Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varför värderar politiken en inlandsbo lägre än en stadsbo?

Man kan inte bli annat än arg, besviken och uppriktigt förbannad över det faktum att inlandet särbehandlas och förlorar den samhällsservice som i ett solidariskt land som Sverige SKA erbjudas alla på lika villkor om vi vill påstå att ”Hela Sverige ska leva”.

Listan på samhällsservice som redan lagts ner eller är på väg att läggas ner är lång men det som gör mig upprörd för stunden är det faktum att penningföretaget Loomis nu drar in alla insättningsboxar i Åsele och Dorotea vilket leder till att företagarna på dessa orter med omnejd nu får 6-7 mil enkel väg till Wilhelmina för att banka sina pengar.

Låt mig säga att skulden på inget sätt ligger på Loomis – Skulden till detta ligger till 100% på politiken.

Till ekvationen ska läggas att vår landsbygd och specifikt Norrlands inland till största delen befolkas av äldre människor som föredrar kontanter framför kort och andra betalningsformer.

Att på detta sätt diskriminera människor och göra skillnad på människa och människa beroende på vart de bor är fel – Mycket fel.

I detta fall tvingas jag i första hand att lägga skulden till det inträffade på mitt eget parti socialdemokraterna som trots fagra löften om stora satsningar på en levande landsbygd som kan verka på samma villkor som landets städer tillåter att en av de mest grundläggande funktionerna avvecklas utan att ingripa politiskt.

Snacket från våra politiker i riksdagen oavsett partifärg om att ”Hela Sverige ska leva” är således inget annat än tomma ord som inte betyder något alls – Vore jag i landsbygdsminister Sven-Erik Bucht’s skor skulle jag skämmas storligen.

Trots att jag är inbiten stadsbo och skulle ha väldigt svårt för att leva och bo på landsbygden för egen del så har jag sedan länge insett att alla människor har lika värde och att hela landet måste leva för att kunna erbjuda alla människor den sorts levnadsmiljö de själva väljer att leva i.

Därtill är det ett måste med en levande landsbygd i Sverige om vi ska klara av våra miljömål framgent och hålla utsläpp och annat innanför de gränser vi bestämt. Att sprida landets befolkning på hela landets yta är ett måste för att ett hållbart samhällsbygge ska bli verklighet.

Att sprida befolkningen över hela Sveriges yta är dessutom viktigt för att undvika segregation vilket måste tas med i ekvationen när vi debatterar hur framtidens Sverige ska struktureras.

Att som idag omöjliggöra ett liv utanför våra städer kommer att ta en ända med förskräckelse – Därför måste vi inse att kostnaderna för att ”Hela Sverige ska leva” solidariskt måste spridas och betalas av alla skattebetalare i Sverige oavsett bosättningsort och oavsett den egna plånbokens storlek.

Valet om huruvida jag som person vill bo i stan eller på landet ska således inte vara ett privatekonomiskt beslut utan ett beslut taget på helt andra grunder och värderingar än de rent ekonomiska.

Vill man bo i stan väljer man det och vill man bo i inlandet eller på landsbygden ska man kunna välja det trygg i förvissningen om att samhällets basservice till medborgarna fungerar oavsett hur jag som individ väljer att bo.

Med det sagt är det dags att göra verklighet av det vi säger och se till att även de som väljer att bo i inlandet och landsbygden får tillgång till all grundläggande samhällsservice oavsett vart de väljer att bo.

Att steg för steg rusta ner servicen på landsbygden omöjliggör för människor att göra den sortens livsval vilket jag anser är helt fel. Om det är så politiken vill att det ska vara är det hög tid att säga det rakt ut i stället för att vilseleda människor genom att sända budskap man från politiskt håll aldrig någonsin tänkt sig att uppfylla.

Den sortens beteenden skapar politikerförakt och det är saker som dessa som trots bättre vetande får människor att proteströsta på SD trots att de vet att SD:s politik är förödande för alla.

Med detta anfört tycker jag att det är hög tid att vi en gång för alla bestämmer hur framtidens Sverige ska byggas – Endera bygger vi ett Sverige för alla eller så deklarerar vi att i Sverige måste man bo i en större stad för att ha tillgång till den samhällsservice man förväntas ha i ett välfärdsland som Sverige.

I arbetet att göra verklighet av detta ska vi använda oss av Norge som modell för hur man bygger ett land där människorna själva fritt kan bestämma vart och hur de vill leva sina liv.

Till alla er som valt att bo i Norrlands inland, på landsbygden eller i någon av alla de gamla industriorter som under många år avfolkats vill jag säga att jag står på eran sida i kampen för att göra sanning av ordspråket att ”Hela Sverige ska leva”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

26 kommentarer

 1. Jan

  Du börjar i fel ände. Att landsbygden avfolkas beror på att ungdomen flyttar därifrån. För utbildning och arbeten. Viker befolkningsunderlaget så går det inte att behålla en hög samhällsservice. Skatteunderlaget finns inte för det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratade inte i första hand om avfolkningen Jan – Att den beror på att ungdomarna flyttar är vi helt överens om. Att behålla samhällsservicen även i glesbygd är en uppgift som solidariskt ska lösas av alla skattebetalare i Sverige så därför går det inte att som du gör påstå att skatteunderlaget är för litet för att säkerställa att även glesbygd och landsbygd har tillgång till all grundläggande samhällsservice som behövs för att kunna leva på den plats de själva valt att leva på.

   • Bertil

    Svar till Anders Fors
    Just förtätning är hrundreceptet för ekonomisk effektivitet därmed är det omöjligt att glesbygd skulle kunna få samma service med nuvarande ekonomiska system.

    Hela det ekonomiska systemet är fel i dessa tider och det nyttjas så klart av de som tjänar på det hela.

    Riksdagsvalen där folk röstar för lägre skatter och det skiljer flera kronor mellan lägsta kommunalskatt och högsta kommunalskatt blir helt enkelt ett konstigt val.

    Idag är huspriserna det som räddar glesbygd. Gamla kan helt enkelt inte flytta därifrån för att deras bostad är värdelös jämfört med i stad.

    Ju fler gamla som dör ju glesare blir det, det som räddar åter glesbygd därmed är
    Utträngningseffekterna, man tvingar de som inte har råd med insats till en bostad i stad att flytta utanför stadskärnan.

    En del av dessa flyttar därmed till glesbygd. Invandringen är en del av detta. Dock invandrare kommer ofta från stad ich flyttar därmed till stad så fort de får chansen.
    Det finns ingen mirakellösning flr Glesbygd om inte hela det ekonomiska systemet görs om i grunden.
    Men hur göra det??

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att vi förtätar bebyggelsen i städerna och därmed minskar den miljöbelastning vi skulle få om staden i stället skulle byggas ut på längden och bredden med allt vad det innebär i form av ny infrastruktur är en förutsättning för att få pengar över för att satsa på landsbygden och fullgöra löftet om att ”Hela Sverige ska leva”.

     Om vi vill att det ska bli på det sättet så vill det till att politiken lever som den lär och gör aktiv verklighet av det man säger i ord – Mer handling och mindre ord med andra ord.

 2. Petter

  Som jag brukar säga, hela Sverige kan inte leva.
  Lägg ner Storstäderna !!!, Stockholm är den svenska stad som får mest bidrag per capita enligt en forskningsstudie . Men då var ju frågan vem som betalt denna studie också, Svenska politiker bor för centralt och ser enbart på sitt eget bästa. I min hemkommun i södra sverige är vägarna så dåliga på landsbygden förutom vägen till kommunalrådets ordförandes sommarstuga ,denna är nyasfalterad trots den inte var dålig tidigare. Så här går det till att få till en bra väg, tydligen enda sättet.

  Ekenäs heter en liten by längst ute på Värmlandsnäs. Ifrån Säffle finns endast en asfalterad väg som går raka vägen dit ut. Hela näset är ett myller av vägar och många mäniskor är permanent bosatta därute. De flesta vägarna är i mkt dåligt skick och har man inte en jeep så ska man låta bli att köra där ! En lång väg tvärs genom näset som leder ut på den asfalterade vägen till Ekenäs har i alla tider varit hemskt dålig. Undertecknad har studsat fram på den några gånger och varit överlycklig varje gång jag tagit mig fram utan att endera ha fastnat eller tappat delar av bilen. En familj som hade emigrerat till Amerika i början av 1900 talet hade fortfarande några få avlägsna släktingar som bodde längs den dåliga vägen. I början av 2000 talet så kommer ett barn barns barn dit på besök för första gången. Han förfäras att vägen är så hemskt dålig och lovar sina släktingar innan han reser hem igen att han ska göra allt vad han kan för att förbättra den. Detta tas ju förstås inte på allvar av någon, men så en dag så kommer en hel armada av vägarbetare dit och inte bara jämnar till vägen utan även asfalterar rubbet !
  Den avlägsna amerikanska släktingen var dollar miljonär och höll sitt ord så efter detta så döptes den gamla vägen om till just Dollarvägen ! SKÖN HISTORIA men ingen bra reklam för staten !!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är en intressant historia du berättar Petter och jag är helt säker på att den stämmer. Det i sig betyder dock inte att hela Sverige inte kan leva Petter – Genomför vi de saker jag anfört i inlägget så klarar vi den uppgiften med glans.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det gör vi men i just detta fall har vi misslyckats genom att inte genomföra förändringar som ändrar på detta snabbt nog.

 3. Jonny Disenfeldt

  Givetvis ett stort problem för dessa drabbade företagare men man måste ju samtidigt inse att kostnaderna för att behålla och hantera dessa boxar kanske blir så stort att det blir orimligt.

  Att sprida ut befolkningen som du förespråkar är inte bra ur miljösynpunkt och oerhört ineffektivt samhällsplaneringsmässigt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så länge vi säkerställer att alla skattebetalare solidariskt betalar för att det jag anför ska vara möjligt så kommer vi att kunna lösa saken utan problem.

   Att sprida befolkningen över hela rikets yta är bra för vår miljö och vad som behövs för att Hela Sverige ska leva.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ett skandalöst svar tycker jag även om jag antar och hoppas att du inte menar vad du säger.

   • Per Kjellén

    Jag ändrade bara din rubrik: Politiker tycker att en stadsbo är mera värd än en inlandsbo. Det är inte vad jag menar, det har du rätt i, det är vad din rubrik säger (och inlägget också). Vad är det som är skandalöst? Mitt svar eller din rubrik?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det som jag kallade skandalöst är om det du anförde hade varit din egen åsikt Per.

     I övrigt står jag rakryggad upp för det jag anfört i inlägget.

 4. Bergis

  Om jag var statsminister hade jag prioriterat pengarna till inlandet före asylinvandring. Men det är lilla jag det. Antar att jag inget fattar?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ena utesluter inte det andra Bergis och det finns ingen koppling till de neddragningar vi gör i inlandet och invandringen oavsett hur mycket du skulle vilja att det var på det sättet. Den som följt ditt kommenterande på min blogg Bergis kan se att det inte spelar någon roll vilken politisk fråga jag tar upp på bloggen – I din kommentar beror allt på invandringen viket gör det svårt att ta dig p allvar.

   • Bergis

    Jag hade tagit kostnaderna för etableringsstöd, socialbidrag och kostnaderna för skjutningarna i förorterna och lagt dem på glesbygden istället. Men det är jag det.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns inget motsatsförhållande mellan invandring och indragen service i glesbygden Bergis.

   • Brorson

    Jag har flera gånger skrivit om den vansinniga politiken, som de miljöpartistiska bostadsministrarna ligger bakom, att tvångsförflytta flyktingar, som har fått uppehållstillstånd, från riktiga lägenheter i glesbygdskommunerna, till källarskrubbar i storstäderna. Jag har inte blivit motsagd av någon, inte ens av de SD-anhängare som kommenterar här. De begriper väl också, att ger man uppehållstillstånd till någon, så måste de personen och hans eventuella familj bo någonstans, och det är helt förkastligt att öka folkmängden. där det skjuts mest och knarklangarna får allt yngre kunder – som inte har en chans att komma in i det svenska samhället. Vilket de däremot var på väg att göra som asylsökande i en avkrok.

    Staplar problemen på varandra på det här sättet, gör bara politiker med alla skygglapparna på, som blånekar till att det kan finnas problem med invandringen. Hur många invandrare vi kan ta emot, kan förvisso diskuteras, men med den här politiken kan vi inte ta emot många utan att problemen växer lavinartat. Och dessutom går ju glesbygderna miste om ett möjligt kundunderlag för sina butiker. Det betyder att svenska skattebetalare måste betala flerdubbelt. De arbetslösa invandrarna i storstadskommunerna ska försörjas, de sociala kostnaderna ska betalas – och samtidigt ska skatteutjämningsbidrag betalas ut till glesbygdskommunerna.

    Det, som samhället avstår till invandrarna kommer inte tillbaka till samhället, vilket det åtminstone gjorde delvis när flyktingarna bodde i glesbygdskommunerna, utan hamnar i knarkhandlares och andra kriminellas fickor. Och det här är inte nytt och har inget att göra med ras och etnicitet. Vi som minns 1950-talet, kommer ihåg den förhöjda kriminaliteten då bland inflyttade norrlänningar i Stockholm.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att placera många flyktingar i inlandet och i glesbygd är precis som du säger en bra sak och något som ökar möjligheten för alla som självmant bestämt sig för att bo där därför att de känner att detta ger dem högre livskvalitet än ett liv i stan.

     Det är därför jag skrivit inlägget och det är därför jag kommer med det förslag jag kommit med för att lösa det problem jag beskriver i inlägget.

 5. Britta

  Vill vi ha närproducerat till staden så måste också landsbygden och jordbruken få förutsättningar att kunna leva på det jobb man utför. Det finns ingen romantik med livet på landet, det är hårt arbete och en speciell livsstil som gäller. Folk på landet förstår mycket väl varför man inte kan ha allt som finns i staden, men det måste finnas en grundservice och kanske en liten guldkant för att man ska trivas. Jag är uppvuxen på 60-talet i en liten by med fyra gårdar i markbygden i Norrbotten och med tretton km till skola och lanthandel. Nu finns varken skolan eller affären kvar. Ej heller järnvägsstationen, posten, kiosken, Konsumbutiken eller kaféet. Min guldkant då jag växte upp var den kommunala bokbussen som stannade till in the middle of nowhere en gång i månaden utanför mitt hus. Det kom även bryggarbil och varubuss med jämna mellanrum. Vi kunde beställa mat från lanthandeln med postbilen och få kassarna inburna i köket:-) När alla småbruk lades ned och det blev KR-jordbruk (koncentrerad rationalisering) och de flesta gav upp och flyttade in till stan fanns bara de gamla kvar i gårdarna. Senast jag åkte upp var det kilometer efter kilometer med vindkraftverk efter vägen. Det är inga latmaskar som stannade kvar på landet – det är folk som klarar sig när stadsborna gnäller över att strömmen är borta ett par timmar:-)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag ska inte säga emot dig på en enda punkt Britta – Jag har upplevt det du beskriver själv när jag var yngre och en sak är helt klar och det är att människor som väljer ett liv i glesbygd är allt annat än lata.

   Vi är helt överens om att det måste finnas en bra grundservice för alla oavsett av om man väljer att bo stan eller på landet Britta och det är när den rustas ner och läggs ner jag reagerar starkt genom att påstå att de politiker som påstår att hela Sverige ska leva bara säger så trots att de menar motsatsen.

   Den utvecklingen ska brytas och det är hög tid att alla politiker står för det de säger genom handling och inte genom ord.

 6. Olle

  Konstaterade igår att S regeringen i motsatts till vad de lovade har lagt ner rekordmånga arbetsförmedlingar i inlandskommuner där de behövs som bäst. Försvaret de har är att digitaliseringen tar över, de arbetslösa som finns i dessa kommuner behöver en mänsklig handläggare inte en djäkla dator. Så fungerar ditt parti, vid valen då fjäskar de för glesbygden sen bryr de sig inte.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns många saker som behöver rättas tillvad gäller glesbygdspolitiken och då inte enbart hos S utan i alla partier.

   • Olle

    Så är det men om man tittar på denna S styrda kommun så satsas inte mycket på landsbygden, när HL säger landsbygd menar han Sävar . Men utanför asfaltskanten händer inte mycket, snackade med honom före valet när han var på turne. Då började han med vad som skulle satsas på i vår by, det skulle tydligen satsas på att bygga bostäder mm mm . Vadå satsas på bostäder, det hade ju inget med Umeå Kommun att göra det var ett privatägt företag som skulle bygga och äga. Typiskt HL som tar på sig privata initiativ som om S fixar detta. Sen stod han och ljög om andra insatser som S gjort, problemet var bara att det var vårt företag inom familjen som hade utfört detta utom nån hjälp från kommunen.Genomgående för HL är att han för väljarna bakom ljuset i många frågor, demokrat ,NEJ !!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag påstår ju motsatsen Olle – Dvs. att vi bara snackar och har oerhört lite verkstad när det gäller landsbygdssatsningar. Det är därför jag kritiserar mitt eget parti hårt i detta inlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.