Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det behövs genomgripande reformer för att klara morgondagens välfärd.

Jag vill påstå att det krävs stora och genomgripande reformer på många områden för att klara morgondagens välfärd – Bland dem på skatte, företags och på området bidrag och stöd. 

I Sverige liksom i många andra länder har vi en trend där den nya typen av tjänsteföretag som bildas sysselsätter långt färre medarbetare än de traditionella industriföretagen.

Vi ser dessutom en trend där många industrijobb flyttats till låglöneländer även om vi idag upplever att fler jobb flyttas hem än det är jobb som flyttar ut.

Nästa stora förändring är att allt större delar av produktionsapparaten robotiseras vilket gör att det är dags för en stor bolags- och skattereform om vi ska klara av framtidens välfärd i form av sjukförsäkring och pensioner mm.

Rapporter och fakta över nybildade företag visar att relativt få arbetstillfällen skapas i den nya typ av high-tech företag som växer fram i Sverige och Europa jämfört med de industri företag som växte fram under industrialiseringen.

Tillgängliga rapporter visar att personalbehovet för ett industriföretag är 6-100 gånger större än personalbehovet i ett high-tech företag med jämförbara omsättningssiffror.

En intervju med en VD i ett IT & Spelföretag ger oss svaret på varför man inte behöver speciellt många anställda för att klara både produktutveckling och försäljning/distribution i ett high-tech företag enligt honom. Anledningen är helt enkelt att all försäljning och distribution sker via internet vilket sköts av datorer och maskiner snarare än av människor.

Med denna kunskap som bas är det lätt att förstå att dagens skattesystem för företagsbeskattning är förlegat och måste reformeras om vi ska klara av framtidens välfärd.

Men nya tider skapar nya utmaningar och nya frågeställningar:

 • Hur ska företag med låg personalintensitet beskattas så att vi kan klara välfärden?
 • Vart ska framtidens arbetstillfällen skapas?
 • På vilka inkomster ska de som inte arbetar leva?

Mitt svar och min lösning på problemen formulerade i frågorna ovan är som följer:

 • En företagsreform som skrotar alla andra bolagsformer än aktiebolag och en förändring som innebär att aktiebolag kan bildas med ett så litet aktiekapital som 2 SEK. Detta för att skapa åtskillnad mellan företag och individ som skattesubjekt vilket gör Sverige mer likt resten av världen på detta område.
 • Bibehållen vinstskatt/bolagsskatt på dagens nivå samtidigt som vi inför möjlighet att dela ut vinst till ägarna i mindre företag med en skatterabatt som baseras på antalet anställda i företaget.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter och särskilda löneskatt till förmån för införandet av en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt.

Dessa enkla åtgärder gör att samhället alltid i alla lägen får in de skatter och avgifter som behövs för att klara välfärden och det samhällskontrakt vi har med medborgarna.

När välfärdssystemen byggdes grundades konstruktionen och finansieringen av dessa på att det var människor och inte maskiner som skötte tillverkning och produktion – När detta förändrats måste sättet på hur välfärden finansieras förändras.

För att få stopp på den skadliga skatteplaneringen vill jag i enlighet med vad jag tidigare anfört skriva om alla skatteavtal med andra länder till en skrivning som innebär att man får nedsättning av skatten i Sverige med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i skatt i ett annat land för samma vinst.

Därutöver vill jag se ett EU-gemensamt införande av en skattemodell som innebär att import av varor tillverkade av EU-registrerade företag i låglöneländer beläggs med importskatter som skattevägen neutraliserar de vinster företagen gör på att tillverka i låglöneländer.

Det finns stora förutsättningar och möjligheter för en sådan reform i EU i och med att flera EU-länder bland dem Tyskland och Frankrike precis som Sverige lider av samma problem – Ökad arbetslöshet och flytt av enkla jobb till låglöneländer.

Protesterna mot en sådan reform kommer säkert att bli stora från företag och lobbyister men att det går att göra med framgång råder inga tvivel om.

I Asien som gjort sin hemläxa och på ett bra sätt använder man ett sinnrikt system av importtullar som tillsammans med statliga subventioner stimulanser fram- och tillväxten av företag och arbetstillfällen i landet och/eller regionen – Något som är genomförbart även i Sverige och EU.

Avslutningsvis bör vi ställa oss frågan om inte tiden nu är mogen för införandet av en basinkomst i Sverige?

En livslång basinkomst lika för alla över 18-års ålder på 10.000 kronor netto i dagens penningvärde som en ersättning för många av dagens bidrag är sannolikt en framkomlig väg som dessutom inte behöver innebära allt för stora kostnadsökningar för samhället.

En basinkomst medför även riktig frihet för alla att på eget initiativ varva studier och arbete samt bestämma hur livet i övrigt ska levas.

Innan en eventuell basinkomst införs ska konsekvenser likväl som finansiering självklart utredas – Som jag ser det är finansieringen redan klar om vi inför en produktionsavgift och samtidigt tar bort de flesta av dagens bidrag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

16 kommentarer

 1. Bertil

  Vi behöver en global politisk förändring,
  Monetarismen har spelat ut sin roll

  Världen måste inse att Robotar artificiell intelligens gör jobben. Sen kan världen inte ständigt ropa efter fler företag fler sysselsatta när vår planet svettas av alla operationer som sker när giriga företag opererar överallt för att öka vinster och kapitalbildning.

  Istället för fler i arbete bör förre jobba och istället jobba med viktiga mänskliga jobb som vård äldreomsorg. Idag är bristen inom dessa viktiga sysslor akut
  detta för att skatter och pengar faller ner i rikas plånbok istället för viktiga samhällsfunktioner.

  https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/13/sociolog-nyttan-av-robotisering-kunde-tas-ut-som-kortare-arbetsdag

  Det är inte jobben fler sysselsatta som idag är viktigaste frågan. Den har politiker tragglat om i alla tider. Det är dags vända på det hela och ska vi rädda vår planet så måste vi jobba smartare och inte nödvändigtvis högre upp i ålder och och långa arbetsdagar. Det är dags förbereda Världen för ett modernt arbetssätt där maskiner får lön och där lönen de får bygger upp jämlikhet som de sista 20årem enbart i Sverige blivit totalt galet fel.

  https://www.va.se/nyheter/2018/04/16/futuristen-pa-google-medborgarlon-kommer-vara-globalt-2030–och-du-kommer-att-leva-valdigt-gott-pa-den/

 2. Erik

  Frågan om var arbetstillfällen kommer att skapas i framtiden ställdes också på sjuttiotalet och så vitt jag vet har många (nya) arbetstillfällen skapats trots att många jobb minskat eller försvunnit. Många var oroliga för detta på sjuttiotalet och vänstern talade då om ”promsen” d.v.s. en produktionsskatt som botemedel mot arbetstillfällen som riskerar att minska eller försvinna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att antalet fysiska arbetstillfällen minskar sett i procent av antalet möjliga arbetstagare som ett resultat av robotisering är alla överens om Erik. Att det innebär att problem måste lösas och reformer genomföras ser jag som självklart.

   Om vi inför en basinkomst kan vi därefter sänka arbetstiden till 6 timmar per dag med tillhörande lönesänkning utan att människors vardag påverkas – En sådan sänkning ger effektivare arbetspass och fler arbetstillfällen så att fler människor kan dela på de jobb som finns.

  • Bertil

   Svar till Erik
   Jo oron var befogad. Vi ser vad som hänt efter 60- inte minst efter 90- talet och framförallt när högern kom i makt.

   Reallöner har inte utvecklats jobben har blivit av arten sysselsättning och allt det facken skapade i form av sociala stöd har monterats ner ända sedan mitten på 70-talet. Jobben har blivit fler men ojämlikheten ökar och slavjobben är på väg tillbaka.
   Vi kommer se fortsättning av detta ku mer maskiner robotar tar över ju fler friställs och de som friställs godhlr sig sämre löner eller småföretag med dålig vinst till löner.
   Så utvecklingen är tydlig mer uttag av vår planet mer klimatförändring jakten efter jobb ger sämre och sämre löneutveckling
   Däremot ökar höglöner och även vinster för större företag .

   Det sägs vi fått det bättre men även dör är följderna av sysselsättning istället flr jobb densamma som med löner.
   D.v.s. Ojämlikt.
   Medan en stor grupp lever i överflöd så har vi tiggare som åter kommit tillbaka.
   Bostäder som saknas ger ökad hemlöshet och vårt gemensamma ger sämre löneutveckling och ojämlik vård.

   Istället är det välmående som tar gör sig av bidrag för som de säger fler ska komma i sysselsättning inte i jobb alltså.

   Så när jobben bli färre så kommer pig ich drängsamhället tillbaka välmående ska ha bidrag för att få en piga eller dräng och pigan och drängen erbjuds sänkta trösklar och försämrade sociala stöd som effekt.

   Så visst Vänsterns oro på 60- talet har mycket väl uppfyllts men vissa märker ju ingenting. Fram till 70 skapades ständigt nya positiva reformer till folket från 73 och framförallt -76 så har allt enbart slagits sönder. Alla reformer som skapade jämlikhet har övergått till
   Ojämlikhet och när Reinfeldt sänkt a-kassa utförsäkrat sjuka då ropade han ut
   ” Välfärden har stärkts”
   D.v.s makten över jobben har använts till
   Enorma köassklyftor där vissa utropar så förbenat bra de fått det.
   Men dessa saknar eftertanke och framförallt empati mot de som fått betala priset.

   PS: Läs mina länkar i tidigare kommentarer.

 3. Ville-Valle

  … och så det här från Expressen i dag:
  ”S dolda Facebookannonser – för att smutskasta Lööf”
  Vad är ni för ett smutsigt parti Anders Forss…

 4. Jonny Disenfeldt

  Giriga politiker överallt och Kent Härstedt (s) är duktigast av dem alla på att flyga och samla bonuspoäng men vill inte redovisa … han har flugit för över 1 miljon sedan 2014 …

  Av det fåtal ledamöter som svarar har C-ledamoten Per Åsling flest bonuspoäng.
  Han uppger att han i dag har närmare 800 000 poäng. Det motsvarar åtta tur och retur-resor i business class till USA eller Asien, vilket annars kan kosta omkring 240 000 kronor.

  I dag får ledamöter som slutar i riksdagen behålla alla sin bonuspoäng.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7lAb2K/riksdagsledamoter-vagrar-redovisa-sina-bonuspoang

  Förmånsbeskattning borde tillämpas …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Han har inte brutit mot några regler så vitt vi nu känner till Jonny och att vi behöver strama upp regelverken för riksdagens resor är helt klart varför jag utgår från att nästa regering ser till att initiera saken.

 5. Per Kjellén

  Skattehöjningar behövs för att klara gårdagens volym av välfärd. Kostnader för välfärden stiger snabbare ån löneökningarna.

  Skatte- och avgiftsbelastningen på lönekostnaden stiger. Mervärdesskatten drabbar proportionellt låginkomsttagarna och de utan inkomst hårdare. Höjning av skatten för superrika räcker inte, märks inte. Det blir så småningom att alla med inkomst över 30.000 kommer att omnämnas som rika. Och flera av dem frågar sig ”Vad fan får jag för pengarna?”

  I kommande val vinner inte den som erbjuder fler semesterveckor för en grupp utan den som erbjuder skatteminskningar för alla, även för de superrika för trots allt betalar de mycket mer per capita en låginkomsttagare och bidragsberoende.

  ”Tomten är röd” blir snart ”Tomten är död”. Snart blir slagordet ”Jobbar mest – tjänar bäst.”

  Snart är Anders Forss konsult i ’Skatteparadiset Sverige’ där ryska oligarker får 0 kontroll av sina kapitalrörelserna. En obetydlig transaktionsskatt räcker till hela välfärden i Sverige förutsatt att vi håller utländsk arbetskraft borta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi genomför det stopp för möjligheten att skatteplanera som jag vill göra genom att skriva om skatteavtalen med andra länder så att företag och dess ägare betalar skatt i Sverige på vinster gjorda här får staten in så mycket pengar att vi kan bygga ut välfärden för alla kraftigt samtidigt som vi sänker skatten för de lägst avlönade.

   Det är så man bygger ett jämlikt välfärdssamhälle Per.

   • Per Kjellén

    Det enda skatteavtal som förhandlas nu är pensionsavtalet med Portugal. Eftersom Sverige inte kan bestämma skatterna i Portugal och Portugal siktar på fler pensionärer än svenskarna så tror jag inte på någon framgång där.

    För övrigt är de stora skatteparadisen knappast intresserade av att förändra sina villkor till det sämre för dem. Skandalen med Panamavillkoren har haft den konsekvensen att de som brutit mot skattereglerna i Sverige och som ha upptäckts har åkt dit. Nu är det inte svenssonsvensson som placerar pengar där utan mycket medvetna personer som nu är vaksammare än någonsin och har stort behov av skatterådgivare. Varje förändring av villkor till Sveriges fördel kommer att ta lång tid och förhandlingar med moträviga motpartner.

    Det som kan göras är förbättra kontrollen i Sverige men om detta har jag ingenting hört de senaste 4 åren (undantag Portugal).

    Staten behöver hjälp av en kunnig skattekonsult som känner till alla vägar. Var kan man hitta en sådan?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Skatteparadisen är små nationer Per och det är inte med dem utan med övriga länder vi ska förhandla om saken – Förhandlingar som kommer att bli lyckade och framgångsrika då alla västländer med undantag av Luxembourg och Nederländerna lider av skatteplaneringen i form av minskade skatteintäkter.

   • Jocke

    Ja du säger att om man gör som du vill göra, men har du partiet med dig i den här frågan? Annars är det valfläsk i lokal tappning.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har många i partiet med mig i denna fråga Jocke om än inte alla ännu – Över en inte allt för avlägsen framtid hoppas jag ha en majoritet av partiet med mig så att det jag föreslår kan bli realpolitik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.