Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Politik är att vilja förändra.

Olof Palme höll 1964 ett tal med titeln ”Politik är att vilja” något jag håller med om till 100%. För mig handlar politik även om att kombinera viljan med en vision och dådkraft tillräcklig nog för att förverkliga visionen.

För egen del är visionen kort och gott ett bättre och mer jämlikt Sverige – Ett Sverige där medborgarna känner att demokratin är nära och ett Sverige där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar snarare än ökar.

Min vision innehåller även målet om att Sverige på nytt ska bli ett land där alla lever i harmoni och känner en stark optimism inför den framtid vi ska möta tillsammans.

Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen. Allt går att förändra bara man lyfter blicken och ser längre än till nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal eller till och med nästa år.

Förändring i en politisk kontext kräver en vision om något bättre – En vision som konkretiseras i en god plan och en stark ideologisk plattform. Förändring tar dessutom tid och kräver hårt arbete men mest av allt kräver förändring precis det som Palme anförde – En okuvlig vilja att förändra.

För egen del har visionen konkretiserats i en plan för ett bättre Sverige som hittat sin ideologiska drivkraft i de socialdemokratiska kärnvärdena kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Det är just dessa kärnvärden och den politik de leder till som gör att jag är socialdemokrat i själ, hjärta och i praktisk handling.

I ett tal sa Palme följande ”Som vi ser det är det inte enskilda människor som sitter vid makten – utan en rörelse och vissa idéer”. Han var noggrann med att poängtera att socialdemokratins vilja alltid har varit att förändra samhället – Dock utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Samma sak gäller för min vision om ett bättre Sverige – Vi ska vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder för att uppnå visionen men oerhört trogna mot vår övertygelse och våra ideologiska kärnvärden. Det är därför jag skapat skalan som sträcker sig mellan ytterligheterna kärlel och girighet vad gäller hur politik och politiska förslag ska graderas och betraktas.

Skalan är viktig för att kunna avgöra om de förslag och frågor som debatteras i vårt parti och i riket i stort är i enlighet med min och vår ideologiska övertygelse. Dessutom behövs den för att kunna förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Skalan ska dessutom appliceras på ett enkelt sätt där grunden är att flertalet ska gynnas för att ett förslag eller ett beslut ska anses vara kärleksfullt – Gynnas bara fåtalet av beslutet såvida beslutet inte avser skyddandet av en grundlagsskyddad minoritet är det att betrakta som girigt.

Detta är min politiska agenda och det sätt på vilket jag kommer att agera både internt i vårt parti och gentemot andra partiers företrädare.

De socialdemokratiska kärnvärdena och värderingarna sammanfaller till 100% med min vision om ett bättre Sverige – De gör så därför att det yttersta målet är att skapa ett jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens samhälle. Ett samhälle där vi i sanning kan säga att full valfrihet för alla på lika villkor råder.

Palme sa vid ett tillfälle att: ”Samhället är människornas verk – Om något är fel kan VI ändra på det”.

Palmes använde ofta vi och oss när han talade vilket är fundamentalt om vi vill leva upp till våra ideologiska kärnvärden. Alla sammanhang där samtalet handlar om vi och dem istället för vi och oss är omöjliga om vi vill bygga ett starkt och harmoniskt Sverige för alla.

Så länge vi och dem existerar kommer det alltid att finnas någon som känner sig utanför och därför betraktar förändringen som kommande från dem.

Att tänka i banor om vi och oss är därför första steget i bygget av ett jämlikt samhälle.

För egen del har jag redan applicerat vi och oss i allt mitt tänkande och i allt jag gör. Ibland talar jag om vi och oss i jagform här på bloggen vilket får många att beskylla mina inlägg för att vara både självsäkra, diktatoriska och verklighetsfrämmande.

Låt mig därför en gång för alla klargöra att mina inlägg aldrig handlar om vad som är bäst för mig som individ – Snarare om vad som är bäst för vi och oss mätt på den skala som sträcker sig mellan kärlek och girighet.

Med ett tänkande i termerna vi och oss blir det enklare för alla och envar att inse att jag tycker och argumenterar som jag gör därför att jag insett att det bara är genom att argumentera utifrån våra grundläggande ideologiska kärnvärden som politiken kan bli en angelägenhet för alla och inte bara för experter och en smal politisk elit.

Palme sa en gång: ”Vi behöver aldrig överlämna beslut till experterna och specialisterna. Politiken är åtkomlig för var och en att bedöma ty den bestäms ytterst av värderingar och idéer”.

Att ta strid för idéerna genom att lyfta upp den ideologiska debatten och aktivt arbeta för att få människorna att förstå vår ideologi är således en kamp för att infria Palmes övertygelse om att ”Alla kan ta ställning – även till de största och svåraste frågorna” bara de känner ideologin och idéerna som bär frågorna.

Förverkligandet av min vision för ett bättre och mer harmoniskt Sverige saknar inte utmaningar – Tvärt om är utmaningarna fler och större än någonsin tidigare. En sak kan du vara säker på och det är att viljan att förverkliga visionen växer ju större utmaningarna blir – Allt är möjligt bara viljan är stor nog.

Tillsammans är VI starka – Därför hoppas jag att så många som möjligt vill förena sig med oss socialdemokrater för förverkligande av ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Ett Sverige där det finns bostäder för alla – Ett Sverige där alla har ett arbete att gå till – Ett Sverige där de sociala trygghetssystemen fungerar när olyckan är framme och förhindrar fortsatt arbete – Ett Sverige där man i tider av arbetslöshet kan få sin försörjning genom en fungerande a-kassa – Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster – Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas – Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i statlig regi och inte av privata vinstdrivande företag.

Och mest av allt ett Sverige där medborgarna känner delaktighet i politiken fullt övertygade om att förändring är möjlig så länge den sker för flertalets bästa så att vi tillsammans och av egen kraft och eget engagemang kan skapa den ljusa framtid vi alla tror på och förtjänar. 

Avslutningsvis vill jag avge ett löfte till er alla – Mitt engagemang i politiken grundar sig inte på personlig vinning – Mitt engagemang vilar i sin helhet på visionen om att vi tillsammans genom hårt arbete kan bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige för alla.

Förverkligandet av visionen innebär att det kommer att bli mer av ideologi i den politiska debatten och i det politiska samtalet – Detta därför att det är viktigt att alla känner sig inkluderade i motiven och föresatserna om vad som måste till för att förändra vårt samhälle utan att kompromissa med de ideologiska kärnvärdena.

Socialdemokratisk politik kommer så länge vi är stabilt förankrade i våra ideologiska kärnvärden för alltid att vara den politik som tilltalar majoriteten av Sveriges befolkning och skapar en verklighet där vi pratar om vi och oss snarare än om vi och dem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

42 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  ”Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen. ”

  Ja lyssna inte på andra, lyssna inte på ditt eget parti, inte på väljare…

  Du står inte för en socialdemokratisk politik, du är därmed inte en representant för socialdemokraterna. Din agenda är genomskinlig och har varit så från dag 1.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är ju just det jag gör Jonny – Lyssnar och efter att ha lyssnat så jobbar jag ännu hårdare för att få människorna att hålla med mg vilket kommer att bli resultatet om jag jobbar hårt nog.

   Jag hävdar att jag är socialdemokrat Jonny och då du påstår att min agenda är dold vill jag gärna veta vad den i sådana fall skulle vara?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag lyssnar gärna på andra men att tro att jag ska byta till en åsikt som går emot min ideologiska övertygelse är bara dumt då det aldrig kommer att inträffa.

   • Bertil

    Inför valrörelsen Anders var du alldeles för svag.
    Du har aldrig skrivit så svaga bloggar som just inför valet.
    Vilket var tråkigt.

    Hoppas med din energi att du lärt dig nåt av
    av det och är på topp inför nästa val om 4 år.
    Du har all den energi som finns för att kunna uppnå det.

    Se min kritik som uppmuntrande istället för tvärtom.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag delar inte uppfattningen om att mina bloggar var svaga Bertil även om inte alla behagade dig därför att vissa av dem var lokala och kritiserade V.

  • Bertil

   Varenda vettig människa ser väl att Anders är socialist och har sunda åsikter. Sen kan dessa åsikter alltid ifrågasättas eller avslås eller antas eller förbättras. Men grundtonen är ju definitivt enligt Keynismens idelogi.

   Detta till skillnad från dig Diseltysk.

   Tyvärr finns alldeles för många som verkar tycka som du.

 2. Per Fjellberg

  Anders Forss, problemet med din vision är inte de delar som de flesta är överens om utan de som styrs av ideologi och som innehåller målkonflikter som du inte vill erkänna:

  ”- Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster”

  Varför blanda in ”rättvisa” i vad som är en ren intressekonflikt mellan arbete och kapital. Starka fackföreningar är bra, för starka fackföreningar leder till bristande konkurrenskraft och därmed till ökad arbetslöshet.

  Fackföreningar borde därför till en början med tvingas ta ett större ansvar för A-kassan och därmed ett större samhällsansvar. Vidare bör LAS reformeras. LAS är mycket tveksam ur rättvisesynpunkt. Det finns ingen rättvisa i att de som haft ett jobb och lön länge ska ha större rätt till ett jobb en den
  som kämpar för att komma in på arbetsmarknaden.

  ”- Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas”

  Det senare följer inte av det förra. Välfärden tryggas av vår samlade produktivitet. Vi ska försöka täppa till hål i skattelagstiftningen och då även beakta idag skattefria inkomster från uppdrag i EU och FN, men vi ska inte tro att det är det viktiga. Det viktiga är att skattesystemet inte undergräver tillväxt, konkurrenskraft och vår strävan efter att bli effektivare.

  ” – Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i statlig regi och inte av privata vinstdrivande företag”

  Ren och skär ideologi! Motsatsen till rättvisa! Rättvisa kräver att de som arbetar i den offentliga sektorn konkurrensutsätts på samma sätt som de som arbetar i den privata sektorn.

  S dröm är att medborgarna ska vara nöjda och tacksamma för den välfärd S producerar tack vare de skattepengar som medborgarna slitit ihop. För att lyckas med detta måste S förhindra att medborgarna får göra egna val och framförallt får inte medborgarna ha något att jämföra med.

  Det fungerar inte längre i vårt öppna samhälle, människor reser, människor läser, människor är idag mycket mer medvetna om att S inte alltid vet bäst och framförallt vet de att det är skillnad på att vilja och på att kunna.

  Vi väljare ska i alla lägen vara uppmärksamma på när partier försöker få det de kan göra till att vara något bra att göra. Att hänvisa till sin överlägsna ideologi är en variant av detta. Ideologier är att likna vid sekulära religioner. De innehåller sällan några fungerande lösningar däremot mycket om vad vi väljare ska tycka är bra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När jag pratar om en rättvisare fördelning av vinsterna av allas arbete pratar jag om att arbetstagarna ska belönas med högre löner så att fördelningen mellan arbetstagare och aktieägare blir mer rättvis och när jag pratar om skatteplanering och om att stoppa den så pratar jag om att stoppa möjligheten att byta ut 20% bolagsskatt i Sverige mot 0,5 promilles skatt i Nederländerna eller Luxembourg.

   Att verka för dessa saker är att verka för ett jämlikare samhälle och det är det jag gör och det är därför jag står upp för den politik jag står upp för.

  • Bertil

   Svar till Per Fjellberg som skriver:
   ”Starka fackföreningar är bra, för starka fackföreningar leder till bristande konkurrenskraft och därmed till ökad arbetslöshet.”

   Konkurrenskraften brister inte även om fackföreningar blir som du beskriver för starka. Villkoren blir ju ändå lika för alla.
   Så länge vissa Länder inga fackföreningar har och inga vettiga arbetsvillkor så är även oftast företagen primitiva och efter i utveckling.

   Det är inte för de flesta med slitsamma stressiga jobb inte för jobben de lever. Utan för frukterna av vad jobbet ger.
   Därför är starka sociala skydd viktigt.
   Betalas inte eller håller inte företagen måtten vad gäller lön arbetsmiljö o.s.v så
   Ska en A-kassa vara så väl tilltagen så låglöner hålls uppe på en nivå så jobb inte tas förn jobbet ger både till överlevnad men även till ett liv.

   Idag räcker inte ens det sociala skyddet till en bostad med normal kostnad samt mat och övrigt som livet kostar.Det räcker inte ens till fullt avdrag för RUT
   Vilket det självklart borde räcka till.

   Arbetslöshet ska vara ett påtryckningsmedel inte ett sätt skapa låglöner så höglöner kan öka och klassklyftor vidgas.

   Sen tycker jag produktionsskatt ska införas robotiseringen ska inte enbart gynna företag och bidra till att höglöner ökar och man därmed får för stor makt skapa låglöner, utförsäkring av sjuka,liksom arbetslösa.
   Robotar som utför arbete ska betala för sig och frukterna ska gå till att utrota klassklyftor.
   Världen borde ha kommit längre än att skapa klassklyftor när det finns Världebs chans att utrota dem.

   Du tänker primitivt Per!

 3. Bertil

  Jag anser att när Reinfeldt kom i makt så hade hans stab av medhjälpare från Timbro, Skattebetalarnas förening, Ägare av företag, fastigheter främst Stockholmare, m.m det rika klientelet helt enkelt ett mål,
  skapa oreda slå mot utsatta och framförallt hindra socialismens goda tanke få makt.

  Reinfeldt genomförde reformer som folk än idag inte ens vet om skett.
  Reformer som inte bara slog mot fackföreningar det slog mot den lilla människan hänsynslöst.
  rena rama utrensningspolitiken genomförde detta pack.

  Sammanfattningsvis av allt som skedde när Maud och Fredrik rumstrerade kan summeras i ekonomiskt ökande klassklyftor som blev större än vad folk har koll på.
  Detta är huvudeffekten av Alliansens politik 2006-2014.

  På allt detta skedde mycket annat som påverkade, ex. Landsting, Kommuner. myndigheter. föreningar. o.s.v Slöseriet i Karolinska i Stockholm på tiotals miljarder är bara förnamnet på förflyttning av kapital från fattig till rik.
  På detta skapades även reformer inom finansvärlden som kort sagt fick välmående lata
  kapitalister att gnugga händerna detta inte minst ISK och KF. På det har vi borttagandet av fastighetsskatten som staten förlorat enorma pengar på. men berikat rika oerhört.

  Det Reinfeldt genomförde är en stöld från vårt gemensamma som är så gigantisk så även om jag
  försöker återge en summa så är den obegriplig förstå-
  Det handlar sedan 2006 om gigantiska tusentals miljarrder. Ja så är det för den som inte tror det jag skriver.

  Att då detta val skulle bli som det bli förvånar inte det minsta.-
  Kaoset som Reinfeldt drömde om för att privatisera allt och berika de berikade och trycka ner och plundra svaga grupper kan man säga lyckats fullt ut.

  Att SD skulle få fler röster förvånar mig inte alls inte Vänstern framgång heller gast den var blygsam.
  Det skränas högt om tillväxten som blivit om hur ”alla” fått det bättre.
  Men för stora grupper människor har varken tillväxt eller politiken skapat en enda krona till dessa i förbättring.

  Många utsätts ständigt för hot om ekonomiska nackdelar, Utförsäkring av sjuka är rena mordet och utrensning av människor som har det svårats. Inte ens principfasta socialister förstår vad fruktansvärt det kan vara om du är sjuk sen få veta att denna månad kommer inte en krona på ditt konto.

  Att det av detta både skapas Nazister Rasister, och folk som röstar på annat än de etablerade partier förvånar inte alls. Allt handlar enbart om pengar och de som har mest ser nu chansen ta hela kakan. Däri ligger själva grejen . Man hör tydligt högerjävlar skrika om att de högst avlönade måste få sänkta skatter. De rikaste har man ju redan gett enorma skattesänkningar och bidrag åt. Så det ligger ju därmed i sakens natur att man vill sänka skatter för högt avlönat folk.
  Så egoistiskt och frispråkigt är det numera. Nu hymlar man inte nu har det rika klientelet sådan makt så nu kan man säga sina syften rakt ut.

  Människan är idag en slav av marknadsekonomins krafter.- Hänsynen till människan finns inte. Det är alltid hänsynen till kapitalet och kapitalismen som går i första rummet.

  Vi behöver en enorm kursändring och den kommer. Hur vet ingen men när finanssektorn kraschar
  då kanske hänsynen till människan istället för kapitalet ändras.
  Nåt liknande 1929 fast massor ggr värre kommer, det är min övertygelse. Att se rika egoistiska kapitalister begå självmord från skyskrapor när de ruineras lär säkert återkomma fast i nytappning.

  Behövs bara ett större Vulkanutbrott så vår planet fylls av aska som stoppar allt flyg i princip, Då faller världsekonomin. Slår dessutom detta ut datortrafiken händer ännu mer. Vilket kan ske genom en solstorm. Finns massor naturliga fenomen som kan slå sönder världsekonomin.

  Vi har nog aldrig i världshistorien utsatt oss för sådana risker till massutrotning av en enorm mängd levande arter inklusive människ

  • Jonny Disenfeldt

   Jan –
   Jag har inga politiska ambitioner, tillhör inget parti och driver alltså ingen agenda.
   Jag uttrycker min personliga åsikt.
   En åsikt som för en inbiten socialist uppenbarligen är svår att hantera.

   • Jan

    Lögn. Du driver visst en agenda. Varför befinner du dig annars här och kritiserar allting som är vänster? Du bedriver högerpropaganda. Du är med 99 procents säkerhet moderat. Man behöver inte vara partimedlem för att ha en agenda eller bedriva propaganda. Dina åsikter är totalt genomskinliga. Och inte ett dugg unika. Du låter som en genomsnittsmoderat. Även om du inte förstår det själv.

    • Jonny Disenfeldt

     Jan-
     Fel, jag driver ingen ”agenda”, jag utnyttjar min demokratiska rättighet att uttrycka mina åsikter.

     Vad rör kritik ”mot allt som är vänster” så är det som så att vissa saker som Forss för fram är extremt höger, andra extremt vänster och ibland något mittemellan. Det händer faktiskt att jag ibland delar den uppfattning Forss för fram (men inte extrema vänster/höger-uppfattningar).

     Jag förstår att för en socialist som dig så är det obehagligt att meningsmotståndare till dig får yttra sig. I socialistiska stater har ni ju bättre metoder för att tysta och ta hand om sådana som mig.

 4. Erik

  Om politik är att vilja så handlar ekonomi om att välja. Vi såg det senast efter åttiotalet då det så att säga valdes och ville för mycket utan hänsyn till en ekonomi som inte är oändlig. Kraschen började när Mona Sahlin i slutet av åttiotalet proklamerade inte bara lönestopp och prisstopp utan även strejkstopp. Och vips som var vi i händerna på borgenärerna till AB Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med den politik vi i S förde fram till Palmes död så uppstår inget behov av att välja Erik.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alla regeringar gör ibland misstag Jonny och huruvida de var misstag eller inte kan alltid debatteras beroende på vem som uttrycker att så var fallet – Därtill att göra misstag är ett tecken på att man gör något och det viktiga är att lära från sina misstag och inte upprepa dem.

     • Krister

      – Därtill att göra misstag är ett tecken på att man gör något och det viktiga är att lära från sina misstag och inte upprepa dem.

      Det gäller inte dig som inte gör misstag.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag gör många misstag Krister och det är av dessa jag lär. Det viktiga är att lära från misstagen och inte upprepa dem och på den punkten hr jag varit framgångsrik så här långt.

  • Bertil

   Håller inte alls med dig Erik:
   Ska försöka berätta lite;

   Tiden före 1990 när beslutet att låta massarbetslösheten explodera i vårt land, var försäkringssystemen frikostigare än de är i dag. Ändå var mindre än en tredjedel så många arbetslösa. Fem år senare, 1995, hade en kvarts miljon förlorat jobben. Inte därför att vi plötsligt blivit lata, utan därför att politiken förändrats dramatiskt på en avgörande punkt.

   Sverige hade alltid varit ett land där full sysselsättning betraktades som politikens högsta mål. Och det var inte bara befolkningens uppfattning utan länge också politikernas, från höger till vänster.

   På 1970-talet fick de flesta industriländer problem med prisökningar, inflation. På många håll började man därför acceptera idén om en nödvändig arbetslöshetsnivå, den så kallade ”jämviktsarbetslösheten”, som aldrig kunde understigas.

   Idén var att en någorlunda hög arbetslöshet avskräckte de som hade jobb från att ställa för höga lönekrav, och därför verkade dämpande på prisökningarna. Att prioritera låg inflation före full sysselsättning var också vad OECD rekommenderade .

   Den fick kritik för att vara ett kapitalistiskt drömdokument, som ville ge kapitalägarna just den industriella reservarmé som redan Karl Marx talat om. Trots protesterna införde land efter land från mitten av 1970-talet massarbetslöshet som redskap för inflationsbekämpning. Danmark tog steget 1975, sedan följde i snabb takt länder som Irland, Belgien, Holland, Finland, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och till sist Italien 1983.

   Men i Sverige såg vi det alltså som både ekonomiskt och socialt otänkbart att förvandla fullt arbetsföra människor till arbetslösa inflationsdämpare. Vi var stolta över vår låga arbetslöshet och ville bekämpa inflationen på ett mer civiliserat sätt.

   Sverige lyckades ganska bra. Från 1970 till mitten av 1980-talet hade vi mycket lägre arbetslöshet än andra europeiska länder. Inflationen var visserligen ofta något högre, men det var svenskarna uppenbarligen beredda att acceptera.

   Början till slutet för arbetslinjen kom med den nyliberalt färgade avregleringen av bankernas utlåning som Riksbanken med stöd av högerfalangen i den socialdemokratiska partitoppen kuppade igenom 1985.

   Då, i slutet av 1980-talet, framhöll högerns lobbyorgan i stället inflationen som ett bevis för att den svenska modellen inte fungerade. Man krävde öppet att arbetslösheten skulle höjas. Högern inom socialdemokratin sa samma sak, dock inte offentligt. Därmed inleddes arbetet med att införa massarbetslöshet i Sverige, mer än tio år efter många andra länder.

   Döden av arbetslinjen kom genom det historiska beslutet i en regeringsskrivelse från den 26 oktober 1990, undertecknad av statsminister Ingvar Carlsson och hans finansminister Allan Larsson. Formuleringen är motsägelsefull:

   ”Den svenska ekonomins pris- och lönekostnadsutveckling måste brytas om välfärden och sysselsättningen skall kunna värnas. Inflationsbekämpningen måste därför överordnas andra ambitioner och krav.”

   Jobben skulle offras för att värna sysselsättningen. Alla insatta visste vad det betydde: socialdemokraterna hade tagit första steget mot en europeisk arbetslöshetsnivå också i Sverige.

   Nu ser vi vad det inneburit. Enorma klassklyftor har vuxit rika har berikats nåt kollosalt och idag är Sverige i kaos mycket av det har vi Reinfeldt och Centerns Maud O att tacka för.
   De satte spiken i kistan som man nu slås om att sätta fler spikar i.

   Tro inte oavsett hur man bildar regering att klassklyftorna kommer minska. Tvärtom man slåss om uppgiften att kunna göra dem större.
   Utrensningen kommer öka i omfattning.

 5. Alexander

  ”så uppstår inget behov av att välja”

  Jo, varför ljuger du? Så länge vi inte har oändliga resurser så måste vi välja. Sluta tramsa.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ljuger inte Alexander och at du övertolkar enskilda meningar eller delar av meningar är ditt problem Alexander och inte mitt.

 6. Bergis

  Olof Palme var kanske den bästa statsminister Sverige skådat. Vi är många som sörjer honom. Men Palme belastades inte med EUs öppna gränser och massinvandring och Bryssels EU-avgift. Palme hade därför kraften att göra reformer och göra gott för Sverige och svenskarna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bra att du gillar och högaktar Palme och min övertygelse är att även Palme skulle ha varit för ett medlemsskap i EU. Däremot tror jag att vi sedan länge skulle ha haft en effektiv integrationspolitik om han fått leva och fortsätta verka politiskt.

   • Bergis

    Du är helt uppe i det blå Anders. Palme hade aldrig styrt landet så att vi tvingades gå med i EU. Se på Norge. De gjorde rätt och ställde sig utanför EU. Norge är idag ett av de bästa länderna att leva i och deras arbetare åtnjuter bra arbetsmiljö. och goda pensionsförmåner jämfört med Sverige.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Palme hade med garanti sett till att vi blivit medlemmar i EU – Detta därför att Palme var för europeiskt samarbete.

     Att jämföra Sverige med oljelandet Norge låter sig inte göras – Hade det inte varit för oljan hade Norge varit ett EU-land för länge sedan.

     • Bergis

      Mellan 29-39 miljarder kronor per år har Sverige betalat i medlemsavgifter till EU de senaste sju åren. Detta fantastiska Sverige, Sedan många år har vi losat den netta summan av 600 miljarder. Men så har vi också hjälpt till att bygga upp många delar av Europa, som tack sitter våra gamla idag på hemmen med näringsfattig mat och underbemannad personal. Varsågod Anders. Även om vi inte har olja kunde vi ha gjort bättre.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vårt medlemsskap hjälper svenska företag att exportera och vi får därtill tillbaka pengar från EU i form av olika stöd så totalt sett har vårt medlemsskap varit en bra affär.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Palme var definitivt för ett Europeiskt samarbete Jonny – Läs hans uttalanden så förstår du varför.

 7. Alexander

  Anders

  Fast du ljuger om du menar att det inte gjordes val under Palmes styre. Menar du att alla fick allt och att ingen grupp någonsin prioriterades bort?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Under Palmes tid säkerställdes det att vi byggde ett jämlikt samhälle för alla Alexander – Det är därför Sverige blev världens ledande välfärdsland och världens mest jämlika land.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.