Piggare än barnbarnen kan ingen vara

 

Innan barnbarnen kom hem, satte jag upp John Blund skylten ovanför deras säng. Lade lite snöflingor i den röda lilla julsäcken, och de skulle förstås verka som sömnströssel. Trodde jag!
Ava den äldsta av syskonen två, kom till mig kvällen före julafton, och sa som så.
    Farmor jag kan inte sova, jag väntar på jultomten.
Ja men! Lilla Ava vi kan be John Blund att strö lite sömnströssel över er, då går det lättare att sova, och ni kan båda vakna till morgondag och finna jultomten sittandes till eftermiddagen vid vår gran.
      Nä! Sa hon
      Varför det? Frågade jag.
       Farmor, förstår du inte det! Han har redan varit här och han strödde ut för mycket i luften, vi blev bara piggare. Jag tror det är piggmedel han har där och pekade på julesäcken? Jag kan sjunga en sång för dig. Vill du det? Blinka lilla stjärna där… å så kan jag… vänta ska du få höra! Juleklappar jag väntar på… Imse vimse spindel…Farmor! Jag kan sjunga den här för dig… Ekorr´n satt i granen…
Lilla Ina hon jollrade också med på sitt lilla sätt. Ja vad ska man säga, det värmde bara så i hjärtat.
Deras mor kom senare och berätta, att John Blund hade till och med fått ett nytt namn. Han heter nämligen nu hos oss Jan Lund och det är inte heller fy skam.  
 

Fjellners Golv Sorsele

 

Jag rekommenderar hjärtligt firman Fjellners golv, för jag trodde knappt mina ögon. 4×6 meter matta i det här lilla köket, och flink som tusan var mattläggaren. Matteländet som var ihoprullad på golvet i vår matsal, var limmad och klar på knappa två timmar och det blev väldigt bra.
 
Att skära och limma mattor verkar inte vara någon sak för ”Pelle”, men att ta på sig uteskorna var värre, han tyckte visst inte riktigt om att göra sig krokig och tur jag hade ett skohorn av längsta sort. Då behövde han inte gå ut i strumpor till nästa jobb.
Men som sagts, så rekommenderar jag Fjellners golv i Sorsele, men se bara till innan ni bestämmer tid för mattläggning, att det finns ett cirka 57 cm långt skohorn i hallen, och om ni inte hittar på affären där ni bor, så pröva på Sorseles järnhandel.
 

Mystica butikboa å signalmyssa (Del 6)

 

Sänna före jul sä gett ja ju ha nalta kul, då fräs ja på ve lapptoppen min, för hänna häre skogen är hä ingen som si när ja sitt å get på je. Ja, ja gett ju klätter opp till en talltopp förstås annars få ja ju inge signala, ja ha ju in´t tjöft mä än nån parabola. Min lapptopp si ut som en myss ve kikara fram å bak, å mitt på sitt antenna, ge ska vetta den dära signalmyssa ä dyr han ha köste penninga svett´n å tåra.
Ge få klur ut sjölv hur myssa syns hä ä sä konstruere sä hä val svårt å förklar för ge inni byn. I alla fall bryck ja pejel in dit ja vill, å sä ära ba å kör.
Höjeligen va rolit ja kunn ha iblann, men iblann då val hä ju rent less-sammt, då helst när ja si hur riksdagsgöbba ha hä fattit, tåren ba rinn å hä val istappa på kinn. Å helst när ja sitt hänna å dra in penninga ve Saft-Maja min. Ja je vet klenod´n jag fick uta mamma. Men ja bryck som försök å hjälp till ändå som sagt man ha ju ansvara. För få ja na korvöringa över sä skick ja till dem som ha nalta klöver. Ja förstå ju å att dem ge ju i sin tur till likadana, behövande.
Ja men ta nu de hära Moderata som exempla int ha dem väl sä kul å sitt dära riksdan å bul för att dem in´t få in nalta penninga. Ja tyck synn om dem, kavaja deres ä ju full ve håla för allt åk ju igenom å fort ditta banken. Hor´t dem ska frys!
          Ja hä ä in´t grant. Sä hä ä sänna… när fattimann få kämpa för fosterlanne.
Nä tvi vale in´t vill ja då va nån riksdagsqvinn, nä hellre då va rik å sitt å kik över na talltöppa, å finn natura. Nja nu ska je in´t va jäv…e, ja ha vure både rik å fatte sä ja vet hur hä känns när man ska ta på sä dyreste päls´n. Hä ä in´t grant ska ja säg ve en gång, dem ä sä tong å man måst ha musklen överallt för å bära opp pälsverke, å då val hä ju te å gympa först, å… då val man trött å gett gå… å vil, och då är hä ju såklart spa som gäll, där kärana å qvinnfolke ge massage å lyft opp axlen å kinden sä dem val, fin. Huva sä hemst! Nä hä ä bättre ve klenypen nan tim extra.
          Sä hä ä sänna….
Huva va ja pladder ipå nä nu måst ja gå, ja ska göra julfint däri boa för stor ox´n när han kute å hoa förra gånga då passe han på å to spjärn mot sparken å sköt ut en nyårsraket. Han va tid´e ve hä. Han fes………. Den armade fa…n (Ursäkta språke, men ja gett ju va äle), ja hann juss sä pass unna för ja ducka. Då gick i alla fall gammfönsterruta på boa sunner å nu ska ja laga nä ve silvertejp, hä pass ju in ändå nu när jul å nyår böre, hä gläns ju likväl som glittre man köp på affärn.
 SILVERTEJP HÄ KUNN MAN GÖRA MYCKE VE! Ja vart sä förb….d ska je vetta, sä nu ha ja tejpa igen rö..vhöl´e, på älgtjurn, sä nu rapa hann i ställe.
Ja men vi syns väl å hörs igen! Förrest´n om ge si na gnistren överom talla då vet ge väl att hä ä ja, som sitt ve kikar´n å försök hitt mottagarn. Ja vill ju si hur je ha´ne unner julhelga.
GO JUL på ge och tänk på fattifolke som ha ä dålit ställt dära riksdasbol´e. Man gett ju hjälp dem annars få man väl hör dem säg
          Titta på den där elakingen å vilka ord hon uttrycker sen, hon skulle skämmas.   Å hä vill man ju in´t  att sånna orla ska stå i tryckpresse´n. Dem kunn ju börj ve utpressning å då val hä dyrare. Ve höres!
 
 
 

Norrländska Samlingspartiet

 

Norrlands gröna skogar

Norrlands sköna fält

Norrlands stora hjärta

sitter ej i Fredrik Reinfeldts knän

 

Guldbeklädd och fogad

till vårt eget hem

Fäster själar starka plogar

för att skydda våra fjäll

 

Invid  älvkanten synes

krafters andetag

Var man och kvinna

binder bandens lag

 

Trummans potensial

tar kamp för  friden

Dundrar över fjäll och skogar

och framåt skrider

 

 

För vikten av att leva

vid vikens ljuva famn

Finner folket striden

för sitt ursprungsnamn

 

Norrländska Samlingspartiet

har de kedjat plogens band

Att låta norrländska hjärtan

pulsera

för vårat lappländska fosterland 

@ Annevi

 

 

 

 

Inte vackra men goda

Idag skulle jag baka snittkakor, men jag fick ringa Majvor.  

–  HJÄLP! Hur gör jag kakdegen vill inte ta ihop, smulor bara smulor.

– Hänt mig med sa hon i lugn ton. Ta bara lite till av en klick smör så ska du se du får bra deg i ditt julstöp.

Får väl pröva sa jag och gjorde som hon sa, sedan knådade jag en halvtimma.

Så här blev de

Nja.. skratta ni! Tjusig vette tusan om de blev, men goda. Det sägs ju att övning och tjurskallighet brukar ge färdighet. De duger säkert till julaftonen.

 

 

Isande kallt

Hä ä sä kallt sä hä häng istappa i luft´n

Isande kallt

 

Rikligt ve klea

å yllevanta på

Skorstensröken

han frys

Hinn in´t opp till himlen blå

 

In´t då ja e ju en norrlänning ändå

 

Hunn vill in´t ut

han ligg sä still

å titt

denna en skatu

som ä kall som en pinn

 

In´t då ja e ju en norrläning ändå

 

Bena ä stel

å näsan ä rö

rimmfrost´n i skägge

å fingra ä dö

 

In´t då ja e ju en norrlänning ändå

ve mytsche klea på

 

Nalta ska ve vääl tål

ve hunn å onga i en bil

av isande stål

 

@Annevi

Mystica butikboa Vinterkräksjuka å ox´n (Del 5)

 

Ge förstå ja va ju på väg å sku göra mer hann-spriti´n, (äh… ja skriv fel ja mena hjortronsaft´n)  hä gå ju…. ja tro dem kall hä ve finare språk vinterkräksjukan, å då behöv ja gå å producer mer sä folk kunn gå å tvätt sä om händren etter dem ha vure på toalett´n. Jhå… hä låt otäckt men man vill ju in´t  dem ska smitt ne hela sockna, dem som nu få otura å åk på kräksjuka, ja tyck sä synn om dem. Ja försök ju ba å göra en välgärning, som sagt lite ansvar ha man ju hänna i den hära värla.
Å hä va ju sä klart, nu stå en 36 taggar dära myra! Å hä ä 27 grader kallt. Han ha vure dänna snart en måne på gammlejda, å hä ä rakt in´t na trevlit å si den dära stor ox´n, han karv ve klöva sä hä val storsnöhögana. Ja! Ja mena storälg´n som gå inne skogen å grymt som en tok. Lock han etter en ko? Ja tro han dyk opp breve boa snart å ja som ha butelja å saftmaja breve sparkar´n, just breve bron. Men ja tors ju int gå ditta boa nu när en sån dära stor ox stå å hoa å vrål, å hä låt ändå som om han ha sväljt en megafon inn i hasch´n. Hä gör ju rene mä ont i öra, han böl sä hä tuvell kömma fler oxa ditta lejda. 
 Hur ska ja nu göra ja skull behöva fix till nalta butelja? Folk´e ha ju lagt beställninga unner matta min, Nja… vicken matt hä säg ja in´t, å iblann då bryck dem ring men ä kork..fattad dem behöv ba säg gonatt Agda, då vet ja att dem ska ha fem flasken. Ja… tro nu in´t ja het Agda, hä ä ba en täckmantel sä ja bryck jömm unna dä namne unner duntäcke å ta fram hä ba iblann när ja behöv hä. Förrest´n hä gör ve ju nästan allehop, när man ska smyg å tissel å tassel ve osanninga bake ryggen på polisa! Eller nanting åt de hålle… sä hä ä sänna…
På tal om smyg å smyg, dem vart ju dyngsur när ja kömme unna förre gånga ve flyttlasse, sjule, dasse nä ja mena boa, fy dvalen va dem svor hova-ligen, hä ä ju in´t gran som sagt å kut i snöyra. Ja! Jag såg ju dem sjölv hä va tri polisa som hadd pistola i hölstra, å dem trodd sä nå va stursk men håre hängt på dem som på en snöblöthunn å svans´n hadd dem mella bena, å hä ba tjaske in i snöskona uta svettdröppen. Hä gutte ha vure na sörlänninga som vanlit då, för int tro ja våre norrlänninga te snuta sku kut rakt ut i fjäll-lanne dem sku nå ha tänkt sä för å täje riktning ve kompassa. Ja hä ä sänna… ve snövatt´ne mena ja…
 
Nä män nu jäman nu är hä gocke i backen, ox´n stå breve sparkar´n min ja försto väl hä. Dittna for julhann-spritin, hä gå ju sunn allt.
HE DÄ BÅLLA SAFTMAJA! Ursäkta mä ja gett morsk opp mä å kör bort den dära 36-taggarn.
-FÖRSVINN DIN ARMADE …TJYV, masa dä iväg å gömm dä inni nå anne skogsbryn, hänna ha du inge å göra. Ä int du sä si skillnan, på en ko å en spark  ve butälja å kastrulla på, sä ska du få uta ja å göra. Ä DU DUMM ELLER!
Ja lägg öra bake skall´n du! Ja ä in´t rädd, för i den här kärringa finns krute må du tro, fast ja syns knappt på ini volangekjol´n å vinterkappa.