Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Terrorismen på väg att förstöra samhällsbygget i ett globalt perspektiv.

Mitt påstående i rubriken låter säkert hårt och drastiskt i mångas öron – Trots det så är det dessvärre sant och den verklighet vi tvingas leva med idag.

Hela världen går på helspänn och väntar på när nästa terrordåd ska ske – I länder såsom Irak, Afghanistan och Syrien med flera är terrordåd mer eller mindre en daglig verklighet – En verklighet som allt som oftast slår gentemot moskéer, religiösa tillställningar, regeringsbyggnader/institutioner och andra platser med stora folksamlingar.

I Europa och västvärlden lever vi i en verklighet där enskilda terrorister knutna till IS och andra terrororganisationer när som helst kan slå till helt på egen hand genom att använda sig av hemmagjorda bomber och t.ex. lastbilar och andra stora fordon för att utföra terrordåd på platser där de gör maximal skada.

Att detta lett till kraftiga begränsningar i hur vi tillåts leva våra dagliga liv är en krass verklighet.

Dagens besked på nyheterna om att av Kaknästornets stängning för allmänheten är en effekt av terrorhot är därför inte överraskande men likväl en dålig nyhet därför att den ger makt till terrorister på ett sätt som inte borde vara möjligt.

Folkvalda regeringar och parlament, ledare, polis och i stort sett alla andra i ledande position säger att vi aldrig ska ge upp inför hotet om terror genom att ändra vårt sätt att leva – Trots det påståendet är det precis det vi gör vilket för mig är både rätt och fel.

Rätt därför att det görs för att rädda oskyldiga människors liv – Fel eller ännu hellre mycket fel därför att det ger sagda terrorister en enorm makt och ett starkt inflytande över hur människor ska leva sina liv.

Min grundinställning är densamma som andra politikers – Vi får som samhälle aldrig ge upp inför terrorhot och andra hot utan ska i stället för att ge upp fortsätta att leva våra liv på samma sätt som vi alltid har gjort.

Anledningen till detta mitt ställningstagande är att det är i princip omöjligt att förutse vem som ska begå ett terrorbrott – Därtill hur terrorbrottet ska ske och framförallt vart sagda terrorbrott kommer att ske.

Med det sagt så ska vi inte ändra vårt sätt att leva då en sådan akt ger terroristerna ett enormt inflytande och precis den position i samhället de eftersträvar.

Däremot ska vi som samhälle använda all den kraft vi besitter till att kartlägga potentiella terrorister och vad de kan tänkas vara kapabla att genomföra för att därefter i det tysta bevaka dem dygnet runt och vara beredda att slå till så fort minsta tecken till terroraktivitet blir synlig.

Den taktiken tycker jag mig se en liten ökning av från myndighetshåll trots att stängningen av Kaknästornet för allmänheten vittnar om motsatsen – Låt oss därför fortsätta på inslagen väg och göra så i det tysta så att den makt terroristerna eftersträvar aldrig synliggörs.

Terrorn ska aldrig tillåtas besegra samhället – Samhället ska besegra terrorn vilket är fullt möjligt att göra om samhället bestämmer sig för att göra så.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

23 kommentarer

 1. Alexander

  Heja samhällsbygget med en idiotisk invandringspolitik som lett oss hit. Nu kommer räkningen och ingen sosse fattar någonting.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kan bara säga att du är helt ute och cyklar Alexander. Förvisso har vi haft en icke existerande och icke fungerande migrationspolitik men de dagarna är nu över och det som inte fungerade är eller ska strax ersättas med en migrations- och integrationspolitik som fungerar.

  • Bertil

   Alexander så enkelt som du beskriver det hela är det inte. Mer kräver jag av dig.

   Arbetskraftsinvandring ja den skapades av Alliansen och där var det fritt för arbetsgivarna välja och godta arbetskraft från annat land, kort sagt plocka rätt folk från andra länder.

   Flyktinginvandring är nåt helt annat.
   Även det beror på den utvecklingen som inovationer företag fritt fått skapa.

   När folk i länder via teknik dom mor även fattiga länder i form av datorer television
   Internet och mobiler m.m
   Då inser många människor samtidugt att
   nan behandlas som nåt katten burit in och inser att livet är kort och ska livet levas måste man fly.

   Så flykting invandring har helt enkelt med att Väst tagit för sig haft förmånen samt
   drivit en Keynesianismusk politiksom gett framgång flr folket i dessa Länder.

   Det är ganska självklar när sedan nyliberal politik kom och vi skulle bli
   Egoister, individualister, kapitalister
   och handeln skulle bli global och människor skulle fritt få röra sig inom de som var medlemmar i EU ,

   Ja att detta sedan nådde det vi kallar U-länder eller länder i ständig kaos var nog inte riktigt vad Nyliberalerna väntat sig.
   USA som världens beskyddare skulle så klart stoppa detta.
   Men USA med sin råa kapitalism som enbart ger skydd åt Amerikanska kapitalister och ständiga skattesänknigar till dessa klarar inte detta längre.
   USA som förtrycker sina egna fattiga
   Är kort sagt ingen Världsdomare längre.

   Globaliseringen har blivit nåt som den råa kapitalismen inte räknat med och man vill inte stå för konsekvenserna av frihandel globalisering och de effekter det orsakar.

 2. Bergis

  Inte i Sverige. Där låter vi IS anhängare återvända efter att dom bränt levande människor i burar. Lagen tillåter inte att vi frågar vad dom hållit på med där nere. Svenska politiker gör vad som helst för att Sverigedemokraterna ska få få rätt. det spelar ingen roll om så IS anhängarna bränt levande människor i bur. Sverigedemokraterna skall inte få rätt. Kosta vad det kosta vill. IS anhängarna skall få en subventionerad lägenhet och terapi när dom återvänder till Sverige. Hippiens i Miljöpartiet och den autonoma vänstern ombesörjer skattemedel till detta. Svensken ska stå med mössan i hand och betala.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Lagar och regler både kan och ska ändras om de hindrar det samhället måste göra för att få ordning på terrorismen Bergis.

 3. Brorson

  Hur ska du ha det? I förra inlägget skrev du ”Ulf Dahne påstående om att detta förhållande speciellt gäller för de ensamkommande flyktingar från Afghanistan som får avslag på sin asylansökan och därför ska skickas tillbaka till Afghanistan är därför en grav lögn – Detta eftersom Afghanistan idag bedöms vara ett helt säkert land att skicka tillbaka flyktingar till”

  Och i det här inlägget skriver du ”Hela världen går på helspänn och väntar på när nästa terrordåd ska ske – I länder såsom Irak, Afghanistan och Syrien med flera är terrordåd mer eller mindre en daglig verklighet ” Delar du Dahnes påståenden, eller inte? För dig handlar det tydligen bara om maktutövning, och att du är maktutövaren som alla ska rätta sig efter. Du har torgfört en egen teori om allas likhet inför lagen, vilket för dig innebär att alla ska tvångsavvisas, även de som vill återvända frivilligt.

  Jag har både lagfarenheten och kunskapen om de faktiska förhållandena. Afghanistan är ett farligt land att vistas i – speciellt för kvinnor – men Sverige är ett ännu farligare land att vistas i för unga afghanska män. Jag har deltagit i beslut om tvångsåtgärder, bl.a att skilja barn från deras föräldrar eller tvångsvård för missbrukare. Det första fallet för mig var en ung afghansk pojke, som helt säkert hade dött av en överdos, om inte småsyskonen hade tjatat på föräldrarna att göra det mest förbjudna- ringa till den svenska polisen att den skulle gripa deras son.

  Nästa fall, med afghaner inblandade, var en afghansk mor, som fått avslag på sin ansökan om höjt socialbidrag, därför att hennes kriminella son hade stulit hennes mat. Hans egna pengar hade gått till knark. Att se den gråtande kvinnan gå iväg med ett avslag på sitt överklagande. Det är verkligheten i Sverige idag. Men med din linje att ta emot så många asylsökande, som vi ”framgångsrikt kan integrera”, finns inget utrymme för barmhärtighet. Och du vill att svenska makthavare – måtte du aldrig bli en av dem – ska bli ännu hårdare?

  Det är nödvändigt att så många som möjligt återvänder frivilligt – och att de får tillräckligt med tid att förbereda sina hemresor. Om alla ska tvångsavvisas utan dröjsmål, för att dina föreställningar om likhet inför lagen ska uppfyllas, kommer det att ta 60 – 70 år innan alla som kom 2015 har låmnat landet. Polisen har verklige,n annat att göra än att leta upp gömda flyktingar, som hade åkt frivilligt om de hade behandlats med silkesvantarna.

  Verkligheten är att ganska få av de s.k. ensamkommande har kommit direkt från Afghanistan. Precis som jag har skrivit, har de redan fått asyl i Iran- Men har lockats till Sverige -med löften om ett ännu bättre liv här än i Iran, där men måste ha em väl ärgad far, som kan betala terminsavgifterna för högre studier. Det finns flera tiotals miljoner infödda iranier med samma socio-ekonomiska bakgrund: en far som är arbetare.

  Varför är terrorismen ett sådant hot mot Sverige? Om det så går tusen hederliga invandrare på varje trrorist, så finns ett samband mellan migrations- och integrationspolitiken och terrorismen. Vi har ingen koll på vilka som tar sig in i landet, och vistas illegalt i landet. 44 döda i skjutningar i år i inevandrartäta områden, vartill kommer andra dödssätt, med många fler offer. Det är synd om människorna, som Strindberg sa. Men det blir inte mindre synd om dem för vi tar oss vatten över huvudet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att terrordåd sker i ett land betyder i sak inte att det är osäkert Brorson – Vore så fallet skulle vi aldrig avvisa någon till t.ex. Frankrike även om denne någon är eftersökt och efterlyst av deras polis.

   Med det sagt står jag fast vid det jag anfört och det du refererar till har olika betydelse och finns därtill återgivet i två helt olika inlägg i n helt skild kontext.

   • Per Lennartsson

    En avvisning är inte detsamma som att svensk polis på begäran av ett annat lands polis eller t ex Europol griper en misstänkt och skickar denne till det land som begärt det.

    Migrationsverket är inte den myndighet som tar beslut om gripande, eller ens om det är rimligt att sända en person till ett visst land. Det är Justitiedepartementet som fattar dessa beslut, i förlängningen Justitieministern.

    Huruvida det sker bombningar i det land som den misstänkte ska skickas till är i princip ointressant eftersom denne ska ställas inför rätta för ett misstänkt brott, denne ska inte skickas tillbaka för att bo och leva där. Därför är det andra parametrar som Justitiedepartementet arbetar efter än Migrationsverket.

    Men, Brorson ställde en fråga som du besvarar med attityden – att det du en gång sagt inte gäller när du börjar prata om något annat. Är det verkligen så du tänker? Att du ena dagen skriver ett inlägg och nästa dag skriver ett nytt inlägg och då har gårdagens inlägg arkiverats och först till historien och ska då inte upprepas, bemötas eller förklaras?

    För, du skriver tydligt att Afghanistan är ett säkert land. När du kritiserade Ulf hette han visst så påstår du att Afghanistan är ett säkert land att skicka tillbaka personer som fått avslag i Sverige för att vistas här. I inlägg ovan så sker terrordåd tydligen DAGLIGEN i Afghanistan och då undrar jag: Är det säkert att bo och vistas i ett land där det sker terrordåd dagligen?

    För min egen del skulle jag hävda motsatsen. I ett land där terrordåd sker dagligen så är det inte ett säkert land att bo och vistas i. UD skriver så här på sin hemsida ”Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet till vidare alla resor till Afghanistan”.

    Det låter som att det bara är okej för andra än svenskar (och många andra nationaliteter) att åka till Afghanistan. En humanist skulle säga: Om jag inte bör eller törs åka dit, då bör jag kanske inte sända dit någon annan heller.

 4. Alexander

  Anders

  På vilket sätt är jag ute och cyklar? På område efter område blir konsekvenserna synligare och synligare efter den vansinniga invandringspolitik vi fört. Ditt snack om en fungerande har jag hört från dig i fem år och av andra i 20. Sanningen är att problemen är så stora så att vi måste räddas det som kan men att det förmodligen blir betydligt värre. Och i år har vi delat ut över 100 000 uppehållstillstånd. Ytterligare press på skolor,dagis,sjukvård osv. Hur ska det lösas?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi ska på inget sätt ge upp och med rätt politik så är vi strax helt i land i frågan oavsett vad du tror Alexander.

 5. Anders

  Här i europa så var det faktiskt fler som dog i terrordåd under 70 och 80-talet än idag p.g.a. organisationer som t.ex. IRA, RAF, Röda Brigaderna, ETA etc. Så den rädsla många svenskar känner är ganska ogrundad. Givetvis är läget annorlunda i framför allt mellanöstern, men att vidta kostsamma åtgärder mot terrorism här i Sverige utan noggranna analyser bara för människor är rädda är tämligen kontraproduktktivt.

  Jag vet att det är svårt i praktiken, men här i Sverige så vore saklig information till människor till större nytta än ryktesspridning, främlingsfientlighet och chimära åtgärder från myndigheternas sida.

  Givetvis ska terrorhotet tas på största allvar och övervakas noga, men att låta rädsla och ogrundade rykten styra svensk terrorbekämpning anser jag vara fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I dagsläget är det helt korrekt som du anför men görs inget inför framtiden kommer detta att förändras rätt snart.

 6. Dag Lindgren

  Visst skall samhället bekämpa terrorism men ibland överdrivs konsekvenser och oro. Det är en mycket liten del som dör av terrorbrott i Sverige. Långt fler dör av den stress terrorbekämpningen orsakar t ex i köer till säkerhetskontroller. Risken är påtaglig att oskyldiga drabbas hårt av polisens tillslag mot terrorism. Men jag tycker vi är för försiktiga med ingrepp som strider mot den personliga integriteten men i övrigt inte drabbar allmänheten. Även om antalet döda i gängrelaterade skjutningar ökar på ett oroande sätt vilket vi måste reagera på, är det ändå mycket få av alla dödsfall och även i mordstatistiken dominerar familjedrama och vansinne som verkligen är svårt att undvika utan oförsvarliga ingrepp i den personliga integriteten som mycket väl kan förvärra. Det måste också finnas en tolerans mot avvikelser från ”normalt” beteende som ibland är för låg. Polisen och rättsväsen bör uppträda så vanliga människor ser den som hjälpsamt skydd och inte repressiv övermakt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Dag – Frågan är svår men för mig är det viktigaste att människorna känner tillit till staten och dess förmåga att hantera och bekämpa terrorism och terrorbrott. Att detta på ett eller annat sätt alltid kommer att påverka den personliga integriteten tror jag dessvärre att vi kommer att tvingas att lära oss leva med.

 7. Johan

  Jag förespråkar svartjobb!! jobba så mkt svart ni kan och lägg undan pengarna i kudden så inte sossarna kommer åt dem och investerar i ännu mera kaos! sd har rätt så är det men som brorson säger så vägrar ni av stolthet erkänna detta! usshh skäms ni inte?? ni kommer bli så nedtryckta i skorna pga er själva!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett utopiskt inlägg i debatten så att alla kan ta del av din syn på saken Johan.

 8. Alexander

  ”Vi ska på inget sätt ge upp och med rätt politik är vi strax i land”

  Vilket ickesvar. Över 100 000 uppehållstillstånd i år. Hur löser du problemet med dagisplatser? Kuratorer och speciallärare? Gäng som tar över gallerior eller hela stadsdelar? Snacka om att du lever i en fantasivärld. Vi får tacka din kompis Gud att du inte har något politikst inflytande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten från en som har uppenbarligen problem med att tolka allt som anförs och inte ligger i linje med den egna uppfattningen – Tunnelseende kallas det du lider av Alexander.

 9. Alexander

  ”med rätt politik är vi strax i land”

  När är strax? Maj nästa år? Midsommar 2021? Eftersom att du vet kan du väl berätta?

  ”tunnelseende kallas det du lider av”

  Möjligt,men ändå bättre än att lida av narcissism. Det är din åkomma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.