Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att Arbetsförmedlingen lägger ner sina kontor i små kommuner är fel.

I en nyhetsartikel på sr.se som du hittar på följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7100296 går det att läsa om hur Arbetsförmedlingen beter sig på samma sätt som många andra myndigheter och lägger ner sina kontor i Norrlands inland, på forna industriorter och på landsbygden.

Enligt AF sker nedläggningarna därför att AF förbereder och genomför ett stort förändringsarbete där tanken är att de arbetssökande i framtiden ska kunna sköta sina kontakter med myndigheten via nya och fräscha digitala lösningar.

Att den satsningen kommer att misslyckas på de orter AF lägger ner sina kontor råder det för mig inga tvivel om.

Anledningen till min slutsats är att stora delar av vår landsbygd har ett dåligt fungerande internet nätverk som lider av låga överföringshastigheter mm. Att på sådana platser ersätta fysiska kontor där arbetsförmedlare och arbetstagare kan mötas öga mot öga är en dålig och gravt felaktig idé.

SKL har i sak inget emot digitalisering men är oerhört oroade över att förändringarna sker på platser där många behöver mer handfast stöd i sitt arbetssökande än de som bor i större städer.

Därtill leder AF:s nedläggningar av kontor i glesbygd till färre arbetstillfällen i glesbygden och till en situation där den arbetssökande inte får den hjälp denna behöver för att t.ex. vidareutbilda sig för att matcha företagens kompetensbehov på de arbetstagare de önskar anställa.

Att kommunernas kostnader ökar samtidigt som statens kostnader minskar är självklart och spär bara på den övervältring av statliga kostnader till landets kommuner som pågått under lång tid – Att AF:s nedläggning därför får kommuner som redan går på knä att lida mer än de gör idag är därför en realitet.

Att detta därutöver leder till längre perioder av arbetslöshet för den arbetslöse och till ett större beroende av kommunalt försörjningsstöd kommer som ett brev på posten och gör en redan svår situation för landets kommuner än svårare.

Därför är detta inlägg ytterligare en påminnelse om att dagens politiker gärna snackar sig varma om att ”Hela Sverige ska leva” samtidigt som de genom att inte reagera och stoppa det jag beskrivit ovan klart och tydligt visar att det uttrycker endast är tomma ord.

Jag står upp för ett Sverige där hela landet ska leva och därför är det hög tid att vi ser till att samhällelig basservice såsom Arbetsförmedlingen finns tillgänglig för alla i vårt land oavsett vart man valt att bo.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

 1. Bertil

  Att lägga ner kontor i glesbygd är ett dåligt omen.Det är nämligen förberedelsen för privatiserad arbetsförmedling.
  Det är taktik i allt. Reformen LOV
  Lurade också folket.
  Att smutskasta sjuka arbetslösa var även det ett sätt sänka ersättningsnivåerna.
  Det är mycket utrensning som högern glr i det tysta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten så att läsarna kan ta del av din åsikt Bertil.

   • Bertil

    Jag tackar för det Anders.
    Att ha en åsikt är viktigt
    att åsikten alltid är rätt avgör så klart betraktaren.
    En åsikt kan även läggas för att få svar skapa debatt o.s.v.
    Världen är full av frågor men svaren som löser frågorna är oftast för få.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så länge man går till botten av problemet och löser det från roten så finns det i regel bara en lösning Bertil.

 2. Brorson

  När man tvångsförflyttar asylsökande, som har fått uppehållstillstånd, från riktiga lägenheter i glesbygdskommunerna till källarskrubbar i storstäderna, är det en logisk följd att man lägger ner Arbetsförmedlingen i glesbygdskommunerna och drar igång dyrbara integrationsprojekt (vars egentliga syfte är att dölja arbetslösheten) i storstadskommunerna,

  Arbetsförmedlingen är den mest misslyckade av socialdemokratins alla skapelser. Och det blev inte bättre, utan ännu sämre, när alliansregeringen slog ihop de olika myndigheterna, som fanns inom den nuvarande Arbetsförmedlingens område till en enda. Men ingen märkte något, eftersom skylten utåt hela tiden har varit ”Arbetsförmedlingen”.

  Eftersom först C, och därefter även andra borgerliga partier, ar kommit på den rätta lösningen – ”lägg ner hela skiten” – är det bara för S, att inse samma sak. En utmärkt grund för förhandlingarna om regeringsmakten. Och vad ska komma i stället? Skilj mellan myndighetsfunktionen (beslut om beviljade av olika bidrag etc) och servicefunktionen (att sammanföra de, som söker jobb, och de som söker arbetskraft). Det ska finnas kommunala och privata arbetsförmedlingar. I mindre kommuner kan den funktionen handhas av näringslivskontoret.

  Vid sidan av de kommunala arbetsförmedlingarna ska det finnas privata arbetsförmedlingar, som kan ägas av fackföreningar (inriktning: skaffa jobb åt de egna medlemmarna) och branschorganisationer (inriktning: skaffa arbetskraft åt de egna medlemsföretagen) samt av aktiebolag (med en rent kommersiell inriktning).

  De privata arbetsförmedlingarna ska vara godkända eller auktoriserade. Godkännande kommer att krävas för att ö.h.t. få tillstånd att bedriva arbetsförmedlingsverksamhet och för att få betalt med skattemedel. Auktorisation kommer att krävas för att få skriva intyg om sökta jobb, behov av utbildningsinsatser, lönebidragsanställningar, etc. Alla dessa beslut ska fattas av en länsarbetsnämnd, som även ska kontrollera att villkor är uppfyllda.

  Själva arbetsförmedlingarna ska däremot inte ha någon som helst myndighets- eller övervakningsfunktion. De arbetslösa ska kunna lita till 100 % på att den arbetsförmedlare som de möter står på deras sida. För jobbet som arbetsförmedlare ska krävas att man är en ”säljare” som kan ”tala för varan” (den arbetskraft som ska förmedlas) samt har ypperlig branschkännedom och /eller kännedom om det lokala näringslivet, vad man jobbar med och vilka kvalifikationer som krävs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.