ÖNSKAN I DRÖMMARS SAL

ÖNSKAN I DRÖMMARNAS SAL

 

I tidens alla hörn

gömmer drömmen

sin hjärtligaste bön

 

Att alla i livets gestalt

Kunde finna och glädjas

bland kärlekens kamrar

 

Gömda drömmar

Skönja en vacker dag

Alla skulle rymmas

I dess största hjärtan

 

Dikt på ALLA HJÄRTANS DAG Kram

 

@Annevi

 

 

Bli först att kommentera

Alltså, ge gå int å prata ve

 

Trumme´l på ge som en sån där anläggningsmaskin som ska göra nä fint, å jämme´n ut vägbanen. Ja tro hä het ångvält´a. Å grus´e å makadamm´e som ligg framför hä komprimer ge sä hä ska val slätta.

 Gere drömm´a gå in´t ihop ve all lappa opp i fjäll´e, å ve som ä född Svensk´a, för hä finns nanting som het styrka i människo släkt´e, å hä ä in´t å lek ve, om ge vill vetta. Hä ä in´t först´e gång´a breve den här älva eller runt lann´e  folk´e ha vise att dem kunn överlev än om ge ha vure ve ångvälta.

 

Långt tebak´s, var hä in´t på 1600-1700 tal om int längre ne i skala, trampe dem å på, skrämt slage på folk´e ve sina ideer de här´a gussris´e te maktsugna politiker. Å nu är hä Allians´n som sitt oppa traktor´n, eller gå bak´e häst´a.

HA GE RENNT FÅTT HÖGFÄRDSVANSINNE!

Hä ä ju hä ja säg, utförsäkringa, inge polisa, ingen post ve gett gå på ICA. Apoteke ha vurt´e Kronans droghandel, å vicke jäkla namn sen hä kunn man ju ta hur man vill, ja ja mena orde "droger". Å sjukvårdsledningen ha vurt´e tokut hä koppel in´t. Skola ä elitklassad, å ä du dum eller in´t  sä val du vare sä du int vill placerad i fack´a. Å NU SKA HÄ HÖJES PENGSIONS STRECK`E! Få si va var hä mer, hä ä sä myck´e sä man hinn in´t ve..

Förbanne va ge gå på, å ge ä dukte ge. In´t ha ge na skröplen för fem öre, verka hä som. Ja tro ge håll ge frisk genom å ta energin från folk.

 

ÖVERSÄTTNING

Alltså! Ni går inte att prata med

Tumla på ni som en sådan där anläggningsmaskin som ska göra det fint och jämna ut på vägen. jag tror det heter ångvält !  Gruset och makadammet som ligger framför det komprimerar ni så det blir slätt.

Era drömmar går inte ihop med alla Lappar uppe i fjällen, och ej heller många av oss födda svenskar. För det finn någonting som heter styrka i människosläktet, och det är inte att leka med om ni vill veta. Det är inte första gången bredvid Vindelälven eller runt landet folket har visat att de kan överleva även om ni har varit och trampat med ångvälten.

Långt tillbaks var det inte på 1600-1700 tal om inte det var längre ned på skalan, så trampade de också på, skrämde slag på folket med sina ideer de här gussriset till maktsugna politiker. Och nu är det Alliansen som sitter på traktoren eller går bakom hästarna.

HAR NI RENT FÅTT HÖGFÄRDIGHETSVANSINNE!

Det är ju det jag säger! Utförsäkringarna, inga poliser ingen post vi måste gå på ICA. Apoteket har blivit kronans droghandel, och vilket jäkla namn sen det kan man ju ta hur man vill, ja! Jag menar ordet "droger", och sjukhusledningen har blivit tokig det kopplar inte. Skolan är elitklassad, och är du dum eller inte så blir du hur du än vill och inte vill  placerad i facken, och nu ska de höja pansionstrecket! Få se vad var det mer, det är så mycket så man hinner inte med.

Förbannat vad ni går på, och ni är duktiga ni som inte har några sjukdomar för fem öre, det verkar då så. jag tror ni håller er frisk genom att ta energier från folk..

 

 

Ja ungefär så där blev översättningen.

 

 

2 kommentarer

Jordklotets ägor

 

Det gör ont i själen när jag ser småfåglar fryser, det gör också ont i själen när tanken går till uteliggare här i världen. Folk som inte har en gnutta chans att komma in i värmen, lägga sig framför sprakande elden, och värma sina frusna händer.

Kylan är hänsynslös för allt levande väsen, precis som den inbyggda egoismen vi har i kroppens celler. Den titta fram någon gång då och då, tar sats och växer sig starkt likt rimfrost i kläder och hår, och världen blir så kall formas till rustning av stål.

Ja! Inte var jag så positiv i dag, men kölden liknar dess maktegenskap, inget samvete eller empati för hemlösa och de som är fattig.

 

 

Rimfrost i fågeldun

Rimfrostens bud

Fågelfrön i hus

Värmer i största kyla

 

 

 

4 kommentarer