Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kollektivet är vida överlägset individen i politiska sammanhang.

Av , , 60 kommentarer 1

Sakta men säkert har det blivit en renässans för kollektivet och för förståelse att kollektivet i allt överglänser individen när det kommer till styrka och möjligheten att sätta kraft bakom det man önskar åstadkomma. 

Ett kollektiv som drar åt samma håll kommer alltid att vara starkare än den starkaste enskilde individen!

Under lång tid och åtminstone sedan 1990-talets mitt och framåt och framför allt under alliansens 8 år vid makten har det förts en politik som i allt syftat till att bryta sönder kollektivet, kollektivt tänkande och kollektivt agerande.

Detta därför att alliansen vet att kollektivet är ett hot mot den giriga och egoistiska politik man vill föra – Den politik som i allt den gör uppmanar människor att alltid tänka på sig själv och den egna plånboken innan man tänker på andra.

En stor anledning till att denna attack mot kollektivism kunnat ske är att allianspartierna tillsammans med lobbyister lyckats med konststycket att helt utrota den ideologiska debatten inom politiken genom att se till att det är de enskilda sakfrågorna som lyfts fram till debatt.

Alliansen och dess partier i allmänhet och moderaterna och kristdemokraterna i synnerhet har haft denna strävan länge.

Deras bärande idé har hela tiden varit att bryta sönder det kollektiva tänkande som vi socialdemokrater byggt upp under lång tid för att sedan få människorna/medborgarna att tänka och agera på individnivå istället för som kollektiv – Allt för att i akt och mening att kunna regera och genomföra förändringar utan större protester.

Grundbulten hos moderaterna och kristdemokraterna har och kommer alltid att vara att ge ”Fåtalet makten över flertalet”.

Denna strategi lyckades mycket väl under alliansens första mandatperiod vid makten och säkert en bit in på den andra mandatperioden. Men precis som med alla dåliga lösningar så hinner sanningen ikapp förr eller senare. Något som inträffade under senare halvan av alliansens andra mandatperiod vid makten.

Att bryta sönder starka folkrörelser som fackföreningsrörelsen och andra liknande folkrörelser gjorde att det i Sverige blev betydligt lättare att genomföra skattesänkningar och försämringar i välfärdssystemen.

Resultatet av alla dessa försämringar blev tydliga mot slutet av den andra mandatperioden och äntligen har det svenska folket vaknat till och insett att en politik byggd på alliansens värderingar bara premierar ett fåtal emedan flertalet fått det betydligt sämre om man ser till helheten.

Decentraliseringen av och införandet av extrem liberalism i skolan är bara ett av verktygen man använt sig av för att få folk att sätta jaget före kollektivet.

Andra verktyg är den skadliga arbetslinjen och lockverktyg i form av lägre skatter. Alla dessa strävar mot ett och samma mål nämligen att minimera kollektivt tänkande och istället ersätta detta med ett egoistiskt individuellt tänkande.

För oss socialdemokrater är detta inte en framkomlig väg för att föra landet och dess medborgare framåt.

För att lyckas med målsättningen att bygga ett starkt och välmående Sverige – Ett Sverige där alla är lika mycket värda och där alla har tillgång till väl fungerande välfärdssystem finns inget annat sätt än att driva en politik som sätter kollektiver före individen.

Det är just därför vi Socialdemokrater bygger vår politisk med den demokratiska socialismen som plattform i vår strävan att skapa ett mer jämlikt samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än i alliansens system för samhällsbyggnad.

Svenska folkets uppvaknande har därför på nytt givit oss en regering med oss socialdemokrater som största parti bland regeringspartierna. Detta förtroende måste vi förvalta på bästa sätt genom att verka för en politik som stärker kollektivet.

Som ni kan se är jag en traditionell Socialdemokrat när det kommer till den politik jag vill driva. Anledningen till detta är ingen annan än att det är den typen av politik som fungerar bäst i det långa loppet.

För ett starkt och välmående Sverige behövs en stark arbetarrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti som driver en politik byggd på den demokratiska socialismens doktriner – Ett socialdemokratiskt parti som inte räds att debattera ideologi snarare än sakfrågor.

Därför vill jag att du som läsare tänker igenom det jag skrivit och utifrån det bildar dig en egen uppfattning.

Gör du det är jag säker på att du liksom jag kommer att komma till slutsatsen att kollektivet alltid är starkare än individen i det långa loppet och att det är genom kollektivt tänkande och kollektivt agerande som vi kan bygga ett starkt och välmående Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

60 kommentarer

Umeås vänsterpartister går inte att lita på då de förvränger all sanning.

Av , , 24 kommentarer 4

Att det sedan länge inte finns någon hederlighet bland Umeås ledande vänsterpartister tar inte speciellt lång tid att förstå och inse om man tittar på hur de förvanskar sanningen och ta åt sig ären av saker de inte har varit inblandad i.

Att försöka sno åt sig äran är en sak vi har lärt oss leva med men att som vänsterpartiet gjort denna mandatperiod svartmåla politiska beslut som man själva varit med om att fatta och själva i högsta grad varit inblandade i är betydligt allvarligare och påvisar att dagens ledande vänsterpartister i Umeå inte går att lita på.

För tillfället finns en insändare publicerad i vk.se där två av Umeås ledande vänsterpartister Elisabet Forsell och Ulrika Edman beskyller socialdemokraterna och alliansen för att göra allt som står i deras makt för att dölja för medborgarna att ta del av det som sker i Umeå kommun – Ett påstående som är en ren lögn från deras sida.

En av sakerna de hoppar på är att kommunfullmäktige beslutat att sluta publicera partiernas interpellationer och frågor på internet för att skydda Umeåborna från den rasism den politiske vilden Henrik Agerhäll konstant ägnar och ägnat sig åt i KF.

Att ifrågasätta detta beslut vars motiv är att skydda både kommunen och dess medborgare är fel och ytterst märkligt – Alldeles speciellt så när kritiken kommer från ett parti som i allt borde stå i bjärt kontrast till den politik Agerhäll vill se växa fram.

Att vänsterpartiet inte får information lika snabbt som de som styr kommunen är fullt naturligt för ett parti som inte sitter i ledande ställning och omfattar alla partier som inte ingår i kommunledningen.

Att vänsterpartiet inte har någon tillgång alls till de underlag och frågor som behandlas på kommunledningens gruppmöten eller på alliansens gruppmöten är ännu naturligare då ett sådant förfarande vore att i förväg berätta för sina politiska motståndare hur man avser agera i en specifik fråga.

Vänsterpartiet beskyller en liten grupp politiker för att agera på ett sätt som enligt V påvisar att de anser sig själva veta bäst. I det avseendet har V helt fel och har blandat ihop begreppen helt och hållet då det inte finns något annat parti än V som agerar på det sätt som Elisabet och Ulrika beskriver.

I går fick vänsterpartisten Johan Örestig med all rätt utstå häftig kritik från min partikamrat Lennart Holmlund för att ljuga och fara fram med grav osanning om storleken på Hans Lindbergs arvode som kommunalråd – Något som är gravt allvarligt och ett stort hot mot vår demokrati.

Ovanstående är för mig klara bevis på hur vänsterpartiet i Umeå agerar under nuvarande lokala partiledning och i min värld råder inga tvivel om att väljarna kommer att straffa V för detta beteende med början detta val och fortsättning i de val som följer på detta.

Politik handlar om att stå upp för det man säger och om att leva som man lär vilket vänsterpartiet i Umeå inte gör då de med blixtens hastighet försöker vända kappan efter vinden i tron att detta ska leda till fler röster.

Att det förhåller sig så kommer vänsterpartiet i Umeå att bli varse om alldeles strax då valet ligger runt hörnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

24 kommentarer

Sjunkande ungdomsarbetslöshet är resultatet av socialdemokratisk framgångspolitik.

Av , , 47 kommentarer 2

Arbetslösheten i gruppen 18-24 år sjönk under juni månad till 8,6% och uppvisar nu den lägsta siffran på 10 år – Något som självfallet är resultatet av framsynt och effektiv socialdemokratisk politik som istället för att sänka skatter för de redan välbemedlade använder statens resurser till att sätta människor i arbete och egen försörjning.

Därtill fortsätter arbetslösheten överlag att sjunka samtidigt som sysselsättningen ökar till nya nivåer som ett resultat av framsynt socialdemokratisk poltik. I slutet av juni var den totala arbetslösheten så låg som 336.000 som var inskrivna som arbetslösa av vilka 46.000 utgjordes av ungdomar.

Självfallet ska vi inte låta oss nöja med detta då mycket fortfarande återstår att göra – Bland annat att fortsätta det arbete vi inlett som med framgång jämnat ut skillnaden mellan svenskfödda och utlandsfödda som befinner sig i arbetslöshet.

En sak blir klarare och klarare månad för månad och i takt med att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar och det är att rätt sorts politik gör STOR skillnad.

Att socialdemokratisk politik fungerar bättre än alliansens när det handlar om att sätta människor i arbete och bryta utanförskap råder inga tvivel om.

Tänk på det när du ska rösta i september och lägg därefter din röst på rätt parti – Dvs. på oss socialdemokrater som på ett handfast sätt visat att socialdemokratisk politik gör skillnad för den som är arbetslös.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

47 kommentarer

Framtidens samhällsbygge stavas massiva satsningar istället för sänkta skatter och sänkta ingångslöner.

Av , , 100 kommentarer 2

Från Allianshåll har propåerna om sänkta ingångslöner, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter som varande lösningen på alla problem aldrig tystnat trots att man spenderat denna mandatperiod i opposition. 

I vanlig ordning har propåerna ackompanjerats av rop om försämrad anställningstrygghet och åtstramningar för att få fart på den svenska ekonomi som blommar ordentligt under socialdemokratiskt styre.

Hur alliansens företrädare kan tro att den strategi man använt sig av under sina 8 år i regeringsställning – Därtill med för nationen katastrofalt resultat ska locka väljarna att tro att den är lösningen övergår säkert förståndet hos fler människor än mig.

Varje gång borgerligheten får chansen att styra Sverige och västvärlden har teorierna om att detta är lösningen på alla problem kommit på skam och medfört ett samhällsbygge där klyftorna ökar istället för att minska.

Sjukskrivnas sjukdomar botas inte av att man kastar ut folk från sjukförsäkringen – På samma sätt leder inte en utförsäkring från a-kassan till att den som utförsäkras kommer i arbete.

Försämrad anställningstrygghet ger inte fler arbetstillfällen – Kort sagt har alla dessa åtgärder lett till en enda sak – En massiv ökning av de kommunala kostnaderna för försörjningsstöd och ett ojämlikare samhällsbygge.

Att strama åt och spara sig ur en kris fungerar inte – I vart fall inte långsiktigt.

Befinner man sig i en kris är massiva investeringar i skapande av nya arbetstillfällen samt investering i kompetenshöjande utbildningar det som leder oss ur krisen.

Ska man effektivt ta sig ur en kris är det bland mycket annat nedanstående saker man som regeringsbärare ska investera i: 

 • En utökad och starkare offentlig sektor helt fri från inblandning av det privata näringslivet.
 • Skapa massiva utbildningsinsatser för att matcha arbetssökandes kompetens mot arbetsgivarnas önskemål.
 • Skapa trygghet i socialförsäkringssystemen som innebär att fullgott skydd finns om det oväntade skulle inträffa.
 • Skapa ett massivt bostadsbyggande i allmännyttans regi.
 • Skapa långsiktigt tryggande av pensionsnivåerna för nuvarande och framtida pensionärer.
 • Tillskapandet av en värdig äldrevård.
 • Skapa en beskattning av produktionen som är oberoende av om produktionen sker med hjälp av människor eller maskiner.
 • Skapa en minskad eller helst helt stoppad möjlighet att skatteplanera så att staten får in alla skatter den rimligen borde få in på det som tillverkas, säljs och konsumeras i Sverige.
 • Skapa en skola i utveckling snarare än en skola i avveckling.
 • Skapa system för att effektivt integrera de som invandrar till vårt land i samhället och i en levnadssituation som leder till egen försörjning.
 • Skapa en dynamik som gör att demokratin hamnar närmare människorna så att dessa får förnyat hopp om en ljus framtid.

Det är den sortens politik som vi måste föra om vi vill bygga ett Sverige som fungerar på lång sikt – Något vi socialdemokrater bevisat under vårt regeringsinnehav där alliansens budgetunderskott vänts till ett socialdemokratiskt budgetöverskott.

Åtstramningar, besparingar och sänkta löner är kortsiktiga lösningar och något som förr eller senare kommer att leda till att även Sverige blir statsbankrutt vilket alliansens företrädare verkar ha liten eller ingen förståelse för.

Det är därför det är viktigt att den som vill se ett progressivt och välmående Sverige växa fram lägger sin röst på oss socialdemokrater och inte på alliansen eller värre ändå på extremhögerpartiet SD.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

100 kommentarer

Umeå Energi – Ett grönt elbolag som ligger i framkant i utvecklingen av morgondagens teknik.

Av , , 12 kommentarer 1

Alla Umeåbor bör känna sig oerhört stolta över att ha ett så innovativt och framtidsinriktat elbolag som Umeå Energi som kommunägt elbolag.

Inte nog med att Umeå Energi erbjuder 100% förnyelsebar el – Bolaget ligger därtill i framkant när det handlar om att driva den tekniska utvecklingen framåt inom områden såsom fjärrvärme, bredband, wifi och laddinfrastruktur för morgondagens eldrivna fordon mm.

Att det ser ut på detta sätt är en kombination av kloka politiska beslut och från styrelsens sida rekrytering av rätt människor till företagets företagsledning.

Detta arbete har pågått under lång tid och att Umeå Energi äger sina egna el-nät har givetvis spelat in i att bolagets utvecklats på detta framgångsrika sätt – Något bland annat Lennart Holmlund och andra ledande socialdemokrater som styrt staden tidigare kan känna sig stolta över.

Därtill har Umeå Energi en mycket innovativ, framtidsinriktad och målinriktad styrelseordförande i form av Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson-Engman – En kvinna som vet vart hon vill och vad hon vill med bolaget och som inte ger sig innan det som är bestämt är uppfyllt och klart.

En driven styrelse med en stark styrelseordförande är A & O för att välja och tillsätta rätt människor i företagsledningen och för att staka ut vägen, målen och vilka saker bolaget ska satsa på.

Det prestigeprojekt Umeå Kommun blev tilldelade av regeringen för att utveckla laddinfrastruktur mm. för framtidens elfordon – Tunga likväl som för personbilar och elcyklar mm. kommer för kommunens räkning att ha Umeå Energi som huvudman vilket känns oerhört tryggt att veta därför att Umeå Energi på teknikområdet ligger i framkant i Sverige bland elbolagen.

Att Umeå Energi därtill får chansen till att utveckla denna med hjälp av en stor del av finansieringen från staten och EU är positivt och med Lena som styrelseordförande är jag helt säker på att projektet kommer att lyckas fullt ut och uppvisa oerhört innovativa framtidslösningar.

Med allt detta sagt vill jag än en gång uppmana alla Umeåbor att känna sig stolta över att ha ett så välskött och innovativt elbolag som Umeå Energi i kommunens ägo och under kommunens fulla kontroll.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

12 kommentarer

Återinförande av fastighetsskatten är en känslig fråga men den måste genomföras för att skapa ett jämlikare samhälle.

Av , , 110 kommentarer 2

Det finns många intressanta undersökningar som beskriver effekterna av en återinförd fastighetsskatt – Bland dem en som i och för sig har några år på nacken men trots det är lika relevant idag. Du hittar artikeln som skriver om undersökningen på följande länk: http://www.svd.se/sa-slar-fastighetsskatt-mot-fyra-olika-familjer#sida-3

Föga förvånande är det så att en återinförd fastighetsskatt slår hårdare ju högre pris fastigheten har vilket är helt rätt om fastighetsskatten ska leva upp till sina intentioner..

Att de allra flesta fastighetsägare får ökade kostnader för sitt boende är som jag ser det helt rätt – Det finns ingen anledning att de som bor i hyresrätt ska finansiera boendekostnaderna för sådana som äger sitt boende och många gånger ser boendet som en investering snarare än som ett boende.

I artikeln jämför man kostnaden i Sundsvall, Haninge, Bromma och Danderyd – Föga förvånande är det så att de ökade kostnaderna som blir följden av en återinförd skatt blir högst i Danderyd – Att detta är helt rätt blir ännu klarare när priset för ett hus i Sundsvall är 2 miljoner medan samma typ av hus i Danderyd är värt 20 miljoner.

Som jag ser saken ska man betala skatt efter förmåga – Den som har råd att bo i ett 20 miljoners hus har med all säkerhet betydligt högre löner än den som bor i ett hus som kostar en tiondel eller 2 miljoner – Därför är det inte mer än rätt att de som bor i ett 20 miljoners hus ska betala avsevärt mer i fastighetsskatt än de som bor i ett 2 miljoners hus.

Det är därför jag anser att det helt rätt att fastighetsskatten är 10 gånger högre för ett hus som är värt 10 gånger mer – Det är detta som kallas solidaritet mina vänner!

Fastighetsskatten ska alltid tas ut på fastighetens reella värde och inte som idag med ett schablonbelopp kallat fastighetsavgift som är lika för alla husägare och helt oberoende av hur mycket fastigheten är värd.

Som människa väljer man boende efter plånbokens storlek – Därför är det helt naturligt att staten beskattar efter samma modell – Nämligen plånbokens storlek.

Tillskillnad från min partikollega Magdalena Andersson vill jag även fasa ut räntebidragen helt under en 5 års period för de som redan åtnjuter räntesubventioner och helt stoppa dem för de som nu köper ett boende. Räntesubventioner är orättvisa och osolidariska då de bara kommer starka grupper redan innan subventionen har en ekonomi som tillåter köp av bostad.

En bostad ska i alla lägen vara just en bostad och inte en penningplacering.

I den ideala av värdar borde det vara jämställt att bo i eget boende kontra att bo i hyresrätt – Dock kommer sannolikt värdestegringen på det egna boendet alltid att överstiga inköpspriset även med återinförd fastighetsskatt och slopade ränteavdrag – Något som jag kan leva med då prisökningen kan ses som en slags pensionsförsäkring.

Med en återinförd fastighetsskatt och slopade räntesubventioner får vi sannolikt större rörlighet på bostadsmarknaden än idag då ingen kommer att tjäna lika mycket som idag på att bo kvar i en bostad med en storlek som vida överstiger behoven.

Därför upprepar jag min ståndpunkt – En bostad ska vara en bostad och ett ställe att bo i – Inte en penningplacering.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

110 kommentarer

Äntligen tar Lennart Holmlund bladet från munnen vad gäller personval och åldersdiskriminering gentemot äldre.

Av , , 39 kommentarer 4

Under lång tid har jag varit rätt ensam i mitt parti socialdemokraterna om att uttrycka kritik mot partiets grundmurade motstånd mot personval på lokal nivå och gentemot den klara och tydliga åldersdiskrimineringen gentemot äldre i politiken.

Därför glädjer det mig att Lennart Holmlund äntligen tar bladet från munnen och ställer sig på min sida när det handlar om stark kritik mot ovanstående.

Precis som jag så kritiserar Lennart att äldre stryks från kommunala listor vad gäller placeringar som om allt är normalt utgör en ordinarie valbar plats.

Att ersätta äldre med yngre – Därtill ofta med yngre som är helt okända för väljarna är en dålig taktik och en farlig väg att vandra då vi som parti riskerar att förlora många röster då väljarna på kommunal nivå hellre röstar på person än på parti.

Samtidigt som denna taktik är en farlig och potentiellt en förödande taktik går den stick i stäv mot samhällets och regeringens ständiga utspel om att människor nu och i framtiden förväntas gå i pension betydligt senare än vad som är fallet i dag.

Att delar av partiet därtill så styvnackat är emot personval gör taktiken med att ge yngre företräde framför äldre till en ännu farligare taktik.

Precis som jag framfört många gånger tidigare finns det en klar trend där människor vad gäller kommunvalet hellre röstar på en enskild kandidat än på ett enskilt parti. Genom att hårdnackat vara emot personval berövar vi väljarna möjligheten att rösta på den kandidat de föredrar då vi tvingar dem att rösta på parti snarare än på person.

Utvecklingen går ständigt framåt och som socialdemokrater ska vi självfallet bejaka utveckligen och handla i enlighet med väljarnas vilja. Att ge väljarna möjlighet att rösta på person snarare än på parti är att göra precis det och som parti borde det viktiga vara att säkra en röst på en socialdemokratisk kandidat oavsett vem denne är istället för att ge rösten till ett annat parti.

Därför hyllar jag Lennart Holmlunds initiativ och välkomnar honom till den linje som tillhör framtiden – Den som handlar om att utrota åldersdiskrimineringen i vårt parti med alla till buds stående medel och samtidigt jobba för en framtid där socialdemokraterna även på kommunal nivå stödjer personval rakt av oavsett vem kandidaten är.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

39 kommentarer

Det pågår ett skyttegravskrig mellan Lennart Holmlund (S) och Jan Hägglund (AP).

Av , , 83 kommentarer 4

Det ser ut som om det brutit ut ett bloggkrig mellan Lennart Holmlund och Jan Hägglund – Ett riktigt skyttegravskrig där jag är övertygad om att det mesta kommer att vara tillåtet hos de inblandade när det kommer till att kasta skit på varandra.

För egen del har jag sedan länge bestämt mig för att hålla mig borta från den sortens krig även om jag när det behövs tar mig friheten att kritisera de som jag anser har fel i det de anför i ett enskilt inlägg – Något som gäller politiska motståndare likväl som partivänner.

Lennart och Jan har känt varandra länge och kan efter vad jag förstår varandra utan och innan vid det här laget – Något de nu utnyttjar i sin krigföring.

Mitt råd till framför allt Jan Hägglund är att koncentrera sig på att förändra det enda som går nämligen framtiden istället för att som nu skriva spaltkilometer om historisk händelser som inte går att förändra.

Vad gäller avskedandet av kommunens ekonomidirektör så pekar alla tecken så här långt på att kommunen har helt rätt och på att de fattat ett helt korrekt beslut i frågan.

Hur Jan Hägglund som vanligtvis brukar ägna sig ät att kritisera kommunens tjänstemän för att gå i kommunledningens ledband nu helt bytt fot och ställer sig på den enskilde tjänstemannens sida övergår mitt förstånd.

I min värld är allt Jan uppvisar ansiktet av att vara en dålig förlorare därför att beslutet om ny valkretsindelning gör det betydligt svårare för Arbetarepartiet att ta sig in i kommunfullmäktige.

Vore jag Jan Hägglund skulle jag istället för att använda mig av det fulspel han använder för närvarande försöka skapa ordentlig opinion och ett starkt söd för en återgång till den gamla valkretsindelningen.

Att Lennart Holmlund hakar på har jag svårt att förstå men jag antar dock utan att veta helt säkert att jag har rätt när jag påstår att Lennart gör så som ett led i sin kamp mot VK och andra media som enligt honom bedriver en form av övervakning och granskning som missgynnar honom själv och oss socialdemokrater.

Min syn på saken är att VK med flera gör ett mycket bra jobb i sin granskande journalistik då man som ledande politiker får förvänta sig att kritiseras för de beslut man fattar – Alldeles speciellt i beslut där vanliga människor som befinner sig utanför politikn i stora skaror ifrågasätter beslutet i fråga.

Med detta anfört så vill jag meddela att jag med spänning ska följa den fortsatta krigföringen mellan Lennart Holmlund och Jan Hägglund för att se om någon av dem går vinnande ur striden eller om bägge i slutändan är att anse som stora förlorare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

83 kommentarer

Socialdemokraternas svenska samhällsmodell är ett framgångskoncept.

Av , , 11 kommentarer 0

Vi socialdemokrater använder samlingsbegreppet den svenska samhällsmodellen för den politik vi för vad gäller vårt samhällsbygge och för beskrivningen om vem som avses och hur politiken påverkar samhällsmedborgarna. 

Då liksom nu är det som bäst symboliserar denna kamp för ett jämlikare samhälle med små inkomst- och förmögenhetsklyftor att bygget måste ske enligt devisen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov utan att på något sätt äventyra att alla människor har lika värde.

Det är därför vi inte behöver lägga så så mycket krut på att förklara hur det ska genomföras för att återvinna väljarnas förtroende. En återgång till den politik vi fört historiskt är fullt tillräckligt så länge den paras med rätt sätt att kommunicera vad den står för så att dagens väljare kan relatera densamma till i sin vardag.

Övertygelsen om att detta är rätt väg beror på att dagens utmaningar är precis samma utmaningar som de utmaningar vi mött historiskt.

Socialdemokratisk politik bygger nu liksom då på den ideologiska övertygelsen om storheten i att kärlek – solidaritet och alla människors lika värde är de viktigaste byggstenarna om man vill bygga ett jämlikt och harmoniskt Sverige fyllt av framtidstro.

Jämlikhet som företeelse och ett jämlikt samhälle är det viktigaste fundamentet för att skapa trygghet och framtidstro bland medborgarna. Det är därför kampen för det jämlika samhället måste gå via sänkta inkomstklyftor och en utjämning som innebär att landets totala förmögenhetsmassa via skattebaserad fördelningspolitik fördelas mer rättvist.

Därför är det bra att vi börjar tala i klartext genom att berätta att vår politik leder i en enda och därtill klart utstakad riktning – Mot ett jämlkt Sverige med världens minsta inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Kort och gott innebär vår politik att vi även fortsättningsvis ska bygga en samhällsstruktur och en offentlig sektor som säkerställer att alla medborgare omfattas av de sociala trygghetssystemen oavsett vilka levnadsbetingelser de för tillfället lever under – Dessutom på lika villkor för alla.

Genom att använda den demokratiska socialismen på samma sätt som Olof Palme ser vi till att den offentliga sektorn stannar i offentlig ägo därför att en offentliga sektorn ägd av det offentliga behövs som motvikt till näringslivets kommersiella vinstintresse.

Dessutom är en stark offentlig sektor driven av det offentliga utan privat inblandning det enda sättet att garantera att svaga grupper i samhället omfattas av samma skydd och rättigheter som starka grupper.

I alla lägen där näringslivet förlorar fotfästet och blir allt för girigt kan en offentligt ägd och kontrollerad offentlig sektor fylla sin funktion som motvikt mot girigheten – Detta genom att gå in och konkurrera för att bryta monopol/oligopol och återställa en sund konkurrens.

Trots att jag under lång tid både varit bosatt och arbetat i många andra länder och trots att jag studerat ämnet ingående har jag inte funnit något land på jorden där man kan påvisa att kommersiella intressen genom fri oreglerad konkurrens i en fri marknadsekonomi förmått skapa en struktur där alla medborgare omfattas av starka sociala trygghetssystem.

Det är mot den bakgrunden jag är socialdemokrat och det är mot denna bakgrund jag predikar nödvändigheten av att bygga ett Sverige som följer den svenska samhällsmodellens principer.

Jag har fullt ut insett att det privata näringslivet behöver den offentliga sektorn precis lika mycket som den offentliga sektorn behöver det privata näringslivet för att landet ska utvecklas på ett sunt och framgångsrikt sätt.

Kort kan man säga att Sveriges välmående gynnas av ett läge där staten och kapitalet vandrar hand i hand – Något vi socialdemokrater kallar blandekonomi.

För att ett jämlikt och ett väl fungerande Sverige ska kunna växa fram måste den offentliga sektorn fungera som motvikt till det privata näringslivet och vara driven av behov och inte av efterfrågan – Dessutom offentligt ägd och finansierad med skattemedel samt vara driven utan vinstintresse.

Bara med en offentlig sektor byggd på den demokratiska socialismens och den svenska samhällsmodellens fundament kan Sverige i tider av lågkonjunktur säkerställa att människor kommer i arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder – Detta genom att bygga en brygga av utbildningar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till nästa högkonjunktur.

En offentlig sektor byggd enligt socialdemokratisk nomenklatur blir per automatik den offentliga sektor som i tider av lågkonjunktur avlastar det privata näringslivet genom att överta ansvaret för de medarbetare som måste permitteras när konjunkturen och försäljningen viker.

Kloka ekonomer säger att man ska investera i lågkonjunktur så att man står rustad när konjunkturen vänder och högkonjunktur inträder – Detta för att få maximal utväxling av högkonjunkturen.

Det är därför vi socialdemokrater ser lågkonjunktur som den bästa tidpunkten att vidareutbilda människor och stärka deras kompetens och konkurrenskraft – Ett ansvar som historiskt likväl som för framtiden vilar på den offentliga sektorn.

Det är därför en stark offentlig sektor är det naturliga valet när vi nu ska utbilda alla nyanlända så att de kan sättas i arbete.

Socialdemokratin har aldrig backat i övertygelsen om att det är den offentliga sektorns uppgift att tillse att näringslivet vid alla tillfällen har tillgång till välutbildad arbetskraft med rätt kompetensprofil – Det är för att tydliggöra denna övertygelse vi nu samlar oss under begreppet den svenska samhällsmodellen.

Att det främst är företagen men även samhället i gemen som solidariskt ska finansiera allt detta ser jag och säkert merparten av alla svenskar som en självklarhet – I vart fall om vi ger oss tid att tänka över saken.

Socialdemokratisk politik och den demokratiska socialismen samlat i begreppet om bygget och värnandet av den svenska samhällsmodellen är därför det arbete och de reformer som måste till för att återge flertalet makten över fåtalet så att vi får ett mer jämlikt samhälle.

Att detta nu är nödvändigt beror på att flertalets makt över fåtalet till stora delar gått förlorat under alliansens tid vid makten där den politiska inriktningen snarare är att ge fåtalet makten över flertalet och skapa ett samhälle som är allt annat än jämlikt.

Det är därför en röst på socialdemokraterna är detsamma som en röst för ett välmående Sverige präglat av kärlek, solidaritet och rättvisa och det är därför det kommande valet är en folkomröstning om välfärden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

11 kommentarer

Nu har den socialdemokratiska draken lyft på allvar.

Av , , 58 kommentarer 4

Många är de som räknat ut oss socialdemokrater i det kommande valet och framfört åsikten att vi är helt körda och därför kommer att förpassas till historiens sophög – Något de för övrigt uttrycker såsom varande ett önsketänkande från deras sida.

Till alla dessa har jag envetet sagt att de har fel och att vinden kommer att vända därför att vi socialdemokrater kommer att använda den nödvändiga motvind vi har för närvarande för att få den socialdemokratiska draken att lyfta till nya och högre höjder.

Stefan Löfvens starka tal i Almedalen i går får anses vara startskottet och beviset på att så är fallet – Beviset på att jag har rätt och att belackarna har fel.

Stefans tal var det bästa tal han någonsin hållit – Därtill oerhört ideologiskt och med en klar och tydlig förklaring på vilka alternativ svenska folket har att välja mellan i det kommande valet.

Socialdemokratisk politik och socialdemokratisk ideologi blir aldrig utdaterad eller gammelmodig av den enkla anledningen att den alltid står på folkflertalets sida och därför att den alltid strävar mot ett jämlikare samhällsbygge där vinsterna av allas arbete fördelas någorlunda rättvist enligt devisen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov.

Den ideologin är helt väsensskild från den ideologi alliansen och dess partier tillämpar då allt de eftersträvar är att ta från de fattiga och ge till de rika med alla tillbuds stående medel.

Sedan har jag sedan länge sagt att alliansen är död och det påståendet står jag fortsatt upp för – KD kommer att åka ut ur riksdagen av den enkla anledningen att KD:s politik i grund och botten ligger rätt nära den politik och den ideologi SD står för.

Att så är fallet bevisas än en gång genom de starkt rasistiska uttalandena som en rätt högt uppsatt KD politiker gjorde officiellt för partiets räkning – Att ett sådant beteende för ett litet parti som KD leder till partiets uttåg är Sveriges riksdag är därför fullt naturligt.

Sedan tycker jag mig se tendenser till att väljarna ju närmare valet vi kommer börjat se igenom SD:s falska fasad där de säger en sak men sedan ställer sig bakom motsatsen när det kommer till skarpa omröstningar i riksdagen – Att den sortens beteende och falskhet straffas med lägre väljarsympatier är även det fullt naturligt.

Med det sagt vill jag än en gång utbrista i ett stort TACK till Stefan Löfven för ett starkt och bra tal i går i Almedalen.

Därutöver vill jag meddela alla som följer min blogg att jag fortsatt står fast vid den förutsägelse jag gjort för länge sedan avseende valresultatet i kommande val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

58 kommentarer