Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är goda nyheter att dolda avvisningar av asylsökande ökar rejält.

Flyktinggruppernas riksråd FARR och dess ordförande Emma Persson går till hårt angrepp på Polisen och Kriminalvården – Detta därför att antalet avvisningar av flyktingar som fått avslag på sin visum/asylansökan och där domen vunnit laga kraft ökat kraftigt när det gäller så kallade dolda avvisningar.

Den som vill läsa källan till mitt inlägg kan göra så genom att klicka på följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7099856

Den kritik FARR anför är i mina ögon och öron helt oberättigad då det inte föreligger några som helst legala hinder för att använda sig av dolda avvisningar för att verkställa en utvisning som vunnit laga kraft.

Som jag ser saken är det organisationer såsom FARR med flera som skapat ökningen av den sortens utvisningar – Detta genom att demonstrera och på alla uppkomliga sätt försöka sig på att stoppa helt legala utvisningar,

Att de organisationer som har som uppgift att verkställa utvisningar då ändrar taktik och övergår till dolda avvisningar är därför helt naturligt – Därtill rätt och riktigt.

Det finns ingen lagstiftning som säger att våra myndigheter offentligt måste annonsera vem som fått avslag och vem som ska utvisas och när så ska ske.

Jag har som bekant bott och verkat i ett flertal länder – Både västländer och utvecklingsländer och länder som befinner sig på olika positioner däremellan.

Gemensamt för alla dessa länder utom Sverige är att de myndigheter som där ansvarar för utvisningar slår till i väl planerade gryningsräder och arresterar de som ska utvisas och har en i laga kraft vunnen dom om att så ska ske för direkt transport till flygplatsen och omedelbar verkställighet av beslutet om utvisning.

Att Sverige nu delvis börjat använda sig av samma taktik är bra tycker jag och ett tecken på att svenska myndigheter lärt sig av alla tidigare misslyckanden.

Att dolda avvisningar ökar i antal beror på att polisen och kriminalvården inte längre kan följa den rekommendation som tidigare gällt – Den rekommendation som säger att ”Polismyndigheten i möjligaste mån ska planera en verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning tillsammans med den berörde utlänningen vad avser tidpunkt för avresa, transportmedel och resväg.”

Att den rekommendationen inte kan följas beror på att FARR och andra liknande organisationer sätter sitt eget tyckande framför svensk lag. I min värld är saken enkel får man avslag på sin visum/asylansökan och den domen vinner laga kraft ska den som fått avslag utvisas med omedelbar verkan.

Att vi måste ha den ordningen tror jag att alla förstår om de tänker över saken ordentligt – I en fungerande demokrati måste alla vara lika inför lagen – Även flyktingar som fått ett slutgiltig avslag på sin visum/asylansökan.

Därför säger jag som slutord i detta inlägg följande – Att antalet dolda avvisningar ökar har en naturlig förklaring och att de gör så är bra för landet och välgörande för människornas tilltro till myndigheter, politiker och övriga beslutsfattare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd  de beslut vi fattar idag”

29 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Ett bra initiativ men tyvärr en droppe i havet.

  ”Över 100 dolda avvisningar har genomförts sedan uppdraget påbörjades i augusti.” … 1 om dagen mot tidigare 1 var tredje dag. Detta är nu alltså ca 10% av alla avvisningar …

  Med det tempot kommer man aldrig ifatt… hur gick det t.ex med de ca 80000 från 2015 som regeringen uppskattade skulle avvisas…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur många ärenden som är avgjorda och har en i laga kraft vunnen dom bland de som kom 2015 ska jag låta vara osagt då jag aldrig sett någon statistik över det Jonny.

   I övrigt är det enda som behöver göras för att gå i land med uppgiften att utöka antalet dolda avvisningar hela vägen fram tills dess vi jobbat ikapp den ”backlog” som finns idag.

 2. Olle

  Tycker alla dessa ”tyckande” organisationer har för mycket att säga till om ,trots att lagar och regler finns verkar dessa föreningar ha för mycket att säga till om. De måste väl respektera de lagar som finns och är de inte nöjda får de väl uppvakta politikrna om förändring via lagda motioner i riksdagen . Inte protester mot allt och alla.Ger man dessa olika organisationer lillfingret så skapas kaos. Titta bara på miljöorganisationerna, de vill ju förbjuda allt ,kärnkraft, vindkraft ,biobränsle från skogen ,vattenkraft, allt vill de förbjuda .Dags för dessa och lära sig den demokratiska ordningen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag säger inte emot ett enda ord i det du anför Olle då jag anser att din slutsats är helt korrekt. Tack för en välskriven och spänstig kommentar.

 3. Brorson

  För några år sedan dömdes tre svenska medborgare, med tydliga terroristsympatier, av en domstol i Pakistan för illegal inresa och vistelse i landet. De dömdes till omedelbar utvisning. Pakistan har kort sagt nog med sina egna terrorister, och behöver inte påspädning med terrorister, som opererar med Sverige som bas. Samma personer dömdes senare för samma brott av en domstol i Somalia. Utvisning till hemlandet Sverige. Och helt nyligen frikändes en svensk kvinna av en domstol i Irak från anklagelsen att ha stött IS, men dömdes samtidigt av samma domstol till fängelse i sex månader för illegal vistelse i landet.

  Här i Sverige utvisas personer, som formellt inte har begått något brott, men saknar rätt att vistas i landet. Och därmed kan inte heller organisationer, som försöker hindra utvisningarna, dömas för att ha hjälpt någon att begå brott. Är det inte på tiden att Sverige åtminstone försöker uppnå samma rättssäkerhet och laglydnad som några av världens mest dysfunktionella länder? De gör åtminstone det lilla de kan för att ha kontroll över sina egna gränser. . . till skillnad mot Sverige. Som i en internationell jämförelse har ovanligt lättbevakade gränser.

  Vi har ju långa landgränser bara mot Norge och längst i norr mot Finland. Men landgränsen mot Finland utgörs av en bred gränsälv, som det inte är så lätt att ta sig över på svårbevakade ställen. Återstår färjehamnarna och Öresundsbron, där det vore möjligt att kontrollera varje bil och varje tågpassagerare. Men där man ännu inte fått till en järnvägstekniskt bra lösning för det senare syftet. Under några månader tvingades tågpassagerarna att passera en gångbro över spåren vid byte mellan det svenska och det danska tåget, i stället för att byta tvärs över samma plattform.

  Det vore direkt olämpligt att offentliggöra namnen på dem, som ska avvisas. I stället behöver sekretessen skärpas ytterligare, och det även med hänsyn till de avvisades egen säkerhet. Det är ju meningen att de ska lämna landet frivilligt och på fri fot, och det gör ju de flesta. De som inte luras av s.k. flyktingaktivister att de har något att vinna på att ljuga och obstruera. Migrationsdomstolarna har med tiden lärt sig genomskåda alla vanliga lögner. Men det finns en risk att säkerhetspolisen i hemlandet tror på det som har anförts, om den får vetskap om detta.

  Det ger så stora fördelar för den avvisade själv att lämna landet frivilligt, så att de organisationer som lurar i avvisade att obstruera, borde dömas till skadestånd – inte bara till svenska staten, utan även till de avvisade. Om man lämnar landet frivilligt får man själv bestämma exakt tidpunkt när detta ska ske, inom ganska så vida ramar, och vart man ska åka. Man kan t.o.m ta sig in i hemlandet inkognito – om man så önskar – längs samma vägar som man lämnat detta.

  Om någon frågar, kan man ju svara ”Jag har bara varit och hälsat på släkten i Sverige. Nej, Sverige är inget land som jag skulle vilja bo i. Kallt och otrevligt och en massa rasism. Och värst är de så kallade antirasisterna, som har lurat i mina släktingar en massa dumheter, så att de inte vågar återvända hem”. Blir man tvångavvisad, blir det till det land, som man är medborgare i, även om man aldrig har bott där – och inte till det land som man kanske redan har fått asyl i.

  Iran, exempelvis, har ingen skyldighet att ta emot tvångsavvisade som inte är iranska medborgare utan bara har asyl i landet.

 4. Brorson

  Jag hoppas att det framgår av min förra kommentar att jag är motståndare till tvångsutvisningar enbart av den orsaken att vederbörande har fått avslag på sin asylansökan. Vi måste skilja mellan utvisningar och avvisningar. Det förra handlar om dömda brottslingar, som även har dömts till utvisning p.g.a. brottet. Det senare handlar om asylsökande, som har fått avslag. Det är. som jag har skrivit, en mycket stor fördel både för det svenska samhället och för den avvisade själv, om han lämnar landet frivilligt och på fri fot.

  Lagen medger dock att den, som har fått ett avvisningsbeslut, tas i förvar och tvångsavvisas, om han är kvar i landet, sedan tidsfristen gått ut eller om det finns anledning att befara att han inte kommer att lämna landet frivilligt. Detta har jag inga invändningar mot. Men det är givetvis en olägenhet att bli tvångsavvisad, om man hade kunnat lämna landet frivilligt. Som jag skrev har den avvisade mycket att vinna på att lämna landet frivilligt. Den som lurar i någon att gömma sig eller på annat sätt undgå avvisning i frivilliga former, kan i själva verket vålla den berörda personen, så stor skada, så att han borde dömas till skadestånd både till denne och till svenska staten.

  Jag tycker att åklagare ska pröva tillämpligheten av Brottsbalken 9 kap. 8 §, mot de mer lögnaktiga s.k. flyktingaktivisterna: ”Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.”

  Falska uppmaningar av det slaget, om riktas till en enskild asylsökande eller till ett kollektiv av asylsökande, kan inte anses rymmas inom den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

 5. Jan

  Hade du sagt det där för ett år sedan här på S-bloggar hade du:

  1) Blivit kallad dödsmördarnazist.
  2) Blivit avstängd från forumet.
  3) Fått ditt partimedlemskap ifrågasatt.

  Tiderna förändras…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag nämnde detta första gången i början av 2015 Jan så det du anför stämmer inte.

 6. Bergis

  Människornas tilltro till myndigheter, politiker och övriga beslutsfattare stärks om vi slipper korkade förslag som Afghanamnestin och fri välfärd för dem som håller sig gömda i Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att de som gömmer sig i Sverige inte erhåller en enda krona i stöd av Sverige.

   • Mr Sound

    Antingen blundar du dagarna igenom (vilket jag inte tror då du kör buss) eller har du svårt att ta till dig fakta som presenteras.

    ”I början av juni avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett fall från Vännäs – där rätten fastslår att en kommun inte har skyldighet att hjälpa papperslösa.
    Varken akut eller på längre sikt.
    ”Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen”, skriver domstolen i en sammanfattning av avgörandet.”

    ”Ändå kommer Malmö stad att fortsätta ge papperslösa stöd. […] Nu går Malmömoderaterna ut med en stark markering mot beslutet, som togs av det rödgröna styret med stöd av V och FI.
    ”Domen är tydlig. Papperslösa har inte rätt till bidrag. Den styrande minoriteten tillsammans med V och FI ägnar sig åt rent och skärt lagtrots”, skriver partiet i en Facebookpost.”

    Berätta gärna fler historier men när du påstår något bör du åtminstone gjort din research innan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min uppfattning är och har alltid varit att de som har en i laga kraft vunnen dom på ett avslag på sin asylansökan ska sluta få samhälleligt stöd samma dag som domen vinner laga kraft.

     Med det sagt undrar jag hur du kan tro att jag skulle stödja ersättningar till dessa då jag hela tiden arbetat för att så inte ska ske?

     • Mr Sound

      Men du skrev så här; ”Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att de som gömmer sig i Sverige inte erhåller en enda krona i stöd av Sverige.”

      Dvs du påstår att inget som uppehåller sig illegalt får ersättning – oavsett din ståndpunkt är det ett felaktigt uttalande. Papperslösa får fortfarande ersättning av Malmö som dessutom skulle gå i konkurs om det inte vore för landets andra kommuner.

      Sen har vi Umeå, som tillsammans med andra aktörer finansierat ”tak över huvudet” för EU-medborgare, som är här och tigger och dessutom inte har rätten att stanna.

      Fri rörlighet inom EU är inte fri rörlighet för människor i största allmänhet, den som tror det är djupt oinsatt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om det finns städer som bryter emot lagstiftningen så beror det i sådana fall på den staden/kommunen och inte på svensk lagstiftning på området som är glasklar vad gäller detta.

      Det du försöker dig på att påstå är att alla kommuner verkar på detta sätt och att fenomenet är utbrett vilket är ren och skär lögn Bergis.

     • Mr Sound

      För det första är Bergis en helt annan person (borde du sett med det avancerade dataprogram du har) och för det andra så har jag inte påstått att det är utbrett. Men att det förekommer är illa nog.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att Bergis är någon helt annan än denne utger sig för att vara har jag haft helt klart för mig under lång tid Mr. Sound.

      I övrigt var din kommentar så avvikande från ämnet i inlägget att jag valt att ta bort den då den riktning du vill slå in på skapar oreda i tråden.

     • Mr Sound

      Du avslutade med ”Bergis” i ditt svar till mig så därför skrev jag att Bergis är en helt annan person, antar att du bara blandade ihop användarnamnet.

      Hur som helst så är det faktiskt du som tog upp att ingen papperslös erhåller bidrag, när jag sedan visar att var 10:e kommun betalar ut bidrag så tar du bort det och skyller på att det inte har med blogginlägget att göra.

      Märkligt resonemang, så dina påstående kan man aldrig bemöta? Du hade fel, oavsett vad du tycker och tror så är det främst vänsterstyrda kommuner som anser man kan tjuva skattemedel för den goda sakens skull.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om jag blandat ihop er ber jag självklart om ursäkt för de då detta i sådana fall inte skedde avsiktligt utan snarare på grund av många bollar i luften för närvarande.

 7. Bergis

  När bostadsbyggandet minskar och integrationen haltar ökar riskerna för svensk ekonomi. Miljöpartiets migrationspolitik riskerar leda Sverige in i ett stålbad. Skulle ha lyssnat på Jimmie?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Finns ingen anledning att lyssna till Jimmie då både han och SD saknar politik på alla andra områden än halva migrationsfrågan.

 8. Leif Andersson

  Helt enig med dig som omväxling.

  Det enda positiva med FARR är att organisationen enligt egen utsago bedriver allt arbete helt ideellt så vi skattebetalare slipper betala för deras vänsterextremistiska verksamhet.

 9. erot

  SD politik som de andra tar efter?, eller bara låtsas,utvisa några det är som en piss i kvarken,Lööf vill ju ha hit 30miljoner så det rimmar dåligt,Löfven sa ju Googla på humanism haha

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns inget som något annat parti tar efter SD erot – Detta sagt därför att alla andra partiers ideologi skiljer sig så starkt från SD:s ideologi att ett sådant förfarande vore omöjligt.

 10. Petter

  Det är bra detta händer men borde ut i media också så allmänheten ser att nåt göres åt detta. Det är ju bara att titta på högerextrema VOX ,detta fenomen kommer också att inträffa här om inget görs åt en fungerande integration .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.