Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tack för 2018 – Med det sagt vill jag tillönska er alla ett bra och framgångsrikt 2019.

2018 har passerat i en rasande fart trots att året för min del präglats av sjukdom som inneburit att livet haft många begränsningar under året. I natt byter vi till 2019 och med ett nytt och fräscht år framför oss kan vi glömma det gamla året och lägga det till handlingarna.

För egen del hoppas jag på att 2019 innebär ett tillfrisknande samt att den rehabilitering som jag til viss del påbörjat fortsätter att vara framgångsrik och givande så att jag kan komma tillbaka till en helt normal livsföring likt den jag hade innan sjukdomen slog till med full kraft.

Det jag tar med mig mest av allt från 2018 är den lärdom och insikt jag fått om hur viktig hälsan är samt att man alltid måste acceptera det man tvingas gå igenom för att komma vidare i livet på ett bra sätt.

Med det sagt så tackar jag för alla goda debatter vi haft här på min blogg – Ett tack som omfattar alla som kommenterar – Ingen nämnd ingen glömd.

Min bön och förhoppning är att 2019 kommer att innehålla än mer givande debatt och därtill att vi blir fler och fler som kan enas om hur det svenska samhällsbygget ska se ut och struktureras för att bli stabilt och framgångsrikt.

Ett jämlikt samhälle är min högsta bön och dröm och embryot till ett sådant hoppas jag få se växa fram under 2019.

Så vänner – Från mig till er ALLA – Ett Riktigt Gott Nytt År – Låt 2019 fyllas av framgång och framtidstro!

Följer du orden i devisen nedan utlovar jag att det kommer att bli verklighet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”