naturligt och den saken ägnar sig alla politiker och partier åt då det utgör en del av politikens villkor.

 2. Alexander

  ”I min värld är alla människor lika mycket värda”

  Lögn. Du har gång på gång visat att du gör skillnad på hur du behandlar människor beroende på vem de är eller sympatiserar med.

 3. Alexander

  Anders

  SD har haft ett växande stöd i snart 20 år. Alltså kämpar de för ökad jämlikhet och minskade klyftor? Det är nämligen det ENDA som leder till långsiktig framgång och större väljarsympatier….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   SD är inget parti som står för jämlikhet och minskade klyftor utan snarare det omvända och du och fler med dig kommer att upptäcka att SD:s nuvarande framgång är mycket kortvarig.

 4. Bertil Lund

  Sedan ca: 40 år tillbaka har kampen för att öka klassklyftor ojämlikhet varit högerns viktigaste uppgift.
  Även sossarna har dragits med i denna idioti och även facken med arbetstagarna har bidragit till ökande klassklyftor.

  Jag håller inte med Anders Sossarna är dåliga på att kämpa för att minska klassklyftor och ekonomiska klyftor.

  Ser vi till kommande val så ser jag ingen förhoppning om minskade klassklyftor
  Nyliberalerna kommer öka klassklyftorna ännu mer och folkets majoritet verkar gilla det.
  Min förhoppning är att en börskrasch och djup lågkonjuktur inträffar.
  Den får så klart enorma effekter skogsbränderna är bara en sockerbit i havet jämfört vilka tragedier en djup långvarig lågkonjuktur skulle orsaka.

  Unga och medelålders som är skyldiga upp över taknocken kommer inte klara sina lån om en i familjen blir arbetslös.
  A-kassan är för överlevnad den ger inte ekonomisk trygghet.
  Fallande huspriser påverkar så ökad arbetslöshet sker och det kan bli långvarigt.

  Men det är även då kanske den politiska vinden vänder. Folk inser först då att
  Sociala skydd och klassklyftor är förödande. Minns 1800-talet när högern styrde folk hade det så Ola så de emigrerade det skedde mellan 1860 -1930 i 70 år alltså. 1930 kom vändningen och arbetarrörelsen insåg högerns förfall av Sverige, där man likt nu nyttjade pigor drängar berikade rika hade ett valsystem där endast de med rätt storlek på plånboken fick rösta.

  Det är detta högern vill återerövra och man är på god väg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten – Därtill ett tänkvärt inlägg.

  • G-A Karlsson

   Fallande huspriser vore en välgärning.

   De som redan har lånat stora summor får väl bo kvar där de bor och fortsätta betala av de lån de själva har skrivit under.

   • Bertil Lund

    Visst får de bo kvar där de bor,
    Men det är inte säkert där finns jobb
    Som ger inkomst för att klara bolånen.

    Sociala skydden har Alliansen försämrat så kraftigt så kommer en djup arbetslöshetsperiod så räcker inte a-kassa för att betala drift och lån på bostaden.

    Blir du hänvisad till annan ort för jobb så går inte bostaden kanske sälja annat än att en stor förlust uppstår.
    Flyttar du inte dras a-kassan in och då måste du förbruka ditt ägande innan socialt stöd utbetalas.

    Samma gäller vid sjukdom i princip.
    Utförsäkring och utblottad.

    Så folk har tagit enorma risker idag
    En sjukdom eller arbetslöshet sänker många dör ruinering gäller.

    Hela Nyliberalismen är full av ett enormt risktagande, se bara skogsbränderna
    Ingen beredskap värt namnet.

    Samma är den politiska attityden från högern gällande folket. Sjukvård där man frös statsbidrag för att gynna välmående.
    All risk förpassas till svaga grupper.

    Hela vår planet är en enda sörja av Nyliberal högriskpolitik där gamla högersysten fortsätter finnas och där senariot är givet.

    Behövs bara en av de större vulkanerna vaknar så kan det ekonomiska systemet krascha. Även allt flyg förnödenheter o.s.v. Det kommer ske det är bara när det sker vi inte vet Toba t.ex är en högriskvulkan

    Vi har inte skyddat oss ett skvatt och rika de tror de överlever genom den mängd prngar de har. Det sistnämnda kan nog stämma delvis.

 5. Alexander

  Anders

  Ett växande stöd i ca 20 år är alltså kortvarig framgång? Det är nämligen så utveckingen ser ut för SD.

   • Anders

    Är du faktaresistent? (Eller menar du kanske att vuxit sedan starten 1988 -dvs mer än 20 år.)
    SD har vuxit ända sedan starten och i vartenda val har de fått fler röster än gången innan. Man kan säga vad man vill om deras politik men det är ingen mening med att förneka att de vuxit och i mätningarna från det senaste året ligger de konstant som ett av landets tre största partier.

    Sossarna går mot sitt sämsta val någonsin och nu handlar det egentligen bara om hur dåliga siffrorna kommer att bli och om moderaterna tar till sig SD eller inte. Det ryktas även om att MP kommer att stödja en Alliansregering om det alternativet kommer upp.
    (Eftersom läget ser ut som det gör kommer vi eventuellt att få se en annorlunda konstellation mot för hur snacket går innan valet.)

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror att S kommer att överraska rätt många genom att göra ett betydligt bättre val än du och andra tror Anders.

     • Mr Sound

      Problemet för dig är att inte mycket talar för att S ska vända uppåt till ett valresultat som slår det mesta. (om man ska tro dig…)

      Det räcker gott med att läsa twitterflöden där folk är helt med det klara att S inte är ett parti att räkna med, dessutom har man inte varit ärlig med hur pass dåligt vår ekonomi går och dess utgifter man självmant dragit på oss skattebetalare.

      Tänker främst på utgiften (statens, ej inräknat kommunernas) för invandringen som mellan 2015-2018 går loss på 212 miljarder. Tacka fan att vi inte har råd med vare sig vattenbombplan, eller en sjukvård som är värd namnet när man felprioriterad så grovt.

      S kommer sjunka som en sten, dels pga den naturliga orsaken (äldre dör) samt att ingen med kritiskt tänkande kommer lägga sin röst på ett parti som inte ens klarar av en kris, tänker främst på bränderna. Helt handlingsförlamad. Men varför förvånad, med Löfven och Eliasson blir det knappast bra.

      Nä du Anders, dina budskap kanske uppskattas av vänsterfalangen inom S men för att ett land ska fungera och komma framåt krävs nationalism, dvs att människor gör sitt yttersta och strävar mot ett och samma mål.

      I september är det val, skitpolitik som dagens hör hemma på historiens soptipp.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Låt os vänta till efter valt med att avgöra hur det går Mr. Sound då det är först då vi vet. Det krävs ingen nationalism för att människor ska göra sitt yttersta och en sak törs jag lova och det är att S kommer att gå en mycket ljus framtid tillmötes – Det kommer bland annat jag att medverka till så håll ögonen öppna.

     • Anders

      Vad grundar du det på? Det syns inga tendenser till vändning i opinionsundersökningarna, och sossarna har för övrigt aldrig heller lyckats vända under en valrörelse. Oddsen är emot de redan där. Det är inte många veckor kvar nu till valet och skulle sossarna haft en chans borde de redan ligga bättre till. Nu ligger deras öde nästan helt och hållet i hur det går för andra partier. Vilka som klarar sig kvar i riksdagen och vilka formationer vi får se av partier som samarbetar.
      Vidare verkar partiet helt sakna en vettig strategi för den här krisen …och kanske är det så att sossarna inte vill regera en gång till. Vi väntas ju gå in i en lågkonjunktur och då kommer de att tvingas till nedskärningar och att bryta vallöften efter vallöften, sånt kanske leder till skador de aldrig kan reparera. Eller så är de bara klantiga.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min och många andras känsla är att vi kommer att göra det detta år Anders och vi är snart framme vid valet så snart vet du och alla andra om jag hade rätt eller inte – Har jag fel så ska jag givetvis erkänna det när valet är över precis som jag tidigare utlovat.

 6. Fredrik

  En liten grupp av män som har ett intresse och detta är att hela tiden utöka sin förmögenhet och sin makt, det är därför motståndare till jämställdhet och jämlikhet. De är motståndare till att deras förmögenhet ska delas av fler.

  Jeff Bezos
  Bill Gates
  Warren Buffet
  Mark Zuckerberg
  Larry Elllison

  Där är fem av dem. Dessa onskefulla män som du menar inte har något annat intresse än att öka sin förmögenhet och sin makt.

  Det mest intressanta i detta påhopp från din sida är att du känner inte dessa män. Du har ingen kunskap om dessa män mer än vad du har läst dig till. Du har alltså aldrig haft en sittning med någon av dem, ställt frågor till dem, analyserat deras svar i realtid etc. och trots att du inte har detta så är du ändå övertygad om att du har rätt om dessa män. De har en agenda. Mer pengar, mer makt.

  Men, eftersom du drar slutsatser om människor du aldrig mött så måste det vara lika för människor som aldrig mött dig. Allt man behöver göra är att läsa det du skriver och därefter dra en slutsats VILKET då är detsamma som sanning. Eller?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns en liten grupp i Sverige som även de äger majoriteten av alla tillgångar och att se till att de får dela med sig mer än de gör idag är rätt väg framåt – Sedan var det inte främst de herrar du nämnde utan andra som varit förmögna i generationer som jag avsåg Fredrik.

 7. Per Kjellén

  Det viktigaste är at staten i lagstiftning inter gör skillnad på medborgare. Och så tycker jag det är i Sverige.

  Om det finns skillnader så är det attityder hos medborgarna och där kan vi bara se till att vi själva behandlar alla med respekt.

  Klasskillnader måste vara borta nu? Tänk hur arbetarrörelsen kom till. Och tänk på hur adeln och prästerskapet betraktades. Men bästa sättet att bevara dessa fördomar är att acceptera kungahuset, och det gör Socialdemokraterna.

  Och detta med klyftor. Bekämpa fattigdom och inte rikedom. De flesta framgångsrika företagare är just de som skapar jobb som i sin tur skapar skattekraft. Att några företagare blir rika som fotbollsspelare måste vi stå ut med.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg: Fattigdom ska bekämpas genom att bygga ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist – Gör vi det bygger vi framgång.

 8. Fredrik

  Vilka stora framsteg har Bernie Sanders gjort i USA och i amerikansk politik som har/har haft någon reell påverkan på det amerikanska folket?

  P.S. Jag kommer inte acceptera att jag ska läsa om det själv eller leta fram dessa framsteg själv – jag har nämligen en examen i statsvetenskap med inriktning på amerikansk politik. D.S.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bernie Sanders lyckades vid valet samla betydligt fler röster än någonsin tidigare och då framför allt bland unga – Förvisso vann han inte valet men de långsiktiga och framtida effekterna av det han åstadkom kommer att bli tydliga i kommande val.

   • Anders

    Bernie Sanders är väldigt isolerad inom amerikansk politik. De flesta avfärdar honom som en galen socialist, även om han lyckades bra i vissa stater. Hillary var mer populär och stod för en mer traditionell demokratisk politik.
    Inget talar för att Sanders skulle ställa upp igen och lyckas, och det finns egentligen ingen annan som går i hans fotspår.
    Så det är nog väl tidigt att tala om några effekter inför kommande val.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Detta val vann han mer framgång än någonsin tidigare och att han gjorde så och dessutom företrädesvis hos de yngre säger rätt mycket – Min tro är att hans framgång i detta val kommer att bli ännu starkare i nästa val oavsett av om det är han eller någon annan som driver hans politiska budskap.

     • Anders

      Men det är just det jag menar. Det finns ingen annan som kan ta över stafettpinnen och köra på hans linje. Samtidigt växer stödet för Trump i och med att den amerikanska ekonomin är stark, arbetslösheten sjunker och många amerikaner har fått både jobb och mer pengar i plånboken.
      Att förvänta sig att amerikaner vill göra en U-sväng i det läget är att hoppas på för mycket.
      (Det hade varit en helt annan sak om USA hade en svag ekonomi med skenande arbetslöshet.)

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag står fast vid mitt uttalande och det kommer att finnas naturliga arvtagare till Sanders när det lir dags för en sådan att träda in.

 9. Leif Andersson

  Antar att du syftar på att minska den socioekonomiska ojämlikheten? För i övrigt får nog Sverige anses vara ett av de mest jämlika länderna så svårt och se något större problem ur den aspekten.

  När det gäller den socioekonomiska ojämlikheten är huvudorsaken det nuvarande skattesystemet. De med stort kapital kan låna pengar gratis genom ränteavdragen som sedan kan kvittas mot överskott av kapital för bostadsspekulation. Lägg därtill mäöjligheter till avdrag ROT/RUT. Möjligheten att skattefritt tjäna 50000 kr/år genom uthyrning av privatbostad. Sverige är av någon outgrundlig anledning ganska ensamma om att inte automatiskt begära in uppgifter från Airbnb om svensk privatuthyrning vilket gör att oerhört många fuskar och underhåller hyresintäkter från beskattning. Så om man börjar med att avveckla ränteavdragen, ROT/RUT, skattefriheten på 50000 kr/år samt kräva att Airbnb skickar in uppgifter om alla svenska uthyrare kommer vi en bra bit på vägen. Men ”bostadsmagda” verkar mest angelägen om att hålla denna grupp om ryggen även om det innebär att långtidssjuka utförsäkras.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart pratar jag om ojämlikhet och klyftor i form av pengar och hur pengarna fördelas så din gissning på socioekonomiska orsaker är helt korrekt.

 10. Alexander

  Anders

  Varför fegar du ur diskussioner genom att inte ta in kommentarer som visar att du har fel?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag fegar aldrig ur Alexander men om du trots upprepade varningar från min sida framhärdar med att kommentera saker som inte har emd inlägget i sig att göra så hamnar de i papperskorgen precis som utlovat.

 11. Alexander

  Anders

  Vilka är de oerhört rika som enligt dig inte delar med sig? Lägg fram namn så att vi kan kolla om du pratar sanning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag namnger inte personer på det sättet Alexander – Därtill har ett sådant förfarande inget att göra med ursprungsbudskapet i mitt inlägg.

 12. Jonny Disenfeldt

  NMR är väl nationalsocialister och inte fascister eller har NMR korporativism på sitt program vad gäller näringslivet?

  Vill NMR att företag ska styras av stat och fackföreningar?

   • Jonny Disenfeldt

    ”Så vitt jag vet så förekommer bägge sorterna i NMR Jonny.”

    Du menar på samma sätt som att det finns både socialister och kommunister i V och därmed är V ett kommunistiskt parti.

    Det finns både socialliberaler och socialister i S och därmed är alltså S ett socialistiskt parti.

    Har NMR som mål att införa ett korporativistiskt styrt näringsliv? Har jag inga belägg för, har du?
    Jag tror att NMR är nationalsocialister och det är väl illa det med.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inget fel på varesig kommunister eller socialister Jonny så länge de inte ägnar sig åt brottslig verksamhet såsom extremism och hot mot andra människor.

     • Anders

      Så det är inget fel på kommunister? De hyllar en odemokratisk ideologi som kastat oliktänkande i fängelse, skapat fattigdom, svält, elände och lett till massmord av sällan skådat slag. Vad är det, 100 miljoner döda? Att det fortfarande i det upplysta året 2018 finns de som ser upp till Stalin och hyllar utrensningar och massmord är fruktansvärt. Men det är bra att veta var du står.

      Kommunister är samma vedervärdiga människor som nazister och islamister. Det är i grunden samma odemokratiska och förtryckande ideologi som bara tagit sig olika uttryck men gett samma resultat. Resten av samhället har gått vidare och försökt utvecklas men det finns alltid sådana som har fastnat i förlegade ideologier som inte hör hemma i ett modernt demokratiskt samhälle.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I grunden är det ingen större skillnad mellan en kommunist och en extrem högeranhängare Anders då bägge i grund och botten står för en politik som bara gynnar dem själv såsom varande en elit.

      Den vanlige kommunisten som står för en politik som ligger till vänster ser jag inget större fel på.

 13. Alexander

  Anders

  Att veta vilka det är som inte delar med sig har väl i allra högsta grad med ämnet att göra?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har redan i inlägget sagt att det är de rikaste 3%-en som inte gör det så den informationen har jag redan givit alla redan i inlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Jag har redan i inlägget sagt att det är de rikaste 3%-en som inte gör det ”

    Dvs den sortens människor som du hjälpte att slippa dela med sig…

    Jag noterar att du FORTFARANDE fiskar efter nya klienter som vill gömma sitt kapital från beskattning … din Malaysiabaserade verksamhet fortsätter att göra reklam för sig som om inget hänt …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag fiskar inte efter några nya klienter och varför hemsidan fortsatt ligger uppe har jag förklarat för dig många gånger Jonny.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Svaret på den frågan har jag gett åtskilliga gånger i åtskilliga inlägg Alexander.

 14. Alexander

  Anders

  Vi kan ta Bill Gates som ett exempel. Årligen skänker han bort miljarder. Samma med Warren Buffet och andra mångmiljardärer. Nog bidrar dessa människor?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar inte om undantagen som dessa utgör utan om den lilla klick som bara har intresse av att öka den egna förmögenheten och det egna inflytandet på övrigas bekostnad.

 15. Alexander

  Anders

  Väldigt många av världens rikaste delar årligen ut enorma summor i välgörenhet. Exakt vilka är det du menar?

  ” Det är inget fel på kommunister”

  Deras ideologi är ju sund och leder till mycket gott, eller hur?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inlägget handlar om vikten av jämlikhet Alexander – Håll dig till ämnet om du vill att jag ska bemöta dina kommentarer.

 16. Alexander

  Anders

  Jag håller mig till ämnet när jag frågar vilka det är som inte bidrar och på vilket sätt. Det handlar defintivt om jämlikhet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du håller dig inte till ämnet och inläggets huvudtema Alexander utan försöker driva iväg debatten bort från inläggets kärna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.