Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varför går det så tungt med införandet av heltidsrefomen i landets kommuner?

Fackföreningen Kommunal har länge drivit frågan om ett införande av heltid som norm för att alla kommunals medlemmar ska ha heltid som norm i vården, skolan och omsorgen med flera offentliga verksamheter – Att så görs är bra och en viktig åtgärd för att över tid minska klyftorna och skapa ett jämlikare samhällsbygge.

Med det sagt är jag mycket förvånad över det motstånd till genomförandet som kommer från kommunals medlemmar och handlar om förläggningen av arbetstiden som är en naturlig effekt av reformen om vi vill att den ska fungera som avsett i en framtid.

Att ett införande av heltid för alla per automatik innebär att arbetspassen måste fördelas på ett annorlunda sätt ser jag som självklart och att en uppgång i arbetstid även innebär fler nattpass är naturligt då även nattpassen måste fördelas på alla arbetstagare på ett solidariskt sätt.

Vad beror då arbetstagarnas motstånd till fler nattpass på?

 • Första svaret är sannolikt fler arbetspass i och med att arbetsdagarna blir längre när varje arbetstagare ska arbeta fler timmar för att nå heltidsmåttet.
 • Andra svaret och sannolikt den största anledningen till protesterna är sannolikt att landets kommuner och dess tjänstemannaorganisationer försöker genomföra de schemaomläggningar som behövs för att uppnå heltid som norm utan att öka kommunens kostnader för bemanning.
 • Tredje om än inte det slutgiltiga svaret är att många sannolikt vant sig vid en situation där det fram tills idag varit möjligt att kompenserats med många lediga dagar som tack för att det jobbar natt vilket nu skapar motvilja mot att lämna ifrån sig den kompensationen mot att erhålla heltid som norm för sin anställning.

Dessa frågeställningar har jag inga belägg för i sak då jag inte kan luta dem mot någon utredning i frågan.

Trots det anser jag att min slutsats är rätt väl avägd gentemot den magkänsla jag får när jag pratar med många arbetstagare som berörs av reformen om ett införande av heltid som norm för arbete i offentlig sektor.

Hur löser vi då de uppkomna problemen om vi vill nå en win-win situation?

 • Till att börja med är min uppfattning att vi måste bli bättre på att kommunicera mellan parterna i frågan för att undvika onödiga konflikter samt att vi bör utnyttja hela det tidspann parterna fått sig tillgodo för att kunna genomföra reformen på ett hållbart och rättvist sätt för alla.
 • Därutöver ser jag helst att kommunerna och dess tjänstemän sansar sig och inser att ett genomförande av en heltidsreform kommer att kosta pengar för samhället oavsett av hur vi hanterar genomförandet så länge vår strävan är att skapa ett jämlikare samhälle som omfattar alla – Dvs. även de som arbetar inom offentlig sektor.
 • Slutligen önskar jag mig att även arbetstagarna inser att vi måste förändra oss i en föränderlig värld och att livet handlar lika mycket om att ge som om att ta.

Min övertygelse är att införandet av tilsvidareanställning på heltid för alla i samhället kommer att innebära ett jämlikare samhällsbygge som över tid gynnar alla genom att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar över tid.

Med det sagt vill jag skapa debatt även i detta ämne och därmed säkerställa att vi även på detta område återgår till en ordning som innebär att vi alltid först tittar på kollektivets bästa innan vi tittar på den individuella individens bästa i alla lägen då det förstnämnda är ett av grundvillkoren för ett framgångsrikt och starkt samhällsbygge.

Kollektivet är alltid starkare än individen så låt oss hålla den fanan högt i den kommande debatt jag hoppas ska bli resultatet av detta inlägg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

25 kommentarer

 1. Bertil

  Mycket är kort sagt korkat även inom vårt gemensamma. Marknadskrafter och korkade politiker ställer till mycken oreda.

  Varför ska det ex: skrivas scheman hela tiden onödigt byråkratiskt där arbetstagarna inte får nån ordning på arbetstider. Inför för och eftermiddagsskift samt nattskift.
  Fasta scheman och sånt folk säker jobb efter.
  För och eftermiddag kan hänga ihop i en anställningsform där inga helgjobb existerar. Natt ska vara av ett annat team och natt ska så klart vara mindre arbetstid på men med löpande schema ex: natt måndag tisdag onsdag. Därefter är du ledig tills nästa måndag.
  Helger bör vara ett annat team lördag söndag natt ledig resten av veckan,
  Helg med dagtid bör omfatta helg plus måndag tisdag. Ett annat team tar torsdag fredag och helg.
  Onsdag får för och eftermiddagspasset klara sig själva om det behövs får det bli övertid för dagtidarna.

  Så skulle ett antal team jobba ex inom vården. Du säker jobb på nåt av ovanstående heltidstjänster vill du sen byta så ska det kunna ordnas via att andra byter eller slutar eller blircpensionärer.
  Enkelt!!
  Skulle ta bort en himla massa jobb inom administration och även lönekontot.
  Istället skulle vårdbehovet satsas på.

  Det är så mycket idioti med arbetstider inom stat kommun landsting som är omänskliga och samtidigt tänker man sug att dessa ska jobba till 80 år.
  Sjukt så man tror inte det är sant.
  Castro skulle rensat ut de som hittat på sån idioti som tar död på hederligt folk.

 2. Per Kjellén

  Svaret är att du har fel i de flesta av dina påståenden.

  Kollektivet är alltid svagare än individerna. Endast starka individer kan bilda ett kollektiv som är starkt. Ett kollektivt grundat på en idé som senare leder till en organisation som senare skaffar medlemmar utan bindning till en grundläggande idé blir ett svagt kollektiv.

  Då uppstår ett annat ’kollektiv’ ’ den osynliga anden’. Adam Smith myntade begreppet den ’osynliga handen’ som löste många problem med den fria marknaden. Det är så, att den fria marknaden har så många komponenter, ja faktiskt oräkneliga, att det inte finns möjligheter att styra och kontrollera alla. Den allmänna lagen skall finnas men den kan endast vara generell och principiell. Samspelet mellan individer har så många vinklar att det är ett under att just den fria marknaden kan fungera så bra. Smith sa att det är som om en osynliga hand ledde allt till de bästa lösningarna i frihet och fred.

  En överhet, kallad facket, ledd av välavlönaden individer med fasta anställningar, anser sig ha goda idéer om hur arbetsvillkoren för de anställda skall vara. De förhandlar, år ut och år in, med arbetsgivaren, kallad SKL, ledd av välavlönade individer med fasta anställningar och är överens om vilka arbetsvillkore som skall gälla. Dessa arbetsvillkor skall godtas av ett kollektiv som inte haft röst eller inflytande på avtalen.

  Då kommer en ’osynliga ande’ in i bilden. På arbetsplatsen, på lägsta nivå i hierakien, löser två individer, utan hänsyn till gällande riktlinjer, villkoren och detta beror på att båda två innerst inne känner vad som är rimligt och vettigt. Den ’osynlige anden’ har talat. Och detta tycks sprida sig i hela administrationen. Nu talas det om att polisen skall ägna sig åt polisuppgifter i stället för sociala insatser. Vänta skall du snart få se på starka individer som sluter sig samman och bildare ett starkt kollektiv. Första tecknet blir när ett litet kollektiv kommer att se till att det stora kollektivet beviljar dem avgångsvederlag, en bra pension, och giltiga huresavtal.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I detta fall är det du som sitter inne med de felaktiga svaren och antagandena Per – Ett kollektiv bestående av många är alltid betydligt starkare än individen och därtill i alla lägen.

 3. Sven

  En relevant fråga i sammanhanget är varför inte budget justera vid införandet?
  LEX Umeå.
  Samma anledning som att man sparar inom skolan? – Man tänker inte och står inte vid sitt ord.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kan ligga åtminstone uns sanning i det Sven – I vart fall om vi ser till det som händer i tjänstemannaleden som ska utföra det politiken bestämt.

   • Sven

    1. Det är politikerna som beslutar om budgeten. Nu står man förvånad över att verksamheten rapporterar det man sa tidigare – heltidslöftet kostar!
    2. De tjänstemännen är inte sämre än de inköpare du hyllade härom dagen.
    Pay peanutsget monkeys. Poitiken får det man betalar för. Varför skulle kompetenta välja kommunen som arbetsgivare?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att politikerna kände till att kostnaderna skulle öka i samband med införandet av heltidsmodellen tror jag alla politiker varit medvetna om hela tiden sen – Lika naturligt är det att tjänstemännen försöker spara därför att allt annat handlar om kostnadsbesparingar på annat håll i verksamheten.

     • Sven

      Om man vet att kostnaderna ökar och man själv inte har några realistiska idéer om hur man kan ”spara” är det infantilt att fatta besluten och sedan skylla på andra att det inte går ihop.
      Det är INTE tjänstemännens fel att politiker fattar beslut de inte förstår.
      Däremot är det ännu ett exempel på idioti som gör att de kompetenta inte vill jobba inom kommunen. Vem f-n vill jobba med chefer (=politiker) som fattar beslut de inte förstår?
      Ledarskapet skrämmer bort kompetens. Kvar blir stadsdirektörer som gång på gång visar dåligt omdöme och som tack befordrad.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Jag har idéerna vilka jag presenterat många gånger fram till nu Sven.

 4. Jan

  Vi har ingen regering i Sverige. Den avsatte statsministern har nu ägnat två veckor åt mysiga kafferep men inte kommit fram till någonting. Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval. Du hade fel i alla dina förutsägelser om valresultatet. Och du fortsätter som om ingenting har hänt och dryftar den ene obetydliga sakfrågan efter den andra. Ser du inte helheten? Varför var dina prognoser så usla? Varför har socialdemokratin stagnerat? Ta tag i dessa frågor istället så får din blogg en mening. Överlåt fackliga frågor åt facket så länge. De är inte särskilt politiskt aktuella nu. Större saker står vid dörren.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att vi sannolikt kommer att få se en socialdemokratisk statsminister i slutändan när allt är klart.

   • Helena Siösteen

    citat: ”— vi sannolikt kommer att få se en socialdemokratisk statsminister i slutändan när allt är klart.”

    Tänker du på dig själv då Andersforss? För någon annan socialdemokratisk statsminister lär det inte bli den här mandatperioden.

  • Kim

   Jan –
   ”Den avsatte statsministern har nu ägnat två veckor åt mysiga kafferep men inte kommit fram till någonting.”
   Hade vi inte en allians som gjorde exakt detsamma alldeles nyss? Och en brunskjorta som njuter av situationen?

 5. Bertil

  Varför det går tungt med reformer som fackföreningar kämpar för beror på ska vi säga blockpolitiken eller politiken där alla partier är motståndare till socialism.

  Den som var med -79 kanske minns att 43,7% men ändå så bildade borgarna
  Regering. De var tillsammans starkare med ett mandat jämfört med Sossarna och vänster 174-175

  Men varför är valet upplagt så?
  PM sossarna hade 43,7% då tycker man det är givet de ska styra landet. Ser man dessutom på hur valdistrikten såg ut som färgad karta så var Sverige närmast helrött -79

  Vad är det för demokrati när partier kör med en viss idelogi sen om de förlorar då ska man beblanda sig med andra.
  Vore det inte bättre få skapa från början ett högerparti och ett sosseparti.

  Jag tror denna komplicerade röra inom riksdagen minskar folkets vilja gå till valunorna. Hur ofta hör man inte
  ” vad löns det rösta”
  Har ett parti 43,7 röster ska ett sånt parti självklart ha makten.

  Men idag kan i princip Björklund med ynka 5% bilda regering genom slå sig ihop med andra partier.

  Blockpolitik har vi sett detta med Alliansen i princip styrde moderaterna hela politiken med reformer och allt.
  Vad löntes det då rösta på liberalerna t.ex.

  Tycker valsystemet allt mer gå ut på
  att det skapas en regim som etablissemanget vill, man kör över största partiet och kan bilda va klåen som helst.

  Sen inte flr att jag är SD-are långt ifrån,
  Men varför ska de uteslutas samma snack gäller om vänsterpartiet.

  Jag har talat med många och många tar upp just detta med hur det talas om uteslutning och är det för demokrati menar vissa.

  Sunda förnuftet borde vara så att största partiet styr sen måste ren logik och
  Sunt förnuft borde medföra att även om ett parti fick enbart 4% så har ändå
  Nånstans kring 250 000 personer röstat på det partiet. Det motsvarar fem ggr ett fyllt Friends Arena.
  Ska alla dessa inte få nån slags nytta av att de röstat på detta 4% iga parti??
  Nä så kan det bli de får inte nåt!!

  Det kan även vara så i detta val 2018
  Att sossarna med 28,3% och nära 2 miljoner som röstat på de inte får nåt
  På den politik de röstat.

  Jag tycker det är en oerhört dålig demokrati om det ni är som jag beskriver.

  Eller har jag tolkat det helt fel??

   • Brorson

    Som vanligt glömmer du dem, som de offentliganställda är till för. Det går inte att pressa in en gammal människas hela tillvaro i en 9-timmars arbetsdag, inkl. 1 timme rast. Det är ett verkligt skräckscenario att bli gammal, när kollektiv ställs mot kollektiv och det ena kollektivet inte tillerkänns någon talan. Dubbla pass på sammanlagt 18 timmar (inkl två 1-timmesraster) vore förvisso mycket bättre, men kommer det att finnas tillräckligt mycket arbete för att fylla upp hela denna arbetstid – när det dessutom kommer att behövas nattpatruller i samma omfattning som idag? Och en del rutinmässiga arbetsuppgifter kommer att tas över av robotar?

    Och vem får betala kalaset, om ”kommunerna och deras tjänstemän sansar sig och inser att heltidsreformen kommer att kosta pengar”? All erfarenhet visar att det är de, som har svårast att göra sina röster hörda”, som får betala, när politiker med guldfickor lovar mer än det finns pengar till. Och detta oavsett partifärg på politikerna. Och om den redan anställda personalen inte vill ha längre arbetsdagar? Det är aningen motsägelsefullt att lova sänkt arbetstid med bibehållen lön och samtidigt kräva att alla ska gå upp i arbetstid med lön även för de extra timmarna. Du anklagar ju faktiskt de anställda inom bl.a. äldreomsorgen för illojalitet gentemot den visionära politiska (över-) klassen.

    Det är nu hög tid att vi väljare sätter press på våra respektive partier att rädda den parlamentariska demokratin. Det betyder en handlingskraftig regering, som får igenom sina förslag i riksdagen plus en stark opposition, som kan sätta press på regeringen. Som därför ska förfoga över minsta möjliga majoritet i riksdagen.

    Väljarna har genom valresultatet valt en trepartiregering bestående av S + M + L = 54,4 % = 190 mandat. På samma sätt som de tre givna regeringspartierna måste ta sig samman och komma överens om regeringspolitiken, måste de fem oppositionspartierna ta sig samman och bilda en stark och någotsånär enig opposition Vilka partiledare ska då ”samtala” med SD?

 6. Anders

  Det stora problemet handlar om att det inte skjutits till pengar utan heltidsinförandet ska genomföras ofinansierat. Med en riktad satsning hade man kunnat öka grundbemanningen och låtit detta gå hand i hand med heltidsinförandet. Man hade då förbättrat arbetsmiljön och gjort yrkena mer attraktiva vilket dessutom gjort det lättare att rekrytera. Men socialdemokraterna anser tydligen att inget av detta är viktigt.

  Ett annat problem som man kunde se när vård- och omsorg gick in i heltid är att tjänstemännen passade på att genomdriva flera försämringar med motivering utifrån heltidsinförandet, utan att det egentligen hade med saken att göra. Lägg därtill skandalen där personal hotades med uppsägningar om de inte skrev på de nya anställningsavtalen där alla skulle jobba dag, kväll, natt och helg oavsett hur man jobbat tidigare. Där fick kommunen backa efter massiva påtryckningar.

  Väldigt mycket av den kritik som finns handlar om scheman. Scheman som läggs centralt, långt från arbetsgruppen. Det kan vara scheman som tekniskt sett stämmer med tjänstgöringsgraden men är dåliga utifrån ett hälsoperspektiv. Man tar inte hänsyn till individuella önskemål ens till personer som har hälsoproblem.

  Inom vård och omsorg finns fortfarande många som jobbar deltid för att de helt enkelt inte orkar jobba heltid. Vad man kan se nu är att deltidare är ute och gör lika många arbetspass som en som jobbar heltid och de jobbar på de tider när arbetsbelastningen är som störst vilket sliter och det finns inte tid till återhämtning under arbetspassen. Så här ser det alltså ut när socialdemokraterna får bestämma!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En heltidsreform kan aldrig bli framgångsrik om man inte skjuter till mer pengar och det är av den anledningen jag skrivit inlägget Anders.

Lämna ett svar till Bertil Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.