Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En produktionsavgift som ersättning för arbetsgivaravgiften är ett måste.

Till och med i det USA som jag ser som kapitalismens högborg inser man att robotiseringens vinster måste tillfalla alla och inte bara företagens ägare.

Den slutsatsen har Vita husets ekonomiska rådgivare slagit fast i en rapport som man kan läsa genom att klicka på följande länk: http://www.etc.se/ekonomi/pengarna-robotar-sparar-maste-delas-rattvist

Jag har under lång tid påtalat detta och samtidigt påstått att dagens system med arbetsgivaravgifter är helt förlegat – Detta därför att de bara utgår på produktion som sköts av mänsklig arbetskraft.

När robotar står för tillverkning och produktion blir samhället utan pengar därför att alla vinster från en automatisering i dagens system ensidigt tillfaller företagens ägare.

Ska man dra saker till sin spets kan man säga ett människan och roboten inte konkurrerar på samma villkor!

Det påståendet baserar jag på att mänsklig arbetskraft innebär arbetsgivaravgifter för staten medan maskinell tillverkning sker utan avgifter och/eller direkta eller indirekta skatter.

I stort kan man om man vill jämföra roboten med arbetskraften i ett låglöneland vs. ett höglöneland – Största vinsten för de företag som väljer låglönelandet ligger inte i själva lönekostnaden utan snarare i avsaknaden av arbetsgivaravgifter och anställningsskydd.

Det är detta förhållande vi ska ändra på genom att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker med hjälp av mänsklig eller maskinell arbetskraft.

Innan jag fortsätter mitt resonemang ska jag återgå till några av de saker som skrevs i artikeln där rapportförfattarna konstaterar följande:

 • Att de är viktigt att vinsterna från en produktionsökning delas brett.
 • Att det är de lågavlönade (i USA de med lön under 20 USD/timme) som löper störst risk att bli av med jobbet på grund av robotisering.
 • Att risken för denna grupp uppgår till 83%.

Rapportens rådgivare kommer därför med en rekommendation om att vinstökningarna som teknologin skapar ska delas brett.

Man varnar även för att nästa grupp som ligger i skottlinjen för automatisering är de arbeten som kräver mellanskicklighet – Något som direkt skulle drabba stora grupper tjänstemän vars arbeten skulle kunna automatiseras i framtiden.

Den enda grupp som klarar sig från robotiseringar och automatiseringar enligt rapporten är de riktigt högavlönade – Något som i regel sammanhänger med hög utbildning och avancerad kunskap.

Slutligen säger rapportens författare att robotiseringen därför bör ske i en rimlig takt så att arbetsmarknaden hinner anpassa sig till de nya villkoren – Dessutom föreslås massiva utbildningsinsatser för att utbilda de grupper vars arbeten blir automatiserade.

Så långt rapporten – Rapporten pratar mindre om en av anledningarna till varför automatisering sker vilket leder mig tillbaka till det jag skrev inledningsvis.

Konkurrensen människa maskin kan aldrig bli rättvis sett ur ett ekonomiskt perspektiv så länge mänsklig arbetskraft är förenad med en arbetsgivaravgift som saknas när en maskin står för tillverkning och produktion.

Därför upprepar jag mitt mantra – Arbetsgivaravgifterna ska ersättas av en produktionsavgift så att valet av maskin kontra människa blir neutralt sett ur skatte- och/eller avgiftssynpunkt.

Ska välfärdssamhället så som vi känner det med goda pensioner och starka sociala trygghetssystem bevaras måste vinsten av en övergång till automatiserad produktion delas rättvist mellan samhälle och företag.

Produktionsavgiften ska finansiera precis samma sak som dagens arbetsgivaravgifter med den enda skillnaden att intäkterna efter en övergång kommer att räcka till bättre och mera av allt det som dagens arbetsgivaravgifter finansierar.

För mig som socialdemokrat är detta en rättvisefråga och en fråga om solidaritet och kärlek.

Ett harmoniskt samhällsbygge bygger på en solidarisk fördelningspolitik – Något som i dagens moderna tidevarv kräver en växling från arbetsgivaravgifter till en produktionsavgift för att skapa en rättvis och solidarisk fördelning.

Jag är på inget sätt utvecklingsfientlig eller emot en övergång till automatiserade produktionsmetoder – Tvärt om tycker jag att en sådan övergång är både bra och motiverat för de arbeten som idag är farliga och innebär en dålig arbetsmiljö.

Däremot är det inte rätt att 100% av förtjänsterna från en sådan automatisering tillfaller företagen och dess ägare –  Vinsterna av automatiseringar ska precis som rapporten slår fast delas av en vidare krets än enbart företagens ägare – Något som bara är möjligt om vi ersätter arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift.

Dessutom tror jag att en kostnadsneutralitet mellan människa och maskin kommer att innebära att automatiseringen sker i en långsammare takt vilket gör att samhället får den tid som behövs för att anpassa sig till de nya villkor som rapporten påtalar är nödvändigt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

49 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  De pratar inte om någon produktionsskatt som ersättare.

  Artikeln : ”För att motverka en negativ utveckling i robotarnas spår menar de ekonomiska rådgivarna att automatiseringen måste ske i ren rimlig takt, för att arbetsmarknaden ska hinna anpassa sig till de nya villkoren. En annan viktig faktor är vidareutbildning.”

  Att införa en produktionsskatt i Sverige innebär att svenska företag som försöker förbättra sina konkurrensfördelar mot andra tillverkare genom automatisering bestraffas. Det innebär att de väljer att flytta verksamheten utomlands eller att låta bli en automatisering som inte går att räkna hem.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar inte om någon produktionsskatt Jonny utan om en produktionsavgift och då som ersättare av en annan avgift arbetsgivaravgiften. Anledningen till det förslaget stavas automatisering vilken leder till mindre intäkter i form av arbetsgivaravgifter för staten trots att kostnaderna för att bevara välfärden är densamma och i stigande.

  • Bertil

   ”Att införa en produktionsskatt i Sverige innebär att svenska företag som försöker förbättra sina konkurrensfördelar mot andra tillverkare genom automatisering bestraffas. ”
   Skriver Disenfeldt.
   Helt rätt företag som ribotiseras ska betala produktionsskatt. Börja med företag som inte kan flytta. Ex; gruvverksamhet, vattenkraft. Skog.
   Därefter tar man övriga större företag och sist småföretag. Ja om de inte är inom gruv skog o.s.v

   Bäst är förståss om det sker globalt. Bättre med produktionsavgift än höjd pensionsålder, det är primitivt att höja pensionsålder sänka trösklar och sänka reallöner. Att göra så innebär att tillväxt är meningslöst.

   Men först måste vi få ledare som inte är fulla sv bokstavskombinationer utan är som Castro då få vi jämlikheten tillbaka fungerande sjukvård , skola och sen får vi utrensning av andra än sjuka arbetslösa och fattigpensionärer. Då får vi utrensning av välmående egoister som saknar empati. Utrensningen kan ske på samma sätt som med sjuka arbetslösa.
   D.v.s gör som Torbjörn Holmlund Svansele
   ”Slit av dem peninga”
   Hur det sker spelar ingen roll. Därmed får vi se om de överlever.

 2. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Däremot är det inte rätt att 100% av förtjänsterna från en sådan automatisering tillfaller företagen och dess ägare ”

  Att det finns en koppling mellan automatisering och sänkta konsumentpriser är något som Anders Forss inte heller förstår.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Problemet Jonny är att automatiseringen aldrig lett till sänkta konsumentpriser utan bara till högre vinster – Sedan bygger inte lägre konsumenter mer och bättre välfärd vilket är det som är syftet med denna reform.

   • Olle

    Det är klart att automatiseringen lett till lägre konsumtionspriser , jag skulle vilja se det företag som skulle montera en mobiltelefon manuellt till samma utpris som en byggd i maskin . Eller andra elektroniska prylar. Skitsnack !!!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inget skitsnack Olle och mobilens utveckling beror inte på automatisering utan på just utveckling.

     • Olle

      Så du tror att en mänsklig hand han montera elektroniken i en mobiltelefon billigare än maskiner . Vet du varför mobiltelefonen är så liten ,jo jusst på grund av att maskiner kan bygga så små komponenter att vi kan krympa ner telefonen till dagens .Utveckling ok men i högsta grad automationen som bidragit till detta. Vi kan idag bygga de kretsar som fordras för att göra detta möjligt och detta kan inte en mänsklig hand utföra.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag påstår inte att mänskliga händer monterar elektroniken snabbare eller billigare men väl att utvecklingen av mobiltelefonerna till dagens nivå är det som innebär att de är lättare att montera av vilka bluetooth och wifi är två anledningarna.

      Detta har dock inte resulterat i sänkta konsumentpriser på det sätt det borde och det var det som var min poäng Olle.

     • Olle

      Om man räknar ut priset från BOM listan vilken har kommit ut hos oss på elektronikmarknaden för senaste Samsungen och jämför denna med utpriset vet jag vad marginalen på telefonen är om jag också kalkylerar tillverkningskostnaden för en monteringsmaskin som monterar ca 180 000 komponenter i timmen. Vet då inte hur denna ska bli billigare i utpris. Här finns också stora utvecklingskostnader inbakade.

   • Jonny Disenfeldt

    Anders skriver : ”Problemet Jonny är att automatiseringen aldrig lett till sänkta konsumentpriser”

    Du visar upp en rejäl dos av okunskap.

    Vad gäller automatisering så försvinner vidare låglönejobb, om man då satsar på utbildning och fortbildning och gör ett kunskapslyft så får man mer av höglönejobb istället vilket ger bättre skattebas…det visar de senaste 100 åren …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I detta har du helt fel Jonny. Nu går du från påståendet om sänkta konsumentpriser till ett påstående om högre löner.

     • Jonny Disenfeldt

      Läs på.

      Vad gäller automatisering så försvinner vidare låglönejobb, om man då satsar på utbildning och fortbildning och gör ett kunskapslyft så får man mer av höglönejobb istället vilket ger bättre skattebas…det visar de senaste 100 åren …

      Detta är också vad amerikanarna i den refererade texten påpekar. Utbildning och fortbildning är lösningen, inte kvävande skatter.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Nu pratar vi om totalen på alla arbetsgivaravgifter staten får in minus inflationen och tittar vi på saken så har jag helt rätt i det jag påstår Jonny.

  • Bertil

   Svar till Disenfeldt: som skriver.
   ”Att det finns en koppling mellan automatisering och sänkta konsumentpriser är något som Anders Forss inte heller förstår.”

   Att det finns en koppling mellan automatisering och Sänkta reallöner, sänkta trösklar
   höjda boendepriser, är något som Diseltysken inte förstår heller.

   Robotisering är bra det ska tillfalla alla i form av ökad jämlikhet lägre boendepriser lägre matpriser.
   samt så klart mer i plånboken för de som har minst .
   Sen kan även högre skatt tas på avkastning av kapital i olika varianter.

   Det ska inte bara löna sig vara lat om man är kapitalist det ska vara hedersamt och lönsamt att
   undvika jobba då räddas vår värld istället.
   Det är då folk verkligen kan börja jobba med det som ä’r allra viktigast nämligen med oss människor i en gemenskap.

 3. Jan

  Vi har fyra år av nyliberal politik framför oss. Det är realiteten. Det vi kommer att se är privatiseringar och utförsäljningar in i kaklet. Ovanpå det skattesänkningar för höginkomsttagare. I övrigt diverse misslyckade reformer hit och dit. Det enda positiva är att SD kommer att sätta stopp för ytterligare utsvävningar i invandringspolitiken. Inga fler amnestier. Förhoppningsvis.

  Vänta med dina visioner till 2022. Åtminstone…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är inte lika övertygad som dig om den saken Jan – Min ro är att ett extraval mitt i mandatperioden kommer att ändra på styrkeförhållandena till S och vänsterns fördel jämfört med nuvarande valresultat.

   Därtill så jobbar jag på för att vara säker på att ha ordentligt stöd vid nästa val – Att nå dit tar säkert en mandatperiod och det är jag redo för Jan.

  • Bertil

   Svar till Jan.
   Jag yror också det blir nåt liknande som du beskriver. Klassklyftor ska öka lidandet lika så. Slaveriet öka och EM massa fanatiska religiösa förtryckare åter ta makt.

   Jag säger det igen vi behöver en diktator ala Castro som rensar ut. Detta innan den lilla människan är utrensad eller full av lidande.
   Vi måste stoppa de extrema högerkrafterna annars förlorar folket både rösträtt och rätten till vettiga liv.

 4. Bertil

  Försöker hitta på internet om produktionsskatt produktionsavgift men hittar egentligen vöäldigt lite om det. Medborgarlön läser man dock om.
  Men just att beskattningen är fel på företag det läser man inget om.

  Självklart i den tid vi lever där maskiner tar över jobben och gör jobben gratis . Visst det bör på nåt vis sättas en lön på dessa Robotar, maskiner.

  Som Anders är inne på vilket även jag tycker verkar vettigt är ju en produktionsavgivft.
  Där det inte spelar så stor roll vem som gör jobbet utan Människan ska ändå ha del av det av det totala värdet. Inte enbart ägarna.

  Det är rätt absurdt att det talas om att pensionsålder måste höjas ingångslöner sänkas vilket ger lägre låglöner detta i en tid när rovdriften på vår planet aldrig någonsin varit så enorm.

  Hela planetens levande system håller på förintas. Från djupa havsbottnar till atmosfären ja t.o.m med Rymden håller på förorenas.

  Enbart alla satelliter och det Rymdskrot som alltmer omger oss blir till slut en fälla för oss där vi inte ens kan emigrera från vår planet. Haven förorenas allt mer. Klimatet förändras och även om det är naturliga cykler eller om det är vår påverkan som är orsak så vet vi inte vad klimatet kan ställa till för oss.

  Det är kort sagt inte mer och fler jobb som nödvändigtvis behöver skapas. Utan tvärtom rofferiet från vår planet måste stoppas. Vi har Påskön som skrämmande ex och allt tyder på att Människans girighet kör tills det är försent och kort sagt sista trädet huggs.

  Sen när man ser och hör politiker näringslivsidkare i stora företag så kan man lätt ana att Världen består av sjuka människor med ex. ADHD som till slut förintar vårt värld.

  Att Sjuka människor fört vår Värld framåt råder ingen tvekan om. Utan dessa ADHD människor hade vi varit kvar i stenåldern. Men samtidigt finns det ingen knapp på dessa där man kan slå av och förhindra överhettning.

  Se bara Trump, Reinfeldt,
  Värden är full av bokstavskombinationer som leder oss utför ättestupan.

  Produktionsskatt skulle förhindra sänkta trösklar förhindra att folk tvingas utföra som enskilda tycker är tråkiga jobb. Utbrändhet psykisk ohälsa o.s.v

  Många som vill lata sig på stranden skulle hyllas.
  Andra som gillar vara hemma påta i potatislandet skulle också hyllas.
  Produktionen som utförs av robotar skulle betala deras lön.

  Jämlika löner skulle därmed skapas där endast fåtalet skulle ha en lön för jobb
  och där jobb skulle avdramatiseras.
  Jobben ska vara för oss och inte tvärtom.

  Världen måste tagga ner. En framtid med förarlösa Bilar, företag med robotiserad produktion.
  Företag där ingen personal finns. Självklart är det därmed inte fler i arbete som behövs ej heller högre ålder för att få pension.
  I framtiden kanske vi frågar oss hur kunde man vara så korkade på 2000-talet att man höjde pensionsåldern för att folk skulle slava längre på arbetsplatser.

  Att jobba i framtiden gör bara knäppskallar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett tänkvärt inlägg i debatten med följande tillägg – Att du inte hittar speciellt mycket om produktionsavgifter på nätet beror på att det är jag som lyft frågan i modern tid och att den ännu så länge är rätt ny. Över tid kommer fler och fler att börja diskutera saken och då kommer nätet att svämma över av artiklar om en produktionsavgift.

   • Krister

    Du var inte först utan det diskuterades redan 1981 som ex.
    http://www.janahman.se/sfkongr2a.htm
    ”Produktionsavgifter?
    Hur skall denna ekvation lösas?
    Införande av s k ”produktionsavgift”, dvs att arbetsgivarna skall betala en – allt större – del av den fackliga verksamheten, är den lösning som man förespråkar från bl a LO-håll. Denna ”lösning” måste förkastas av flera skäl. Den skulle göra fackföreningarna mer beroende av arbetsgivarna samtidigt som den skulle göra den fackliga apparaten ännu mer oberoende av medlemmarna. Produktionsavgiften är därför ett allvarligt angrepp mot demokratin i facket.”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mitt förslag om att ersätta arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift handlar om en enda sak Krister – Om att säkerställa att de pengar staten får in räcker för att finansiera det arbetsgivaravgiften är avsedd att finansiera vilket är pensionerna och sjukförsäkringen. Ska dessa bibehållas och stärks måste staten få in pengarna och därför ska arbetsgivravgiften ersättas av en produktionsavgift.

     • Krister

      -det är jag som lyft frågan i modern tid

      Fel. Du var alltså inte en pionjär. Inte först alls.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Även om jag inte var först så är det jag som driver frågan och då i den kontext jag gör Krister. För mig är politik ingen tävling utan något som är nödvändigt för att skapa ett gott och jämlikt samhälle där alla människor har lika värde.

 5. Per Kjellén

  Jag förstår fortfarande inte hur en produktionsavgift skall konstrueras.

  Arbetsgivaravgiften år enligt socialdemokratins, vänsterns. åsikt löneutrymme som arbetarklassen avstått till staten att disponera. Om nu arbetsgivaravgiften skall avskaffas bör detta betyda att detta löneutrymme överförs till lönearbetaren att disponera.

  Om produktionsavgiften skulle ta arbetsgivaravgiftens plats och utgå med runt 30 procent på arbetarens lön, så är det fortfarande en kostnad för anställd arbetskraft.

  Produktionsavgiften måste beräknas på något annat än arbetarens lön och vad skulle det vara. Det verkar på mig orimligt och omöjligt att lägga en avgift på 30 procent av försäljningsintäkterna. På vinsten tas ut runt 25 procent och den skulle givetvis kunna ökas till t.ex. 100 procent, men det är heller inte realistiskt.

  Att slopa arbetsgivaravgiften och överföra den till arbetarnas disposition skulle kunna räcka som ökad vinstandel på grund av minskad produktionskostnad.

  Eller hur har du tänkt det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den ska konstrueras som en procentsats på det som produceras Per och hur stor procentsatsen ska vara ska avgöras av hur stor procentsats arbetsgivaravgiften utgjorde av företagens totala lönekostnader när det mesta av allt arbete utfördes manuellt i vårt land – Detta för att säkerställa att företagen betalar lika mycket till välfärdssystemen nu som de gjorde historiskt.

 6. Jonny Disenfeldt

  ”hur stor procentsatsen ska vara ska avgöras av hur stor procentsats arbetsgivaravgiften utgjorde av företagens totala lönekostnader när det mesta av allt arbete utfördes manuellt i vårt land”

  Vilket resonemang … jag ser dock möjlighet att skapa en enorm byråkratisk apparat med personal som ska sitta och räkna … för det ska väl vara olika procentsatser för företag som varit arbetsintensivare än andra … undrar också vilken tidpunkt som är starten i Forss resonemang, tiden då ”det mesta av allt arbete utfördes manuellt i vårt land”.

  Väldigt genomtänkt det där… eller?

 7. Jonny Disenfeldt

  Anders skriver ”Jag påstår inte att mänskliga händer monterar elektroniken snabbare eller billigare men väl att utvecklingen av mobiltelefonerna till dagens nivå är det som innebär att de är lättare att montera av vilka bluetooth och wifi är två anledningarna.”

  Mänskliga händer skulle ha mycket svårt att montera dagens alltmer förminskade ytmonterade elektronikkretsar. Det skulle bli mycket tidskrävande och leda till stora kvalitetsproblem (yield) i produktion och betydligt dyrare telefoner för konsumenter.

  Blutooth och Wifi har inget att göra med hur komplex monteringen av mobiltelefoner är. Det är en extra krets samt antenn.

  Automatisering möjliggör miniatyrisering, precision, kvalitet och snabb produktion vilket lett till klart lägre konsumentpriser.

  Jag rekommenderar Anders Forss att hållas sig till ämnen han behärskar (vilka de nu kan vara).

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bluetooth och wifi nämner jag inte i andra sammanhang än att det är tillkomsten av dessa faciliteter som gör att saker lätt kan kopplas till varandra Jonny men faktum kvarstår – Ska vi säkerställa att företagen betalar lika mycket i lönebikostnader idag som det gjorde historiskt mätt i procent av de totala lönekostnaderna måste arbetsgivaravgiften ersättas av en produktionsavgift.

   • Olle

    Så om ett yrke som sanerar asbest ersätts av en robot som tar längre tid på sig att sanera detta jobb ska företaget betala en produktionsavgift ?? Vem ska göra bedömningen hur effektiv denna robotisering är på företagen. Det går ju inte att göra en generell avgift bara för det står en robot i ett hörn och tuffar på. Måste i så fall bygga på hur många direkta produktionsresurser denna ersätter ,minus indirekta som tillkommer i form av utveckling service och underhåll. VEM ska bedöma detta ?? kanske typ på en simhoppartävling med domare med poäng lappar eller ? Jag har varit med om automatiseringar som varit helt olönsamma .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     En produktionsavgift som ersättning för arbetsgivaravgifterna är nödvändig Olle och det är därför en sådan ska införas.

 8. Olle

  Detta inlägg var ett tag sen du la in men var tvungen att kommentera. Det är i högsta grad staten som leder denna utveckling. Vi har fått 65 % utvecklingsbidrag till utveckling av en ny typ av robotcell ,samt att vi får stöd att implementera detta hjälpmedel i vår produktion. Dessa bidrag får vi i form av EU bidrag samt statligt stöd. Denna investering innebär att vi istället för att lägga ut produktionen till China alternativt till vår samarbetspartner i afrika kommer att producera inom landet. Samt att vi kommer att marknadsföra utrustningen utanför vårt företag. Så här är det med de flesta utvecklingsprojekt EU matar in utvecklingsbidrag vilket medför mindre arbetstillfällen .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att vi robotiserar har jag i princip inget emot så länge det sker mot att företagen bidrar med lika mycket pengar som idag till de sociala trygghetssystemen och till vår välfärd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.