Därför säger vi nej!

Kanske det undgått en del, medans det för andra som är mest berörd har varit något som upptagit tankarna mest hela tiden.

För en tid sedan bestämde sociala utskottet med inrådan av socialchefen att demensavdelningarna Viken B och Sundet på Strandholmen skulle stängas, p.g.a. sociala utskottets ansträngda ekonomi.

Redan då tankarna om att lägga ned två avdelningar presenterades i sociala utskottet första gången (i våras) hade jag förmånen att sitta med som icke beslutande och redan då klargöra att Kristdemokraterna inte ställde sig bakom dessa tankar.

Vi tycker inte att dementa ska blandas med övriga vårdtagare på avdelningarna. Detta är redan beprövat och det fungerade inte tillfredsställande för vårdtagarna eller arbetsmiljömässigt för personalen. Argumentet att andra kommuner har blandade avdelningar och att det går bra, det får stå för dem. Denna förändring gäller i Nordmaling och har sedan tidigare gått från blandade avdelningar till särskilda demensavdelningar. Det blev lugnare och mer harmoniska dementa än innan, andra vårdtagare blev också lugnare då de inte stördes av de dementa och personalen fick ett bättre arbetsklimat. Vi tror också att den här tillbakagången i förlängningen kommer att medföra att de ”sparade slantarna” äts upp av fördyrningar i form av otrivsel i olika former. Låt fokuset ligga på människan och inte enbart på slantarna!

Jag hoppas för allt i världen att alla inblandade ändå får det bra och att en kommande uppföljning av beslutet blir aktuellt.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.