Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hög tid att stoppa daltandet gentemot drönare.

Problemen med drönare som flyger där de inte borde flyga t.ex på flygplatser eller i närheten av dessa är ett växande samhällsproblem – Ett problem som ställer till det för hela samhället inklusive myndigheter, flygplatser, flygbolag och dess passagerare med flera.

Att dessa problem inte kan tillåtas eskalera utan att något görs åt saken är för mig en självklarhet och vad mig anbelangar så är drönare ett problem och ett otyg som behöver lösas asap.

Det ska självfallet vara upp till var och en att själva bestämma om man vill äga och flyga en drönare – Däremot kan det aldrig vara upp till den enskilde individen att vid varje tillfälle bestämma vart och hur man vill flyga.

Den situation med drönare som inträffade i England och mer eller mindre stängde flygplatsen Gatwick under ett helt dygn med gigantiska kostnader och stora problem som följd måste stoppas omedelbart – Att fortsätta daltandet med drönare på det sätt som pågår idag bör därför upphöra snarast.

I grund och botten tror jag att alla människor – Både de som äger och flyger drönare och alla andra förstår att drönare inte har något alls att göra i närheten av flygplatser och/eller etablerade inflygningszoner till densamma.

I min värld är det lätt att åtgärda denna typ av okynnesflygning – Allt som behövs är att se till att drönaren tvingas ner till marken om den bryter mot gällande lagstiftning och gällande flygregler.

Enklaste sättet enligt mitt förmenande är att börja processen med en varning som går ut elektroniskt och kan höras av alla inklusive den som flyger drönaren – Hörsammas inte denna varning inom maximalt 1 minut ska nästa steg vidtas vilket för mig innebär att berörd myndighet/organisation skjuter ner drönaren alternativt tvingar ner den till marken på annat lämpligt sätt.

Att ägaren/piloten till drönaren ska drabbas hårt om man bryter mot regelverken är för mig en självklarhet!

Att förlora sin drönare om man bryter mot lagar och flygregler borde vara en självklarhet för alla i samhället – Att flyga drönare är ingen mänsklig rättighet och att därtill flyga den på ett sätt som bryter gentemot lagar och regler är en brottslig handling som samhället aldrig får tveka att beivra.

Därför upprepar jag min inställning och lösning vad gäller okynnesflygning med drönare ännu en gång – Äger man en drönare och flyger den på ett sätt som bryter gentemot lagar och regler ska straffet utmätas omedelbart genom att drönaren endera skjuts ner eller elimineras på annat sätt.

Min övertygelse är att alla människor kommer att stödja ett sådant förfarande och att den sortens agerande från samhällets sida innebär att problemen med drönare och okynnesflygning av densamma får en snabb och permanent lösning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

14 kommentarer

 1. Brorson

  Om du har tänkt skjuta ner en drönare, måste du veta var den kraschar, så att inte någon får den i huvudet eller egendom förstörs eller den startar bränder. En betydligt bättre idé vore att fånga in drönaren i ett nät eller med en gripklo, för att därefter skrota drönaren och skicka räkningen för hela operationen till ägaren.

  Nätet eller gripklon kan sänkas ner från ett flygplan eller en helikopter som flyger ifatt drönaren.
  Man använde en liknande taktik under första världskriget, då man började använda flygplan för spaning bakom fiendens linjer. Man sänkte ner en krok från ett annat flygplan, vilken grep tag i stjärten på det flygplan, som skulle oskadliggöras, och drog in kroken.

  Transportstyrelsens regler för drönarflygning är alldeles för liberala, exempelvis en maximal flyghöjd på 120 m och tillåtna flygsträckor från radiosändaren, som drönaren manövreras från, på en halvkilometer eller mer. Det handlar ju om leksaker, och sådana borde inte få användas utanför luftrummet över ägarens – eller hyresvärdens – egen mark.

  Drönare kan förvisso användas yrkesmässigt inom många verksamheter, exempelvis för övervakning av renhjordar inom renbetesområdet. Men det ska vara med tillstånd, och inom område som anges i tillståndet. Och under övervakningen av Försvarets stridsledningscentraler, alternativt den civila flygledningen. Det är rent patetiskt att läsa om förbud att flyga drönare över kärnkraftverk, militära anläggningar och naturparker.

  Med drönarövervakning av såväl hela renhjordar som enstaka djur som kommit loss från renhjorden, borde man på ett enkelt sätt kunna minimera antal kollisioner mellan fram för allt tåg och ren. men även bil och ren. Och det skulle bli lättare att sätta fast mördarna med drönarövervakning av stadsdelar med många skjutningar, Om man tänker på alla tänkbara yrkesmässiga användningsområden för drönare, så inser man att luften snart kan vara full av drönare, om nyttodrönare ska blandas mer rena leksaker på hög höjd.

  Drönare kan naturligtvis också användas i brottslig verksamhet, exempelvis för att upptäcka polisbilar på väg till ett pågående brott. Jag har skrivit förut om hur svenska myndigheter hjälper välorganiserade, ofta utländska kriminella ligor, att kartlägga sina offer i Sverige, var och hur de bor etc.

  Att vi har förbud mot drönarflygning i nationalparker handlar förstås om att skydda fågelbon i trädtopparna från upptäckt ovanifrån, vilket underlättar boplundring. Detta är förstås mycket angeläget. Men hur övervakas att drönarförbudet efterlevs? Och varför är det inte lika angeläget att skydda människor mot brott?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso men att skjuta ner den på ett säkert sött för alla utgår jag från är något vi kan göra utan problem Brorson.

   • Brorson

    Det får inte finnas något på marken, som kan skadas av nerskjutna drönare. Och dessutom kan flygpassagerarna bli rädda, om det börjar skjutas runt flygplatserna och de dessutom ser störtande flygfarkoster. Det är vanskligt t.o.m. i obebodda områden, om man inte vet helt säkert vad som finns på marken. Vem ska skjuta och med vilken typ av vapen?

    Jag säger inte blankt nej till nedskjutning. Det kanske blir nödvändigt kring särskilt känsliga objekt, som kärnkraftverk och militära anläggningar, som ju även måste skyddas mot spioneri. Men jag förutsätter då att det finns en säkerhetszon med tillträde förbjudet för obehöriga, Såvitt jag vet, har Försvarsmakten fortfarande rätt att skjuta ner konventionella flygplan, som kränker svenskt luftrum och inte svarar på anrop. Civila flygplan i det svenska luftrummet ska alltid ha tillstånd. Varför ska andra regler gälla för drönare?

    Bra att du har startat diskussion i ämnet. Leksaker ska inte flyga omkring okontrollerat på hög höjd. Och inte heller över annans mark, utan tillstånd. Att fånga in mindre och medelstora drönare med nät eller gripklor från bemannade flygplan eller helikoptrar kan inte vara tekniskt speciellt komplicerat.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som ett inlägg i debatten med konstaterandet att vi har olika syn på saken vad gäller att skjuta ner drönare som flygs på ett sätt som bryter gentemot lagar och regler.

     • Brorson

      Att någon bryter mot lagar och regler är ingen ursäkt för att döda oskyldiga eller förstöra oskyldigas egendom genom urskillningslös drönarjakt – i huvudsakligt syfte att flygbolag inte ska förlora pengar. Men den, som flyger drönare så att ordinarie flygverksamhet störs, ska naturglitvis dömas betala skadestånd till flygbolagen.

      Men det du skriver gäller förstås andra och inte dig själv. Om du är på väg i bil till en flygplats, och får in en nedskjuten drönare genom vindrutan, och dina medresenärer dödas, så är det ett rimligt pris för den goda sakens skull. Tycker du verkligen det? Det är en fråga om mänskliga rättigheter, att inte utsättas för livsfara i onödan, även om syftet är aldrig så gott. Det gäller exempelvis även polisens biljakter, om farten drivs upp så att jakten blir till en fara för andra trafikanter.

      I värsta fall får man stänga flygplatserna tills alla drönare har fångats in. Jag sa dock inte blankt nej till nedskjutning, om det kan ske på ett säkert sätt så att ingen person eller egendom skadas Men nog kan man kräva av en storflygplats att den ska ha beredskap för hantering av problemen utan att behöva stänga under ett helt dygn? Hur klarar man gisslantagning, flygplanskapning och andra terroristaktioner, om man har så dålig incidentberedskap?

      Med drönarna har vi fått en ny sorts brottslighet och nya brottshjälpmedel till befintlig brottslighet. Och till det behöver samhället motmedel, både i form av lagstiftning och teknisk utrustning, Inte desperados som övar prickskytte på drönare vid flygplatser.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jakten på drönare som framförs på ett sätt som bryter mot lagar och regler ska självfallet inte utföras på ett sätt som äventyrar människoliv och hotar att skada eller döda någon Brorson – Snarare ska jakten och bekämpningen av drönare ske på ett sätt som är riskfritt för alla.

      Bekämpningen ska således ske på ett säkert sätt och för mig är det självklart att egendom som används på fel sätt ska konfiskeras och förstöras.

      Med det sagt så hoppas jag att du kan lämna den delen av debatten och acceptera att jakten på drönare ska genomföras på ett säkert sätt.

     • Brorson

      Då förstår jag inte vad du har haft för invändningar mot det som jag skrivit, eftersom jag redan gjort klar att jag inte har något emot nedskjutning, om det kan ske utan risk att människor eller egendom skadas, Och då menar jag naturligtvis annan egendom än den nedskjutna drönaren, Till det kommer att vi inte ska ha drönarskrot, däribland miljöfarliga drönarbatterier ute i naturen. Det verkar snarare vara du än jag som inte vill acceptera att jakten på drönare måste genomförs på ett säkert sätt.

      När det nu finns andra, tekniskt ganska enkla och relativt billiga metoder för att fånga in drönare, varför inte använda dem i alla lägen de kan användas? De enda situationer jag kan tänka mig nedskjutning är att föredra, är vid direkta drönarangrepp mot särskilt känsliga objekt som kärnkraftverk, oljecisterner och militära anläggningar. Men då måste ju luftvärnskanonerna, eller vad tänkt använda redan finnas på plats. Kanske jaktflyg. Jag kanske vet en del om ämnet, eftersom jag har gjort värnplikten vid en av Flygvapnets stridsledningscentraler. Jag vet vad radarn upptäcker och inte upptäcker. Det är inte så enkelt som du tror.

      Och det är kanske därför jag ser nya användningsområden för både konventionella flygplan och nya typer av flygfarkoster. Men detta ger naturligtvis mer miljöpåverkan, och därför stödjer jag faktiskt – trots att förslaget ursprungligen kommer från MP – förslaget om flygskatt för att reducera flygresandet. Men detta kräver ju också att luftrummet rensas från drönare, som är rena leksaker, Jag tycker att jag även har bidragit till drönardebatten på ett positivt och konstruktivt sätt, där jag inte bara har sett drönarna som ett problem utan även som en möjlighet. . Förstår inte alls varför du vill tysta den debatten, som du själv har startat.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det kan mycket väl vara så att jag missuppfattat det du skrivit Brorson och är så fallet ber jag givetvis om ursäkt då rätt alltid ska vara rätt.

 2. erot

  helt rätt skrivet,jag fattar inte vad en privatperson ska ha drönare till, det är bara en leksak.
  Däremot gör drönare nytta för tex fastighetsmäklare som lägger ut fastigheter till salu, och fotar uppifrån. och för andra yrkesgrupper är drönaren säkert ett bra hjälpmedel,som lantmäteriet etc,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Finns det fungerande lösningar ske de självfallet användas – Om inte så bör mitt förslag aktualiseras.

 3. Bertil

  Med drönare går göra mycket lätta sabotage. Jag tänker definitivt inte tipsa
  Men det går ej heller stoppa när drönare blir billigare och billigare och med allt mer avancerad teknik.

  Den nyliberala modellen med fri marknad och fritt få göra som du vill på svagas bekostnad kan bli kostsamt för mänskligheten fortare än vi anar.

  Ju mer samhället drivs mot anarki ju större ökar hoten mot livet på vår planet.

  Mänskligheten som valt Nyliberalism är större fara än att ha valt en modern Castro,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.