Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bra att EU sätter hårt mot hårt när det gäller Storbritanniens utträde ur EU.

Den sista tidens diskussioner om ett ”brexit” och en bättre deal för Storbritanniens EU medlemsskap påvisar stora brister enligt mitt förmenande. Största felet är att Storbritannien försöker framställa sig som oerhört mycket mer betydelsefulla och viktiga för EU:s framtida utveckling än de i själva verket är.

Därför tycker jag att vi övriga ska säga till britterna att de endera får lov att acceptera kriterierna för nuvarande medlemskap alternativt lämna EU genom att göra en hård brexit – Ett brittiskt utträde skadar inte EU utan bara britterna själva.

Det är länge sedan Storbritannien utgjorde en industrination av rang eller ett reellt handelscentrum av oerhört stor betydelse.

Storbritannien av idag är näst intill ett u-land sett till industrins konkurrens kraft. Allt som återstår av Storbritannien är rollen som Europas finansiella centrum – En roll som både snabbt och effektivt kan flyttas till ett annat EU-land om Storbritannien skulle begära utträde.

Görs detta är det enda som återstår det faktum att Storbritannien har en stark och effektiv krigsmakt – Dock kommer Storbritannien även efter ett EU utträde att vara en del av Nato varför även detta saknar betydelse i sammanhanget.

Därför tycker jag att det är dags att vi sätter hårt mot hårt gentemot britterna och talar om för dem att valet är deras – Det blir ingen gräddfil eller några special villkor.

Ska Storbritannien vara med i EU ska detta ske på samma premisser som övriga medlemsländer utan undantag eller specialregler.

Ett brittiskt utträde gör varken från eller till för övriga EU-länder – De enda som lider skada vid ett utträde är britterna själva som genom utträdet förlorar sista delen av det som var signifikativt för det som en gång var ett stort herravälde – Nämligen rollen som ett av världens viktigaste finansiella centrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Vissa svenska företag (bl. a. öl- och cidertillverkare) drabbas om Storbritannien lämnar. Även i övrigt är det bättre om de blir kvar. Men annars så har jag ända sedan folkomröstningen sagt att det här är en följd av att engelsmännen har fantomsmärtor sedan imperietiden.

 2. Bergis

  EU försöker straffa Storbritannien för att skrämma andra länder som också vill gå ur. Utan de fantasisummor som Storbritannien betalat i EU-avgift blir det svårt för länderna som är kvar. Antagligen måste avgiften höjas kraftigt. För Sveriges del kan det bli 20 miljarder extra i avgift.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är rätt att straffa britterna ordentligt om de vill gå ur Bergis – EU är en bra union och högst nödvändig för ett litet exportberoende land som Sverige och ändå viktigare för freden i Europa.

   • Anders

    EU är en odemokratisk byråkrati av närmast episka dimensioner. Dagens EU har få likheter med den organisation Storbritannien en gång gick med i därför faller ditt resonemang om ”svikna löften” platt som en pannkaka. Samarbete i all ära, men EU är precis som FN -damaged beyond repair och det oavsett hur goda intentionerna var när organisationerna grundades. De som var med från början lever inte längre och dagens verklighet har förändrats åt rakt motsatt riktning organisationerna utvecklats åt varpå det skapats en klyfta. Dessutom växer byråkratin för varje år och en stor del av avgiften kastas bort på oacceptabelt trams som t ex flyttkarusellen mellan Strasbourg och Bryssel.

    Att Storbritannien folkomröstade och befolkningen i demokratisk ordning röstade för ett utträde var helt rätt. Detta ska givetvis respekteras och inte straffas. Men många EU-byråkrater sket i byxorna när stora tunga Storbritannien gjorde klart att de ville lämna unionen. För att inte fler länder skulle lämna och riskera att EU gick under gäller det att straffa britterna hårt och statuera exempel. EU skulle behöva krascha och en ny organisation skulle behöva byggas upp så det bästa vore om fler länder lämnade EU åt sitt öde.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Redan i första meningen faller hela din argumentation Anders – Det är därför du har fel.

     • Anders

      Du kunde alltså inte argumentera emot. Kan inte säga att jag är förvånad, men svara istället på vad som är fel i första meningen. Jag är genuint nyfiken. Är EU inte en byråkrati? Och på vilket sätt menar du att EU är demokratiskt?

      En stor del av makten är koncentrerad till Kommissionen som inte är folkvald utan väljs av medlemsländernas regeringar (som visserligen måste vara demokratiska för att få bli medlemmar men EU har ofta kritiserats för sitt demokratiska underskott och ett enskilt land som uppvisat samma demokratiska underskott skulle knappast uppfylla kraven för att bli medlem. Låter väl fint?) Under Kommissionen finns runt 33 000 icke folkvalda tjänstemän som många menar har den egentliga makten. Ingen vet vilka dessa är och insynen är minimal eftersom rapporter endast kan lämnas ut efter att Kommissionen godkänt det så ingen kan egentligen granska makten. Lobbyister härjar fritt. Både Kommissionens och Ministerrådets möten är hemliga och protokollen lämnas aldrig ut. Parlamentet var länge i praktiken maktlöst och även om makten stärkts en aning under senare år så innebär det också att motsvarande makt flyttats från de enskilda länderna vilket då betyder att besluten flyttats allt längre från folket. Valdeltagandet till det senaste parlamentsvalet var bara drygt 42% så någon demokratisk legitimitet kan man inte påstå att valet har heller. Journalister får vare sig fota, filma eller dokumentera vilka som är närvarande i parlamentets sessionssal. Allt detta hemlighetsmakeri talar sitt tydliga språk. Ingen ska veta vad som pågår!

      I sin struktur, bakom den präktiga fasaden finns ett överstatligt bygge som i mångt och mycket hämtat inspiration från hur Sovjetunionen var uppbyggt.
      Man kan alltså knappast påstå att det är på demokratisk grund EU står.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      EU är ingen direkt byråkrati och EU är i allt en demokratisk organisation som rättar sig efter det majoriteten röstar igenom Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min uppfattning är att EU är demokratiskt. Att det sedan finns människor som bryter mot regelverken eller att regelverken ser annorlunda ut än i Sverige är saker vi får leva med Kim.

   • Bergis

    Du sa det själv, ”straffa britterna”. Fler och fler länder ser Bryssel som det nya Moskva. Minns Ungernrevolten. Pragvåren.

 3. Alexander

  ” Det är rätt att straffa britterna ordentligt om de vill gå ur”

  Ja, folket har röstat fel. Gör man inte som Anders förespråkar ska man straffas. Din människosyn blir allt tydligare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Har man gått med i en union så har man Alexander och vill man gå ur är det en självklarhet att det måste kosta ordentligt att göra så. Anledningen till det är att ett utträde ska belasta det land som önskar utträda och inte de länder som blir kvar i unionen.

   I grund och botten är att utträda att svika ett löfte man avgivit och att bryta löften måste få konsekvenser i form av ordentliga böter i detta fall.

   • Andreas

    ”I grund och botten är att utträda att svika ett löfte man avgivit”

    Vilka är ”man” i detta fall Anders? Folket? Det lär ju knappast vara samma folk som gav det du kallar ett ”löfte ”.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om man gått med i en union har man avgett ett löfte och löften är till för att hållas Alexander. Sedan är det osolidariskt att försöka smita undan nackdelarna man anser att det medför att vara medlem men vilja behålla fördelarna.

 4. Alexander

  ”Ska belasta det land som önskar utträda och inte de som blir kvar”

  Vad hände med solidaritet och att hjälpas åt?

 5. Alexander

  Anders

  Är Sverige bundna till EU för evigt? Vi röstade ja för över 20 år sedan.

  ”Att hålla ingångna avtal är att vara solidarisk”

  Har EU hållt sina avtal och är samma organisation nu som 1994?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart ska vi stanna i EU så länge EU existerar och vi precis som andra EU-länder är alla delaktiga i EU:s utveckling och förändring som organisation så att EU idag är aningen annorlunda än 1994 ser jag inte som något problem.

 6. Alexander

  ”att EU idag är aningen annorlunda än 1994 ser jag inte som något problem”

  Fast andra kanske gör det och anser att det är annorlunda än det man röstade om? De ska inte ha någon talan?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Sverige har hela tiden varit delaktig i de förändringar som skett i EU så de har haft talan hela vägen fram tills nu och har så fortsatt Alexander.

   • Anders

    Sveriges makt i EU är i praktiken obefintlig. Vi har visserligen fått sitta med på ett hörn och på så sätt vara ”delaktiga” men vi har ju knappast kunnat stoppa utvecklingen eller påverka riktningen. Det är naivt att tro något annat. De krafter som idag vill straffa Storbrittannien för sitt beslut att lämna unionen skulle straffa Sverige på exakt samma sätt om vi försökte stoppa den plan som finns till att göra EU än mer överstatligt och odemokratiskt. Sverige är en lydstat till Bryssel och ingen fri nation.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sverige kan precis som andra påverka i EU Anders och även om vi är mindre kan vi genom politiskt hantverk skapa ett läge där en majoritet håller med oss och därför röstar som oss i olika omröstningar – Det nya utstationeringsdirektivet om just beslutats om är ett bra exempel på detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.