Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetsgivaravgifterna tillhör historien – Framtiden stavas produktionsavgift.

Arbetsgivaravgifter finns i de flesta länder i världen och används på lite olika sätt även om de i grund och botten infördes för att uppnå samma sak – Att fungera som ett verktyg för byggandet av ett modernt välfärdssamhälle med fungerande pensionssystem, sjukförsäkringssystem och a-kassa.

Den som vill läsa lite mer om hur dagens arbetsgivaravgifter kom till kan göra så på många ställen – Bland annat på följande länk:https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivaravgifter_i_Sverige

I grund och botten är arbetsgivaravgiften en del av lönepotten där arbetsgivare och arbetstagare i förhandlingar kommit överens om att använda delar av den för att säkra pensioner och sjukpenning mm. för landets arbetstagare.

Att som visa människor, speciellt bland de på högersidan kalla arbetsgivaravgiften för en skatt är därför fel och ett sätt från deras sida att försöka snedvrida debatten.

Så långt en liten historisk återblick för att ge alla en insikt i vad arbetsgivaravgiften är och varför den finns och med det över till det som är detta blogginläggs egentliga syfte – Att från min sida hävda att arbetsgivaravgiften spelat ut sin roll i ett samhälle som blir allt mer automatiserat och därför måste ersättas av en modern produktionsavgift som förmår uppnå målet med avgiften.

Målsättningen med arbetsgivaravgiften var och är att säkra pensioner och pensionsnivåer samt säkerställa att sjukförsäkringssystemet och landets a-kassor fungerar som de ska – Ett syfte som arbetsgivaravgifterna skött på ett bra sätt fram tills för ca 10 år sedan.

I dagens samhälle har arbetsgivaravgiften blivit ett mycket trubbigt instrument som fungerar allt sämre och det är därför den ska ersättas med en modern produktionsavgift som är anpassad till dagens samhälle.

Det stora felet med arbetsgivaravgiften är att den bara betalas för manuell arbetskraft vilket innebär att färre och färre omfattas av de förmåner arbetsgivaravgiften är tänkt att finansiera.

I ett samhälle där människor i rasande takt ersätts av maskiner och datorer måste arbetsgivaravgiften ersättas av en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt.

Som läget ser ut idag kan företag som automatiserar göra stora vinster på att ersätta manuell arbetskraft med maskiner – Inte därför att kostnaden för själva produktionen blir lägre utan blott och allena därför att man efter automatiseringen slipper betala arbetsgivaravgifter för det som produceras.

Att sådana förändringar i produktionen ensidigt gynnar företagen och företagens ägare är fel och måste rättas till inför framtiden.

Detta innebär självklart att samhällsbygget blir ännu mer snedvridet vad gäller fördelningen av vinsterna av allas arbete och det är därför ett skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift är angelägen och bråttom med att införa.

För mig är det således självklart att vi ska genomföra detta snarast möjligt för att återställa ordningen och för att säkerställa att även framtidens samhällsmedborgare omfattas av en god pension, goda villkor och ersättningar i samband med sjukskrivning och en a-kassa värd namnet om de har oturen att drabbas av arbetslöshet.

Min tanke är att nivån – Dvs. storleken på produktionsavgiften ska sättas till en nivå som motsvarar hur mycket arbetsgivaravgiften tillförde statskassan när manuellt arbete dominerade Sverige. Den nivån ska sedan precis som idag vara flytande så att den kan anpassas till samhällsutvecklingen i alla lgen.

Att det brinner för att införa detta tror jag alla som tänker efter en stund kan förstå – Att vägen till utveckling och framgång för Sverige stavas byggandet av ett mer jämlikt samhälle där alla människor tillerkänns samma värde borde vara en självklarhet för alla.

Med det sagt så ska vi inte vila på hanen utan genomföra denna för Sverige och för samhällsbygget viktiga reform snarast möjligt – Detta för att därefter följa upp med reformer likt stoppad skatteplanering, införandet av en livsvarig basinkomst för alla ovan 18-års ålder mm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

57 kommentarer

 1. Olle

  Dessa stora vinster en automatisering ger minskas dock snabbt när omvärldens industri också automatiserats . De som är först ut med ny teknik gynnas givetvis under en tid men sen är snabbt konkurrenterna snabbt ikapp . Då blir helt plötsligt vinsterna reducerade till en kamp om överlevnad verklighet igen. Då tittar vi sen vidare på hur vi ska överleva som företagare och börjar som vi outsourca eller lägger ner. Inga stora vinster är för evigt i en tillverkande värld.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min övertygelse är att du är helt fel ute med dina påståenden Olle och att jag har rätt – Ska välfärdssamhället så som vi känner det överleva finns inga genvägar – Ska så ske ska arbetsgivaravgiften ersättas med en produktionsavgift.

   • Olle

    Har nu arbetat med produktionsutveckling i både stora svenska företag och 3 egna , från att producera med ”handkraft” till automatiserade monteringslinor. Dessa monteringslinor kostar många miljoner och tar säkert mellan 5-10 år att betala av. När sedan det gått några år har också omvärldens företag investerat och man tappar konkurrenskraft dessa maskiner ger. Då måste man bli ännu mer effektiv med nya investeringar med ännu snabbare maskiner. Mera kapital behövs och de stora sparade vinsterna i företaget reduceras . Vi är idag i det läget att vi insett att det då inte går att konkurrera med denna produktion i Sverige. Så all vår produktion ligger utspridd idag i lågprisländer. Givetvis kostar dessa maskiner lika mycket att producera i per timmei ett lågprisland ,men det behövs alltid personal som servar och ställer maskinerna.Det är här vinsten finns för oss.Det är denna personal som ger vinsterna , vi har världsprodukter som ger idag en vinst på ca 7 % på omsättningen.Och det mesta av denna vinst äts upp i nyutveckling. Hade vi däremot jobbat i läkemedelsbranschen hade vinsterna varit ca 70-80 %. Detta AF är en av orsakerna till varför sjukvården kostar. Jag har jobbat med att utveckla effektiva produktioner i 38 år nu ,de som tjänat de stora pengarna är inte de privata företagarna utan de stora aktieägarna i de stora börsnoterade företagen som oftast ägarna är utländska. Ok jag har tjänat några miljoner under dessa år men alltid återinvesterat dessa i företagen.Vi entreprenörer behöver oftast inte pengar mer än vi använder för vi jobbar oftast 12- 14 timmar per dag. Men trots att vi har övervägande produktion i lågprisländer sysselsätter vi direkt och indirekt ca 180 personer i sverige . Och fortsätter växa i både lågprisländer och i Sverigee.

 2. Leif Andersson

  Tror att detta blir oerhört svårt eftersom det är en pågående process där förändringarna sker successivt. Dessutom blir det en konkurrensnackdel för Sverige om den här typen av produktionsavgift inte införs globalt eller åtminstone inom EU. Sen är frågan hur man hanterar de som redan kunnat avveckla stora mängder personal sedan tidigare som t.ex. storbankerna. Ska dessa rationaliseringsvinster som erhållits genom digitaliseringen debiteras retroaktivt eller är det bara de branscher som nu kan börja automatisera som ska betala produktionsavgift?

  Min åsikt är istället att samhällets viktigaste uppgift är och säkra en fungerande konkurrens inom alla sektorer. Detta så automatiseringens vinster tillfaller konsumenterna till så stor del som möjligt genom bättre produkter/tjänster till lägre priser och inte bara de aktuella företagens aktieägare. Här har vi den svenska bank- och byggbranschen som exempel där det pga svenska politikers handfallenhet bara berikat aktieägarna. Detta eftersom det inte finns någon fungerande konkurrens på dessa marknader i Sverige pga oligopolliknande förhållanden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det blir på inget sätt svårt Leif – Därtill är det ett måste att genomföra detta om välfärdssamhället så som vi känner det ska överleva eller är din mening at vi ska skrota välfärden och välfärdssamhället?

   • Leif Andersson

    Vi har redan upplevt ganska mycket av rationalisering genom digitalisering och automatisering. Ser vi till svensk arbetsmarknad exklusive flyktingmigranter så har denna omställning skett ganska smärtfritt även om den största högkonjunkturen på 30 år självfallet påverkar. Därför tror jag framtiden kan hanteras om politikerna ser till att det finns erforderlig konkurrens samt att vi satsar på högre utbildning för framtidens jobb samt slutar importera lågutbildad arbetskraft. Dock finns det inte utrymme för en växande befolkning om det ska fungera utan denna måste stabiliseras nu eller helst sjunka något pga bostadsbristen. En fortsatt växande befolkning som de senaste tio åren kommer att innebära en systemkollaps för välfärden. Det är ju bl.a. därför Annie Lööf är så angelägen om oreglerad invandring.

 3. Mr Sound

  Hade arbetsgivaravgiften varit öronmärkt hade ditt resonemang kanske hållit bättre men denna avgift går tillsammans med övriga skatter in i skattkassan. Helt klart ett politiskt beslut att kalla detta avgifter.

  Sen lär ditt förlag om produktionsavgift kraftigt öka kostnaderna för företag? Om man tar detta stycke – ”storleken på produktionsavgiften ska sättas till en nivå som motsvarar hur mycket arbetsgivaravgiften tillförde statskassan när manuellt arbete dominerade Sverige.” – ska alltså ett företag som haft teknisk utveckling betala en produktionsavgift motsvarande innan den utveckling? Viss utveckling har faktiskt tagit bort farliga moment…

  Nåja, lycka till, med noll (0) inflytande över politiska beslut lär tom S dra sig för öka kostnaderna för företag. Helst när det mest är mycket text och ytterst lite konkret hur detta ska räknas och tillämpas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är just öronmärkt som arbetsgivaravgiften är Mr Sound. och det är därför mitt resonemang håller hela vägen in i mål.

   • Mr Sound

    Du har fel, arbetsgivaravgift tillsammans med övriga skatter går in i statskassan. Att säga att den är öronmärkt är endast på papper, inbetalade avgifter går hur som helst rakt in i statskassan.

    Och du som brukar lyfta fram OECD, visst vet du att de räknar in arbetsgivaravgift som skatt i sina studier?

    Klart du vill göra om arbetsgivaravgift till produktionsavgift för att inbringa mer pengar till staten samtidigt som ”kapitalisterna” får en knäpp på näsan. Att du saknar konsekvenstänkande står helt klart.

    För att sammanfatta det hela; du har fel men alla kan sitta lugnt i soffan då Anders Forss helt saknar inflytande över svensk politik i synnerhet skatteutformning.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag får därför upprepa ännu en gång att jag inte har fel. Att du inte förstår och att du inte vet vad du talar om är ditt problem och inte mitt.

     Att du saknar kunskap på området har varit uppenbart under lång tid Jonny.

 4. Per Fjellberg

  En produktionsavgift skulle missgynna produktion i Sverige jämfört med import och alltså slå ut produktiva arbeten i det svenska näringslivet. Det skulle bli som en slags omvänd tull.

  För att kunna behålla våra relativt sett höga löner måste vi ha en omfattande automatisering i industrin. För att klara den framtida äldreomsorgen måste vi få till en omfattande automatisering i vården och omsorgen.

  Ska vi lyckas med det här: ”för att säkerställa att även framtidens samhällsmedborgare omfattas av en god pension, goda villkor och ersättningar i samband med sjukskrivning och en a-kassa värd namnet om de har oturen att drabbas av arbetslöshet.”

  Måste vi prioritera de som redan bor i Sverige och inte vara hela världens socialbyrå.

  Lars Calmfors redovisar en del goda idéer i dagens DN, https://www.dn.se/ledare/det-har-ar-min-onskelista-for-ett-blockoverskridande-samarbete/ men både Anders Forss och Calmfors vägrar att diskutera vilka offentliga utgifter vi ska dra ner på.

  Tänk på att det inte bara eller ens huvudsakligen handlar om brist på pengar utan minst lika problematiskt är att det fattas personal i skolan, vården och omsorgen. Dessa mänskliga resurser kan vi inte ta från näringslivet för det är bara näringslivet och de som arbetar där som via skatter och avgifter kan finansiera den offentliga sektorn. Personalbehovet måste istället lösas genom att dra ner på andra verksamheter i den offentliga sektorn, som kommunikatörer och genusvetare.

  Vi ska inte höja skatten för att politikerna så här långt har misslyckats med sina prioriteringar! Det är istället nu vi ska börja ifrågasätta ALLA offentliga utgifter! Utgifterna för den högre utbildningen inte minst.

  Det är den offentliga byråkratin som ska slaktas. Varje tjänsteman som sysslar med att göra bedömningar ska ifrågasättas och de regelverk som gör sådana tjänstemän ”nödvändiga” ska ifrågasättas.

  Ta en sådan sak som långtidssjuka. Vården ska bota, lindra och trösta. Vården ska inte styra människors privatekonomi!

  Lösningen heter medborgarlön och stängda gränser!

  De tjänstemän som därmed skulle bli övertaliga i den offentliga sektorn ska vi inte ställa på gatan men de ska erbjudas omskolning och vi ska använda 2-ut-1-in det vill säga att neddragningarna ska ske i mänsklig takt genom att inte ersätta de som går i pension.

  När vi väl insett att den offentliga sektorn har blivit gökungen som riskerar att äta oss ur boet så kan vi dra ner på många akademiska utbildningar inom sociologi och humaniora. Fundera ett tag på hur många akademiker som skapar mer problem än de löser. Genusvetare har vi klarat oss utan länge, inte minst då S och välfärden var som starkast.

  De skattehöjningar vi beslutar om idag kommer att knäcka våra barn och barnbarn.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt feli ditt påstående om att en övergång till en produktionsavgift skulle missgynna Sverige Per.

  • Leif Andersson

   Jag tycker att Per Fjellberg har vissa poänger med sitt inlägg även om han oftast uppvisar en överdriven tro på nyliberalismens idéer. Har också undrat varför svenska staten via högskolor och universitet anordnar utbildningar med obefintlig samhällsnytta.

 5. Bertil

  Produktionsskatt och skatt efter bärkraft borde vara framtidens beskattningssystem.-
  Med dagens teknik kan så klart produktionen beskattas därmed har det ingen betydelse om ett företag anställer en maskin eller Människa .

  Arbetsgivaravgifter är faktiskt sönderplundrat av Alliansen sedan 2006.
  De sociala skydden i arbetsgivaravgiften är plundrad och lagd till den allmänna löneavgiften och
  sen går det till alla de jobbskatteavdrag som enbart löntagare får.
  Genom den stöld som skett i arbetsgivaravgifternas sociala del så är en produktionskatt så klart helt rätt tänkt. Den grova brottsligheten finns i Nyliberalismens politiska företrädare, det gäller Lobbyistfirmor, Reinfeldts pojkar och Maud O-s kjolbärare.

  Samma med skatt efter bärkraft en vara ska ha ett visst pris. Sen när du kommer till kassan så
  har du ex ett kort i det kortet är din inkomst lagrad. genom det kan microprocessorn i detta kort räkna ut vad din vara kostar.

  Man skulle även kunna ha en scanner likt som idag finns på Typ Ica-maxi, Coop
  då kan du scanna av varan och direkt se vad den kostar för dig.

  Folk kunde även ha speciella teknikglasögon då syns i glasögonen exakt vad det är för pris just du ska betala.för den vara du tittar på. Lånar man den lågavlönades glasögon så ser man priserna är betydligt lägre. Det skulle kort sagt drälla av priser på vad olika varor kostar när du har dina personliga glasögon på dig.
  Den som har låg inkomst förmögenhet får så klart ett lägre pris medan den med hög inkomst får högre pris.
  Därmed skulle skatten bli exakt lika för alla oavsett förmögenhet och inkomst.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Produktionsavgiften är liksom arbetsgivaravgiften ingen skatt utan en avgift och det är jätteviktigt att vi håller isär de begreppen för att undvika att skapa förvirring Bertil.

   • Bertil

    Vad är skillnaden mellan avgift och skatt??
    Finns inte samma retoriska knep inom
    Sociala välfördststemet a-kassa är inget bidrag inte sjukersättning helker.

    Arbetsgivaravgiften är en form av skatt som arbetsgivaren betalar förutom lönen.

    Produktionsskatt eller produktionsavgift
    Sätter att uttrycka detta har med att antingen skapa en positiv eller negativ klang beroende på vilken attityd som gäller vid tillfället när det sägs.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är en himmelsvid skillnad mellan en skatt och en avgift Bertil – Det är därför vi alltid måste hålla isär begreppen för att ge sådana som Jonny som kallar allt för skatt problem med att lyckas med sitt onda uppsåt.

     • Mr Sound

      På vilket sätt är det ett uppsåt, dessutom ont, att poängtera att dagens arbetsgivaravgift går in i statskassan precis som andra skatter? Jag hävdar att allt inbetalt går dit och ytterst en liten del går sedan till de tänkbara områden.

      Bara för att man använder ordet avgift betyder inget i sammanhanget. Kunde lika gärna heta lönemacka, samma sak.

      Dessutom är arbetsgivaravgiften det största hindret för företag att växa, det vill du ändra och lägga till en större börda. Ni sossar har inte många rätt och tur är att du inget har att säga till om. Och jag heter inte Jonny.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att den går in i statskassan har jag aldrig sagt emot Mr Sound utan bara det faktum att du hävdar att den inte används på det sätt jag anför.

  • Jonny Disenfeldt

   Monumental okunnighet som så ofta.

   En mycket stor andel av arbetsgivaravgifterna är just statlig skatt.
   Dels så har vi allmän löneavgift som är en statlig löneskatt. 2019 är det den största enskilda posten!

   I år beräknas ”avgiften” ge staten hela 193 miljarder kronor i skatteintäkter.

   Lägg sedan till detta den del av övriga avgifter till sjukförsäkring etc som överstiger ett brytbelopp, detta tas också in som statlig löneskatt.

   Arbetsmarknadsavgift 2,64
   Allmän löneavgift 11,62
   Ålderspensionsavgift 10,21
   Efterlevandepension 0,60
   Sjukförsäkringsavgift 3,55
   Arbetsskadeavgift 0,20
   Föräldraförsäkring 2,60
   Summa 31,42

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag är inte okunnig på området Jonny och vet mycket väl vad det avstående av lönepotten vi arbetstagare gjort historiskt ska finansiera från tid till annan.

    Att du som ligger längst till höger i ditt politiska tänkande inte gillar den politik jag står upp för spelar ingen roll för mig då det är den sorts politik du företräder som förstör vårt samhälle och skapar alla de problem vi tvingas leva md idag.

    • Jonny Disenfeldt

     Jo Anders, du är okunnig om hur skattesystemet fungerar och det har du återigen visat. Mer än 1/3 av de s.k. arbetsgivaravgifterna är statlig skatt på arbete som åker in i den stora ospecifierade säcken.

     Om man räknar med allt så innebär detta att över 200 miljarder i statlig löneskatt tas in denna vägen innevarande år.

     Du står ofta långt till vänster i sakfrågor men även långt till höger om mig i andra.

     En sak är säker, du för inte fram socialdemokratisk politik.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inga problem med att du vill kalla mig okunnig – m något är jag expert på skattesystemet och vet i allra högsta grad hur det fungerar. Att du inte vill 9nse det är ditt problem och inte mitt.

    • Brorson

     Jonny kan omöjligen vara den som står längst till höger i sitt politiska tänkande, eftersom den som gör det är Anders Forss, som slår alla tidigare rekord i högerpopulism. Genom att låtsas vara vänster, lanserar du halsbrytande idéer, som annars bara de värsta lättingarna bland rikemanssöner tro på. Men med din bakgrund inom bank- och finans som snyltare på allt produktivt arbete, förstår du inte ekonomiska realiteter. Jonny är däremot en ganska typisk högerman, som förstår sambandet mellan arbete och kapital – och därmed det ömsesidiga beroendet – mellan arbetare och kapitalister i kapitalistiska samhällen.

     Och tyvärr har ännu ingen lyckats uppfinna ett långvarigt hållbart alternativ till kapitalismen. Ändå måste man erkänna att det alternativ, delvis byggt på en marxistisk samhällsanalys, som Lenin skapade, lyckades överleva under hela 75 år. Det har inga av dina socialistiska utopier lyckats med. De har varit så verklighetsfrämmande så att de inte ens har kommit till genomförande-stadiet i nationell skala.

     Diktaturen var ett grundfel hos marxism-lenismen. Sovjetiska läroböcker i politisk ekonomi handlade uteslutande om kapitalismens tillkortakommanden, speciellt under Marx’ egen livstid. Ingen kritik mot det egna planhushållningssystemet. Medan marknadsekonomins företrädare har lyckats korrigera de värsta felen hos kapitalismen, så att kapitalismen har blivit lättare att leva med i utvecklade kapitalistiska samhällen saknades under 75 år motsvarande utveckling – byggd på kritik och självkritik – i de stater där planhushållningen tillämpades.

     Den ”reformkkommunism” som Gorbatjov förespråkade, kom alldeles för sent för att ha en chans att lyckas. Visserligen finns idag rätt så stora inslag av kapitalism i det kinesiska systemet, men diktaturen döljer även där vad som egentligen pågår i den kinesiska ekonomin. Den modell, som skapades av Karleby och Wigforss – som enligt Wigforss var en syntes mellan en marxistisk samhällsanalys och liberalismens frihetsideal – förefaller än idag vara världens mest framgångsrika tillämpning av Marx’ läror. I stället för att avskaffa kapitalismen valde svensk socialdemokrati ”klassamarbetet”.

     De utopier, som nu förs fram av Anders Forss, strider mot allt som svenska arbetarrörelse /socialdemokrati och svensk borgerlighet gemensamt har stått för under mer än 100 år. Det är inte för inte, som jag med dagens parlamentariska läge fgrespråkar att S, M och L ska bilda en majoritetsregering tillsammans. Socialdemokratiska fackföreningsmän och moderata direktörer har läng – verklighetsbaserad – erfarenhet av att lösa svåra problem tillsammans.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det enda konstaterande jag kan göra utifrån det du skrivit i denna kommentar Brorson är att du är helt ute och cyklar samt att du gör allt som står i din makt för att försöka få mig att framstå som något jag inte är.

      Det kommer aldrig att lyckas Brorson bara så att du vet.

     • Brorson

      Men, Anders Forss, du har återigen – i ditt svar till Jonny – visat din monumentala okunnighet om det svenska skattesystemet och svenska (och t.o.m internationella) förhållanden i övrigt. Det du känner till om skattesystemet är snarare hålen i skattesystemet, än skattesystemet som helhet. Och vad socialdemokratin och borgerligheten är överens om, och vad de inte är överens om. Och de sociala konsekvenser, som skattesystemets utformning medför.

      I dina svar till Jonny – och till mig – finns inte en enda socialdemokratisk tanke. Vilket är anmärkningsvärt, eftersom flera S-debattörer tidigare har påstått det som Jonny nu skriver, nämligen att en stor del av arbetsgivaravgifterna är statlig skatt. S-debattörerna har huvudsakligen skyllt detta förhållande ¨på alliansens skattesänkningar, som har finansierats genom sänkning av de ersättningar, som finansieras via arbetsgivaravgifterna. Samtidigt med att just de arbetsgivaravgifterna har sänkts har den s.k. allmänna löneavgiften höjts. Men inte ett ord om detta från dig….

      I ditt svar till Jonny har du skrivit att denär den politik, som han företräder ”som förstör vårt samhälle och skapar alla de problem vi tvingas leva med idag.” Må så vara, men det är ingenting jämfört med den sociala katastrof, som de politik som du försöker lura på det socialdemokratiska partiet, skulle leda till. om den genomförs. Man kan t.o.m. tala om svenska folkets undergång. Du verkar ju inbilla sig att svarta människor vill avstå lön till försörjning av arbetsskygga vita lättingar. Ju fler vita, som lever på din basinkomst, desto fler invandrare måste ”komma i egen försörjning”.

      Du har ju också skrivit att vi ska ta emot lika många invandrare (bara sådana med asylskäl, eller sådana som är mest ”lönsamma”?) som framgångsrikt kan integreras. Vilket för dig är detsamma som att ”komma i egen försörjning”. Detta är extrem högerpolitik. Jag har däremot skrivit att vi ska ta emot så mänga invandrare, som har asylskäl som flyktingar och inte borde ha sökt asyl i något land på vägen hit. Och att antalet kan både över- och understiga det antal, som kan integreras. Därför ska i stort sett alla nyanlända flyktingar, för vilka Sverige är första asylland, ha tillfälliga uppehållstillstånd och försörjas av värdlandets egen befolkning (d.v.s etniska svenskar och tidigare hitkomna invandrare) , som givetvis ska ha företräde till all lediga jobb.

      Jag har flera gånger försökt förklara för dig, vad dina hugskott kommer att leda till, nämligen att vi får en nedsupen och nedknarkad egen befolkning, som är så skadade av sin destruktiva livsstil som arbetsskygga lättingar, så att de efter några år inte är förmögna att utföra något som helst arbete, förutom att begå brott i jakten på pengar till knark, och alltså lever som parasiter på de tvångsintegrerade invandrarna. Hur länge kommer de att finna sig i detta förtryck och denna utsugning, innan rasistiska stämningar – riktade mot vita svenskar – kommer att göra sig gällande bland invandrarna? Svenskarna kommer av dem att uppfattas som Sveriges största problem.

      Det är förvisso inte bra om en massa flyktingar går och slår dank under tiden här. Men de har andra uppgifter än att försörja arbetsskygga svenskar, nämligen dels att jobba i flyktingsvängen (Det är ju jobb som inte skulle finnas utan flyktingar) och att förbereda sig för återetableringen i hemlandet. De tillfälliga uppehållstillstånden ska, om flyktingen själv så önskar, omvandlas till permanenta tillstånd och på sikt till ett svensk medborgarskap, om det finns särskilda skäl. Men inte som ett led i en medveten politik för att snylta på andra länders olycka genom att stjäla deras arbetskraft för att gynna svenska arbetsgivare och för att försörja arbetsskygga svenskar.

      Ett absolut NEJ till livslång försörjning med skattemedel för personer, som har arbetsförmåga. Det är inte socialdemokratisk politik, som i stället är k

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du försöker dig å at angripa mig på ett område där du inre har någon kunskap alls Brorson och det kommer aldrig att lyckas oavsett hur tycket du försöker.Är det något område jag behärskar till fullo så är det världens skattesystem och dess likheter och olikheter.

     • Brorson

      Mr Sound skrev här ovanför” Att du saknar konsekvenstänkande står helt klart.”Det är just det, som jag ar visat. Att du har skrivit på ditt (enligt din egen uppgift Malaysia-registrerade) företags hemsida, att du är expert på att gömma ekonomiska tillgångar så att varken allmänhet, myndigheter eller media känner till deras existens, känner jag naturligtvis till. Samt att du flera gånger har skrivit på denna blogg att du har hjälpt förmögna personer att undanhålla många miljarder i skatt genom att utnyttja olikheterna i olika länders skattesystem.

      Varför har du inte erbjudit dina tjänster till finansminister Magdalena Andersson, S? Själv påstår du att du har regelbundna samtal med henne. Själv påstår hon att hon inte har något minne av något enda samtal med dig. Jag frågade henne, när jag träffade henne under hennes valturné.

      Har du ens tänkt på konsekvenserna av ett skatte- och bidragssystem som gör det möjligt för unga och fullt friska människor att leva på bidrag under flera år helt utan krav på motprestationer? Om du så helt lyckas förtränga konsekvenserna för de verkligt behövande och för hela samhället, borde du tänka på konsekvenserna för dessa ungdomar själva.

      De kommer att gå ner sig rejält i knarkträsket.

  • olle

   Du tänker att den som deklarerar 0 i inkomst ex. tiggare eller invandrare skall få allting gratis, medan den som har hög inkomst (jobbar mycket övertid mm.) skall betala dyrt i butiken.
   Undrar bara hur många som vill arbeta överhuvudtaget och deklarera något alls i ett sådant system.

   • Bertil

    ”Du tänker att den som deklarerar 0 i inkomst ex. tiggare eller invandrare skall få allting gratis, ” skriver sign: Olle.

    Finns de som äger och rullar tummarna man utför inte minsta arbete. De får också allt gratis.
    Så vad är skillnaden.

    Den som jobbar mycket övertid och sliter
    Ska så klart betala samma skatt som den som jobbar lite och får ut lägre lön.
    Skatt efter bärighet är kort sagt lika skatt i förhållande till lönen.
    Alternativet vore jämlik lön.

    Finns de som jobbat dubbelt så mycket till hälften i lön än en som knappt gjort nåt.

    Detta ser vi tydligt inom idrott
    Damhockeyspelare resp herrhockeyspelarr . Eller damfotboll resp herrfotboll.
    Löneskillnaderna är gigantiska.

    Man skulle lika gärna kunna betala en tiggare miljoner i lön jämfört med en som jobbar och förstör vår planet.

    Skatt efter bärkraft är ett steg till en rättvisare penningfördelning

    Sen detta med arbeta arbetsgivare vill inte ha arbetstagare de vill ha hela kakan ich det får man om man sätter in robotar.

    Jobba är blir mer och mer omodernt och
    Kam komma att mer eller mindre försvinna i en framtid. Alternativet är en död planet.

 6. Peter

  Varför kan vi inte införa en tull på alla råvaror som vi i Norrland skickar ner till Stockholm i form av till ex all järnmalm som Sverige säljer?

  Jag kommer faktiskt ihog för några år sedan då vi här uppe skulle få billigare el än vad Sörlänningarna skulle få pga att det kostar så mycket att transportera elen dit ner fan vilket liv det blev!

  Vi producerar väldigt mycket här uppe men vinsterna för produktionen hamnar tyvär allt för ofta nere i Stockholm då vi bara är deras råvarukoloni!
  Så länge vi inte har kontroll över produktionen och Vinsterna inom industrin och gruvnäringen som vi producerar här uppe så kommer vi att ha det tufft med dom ekonomiska resurserna här uppe!

  Eller att vi inför någon typ av exportskatt inom landet som alla nedanför exempelvis Gävle får betala för att stödja kommunerna här uppe?
  Det handlar helt klart om resursfördelningar!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din frågeställning är härmed publicerad och ställd så låt oss se vilka svar du får över tid.

 7. Brorson

  Vem förstör debatter? Jag har inte, som Anders Forss påstår, skrivit att han är monument okunnig om andra länders skattesystem, utan jag har preciserat okunnigheten till det svenska skattesystemet, samt svenska och internationella förhållanden i övrigt. Att Forss, enligt egen utsago, har turnerat runt i världen, besökt 55 afrikanska stater och träffat diktatorer samt upplevt Kina som en demokrati, bevisar ingen djupare kunskap om de länderna, än vad som finns tillgängligt hemma i Sverige. Har du någonsin sett ett kinesiskt fängelse från insidan? Hur länge satt du där, om du verkligen har gjort det?

  Du har inte besvarat Jonnys inlägg med de vanliga socialdemokratiska kommentarerna, som går ut på att alliansregeringarna har konfiskerat löntagarnas inbetalda premier till socialförsäkringarna och använt till skattesänkningar. Naturligtvis inte, eftersom du vill konfiskera allt. Jonny skriver att 1 / 3 -del av arbetsgivaravgifterna egentligen är skatter, som går in i den stora skattecken. Ja, det stämmer, men det rör sig inte om fullt 1 / 3 -del. Därtill kommer att socialförsäkringarna går med underskott, som måste täckas med allmänna skattemedel, bl.a. de skattemedel som går direkt in i den stora säcken från arbetsgivaravgifterna.

  Hur kommer sig detta? Jo, förutom att regeringarna inte har lyckats sänka utbetalningarna från socialförsäkringarna lika mycket som de har sänkt inbetalningarna, har man en överenskommelse över partigränserna, att summan av alla arbetsgivaravgifter alltid ska vara 31,42 % – oavsett utvecklingen av arbetslösheten och sjukligheten. Att Forss, trots sina påståenden att han skulle vara expert även på det svenska skattesystemet, inte verkar känna till detta – och därför inte har klarat av att bemöta (eller komplettera) Jonnys påståenden med fakta, kan bero på att S har upphört med sin offentliga kritik mot alliansens omvandlingar av arbetsgivaravgifterna till skatter sedan man själv kommit i regeringsställning. Och inte har förändrat det, som man själv kritiserade i opposition.

  Det är inte lätt alla gånger att vara nybliven sosse. Om vi sedan skärskådar Jonnys påstående (som han fått från Ekonomifakta, där samma påstående görs?) att den del av socialförsäkringsavgifterna som härrör från inkomster, som ligger över brytpunkten, så stöds inte Jonnys resonemang i den delen av Lagrådet, som är en del av Högsta domstolen. Lagrådet anser nämligen att det inte behövs någon individuell koppling mellan en avgift och det som finansieras med avgiften, för att en avgift ska vara en avgift och inte en skatt.

  Detta framgår av en uppsats vid Lunds universitet, som behandlar skillnaden mellan avgift ock skatt. Jag läste den i morse, men du får leta själv. Det var höjden av fräckhet av Anders Forss, att kräva att jag – en svårt synskadad gammal pensionär ska leta på nätet för att uppge exakta källhänvisningar. Jag gör bara som Forss själv brukar göra, uppmana alla som frågar, att leta själva utan att ens ge en ledtråd var de ska leta.

  Däremot har Jonny helt rätt i sitt andra påstående, att den s.k. allmänna löneavgiften helt igenom är en skatt. Den vfrån första början en skatt, som finansierade Sveriges avgift till EU (som egentligen också är en skatt, eftersom den inte är avsedd för något särskilt ändamål inom EU). Denna ”avgift” var när den infördes 1994 4,4 %, men bara 3,07 % 2005, som var sista helåret före alliansens makttillträde. Nu är den 10,72, vilket tyder på en rätt så stor stöld från arbetslösa och sjuka.

  Hur arbetsgivaravgifterna har utvecklats mellan år 2000 och 2018, vilka som har höjts och vilka som har sänkts, finns att läsa på Ekonomifakta. Som är en mycket tillförlitlig sajt vad gäller ena fakta, men med en svag dragning åt det borgerliga hållet, när det kommer till tolkningsfrågor, som saknar självklara svar som alla är överens om.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att du är betydligt ärligare än J och A när det kommer till att erkänna att jag faktiskt behärskar och har gedigen kunskap om det område jag debatterar – Då på samma sätt som jag lyfter upp den kunskap du har på vissa områden – T.ex. vad gäller kollektivtrafik.

   • Brorson

    Jag uppfattar Jonny som en seriös debattör, som är noga med källkritik och fakta och är väl verklighetsförankrad i sitt tänkande. Du kanske inte uppfattar honom så, men jag har följt honom betydligt längre på andra bloggar. Det är med moderater av hans sort, som vi socialdemokrater måste samarbeta för att få någon ordning på regeringskaoset. Med nuvarande parlamentariska läge, som kan komma att bestå även efter ett eventuellt extraval. Visserligen håller jag inte med honom om samarbete med SD, och det är ju också mot den moderata partilinjen. Men det är ingen ovanlig åsikt bland skånska moderater. Det behövs kanske också en mer nyanserad syn på sverigedemokrater än att dra alla över en kam?

    Ett blocköverskridande samarbete, som alltså är nödvändigt speciellt i nuvarande parlamentariska läge, kräver en förmåga till ömsesidig förståelse och att man inte tror allting ont om dem, som man måste samarbeta med. Jag tror inte på den borgerliga politiken att försöka svälta ut arbetslösa och sjuka på en arbetsmarknad som inte finns för dem, genom sänkta ersättningar. Men här behövs argument och alternativ som övertygar, i stället för ett pompöst ”Jag har rätt och du har fel”.

    Jag kan i och för sig, tror jag, förstå sign Bertils ilska mot moderater, eftersom jag tror att han själv eller någon närstående till honom, har drabbats personligen mycket negativt av den borgerliga politiken härvidlag. Men här behövs att vi, som kan hålla tillbaka den ilska som kanske vi också känner, gör detta, och för diskussionen på ett sakligt plan. Vi är väl ändå överens med de borgerliga partierna att det inte är bra med stor arbetslöshet och / eller stor sjukfrånvaro? Men ändamålet helgar inte medlen.

    När de valda medlen ger oönskade negativa konsekvenser, som drabbar redan utsatta människor alldeles för hårt, måste vi välja andra medel. Detta gäller både borgare och sossar. Ibland undrar man om vissa S-politiker personligen känner någon långtidssjukskriven. De lever själva ett alltför ”borgerligt” liv. för att på ett trovärdigt sätt representera de väljare, vars röster de så gärna vill ha.

  • Jonny Disenfeldt

   Brorson –
   Allmän löneavgift höjs i år från 10.72% till 11.62% vilket verkar märkligt om det råder underfinansiering i något av socialförsäkringssystemen… avgiftssatser till efterlevandepension och sjukförsäkring sjunker på motsvarande sätt.

   • Brorson

    Jonny
    Jag betvivlar inte att det är som du skriver, men har inte funnit den uppgiften i de tabeller för 21019, som jag har kontrollerat med. Summan av alla arbetsgivaravgifterna kommer dock även med dessa ändringar att förbli 31,42 %, d.v.s samma procent som varje år fr.o.m. 2009. Det kan nog vara bekvämt för dem som ska betala in, d.v.s. arbetsgivarna, men systemet kommer ju därmed att få än större likhet med en indirekt skatt.

    I stället för att löpa linan fullt ut och ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en skatt (”produktionsavgift”), som Forss vill, tycker jag att arbetsgivaravgift-systemet ska renodlas som just ett avgift-system, vilket bl.a. betyder att den s.k. allmänna löneavgiften utgår ur systemet och i stället ingår i den vanliga inkomstskatten. Sker detta, kommer skattekvoten (”skattetrycket”) i Sverige såsom det redovisas i internationell statistisk att bli lägre och mer i överensstämmelse med skattekvoten i jämförbara länder.

    Den redovisade, mycket höga, skattekvoten i Sverige ger Sverige ett i viss män oförtjänt rykte att vara ett högskatteland, vilket enligt min mening är mycket negativt för Sverige.- vilket kan komma att visa sig i nästa lågkonjunktur. De borgerliga partierna vill som bekant rätta till detta genom att sänka ersättningarna i socialförsäkringssystemet, vilket jag tycker är helt fel. Jag vill i stället gå den motsatta vägen och stärka arbetsgivaravgifternas karaktär av att vara just avgifter och inte skatter, så slipper vi skylta i internationell skattestatistik med att ha ett extremt högt ”skattetryck” i Sverige.

    Vi bör ju också ta hänsyn till internationella definitioner av vad som är skatter och vad som är avgifter. .

    • Jonny Disenfeldt

     Brorson –

     Detta var enligt budgetpropositionen gjord av övergångsregeringen. Jag vet inte om alliansens budgetproposition som sedermera vann förändrar detta på detaljnivå i någon omfattning, summan är som du skriver oförändrad.

     Jag håller för övrigt helt med dig om resonemanget att renodla arbetsgivaravgifterna.

     ”Arbetsgivaravgifter 2019
     De lagstadgade arbetsgivaravgifterna för år 2019 är oförändrade på 31,42 procent på utbetald lön enligt budgetpropositionen för 2019, allmänt känt som övergångsbudget. Dock har det skett en del omfördelningar mellan de olika avgifterna jämfört med 2018.

     Enligt budgetpropositionen för 2019 minskar sjukförsäkringsavgiften med 0,8 procentenhet till 3,55 % för år 2019, medan efterlevandepensionsavgiften minskar med 0,1 procentenhet till 0,6 % till år 2019. Vidare ökar den allmänna löneavgiften för 2019 med 0,9 procentenhet till 11,62 %. Därmed blir de sammanlagda arbetsgivaravgifterna oförändrade jämfört med 2018.”

     https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/avgifter-och-skatter/

 8. Alexander

  ”när det kommer till att erkänna att jag faktiskt har den kunskap om det område jag debatterar på”

  Du vägrade erkänna mina kunskaper inom skolvärlden trots flera års arbete inom den. Du visste i alla fall bäst. Likaså när det gäller politik. Jag är invald och har över fem års praktisk erfarenhet medan du har bloggat i 5-6 år utan att komma någonvart. Trots det påpekar du hur mycket större kunskap du besitter.

 9. Peter

  Anders Fors!
  Varför skulle arbetsgivaravgiften tillhöra historien?
  Om Pelle tjänar 30,000kr i månaden brutto så är lönekostnaden för hans arbetsgivare ca 60,000kr/mån förutsett att Pelles arbetsgivare betalar arbetsgivaravgiften som är den delen av lönen som Pelle avstår då den är tänkt att användas som pension.
  Problem är bara att när Pelle blir pensionär och tänkt ta ut pensionen så kommer han att beskattas på det beloppet en gång till vilket inte är rättvist!

  Men vad gör det egentligen för skillnad att byta namn på Arbetsgivaravgiften till produktionsavgift som du nämner?
  Du skriver också att pengarna från Arbetsgivaravgiften åker rakt ut i statskassan utan att vara öronmärkt för något ända mål och då blir det väl som vilken skatt som helst?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att man betalar skat på sin pension är inte orättvist Peter och att ersätta arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift är ett rättvisekrav och något som borde åtgärdats för länge sedan.

 10. Peter

  Ett litet företag har ju sällan råd att anställa så många som en stor industri.
  Om jag förstår dig rätt Anders så borde dom få betala mindre arbetsgivaravgift beroende på hur mycket det företaget producerar?
  Norrland producerar som sagt en hel del råvaror som senare säljs via Stockholm och under 50 & 60 talet så var LKAB Stockholms största skattebetalare pga att huvudkontoret flyttades dit ner då staten blev ägare till 100% av LKAB.

  Därför så har pengarna från exempelvis gruvan inte kommit Norrland till godo och kollar man hur det ser ut med företag i Sverige så är dom flesta företag en mans företag som inte anställer pga att det är för dyrt och krångligt att anställa i Sverige!
  På senare år vet jag att Alliansen införde halverad arbetsgivaravgift för unga personer så att dom lättare skulle få jobb likaså vare med den minskade restaurangmomsen.

  Volvo har råd att anställa många och dom har i Umeå under alla år fått transportstöd å liknande som till exempelvis inte mindre småföretag fått.

  Jag kan hålla med dig om att företag borde få betala in arbetsgivaravgift efter förmåga men jag förstår inte varför man ska behöva byta namn på det!
  Varför inte börja med att underlätta reglerna för mindre företag?
  Så att dom har råd att anställa!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min syn på saken är att en reform likt den jag föreslagit kommer att förbilliga och förenkla för små företag genom att se till att de stora företagen inte kan smita ifrån sitt ansvar i frågan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.