Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svensk sjukvård är fantastisk och håller världsklass.

Efter att ha spenderat det mesta av detta år inom sjukvården för att behandla den cancer jag diagnostiserades med i början av året har jag bara en sak att säga – Svensk sjukvård är i sanning fantastisk och därtill världsledande eller nästan världsledande på alla dess områden.

På senare tid har jag som jag nämnt ovan haft anledning att besöka och utnyttja sjukvården och själv uppleva hur det fungerar – Då för en behandling som med cellgifter, strålning samt rehabilitering och eftervård kommer att ta minst 1,5 år av mitt liv i anspråk.

Från den stund jag fick min diagnos vilket gick rätt fort när jag åkte in akut på NUS har allt verkligen gått som på räls – Vid minsta symtom och bieffekt av min behandling har sjukvården utan att jag bett om det lagt in mig för att undersöka och vidare utreda vad som hänt och varför det som inträffat inträffat.

Ovanpå det har både jag och min familj fått ett oerhört stort stöd av sjukvården i form av möten med läkare och kuratorer som klart och tydligt besvarar alla frågor som dyker upp hos dem – Detta därför att cancer är en anhörigsjukdom mer än något annat där mina nära och kära kan behöva allt stöd de kan erhålla för stunden.

Förvisso kan det  spela en viss roll att jag har turen att vara bosatt i Umeå och därför har närmare till NUS och kan åka dit med kort varsel – Dock tror jag inte att detta spelar allt för stor roll i sammanhanget då jag under min sjukdomstid haft möjlighet att prata med andra cancersjuka från hela NUS upptagningsområde.

Slutsatserna så här långt är att den svenska specialistsjukvården är världsbäst samt att det enda område som behöver förbättras är primärvården och då dess förmåga att snabbast möjligt remittera patienterna vidare till specialistsjukvården.

Trots att alla signaler pekade mot att något allvarligt avstod primärvården initialt från att remittera mig vidare till specialistsjukvården på NUS och skickade hem mig med en salva och budskapet att höra av mig om en månad om jag inte känner mig bättre – Något jag tror att jag kunnat förändra om jag varit ihärdig nog.

Det som sedan tagit vid efter det att jag på eget bevåg sökte akut via akutsjukvården visar precis hur fantastisk svensk sjukvård är – Allt sedan den stunden har allt löpt på klockrent och jag har fått adekvat sjukvård inom en tidsrymd som med råge ligger innanför den vårdgaranti på 90 dagar som gäller.

När jag väl kom till NUS via akuten med mina problem har allt gått spikrakt och jag har blivit oerhört väl omhändertagen på alla de 3 specialistkliniker jag utretts på där de tagit sig tid att utreda fullt ut vad jag lider av och hur och av vilken specialistklinik min sjukdom ska behandlas och slutligen botas.

Därför vill jag ännu en gång säga att den Västerbottniska sjukvården är fantastisk och att jag fått den hjälp jag behöver när jag behövde den och då utan hänsyn tagen till min plånboks storlek eller huruvida jag satt på fönsterplats på första parkett eller inte.

Så vitt jag förstått från andra jag pratar med gäller samma sak i övriga Sverige vilket gör att jag med facit i hand rakryggad kan säga att svensk sjukvård i sanning är både världsledande och fantastisk.

Att det är möjligt tackar jag mina socialdemokratiska förfäder för då det är de beslut de fattade historiskt som möjliggjort den högkvalitativa och jämlika sjukvård för alla som vi har idag.

Ska vi satsa ännu mer på sjukvården vilket vi självklart ska göra borde en utbyggnad av primärvården med fler specialister för att snabbt kunna ställa en första diagnos och remittera till rätt klinik vara en naturlig del av en sådan utveckling – Därtill med rätten att skicka patienter till specialistkliniker akut om bedömningen är att omedelbar fara för liv och lem föreligger.

Därtill är jag övertygad om att det tillskott på 14.000 fler människor i sjukvården som vi socialdemokrater utlovat kommer att göra en enorm skillnad och göra en redan bra sjukvårdsapparat ännu bättre.

En väl fungerande primärvård med förmåga att effektivt ställa rätt diagnos och remittera människor vidare till specialistsjukvården på NUS och andra specialist/universitetssjukhus är A och O och skulle sannolikt spara tid, pengar och lidande och innebära att alla läkare får mer tid över att jobba med sina patienter.

Att detta bäst kan förverkligas genom ett förstatligande av all sjukvård tror jag att många är beredda att hålla med om.

Avslutningsvis kvarstår jag därför vid min principiella grunduppfattning om att all sjukvård bör förstatligas för att säkerställa att alla oavsett bosättningsort och/eller den egna plånbokens storlek har tillgång till en jämlik primärvård och specialistsjukvård på lika villkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer

 1. Alexander

  Anders

  Har Alliansen någon del i detta i och med att de styrt åtta av de senaste 12 åren? Nog borde en del av äran gå till dem?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte pekat ut någon politisk vinnare som vinnare eller förlorare i detta Alexander och jag har inte heller för avsikt at göra det då vår gemensamma välfärd bygger på gemensamma överenskommelser mellan alla partier.

  • Bertil

   Svart till Alexander:
   Behövs bara ett ord: knappast!!!
   Alliansen frös statsbidragen till Landstingen. Så deras politik gällande Vård var bizarr.

   Man tog från sjuka för att sänka skatt för välmående.
   Tråkigt att en del inte har koll på sånt.

 2. Bertil

  Svensk sjukvård kommer alltid hålla hög klass.
  Men!! Den kommer i en framtid bara erbjudas de som har tjock plånbok.
  Med högerregim som vi allt mer går mit
  Kommer högavlönade och rika blir rikare och lågavlönade och arbetslösa kommer få alkt mer i sänkta trösklar och omformas till en slavarbetskraft.

  När så allt mer genomförts kommer även vården bli en angelägenhet enbart för den med egna försäkringar och avgifter.
  Dessa kommer hylla vården. Detta medan fattiga fråntas yttrandefriheten och utestängs från vård.
  Ett plåster blir standardlösnigen och skulle de inte bli bättre av det får se återkomma och få ett plåster till.

  Castro skulle naturligtvis inte behandlat folk så men högern kommer behandla folk så. Förlagan finns i USA och med ULF ( Trump) Kristersson som twittrare så kommer vården segregeras.

  Så var nöjd över den vård vi har. Den har tyvärr hamnat i en fallande trend.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det går inte att säga annat än att du målar allt i svart Bertil vilket är ditt val. För egen del gäller att aktivt arbete för att skapa ett jämlikare samhälle där alla människor har samma värde och får samma vård oavsett den egna plånbokens storlek.

   Min tro är att min strategi kommer att leda till det medan din varken gör från eller till.

   • Bertil

    Självklart målar jag utvecklingen i svart.
    Anders.
    Klimatförändringen kan slå sönder hela Världsekonomin. Även den enorma råkapitalism som pågår är kort sagt förödande. Vidare att allt större företag skapas som äger media och tar över all yttrandefrihet.

    Allt detta sammantaget slår så klart även sönder viktiga uppbyggda välfärdssystem,

    Det håller inte med lama försök förändra när det behövs enormt stora globala reformer inom det ekonomiska systemet dom kort sagt gör Världen jämlik.

    Det är först när den strävan börjas synas tecken på som min förhoppning ger hopp.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Man måste börja där man står Bertil och för mig innebär det att börja med mig själv och därefter fortsätt så att Sverige på nytt blir världens jämlikaste och bästa välfärdsland.

     • Bertil

      Din ambition är god Anders. Men verkligheten får vi inte blunda för.

      Mycket blir bättre men det handlar mest om teknisk utveckling och materiella ting. I övrigt ser vi bara försämringar. 60% röstade på högerpartier i årets val. vilket inte leder jämlikheten framåt.

      Vi ser sjukförsäkringar bli sämre även situationen för arbetslösa blir sämre. pensionärerna säger man
      från partier ska få mer i plånboken i verkligheten så tänker man bara kompensera prisökningarna.

      Istället så inriktar sig högern på förbättra för den stora klick pensionärer som faktiskt redan har det bra. sen ge enbart prisökningskompensation för fattigpensionärer.

      Allt är så tydligt klassklyftorna ökar hela tiden en liten klick blir rikare medan en allt större grupp blir fattigare.

      Sjukvården är fantastisk det ska vi vara stolta över. Men allt mer tyder på att sjukvården ska enbart vara superb för de mest välmående. Reinfeldt han slog direkt mot sjukvård, arbetslösa och sjuka.
      Landstingen genom frysta statsbidrag, sjuka, arbetslösa vet ni redan vad som hände det har jag upprepat i mängder.

      Med 60% som röstar höger och en riksdag som blir allt mer av en förskola för vuxna ”lengräddade” välmående så ser jag inget större hopp om att jämlikheten kommer förbättras.

      Jag säger det igen och igen vi behöver mera Castro en man som levde enkelt som hade hög klass på utbildning, vård och omsorg men som stoppades via handelsembargo från USA och där all propaganda om Castro är skriven av Högerfalanger från USA.
      Castro var förmodligen inte perfekt. Men ser man på vad han satsade på så är det imponerande.

      Däremot behöver vi inte ta efter Kinas kontrollprogram på folket där man idgar poängsättning ansiktsigenkänning och där man sätter stopp för folk som inte följer den uppsatta normen i poäng.
      Lika sjukt som det Trump och högern håller på med.
      Lagom och sunt förnuft kommer man långt med och sossarna i Sverige var ett föredöme fram till
      ca; mitten på 70-talet. Tyvärr så är ägandet det som förstör våra liv. girighet vinstmaximering och
      oärlighet är det som idag är människans största problem.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Allt blir inte sämre Bertil och ska vi lyckas förändra måste vi presentera reformer som tillsamman sbygger ett mer jämlikt samhälle vilket är mitt sätt att jobba på.

 3. Bertil

  En undran som borde debatteras är!?
  Kommer skatteviljan att öka om privata företag tar över även kärnverksamheter
  som de vill göra vinster på.

  Eller blir det motsatt effekt. När vårt gemensamma minskar och privata tar över är det mer skattesänknigar på vinster avkastning höga löner som därmed gäller??
  Avkastningsskatten på ex:aktier är ju idag närmast obefintlig jan den bli lägre eller t.o.m. Tas bort.

  När makten om allt styrs av stora företag
  är grejen att höra rätt gör sig i form av skatt nåt som helt sopas under mattan ju större företag blir ich ju mer de tar över av det vi äger tillsammans??

  Man kan ju fundera över om Kinas variant
  är det rätta. Massor med övervakningskameror, poängsystem på folket som rangordnar folk. Där du bestraffas om du inte är en medborgare som uppfyller det poängsystem som tagits fram.

  Skulle ett avancerat poängsystem kunna skapa det perfekta Samhället med devoerfekta medborgarna. Om så skulle sjukvård för alla som kvalificerat sig i poängsystemet därmed få del av allt.?

  Därmed kommer frågan vilket är bäst
  Amerikas enorma monetära Nyliberala politik eller Kinas avancerade kommunistiska politik??

  Själv anser jag måtta på allt är bäst och därmed måste en form av perfekt socialism vara det närmaste man kan komma det perfekta Samhället.
  I ett sånt Samhället ska vård efter behov gälla och så även vad gäller sociala stöd
  Sen ska produktionsskatt och rivdrift av jordens tillgångar ha en stark begränsning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag ser saken kommer företag, dess ägare och höginkomsttagare med stora passiva kapitalinkomster alltid att sträva efter att betala så lite skatt som möjligt är Bertil – Den saken förändras inte även om de tar över all verksamhet isamhället.

   I övrigt så publicerar jag din kommentar som ett inlägg i debatten så att alla som vill kan vara med och debattera det du anför.

   • Bertil

    Bäst är nog om löneinkomster kort sagt inte beskattas utan all skatt sker vis produktionen.

    Då skulle även kärnverksamheternas behov bli just efter behoven inte efter plånboken.

    Tiden när löner beskattas håller på nå sitt slut ich en mer modern beskattning sker på produktionen när allt fler maskiner glr jobben.

    Därmed kommer alla få lön alla få vård skola omsorg ich de som betalar är död materia ting som ej protesterar.

    Vården där människor behövs kommer bli uppskattade och få den lön de är värda vilket de knappast får idag.

    Men innan detta sker måste kaoset uppstå. Härna i form av massarbetslöshet och enorma ekonomiska klyftor.
    Då först övergår folks röster till båt mer sunt och som gynnar ”vanligt folk”
    Idag har under snart 50 ÅF byggts upp av rå kapitalism och Monetarism som grund.
    Dem förkastades helt på 50- talet och
    det kommer förkastas igen och nåt nytt likt det jag ovan nämt kommer växa fram.

    Rå kapitalism då fåtalet tar allt håller inte flr vad har pengar för betydelse om det enbart är fåtalet som har dessa men vad kan av det köpas??
    Kort sagt ingenting, för att pengar ska få nåt värde även för den rike måste alla i botten få mer.

    Det håller inte sätta fattiga med fattiga då blir alla fattigare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det enda jag håller med om är att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer jämlikt än i dag i framtiden – Något som skulle kunna göras genom att införa en livslång basinkomst lika för alla över 18-års ålder. Att slopa skatten på löneinkomster och det övriga du anfört är fria extrema fantasier.

  • Petter

   Aktier har samma beskattningsreglerna som för inkomst av kapital. När du realiserar en vinst, det vill säga när du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, betalar du 30 % i skatt på din vinst.

 4. Per Kjellén

  Svensk sjukvård är av världsklass och kan bli ännu bättre. Det gäller bara att ta bort det som ger den problem.

  Först skall mentaliteten ändras, så att varje patient blir en intäkt för vårdgivaren.
  Därigenom kommer vårdgivaren att kunna finansiera sin verksamhet som leder till att prissättningen blir realistisk och kommer att bygga på patienternas behov och inte på pressen att hålla budget.

  Finansiering skall ske solidariskt, genom skatt eller bättre genom obligatorisk försäkring. Genom att varje patient blir en intäkt kommer antalet behandlingar att öka, köerna att försvinna och verksamheterna att anpassas till efterfrågan på vård. Politikerna måste de besinna, att de har givet ett löfte till folket att ingen skall gå miste om den bästa möjliga vård, Det betyder, att kostnader för mediciner och vård inte får bli något som kan anpassas till en budget. Finansieringen måste stärkas och det kan bäst ske genom att vården får ersättning för enklare åtgärder. Ett läkarbesök borde kosta något som 500/600 kronor och behandling upp till 2000 kronor borde betalas av patienten. Detta går ju bra med medicin, varför inte då en behandling.

  Genom intäkter på åtgärder blir verksamheten kostnadseffektiv och kostnader anpassas till vårdbehovet. Därigenom kommer personalens löner att anpassas till en marknad. Vinstdelning kan endast ordnas genom att politikerna avstår och låter vinster regleras av konkurrens. Detta måste betyda, att verksamheter måste skötas i enskild regi. Detta system fungerar väl i de flesta verksamheter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du är helt fel ute Per – Sjukvården ska aldrig marknadsanpassas utan helt och hållet skötas av staten utan privat inblandning.

 5. Per Kjellén

  Du glömmer tala om varför jag har fel. I Göteborg, på Sahlgrenska, är det nästan regel att planerande operation skjuts upp till nästa budgetår då budgeten tagit slit.

  Men om nu detta inte inträffar i Umeå , kan du visa om Umeå vid slutet av varje budgetår levererar in et överskott till regionen?

  Eller har jag fel igen, som vanligt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När det gäller sjukvåren så måste den tillåtas kosta det den kostar vid varje givet tillfälle av den enkla anledningen att det aldrig går att förutse hur många som ska insjukna och vad de ska insjukna i så jag glömde inte att säga något alls i mitt förra svar Per.

   • Per Kjellén

    Du glömmer att svara på de frågor som jag ställer.

    Prisbildningsteorier är eniga i att ett av problemen med verksamheter i offentlig regi endast kan gissa sig till kostnaden för en åtgärd. Det krävs fri marknad och mångfald för att komma rätt.

    Du säger att det inte går att förutse antalet som insjuknar och i vad vilket faktiskt är ett påstående som styrker att budgetfinansiering är en omöjlighet.

    Vilket ger mig rätt, som vanligt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag svarar på dina frågor Per och mitt enkla svar är att sjukvård alltid måste få kosta det den gör vid varje tillfälle.

     Sjukvård ska aldrig sortera under en fri marknad så länge samhällets mål är att alla ska få samma sjukvård oavsett storlek på den egna plånboken.

     • Per Kjellén

      Förlåt att jag är så envis.

      Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg meddelar att sex läkartjänster måste bort då budget inte ger tillräckliga resurser för en fortsättning.
      Hela Sverige även Göteborg plågas av köer inom sjukvården. Sahlgrenska sjukhuset minskar personalen med hänvisning till resurser och resurser i sjukvården är budgeten.

      Om nu vården skall få kosta vad den kostar. Vad är det då som skulle behöva förändras? Eller skall neddragning i ett kösamhälle anses vara den korrekta åtgärden?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Man ska vara envis Per och att man vill ta ort läkartjänster på Sahlgrenska är fel – Det borde istället vara så att man skjuter till mer pengar vilket är det jag envisas med att säga.

 6. Leif Andersson

  Med förstatligande antar jag att du menar skrotande av landsting/regioner samt att all sjukvård ska ske i offentlig regi. Om du inkluderar även det förra är jag helt enig med dig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så är det Leif – det som idag sköt av landstingen ska delas mellan staten och landets kommuner.

Lämna ett svar till Bertil Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.