Goda råd på vägen

Av , , Bli först att kommentera 14

Valet den 14 september har passerat med marginal. Det var över en månad sedan och tiden rinner iväg allt för fort.

De senaste veckorna har bestått i att göra bort höststöket på jordbruket, vilket alltid är en hel del pyssel innan vintern biter sig fast.

Under tiden har Länsstyrelsen räknat valsedlar och kommit fram till att Kristdemokraterna i Nordmaling har fått förnyat förtroende i kommunfullmäktige. Tackar allra ödmjukast för alla som röstat på Kristdemokraterna! Ert stöd betyder oerhört mycket för att våra ideologiska frågor ska synas och höras vidare omkring än bara i vår lokalavdelning. Personligen lovar jag att göra mitt allra bästa de närmaste 4 åren för att förvalta förtroendeuppdraget och för att lyfta fram kristdemokratin.

I måndags presenterade sig den nya kommunfullmäktigetruppen, var och en, i talarstolen. I måndags hann även kommunfullmäktige besluta att ”kommunal handikapprådet (KHR)” och ”kommunal pensionärsrådet (KPR)” slås samman till ett ”Tillgänglighetsråd” (http://www.vk.se/plus/1303137/tva-rad-blir-ett).
Kristdemokraterna har reserverat sig i ärendet tidigare i kommunstyrelsen bl.a. p.g.a. att råden själva, bestående av pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, inte fått vara remissinstans i frågan. Varför vara så ivrig och snabb att plocka bort en funktion (råden) i samhället som tillför mer än det belastar? Varför inte låta dem som berörs få komma till tals? Ett argument i kommunfullmäktige igår var att det fanns många småkommuner som gjort på samma sätt som nu förespråkades, men vi fick inte veta vilka.

Vad jag vet så är det många kommuner som har gått i samma tankar som vår att plocka bort eller slå samman befintliga råd som befunnits överflödiga, men få har verkställt det då det efter utredning kommit fram till att det vore fel riktning att gå. Föreningarna är en god informationskälla till kommunens tjänstemän och en direkt kanal till politikerna. Umeå är en sådan kommun som valt att ha kvar funktionen, men istället för att kalla det ”kommunala handikapprådet” bytte de nyligen namn till ”Funktionshinderråd”. I detta råd ingår även anhörigföreningarna, vilket är något jag tycker Nordmaling borde ta efter.

Sammanfattningsvis tycker jag det är ett respektlöst förfarande att köra över remissinstanser på det här viset. Jag yrkade på återremiss.

Ärendet gick till beslut utan saklig motivering och avsaknad av fullständiga underlag (vilket i normala fall skulle ha lett till en återremiss), det blev votering med resultatet att inte inhämta synpunkter och goda råd på vägen från det forna KHR och KPR.

Bli först att kommentera