GE Ä FA..N IN´T KLOK

SKICK UT EN GAMM TANT PÅ 91-ÅR!!!!!!!!!!!! (GANNA HET HON FÖREST´N)

STJÄL AMBULANSA, Å AKUTSÄNGE´N VÅRE PÅ SJUKSTUGUN´A!!!!!!!!!!!!!!!

SKICK UT FOLK´E FRÅN FÖRSÄKRINGSKASS´A, NÄR HUVUN´A LIGG UNNER ARMAAAA!!!!!!!!!!!!!

HÖJ SKATT´N FÖR PANSIONÄRA Å SÄNK MOMS´N PÅ RESTURANG´A!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

MEN RIV FÖR FAA..N LAGABOK´A, HÄ Ä LIK´S ÅT HELVETE ÄNDÅ!!!!!!!!!!!!!!!!

 

SLÄPP UT DREVE ORDENTLIGT NÄR GE LIK´S HÅLL PÅ, Å SMYG IN´T BA  PÅ SOCIALDEMOKRATA BAKIFRÅN!!!!!!!!!! SOM NA RÄVA.

VEM FAA..N ÄRE SOM SÄJ ATT VÄNSTERPARTI´E, MODERATA, MILJÖPARTI´E, SVERIGEDEMOKRATA SOCIALDEMOKRAT´A, FOLKPARTIE´E CENTERPARTI´E ( IS FAA..N INT RÄKEN OPP GE AL DÄ´R´A TUPP Å HÖNSGÅ´LA) Ä NA BÄTTRE ÄN NÅN ANNAN!!!!!!!!!!!!!!

VARFÖR SKA VE RÖST PÅ NÅN ALLS!!!!!!!!!!!!!!!! OM GE IN´T BÖRJ PÅ MASA GE FRAMÅT Å SAMSES MER Å IN´T ARMBÅGA GE FRAM Å TRAMP SOM NA JÄKLA OXA.  GE Ä VÄL FOLK´E Å, ELLER TRO GE IN´T HÄ. VE HA FÖR FAA.N  SAMMA BEHOVA.

VE BEHÖV FÖR FAA..N MAT´N, VATT´N LUFT´N Å SOL´A. JA UNNER OM GE DÅ ENS KUNN SAMSES OM SAMMA  SKITHUSPAPPER PÅ TO´A???????   DÄR´A RIKSDAGSBO´A

JÅ..Å JA SVÄRE!!! MEN FÖRBANNE MÄ, JA SAKEN OLH´A FÖR HUR VE BETE´E OSS HÄR I VÄRL´A.

 

HÄ Ä FULT Å SVÄR´E MEN HÄ SKA  FA…N IN´T VA FULT Å SKICK UT MÄNNISKEN SOM Ä GAMMAL Å SJUK, ELLER DEM SOM IN´T HA DEN DÄRA SPECIELLA RÄTTA DIALEKT´N FÖR LANN´E SITT ELLER..

ALLIANSEN!!!!!! ÄR HÄ IN´T GE SOM HA SISTE TALAN I MIGRATIONSVERKE´S BESLUT´E????

 

 

UNDERSKRIFT

ANNEVI