Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SD hänger inte med i samhällsutvecklingen.

I dessa tider där situationen när antalet asylsökande sprängde alla gränser upphört att vara verklighet kan man fråga sig om SD och dess ledning ligger i takt med samhällsutvecklingen?

Det finns många SD anhängare som på ett eller annat sätt vill få det att framstå som om socialdemokraterna och övriga partier anammat SD:s politik på migrationsområdet – Något som är helt felaktigt och en ren lögn vilket bevisas i detta inlägg.

Sedan ställer jag mig mycket frågande till hur många av de som säger sig sympatisera med SD som verkligen förstår den djupare innebörden av den politik de avser föra om de skulle få maktinflytande?

Att det budskapet nu börjar sjunka in hos väljarna och att de i elfte timmen börjat ifrågasätta SD syns i det faktum att SD i en nyligen gjord opinionsundersökning tappade hela 2,6% av väljarstödet på så kort tid sm en vecka – När fallet väl kommer går utvecklingen nedåt fort.

Låt mig därför en gång för alla fastslå att skillnaden mellan övriga partier och SD är avgrundsdjup och himmelsvid sett ur ideologiska perspektiv varför ett kopierande av SD bland andra partier aldrig kan ske då inget annat parti är villiga att anamma SD:s ideologi.

Det är just denna ideologiska skillnad som ligger till grund för att övriga partier inte vill eller kan förhandla med SD överhuvudtaget.

Vad vi socialdemokrater gjort när vi tillsammans med övriga partier ingått en migrationsöverenskommelsen är att ta ansvar för Sverige och aktivt lösa ett uppkomet problem av tillfällig karaktär.

Skillnaderna är således himmelsvida – När man granskar och analyserar politik och politiska beslut måste man alltid titta på hur och varför besluten tillkom och på vilken ideologisk grund de vilar.

Socialdemokraterna likväl som alla övriga partier SD undantaget står upp för asylrätten och rätten att få sin asylansökan prövad enligt internationell lag – SD:s inställning är helt annorlunda då de struntar i denna lagstiftning.

Där övriga partier står för mångkultur och ett öppet samhälle vill SD ha monokultur och bevarande av det man kallar svensk kultur, särart och ett stängt samhälle.

Tittar man i SD:s principprogram från 2011 kan man bland annat läsa följande:

 • Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
 • SD ska formera en demokratisk politisk rörelse med det övergripande målet att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet.
 • Nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
 • SD:s syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis till att vi blir starka motståndare till mångkultur som politisk idé och samhällssystem.
 • Vårt alternativ till mångkulturism är en återgång en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till 1975.

Det som SD står för ska jämföras med det vi socialdemokrater står för – Så här står det i vårt partiprogram:

 • Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde.
 • Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.
 • Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som bäst gagnar det gemensamma bästa.

Var och en som jämför det vi socialdemokrater står för med vad SD står för kan med lätthet inse att skillnaderna är stora och inte förenliga med varandra.

SD pratar om solidaritet i formen av en inre solidaritet svenskar emellan emedan solidariteten inte ska gälla andra – Vi socialdemokrater pratar om en solidaritet lika för alla oavsett bakgrund och en solidaritet som inte är begränsad till bara Sverige.

Där SD pratar om att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet är vår socialdemokratiska inställning att slå vakt om allas individuella identitet i solidaritetens och kärlekens namn.

Tittar man sedan på vad övriga partiers partiprogram säger i ämnet så har de alla det gemensamt att de pratar om gemenskap för alla och inte ensidigt för de som råkar vara födda som svenskar eller skandinaver.

Vad jag försöker säga är att det är just de ideologiska plattformarna och vad ett parti står för i grunden som ska bejakas när man tittar på hur och varför ett politiskt beslut är fattat i stället för att ensidigt titta på beslutet i sig.

Som jag sagt tidigare är den ideologiska plattformen för politiken precis samma sak som affärsplanen för ett företag.

För att som utomstående betraktare förstå varför ett företag fattar det ena eller andra affärsmässiga beslutet måste man känna till affärsplanen – Gör man inte det är risken stor att slutsatsen angående beslutet blir fel.

Samma gäller inom politiken – För att tillfullo förstå ett politiskt beslut och varför de kom till och vad de syftar leda till måste man känna till den ideologiska plattformen i detalj.

Alla som bemödar sig med att läsa de olika partiernas ideologiska plattformar och utifrån dem analyserar vad de innebär i form av realpolitik kommer att finna att SD urskiljer sig såsom varande ett starkt främlingsfientligt parti helt väsenskilt alla andra politiska partier i Sverige. 

Det är därför övriga partier tagit starkt avstånd från SD och vägrar att förhandla med dem även i övriga frågor – Det är därför vi övriga kallar SD rasistiskt och främlingsfientligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag”

 

59 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min grundmurade tro är att väljarna slutligen insett hur skadlig SD:s politik är och att detta kommer att speglas i ett kraftigt ras för SD fram till valet.

   • Petter

    Tycker inte om SD men så länge inte alla de andra partierna samarbetar med SD kommer de att öka.Funkar inte att försöka stänga ut, det är emot de demokratiska lagarna. Tar de däremot in SD i politiken inser snart många vad de står för,

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hur ska något parti kunna arbeta med ett parti som har en ideologi som bygger på främlingsfientlighet Petter?

     Min tro är att svensken är så välutbildad att de ser igenom SD:s falska budskap och lägger sin röst på andra partier – Det hoppet kommer jag alltid att nära och vad gäller min politiska gärning så kommer jag att ta alla tillfälle i akt att ge väljarna ett bättre alternativ än SD att rösta på.

  • Bertil

   Svar till Jan.

   Kan du utveckla din kommentar.
   Verkar som du är en aning ”lengräddad”
   d.v.s. Saknar arrgumentationsflrmåga.
   SD består av röstare som faktiskt enbart retar sig på invandrare, resten av SD-s politik äf man helt okunnig om,
   Jag vet för jag har ställt SD-are ”mot väggen” de blev snabbt försvarslösa.

   Det visade sig att nan är emot invandrare mer än så är faktiskt inte anledningen flr att låta ett parti slå sönder det som tagit 80 är bygga upp ich som skapade en jämlikhet ich sammanhållning bland folket som Världen hyllade.

   Rösta rött är ingen skam det är ett friskhetstecken. Inom rött kan man även protestera öppet mot sitt parti,
   Man kan kort sagt påverka mycket mer än vad man kan göra i övriga borgerliga partier.

 1. Jan

  Knappt två veckor kvar till valet. Sossarna slänger ut det sista köttbenet. En veckas extra ledighet för barnfamiljer. Torde inte göra någon skillnad. Precis som de där miljarderna de duttat hit och dit. Det ser inte bra ut för S. Ett valresultat runt 25-28 procent verkar troligt. Historiskt dåligt. Här på S-bloggar bryr sig ingen. Konstigt nog. Utom två bloggare, Anders och Björn. Det intressanta blir vad som händer efter valet. Jag måste ändå säga att likgiltigheten på S-bloggar förvånar mig.

  • Bertil

   Svar till Jan.

   Undrar fortfarande vad du ville ha sagt.

   Mycket väsen lite ull i ditt kommenterande men inget om vad du vill för politik.

  • Patrik

   Hej Anders

   Svaret är enkelt: De vill vänta ut lågkonjunkturen efter valet så de få gnälla över hur dåligt det går och när högkonjunkturen kommer så hoppas de att de får 4 år till att dra Sverige mot ruinens brant.
   Tydligen så väntar sig några ekonomer att nästa dipp kommer att bli värre, längre och djupare än den senaste. Man får hoppas att de har fel.

   Med vänlig hälsning

   Patrik

  • Leif Andersson

   Odemokratiskt att försöka köpa röster av en speciell grupp barnfamiljer genom att utlova extra lediga dagar som hela skattebetalarkollektivet får bekosta.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Att hela kollektivet får vara med och betala ser jag som solidariskt och riktigt Leif – I övrigt ska jag återkomma i ärendet när jag fullt ut smält budskapet och tänkt igenom dess verkan och konsekvens.

 2. Alexander

  Anders

  Någon kommentar till att Socialdemokraterna sprider lögner om SD och Moderaterna? Håkan Gestrin har kommenterat….

 3. Bergis

  SD ringde tidigt i varningsklockorna men det hjälpte inte. Sedan stod Åsa Romson (mp) och grät i TV över sin misslyckade migrationspolitik. Det var hennes egna kollegor som slog larm ute i kommunerna. I de senaste mätningarna från de fyra ledande opinionsinstituten noteras SD nu för i snitt 19,2 procent. Om underskattningen av SD ändå finns kvar och är lika stor hos de fyra som vid valet 2014 – och valresultatet blir 33 procent högre – innebär det att SD får 25,5 procent årets val. Underskatta inte SD Anders.

 4. Bergis

  Hjärtsjuka Matilda, 2 år, är efter en operation tvungen att andas genom ett rör. Hon behöver övervakning dygnet runt men nekas personlig assistans, rapporterade SVT Nyheter nyss
  Orsaken är att andning inte räknas som ett grundläggande behov. Samtidigt får kommunerna dra ner på omsorg och sjuksköterskor eftersom pengar saknas. Det handlar om vad vi prioriterar i samhället. Det är därför ni inte kan slå Sverigedemokraterna i nästa val.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du talar om är inte politiska prioriteringar Bergis då politiken aldrig är inne och detaljstyr saker som dessa.

   Att ett parti vars skadliga högerpolitik som är dålig för en majoritet av den svenska arbetarklassen ska få många röster och makt är en utopi Bergis.

   • Niklas Karlsson

    Du menar samma arbetarklass som röstade för Trump fast dom förlorar mest på hans politik?
    Samma arbetarklass som röstade för Brexit trots att det är deras jobb som hotas mest av ett EU utträde?
    Vad får dig att tro att det är skillnad här?
    Vi är inte annorlunda i Sverige det tar bara lite längre tid för vinden som blåser i Europa att påverka oss.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag vill tro att de som tillhör svensk arbetarklass har betydligt högre bildningsgrad än den amerikanska arbetarklassen Niklas och att de därför efter att ha tänkt igenom saken röstar för den politik som gynnar dem mest vilket innebär att en röst på SD är utesluten för dem.

 5. Anders Nilsson

  Tesen allas lika värde har (eftersom det blev omöjligt att upprätthålla den reglerade
  invandringen) lett till försvagning av nationalstaten. Utan nationalstat och övervakade
  yttre gränser bryts demokratin ned och territoriet öppnas för anarki och klanvälde.
  Det är en grumlig tanke. RF anger endast att alla är lika inför lagen och att den off
  makten ska utövas med respekt för varje individs värdighet (inte värde)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dagens invandring är både reglerad och under kontroll och dessutom rätt liten Anders så med det sagt faller ditt argument.

   • Jocke

    Dagens invandring är inte liten, och du glömmer väl inte anhöriginvandringen? Ta och kolla siffrorna och återkom med dem, beskriv de sedan som små.

    Dessutom är din jämförelse något haltande vad gäller de punkter du ställer upp. Demokrati och rättvisa ställer de flesta partier upp på. Möjligvis kanske vänstern och miljöpartiet är mera ”rättvisa” mot sig själva jämfört med kraven de ställer på folket.

    Vad du misstar dig på är att svenskarna är oerhört trötta på att bli behandlade som ett andra klassens folk. All särlagstiftning och förmåner går alltjämt till andra, inte de vi vill ska få större del av kakan, som äldre, sjuka och andra svaga grupper. Samtidigt ser vi försämringar genomgående i samhället. Detta oavsett om det är en blå eller rödgrön regering.

    Socialliberaler, globalister och andra stollar har ställt till med nog nu. Nu vill svenskarna också ta del av väfärden de betalat för.
    Det pratas mycket om miljön och den är viktig såklart, men Sverige har redan de högsta kraven i världen. Kanske är det dags att ställa krav på omvärlden?
    Är det rimligt att vanligt folk ska bestraffas så att de inte har råd att ta sig till jobbet för att de bor på landsbygden?

    Är det rimligt att sedan påstå att det är SD som skapar vi och dem, att inte se att det är de etablerade politikerna som i årtionden genom orättvisa skapat detta.

    Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, SD för den politik som socialdemokraterna borde ha. Det dags att ni politiker slutar vara så naiva. Det skulle också hedra er om ni tog någon dag om året och försökte vara ärliga.

    Det är tröttsamt med hyckleriet om att ni står för rättvisa när det är det ni verkligen inte sysslar med.

    Låt se vilka som tar debatten om rättvisa, berätta för mig om hur jag ska integreras för att närma mig islam och hur jag berikas av det. Berätta hur invandringen ska rädda pensionerna, låt det bli din första ärliga dag och övertyga folket om varför det är så mycket bättre än svensk kultur.

    Bring it..

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har fel om invandringen Jocke och anhöriginvandringen är mycket liten för stunden och kommer att vara så även fortsatt.

     Att svenskar skulle bli behandlade som ett andra klassens folk är ren lögn och kvalificerat skitsnack helt utan verklighetsförankring.

     • Jonny Disenfeldt

      ”anhöriginvandringen är mycket liten för stunden och kommer att vara så även fortsatt.”

      Mycket liten ? Vad är det enligt dig Anders Forss?
      Vi beräknas bli 800 000 fler under kommande 8 år och den största andelen av dessa är just anhöriginvandrare och fortsatt inflöde av asylsökande…

      ”Var tredje ekonomichef i kommunerna tror att skatten kan komma att behöva
      höjas på sikt. Det visar en enkät i Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste ekonomirapport.

      Orsaken är den demografiska utvecklingen som kräver 100-tals nya äldreboenden, skolor och
      vårdcentraler. Totalt väntas Sveriges befolkning öka med 800 000 personer kommande 8 åren.

      -Alla kommuner säger att de kommer att jobba med effektiviseringar. Avgörande är hur mycket
      staten kommer höja statsbidragen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL. ”

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du svänger dig med siffror som saknar verklighetsförankring Jonny – Allt i syfte att skrämmas.

      Jag hävdar med bestämdhet att du ljuger om nivåerna och att invandringen idag är låg och i nivåer vi kan kontrollera och leva med utan större problem.

     • Jocke

      Nej Anders, jag har inte fel om invandringen. SD har för övrigt varnat i många år om detta. Med en nyliberal eller socialliberal politik så kommer dessutom gränserna öppnas igen på vid gavel. Alltså oavsett om det blir alliansen eller en rödgrön regering.
      Men det låter väl bra med en befolkningsökning på samma nivå som ett nytt Umeå, per år. Allra helst om det består av 80% män med en kulturell bakgrund som är icke kompatibel med svensk dito.
      Att svenskarna inte har råd med tandläkare men papperslösa betalar 50 kr är väl inte orättvist. Att fattiga pensionärer lever på existensminimum medans invandrade pensionärer uppnår full garantipension utan att ha arbetat en dag i Sverige är förstås rättvist.

      Nej jag ställer inte grupper mot varandra, det gjorde ni politiker som skapade detta system, jag bara konstaterar det uppenbara.

      Jag tycker att det känns som att du inte vågade/kunde ta debatten trots att du vill visa hur rättvisa punkter socialdemokraterna lagt upp.

      Hur ska ni lösa integrationen? Att integreras innebär ju att båda sidor, svensk såväl som invandrare ska fogas ihop. Hur ska svensken förändras för att integreras med muslimer? Genom mångkulturen ska ju detta ske och jag undrar hur Sverige och svenskarna ska närma sig islam. Hur arbetar socialdemokraterna med att lösa detta? Vilka fördelar ser ni med detta?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Ditt påstående om att gränserna åter kommer att öppnas på vid gavel är ännu en lögn från din sida Jocke. Vi socialdemokrater har presenterat hur vår nya hållning vad gäller migrationspolitiken ser ut och en överenskommelse om detta kommer vi att sluta med M och L och med KD om de klarar riksdagsspärren och som har samma inställning direkt efter valet vilket gör att den kommer att stå sig stadig.

     • Jocke

      Nej Anders, det är varken lögn, hittepå eller skitsnack. Historien styrker mina påståenden samt min kunskap om politiska ideologier.

      Reinfeldt sa öpna era hjärtan, Löfven sa att hans Europa bygger inga murar. Lööf säger att det finns plats för 30 miljoner i Sverige. Alla är ni globalister i frankfurtskolans fotspår och går George Soros ärenden.

      Du radar upp punkter om hur rättvisa ni minsann är och slår er för bröstet och berättar vitt och brett om hur ni minsann med lätthet debatterar ner SD-anhängare! Menn ärligt talat, att varken kunna svara med annat än ”det är lögn” och ”du ljuger” samtidigt som du inte kan ta till dig officiella siffror, är knappast att se som em debattseger!

      Sverige sjunker som en sten i olika mätningar då man jämförs med andra länder. Medborgarna ser klart och tydligt vad som sker och här på din blogg står du som en annan bagdad-bob och både smutskastar andra partier och för fram den ena osanningen efter den andra. Till slut finns bara en fråga till dig, tror du verkligen själv på vad du säger?

   • Nils Lindholm

    Dagens invandringsnivå skapade panik hos Ingvar Karlsson, Luciabeslutet
    Det är bara att gå in på MV och titta på tidigare asyl&flyktingar

 6. oerdoeg

  Anders tycks inte bara tro att SD tappar valjare, utan ocksa att dessa atervander till sosseriets hagn. Men det ar ingen ide att tjafsa om saken, om tolv dagar kommer verkligheten att daska hela sosseadeln i ansiktet sa att det danar over jorden.

 7. Alexander

  ” röstar för en politik som gynnar dem mest”

  Alltså egoism. Anders anser att arbetarna ska rösta efter vad som är fördelaktigt för den egna gruppen. Vad hände med kollektivet Sverige?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Arbetarklassen utgör med råge folkflertalet i Sverige Alexander och om den gruppen röstar för det som är bäst för dem röstar de för vad som är bäst för kollektivet Sverige.

   Sålunda faller ditt argument ännu en gång Alexander.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din åsikt är registrerad och härmed publicerad Alexander så att alla kan se vilken sorts felaktiga slutsatser och konklusioner du kommer fram till.

 8. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Jag hävdar med bestämdhet att du ljuger om nivåerna och att invandringen idag är låg och i nivåer vi kan kontrollera och leva med utan större problem.”

  Jag använder mig av svenska myndigheters siffror … ljuger de ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du ljuger genom att sätta siffrorna i helt andra sammanhang än de nämnts i av sagda myndigheter Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skrivber ”Du ljuger genom att sätta siffrorna i helt andra sammanhang än de nämnts i av sagda myndigheter Jonny.”

    Vilka sammanhang då? Siffrorna är myndigheternas egna beräkningar. Vi beräknas bli 800 000 fler under kommande 8 år och den största andelen av dessa är just anhöriginvandrare och fortsatt inflöde av asylsökande… vad är det som du inte förstår? Detta kommer enligt myndigheterna att kräva 100-tals nya äldreboenden, skolor och vårdcentraler.

    Vad är det som är lögn Anders Forss?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det kan du fråga dig Jonny och jag tror att du vet svaret själv – Fakta är att du ljuger och mer än så behöver inte sägas.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Fakta är att du ljuger och mer än så behöver inte sägas.”

      Du har alltid svårt med fakta Anders, det vet vi som läser och kommenterar din blogg.

      Du påstår ånyo att svenska myndigheter ljuger. Dessa siffror är framtagna av statliga myndigheter, menar du på fullt allvar att de ljuger. Du har tidigare påstått att t.ex SCB är inkompetenta och inte vet vad median är och nu detta…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag påstår inte att svenska myndigheter ljuger Jonny – Det jag påstår är att du ljuger.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är du som skrivit det du skrivit Alexander och sålunda är det skrivna din åsikt.

 9. Alexander

  ” Det är du som skrivit det du skrivit”

  Du klarar alltså inte av att förstå att det är en hänvisning till det du skrev? Ett tips, gå en kurs i svenska för det är inte första gången du inte hänger med.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Läsarna får göra bedömningen Alexander. Jag publicera bara det du skrivit och som uppenbarligen är din åsikt när man tolkar det du skrivit.

 10. Brorson

  Det känns lite märkligt att läsa hur Anders Forss förnekar att vi fortfarande har en för stor invandring, när Stefan Löfvén gav motsatt besked under TV:s partiledarutfrågning i förra veckan. Detta är ju orsaken till att han vill att andra EU-länder ska ta emot fler. För att avlasta Sverige. Men det finns inga utsikter till att det ska lyckas. Vad gäller anhöriginvandringen sa Löfvén blankt nej, vilket han vidhöll trots upprepade frågor. Detta får anses vara den socialdemokratiska partiledningens linje. Men risken att S kommer att bli överkört av andra partier – på båda sidor blockgränsen – i den frågan är tämligen stor.

  Vad sedan gäller frågan om SD, så vidhåller jag min åsikt under flera år, att SD skulle komma att toppa strax under 20 procent, och därefter backa. Opinionsundersökningar, som ger SD betydligt över 20 procent, ger jag inte mycket för, då dessa undersökningar snarare mäter genomslagskraften för reklambudskap och inte hur folk kommer att rösta. Nu, när andra partiledare exponeras mer i rutan, kommer deras partier att öka, och SD att minska dock inte till följd av någon grundläggande förändring av väljarnas syn på SD. De, som mer allvarligt gillar SD gör det fortfarande. De som allvarligt ogillar SD gör det fortfarande.

  Jag tror emellertid att många väljare är less på den parlamentariska situationen med minoritetsregeringar och pratet om ”vågmästare”, som ska avgöra viktiga frågor och t.o.m. valet av statsminister. Kravet från väljarna att S och M tar sig samman och bildar en blocköverskridande majoritetsregering ökar från dag till dag.

  Detta är parlamentarisk demokrati – att man m nödvändigt lägger de ideologiska skillnaderna åt sidan och bildar en bildar majoritet och att minoriteten går i opposition. Det måste SD också lära sig. Att det är demokrati.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De volymer som nu kommer är små och under kontroll och det är för att de ska förbli det Stefan Löven vill att andra länder ska ta emot fler Brorson – Ett budskap som inte borde kunna misstokas på det sätt du nu gjort.

   Minoritetsregeringar kommer vi sannolikt att få leva med fram tills dess att endera S eller M tillsammans med alliansen samlar mer än 50% av rösterna Brorson.

   • Jan

    Du vinner inget på att förneka verkligheten, Anders. Ingen här låter sig luras. Vi är 10 miljoner invånare nu, inom 10 år är vi 11 miljoner. Hur tror du den rekordsnabba befolkningsökningen går till?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Befolkningstillväxten består av födslar, längre leverne och invandring Jan och att det är så har jag aldrig förnekat.

 11. Alexander

  Anders

  Står du fast vid 35% för Socialdemokraterna och 10% för SD? Tänkte om parametrarna och analyserna ändrats?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt att jag står fast vid mina förutsägelser fram tills dess valresultatet är officiellt Alexander och det uttalandet står jag fast vid.

 12. Fredrik

  Problemet med många av dom som röstar på SD är att dom inte tänkt överhuvudtaget, det är ren protest röstning som en trotsigt barn. Ta bara alla tomma stolar det kommer ge upphov till efter valet, det finns inte tillräckligt med ljushuvuden i det partiet för att fylla upp platserna. SD är en one-man show = Jimmy Åkesson, resten är ju bara stolpskott. Det är inte att ta ansvar att rösta på SD, det är bara enfaldigt. Ett parti som tror man kan backa bandet till någon pastoral 50-tals idyll av Sverige är ju bara sorgligt. Vi lever i nutid med alla dess utmaningar, vi har tagit emot människor på flykt i vårat land och jag kan garantera att dom kommer vara till stor gagn för vårat land i framtiden som arbetskraft och som medborgare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om det du skriver om SD är vi överens med tillägget att SD är en show som består av dess inre krets/kompisgäng.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.