Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ett starkt och tydligt ledarskap är nyckeln till framgång för Sverige.

Det som nu sker i Sveriges Riksdag gör att ordningen i riksdagen skakas om ordentligt jämfört med den ordning som gällt sedan urminnes tider i den svenska politiken.

Att situationen är minst sagt skakig och att saker vi aldrig upplevt tidigare nu ser dagens ljus i Sverige tror jag att de allra flesta är överens om och det är i tider som dessa som styrkan i ledarskapet prövas i grunden.

Innan detta har vi under lång tid betraktat ett hårdnande samhällsklimat där maskerade lynchmobbar skändar svenska flaggan samtidigt som de skanderar rasistiska och nazistiska slagord medan de slår och misshandlar invandrare, homosexuella och andra människor som de inte gillar.

Att detta sker i öppen dager är inte värdigt välfärdslandet Sverige och min övertygelse är att det är den sortens beteende som gjort att även ordningen i riksdagen ifrågasätts och kringgås på det sätt som nu sker.

För mig är det uppenbart varför det sker – Det sker därför att Sverige slitits sönder av årtal av nyliberal politik som medvetet skapat social oro och större klassklyftor.

Därutöver sker det därför att det nuvarande ledarskapet i mitt eget parti och andra partier är oklart och otydligt och även därför att vi socialdemokrater kapitalt misslyckats med att kommunicera vilken sorts samhälle vi vill att Sverige ska bli som ett resultat av vår politik.

Att samhället och samhällsklimatet i Sverige utvecklats så att det vi ser hända idag händer går inte att mörklägga eller bortse ifrån – Snarare är det prövningar som måste mötas genom ett gott och stabilt ledarskap.

Som ledare måste vi våga stå högst upp och längts fram på barrikaderna och visa att vi har kontroll på läget. Dessutom måste vi flytta fram positionerna och våga berätta om vad som gått fel i Sverige och vad vi avser göra för att lösa problemen.

Vi måste våga berätta att skattesänkningar, försvagade sociala trygghetssystem, försämrad arbetsrätt, större klyftor och utanförskap alla är bevis på att nyliberal härskarpolitik sliter sönder vårt land och skapar kaos likt det vi upplever i idag.

Därefter ska vi berätta hur vi genom kraftfulla reformer ska lösa problemen.

Budskapet om varför privatiseringen av offentlig sektor är skadlig måste kommuniceras och motiveras på ett sätt som innebär att alla förstår att den utvecklingen är skadlig och måste stoppas omedelbart.

Därutöver måste vi öppet kommunicera ut vikten av att viktiga reformer genomförs så att vi kan nå målet om ett jämlikare samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor än dagens samhälle.

Till dessa viktiga reformer räknas ett slopande av dagens arbetsgivaravgifterna till förmån för en produktionsavgift för att säkra sjukförsäkring och pensionsnivåer, reformen om en basinkomst lika för alla som innebär att de flesta av dagens bidrag slopas till förmån för en basinkomst samt vår okuvliga vilja att stoppa storföretagens möjlighet att skatteplanera.

Att stoppa möjligheten att skatteplanera är viktigt för att kunna öka statens skatteintäkter så att skatten sedan i sin tur kan sänkas för de med de lägsta inkomsterna.

Vi måste tydliggöra att valalternativen är begränsade när det gäller samhällsbygget och att alternativen som står till buds endast är två till antalet – Endera det samhälle alliansen förespråkar som är byggt på girighet och egoism eller det samhälle vi socialdemokrater förespråkar som är byggt på kärlek och solidaritet. 

Men mest av allt måste vi påvisa ett stort och modigt ledarskap där vi gör verklighet av det vi säger att vi ska göra – Ett ledarskap som innebär att det råder balans mellan vårt snack och den verkstad som innebär att vi genomför det vi säger att vi ska genomföra.

Den förda politiken likväl som ledarskapet ska vara transparent och tydligt – Något vi uppnår genom att driva en politik som i allt den gör tar fasta på medborgarnas oro genom att åtgärda de problem som är orsakerna till att många svenskar idag upplever osäkerhet, rädsla och en känsla av att ständigt ignoreras av politikerna.

Rätten till ett arbete, rätten till en bostad, rätten till social trygghet, rätten till en god sjukvård, rätten till förutsägbara och schyssta arbetsvillkor och rätten till lika värde för alla människor är de grundbultar i samhällsbygget som måste omfatta alla och inte bara ett utvalt fåtal.

Med mod och dådkraft ska vi visa och staka ut vägen för hur dessa rättigheter ska infrias.

Rätten till ett arbete ska säkerställas genom en massiv satsning på skapandet av nya arbetstillfällen – Främst inom offentlig sektor men även genom kompetensutveckling av de vars kompetens behöver höjas för att möta arbetsmarknadens krav. Därutöver genom satsningar på entreprenörskap och småföretagande.

Rätten till en bostad ska vi säkerställa genom införandet av en Bostadsförsörjningslag – Dvs. den lag som stipulerar att alla landets kommuner måste förse alla med behov av en bostad med en bostad. Därutöver genom att införa amorteringskrav och genom att fasa ut räntesubventioner på bostadslån så att jämlikhet råder mellan de olika boendeformerna.

Rätten till socialtrygghet ska vi säkerställa genom att återställa nivåerna i sjukförsäkringen och a-kassan och genom att öka personaltätheten inom vården, skolan och omsorgen.

Rätten till sjukvård av god kvalitet ska vi säkerställa genom att skrota landstingen och förstatliga all sjukvård så att den fortsättningsvis drivs av staten utan privat inblandning. De besparingar vi gör på att skrota den politiska närvaron i landstingen och på att minska på sjukvårdens administrativa kostnader ska läggas på mer och bättre sjukvård.

Rätten till schyssta arbetsvillkor ska vi säkerställa genom att ge landets fackföreningar större inflytande och genom att kräva svenska avtal och villkor på svenska arbetsplatser oavsett vartifrån arbetstagarna kommer.

Rätten till alla människors lika värde ska vi säkerställa genom att bli bättre på integration av invandrare och de som står långt ifrån arbetsmarknaden samt genom att reformera skattesystemet så att tillräckligt mycket skatter betalas för att klara välfärden och pensionerna.

Gör vi allt detta vilket vi måste göra om vi på nytt vill se ett Sverige fyllt av harmoni, optimism och framtidstro – Ja då har vi återskapat det kärleksfulla Sverige som existerade fram till 1980-talets slut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

22 kommentarer

 1. Bergis

  Hade ni spolat Miljöpartiet och lyssnat på Jimmie Åkesson hade vi aldrig varit i det här läget nu. Prestige och rädslan av att förlora ansiktet underhåller det låsta läget i riksdagen.

 2. Petter

  Nej det sker på grund av de skapade utanförskapsområden med parallella samhällen med klaner och ligor styr.Detta har politiker skapat och inte klarar av att hantera.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De segregerade områdena kommer sakta men säkert att byggas bort genom aktiva politiska åtgärder Petter – Det arbetet är redan påbörjat och kommer att ske oavsett av om vi har en S-regering eller en alliansregering.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Socialdemokraterna befinner sig i en position där vi stärks och kommer starkare ut i samband med nästa val.

   • Krister

    Hela Europas socialdemokrati inkl S befinner sig sen länge på det sluttande planet utför
    som är så brant att medlemmarna blir åksjuka.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I Sverige kommer S att stärkas fram tills nästa val vilket du kommer att få se och uppleva Krister – Det faktum att svenska S klarat sig bättre än sina systerpartier i andra länder säger en hel del och vid nästa val i UK är jag rätt övertygad om att Labour vinner och tar makten.

 3. TP

  Bra att du tar upp våldet i samhället, under de 3 senaste åren har minst 5 länsbor blivit mördade av invandrare, så vitt jag vet har ingen invandrare i länet blivit mördad av nazister under samma period, Jag har läst alla domar gällande sexualbrott i Umeå de senaste 5 åren, jag behöver bara säga att det var intressant läsning. Om du frågor svenska kvinnor som bor på Ersboda eller Ålidhem är det garanterat inte nazister dom är rädda för när dom ska gå hem på natten. Men i dina och andra sossars ögon är som vanligt svenskarna minst värda. De ska offras i eran våta dröm om ett mångkulturellt samhälle.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Skulle ordningen ha följts skulle S ha fått talmansposten Krister vilket jag tror SD borde ha tänkt på innan man röstade som man röstade.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I sådan fall med S som parti för talmannen och M för den vice talmannen Krister med det var en sådan ordning SD röstade emot och det är därför övriga partier röstade emot SD.

 4. Jonny Disenfeldt

  Det är väl snarare allt vanligare att invandrargäng skjuter ihjäl varandra, att utanförskapsområdena växer, att den extrema religiösa fundamentalismen tilltar kraftigt, att kvinnor inte längre vågar gå ute, att antalet illegala som försörjer sig på kriminalitet snabbt växer och att välfärdssystemen spruckit under trycket av en historiskt sett extrem migration.

  Allt pga en handlingsförlamad regering som nu fått kasta in handduken.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du anför ovan pågår bara i hjärnan på vissa SD-anhängare – För oss övriga ser verkligheten annorlunda ut.

 5. Jan

  Du måste ta hänsyn till realiteterna. Med klar högermajoritet i riksdagen finns inget mandat för vänsterpolitik. Det blir mer nyliberal politik framöver med utförsäljningar och privatiseringar. Det kommer Svenskt Näringsliv och välfärdslobbyn att kräva. Integration? Det är bara ett ord. Betyder intet. Det enda positiva är att SD kommer att hindra ytterligare utsvävningar i migrationspolitiken.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar inte bara om nuläget jan utan om den politiska situation jag hoppas skapa över tid därför att fler och fler inser vikten av styrkan i traditionell socialdemokratisk politik.

   • Krister

    Sluta med det där dravlet för valresultatet visar att allt fler inte tror på S.
    Löfven var svetsaren som försvann i sin egen svetsloppa.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så ser det säkert ut i din värld men att man inte röstar på S betyder inte per automatik att man saknar förtroende för partiet i sig.

 6. Per Fjellberg

  Anders Forss, du kan inte skilja på önskedrömmar och lösningar. Hade du varit ett undantag så hade detta inte spelat någon roll men tvärtom, så är du ganska typisk för vänstern.

  Bo Rothstein har redan i DN kommit fram till vad som krävs för att minska SD:s inflytande: https://www.dn.se/debatt/brist-pa-alternativ-asylpolitik-kan-forklara-sds-framgangar/.

  Vill du har du chansen att bli först med att kräva att S blir står för det alternativ Rothstein förespråkar: ”Jag tror att det hade räckt med ett politiskt alternativ som skulle inneburit enbart en något stramare asylpolitik än den som faktiskt fördes för att förhindra SD:s tillväxt,…”

  Sverige har inte råd med en stor invandring med ett stort inslag av lågutbildade om vi samtidigt ska bevara välfärden och minska klyftorna. Den målkonflikten kan du inte önska bort inte heller får du bort den genom att lagstifta om att andra ska lösa de problem den migrationspolitik du står för skapar.

  Det här flyttar bara problemet som saknar lösning till kommunerna och Staten, som verkligen borde ta sitt ansvar, tvår sina händer:

  ”Rätten till en bostad ska vi säkerställa genom införandet av en Bostadsförsörjningslag – Dvs. den lag som stipulerar att alla landets kommuner måste förse alla med behov av en bostad med en bostad.”

  Lagar och jurister bygger inga bostäder och befolkningstillväxt gör problemet svårare att lösa.

  Det här är inte bättre det:

  ”Rätten till alla människors lika värde ska vi säkerställa genom att bli bättre på integration av invandrare och de som står långt ifrån arbetsmarknaden samt genom att reformera skattesystemet så att tillräckligt mycket skatter betalas för att klara välfärden och pensionerna.”

  Att önska att vi ska bli bättre är en ingen lösning! Har du ett svar på HUR vi ska bli bättre, utan att drastiskt minska invandringen?

  Sverige kan bli bättre på integration genom att satsa mer på yrkesutbildningar. Det finns många bristyrken och många av dessa kräver måttliga språkkunskaper. Vi borde höja statusen på dessa utbildningar och dra ner på antalet högskoleplatser och utbildningar för att frigöra resurser.

  Hur ska skattesystemet utformas så att det ger högre skatteintäkter och inte bara högre skattetryck?

  Jag tror att vi istället måste titta på att omprioritera bland den offentliga sektorns utgifter, vi kan börja med att halvera Arbetsförmedlingens budget, det skulle frigöra resurser i form av både människor och pengar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag påstår rakt av att du har fel Per och att det jag anför i inlägget är rätt och riktigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.